Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1873 (Public Domain)

Pofamentierw-Fabr.re. 
107 — Posamenticrw. Fabr.re. IV. T. 
Hellt Ötimncnftr 47 
s cmnmm SH11r 'icohfti 121 
#cnse Belle Miaiueili 7S 
iiffic vouifenth l M 
yübebranbt Niotumi 
17 
bilgenhoit K' " SV ctuli) 
tiJtoliicnitr 20 
ftsicr Diolfiuimuft 11 
— S iitnboufei 111 i Isii 
HliN. InvaUbeinlr ‘»7 
\ii|(ü Wflu vhn Btrm» 
wrfl 0 7 
I Ww ‘Im i ftlh 7 
Mrfrhtclb Sl i mmfh -1) 
yoeqitci Öni »>» 
> otci sffiuhclmftr U 
ftofiei AiislaiilnM 4s 
yoftimum (' ->1 Mai Mit 10 
— f> ^ttaufbeinct)li 41 
— h jton manbimtcivtrat e 
77 7*1 tont 10 12 
frolienitcm %scuh 1«! 
— I l' ^Iffcilti 14' 
pclbheun & Mair Wollet 
Itiahc 24 
'10U ÜlbalbeitUl 10 
„toppi (S (')imiii shJefl sl 
— v t>)ieit9ivalbei|ti r)ii 
fcormmq Jnnmeith o, 
yubiiei Lclnnkeill 1 
yutfc Soimenth Mi 
ininbcrtumrf tWebctih 1 ,« 
mijdjfe ^ollanksti Mi 
W -uUi Wonmnmbanien 
Hui sie fi 
Vichel Äioiumlr 11 
V ScilHou ki Frl ylnbrcad» 
Itisthc 23 
Micob Waihnttr 1 2 
— 'iniMcnitr 20 
sücoIh, 3 tinnbsbciqctfh 
50 
'Jlönuialftr 2S 
vuobirf Div yuiic 2 l'- 
l)clmilr 8i 
o)cbr 3ofobiol)it \ (io Ho 
ntsiitr 27 
3-acobn Fr Wnhnltiti 2 
— Vlbmirami 2s 
— G)ibr Heilig qiilttlr 40 
— y Jüioifinnuuft 11 
— M jim ^aiiflcqituitr 
14 
R Invalib tun 1! 
^aia \ Gk ci 'uOfutt 
Miqer jmimullr 7s 
Mut Wientibicuti 11 
saun 'lopnirfcnir 07 
"sbcitt? ^putelmaift 1 
Urne W'i. ü)unfflia?eii !r 
14 
tmn £ Bclle ‘hlianuttr 
'»4 
o 1 \ '»tron tBrnOittU h 
l ui 3oU L ilif ici .oiiqei» 
ftiot,e 42 
<0l)U Xaitgcftl 4) 
vonao (<rl (»rt nabie in s 
E'iamenburqcthti fe 
o m 
C lUnnbiru 24 
oiephio in s2IUc3iJ mljn f t* 
llrai.c 2) 
v naiiobn Hloitciitr 00 
iiael Hohntl aleitti 4» 
uutborf 1 ^uuiqclft h7 
\iinqe  Woicmhaluftr 10 
simfer Wiaifuraiumr 102 
Hatjlc NaHlilabenfti 14 
— ÄallNr 21) 
Haiierblmli ^uchotitr V 
'talndi tiJtiiiilciibninm J2 
talmud ittütiliaifitditt 4 
Hinucnbciq <'llcranbuiuntti 
Oj 
lunmfclftcm V älhtbiam 
einnbaiicutr 07 
mvcted Micuic Hamburger 
ntnhc 1 > 
hir ticlu (cn „io-») Zrcttc« 
Itistic 201 
H if Ziuibcnitr 17 
eil MauuNc 7h 
tilmnann ho nmanbantciv 
Ihafjc >2 
vUnuutt tiomfcmtr 10 
tctjicr Jicne HPiim’t 72 
^ G sutilct iiomman* 
banteii)tr 77-70 
Kikjz fxrl 2ditfibiuieihaiimt 
U 
UurtilioT Kolben um 2' 
Allstem MnenO <7 
Unnvi Vinuum 2> 
