Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1894 (Public Domain)

Jer 
Jcratsch, V., Wnftiu., S Prinzenitr. 79. I*t. 
-.0., Oloinu., <) t'niwitr. 2t. ti. 
— Gniiiift'hbl., S>> üitinimir. 31. S. 
— W,, Wii'iivridmiii'b, .V ‘Jfenc ürcliilr. 27. IV. 
— G., Posamemivthdl, Au V)rvt|oiualt)vr 
[iv. 12. |-t. 
-I., Sdianfm., t) Wr. ‘Friitilimlonlr. 3. S. 
Jcrchel, £>., itonhiiov, <> X'nm.v'iir. 95. I’l, 
— (5., jJidU’r, 0 Hvoiitiir. 55. II III. 
Icrcke, 31., itfm., <> Moppniitr. -VI. |. 
-6, 4lfm., S Schiiliiv. 91-96. 
3cremi, G.. 2iMili'r, -V Gliaficviir. 77. f. 
-D., flvb.Mi-nmil«, 2iHhlmuiu.,.Sir Xeifimvr 
iiv. :un. in. 
Jrrcmiaö, 91., viiiiuimcntciim., SO Falcken- 
iit'iniir. 18. III. 
— M., .Hfm., N ;ivl)tiv!ii(fvviir. 30. I. 
-<V Mihtcusttin, Berliner 4Iommiif. Kontor, 
Inipettio» d. Teutsch. «apital - 2!erf 
Slnnalt „'IVilhcIma", Sir yimwcriir. 34. 
I‘t. 10-12 4-1». 
-21., Maler, Sir .Uömrtfltiitzmii:. 77. 
-0, Maler, ir £ti'(Uii;mir. 11. II. I. 
Max .Icrclzky, lycmbsiimtla-, N ümieuitr. 
121. II. 
Jcrclik», Bruno, 4lfm. u. Bertr. anöw. Häuser, 
i\’t) 4U'ibriiir. 1(1. H. 31 8-9, 4-6. 
— 51., Tischler. .S Prinzenitr. (XI. 1LI. 
— W., UVm., so iU'ibvüiv. 16. 
Jcrich, 51, .holz- u. riohlenhbl., t) Prenzlauer- 
jir. 53 
— C., 2)iarmorfd)fcifcrcil'cf.f A* Cber&crflcr' 
iir. :i8. IV 
Jcrichn». l'ndihlt. ir .fiitrfiiriteitbamm 121. 
— Rr., Drechsler, Air Mineliir. 5. 
— XX, Fnhrh, Ar 21nklameriir ;il. PI. 
Jrrichow, 3, poiu. Gifenb. äkumt., IV Bülow' 
iir. 83. ||. II. 
— Ö, Rentier, V Giok-ür. 12. I. E. 
— Ä., Wiv.. 'Jivnt., IV i-intiiv. 21. I. 
Jcrickc, 21., Holzhdl/. N 2Üneta-Platz Holz- 
platz. Wohn: X Wollinersir. 27. 
— G., Ob. Kellner, S Gamvliauienftr. 3. 
— 51'., 'Dictnllbvvmicv, SO Neichenberger- 
ftr. 12!). 11. II. 
— ,v„ Möbelvol, SO Wicncrflr. HO. III. 
Jcrkc, P., MaqUir. Beaint, A’O Heiners 
dorferiir. 7. III. 
-21)., Fbrlbes., SO Wrangelstr. 139. I. E 
8-9. 
— W., 4lfm., Sir Aleranbrinenilr. 116. III. 
— (5., Schnlnil., NO 3iY»e Jloüiflilr. 6. II. I’t. 
— 2)(, uralt, SO äsJnuißt’Ifir. la9. I. E. f. 21 
4Utappe. 
Jcrman», il, Schneid, f. D.. SII7 Friedrich- 
sir. 40. 11. l'L 
JcriuiS, I., Schankw., SII7 2(lte Iacobitr. 42 
(» .Icrocli, Mauimaim, Sir Tellowersir. ö7. 
Scroffc, ?( neb. Mrimbnmmt, Wriinframljöl., 
SO ÜJtuststiifritc. 47. s. 
Jcromi», (3., itfm., .‘•'II' Furbrinfleritr. 31. 
-21., Lchuhm, SO Mantenffeliir. 40. II. II. 
— 7v-, Sdnijm., 0 2i3ei6cinucrt 80. II. 
-S3., Sicrroalt, S cdmu'DU-rür. M>. Pt. 
— 2i\, Stadt. 3iad)tiviid)t«, AT 3!heinsberger- 
ftr. 30. Pt. 
