Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1895 (Public Domain)

Klo 
Klopp, Stt., K(in, Air Mclfdfir. in. II, |. 
Will» Klopp «t tio, 
- ;Vilhu\ Papier 11 Sdireibivr. Tronen, 
Geimirj, CIiöciiöI tiiiitroi?, X VlIiiflHr, 
11. *1 -II Üim. 
tf, ftrmt, XII' illi-nf-OllllfliKfiir, 12. III. 
E. ÄuinbeliSfraii, (' Grciistbieritr. !>7. II. 
illoiw, 0, illm., A’ll' Gmbenerfir. 48, II. 
31, Mtldibbl, A'll' l'iiljniliv, 15 S, 
3tL j)iild|l|6l., SO Waiimaiinlir, ‘25. 20. 
Jili'PPliedi, 3V, lirnmi., .V Mmipiiietfir. *2!*.II. 
Mloppiiort.ir, 2ifd)ler, .SirWifchmerltrlü. pt, 
Mloppftea, . Hfm. S Kastanien 911« 78,1, 
Mloppfiort, W, St luv, V Wrennbietfir. 117. I, 
Mlop-\ o. Sdmeiber, () vaiifleitr. U. 
Mlopfdi, 31'., Alchilckt, II' 3Vormfer|ir.0.8bi5 
12, :i 5. 
- 0., j'icrucrl, SO Gimrniir. sVS. 
- C., 3lien)crl„ SO ftalcteiiiteiiiflr, II. S. 
- P, Slobenmfir, SO Ctivvlnmir. 21. 1. 
- Yf, 'Jiremmmlerifll, 0 Anbreasfir. SO. I. 
- ti, Ri'ticnucrfi5'.0niiplm.i.6.Wiarinr, XIV 
3Viclefitr. 5. II. 
- P, Matlonibrt, X ffrijrbcUiiif rflr. 45. 
- O, Kim, All' üalleidici Ufer 14. Pt 
-!¥, Koblenbbl, SO edimibfir. 40. S. 
- . Montier, Ar Gidieuborffiit. 7. III. 
- 3l. Sdmlmt, All' Mülkcrnilr. 114. II. 
- 3V, (iiienb. Belr. -2etr, o Hraulflr. Ifi. I, 
- 9l, -elfIhn. N Prin; iSuaenitr. 2. 
~.t>, Kai. Cli. Zeleflropb., A’ Stfoniiterilr. 10. 
-3V, Stfdiler, O orautfurtcr All« 50. 
- 3‘A, ;!iiflisilir„ S etrelitzert'tr. 29. I. 
- 31. floh. irdiremier, sjrait, 9lvnt., V 3teue 
Wnmiir. 27. II. 
-■c. stob. Wanike. Ärmifenpflcßeriit, II' 
Elfibolzsir. 10. Pt. 
- V., fleb. öentidjel, Ww, SO Marianne,l- 
iir. 48. IV 
Jilopftedi. E . Klempner, Lpe;. ,»^I. Apparale 
ii.SJZililflrcffettni, C Trctftoneriir. 42. S. u. I. 
- Tb, Lladt. Bohrer, S 9(amlerstr. 7. I. 
- 9, (tob. BSHiiio, Mfiitvivio., 0 yaiific 
iir. 2u. III. 
- 9t., stob. PeterS, D>iv, Reut., C Dragoner- 
ftr. 42. I. E. 
illopiltu F, Renli«. A' Kastanien All« 36.1. 
J. Klopstock, «diimifbrt, r Mlofterfir. 21. 
3i Znl>. Iao. Mlopiiocf. (Gbatlotleuburfl.) 
iJlopdorf, Banquier, A’ Cranicnbiirger- 
ftr. 10. Pt. f. L. M. Bamborarr. 
- (£., Desiillai, SO Kaiferftr. Ist. Pt. 
- ^, Mfm, C Trastvnerfir. 22. Pt. 
- Z., Mfm, ir Potsbanieritr. 101. I. 
-31., pcb. Lbaviener. 9lentiere, Air Mloiiv 
beerenitr. 29. Pt.. 
LIo-5, P, 9rd)itett u. %iurmmlr., lliiremt f. 
-Itdjiteflut ii. yauauoiülirtiMfltii, H’ Sivue 
‘JVinterfelötilr. 6. Bürea» Ur Ängsbnrgcr- 
ilr. 48. I. i( 8-10. :i-G. 
-R, Gaitiv.. S Triftilr. In. Pt 
- .fi, Hiftvnm, SO Landsbergcr dtlloc 132. 
i:a. »I. 
-Ad, Maurermstr. lt. Ins,, c. Baugcsdi, A 
Tallöorferiir. 18. I. E. 
- 36, Radier, S Tresdencrür. 29. 
-31, Pottier. ir Vcip,«(tccitr. 123. Pt. 
