Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1873 (Public Domain)

NtMiryriflküße. 
231 
Nemrdcrstraße. IL T. 
01) yoUttcr. 
(yk-o!l'. ^rrriiölrr. 
Wnusr, sJta!'ftin. 
.^uinmnn, 'Klui. 
'Utieomuo, Üiirtibaltcr. 
'uinufi. yiidilialtrr. 
sVaivlou'yf», «djulnnadi. 
WocM, Wmilcr. 
-nrcfc, Veljrcr. 
Srtmiuctlcr, Mc>belleiir. 
uuiidieu 59 und GO 
Adalbertstrasze. 
tii) K. 'pmiiciilicr 
(iShaiioiicnbuvg). 
V, Sditrdo, m\]U uitb 
'ilortoftbanbicr u'iimI* 
VrrtmaRc 14.n. 
yoiDruÄifriiinciibaucv. 
Vticr, '2d)h1djtcr. 
li-irf, $iU)!cr 
^lirfip, Sdiulimadier. 
Woiikim, äiiftrutncntcn* 
nmdicr. 
fihonmnnu, Ww. 
•Vifbrl, Wir«. 
.stinriqcv, äVm. 
Beamter, 
litiriitcr, Ww.. Rentiere, 
v^dirübcr, Üudibmbcr. 
6il)io!?;, 2diui]imii1)cr. 
i)I |; '2tmu5, /InbiifuMi. 
ixirtdt, i'dsir. 
Untier. WcllniKfifr. 
'J'ianbi, (vclbaicficv. 
^rurfO, ?iUiPVCi. 
Ran*, 
n'iinfc, idmeiber. 
('»eu’jlcr, äJcuiolbcr. 
Miclctit’, L'cbaavbcitcr. 
yutli, ädaitianitalt. 
>1:1, Uscrßolbvt. 
Acificu, .Hommami. 
Atrohm*. yttrualtflfr. 
\üp!c, Vlisiftcut. 
YoBlWflfn/JJtaiucrpolter. 
SlalluifH, löudibrutfer. 
iikibucr, Probuctcn- 
lifinMcr. 
■i-\mit, jsthneiberin. 
SiiUcr, Si’diU'r. 
!?hpmä,tbiirfnunoiiicl)tr. 
süMtticli», iMibliaiicr. 
tv? yienlitUL 
K yrvn, Stiller (Zerig- 
1 i'ifnafic f>). 
ii3 i; Sluifliftiat. 
41 (.'icmr.t.bridiulr. 
Mstn(cr.bcuvöauptlc;,rcr 
".itununn, Sdmlbtotcr. 
*tau|jellen. 
F*. Vorn. ^iwnicrtnffr. 
(CiQuicuitv. 20). 
Ui -VOlSöliH1.. 
K. vJl'ßlri, Dr. nhil. 
(Cumienftr. 23). 
2d;.livr, .yoljluinblfr 
(Muummfk. 27). 
E. 2itwl. Rentier 
(Ciamcnfjr. 541. 
\. .Rrtboiv, Zdmnhtiivtli. 
Waitc, Ztettcmlicbfr. 
iVnnifl, 5iid)!fr. 
3civM). SiMlct. 
.'üic.d-ic. ^ 
tfdilrr. 
Hcv 
•Hranic, Asibrifant. 
lJc- tiii\ Liimlcr. 
'Vcecr, Elidier. 
Wipfoty, Sticfi'r. 
2d;iiiicinann, Jvournicr* 
fdiitabcr. 
?,din ”>tcu. Simmcrpc. 
2rnflcr, '■HZolc:. 
3ünpr, 2rbrcr 
vfaii-r. fUbtifiirtt. 
llibcl, SiuiHcr. 
-UMrlrr, ftattunbruefr. 
K. ^nbtiber r. 
t (laliiamiriien SliiuaU. 
-lod, .ttaufmaivi. 
i'ÜLt-ci, 
yicl'.ticr, 
'Viiic, viiitMiüifnienmdir. 
'l'diicüaiibDlr. 
■"Ulan, '.hky. 
Ao.t, Öivcauvorftviicv. 
Pilger. Fabrikant. 
vQfcivalb, 3unmmr. 
«cinmtm, Bud)biitbcr. 
- , Wiv. 
tW Z-uiboiu, Ztcinbruiftr. 
2dmst\ 2f*n>. 
5-d)inibt, n'iirtpcur. 
- . 3ih1Uft. 
Utc.1i,  'diUPtbi’r. 
A-alnifuiU. 
ft- K. y,ßimr-l A.tbiifiiiu. 
yiiifd). 5V:n 
tUlliim, ^iTciolbcr. 
AiilmtuUt. 
(Siiucll. •v.mbvlofrau. 
T>ucmn, J il'tilcv. 
vamcl, »u'djlvi. 
.Urt».>, SViP. 
ufiiivr. tinx, Hlcniu-te. 
