Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue 1894 (Public Domain)

— 11 — 
Alb I. T. 
Albrecht, A, Gigorreichbl, X Lothringer- 
sir. 12 Pt 
-L, Gmnircnni, N Boyenstr. 14 
-Ch, Dachdecker, X Fthrhlliiieiflr 99 
1J Pt 
-H, Destillat, NO Gollnowstr 29. 30 
PL 8-10 
— C, Biii Dialai, X Prinzen Allee 37 I 
— 6, Stnmmcrötcu, .Vir i'uticnuv 62 
-3, Ätidiuibicii, IK Salfonu’rflaffe 8 I 
-9t, Dreher, N PankUi 17 III 
— 3i$,6ijicntl),ArSromtiiumtetn 128 I 11 
— AIvm, Fbrkbes, A! Deiimimerin' 3 II II 
8-9, .j -(), s 2ltig Uraii' iV (So 
— Ed,. Inh c ourbcrci, T ruckt rei u Citiern 
Waicliamtall, tJycj : QaiiHucmuaidje, 
&IV 9to,li(jin 3 l’t E. 
— A, Seilmbam’v, S 33ranbi’iibmgfli 54 S 
-2t, Feuerwehr,», Sll7 2trndt»r 
-2l, iScumvtlnm, SO Liegnitzerfir 35 
-3Z, filn|d)6t|d)nm,r, 0 ^icbtfim 33 II 
-F Rtt)cut u Barbier, X Brnnnenilr 33 
-213, Friseur, IV juttturuvniir 81. 
— if, Fuhrh, N Qolomcitr 27 
— F, fiubvl), C ’Spantianctiir 80 H II 
— 6, iMirl), S 3>aflni«unitc 33 51 pt 
-B. Ösliiöflffliirtu , X Tritt'tr 41 I 
E. Ti Anil III 9ii 235 
-W, ©a-'initt, S llrbnmtr SO Pt. 
-6, ©ajtiv, 0 07 Pt 
-(£, ©a,iw, G Poustt 2', 
— (5, ©am», .Sir SelkAllmmcm 89 I 5t 
— G, ©«,tm, ArH"S(s)i!ibauer6aiitm 19 
— W, Glailiv, N Mullerur 7") Pt 
— E, ©Icuix'tgolb , Spejial: Tableau 
Scheibui, A’ Siljcmsbuficcfir 23 IV 
— Nächst, !ß?, &olb|d>liiflcrI;nultl>rf, XO 
L'idjimbergcritr 12 !\ I»I, L G tobn 
— G, ©rui>lran,hdl. II" ©toß Motichmm 2j 
-5, ©rimframöbl, N 9(cmi(fm6mfir 
flr 37b Pt 
-21, Gürtler, .?»' NoftitzNr 13 IV 
— Ö, ©urllir, iS0 Hiantiuftelitr 72 IV 
— Ö Gürtler, SO Liegniteriu 43 
— G, Handelsin. N Bruiinenill 179. 
— n , handel^iu, 0 Poseneriti 12 L. 
— Fr 6anboI?m, C sircusiir 10 
-0, handelSin, A" Lothringmtr 99 I 
— £>, handschuhwascher, N Deck«-. 21 II 
— vi, Hauplin, Nl I' <£dmrnhot,liu 42 II 
— W, öiutjJtm. N Tretckoiuilr 32 I 
-?), Hauswart, 0 Neue Schonhau,er,tr 1 
— 28, Holz- u Kohlenhdl. 1/Aavreuther 
ftr 28 Woh„ ii' 2lnSbacher,,r 7 III 
— 6, hundehdl. S Wafferthor,lr 45lj I 
-E, Geh üaikul t Ju,t Mini,!, S\V 
Frie,en,tr 10 I II 
— A, Kanzllit, 0 Gr Frankfurtcrsll 133 IV 
-R, Kassrrer b d Gasanit, SIK Minen 
walderiir 5 U I, 
— W, Kassirei, 0 Weidenwcg 55 I 
— Siatl, Jtstn, AT|K Luisenilr. 41 51] Albrecht 
& Flotom 
— Rob, Kn», SO Elisabeth Ufer 30 I s 
Fritz äöcflcnei vorni Zertzmeyer L Go 
— 21, Sfm^ NO ©corßcnftrchitr 61 Ü. 51 
-E, Kfm.Äk^ Gerhard,'!r 12 m 
— E, Stm, ATIV Melanchlhomir 28. Pt. 
