Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1873 (Public Domain)

II. T. Schillstraße. 
308 — 
Schloß, Königl. 
H> cdHÜhout vVol Sttndtt- 
inei|ter a D 
lieble sl\w ^ 
viclmtnnn 2diulmtad) 
17 E ^sutci wuumnmi 
(vOpuuffrftr 118) 
X Sudldmt ^utinlteiv 
hanblci 
v Sncliuuw Lieut 
n fsianrfcnbcrn i'rcm 
Uieiitnmut 
Wciolir 2d)laditcr 
v venbnci 'Jliaioi u ^ 
v y nunolt vm Vnupt 
mann 
v liavui Pi k2ieutn ant 
ii D 
hcitmt rinrit , 0 
Manuel JJtaumnuiflei 
13 K Sdjramm vol,!ib r 
(t hauheeUt S4) 
\ SMiqe Wlamet 
von Betvvariom'fn 
Ulaioi 
(mccbc 1'imptnmnu 
Mtui uns Tfdcmetiu 
umqö^intfalt 
Vaqti i )i jiiui 
I ohn s2nnbratli n D 
vdmubt J)i j»lui 
t anbei t 'stuptmann 
Pamirsp i fb Secrr au 
ll) B iUkil) 4 stnimaun 
(?mcbttd ft i»S) 
cnuo Hlcnlin 
omntmt himihmnm 
a 0 
<nd) N citin 
k imqbcm Jnmnctmfh 
»iibif Sd)rinflf!lcr 
nuHul vuiutcriicri i 
{ahn 2d)infnni!) 
2» 'iiuibau 
h ^Jinmomih 
(Niot'nmrntr 1121) 
20 mit Suiiotv Plak. 
Tlhiutcl 4,'ian 
1 ant Zenahanse. 
1 1, xsanoi 1)1 , lul 
(HuuqqifiUrilr Ul) 
\ SuKbt Banr ftotel 
beu^er 
ootcl Di Multic 
2 E Cielrh|t ^oicllifiißcr 
i'otcl d In ilrtcrit 
zwischen 2 und 3 
Prmzcngstsse. 
1 I, HlIlE llll Jstubil u 
^ndnslue 
Ibatlnme [ im j)i 
Ahmtet 'ununnini) 
Vtldttelb «V ,'mHfcl 
Artluif 
4 F. ?\ian,inidic bolomc 
^nlnifrStUifvniitiiit 
l'omuctir ^oiiut 
Aitcblcmbcr x>ot 
melier 
(«olMfltmiM «V (on$v 
l anfqeidmi! 
Okht J. auf- 
tutdmil 
rmnMi i ommifuoitö' 
u ’hicntm (Mthart 
Woimhoiuci ^pcMinn 
3(in ‘Hoicmlistl q Stirn 
V t o Sptdit^ns- 
’Jlinin Stnln <X lo 
•Lanfqeidh'ut 
r> K wttin Stinbinbln 
(iicnc Atiebtirtiftr 
utiiiniK A ^abrif 
e i ioianienitfinuiarcn 
^iryinnmiöiobn Ä 3er» 
lin Manutaciurmaa* 
mniririuiri 
JÜ2i ncr Hautmann 
efbinrifrl umiN imb 
2'kd))cl beschau 
i am Werverschcn 
Markt. 
Tlhintcstrilsit. 
I n. notttmici Danliu. 