- G, Sdilofior, n Sötibemucst r«0. S. 
Llosa. M, geb. Fisd-er, Stern, IV HurfüPiciv 
ftr. 170. II. 
Klosdiinsky, G, flfnt, C Mulackklr. 2». Pt. 
- tilijabctb, Alumcnhri, C Sllcranbcrftr. 
40-18. 
KIoso k Feltzin, Fbrk. wollener u. baum¬ 
wollener Garne u. Sdmiiro, S Koinman- 
danleiiflr. 09. 3i Jnl>- W. Mnljn. Cj«. 
Kadolph Klose, Nutzbolz lingr, SIV Plan- 
llfer 2. n I»b. Rud. Mlofe. Wob». SII' 
Blüdjcrstr. 1. IU. 
Carl Klosc, Kommission il (rrport f. Ber¬ 
liner ünrz- u. Manufakturwr, S Stall- 
fdjreibentr. 21a. II PL 7i Inb. tScrrl «lose. 
Sbobit. S Alte Iaeobflr. öl. 55. II. 
Hugo Klose, Äfll. Preutz. u. Jt«l. -Bayr. 
Hofl, Xolomalwr. und Tl-eebandluna, 
- ÄaftrebrtniL« u. Zuckerschneive-Anftalt mit 
Dampfbetrieb, tikmbbl, IV Leipzigeritr. 
19. n u. W Mauersir. 9L n Inh. LSw. 
M. Klose u. Carl Lenoir. 
L 26rir. 
— 057 - 
Siele, Ük, tlpft-fllllfi, X (Jd) ilslr, :w. 1, 
- ’.1. Wilder, n jUeiDeiiiunt -*l Pi, 
- 3U, jtmbifr, i' Hirlenlir 7. Pl, 
-3t, ‘jliit, Jlfiimi, II' iieii\me#lii', Nt 
- C, Wer, 3<v(ii»l, (’ Vimoiiflr. 2J<! III, 
-9t,, ‘Jliorfnlir, .So Maiiainien Pla» 23 
-A. 2liemerlo|ifr, t$»nr. ii. Dei, ,MI' 2cl< 
loiueifir. iVi, ihi. S. 
-W, Jliibbfluer, so 'MJeldiiorfir. :W>. II, II, 
- P, Siilblimior, All' )lakbnd)flr. 21. III, 
■ '.1, Kaff. 3<oie, A' Mitbellinerfir. «'>. IV 
- xv, sinff. l'oie, S (ibaulivour. 07. IV. 
-.0, jlrieflr, A" Ufobomfir. II. 
-Ht, JUicftr. A ir Vilbvrterlir. 18. I, 
-9t, Utiofir., >>>' '))Zeland)llioiifir. 3. 
- <i, iludiUiub., A 3Vaffettl)orflv. 42. 
- M,, 'JUidilinli, X (ftwierftr. Ikt. 
-- C., Biidibali, All’ i'uiifstineriir. 1. III. 
H. llutivrljbl. All’ 3Uiidietfir. 1!) Pi. 
- 0, tSionrmifl'vt, X :lli'iiii(!eiibdtferiir. 20. 
- ■ 91, tiliwvemn, (i Wr. Rrmilfiirleriir. 28. 
-9, Temllat, r «ölltt. Rifdimatll 2. Pt. 
-Ö, Wrofi X'efiillal, X liidicnborifiir. 22. 
-tz, Tefullat, Ar’ll Velirlcrfir. 3t. I'i, 
- lx„ Dragee»- u. vuctoriurltirf, A' Neue 
Hodiitr. 44. III. 
-C, ytittbereibef, SO Maldemarfir, 2S. pt. 
-W, iveuenvetirm, »' etriiimeViir. tif>. IV 
- H, Reueriveljrni, SO PiUlisabcniir. Hl. I. 
-315, Rormer, S Meffclfir. 38. 
-Vomier. (' Wrenobieriir. 11. II. II. 
-M. ^uljrl,. 0 'JTiiliidiebetsterftr.'jy. II f. 
- j>, Wartner, 0 Orautfurtcr 9llec 33. I. 
- 31, Wslftiu. IV 3Vrrt>. Üofenfir. ü, Pt. 
-9t, Wainu, ;V Wriinil)stIorfir. 2a. Pt. 
- 3ti, Wnftio, 50 gtstliiserfir. 27. 
-31, Wrüiifrant, A'll’ estromfir. 3,5. 
- P, Jtstl. .Oofjiiflvr. A'll' Bauhofsir. 5. IU. 
- N. initm, S tcdilirmmmiir. 19. II. 
-9t, oolo itaiiaririijüditerci u. Nottauf,A’ll’ 
Meland»I>oniir. 3 II. IV 
- 6, itfin, S Alle ,>acobfir. sil. 55. Ii. 