— F, K>n>, SO Kopenickerklr 48 
-Herm, ilfm, N Sranfccfuir 18 
— H, Äsni, NW Subctferiir 24 NI 
-Herm, 5lfm, iVIK Stephanslr 59 IV 
-Hugo, ftfm, NO Georgenkirchstr 31. II 71 
-9, 3-4. 
— L, Kfm, N Stralsunderstr 21 Pt. 
— S, fifm, NIV Klopstockitr 38 PL 
— Osk, N Fehröl'IIiiientt 22 U. 
— P, Jlfin, NO PaU,iadeii>tr 31 I. 
— P, Kfm, N Fennnr 32 
— Dient!), Jtfm, IV 31ol?fIr 9 II L 
— Rich, Kfm, IV Paliasstr 14 IU 
— Rud, Kfm, IV N«r»bcrgerstr 65 II Pt 
-W, flsm, 0 Fruchtitl 4 U 
— ftfiit, C Alte Echoiihauferstr 43 44. 
—21, Kistem», C Friedrich-gracht 61 I 
— G, jllavier»»», Sir’ Teltowerstr 46 ll II. 
— SUanmer, /Jz Blunienthalitr 3 II L 
-G, Koch, X ©cutenfir. 175. 
SKlircrijf, 21 im, itolonialmr ii Telikalefsoihdl * 
0 Munchebergerilr 10 
-G, jtotomalmi und Telikateiseuhdl, N 
Pnnzlaiitr 2lllee 1 Pt 
— G, Uolonuilrotljdl, üicht u Seifen Lpezial- 
gesch, IV Viteumir li 51 
— Carl, Koloiiialivr, Wem, Butter und 
Telifnteitenljbl, V ©ipsjn 18 Pl S'Joljii 
Nr 20 I 
-P, jtolonit, X Weifienburgersli 71 
— 7,, UciiPiior, X Pavml 2lllee 11. 
-I, 'tonbufiun, N liugvinistr 6 
-5, itonlDUH, XO Hantimiir 4 '> 
-P, jtoulrol, X 'JJiiilluiir 22n I 8 i 
-M, Ob Steuer Konlrol, SIT i'ioituii 
iti 7>> II 
-D, MupHrichmtib, Ar Cbcibeigmu M I 
— G, i'iiiv’rmiu, V 2ln d Ltadtbaliii lu li 
— 0, üanöio, Sll7 U 
— M, i'ebercirb, X ^»validemtr 111 II 
-yibaarb, SO i'MWltirin 13 II II 
-V, Lehrer, N 2lio!suntiuiir G‘> IV 
-X', i'ibrei, X Schöiibaiiut 21 Ilse 182> IV 
— (M,, Guu VelutT, .VII' Gmdeneiiir 1! 
— W, kern Viijrir, ,S Urbanin liiia II 
— Fr, Mui i'ehur .SO Tre.-dl.iieu!r s ||[ 
-($, Di phtl, Zb Stl/tcc, X cchkgcl 
st> 10 III 
-W, Pol Satin, ATir Gerhardstr. 11 1 
S's-9' , 4 3 
-G, l'ofomotiDmsn , X 23nimicmii 93 III 
-G, ViaUu, Äll' ’ltubtm 18 II III 
-')(, 'Dialer, SO Waldeiiianii 5 
-Si$, Uinlu, SO Uoputicfenit 133 III 
-G W, 2üiltei r Dtkor Malei ei, VII Lef 
imgiii 20 Pt 5t Slmt Moabit 9ir W3 
-9, 2- J 
-G, Schild u Siub Maler, 0 Mmiche 
bcrpenti, 10 
— F, ,',»>»iier u Tekor ‘"Inltr, Sir J'öis 
bilmiti 122 JLoh» Nil7 iUembeereiiilr 27 
— 3'3, Maichiiieiiiimr. A llf yui)umr 3u 
— S , Maschinist, X Brunneniti 191 
— G, Maurermstr, I»h e Baugesch, A'Lie 
benivalderstr 2l> I 
— tz, lliediamt, ,S Kohlen Ufer 4 III 
— W, Medianik, X Bcr»aiier»r 33 II 
— Mechanik, X Kastanien Allee 28 ÖL 
-W, Milchhdl, ,S ©»usenauilr 65 
— G, Miiilfr, 0 Muliluiftr 8 