1 i a siottbufer Damm 
Wapvlcr jrtjro Hans 
E ffiiUH’lei 'Kenttcr 
(^ottbujci Darmn) 
iUnu ^aubelftinann 
hmucmcier, -andelsm 
dublier xl>otamentier 
sniaiem, 6Mao]d)leifci 
Vltfbslu UJiaidnucuinftr 
1)1 ft Wutcrpolicr 
sVau rf Battlei 
2 B Wapplei Mientiei 
(Hottbuifr Damm) 
Daelnn AUbrlicrr 
iMduicr >j)iamci 
Micrudi ü'ictuailenbbir 
uuljnr ^otnrr 
vi)Mr, ,"\ul)ilicn 
tlliocbma Jlauiei 
'Ülunsbetq <\iil)ibeu 
'Iti'hbe Srolaifcnbefitei 
vBdiwel Ü' iv 
Sudnt Bd)iilnimd)ci 
'lofiel (^aoiPlirlequ 
«t | MVciimami (Partner 
Mp; rit Uunitrouner 
Bai beton.' Stcuciauncl) 
l'eutnci 2dian(mirth 
Botii Maiaer 
^ntzkc 5t«sueiaunchcr 
l'ail (5iqaucnnmdicr 
('ras Vi miiiartner 
griffe itilbltainr 
(^ocrlcr vetiv ^hntfbir 
Uibft ^cucnvcrfJ l?tcitt 
urnau Juntcr 
uuhnert Maurer 
Huuif, JUamcr 
s”iencr 3tcucr-G oiitrol 
^lednnefie ^Juücr 
4-7 sBstusltUcn 
B Vlacdinnuv (Skutner 
(Zdnnfvitr 1) 
s B. l^lobcck «abufbei 
KJ f, WoWeun 5\abnfant 
(C auicnitt 141) 
-ünttße «ntfdict 
L'rfbartit SVerhnhrec 
II B Siljüiicbcrfl W Fubr« 
herr (^ollmaiiuftr 7) 
V - b Mthcrr 
Lelnnann Fulirbeu 
12 Jj Otto f\at)iifaut(^oui» 
icn Um 1‘») 
C'lto Bntlner Äci« 
Idnnenorl Ralmtant 
1 \ B Kotb ^umncunciiter 
(rliirbni)ßnnifJit JJ) 
Chmctan -iitnmeii mnn 
l;$ ant Wiese« llfcv. 
2d)lcfiid)cftrafif. 
1 st. Ö Skalltzerstr. 
1 [ ^dicilet - uauim 
mit» 5)ettiflatcur 
^mav Wiv 
#xurlt<,i 21)1 oiier 
b nid) Zdiimeb 
Utainm Zlmucb 
JJiublliaufiti 'JÜiamcr 
'inuUoujfti neni Be- 
atnter 
Sdicilei I staunn 
1 > h Langest £d)lad)t 
Acanfi Mrtinfiam 
haubter 
UetMitt Jnnmeuiolier 
eptuiflCL sonnet. 
1 alcntoiuig i>onbitoi 
Ii« B «cttei bnuuctmm 
Z ^iut|tcll( 
h Dotti (\abntbe| 
OJtcanbciftr 4) 
\ B edinubt fiauttn 
tDtcldjioutr 21) 
V tirati, Wlauteumlicr 
Borcheu Sattler 
Timn ^Imteut 
Mablcnbctfl Gürlncr 
^Uililtg Weckiuhrer 
kHeeß Staaker 
WorbS. Weber 
4 B -Snifdifc Wdrtncr 
Ävlim. Gdnt&ntann 
Loose Wclbfltetier 
Paschke ^dnmeb 
^direcfer <2teflmad)ci 
Ldinl;e ^abnbeamter 
» K %cttt Gauner 
h h Wiant Gärtner 
7 jf) Wubclci b WArtitn 
5 h OHibeier A 6)itrtner 
^ (^ftrttier 
() K ^cmbuifler Maler 
(außerhalb) 
V sJtoinf ^auinuer 
nehmet 
i^otlie Maurer 
Mnilcr -Ztedmadiei 
£oiir tiaanciuslbrift 
2d)11 \ Minder 
sidUoilcr 
SJeuf, Auditor 
10 [) Pusker ötilirlicir 
\niftlicb rtiilu(ictt 
^ctau 2d)tmtumtti 
Molir Ädiccicnidjlcitci 
^dnclc Llilosscr 
6tal)lictn Maschuien 
ti lirct 
11 \, ^Vaiiitci 'i^amcrmfti 
^ailLiiootn ^nd)l]altci 
^ateuftetn Weber 
yanmim lifrfilci 
ycrotl' Maurewolicl 
unobd £d)loner 
ttolsn Steinicftci 
Veuct ^cifiulnci 
‘l/hm lieben yarfet 
5dm ibt ^dnilnnadier 
(?dml&f ^cntiei 
0dm * Bndibalter 
12 B Wagner Mautermftr 
(BdUcmdeiti 11) 
Mmticnnamt handcls 
nuntn 
Jslctf 6d?aufuutll) 
Cimit Fubrbeir 
6d)utcr <sd)itctbcr 
zwischen 12 unb lli 
Cuvrystrsttze. 
