Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1894 (Public Domain)

Aiicoliowök», St., (iigiirmi- n. Tabakhbl., 5 
SUmtiibtiimtilr. li)I. VI. 
- .0, Jlstl. itslmmcrimi(ifcr, /VII" Monaer- 
iir. :’.x II. III. 
v. Incoüö, 3tailiev, II' $omli»ßfrflr. 7. 
III. Ii 3-4. 
W. Jacobs. fi'ihsdiuljil'if., 5 5'Jaffcvthor- 
itr. lil. VI. K. A ’viiil). Willi, 'oncol'v. 
• Wol?».: Su ofnliOi'i'iii'. 112. II. 
Jacobs & 7,e»1ze. Fink. imilivt. Marmor- 
Vrt'viclviiu'vit, .U»Ii- ii. Zcliiiu'iiu'lvüiie, ,s' 
ÜVoiH'vtljoriiv. 01. Pt. Inh. 2Villi. v,nvol'v 
i(. oü!. wntu'. 
Julius Jacobs, (4u'Uin--(i'n,!\,lb), Sammet- 
ii. ('i'itn'iiror. (i-nnrov, tirpoit, Spezial: 
?ioi!ueautev, jmiinlt’mm'tr. 29. 11. -ii 
Itih. Itil. jarobv. 12 -2. 
jucobS, >. a. Safob-j. 
- ÜH., Slrriiitcft, II' Slctlmvllilv. 9. II. 
•-D, «cfr. Slffiir. l>. .Umievl. etatijr. Amt, 
,s'ir ä>VI1e-3(1(mtu'etir. 55. III. 
- A!., 9lrid)vliaiit:l)U'amt, S iliitlvvfir. 108 
- y., Mii'iiboh1, A'll’ 5Jiilteliiv. 7. II. IV' 
- F., Buchl'indcr, -V Sniibitv. S. 
-3t, Budilialt., .V Glmiisfcciiv. 2h. fs. PL 
- 31., 5Biist!er; A" P'jiiintbnU'rilv. 50. 
-G., Dr. pliil., j»li. c. d)f!itiI((i=mifi'oi-fin’. 
Lcibornt, A’ (5I)ttii]"iveiiv. 2d. Wohn.: .VII' 
glenimiiiiV'ir. 2. 
- (5., I?tiviiivvb61., 511" yiiicbcrftv. sij. VI. 
- W.. F.rl, so Sialiltcrtiv. 112. II. j. Ja¬ 
cobs & Lmlu’. 
- v-, Ct>. tyent'i'iL'i’rf., A’IT Siiüstliöenftr. 
55a. II. 
- .Ix, Fleisck)- ii. Eesliigclhbl., SII' .Utirassier- 
fiv. 5. 
- P., 3-iisnI)., Wöbst* ii. 9(r{>fitäfiiOrn>orf, 
A'ir Vcljvtcrfir 14. 15 II. I. 
- W., ßsm, N üVcifniibiirneviir 70. I. 
- Ii., Etabt. i/elrer, II' itnblmtr. 2. IV 
-G\, i‘otohwtivjül}nT, 0 Smiticlifielbev' 
ftr. 42. II. 
- st-, Maler, 0 Sltibrenstlr. 18. III. 
- T.. SKalcr, S iWaiicrtboritr. 48. II. 
- TI)., SKattrcr» ». ^jimmirmsn-., ir Elxholz- 
itt. 14. 
- E., %’dianifcr, SBcrJit. f. Tekegrapheiibau 
u. Stiitonmteii, II' Nülotvsir. 09. 
-31, lliiiiifev, 0 2tiibn-av)lr. öl. 
- P.. Bersandgesch. tvdm Pa>iiere, Lichtpans- 
Stiel., A’ir Liliitiflitv. 87. 
- G\, Piaiiosorteibrk., SO Craniciritr. 3. III. 
- 31., illcmivv, S Sieifciil'ttrtjiif. 28. 1. E. 
-G., Statt., AT Itvditv. 21. I. 1*1 
- ä'J., Rentier, Ljloltbuser Tainm 9.1. S—10, 
2-4. 
-35., Lchlächtcr, 5ir ,'viirafncritr. 20. PL 
Schlosser, X S3e!lcrmmmiir. 8-10. IV 
- Schlosser, A" NeueHodiitr. 2.X III. 
-21, Schneider, 51 r i'iurtslvafenitr. 81. II. 
-33., Sdjnciber, 0 yhmieiiiiv. 37:i. III. 
- (S., Schneid, f. H., 0 Lilumenstr. 37a. III. 
-SB, Sdineidei, 5 Kottbuser Dainin 91. 1. 