— G, Munker, 0 2lii6na ftr 78 IV 
— £>, Musiker, SO Gitenbahniir 21) 
— v, 'TJittufei, IV Ioachiintlialerstr 11 
— W, Musiker, X Aetcraiiennr 10 IV 
— W, Mutterschlager, 0 Ätautilr. 55a I 
— Nächst M Gulm, ^, Papier-, Galant, 
X'iber' ii Spiclwrhdl, XO Landsbuacr 
(ir 100 Pt J»h M Gohn 
— 5mm, Papier « Photographie 2(rt Hbl, 
X Limciiftr 132 Pt 
— F, liiiitoimr, ArIP Pcrlebcrgerstr 2-3 
— W, sortier, II7 Potvdameritr 120 Pt 
— I, Portier, IV Lutzow Platz 9 
— 31, Portier, SO Diariaiinen Platz 18 IV 
— G, Privatier, SO Orauienitr 29 IV 
— Gatt, Prokiinit b Fmna Wilhelm Keßl-'e, 
IV Gulmstr 5 III 
— G, Reifender, Mariannen Platz 10 I 
-Th, Rektor d 91 ©em Schule, SI^ 
®neisinau,tr 7 Pt 11-12 
— G, Rentier, ,S|p Dorkitr 7 U 
-G, Nenticr, X Ghuiimcniir 20 m 
— G, 3(entiet, AMI' J&anöeltti 10 Pt 
— F, Ruitier, IV Poi-daineritr 82d Pt. E 
9-10, 3—4 
—I, Rentier, XO Äatljanuenitr 3 I E. 
— I, Rentier, XII' Stephauitr 16. in. 
— I, Rentier, Ari9 Elbiiigerstr 14 
— 31, Siiiiher, 0 Frank,urter Allee 130 Pt 
— Rentier. 0 Grüner Weg 14 
— h, Rohileg, X Prinz Eugenstr 23 I 
— 6, Sattler u Tapez. SIV Gneiseiiau- 
str 87 H IIT 
— 21, Pacfctf Sajaffn, S Drek'dcnerstr 98 
-Sj, Pomchafm, X fitimtemn 6 IV 
— G, Poinchann, IV Tennuvitzstr 29 II 
-I, Poilidiaftn, X Fiirfteiibcrgenlr 2 PL 
— Vi, Pomdwifii, 0 Tlcrndcm 45 IV 
— A, Schankw, iVIF Mittelstr. 40. 
Albrecht. G, Schankw, A'IK Briicken 2lIIce 11 s. 
-S>, Schankw, C Poililr 11. 
- G, Schlächter. SO ffoutculr 40 Pt. 
-W, Scblachlei, o Thaernr 45 IV 
- Sö, vcdilslditir, A Slrelitzustr 1 IU 
- I, cd) Ion er, C 3a ue (vrumtr 22 U S u I 
- vl, £d)lo|iei, \ ir 2)eu,nl,ir 21 
-oct»lu,nr, X ©iridjinr 75 III 
- Jl, cdmmb, 0 0)r o“'utiurtet,lt 11S I 
-ii, Sdmiub, X Pienzlauii 2lllee 218 ll 
- is, Schmied, 0 Lreslanerstr 20 IV 
-G, Sdinudn, X Sltfcutt Kjö H I. 
- G , Schnudci, X Bnnauusti 81. 
- G , Sdmud.r, IV VittzoiUfir hlb 
-F, Sdincidti, SO 3lud)i»beroenlr 180 
- ü, Sdjinibu, ATTu'builmiuier|tr 10 II II 
Sdimibii, 5/1 WilhUinitr 2 II 
-o, Sd»ieidei, X 5uleiniieimi 5 
—'li, cdmubei, ,SII‘ 'j)iottgrau’ii|ir 98 IV 
- W, Sdineider, S Alte oaioüitr 89 II IV 
- G 31, Schnud r D, SIK Alte Jacobitr 32 
-Th Sd»x>d r TmnenkoniUt, X 3lt)em:> 
bager'ii 1x8 pt 
- 6, Schnud r Taiiiuikonftkt, S Luisen 
Uter IV 
- ©, Schmid f V, Slt7 Mitteiiwalderstr 7 
- Sdimin r 0, Siv iTnvbndiitr 21 $ II. 
