Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1895 (Public Domain)

Falckeiistciilstraße 
— 125 - 
Fehrbellinerstraße II. V. 
L'u R -rulicr, .Mfnt. 
jHlnmf, (srfwiUm. 
Wotj, Bumnennh 
HiuitU, Moliumiliur. 
'iiirf;. t'ij Adbm. 
'iMiihfifc, 6teuem()cb, 
'Kufjlcr, 
^ilAöbcr, Bader. 
(rdnitt, Zuluft. 
?1 !<;, Sc-tmidifc, ^uflcu. 
Muler. 
tfurib, äUictlr. 
Worfle, Bth Heldin. 
W\flb\U), Vttttmn. 
X>cutUt)d, Lchl'su«. 
Mvficr, Seifmfli. 
.Morii, Tischler, 
tiiibc, B»r. Vorsieb. 
Addier, itlnuieniimm. 
tliubtcm, Heilach. 
Wostfloiu. Molle,ei. 
ittalmybou, Mttu. 
C-iaifc, Nentlcrc. 
M Nc.latO, Mlcmpncr. 
Schlilim. 
tHimbmaim, tiolomo» 
umiihc. 
Huisch'l. ('lanucnut. 
Ml, (»auft-Ycrlctö. 
Mncfcl. ,>ahtn\ 
Woilmft, ,'stnf. 
Wumtrom. 
'MoiflC. 3tcnihru(f. 
Snifller, 5(filoitir. 
Snntict. lif.Ucr. 
L'' I. ii. ("oiUHrrfli*. 48. 
'Voli)[a, X'UmtbcfUcf. 
V Leder zmichk. 
(»oiliiwi Wpotiefc. 
^mfjnirtjui, SifiloiTcr. 
bhnrae, ityctnllldjlcif. 
•Vrrrfjiicr, Gchloner. 
-mini*, .Mod). 
Viciirf), Buchbmb. 
Ihu^Iv, iu’ftlttlV'llOtC. 
(ricllmadur, Sdiluncc. 
'Jüimfc, ZtfiWn. 
:iicnioim, 51<miibmb. 
■<— WoL(i|;c»flr. —> 
"4 f. n. WinliKifh. 4li. 
Ju (cl)Ttslmii“, ‘Kennet. 
itbtifnaiK h>iiftiv. 
tfuuric, 5mWi. 
flucuY., %iiufmistr. 
LMtinactfit, ^ifdtlcc. 
Virn^er, Gtlhcriiol. 
‘iiumm, Ajmib ivm. 
irifmui't. .Mmi. 
Echotz. rv.lilcr. 
Lj E ^teiictmnm, Ww. 
MUbtld), Nitlcilbci. 
(Mülbttitu. 2d)lachler. 
Mfm. ^ 
„Midjr. Sdjloffcr. 
flancfjl, ctaiMl. Bmink. 
5t a tmtami, Vcbcruib. 
Münifir, 5ml)lfr. 
£ouuu. 
(totincr. 
Sana, •'ninbelsm. 
2‘> E^kh'rlbk.s'iaenihniu. 
Mich.', Alcmpiici. 
Briten, AUljrlj. 
-‘Mmiy, Ztfriiin. 
'Amtfota. Schlüchtcr. 
.\ioliuc,  Knmla. 
Mrrm, lU'HifjIibl. 
Wunlrr, 
'Jwiflb, aiionkuu 
2< E (MiaeUmrb, Siv, 
(Wotwiu iM) 
X i'ahl. Cllxchm. 
‘-Mate, Aunviicv. 
Bl^eä. EieumrbcO. 
Tillinnr. £4nf.m. 
('bet, Schnhuk. 
filitljnrb, Scfjrifn>(t. 
vodjmfc, Gilmeibcr. 
suhlst, Ü^irnnlcg. 
3)ad)d, Vuiiitim. 
3*ipImu*. Asm. 
^Ulncr, 2'fti(ofofr. 
•Hnnoc, fllcmm«. 
^nuct, tyrunfium. 