rtmiicl) J\iifbndtfi 1)1 
Uintldife Xiivfilibcntti 10»» 
Moh '){ uoinn onbmi nfti 
r>4 
molnift Mleiii Aiiebi d iti 70i 
Ui'tfiiih sHUhrv)'e ' 
Uuirl t\\ 1 Hlic smiliti 1 
\\ liki Ztenlihuiti 4s 
uituirn kl oiobamenii K» 
HiHhU ni bannnii U 
Uolbe (»toii uiu'i i tuili 
41 
uonfi su tJicnct]ii o 
Hoiiileiyjfi WiouiniiM s 
<totchnnmi ,\inilh iti r>i 
Honen \ l'ollnnon ^niU 
flrntf 4 
UninV ulltc Veuhhi Hh 2 
Uiauni fVinlcin i is 
\tten  w 'Ronintv 1 
Uitcivm 'Umaiimiirfn 4' 
Hroü S-Jabih rVi 
Mumlibemti 04 
woihi Gr mnit'nl uli 
07 
Hruper ^ i ollinaunitrau 
41 
UomnifiHbantciuii >> 
vul l \ sHo}n1e yciwiK'fh 
r>z 
Muster Ww Muunciuti 4S 
uublliobt ^rl ulnfiainer 
flrai.e 2 
^ullrtd) 'rl $t|d)iv ''Ihr- 
sliibfiitr Ot 
<tulr "lunenttr 2» 
^uiur ÜJleue ^aerbur 21 
ttupte Vcuiyncvtr 01 
^uitzcr Jinlbenuu' *i i 
u 1 'lurü 2falUjer)tr 
24 
Ätnft iU ?\rl alliuiicHi 
20 
Unr^lialR si< N. o öbnmcrfn 
21L 
Umicioiv ^nualibcntti ‘)1 
U inner Vomiemtr 20 
ftu^ncr ynitc Hiinmiti 2 
^ndmmmi «X (^olm 2von 
baiciftr 0 
Lrtdinumi ^ v-acol £diiir» 
rnuti 1) 
Laer \ Sohn Jir i HolU 
n 9 11 
^üiibrorf <tovveniti 4s 
Panne i^munhotitr 71 
^ nnnotJ ^naitftr 2i 
üavunq U Jllte 2 hon 
liaunrltr >4 
Vinci uoim ? ^ 
yrurfiiiftr 10 
Sftjaruo Si J^oIt 2d)inrcl 
sl>Uiy > 
Uija inioln W ^ltHilnnlt. 
ttinsc s« 
Jihimtöton Wollnouo t’i 
^il) clbt JliUC Mim MC is 
Ve'imnnn A ^itidumPtr IS 
— I JUnc Huufltir 11 
— £ Vl!lt>CMUl 120 
I { uehinanii C^r ^ uiv 
luir^rin 7 
ScluminHq' (5)r ^ratifmitir 
imir Oh 
— A ’s und xJicuc Jacob 
itiau 28 
vctbni JJhilleriti 12 
tiennie 3'lcbeiftr 7 
Lenz h. 9teiu 21)on(]aiticu 
itrarc 1 
Leon ynitjnotgtei Pln( 2 
Veriü JJiim^i r ’.o 
vflier UtUflfsteiilUr 20 
Vcmi ^eiligen t!i|tr 1j 
~ JloMlr 2j 
Sctmn Ute- Lchvnhause |tr 
30 
Üidjtenft in 3panbiuei» 
thati» 20 
^icpmami Hl yatnbmna» 
ftiaße 27 
Llehluann Mcmitfatboitcr« 
strafte 12 
'anqi 
Vtnbemium ^hibrertßltr 10 
Vmbenbe a In ei ftmbJ« 
beiqei t Inufiff U 
Vilndt i hnmecin 02 
^ vt ^ 2il n -l! iicr 
ttnil e 11 11 
' iimnb i ] s1utbt Voller 
Hülfe oi, 
Viivcmlfll A sj)iatfnalb 
11 iliqr uHMtr 11 
vtn entlnl _1nbomOi H 
Voini ^uhtiiMi M 
Vnbti'1) l Uommamollen* 
Hnli 41 
; ° lnniifh /) 
^nbodi ?u beneijtr U > 
< u (om NCiunluiie Ur 47 
Vi b i Wm ( i Aionfnn 
leilh 1 o 
llti v iimiiie |ti 21 
Viumei A HnH litt ^eiihiiiu» 
|hst|c '! 