- ü, £d)iieib r h, A'ir Marliir 22 II 
- 3!, Schund f ö, iV Bo„en,ir 16 II 
-,1, Sdinud f y, >11' Aauitherilr 1 III 
-3, jUntnft Sd)iieibi.r, 0 i'cnijiUtr 11011 
- V, Di plnl, *ihti,t,tellir, Grov Lid>ter- 
,Ubt, Schiller,ir II II 
- Gnu!, Sdinriinibrk, SO M>euicker,tr 67 II 
- 51, Sdiiibin, ( iil A>ermioer,ir 2a b 
- ©, Sdnihin, XO 2i'tumr 7 S 
- P, Sdmhm, A'OFmiiunualberiir 10II Pt 
- 21, Sdmim, All 3ioiiocier,lr 27 
-I, 2d)uUu, S Tienenbachiii 71 UI 
-O, SekrU i ©r ©uuialjt, A’II7 Stephaii 
„r 57 II 1-5 
- Gnenb Sek>, .Sli' ©iot,6ccrenitr 37 IV 
- 21 OKI) Kanzl Sekr, A'Brnniienstr 133 I 
- G.jlaiiil Stkr.A II Stuidakr»r 14 III 
- fi, Maguli Sekr, SIK ,)o,U’nrnir 34 II 
- L, Magiin Sekr, Sll" Seltoiuui'tr 9 II 
-31, Slra,a»,t 2tfr, X Sd)o»haiiser 
Allee 20 111 
- W, Silberarb, X Nergstr ,39a 
- G, Silberplallirei, C Prop,tr 1 IIT 
- ©, Stellm, A’ir 3!o,'lockerslr 49 50 
- 31, initbU’Uiw, 0 Stl Markussti 3 II 
- A, £li!ctnlnir,AT 2dioiil)(iufer2lUecl61a IV 
- F, Stuckaiuir, X 3(iiimiet,ir 16 
- 21 Tafeldecker, 0 3!ai>pach,tr 2. UI 
-G, Tapez, SIP vagelbergeriir 20a. IV 
- I, Tapez, A’IK Brücken Allee 32 II I 
- O, 55oii Zidjn. A'IP Guihaveneritr 3 t\ 
- C, 2i,d)lcr, SO Wendenstr 6 IV. 
-G, Tiichler, X Invaliduittr 22 
- G, Tisdiler, XO Pallisaden,tr 22 I 
-Jul. Tisdiler. S Britzernr 7 II I 
- ii, Tischler, X Kananie» Allee 23 II IV 
- UJi, Tischler, SO 9iaimt)»,tr 49 
-P, Tisdikr, Sll" Lernbniger,lr 24. 
- 3!, Tiichler, X Sicitudcnbotfcntr 60b 
-W, Tildiler, XO cliatiBbcrgiritr 51 IL L 
- Tn'chlu, XO Sanbjbt’fgcr Stllce 37 
- Sijdilir, SO Maiiteiiiel'ir 9 II ll. 
- E, Töpfer, SO Soraneritr 7 U 
-O, Töpfer, X Hagiiiaucrfii 6 
-Ii, Topler, NO äanbjbergit Allee 18 IV 
-C, Nergoldcr, §1!" 3io'Ntz,ir 46 I 
-tz, Nergolder u HandelIin, SIV Fnesen- 
Itr 8 Pt 
-W, Verwalt, N Mulleritr 112 
- F, Mater Aermalt, A'ir 3io,iocfcvslr 12 
- H, Rachkiv achte r, Ar fcli|a6ctWird;»r 1811s. 
- A, Wasch u Platianit, <J Gontarbsir, 
Stablbahnh SlIciaiibLVUlal; Wohn : Nr 3. 
-©, Weif, u Poiainentivrhdl, A'IK ftirdj 
,tr 17 Pt 
- ('), SBicstcniiti, iVII' Lesnngstr ■i"-28 
-©, Mu,t e td)nCr, 0 ttraiitftr 13a IIL 
-H, 3tmmicm,tr, Bur sur Architekt, 
Polizuzeidimmge» u ftotiit Berechnungen, 
XO Glbingeriir 28 IV 12-3, 0-8 
- 6, Susdmeib, XO Land-berger 2lllee 13. 
-b, Backwrhdlrm, Slt7 Zunmerstr 81a Pt.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.