-3)(., neb. ä'iiümamt, Kfinsivm., Sir Frie- 
senilr. 17. IV 
Jcrosch, (S., Renifirat.. 0 Raupachflr. 5. II. IV 
Jcrothc. Holzhdl, Arll7 Thurinflr. 47. Firma: 
Arnlwld ä Jeroilie. 
— 3(., Obfl- lt. Äeinüsehdl., A'IK Lessüig- 
str. 55. 8. 
-R., S'oärternt, Arl(7 Gmbenerilr. 4. II. N 
Jcrowil«, 21., jileiilpner, IT «tcßliterftr. 20. 
Jcrroch, R, Gesang. Slufseh., A'IT Perle- 
bergerstr. 21. II. 
Icrsou, F., Sdinfiiiici;., S Hascnkieide 5% II. 
Jrrtz, H-, (Signnrufürf., 0 Gr. Fraiilfnrter- 
11V. 132. Pt. ii 
— 91., Gaftw., NO Friedcnfir. M. 
— L., Inhbrin e. Bäckerei, 0 Gr. Frankfurter- 
iir. 13. Pt. 
Jcrusalci», P„ acb. Fischer, Kfmswiv., NO 
Rene Moiiiniir. 8. III. 
— 21;., Till., SiYiti., S Ctaulcnilv. 161. 
— B., Schneiderin, A'II7 Lünebnrgeritr. 25 
Jcrwiii, 21)., Sdjiicibcr, SIV Großbeerc»- 
l'tr. 20. IL IV. 
— 500 - 
Jcrznk, F, pcb. edimavimnlb, 2v<iv, 'Aulj. 
Hmidnu'u'i, <! Cbenvaifeviir. >0. II, 
JcrzcwSIii, F, Maler, II' Groü-Gorfchen 
ftr. (i. 
Jcsch, , ('lii’liu, .V Tannaeriir. I. 
- :)(, Lnlilerivn'lnt., S Mulleriir. l'Kic. I. .57 
vtcfrlml, W„ 4UempiU’r, S Prin;ennr. 107. I’t 
.\cfil)cimmcti, 21, cdinlim., II’ ’Vii'V'iv. 77. 
Jlfdile, s. iv ,'snid!(e u. Weiriile. 
-2(, G'i'viili. 2h'iuiiI , () 'Jltiber'>tion\'rm'..V 
-W, pens. Wreir, 2i«niit, o >tiiintiir. .'>1 
- - lr., ,'u'ldiv, S j'ludieriir. 17. Iv Mas. 1. 
-21, ('»«iiiu., II' Ztuikiiiir. 38. pi. K 
-C, ('Kumt.. IV 2'iilomiir. 107. Pt. 
- W, Ötilflcli, 2lUitel 5. liraitfeiipfU'iu', A' 
Badilr. .VI. PI 
-W, XH'lV u. »olilenhdl., C jireiiv’iv. 15.S. 
4lfm., t> 4iDiiiiV?bt’rfli’riir. 1.5. III. 
-Xl, >!!>», S ('UiteiVfir. 18. 
-I, 'J'iiiler, A ll' 'Zrenieiiv. 12 IV 
- l>i, 2.i.‘iuiterpol., S ?,ion»Iiid> Platz 1. II 
Por^r. Air Mnechtiir. 18. S. 
-.0-, Poriler, II' 'lK'aiia-iir. >.(!. 07. 
-I, Pmiuneut., SO Cruiiieiiilf. 195 
-0., Priüitiivr, A’ir '.Viiltvlitf. 25. II. 
- 21)., •ÄrtmffiUT, .V Neue 4jod)fir. 47. III. 
-21, vcdiloiu’r, A’II’ Pnllitzür. 1. III. 
- P., Ldilosfer, S Manb.tdi Ufer 2. 
-151), 6dmttei>, S Mtiitilhalwiiv. 2. II. 
-Lchinied, (rikiilHihiiilf. 5. 
-21, «dmeidev, Ar Vimeiiiir. 122. 123. II.II 
-3, «djiu'iö. f. Tam.Mantel, S('jiiidjiiivv 
iir. 72. III. 
Sduchm., S Gr. öamßutstcritr. I. 
-P., 2iid)lcr, S Nl>e»i>.-berjieriir. 37. 
-ir, 2'fnuctit, II' ilroneniir. 21. IV. 
-21)., 25iir. itioriiL’ü, SO Manannenitr. 40 
- 'JJi., Frl., Friiiutriii, O Bluineniir 7. 
- .0, WnftN'iriljiu, S Ffhvbilliueriir. 77.PI 
-15, fli'b. SliiSißer, vw. Jlapitanleiitii., IV 
Biilowitr. 411 50. III. 