Scheere. 2iM)kr. 
Aclrq. Scltfutcnivt. 
Sallciuomilt. 5<onbttoc. 
;ve,l;el. Klempner. 
^K^mfelmnnn^tcmier. 
MdreLt. »Met. 
^udschuv, Fnhrh. 
28 ^rhlmcv, .niriitmtfr. 
Okri(1)iiii[t, 2Wrt)icr. 
SuIdihI. 
9(iiMÜciUici\v 'Ji«alcr. 
?Hohev, Schmied. 
Sluizke. Schnt'kd. 
6uVbvii], kJVrliillM)fcif. 
iJnipnct, 'ViiMcUimiui. 
21) F* t. Nr. 28. 
ynivam, ^chlk'ssn. 
‘AUimb, GdllUUU. 
Mtmncu, 'Huiliclpol. 
ViftfVc. rttihrh. 
Cttnmnn, Bifiloiicu 7i 
Echo!). Mllchhd!.. 
Mfm. 
xiottdjcc. 
SVir(iitacv, vtiotoflr. 
50 ii Allstes/ .Mini. 
Uicc 1.) 
V Lsoivronölr. i* 
trtmuü. 
Luchrrolj. Kün. 
.Mcrin:iß, iftm. 
timbcl, «Asortr. 
Cchuli. Moloimiliui. 
31 E. DU^nu'Utnmv, Mini. 
V2<1 ufxrftr. 1 i.U.) 
X Beteln, tcdiittim. 
yvlmtc, hi'Hcimfhcui. 
Deichsel. Mild)!idl. 
Hc tiocmunlh, Zijifilcr. 
Moljtcr, ji|d)lrt. 
^vDcl'Uicto, <5rf)u(uu. 
Nnl'Wzuk. Aoruirr. 
Tclll'cr. ÄlU. Ticn. 
21.oiiili''!e. ^niMci. 
2Vern‘vboif, 'i'oKuucnt 
m. 
yi E. rutiWf, ^cuiKtt. 
Villrih, Sdilohct. 
Hcdse. ludilcr. 
.Vorriinmii, (?djanncr. 
Mllilll, 'Jtotfoft. 
Mmacr. Tischlcr. 
<?.üv„ HxUluer. 
Anilin, Wutd'itmft. 
Boift. O'uulrr. 
Ä!nhcl, Eicllu». 
3J E. iluulfc, ütemifr. 
(2ouun*tfir. ) 
V.Shilutaic. iuH 'Sfamt. 
tsjclnhmbt. 
filjmici''. 
Hcllno. ?iiilifcr 
ctiiMfi. Wutillöutf. 
LchiN'tti. 
Cuuft. 
Eclunlörlr. 5>uitcUib(. 
— ^iinnintviitoiiii. 
Echop-.'. Ouifnn. 
31 E, ^mmluhlj, Ziffer 
ivti;. ^iirhicr. 
'Z'iüimr, ^tMilcr. 
(^rrncnnnin, 9)fnur. 
,s;cihv, Wisiut am. 
Aioui, iildila. 
«Miiitiltfc, 2rcd)vfcr. 
Piclfcr. Stcu^citcf. 
3Ü s. o. SVriiitnclfH;. üO. 
K leihet, Hfcuitci. 
iTrivbiitciitu .1.) 
X 'NodioU, Äü^rstr. 
Dein. ’i'armn. 
ÜiMidjtv's. 
WciiMin. ^nljnUc.mu- 
tioima. 2ild)Ur. 
ÄufttA. Mktnvncr. 
Sluithorci. ^alinbcantt. 
€d)ti(t, YilDhnuci. 
Wliiklcr, Zrcdi.'lct. 
?i>nui(ich‘:r. -> 
36 f. sl. SÖcnHflcIitr. Mi, 
E. 5Uoöu, Mtloiualmr. 
71 
Andl». 2rsch!er 
^uKtx'botf, "rv'chler. 
Diele. DrcLvler. 
9Nntt)0, Sdiloficr. 
Palrl. Wslfiip. 