f M 14 ^slbrifdfbiliibf 
B Matilbamn jtautm 
ryinzuftr lsl> 
(Quillt Portter 
£>»ri>£>rn (^stitner 
1 > lh B. be tnurt) Gol¬ 
iath 
SJanoni Di \ lui, 
Miennfer 
Htnmei Dt plnl 
(Wirmifcr 
Lchulhe 5d)to)ier 
Nuntii Maidmienmffi 
kandier ^ulubcn u 
Sliatifuurtli 
17 B vorbei Rentier 
{(Mtrli(jei llfct 1) 
k cn^e Wafhuirtli 
1s IN B Bet 
hner uuiuct* und 
yiefiummctfr 
6 o ^erftnann Mul* 
neidt^ft 
l s <>c(finann, f^elj 
1 oinmci)tciiratl? 
V) und 20 stit Dcv 
Schlcstschcn Brücke. 
20 21 Watts» 
B l'ccfmann ßabntbei 
(5d)leNld)cftr. 22) 
22 2 1 \) Jtcstmanu Äu,i 
pabnfbcuhei 
24 B t'ccfmann ^r botn» 
meroicnratl) u Fabrik 
beimer 
2) 2s (harten 
B bc (Miom tflic IFrbrn 
2*1- ii) B 3aite (Ztabt 
i alh 
(tiroirt) Portter 
zwischen 30 »nd 31 
Cnvrystrahe. 
31 II Stephan Kattun 
tcibnfant 
32 B, kohn. Fabrikant 
B Steinthat Raunn 
Fienng ö Schöufärbcrel 
J2 Üiknenei Fdtbcici k2Vert 
|ul)rer 
32 n. d. .Nopmckerstt. 
^chlesisch Tlior, H. d 
2ol)inuhlc 
B 'JJtoiet ö H rtabiv 
font (Sleuc Sacobjtr i) 
B Bthroutcr SÜtu 
V ttlcmau üJiublcit- 
metfter 
Vehmntin ^erfmctitci 
ißudite Buchlialtei 
-olzvlav 
B. Maautiat 
Jratibieo ''lumciiet 
etabmdied (\oi|tl)au3 an bet 
(Miauiicc 
i; Maqtitrat 
Donnen Cecononnc 
2d|tetlier 
tiruqci AOiltainichei 
jUuieirfic Santuifd neibe 
muhte am ^arf Unfö 
B ttmfc Hain nann 
Aellcnnera SVei nullt ir 
^cd)t ^eifmilter 
urttie O Hautitt 
v d ipenbenjrticr hol^lati 
hub ^etiben ^oi\h 
('-ülumeoboi 14) 
V Dwlas i'ol^amt'ciiei 
ixmel suttidier 
Aeernmnniche Fants 
B i ari ^eeinmtm 
Maschinenbauanftatt 
utib (5ticnfiiet,erii 
Sad)ie idie Ladeanstalt 
\t ^adiie \tauttnaun 
Stcucrflcbhitbe 
B Fiöcuö 
^riift Schulmann 
ftlem ^ditcufennuiifei 
Ntmuife, Zteueiautlcher 
'JlUfdiff \autit * Sfruer* 
°tmtö ulhntcnt 
Jbojiö SteuerauMchrr 
Ritzel Stcuemunehn 
Lchlcusk, An bcv. 
1 an Der Sprccstrahe. 