- äl>., Sd)iil)ii!., AT Tieckiir. 39. S. 
- 6-, Sdmlun., SO Görliyer Ufer 3. II. 
- £>., Stcveotijin'ur, ir Culunir. 26. II. n. 
- i!., Tisdiler, A' Griebeiioivur. 8. 9. lil. 
-91., Tischler, Ko '.Vun-ieiibiirnn-nr. 7. 
-21., geb. Freun v. iiöiiin, Lanquierww., 
SIF Iernsaleuierstr. 59. II. E. 
- §., stell. Foriier, Wm., vrüiikrainhdl., SO 
Fraiizsir. G. S. 
- E., geb. Fritz, Kfinsivw., W Kursiirsten- 
flv. 81a. III. 
- U., geb. Fehlberg, um. Prediger, N Schön- 
[jauü'v Slllcc 30. II. II. 
-H., geb. Sdiulz, Ww., NO Linicnslr. 243. 
I. K 
JacobSbcrg, Z., Gardcrobehdl-, ]V Wintcr- 
felMiir. 2 l’t 
Jacohscn & Gottsclialk. Tuch- u. Buckskin- 
(£'itgrovl)b(., C Jtaifer Wi!hel»lilr. 13.1. 5t 
Stil), all. Jaeobsen u. 21b. Gottschalk. 
Jlicobsen, C.. Dr. pliil., Redakt. u. Jnh. c. chem. 
tcdm. Laborat., A'ir Spenerur. 29. 1. 71 
- Martin, Äim., 0 Wallner Theaterstr. Ii. II. 
j. Jacobsen & Gottsd>alk. 
-E., Jffm., SIF Lindenstr. 15. 
3rtro6frif, I.. .(ifm., So Oftingasse:ti*. I. 
- Tb.. 5inii Mivmpiiei', Waö> u. 3vasser Aul, 
Fbrk Lager aller HauS- ». .Uiidjennei'ollje, 
N Aievernr. 2H. S. u. II. K 
-3löo!f, 3<oi:Ii’PtTrI>iF, Si>iegelivr. 
(^bft. in Sdjlevmig), Wölb. Mebaille, 
Briissel ISMi, II' Pot^ba»>e>slr. 7!)a. I. 
-ij, Mgl. Broiess, orb. Vehrer b. Mgl. tiori)- 
fdjult’ f. Wivil', ©ruf; vidjlfiselbe, Karger- 
ftr. .">. 
-R., Schul»»., A'lr Luisennr.2. II. III. 
- G., geb. Va»gi\ Tyroii, A'ir cyenmir. 32. 
- 21., geb. itinidiicT, viv. Prosess., II-' :'ii)Ilen= 
borfitr. lil II. 
Sflculidliagcii, Slenerbeauit., A'II' Lebrler- 
fir. 51. I’t. I'.. "i--7. 
L. Jacobsolm, 3!«nf Weich., 0 Müiizslr. 23. 
:77 ,'miI) ü. ^aeob'obn. II. K -9 , 2 I. 
Kduaril Jacobsolm. Mattoii», i'Iii'ictfavien- 
u. RiUlidmdiielilu't, Xo Lanbioebrsir. 11 
E. :ii ,'s»l). lib. Jaeobsoh». 2Vol)» : So 
)tiuu’»idei'ilr. 71. I. 
J. L. Jacobsolm, Mmiimmm, II' -iuriiirsien 
ftv. 23 J. 10 11,4 5. 
If. & M. Jacobsolm, Fbrk. v. .(ijinlu'ii 31»' 
Stille» i 2iu0t ii (5l)ei»Dt. lingr, 15rport* 
r Simtelmvui! 8 9. Ti o»l). wcviu. » 
tViciril) ,>aeobiol»i. 
Jarobsolni (Jcbriitlpr, 3(ilil'el z»r Miuiit- 
wollfabrikalio», ‘Woll- ». Baiiuiwellabsalle 
Engr. ti'iHU'i, A'OWr. Flanksurterur. 50. 
51. Ji ii. Nachtr.) oiilj. i'isti' u. jiub. 
Iaeobsoli». 
Louis Jacobsolm. Lederbbk, Biiibsabe»- 
Niederlage, Panier ». Pavpe» >!»gr., U 
Kurzeilr. Ii;. PL li Fl ܻI). Louis ^aeob- 
so!»i. I. 
Heinrich Xr Leopold Jacobsolm. Leber- 
». Militärlies. ('V'id)., (•' Hiiiicr.'jl'iUiehiv 
sie. 20 II. Pt. Jich. Heiiir. imb Leopolb 
Iaeobsol»,. 