Rvsi. OHutucr. 
©cflcncr, Bncikr. 
3bot^:li. Tischler. 
;ictnbt, Cmsttrcu» 
37 E dornte, Bücker. 
(5djÖitIiouiet«Ilcc27.) 
V Malcbin. Öhirtlct. 
VarüchnU, Tapez. 
J7 i^urtf, Wmiifrrtrii. 
Btluise. MliHMcrüuu. 
Airiilv Bennu. 
fViMjlidj, 6rt)ittibcv. 
iMimu ^u>. 
Vntfv, T'tdilcc. 
Vuuii, Multc. 
Wciijiiet, ^ilhfjcfüt!. 
Cito, Woötiim. 
PtUNsch. 'SoUkt. 
^ultinni. 'Jildi.cc. 
NmUi, 'Anröci. 
Collie, 
Bihulj;, 'Vnlun. 
siUui, ilAdcx. 
<Siuutft, Mvl^lpol. 
£i)hom, Duchbeck. 
:!mmierluni, Bnchsiult. 
Juldjcc, PVulcr. 
oS EMmcl)nuDcl,lviieimu‘, 
Blod) Dr., yt. Arzt. 
yuiutcc, Cdmukw. 
D'unumnu. ^cosurtfl. 
(MiHcii, Giiibimiifiou. 
30 E (thicmualO. Mm. 
iBtuch rju. 14j 
\ Wniburf), Schnsmr. 
Alrlniaun. Lchll^m. 
(Sumtcud). Mllchhbl. 
— Uliiififi'v. 
Wiift. iMntctftM. 
(^roli. «iblthljicr. 
.Vmlbcxt, Zueilt, 
tiolliaß, 5d)uiuu. 
Miililc. Miiurllinfti. 
.<fn(uicr, '2i1)iiliiit. 
(zdjnnbül. liiullfi*. 
L.linlk. ttnlonmhvr. 
&<t)rorbcMi, Lämeider. 
SicutctV'. Iuqen. 
hlL«uUi. 5dmi«n. 
40 K. ‘Üitciuamt. (ftütutö 
TOci, i5djnlimr. 
Brandt. Entblei. 
iMumu, Sdjiinbft. 
^hnnu. (^rpcbient. 
Danncni'L^l Mim. 
«untre, Wcuuifc. 
3llnUICl. 
.Vemnaint, Dielier. 
.Vcuftii, ählbhuuci. 
l'rbmnnit, t5umil. 
lVlcUd)fv, ^d)Ufibtttn. 
Sduuiöt, ^udibutb» 
(Ztnfr, jKentifif. 
Slavii. 'A\innuu 
41 E 1. 9Jr. 41'. 
l^obn, 5\fm. 
(vU\\d, 
tvuunv Oiaftm 
.Vtridanb. ftuwer. 
AUKdc, Wl^cctv- 
Mvllucr, Wiiliiiucucjur. 
Mnl))L Bwmrn. 
9iia()iicdc, Mus 
Math ^tidibmbcu 
WnUi-r. 5djnljtn. 
— 3Viu 
MaMbfiibcrih TrciijClcr. 
^>nnh. 'r^ufiUv». 
^xOCH*. 26tt' 
eumioiuvti, Ld.ut'lu. 
G(fnifitcicu. ^ueflt. 
Lckult vrchllflbct. 
SVciibidiluth fMUbte. 
Su mann, füllet. 
Seih JciifiS. <5vtbtL 
42 E Hirpni. 2nd)lcr. 
Avclt. Btifc. 
^c.uifciibtuf, ^'loartcit. 
Btlidiiu.'. 5Inl)lcn sl 
‘Anluitt«!”. YndiöiUt. 
Aifdjer, 3rfjjut>cr. 
üinuUc, 2t(u)icr. 
AjcUnt. .ynubv Km. 
.Malilinaini. iildUct. 
Miioir, ytildilibl. 
Vchn, Dr.. iHcbaft. 
Ä'uiec. .Mfm. 
— .Uid)nn. 
W»v. 