sWanM Vinfth M 
JJi um A Miuunmur sein 
ti Umniti 17 
iiimu^ is Zdinbontti 12 
11 
yanbjbihietili n 
tuenn (' ?\iiebiilittiuie 
14S 
d \ 1( (Httraubttii 
tlrafc 0 
'Ohrfnuilb 2piUibaimfti *1 
MuitlOO ÜllbCllltl 71 
H(ni) ^ ^ nbciietftr 2 
- y Uli ifti >0 
- So ho Vciihiqcntr ^7 
- tV kHoienbmmi Bild-ot 
Ituihc 0 7 
Medlenburq 'Houml]stlnt*r 
40 
jjiemner ^rnu Aricbndiftr 
\\ 
- (> hmneetti h 
Mcr beUtohn wouu ulotter 
strafe 44 
MenK i IS ^ranbenburqur 
>4 
- Hiiiiani n y((lee it, 
UJcihd Wetdiiu ^iiniole 
merttr >s 
M^ner D cobnniot 7 u 
Lvanba, cittr »0 
vi llleuHd Uurnr 27 
sJJ?ei)ci t. m Igelit ‘Uli* 
ance i laR 2 
tluiilnt r v2onnrntfi 4 
üRu Ic Oiullafti 174 
Mietan 2Vcmn 11 
4)iitbebi mb yln nftOi 4s 
IKiti 1)ini ^iamn Hirliboi > 
- Sfliunlioittttr 4 
')i tihm 5uiu Bnn'nul nu 
117 
M \ nna Sinn) In qerfti 22 
JJtniei <mmi(ftiu b 
JJIoidi Hiv lUnnbrrm 70 
ojpic) 11 arfuöftr H 
li(rod) Wollmiliu 24 
Dinc'e l>ille »illislnccilr 17 
llinhleiiberi i v eriboitti 
17. 
JZnllc l Miuierttr 13 
1 uonnicFiifti 1 )2i 
- b inbteaoiit 
- ^ rmnienitr 20 t 
- P öinfitr > 
- y JioiiRttr 4 
- i\ oionelnmnn Mobr<.n- 
Ural,c H 
.Vtnlnnnir 'Uhiladttr s 
»liiuocmuj Nrunui 2 
illiub Vallf^r 11 
NJnd)itabt 'hcil)ionti 14 
'Uifie ^rl Mi v imbii oer» 
14 
^afom (,(lcnnbrmenttr U 
ilannnnn Ui xlointr 10 
Nelwn Elidier B ude 21 
^ieulcr fMiibiulU 141* 
tleubaim F>u Initr JO 
yteu i an» yhibuoborterftr 
10 
- V Zhurmtti >\ 
^Icitidnlb Wühchmir M 
June ülitc ?acobtti 10 
'Uiemcrf <5fbailiiuitu oi 
Jioa Fndiuslr 10 
'Holte Frl DrkSvcnerfti 17 
Umnlicifi jllermiberftr 
r>t 
?\ ^reibcnenti 114 
sNllt IU \ lll 'Hhticlftl 02 
' 11 i ti html 1 \ 
£1tn 'l niKlmcnti 14 
rjrlt W 'I (')ulhHlbtin 
Itmii 7 
i iimbimcnfli 4 
riVfiilieun Ditiibel’on 
( n i i Midi Mir 4 
Hunlt 2n Uimei Ihm t 7 
11 nkh MI ii > luiiwuir 12 
kl auui UlehnUi 1) 
\ \ liioi v u um ilrat e 
70. 