Gebr Jacolisolm, 2lge»t ii. Makler f. .h»- 
pothele» « Wrimbbfiit. A' Sdilegelsir. 10. 
l'i. I»l!. r>aoiic-5 ^aeobsoh». 
Gebr. J. k E. Jacobsolm. Pe!;ivr., yiilo, 
ii Müye» E»gr., C Pre».;!auersir. 25. II. 
5t v»l). I. ii. E. Jaeobsohu. 
Jacobsol»!, s. a. Jacob^-iob» u Iakob^oli». 
--G., Agent. ii. Jionniiiif. ('iefch. f. Stahl- 
it. Crifcmur., äiii'ii.iiviievcie», Glocke» u. 
Zelenr. Besia»btheile, ,S Neu Moll» a St*. 
23. II. Fl 3 -1. 
-I., 2(.jf»r, A'ir üsiiirmflr. 5.1. II. 
- E., Dr. inc il., 2lnge»a>"t, 511" Belle Ällia»ee- 
sir. 105. II. h-11, 4-5. Politlittik: ,b'H' 
Gneiseiiauilr. 101. 12-1. 
- Hei ",i, Dr. in. -I, pr. Sh'jt :c., X Briuinenslr. 
90. I. 57 b-li), 4-5';. 
-Juli»--, Dr. lnvil.. pr. 2lrzt:e., N £d)öiv 
Ijaiücv Allee iS2a. I. 8-10, 1-2. 
Dr. nml, pr. 2lrztSO Sieauberjir. 
38. I. 8-9, 4-5. 
- Leo, Dr. mcd., pr. Arzt :c., XO ©v. Frank- 
furierslr. 5<). 51. I. 8-10, 3-5. 
-Paul, Dr. mcd., pr. Arzt, AM. 3Irjt ani 
jiib. iira»te»l)st»ic, X 2lugusiitr. 14. 15. 
Pt. SiJo1'» : C Panoraniaur. 2. II. 
-Louis, Banquier, IF iiötheuerstr. 39. I. s. 
31. Friedländer & Soh». 
-21., Sjtio. Söstiimftr-, IV Taueuzienslr. 2. I. 
E 5t -10, 2-4. 
-31, Fbrk. f. Aeleuchiuugszwecke f. ®n-5 u. 
elektr. Licht, C Spaudauerür. 63. II. I'!. 
5t 2i5e[)».: < ’ Nieolailirdigasse 2. I. 
- 9)i\, Neriditerilalter, X Usedomstr. 17. 
-I., Ciaarre»kidl., X Saarbriiderslr. 11. 
- 'l'i., Fbrl., X Chausseeiir. 2ia I I. s 23cr- 
liuer Üi'aliinasdiinensbrk. A! staeobsohn. 
- 05comctcr, C Kaiser Wilheliniir. 25 1V. 
- H., Haubelsin., A’IK Tburiiuir. 13. S. 
- L., Handelsm, 0 Franlsiirter 2lllee 175. 
-3)1., ymiutm. a. D., SII' G»ei>e»au- 
str. 89. Pt. 
-6itt=3in?ar, X stinmlibniilr. 15. 
- 21, Schulamt-:- - iUmbibnt, W Lietoria- 
ftr. 31. III. 
- E., Kim., XO Friebensir. 9. N. s. Gebr. 
I. L E. Iacobsoh». 
Sitcobfoliii, Heine., .listn. <: Paitoraiiiasir. 2. II. 
iv. 1. i'iiir;: II' -liarbtirgerstr. 2. Pt.) j. 
•Veitifid) & Leopolb ^aeobsoh» und 31. 
ilimtel. 
- xn-i'iit., Ästn. (! Fiiebrid)v(irad)t 20. 21. I. 
s. £v ä M Iaeobsolin. 
- VY, Mim.. So jn-iideimr. lb. s. Gebr. I. 
tV 11' ,Vuulmim. 
.'uieiiiivv, Msm, .V Sdtlegelilr. 10. PL i. 
V'ebr. ,\iu'i'l'ii'h». 
- Leop, .Uim, c Vtlle Sch^nhanserslr. 29.11. 
i. yeimii!) ä Leopolb jaeobsohu it. 9t. 
iliiittel. 
- Morilt, .Uim, So Ariiü'e»»r. la. PL s. y. 
A; M. viacoliiDlm. 
- -M ii. 31, Miite., XO o>r. Franksurterllr. 
50. 51. I. :i} s. Anrolisoh» Weliriiber, 
- D., .UM»., <' Lititeii'ti'. 47. III. 
- 11, Mfnt, 511' 2Vilheli»in-. 121. III. 