2tc‘kc. Mufymtf. 
Arhle. Büc. RotstesU 
43 E «elfe, IWct. 
Biclau. hu 
Bliunel. Ldnihni. 
Dron'bcr^. 'Hohtlcq. 
Broson'vN. Mlcmmut. 
Cchubrn. 
Hahn. '5brt. 
JadczyNvN. Herl^ch. 
.Mlcin, llfjtm. 
rrönig. Veljttruu 
4 j Wlrnnfrfi, Snillci*. 
Nestel. Gd)IüHvc. 
SdJnffnunm, 2ilri)lci 
Cchiiieulle ItMiln. 
ScefclM. Schlvs,cr. 
Teiuü. Üclurr. 
Sirrvjf. Pol. 23cnm(. 
SOiiiflorf, Mcchewot. 
44 s. o. Sd)lcsi)d)eftr. 0. 
E Wubdc\, 
ticciur, Droaeu. 
il<ciillci, ^i'afd)nuft. 
Bocae. iUid^ljitll. 
du A0I-). Mlcmpncimr. 
Wer. 2üchln. 
tuumitfl Vcbvcr. 
^itcob, .(>ei(rtcb. 
5!ellnei, ‘iMlierui. 
‘Kcimaiiii, Cchulnn. 
Sdirvdei, <Bd)iitmt. 
<5d)fcsnd)eflr. -> 
lsi-47 Bliustetten. 
E I- Nu 1-3. 
"<-COcibnumOrurfc. -> 
SnlfonitrgQffc.(W) 
Werdersche 9ioseu' 
ftcaiic. 
1 «es}, v Obmuadftt. 20 
2 och z. Cbemuillftc. Itl, 
3 och. CbctmnHfit. 18. 
4 ycb. j. Setbeifiv. 3. 4 
Secbeiftr. -> 
4a Qfli. \. SVctbecfdjcii 
Mnkl 4s. 
j E. Vdntbt, Wlv.. 9knt. 
(Atüiufli. \\) 
V Elrelil. 'Uoiticr. 
(yVctbcrfdjei Murlt 
4.0 
Bnlch, Voft Venmt. 
Mni«n, luitlbctt. 
Vm'Vtt, Buche. 
M(ut. 
Ä.Ulidi & ('0. Hti;- 
lUnnustie. 91 
Prnlil. ?ifdilcr. 
Scbei, Wneur. 
Ii EVinnnnnu ‘•Vrivuitcr. 
1‘cbabcta. Itlmu. 
Dcnbu. W(|d/n». 
7 E Vllmiaim zinir. 
(^uibrcniiu 34) 
X MnUec. ^dniiilm. 
^llbtvdn %h\i 
'Vcicbctinmu Siu. 
SdjmiM Ma 'riilunc. 
s E i>mutuct (djc (rtben. 
V Pliiuliree. Pennal- 
leim. rSfibcndjc 
Nt"enl!r. 
UKtfduucc, ^Vtv. 
0)lurf. 26lv. 
Woffth äi'iu. 
Werbend»«: ^ioscit- 
ltui(;c. 
Fasaneustr. (W) 
iU-l^ n. 47-si2 Oif). ;ii 
tcl)iuloiicnbiiTn) 
^utfutftcnbiinim -> 
11». *20 O^aiteii ndj 3 Kur' 
furfjutbnmnt wl. 
tZl. E .Vtt^tbraubt. 
Moru. Mupvuu v D. 
(frnff (liniier. 
E Scioctt, 1)1*. i-hih, 
l'tof.. ^en. xBcfr. % 
v4 E tbufcbud), ^Itviiuct!. 
ii 
^«ditcv-Vcrenvbprf, 
Vitnbld). Müller» 
•:ö E Woiifiiv. «rchlk. 31 
Yhibnpe, Pmncr. 
— v«u. ütmtjw'Uaisi. 
-6 E u. b. Hubc. Mö(. 
Bcrnr.nb. 
27-46 BauileUcn. 
E Tonww.  3tcnt.sr. 