-W, Mfm, X Itaiianieii Allee 79. IV. 
-6, Hfm„ All' .vebeiitflimiir. 3. III. 
-21), Mfm, N Pappel 911« 128. |f. 
- 39, Mfm, SO ivotiiftiir. .17. II. 
-M*m, II WroB'Wörfdiouitr. 27. 
- 3V, t<or;. Jtilt« u. Brenn Anst. C Sattel- 
ür. 7. PI. K 
-31, Mlempiter, Air Heimstr. 8. III. 
-IT, Modi. Sir Ctslliiciliir. 128. III. 
- P, Moloiiinlivv, S Beniauerfir. 85. s. 
- 9t, Monbitor, SO '2foli(ierilr. 120. 
- A, Miipferfdnmeb, .V ülenVir 39. 
-9, Ngl. ftoflatai, A’ll' CVorncniir. U Pt. 
- 9, vereiv. Landmesser, A'IP Stenbalot- 
ftr. 16. II. 
~7i. Lanbiv, So Siirileiiroalberftr. X I. K 
-5v, Stnbt. Lobrcr, All' .f'vimitr. 21. Pt. 
-M, Gi'mn. Lebrer, llr Culmftt. 20,». 
-9t, etdbt. Vebrcr u. Crgaiiiit, S Prin^ii 
ftr. 78. | K 
-P, Por;. Maler. .VII" stromfir. iS.3t?obn. 
Nr. 52. II. 
- «& 3’öioiiiißcr, Maler f. Pboloqr. AOsrübbc 
nerftr. 1. IV. Juli. 9t. Hlo'e, sn Lnmy 
ftr. 35. IV u. o. 3Viefiiificr. 
- ir, Maschinist, A* üiiflitsiiir. 87. 
-Ä, 3liourerpol, SO SVnuificliir. 88. IV 
- ß, iVcdwint, A'll' 9llonaetiir. 25. II. IV 
- iv, 9Kild,bM. A" Man'tr. 14. Pt. 
-.V, Möbelpol, XO Ltranf:bergersir. II.FI. 
-(£. Portier, II' 3!ittoriaitr. II. S. 
- Ir, Portier, A’ll’ Irlcii^biiraerrtr. Ifi. Pt. 
-9t, Portier. II' Potsvameritr. 83b. 
- 31«, Portier, II' i'mtttr. 12. S. 
- 9. Geb. Jtamf. 9totb i. >triegominift, SO 
Möpeiiirforftr. 10a. II. 1-ti. 
-P.. Ho'ratl». S Wncifotauftr. 71. IU. 
—9, Rentier, Sir Berstiimnnitr. 21. I. E. 
-G. Blentier, IV ilurfutfieiiftr. öo. Pt. E. 
-9t, 9tentier, A'H" Iburmitr. 83. I. E. 
- SB, Rentier. S Biefentbfllerflr. 18. I. E, 
- 9, £dmffner,'ir üVrmrroihflr. 15. 
- 9, Sdiantro, 0 flüftriiter Platz 8. Pt 
- £>, edmiilro, 0 Elralauer Platz 8. 9. S. 
-H, 5d,anfro, C Wemmeiiimtr. 4. Pt 
-W, «diloffcr, S Paseivalkerftr. 11. I. 
- 'Cdjloikr, So Lkaliyerftr. 127. IV 
Klv I. T. 
Klose, V, ädilofler, N Cberiivalberfir. 10. I, 
i2d)lo|fei', u iil. 9nbresl«lir, 20 I, 
- 9, Mmill ii l!iiii|d)lolfer f.Cniameiile ii. 
Oiitter. elf, llionuene ii Iteppen; Rhrf. 
elf. Welbfdinmfe f, Jlelidrteii ;c, A'll' 
t£d)ilibaueibflmm 19. 8 9 1 -3. 
- V, ddimleb, SO Sfalicetlir, ». II, I, 
- .0., ddimteb, Äpet, 3ltaflotiImu, A ir Lchiff. 
baueibäumt I',. Pt. 
- VI, 'Zdmoibev, so iSliiabetli Ufer 11, III, 
- M, Srtmetber, Air VJliiieiuvalperfir. !*<■ 
- P, 2dmeiber, f 'Jliobenuollitr. II. 
• C, 2dnil|iii, A vEiallidirriboiitr. 15, S. 
-lt, Schlitzt», So 'JVit|;umimfir. 13. I. 
-<?. Sdnituii, A ^almfir. 8 IV. 
- 0>, Sefr. b. Slfll. 9IeiiionbanI, A ir Pre- 
morflr. 70, III. 
-3V, Znpei, IV 3Iiilowf,i. 12. II. Pt. 
- 9, 2ifdiler, A" 3Hoinborflv'ivon I, III. 