- F., Frl., Sdnieiderin, 0 Mariilinsiir 1S, 
- M., Frl., üvifaitffrin, 0 Matiilin->s,r. 18. 
-(£, fltb. ywmvv, il-Jiu., S Priiizesiinneii 
ftr. 23. III. 
- C'., neb. 'verdien, 2i5m., AT Tieckstr. 35III 
- V-, 4'Jm , St) SsJebcrftr. 3-5. 
Scfdmcr, P., Vcidirtr, A' clottiiu’ritr. 51. III. 
- 21, 2isci>lerei it. Eargma^az., A7 Lchwed 
tvriir. 02. Pt. 
Jrfchvncck, F., 2>iodell-2isd)lcr, A'II7 2I;itrmi 
nv. ■’/.). II. 
Scfdioimcrf, (£., Schneider, C^rtimbivriir 1.i 
3tfd)or, M. 21., Sliu'itt f Parfümeric», Kam¬ 
me li. 23i:nk’ii, Sir Clmv'ottetiitr. 73. 
- C, WipsflifBcr, A’ir i'iibnk'riir. 48. II. 
- 3R., Frau, -aarsiefdi. u. Parfümeriesbrk., 
Sir Lliarlottenfir. 73. 
(scfdjluili, F., Sdineider, SII' Vtridcitfir. 78. 
Jefcr. H., Mim., A’O Greifswalderfir. 40. 
-2'-*., 41’hi , Ar Ziaflanien 2l!lee 61. III. 
Jcfcriüi, F., Barbier n. Heilgey., Sir Neuen- 
buvi\m"ir. 6. 8. 
- 9'i, Poil Beamt., C Siitifiiilr. 53. IV 
—P., Dr. phil., vereid. Chemiker des itdnifll. 
Land- it. 2lmt5fler. I. u. II., d. 4tjil .vanpt- 
sieneränit. f. inland. u. aitol. Geneniianve 
z. Berlin 11. Juli. d. Lonnenfchein'fchen 
X'aborotciriitmv, C slloftmir. 49. 10-11, 
4-5. 2v!ol)ii.: Cliarlottenbnrg. 
-D(-, Jtfm, Sir Gitidiineriir. 4. IN. 
- 21)., 4lfm., SO Marteiibitrßeritr. 31. III. 
10-12. 
- E., Sdnihni., N 2Instcrmi'mbt’riir. 2. Pt. 
- G-, «diufm., 0 Frankfurter Allee 76. III. 
-9>i., neb S'Jaltcr, Äfmsioiu., Sir Schöne- 
betwritr 32. II. 
- 21, fti’b. Brodhnn, Ww., Dient., SII7 Git 
fdiinrrfir. 4. III. 
Acscrick, .0, 26pfer, S Lindower'tr. 10. IV 
Jcscrit«, G. 21., 4lfm., Landesprod. ikoniinifs. 
Gefd)., S 2n,vcfomiir. 18. ||. 
Scfiiistcr, G., Sdnieid. f. H., Sir Sckützeniir. 
49 50. II. III. 
Jckke, Barbier, S Matliieustr. 3 II. Pi 
- y., Ji(V. Sieß. Baumfir., A'II' Melanchchon- 
flr. 19 I. 
- Fr., Giaarren-Jinp. Gesch., S Ccanicnftr. 
69. I’t. 
r. t. 
- IV, 
-- 3A, 
- .V, 
Ctcßfr, Tndini'di'rmiir, S ödiöiilcindr. %■ Jll 
• 21, il'onwrdien, N 21u,i»ii!ir. HJ. 
~'K-, Miipiv fdiiiiu'b. So 'Jltunmiiiir. 28. 
- O, 2iiiti ». .jirnnier Dekvrat Maler. S 
£diletU'liir 7. I. 7i 'Anb. P. 
V, Maureipol. A’ 21»>o»sir. 3. 
II», Manier, SO ^and-?ber,ierür. 93. III 
i'., Po» Ädjstifii, V 'Jivue Sdiünhaiife» 
iir. 12. 
Zdianfiu , SO Eifenbalniilr. 18. 
sd .tiifn», So Mnrinibiiriivrlir. 41—in 
idi’ieibi'r, SII" !>>e>tt'ale»ieriir. 62. 
-.v, 'lndl 2Vad)ler, O tlbeimonir. 1. II. 
-21, \!Viv"d)emt, So Neue ili)iti|\iir. 1!U. II 
- 4), steb. 2'oiaii, 2l!iv, A’IT Birken 
iir. (!'.'. II. IV. 
Scfj, L., neb. ('Uimoiu, 3üro., SII' Wilhelm 
iir. 1221. II. I’L. 