(TrnuksuU ü. Bi.) 
■<-<tuifütsienbamm. 
Fchrbcllinerstr. (N) 
-^-^chti'tfjimfcr Allee.-> 
1 E Vnbtivifl, 9tcniieiv. 
^ifjöitljaustt Allee 
IV.!.} 
SVlIjt, fUlfCMtill. 
Wrnbe, 
IMftimniin, Piullcuii. 
?> nf, Mfm. 
(^uteuumm, Tr'.bnkhdl. 
Sirtrfi Wiidjf .tfolomolUH. 
tHnicit>! mnVn. llhnn. 
Gd)miDh 
6d)nuiclb, Mrauottcn* 
U>rf. 
<3dnobct, 2Mifmuft. 
ßioduirtim, 'änlich. 
— .Mfm. 
2Vinioiv. Mngistc. 
Lcamt. 
2 E f. Nr. 1. 
Urcbimi, Tclcgr. 
AimnUt. 
Sym\t Ww. 
IlmU'.;tlvofi,Nci«enber. 
Vunabctf, Just. Vlfinac 
o D. 
Cüihc, Gitarren. 
‘KoiU'tMbt. Echnhm. 
'.Kicrtei, Stu. 
Cd mf, äViiyfeiistorbcc. 
?l;ic(c, Mrm. 
Sutienberfl, 5ifd;ler. 
3 E iliciiticr. 
(ViMbimaerftc. 77.) 
]'* ^tibcmiQ, h Rr. 1. 
V. tiuth Han^bien.. 
5rf)uetbet. 
Weile, i'imibcamh 
4'nhir. CMrtrtucnfbif. 
^miifl, Sdmcibci. 
i'imfc, Tttdjvln. 
yitulkc, Lchanlw. 
Gdti'it!tucl.5dmctbccin. 
Gliibcct, Ztfdilcr. 
^lnumeiKi. Sdmcibcr. 
SVchnitiuni, Posibelimt. 
n D. 
Sreic. Jtfjjftt. 
4 R M'nst, f. fa. 3. 
X ü, S\u. 
üHauivfoiv. Vaitb- 
mlTitniii. 
S^oiiyC ’ltfrfikr. 
('be.i, flnhucr. 
(5btc)‘Mtpm. :Wotcr. 
»V<.mu,h 'JMiU&bM. 
^einui. aaitU. Raltj. 
STtacmec, 2d)U«ibct. 
- yjiuiicinm. 
Mrsiflfi, ^errlbcc. 
Mnrun. Smilei. 
l:uu(, Lchubm. 
iUdit Mfm 
Poette. 3tid)(er. 
i'tuo, 5d)tmfcRcr. 
(Bvcniilci, iVdhrrm. 
vBlrmvmg, «djlD^ct. 
SsJrcbow, Pinsel. 
Ö E Tv* i*. Rentier, 
tfstilh ii'm. 
Voiniuimm. Bür. Ttcit. 
Sibtd;im. 3dmetC,cun. 
lUiIrt, I)r. phii. 
(>h:cbff. iiöiidiner. 
(^tittid), Mlenumct. 
Vaivc, Wrv. 
Vtvie. Sdmctber. 
iViiillei, X\mbel;m. 
iltciicl .Mothm. 
H?ci’d)lcr W>u. 
tüohmmm 2diutibct. 
9xiun\c. <drne'.^er. 
Stinte, Jmtaimentcim!. 
2iramm. Molomnliui. . 
Wcnblcr. .{uinqiff,. 
SVidJuiiimi, SdjueiPcnn. 
Srcbew, Siv. 
ti E C^runctfj, Rentier. 
Kicker. Wh>. 
Bocdcw (^alnv. 
Deder. Mobil'«». 
Tierfpiv Sdjuljm. 
nniilf. Tredi/lrr. 
WniiiiMii», Poilbemrit. 
•^cHivann. Brauer. 
Stötfdmcr. 
ßcovolb. cd)iil)m. 
Rentiere. 
^iaiijütf, Tchn-'ner. 
