Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1895 (Public Domain)

Straßen-Vcrzeichniß. 
115 — 
Straßen-Verzeichnis;. IV. T. 
Straße». 
Slierniuleit. berliidwcst- 
Urtjc Slicil, licnrciijl 
im ".Horbcn u. b. filmt' 
lOllCIlbllllICt ßllllllfiCt 
li. im Offen von ber 
yoiimiet Slllec . . . 
dct 3oolog. ©nvlen u 
i>.$ui|iobiom(Sffii|(«' 
imf.') 
b. inubl. b. Glianffct 
iiuiidjcn beut ©rohen 
tsletn ii. b:t neuen 
SiUiljliilbnrcnic lirlcg. 
2li.il inst. Schloß u. 
'jjmt ü'cllc’.mc . . . 
islitccnnticii, dcr.«leine 
t ii.Sliosiiftr.il. Oltoftt. 
jii.i'iUibclflt.ii.'JliUlJC' 
nomrtiti' 
jin. Stromflt. u. St. 
Solmimtöfinlie. . 
Slnctjjnttcitflt. 1—9 
10 - 37 
5(i er.inttcit llfct . . 
2 i'tu uic 
Sljiiunflt. . 1 — l!l 
21 
21 - 25 
211 II. 27 
28 - 3.") 
;<r, - 43 
44 - 54 
55 — lil) 
li! 
02 - li.") 
lifi 
(17 - 75 
71! — 85 
ton- SS 
ton SSildnarfctfli. bio 
Hliillicimmcvilv. . . . 
Enbieiic 5111. 85 u. 85a 
IhiiUVi bco il(. Sljiet 
mu'cno) . . . . 
Slinincnnciflr . . . 
2i iiviitlba iillcc . . . 
Steifste. . . r 1-13 
14-27 
28-41 
Silliterftr. 1 —7n.84—1)1, 
n'imc von SVcibcimitg 
1» 3lvnf;t 44 . . . 
'' Suin'iL'44U.5cmb3' 
•iKC Slllec .... 
-itniilr. (l-bjiililt Seilt' 
<s 
34 
35 
iciflt.) 
Stctil'inciflt. 
Stcsdomftr. 
- 14 
15 - 17b 
18 - 31 
32 - 35 
! ! "1 
2-9 
10 - 18 
1!) 11. 211 
I2.i 287 
12bj21)!i 
i2b,2!lli 
121,12115 
I2b!-?!I4 
121,2114 
2b 2112 
12b 20) 
12b|21l2 
12b'21iU 
121, 2114 
12b 2114 
12a 287 
21 
32 32 
12a 
7b 
287 
iss 
32'l 
288 
271 
270 
271 
83 
33 
33 
7li 
2u 51 
15,75 
15.-,3 
15 83 
15)14 
15 04 
lölil 
1584 
15 84 
r,k4 
15 84 
15 84 
15 84 
15 1,4 
1 ö| 75 
Straßen. 
Nrbanslr. 
Uscbomstr. 
UlrcdjlctRt. 
82 - 83 
138-150 
185-188 
,1-13 
14 - 23 
23 - 35 
15 
15 7.' 
25 lill 
15 114 
10 
10 
10 
8 
20 
00 
21 
lili 
IIC 
2274 
22 58 
22 58 
9-i 74 
12a'304 
1J 1308 
13 301) 
12a 304 
4a1 5lia'17 71 
10b 2421, 34 88 
10b 243 134 17 
10b 242b 31 ,7 
101, [241 ' 
21 
23 - 34 
35 
30 
37 - 43 
44 - 54 
55 
Tmlslr. von Mullcrstr. 
l'id Somit. (I - 5'U 
wiiZotiitr.bJlotblltcr 
autmctflt. . 
II. 
llclictiiilirlgafir. 
lllaflt. . . . 
lllmenftr. . . 
Union Platz 
llmuctiuiii|!t. 
20^ 10b 241 
Unlctlmumslr. 
llnlcmiafie r.. 
I - 5 
li - U 
’ l 
Utbnn, Am. . . 
Utbanstt. von Tcnivcl- 
Iimcnflr. li. «m llrlian 
(!-» u. 151-184) . 