.’tcffnt. ?)!, Frl. rircftricc, 0 Poiistr 18. 
Ctcimtl), P. cdKiiili«. S 2(iiflimur. 18. PI. 
- F, cduilmt, SO 'lieue ilömniir. 191,. 
-B., Peiauienlwrhdlrin, ir 4tutfiiiilvii 
bamm 138. 
ocifiitf, vi, 'JUiIcfi ii. Backwrhdl., SII7 Gros: 
beereniir 3!> S. 
vVcfic, Herrinn»», Sveiial-Gesch f. Gardinen 
S Monimniibnnleiitir. 4't. Pt. 
-!)(., Mlemimer. S Dieiienbad>iir. 67. II. I. 
- Sij. P, jlolonialivrhbl., S ä'Jmmaimftr. 
14. PI. 
- 91 b, Müheiifbik., N Sdimebterilr. 213. Pi 
-P, Schneider, Sir Zinnneriir 3. 4. IV. 
-2i(, .liiflfiibr., 0 2lm Schlcjifdicit Bahn 
lief I«. III. 
- M, Frl, s Brandenbnra'lr. 66. IV 
- Frl., A’II7 Ok’rlwrbiir. 13. 
Louis Jehsvl, 2ttelier f. Gla§inalerei, Olliiv 
iihetei, Bieaerei ». 4'nii'iverstlaiiinncn, 
;'mi(i e. Tnmpf-i'Hnvidiloiicroi ii. e. Bau 
Glaserei, fivriaill. Sadweriiänb.. SII' 
jimimrtiir. 61. 5t Jnh. üubro. Jessel. II 
li 7-8 
Ö8F" f Geich. 2(n,v (flrlb.) 
Jessel .v, 'Barbier, 0 i'inrtiiviir. 10. Pt 
- F, Sdineider. SO .(tiii erilr. 13. I. 
- 21., Schuln», S<> i.'midebtT(\cr Alice 135. 
-23., 2'Jaidj n. Plallauii, SIV Fidicin 
itr. 11. l't. 
Jcffc», P, Dr. phil, Bibliothekar am Kni 
Kuwitieweibe < Mnscuin, IV 4turfilrfltu 
iir. 3. III. 
- Direkt, d. I. Handwerker-Schule. SIV 
.Oebeinannslr. 16. III. (Mont, Mittiv. u. 
Freitag 6-7, Sir Lindeniir 97. 9t-). 
- Dr. phil., SII' Hede'naniifir. 16. III. 
-14., Tredioler. o 4loppeniir. 2S. IV. 
Tred>-.'ler. 0 Grüner Wea 85. II. I. 
- 4k., G'ifleinh., S Beraiir 5!. Pt. fl 
- I, Inaen., A’II7 Stiiii'ititr. 35. Pt. 9-6. 
- 21, .Mlcmpiir, t) Pallifabeniir. 39. II. 
- M., 4lorre!pondent. S Strelitzerilr. 2.5-8. 
- F., cdiaiifiu., S Sandslr. 14. Pt. 
- B. Äiarine-LOerft-Sekr., A ir Breinerstr. 
67. II. 4-5. 
- 21., Rentiere. A7 Streliverilr. 2. E. 
Jitffcitlicrstcr, I. Sdilachter, 0 Poseneritr I i 
Jctznlan», 'i% Eifenb. Beamt., SO Förster 
iir. 19. 1. 
Jcßncr, P., Geh. Kanzl. Sekr., W Goltzflr. 
42. II. 
Jcßnitzrr, 2l., Rechts - Konsulent, 0 Lange 
ur. 110. II. 
- B.. Siedm.  Ne.ll>  b. b. Gen. Posikasse, tt 
Giilmiir. 3i. III. 
Jcssnlat, G„ Pofl - Direkt., 0 Elralaiivr 
Platz 3. II. 
Jcst, N.. .voll. Danipf - Kaffeebrennerci, S<- 
Craiiimiir. 16. Pt. 
Jcstcl, 21., Poiibeanit. a. D., Ar Gartenstr. 5(> 
- G"., Vclirer ö 2an;knnft u. Jnh. e. 2a»; 
Uitterr. oiiiiit, Kurie täglid,. Privat lhi 
(erricht i^ftsvii, A’ir !>teid>stags User 
11. I. Maikthallen Geb. 
VcftI, 2t., Fadier-brk., S Liickaueriir. 1. I. 
cffrairt, 21., Fiilirh. 0 Pofenerfir. 26. 1. 
-Ö., Fulirl). SO 4löpenickeritr. 191. I. 
- 2‘J., Trofchk. Fuhrh., 0 iJiemelerjtr. 27. I. 
8-9, 1-5.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.