- yen»., .ufm., XO >'-i. Fmnkiurlerstr 50 
51. I. 
- y., fiitit, c $!iiii",ur. 25. IV 
- ;xs, .Uim., <’ rriigotK't'itr. H>. III. 
Hjt», S .Uomi»anba»te»!ir. 00. III. 
- I., .Uim, A' Lotbringernr. 52. III. 
- ;V, .Uim, 51T liiodeititir. 109. I. 
- L, .Uitit, o 2'Iattkettselbeiir. 5. IV 
-L., Mim, <’ l>(iiir,iu-. 2.1 II. Firma: „Sou¬ 
venir". 
- G., Lel>rer, (' Jinfoilfuilerilr. 4. III. I1.. -2'... 
- 5., vererb. Wechsel, Fottb-Z- u. Geldtiiatler, 
X Sdiöubauier 2lllee 32. Vt. 
- 21., Ma»uiatl»r tt. Mobetvrhbl., X Müller- 
flv. 1<S2 K. .■« 
- S., ’Jlalimrti-limetihbl., < ’ Wiinjftr. 17. Pt. 
- F.. v,»!t e. Pensionat., XO Landi-berger- 
sir. 7(1. III. 
- o„ Fbrt. v. pkioiogr. Llpparat., A’ll' 
TOiiniittr. 15. II. Ii 5t j. (£. F. Fiedler, 
Nachsolger. 
- Gut»., Diedjlvmiiu. b. Landger. I., C Stoseit- 
thalmiv. 72. II. 5t 8-9, 4-7. 
- ?)£ar, Siediivnitiu. b Landger. I. u. Diotar, 
II' Leipugernr. 128. II. 5l 8-9, 
Biir stt’üii». 8-1, 3-7. 
- 5., Rentier, II' jinrsiirstetisir. 102. I. Ii 5t 
8-10, 2-4. 
- T., Zienlter, X Lolhringerilr. 14. II. 
cdjtieib. s. D., S iloiimmiibcmtniftr. 
5.8. II. 
-G.. Juli. e. Waaren 31b',ablgesd>., (! 3tosciv 
ll)stlei)lv. 5. I. 2'Jol)».: XO 'Bantiiivtr. 30. 
-y., Jiftit. ti. 2i>oIU)bl, C Kaiser Wilhelm- 
»r. 19. III. Ji 
- y„ geb. Weigert, Apolhelerwiv., W stiir- 
tiirsieiiitr. 50. I. 9-11, 4-(i. 
- 3)t., Fr!., .V Schlegeliir. 10. Pt. 
- .(■), Haiiriarbeiteriii, C Liiiioiitr. 220. 
- .finitbclc-riiut, Ar .Unfiaiiit’» Allee 48. K 
- Lehrerww., X UVeittbcrgviueg 10. 
-F., geb. jacolisolm, Äiainlsaktwrhdlrin., o 
F-rn»liitrter- Allee 171a Pt 
-33., geb Wociio, 2'otu, Stnit., X Sdjivart« 
kopssitr. 11. IV 
- D., geb. .Uausstiiaiin, Dieiitiere, A^IVBriickeii- 
3111 ei- 2-'!. I. 
- £i., 3ie»iiere, II' Auragrasenstr. 1 i. a 
- geb. Jiarbe, 2Viu., Dient., 0 3}rc»Iaucr- 
ilr. 13. I. 
- I., geb. Zieleiiziger. Uhrmwiv., 0 Wallucr 
Tbeateriir. 23. II. II. 
- 31, 2i!iv., (■’ Grenabieriir. 11. 
- -2., 3'otu., X Felirbelliiiersir. 91. III. 
Jacobson <V Iiriise, ymidmittdibrf., ciu”,: 
Laiso»-2>e»1>e!!eti, O Seiibelstr. 4. 5- j»l). 
Itil. Jacobson ii. CScirl Brose. 
Herniaui! Jacobson. Papteeltbl., Ettgr., C 
Nurgsir. 13. PL 5t 9-10, 5-0. _ v,»li 
S>en». Jaeobson, 26oh».: A Augttsistr. <-0. 
II. 8-9, 3- 5. 
X. Jacobson A. 8oIm. Lager roher Ltraun 
federn, 511' ^inbenstr. 57. I. 5t Jnh. 
Siegni. i'nero». 
jacobso», Iolin, Dr. mcd., pr. Arzt, IPstlciit 
sir. 3S. I. 8-9, 4-5. 
-L., Dr. mcd.. Cf>vcH«rit, Privat-To'cnt f. 
Ohrenheilütnbe an bet Universität, JV 
Eidchornür. 1. tCckePolSbanierjir.) 4':—u1;. 
Soiuttagc- lOü-ll'ä.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.