(in—24 ejifnrcu iiidjl) 
»on Am Iltlmit bis 
dtoltbiitcc Damm (25 
llä 81 II. 84-137) 
101,12311 
31 17 
31 81 
31 81 
lllb'2311 31! 81 
I Ob 238 31! 81 
101, 241 !bG 81 
10b 241 j31 17 
10b.242b 31 1? 
10b 242b 34 17 
10b 242b 34 88 
12b 2113 
4b 
4b 
75 
76 
22 58 
22 58 
22 57 
211 
25 lill 
32 32 
15 04 
4 
4 
47 
11 Sli 
SB. 
SSetlotcnet Sücg (Sir. 
25 XIII1) von Sltnüe 
2 bis (ilbimicrflr. . . 
von (Slbingccftr. bis 
Hliiinlmlnt . . . . 
von illmnbnliit b.Aeich- 
Oilbatcnv . . . 
fficlcrancnftr. I u. 2 
3-14 
15 
10 - 28 
Victoria Park . . . 
Siictotuftt. . 1-20 
21 - 23 
24 - 37 
SMncta Platz . . . 
2iivliomftt 
Mfnflt 
äioüfit. 
W. 
ffillbjccffit. . I 11. 
3 - 
II - lila 
11 - 14 
15 - 21 
22 u. 23 
Waiscnslt 
tMbcnmrstr. 1 — 5 
(i - li 
10 - 22 
23 
24 - 41i 
47 - lil 
Ii2 - 70 
71 
72 - 78 
Walbftr. .... 
waldcnsktslr. 1 . 
2-8 
li - 20 
21 - 24 
25 - 34 
35 - 12 
43 
®altiicr2!)cnlciftr.l-12 
13 - 34 
(j) es 
Straffen. 
; S 
e .&'£ 
s |Ji 
t» k & 
Straßen. 
es 
s § 
is S 
78b 11 811 
77 (11 47 
7,1 11,78 
201 35 lil) 
2111 35 50 
35 (in 
57 
ISO 
100 
101 
10/227 
10a 228 
10,i 220 
10.1,22,8 
4'i 02 
32 
31 
32 
253 
180 
3:>3 
20 
200 
200 
108 
I1IS 
2nll 
200 
3 
!)(! 
in; 
97 
83 
82 
83 
117 
ilfi 
121,2112 
Jl2b 205 
1 .'bl:ll)4 
,21,2114 
121,‘201 
SO 
31 
31 
31 
31 
11 
21 
21 
21,33 
31,00 
20 51 
1) 
37 
!111) 
II 111 
III 
2 11! 
24 21 
7'411 
30 411 
30 40 
30 25 
30 25 
30 25 
30 4!i; 
Wallstr. 
35 — 45 
1 - 15 
15a - 27 
28 - 83 
84 - 8!) 
1)0 - 1)8 
Watschanerstt. von bet 
Stute b. Srtifcf. tinlin 
(inll. Slm Olinlinum), 
b-c äffeflfcite ivlnl die 
Siumnictii 1—18 
von bet Schlcs. i'nlin 
bis Strafe 1) . . , 
»oll Stmiic II b. Frank, 
fiitler Allee . . . 
Wiutenbuto Platz . 
äBiiticnbiugftr. 1 — 14 
15 
10 - 29 
ffinfictnnlie ..... 
SBmicttljotftt. 1 - lß 
17 
18 - 34 
35 
30 - 55 
56 n. 57 
58 - 70 
Wabmaimstr.. . . I 
2 - r, 
(7 u. 8 erifiitm nicht) 
9 ii. !)» 
10 - 34 
34a- 37 
Metloo Uftt . . . 
Weberstr.. . 1 u. 2 
3-24 
24a- 35 
30 u. 37 
38-40 
40a- 43 
44-63 
4'l 
15 84 
15 04 
15 04 
15 84 
15 84 
12,2111 >15 84 
SBektllt. . 04 - 00 
ätfebbinn Platz. . . 
äSebbingflt. . 1 ii.? 
3 11. i 
Weqelnslt. . . . 
Weioeudaimn, Sfm . 