1 B (Stdcat vtv Cbei 
tmltcr 
Hulrn 3öm 
Ü>tolet n i> Wetibant 
2 |; Mlubc Uauiinann 
(llntcrirmififtr "«) 
Vtdituiiu Aabrifant 
M| nichte Bdnteibe^ 
Sdmh Mtfiiamateur 
^ oli, Hslutiiumn 
tt B 4'trt)ii talmaibrit 
"Netz Wm äidil und 
Snirnhanblcrm 
iton 21) u i? Mcnt 
t mietn 'K'w Rentiere 
k2i!)imuni Söin 
Voniuö NUnticir 
iZrtiibei Ww 
t2d)led)ter 9«iv Stuteitn 
SdmlB k,lummrtcrm 
4 B Jmdf ‘Uriicnlicr 
Lieitkopl Uauimatm 
2>aime?ibrri] yrrrrn* 
Oiarbetobc Maga,m 
Iorepb 
Mir Inhalier bco at^tl 
Inttuuts 
Pape aauintann 
5 B. Öitttn ^ednutungratii 
(Hti bet 2d)leuie r>i) 
BEaus Sdmeibrr 
Warn W statnmanu 
— V beultet 
yjluller ^drberetbentzer 
rberfttoiit ttv Oelietut« 
Sceretati 
Cuvcrmarttt Ztscltlcr 
Simon Fabnkant 
— Cmoakten.Fabrtk 
tu cios u Export 
Oa E. Gam Rechnnngg' 
Nath 
Apel, vw Hauplmamt 
r)i Nnmoni ^uvattetf 
kHal)tu vHfntm 
§d)uh ?<rl 
Simon wauimanu 
b h ^Ick Sduinbci 
(sHiutl)fi Sdmetkt 
Maber ^dnmbei 
sl iciiucr ftql U|lu 
Si?telt|di Vaitun 
7 B Duen Nim i u , 
bei Sdilctiie >, 
yehrenbt stammen u 
Törinn uauimann 
I'ormami. Mumm 
(Mracber Hfmunn 
Vrr\oi N<uti iin 
smuv \nlPm in 
fintier 3ifi)ic 
tycMö Alecfeiu im i 
Inilalt 
iufiiueuii _ i 
s IV Sueu Micmif f 
iüattclo Dt |f.i 
Broninr lai mti 
falirif 
stollbciq «X Clin nr 
Scibcinnai inr u 
< n 
2diobc? ’u 
^hoenciintmi um 
') E yulmt % mtiici 
domtmr bei sinnt 
Voiiumwti (' i« 
xll)l0itati0ti 
X'slUpt 
OStbr Vinbjle i i 
Icttinn t „i 
Jct|d)C sn'irdn 
JOB 'lümfHbc « U in 
Mumctuhal p int 
timW) 
(vauriin mlibeieitni 
h>ftolfr 3d,nn>i 
Vehnliarbt ^ulil nd 
uaufiiniitii 
ilHunfd) 'lonici 
tfififdaurr Huuu 
>50nncnthal W hr 
Jii 
lirbatt staulm 
11 B Xtcbcnmnii r 
lvrnberste 41 4 
\ yZariimaim 5ii 
inobnt 
*5[4 tict* Jveucm'eütn v 
Doinbtnq ?if 1ikr 
(5‘ößtltrifl lM(iarrntntn 
^offonufi) (^fiuV 
uuetlicr 
klm(lintfc ’lqnU 
‘Neticr ^dmcibct 
Senö Sdincu nu 
öonimei ‘KefMI N 
Lteutwea %u i 
<5lte!n iliam Hi 
nbttfit t 
3liciia Jndilft 
12 B l^nqcttiarh hin 
(in bei Zdjicmc 1 
Bcnbele 2d ulinnt1 r 
(^oebel ‘i erqolbei 
üviiani ^auobifiift 
vadie ^eitutiauiir 
ilebctüolil "llbl mir 
cnch ss (SHutiur 
I F \taiirnMr 
Ntullbc Ohutlft 
Sdiellmberq HaiKii'' 
Sdiribn JJi be1 tti 
SollotS Bd)iuituiri 
13 E Cuqcllnirb int l1 
mirtienratb 
"lritbt 23auquiei 
^nadhflib l ist» 
V >il i nndhatb - 
gcickatt^ 
14 ach *u vstedibafm ' 
14 a. d. StrAbnhii 
Tchlos,, Konil,! 
Antotne Lakai 
v k,llvenslebcn ~i( 
Houneistertn 
- Hotbame 
Apelt Studien rrait 
Appet SIci&WW 
(cfictin
	    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.