j. it n ^ t Hlmie Mnb ea> 
ttiai 11 
iuuüif ?\ I 'Imu ^cmti S4 
*. \\ tun rx nbul ur 1 V 
e l 2 Cmmentti 140 
leil . u ' aibf’tr 4' 
l ihl 'Utitl-'iin >1 >4 
1 mi Mi iUimieMior 
lei ti Jnlueiur 14 
i tOil ur it]t 47 
l hiluu'fol n ’lnb ea^m 20 
i heil fa u nimin uiitr 10 
i heidiK ^udm 22 
xoha m in 14 
loi fe ' oinirn Hier 10 
f. uiflei iV vlluir 'Oiaifquv 
f ntt 12 
Uricm m luantcu Hllec ) 
iiuu uicinnti U 
'litLodi eue sumaiti 50 
Imitier Miuenm 210 
i ulu imadicT (S Uurttr 10 
im1» Hribelitr H 
tutiimnn Hl Tiarfnoitr 7 
Wacitnöft) \ 'Uiiinljeiiii Nie 
bcni «nfti 20 
'Hannn 'Jinunnnitr 40 
'HainWiOti üiuindtn 7 
’Jt rillt )i uc 3acobitr 10 
'Jlcblidi ein u yieue Ja 
cohüi I - t 
- Fneb idntr 14S 
'Kfin All Draiucnilr t>0 
sHamrr k2 i i^iqeiftr 04 
'Heut ^lltr Zdlüti'iau^ ttr 00 
- ftiau ^ iiioneinr 1 > 
Sietoiv M pveiiftr 40 
Wliobe m )[tr 40 
Kodt'l <lti 
sJ(nl)ter '  \\-\a  tentn o 
'siu oxenabuittr j 
- a Bo mihr 12 
\ s laiiun [(In I 
Kicbel 5biftinanmtr 2'< 
Suibe ntr 20 
iHico wn i J.1I Wcbel &. l?o 
- * rnlfüiiqiilli 72 
Viicti Jnaisitratcntir 4 
'Hiebnidiin 'luquftitr 41 
Sl(ttrcr ()i r iiilti 72 
'Hi Ix Hu i cn \ 07 
itouf H metftr 2 
“KolHö Bi nnunftr 40 
Niohtltotr tnuifiiVr t»s 
Ho i 3ni iinemtr 0 
- lHimaiirdifti 30 
Hounbamn Hiiutr 10 
x)(OHiibn n i litt Sduuiliau 
ferftr 10 40 
Wofenborr < ir 1 nvibcittut 
rnnRc o 
'Houiiborn /vrub i ijitr 111 
j(oientlial Viarie ^nebnd) 
itiafie .0 l 
- ♦. idueiittr 11 
- i ednoi, tflae 10 
Hubelntj >Mu 2i am btr 
qcittr )2 
WitfM ilManbcnütirittr l o 
'Huiiqc treiiVaucnt M 
'HuotT Aiiebiidmr i* 
ÄüdJie ü)ia fuour 21 
Sartj ^ f\i)biin itaiu- 
nufin i 
2stU nann hj bt i’inteni 
10 
2diaier toto^uneritr lloi 
L-dian lS 2 alltti 20 
Bdnrff h ^ailiti iO 
2lieibr 25 tiiinruor 1)0 
3d)eOenbcni 'hdutr Ow 
Sdiernn Hunnfr 1) 
Sdtcipe yonneii llrer ) 
21)cn Momgftr 42 
(iditcter thftunninidflnffc I2i 
— (^iifab ibfnditii s 
2disluni Himmln Vlugustrt 
H iv e ' 
^dihael < Jmner 110 