Ii y/chfi*r, edjnetbct. 
U{nfld)ff, ?>rnu. 
vmnlirfi, tedmetber. 
Mlnbni'5, Mclicimftt. 
tftiiflclfc, Vcbtci «. D. 
Jelur, Scher. 
7 \l Mliilli, Rentier. 
V. Mnoll, Vlrbctt. 
Vnena, Ww. 
tytn\, Sm. 
iOutdi, .Mfm. 
Hofsiimmi. Mnler. 
Sitcob, Sm. 
Vcidifrinnifl, Gifmhiih 
’tWnuum, yUimcte» 
Preus;. UlhW)t)M. 
9(ibfai, l)v. vlul, 
~ 9Znilicic. 
ilMMer. Muimr. 
^nfjindiiih'liaitjfn, Der. 
Bcmnt. 
2d)mibt, Siv. 
Stephan, Mamnpvl. 
Sumlc. tinmn. 
8 E DolfuH, Sm. 
MHlCincm. WtilUCUt* 
Wumi?, 5d»icibcr. 
GhUfd)Oiv, 2dm()m. 
Miethete DWhcuu. 
Veiütfoljii. «djiKibet. 
^‘cumniuh 2»ipez. 
‘inlcrfc, ^cobnt e. 
Nmnvh Wir». 
Senn. Ltepper. 
(Zmtott, .MauVifU 
<5tml)i, iVtuIer. 
'Zridjnmim, LnchHnlt. 
Stuiucr, .Mfm. 
Z>nk .im. 
9 s. o. Wnmmenut. 13. 
E 3ofcvb. ^ut.uutatot. 
Mumbh Lchlouer. 
.^iifcfoin, Bunten. 
.Mioiilfe. Cchl'dittr. 
Sdumfclbh ZehilUit. 
llUflCt, ivm. 
Sicuc t. xJ)i«v"eutm. 
tihiiftiucnftr. -> 
•<-Tciitobutfiu^infe.-^ 
«<— lemplmctstr. 
10 i. n. Tcim'liricrsir. 14. 
E Mnuniiib, Ä^othe» 
U\M. 
, Ärttumug'Ävotheke. 
Bndinmiin. Geniere. 
\>cac. Sm. 
.Miipid.niii ^drhicr. 
Xhmivr, MüflOU. «elt. 
dl'NN. 
iValhanfohit. Wm. 
Stimm, Sai'cj. 
11 E Vauomciei, ^igen* 
iLum. 
Burgschtt'eloer. Gcmiisc- 
m. 
Tavtbfofm, Ncstcrkrbl. 
^uinfcmtrm. »licifenb. 
•Vcihmb, i<ifrfafji. 
\ioiUlitbtr.  f\mbcli!*m. 
Vcum», ^Ibvihl. h'c|d>. 
iMiiul«, 2dmabtr. 
(BdmUv. lifdlcr. 
Sinter, yciierwehrni. 
12 E 2djtmbt, Vvrait. 
WuibbauM Sm. 
.dublier, Milchbbl. 
Iimqe. 2d)iilmt. 
Mopimi, 5d)0Tnftfnifca. 
Sliadit, Bm. Assis:. 
Mtauic, Cchueiberm. 
VfiMfe, 2dmetbcr. 
Malern, M'm. 
Mauhcn ^OitbMini. 
£cthdila$ei, Sw. 
2dmvbi, 'JKaUt. 
13 E Wtb Siv. 
nc.fd 5tcvvauft. 
Mar^Ntci. 'Kcimcie, 
$)tflh ^t'dj’cr. 
Sdmlci. Jildjler. 
Seil, Ardviieft. 
Saaner, x*iboar 
Sebcmryec. 0{abcrm. 
SohUebcn, Pbote^r. 
14 E Silke, ?brr. & 
3IDam Srtmcibcr. 
Wtaöih nbrf. 
Heue!. (Amtier, 
tiubutr, Müidmunfht 
Äaufmaun (^artucc. 
Möller, Mediamf. 
Müller. Hebamme.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.