äkiben.ueg . 1 - 25 
20 - 50a 
51 - 51 
53 - 78 
711 -100 
SffeiitbctgSroeg 1 — 11c 
11,1 
12 bis (Sitte 
Seinmciflct[lt. 
la— 
3 - 
1 
10 
8 
9 
18 
11) 
ffieinfft. . . 1-111 
20 ii. 21 
22 - 31 
32 
SBci|;cnbutger[lt. . 1 
2-7 
8 - 13 
14 - 24 
20, - 31 
32 - 31) 
40 
41 - 52 
53 
64 - 1,1 
112 
113 - 77 
78 - 84 
Welibcnslr 
Stabend)« tiimtt . , 
Stferbcifilic 9ioicnfli.. 
Stabctflr  
150 
300 
318 
317 
318 
284 
12 
171) 
7b 181'a 20 01! 
7b 181c 20 911 
71, 18H.a 20 1)1! 
20 23 
3I58 
3 110 
3 lill 
3 li'l 
4 711 
4 2 
20 911 
I, 1711 
10a 22li 
II),,|^24 
il)a 2211 
o«) h‘.)i n’ciiUiv. 
|2I* 2«)4 
Vlb 211.') 
7a 14S 
7.i 147 
148 
144 
7b 
7b 1 
107 
178 
58 
57 
,50a 
57 
142 
114 
115 
11« 
III! 
110 
115 
114 
183 
182 
182 
152 
154 
4b 72 
7a lili 
7 a 151 
7a 
1 >04 
15 04 
I 
1 
1122 
20 40 
20 27 
20 27 
20 27 
20 40 
45 
37 71 
37 71 
37171 
18 55 
28 42 
2.8^42 
28 41 
2S 30 
28 41 
28 42 
28 42 
20 H3 
20,93 
20; 03 
20 93 
20 113 
11172 
20 23 
20 23 
20 92 
20 92 
2-11)3 
20.92 
20 23 
stfcubinflctftt. l-io 
11 - 22 
23 
Sdininnnflt. 1-20 
21 
SOicIcffir. .1-9 
10 - 33 
34 - 41 
42 
Sl'ienctflt. . 1 - 15 
10 - 21 
22 ii. 23 
24 - 32 
33 
33,i 
33b- 3!) 
40 
41 - 59! 
511k- - 112 
03 - lill 
Wiesciistt. .1-0 
7-18 
111 ii. 20 
21 - 27 
28 - 43 
44-ß0i!.3toincici'M)cd 
ii. öaliiumitictbaiid. 
00a- 00 
S?illictm Plal,. . . 
2Vtll)clmöl)nucncttlr. 
1 - 10 
17 - 40 
47 - 00 
Mtictmüliöhc . . . 
SSillielniflt. ... 1 
la- 27 
28 - 42 
42a 
43 - 51! 
57 - 07 
08 - 70b 
71 
72 - 81 
82 - 85 
80 -115 
110 -147 
H8 
Sßill)etni(lt, Neue. -8 
8a u. 8b 
9 - 10a 
Wilhelm Ufer .... 
WiUdcnowslt 
2iO 
207 
210 
207 
207 
207 
201) 
187 
183 
187 
187 
IOa220 
10a 219 
11,b 23» 
lill, 23') 
101. 211 
10), 242a 
101, 24.’a 34 81 
10b 242.i 34 8.8 
101, 242a 31 81 
lllb 242..',11 .81 
101,241 
20 911 
31 I,: 
31 12 
lil I 2 
2J 13 
21) 13 
211 13 
20 13 
211 15 
2'l 13 
'o 1:1 
2 ii! 
2 51 
31 0'' 
31 0' 
31 08 
31 81 
31 81 
31 81 
101, 2311 
101, 231) 
5b 110 
12a 281! 
II 1204 
121, 2 3 
121, C9'l 
121, 2''3 
12b 21)5 
5a I 1)4 
5b 111) 
5b 111 
5b 110 
5b! 110 
5b1112b 
5b 110 
5b 113 
12b 2115 
12b 21)3 
10, 295 
4a 02 
28 
2') 
21 
21 
20 
14 
2(1 
20 
21 
21 
20 
28 
13 
14 
13 
— 285 
13 '308 
31 81 
3181 
31 08 
7 70 
8, 2 
8 2 
8 2 
15' 4 
2 lli 
2 10 
2 lli 
32 32 
32 32 
15 04 
15 84 
1", 04 
15 04 
7 70 
7-0 
7 70 
7 70 
787 
7 8 
7 87 
7 87 
7 87 
7 70 
7 70 
25 82 
25 Oll 
25 Oll 
25 li'l 
25 O'l 
Oll 
25 82 
5 37 
15 04 
15 04 
15 01 
11 31 
5 35 
5 35 
5 31! 