~tS, Itfdiler, So Pullifabeiiitr. 17, IV 
- 'Zifdiler, () IVrtiditiir. 3.3. 31. 
-G, lu'diler, 0 StiiPcrcöorfetftr. 8. 
-W, Zifdiler, Air 2l)iirm»r. M. II. f. 
-,V, Iisdiler, So tslvaiihbctiirrur. 28. 
- P, 2isd)ler; SO 9bmiralftr. 10. ||. pt. 
-C, Sleriualt, IV Nollenborfftr. 25. l’t. 
- W, 3*erroalt, IV Potfbanteritr. 120.II.I't. 
-31', 3>erivalt, SO WreiiC-iualberftt. 210. 
-9t. .<iili'?'jVanonniiir., II' reimeiuitzftr. 31. 
- 3li, yveber, o Anbreasflr. 42 IV 
- 9b, .Vijloar. 9iiit, II’ Pot-Jbamersir. 
131. III. Ä 
- & 3VoIliitetii(ibt, .Ynlostrapb. ilimiiaiift, llr 
Pot^bameritr. 131. III. Ji ,>»!>. viisto 
Mlofe trtriebeiimn ii. 9bolpb Klose. i liier.> 
-9, ,-Juaiiibr, All' Mreuüieroftr. 22. II. I. 
- i'i., )tel>. Lenoir. 3Vm, itjfriin, II' Lanb- 
(iratemtr. 15. III. s. £ni(io Mlofe, 
- 9, geb. Cinncrt, Mfmororo, A" Mielerilr. 
21. 21a. II. 
-%i, (tob. Reltuit, Üfutviuiu, A Moimimii» 
bniiteiifir. 59. III. K. 
-9, Wm, Mrniifenpflefleriii, Air Tdiiitzen- 
ftr. 3. II. 
-6, Mus.Lehrerin, IV SlealiVcrftr.71. III. 
-- E, TvrL, Nnberin, SO ifliinbvtli Ufer :18. 
- Weidn», ?!al)orinneii, S Jlottbiiier Tamm 5. 
-Jt, Rentiere, Air 3<elle Älliancestr. 21. U. 
- i'i, neb. Menrose, Rentiere, A 9leranbrinen> 
ftr. 81. III. 
- C, Srl, 9toiit, .V11' 3teiie25iIbetmftr. 12. K 
- E, stob. Alienliofs, 3'Jiu, SdiantiP, A ir 
Panliir. 30. I’i. 
- 9, Srl, 3dmeib, Air Modiflr. 51a. III. 
geb. Li'tviit, 3Vro, cduiittiur, SO 
Stratiüberaerftr. 3» I. 
- L, irr!, ctuioriii. .V V'ariouür. 27. I. 
c., 3Viu, 3jcrtitietlKriii. ir Manoiiieriir. 13. 
- 9, geb. Lefdjteiiberßcr, 3i?ro, A" jVotliner« 
fir. 57. III. 
-C., (tob. voppid), 2‘Jro, All' 35reiner- 
fir. Ui. 
- (r, iicb. Mrahiiiann, 33», A" raarbrüdet» 
ftr. 25. I. 
- ,v, 36m, f eteiuiir. 5. II. 
- 9t. 3l!iu„ Air «diöiiebernerftr 7. II. III. 
Mlofinoti. M, Gärtner, SO Lant-vberoer 9llee 
28 Pt. 
Mlofiurti), t5, Maler, SO 9balbertür. SS. II. 
MIcvte, 9, Tolisateffen, So (V.Iucwftr. 10. 
Mlpiomiet, ,V, Üianttljümer, SO Pndlerstr. 
17. I. E. 
fllofoivvt. 9, Portier, X 9m Mtipictarabeit 4. 
Klofoivski. C, Barbier, Air 9!tv I.reob- 
ilr. 42. 
- M, Sdnifjm, S Winmaniiür. 9. 
Klo*iS ic llcitinanii. Bau ti. Ycrmivtlminv"' 
Anstalt dpi: niafdnnellen Hörber Apparaten 
f. Baumaterialien. X Bniiineii'ir. 107. n 
ftnb. O. Heumann. (.Wr. Liditerfelbe) 
Paul Kloss. Dodit- il Nad>tlid>tfbrk.. Gla'- 
ivr. trnflr, Spev Beleuditunas - Artikel, 
liiilinber, Glocke», BoifinS, trinridilungS- 
Geoenftanbe als ädjoiiglüfer, Ltanbiie- 
fäfse in GlaS u. PorteU, olle Sorten 
Stiem-, Bier- ». Ltgururilaidien x f. Ma° 
terialwr, Trogen- tt. Destillat. Weid), A 
Alte Iaeobstr. »4 95. II. Pt. 5i il I. E. 
.Inb. Paul Kloß.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.