Sdiitmnif 2 Huterfu 44 
4) 
Inbentt 10 
Odilen G hillinqilr \ 
2dm in <loninmiibantcitftr 
41 
3diuntt (> hollino mftr s 
0 a vnnb9berqtr 
st nf sl 
(^eid)iu iSiImftnutti ii> 
(' Oi 2dionhaitfcr ^lllci 
172 
(Mi 2teqlit'Ultr V) 
'1 MUltClfl 10 
— S btianffffftr 72 
9iUv "liNlUnesti r) 
2dincibn v (>> 2^allftia[f 
1 H 
Sdiifll CrantenOr 10 
'.difnland 'Ainu dJiumflr > 
21tol\ 3«tv Brniinenstc 22 
2diott A friste Jliebenuall 
ttn'te i 
Zdirenimer l'hnutfccftr 60 
Sdnibsldi Beialtr 7 
5dmlmnbt Aildeibuttfc 10 
2dinier (' "l 3fi»!alemcp 
itronc 1 
— tomr JJiaifo arenftr fil 
— v vciuiiactflv 0 
(2dmfe ^ l ^mialibcnftr 2 
Guiuli kl lomentr 11 
2d)iil^ ^ A. tr ^apenftr 
10 
— A Uitmnfe ftr 108 
— iHofcnttialciftr 27 
2chuttze tilb Ulmicrftr 
— 'I üi Nitbtcnd Sls\ ü 
— v Vnifftt 4' 
— W Örnnncnftc 90t 
— 2U Fcuchltlr 71i 
2dmh Haitamcn Allee 40 
— Ir Wentstr 29 
— Ww Üuuenttr ho 
— Gesdiw SlufltiUstr 75 
2 Inimnim ^aflerttr 10 
2dmrrntti Ben^lilr 1 
2dHDarBoiullei -odcke.tr fiO 
2dinar^om 'JOlnrtenftr 30 
2d)ioebc ^UtcSdioi’buul ttl 
jS 
2d)tumbl Huritr IS 1" 
— dtc Vcipvflciftr V) 
Gebr Seelia Ueuc Arifbndi 
ftranc i>7 
cill l>nnuntti 40 
-uil 2. eile 1 Umliefst So 
«itbnt ffiiD Öitumftr fit 
— u Wotliiabuntr oo 
2ndt Ute Gdx'nh «ufetf 
3" 
2ithe ymbridnh 40» 
2hucrd tiomtemtr i 
2Ubct)tein ©alliier5l)taUi 
Itrattc 22 
'icnnistim 2unon Brnber 
lhat>c 7 
SJ| 2nuu 2üt)nc, Poststr 
lt 
2imuu5 A S-'etn ann 
J)(aiMraienur 02 
2ioba ünmneititr 114 
Sountffn yai oüoisltet'i'l 1 
-pi^itia Fil ModVlt 22 
allein ann iv an*rthoifit 33 
2yiuihl ^aitnniiltr 70 
2r Mliisleu ,’obel iV t«o 
^ti.raubtciiftr 22 
Stmuboir lelto iciftr )1 
nalmii Gai tenstr 141 
2temde Tiekilr 2t» 
2tcmirt 2-d)mcMe ttr 4 
Lreu'lnusen 'Jeutpelliofei 
liier 30 
Tlkvban W ‘•Hittcrftr % 
2iraui U nurtti 11» 
3tieibclem Wp Blumen- 
ttiabc 71 
2tnb "er Öoumgerftt 11b 
Gtubrnhauer Sl ßctpjiqer* 
ftrajte 24 
3tubbf Dranicnftr ldl 
■ ■
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.