5 30 
5 30 
5 37 
4| 3 
4 3 
5 37 
5 37 
5 30 
5 3", 
5 35 
3 
3 
3 
Willibald SIlcriSflt.1-7 
8-35 
36 - 43 
WilmSstr 
WilSiiackerstr. 1—8 
9 - 17 
18 - 28 
2H 
30 - 45 
40 - 50 
57 — 05 
(,0 
Winsfit. Don ß:iiict5- 
botfetstc. biä itiiatieiv 
biitgciflt 
Don !li!iu'cnt)'.it'.]crilt. 
Iji5 Slnißntbctftt.. . 
Sinlcttclbl Platz (öftl. 
Gc.le) . . 
SSiiiienclbtftr. 
H8-21 nel) s ciljönebctq) 
Sfiitlfto.1« tt. . . 1 
2 - 20 
27 
PM)tctlffr 
SiSoilliet Platz . . . 
Worlhetstr. ... 1 
2-12 
13 
14 - 32 
33 
34 - 38 
39 - 49 
50 
21. Wolfgangstt. . 
Wolgaslerilt. 
Wollincrstr. 
4 
4 
4 
14 4 
22 58 
1 - 4 
5 - 7 
8 - 13 
1 - 8 
8a u. !> 
10 - 10 
17 - 21 
23 - 37 
38 
39 - 41! 
47 - i,5 
50 - 58 
(59 criUirt nicht) 
ü'i — 71 
SBtnngelflt. .1 — 14 
1", - 17 
18 - 20 
27 - 21) 
30 - 37 
38 - 41 
44 
45 - 52 
53 - 5'l 
00 — 85a 
81! - 1(2 
93 -11)1 
102 -104 
105 
100 -115 
lili U.117 
118 -125 
120 
127 -143 
12a 287 
12b 302 
121, 301 
12b 300 
12b 300 
12b 301 
12b 302 
12a 287 
194 
193 
12b 292 
121,'2111 
12b 292 
101, 241 
lllb 240 
10b 241 
101.1241 
10b 241 
Hlb:243 
1 | 5 
10b|252 
tOb 251 
10b 
252 
232 
233 
234 
ll)a 234 
I Ob 251 
I Ob 253 
10 ) 254b 33 90 
101, 253 ,33 90 
15 
15 
15 
14 
3181 
17 
17 
81 
81 
81 
31'81 
17 
17 
19 
14 
33,89 
33 89 
33 89 
31 01 
31 01 
31 01 
31 '90 
33 90 
33 90 
lila 234 
10a 234 
Wr!«encrslt. 
2Bii'"ti't6au|ciiKflt. 
1 
12 
13 u. 14 
15 - 21 
öoclftr. 
% 
1 - 14 
15 - 24 
25 - 34 
35 
30 - 42 
43 - 48 
41) — f.lia 
50b li. 51ic 
57 - 04 
05 
CG — 78 
711 
80 - 1)0 
3. 
Zehbeniiketslt. 1-8» 
9 
10 - 19 
20-30 
Selten All«. . 
Zelte», 3» den 
99 
100 
102 
103 
104 
5b!104 
Sb 1011 
5b 100 
»b 100 
51-11» 
5b 101, 
5b 100 
5b 105 
5b 104 
104 
103 
102 
100 
lill 
323 
141 30 55 
140 3UI20 
UO 
61 
61 
43 
43 
43 
43 
43 
53 
53 
53 
79 
79 
79 
53 
53 
M 
43 
43 
43 
43 
43 
9 
141 
30 55 
58 37 72 
lil) 37l71 
511b 37171 
5lib 32,71 
50 b,32 73 
40 32|73 
50b 32i73 
50b>32 71 
5lib 37 71 
10a 226 
10a 225 
10a 22« 
10i'22« 
. 12.1283 
. 12»l283 
!! 31 
31 50 
31 62 
31 62 
3160 
4-33 
4l 3 
8* 
v- 
m\ 
I 
I 
1;-
	    
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.