•UoliUiu, Stfir. 
'Jrto.flfliii, ^?!idicr. 
'l>if!cuii(f, Bicuner. 
T - ins. ?'V:;irttPLir. 
('»lUifiir, 
jpu' 'in Ldmeibrr 
,«.J(UmMofin'M[ntr 
K. vkuiaibi, 
:i) 
ImiVifiv 17). 
\’m 'sLöitiVlO, -2srss- 
r.hi.tn'r. 
'Jiiiiliuu, ÄiuiiMmmm. 
^orufamiu, Triller, 
•tmeiin, (5'.iml,uiiidifr. 
.Uiiun. 2(iiUlii.md)a. 
.‘{incivcdff. ^abrifiiiil. 
.Ui'lUcr, UJI.'bplöolircr. 
Mruiicr, 3iilh’vcr. 
VloQii^, ‘lUicuaiM. 
.‘Haifoiv, Z!u(f*.itcur. 
3cft$cr, Miciv'*, r. 
Jicüoiv, Jtu. . 
7iU E. St-'oiIIttrv.f'i, ütVin- 
flvoiltlfinblfi. 
Öiilct, Jnürumciih:«» 
id'.l-tfcv 
äßn Irr. 
Üüriuc, 
Werfer, 
S'itifiicr, fXiihr1 .*:v. 
T^itnii, fern. 
Txciii, fcrcioir. 
5)?jurrrpo]i«’r. 
£mcuft, 6oiv,toirbie»cr. 
$>cinvidi. v.cinbitov. 
üurfp, CliPi-‘3tirnrayliift. 
•JL'irliin, MlPnipner. 
SJiinrs. liifhltr. 
Müir.el'. 
i'QiVioi, ä8iu., 
ticniniarcnlniiiblrriu. 
HlatdiP, ;)cidinfnld)ipr. 
Mtcntucr, 0^iv. 
Sdmip, sdintnnacbcr. 
2rot;cr, saurer. 
2i'fifllrv, .UanVnl 
Wüllcr. ','nbrifant. 
S5»aMdr;ti, »dnteiber. 
71 K. ^oiicr, 33Cicscr 
(Cr(iMk‘nffr. 11). 
V. Wtmmc, Bciuunttr- 
nclimtr. 
^öritfr. MöbclvoUrrr. 
5? uef, wfHdimicb. 
ypi.iimv:!. Suurcrpol. 
i\1L ^ ifibc:. 
vornvuet, ^Ucnu’;icr. 
Afmftlcr, *$tili: hwr. 
ViKfc, Uihiutcrrolter. 
Rtiiinm. ^Nidcr. 
S'tnciv.rr, 2iniilcr. 
Bdiiiiibi, Uiuü’dimriib. 
^lüiciitfoir&f:), o.lcmpncr 
7« K. Arriion. Rentier 
tiUZfiUciiir. 4;'?. 
Scdilrtn, ätiii^hicr. 
'.'jnisleiit. 
•rcnfril S-fhfiKcur. 
.tiübrlnr.iibt. 'JJtontcur. 
Matifir.aiiti. ^cfinrv ctncS 
qalLU'iufrhcn ^nfliiuie. 
Äir&cr, M^rbniudicv. 
M o di, ^ i n c s 11 • o 111 r b c r. 
.uudifiniiüfter.vctLi'.clülfc 
Viieiaimt:, Ulliiuvciuiiir. 
Cbfi, Äidiinrnhautc. 
Srcicvd), Aauimoun. 
zwischen TZ und 13 
Wariunnerlstraße. 
7ß s. a. Diariannciiftr. 50. 
Yi .ütcnmlß, ’iVUlilhnnM. 
(SHartditncnftr. 60). 
7;» ^rtiHf:, Gdilob'cv. 
ihihr. 
Hibnuuui, jthv. 
«"trifb.i'li, yiiiurrr. 
Ohiiivcildii, Äürs tiincii 
btHKV. 
H.il 2n"rtilcv. 
ypiV. SVaMiiiifiibnufr. 
Wunintvl, TtMilff. 
‘Zdiuhctt. .^»unmadicr. 
jifdilrr. 
eioll, 2itmh;tmim. 
5t<cbfr. sMaruculicr. 
74 K S'iillm, 5i»ip. 
Vlnflcimiiim, 2ifcblcr. 
öerfler, OcaiitfcT. 
Gonrob, (MiirtlcT. 
Wtorp. . iötvtfühvcv. 
- . C„ Wullrr. 
.inill.'rf, ts. -Vflrtbfläni. 
v. Hciu'eii. Suittti/inbl. 
•WrVa. Äimpfmflitifr. 
Idbiikc. S’tlciirapliift. 
'Volliiin, ä^iu. 
Znqan, 3i:**'nprmitr. 
Ü'üfi. ddiüliimi-lifr. 
7;) K. Untrriof, 7iicd;t?lm*. 
Ärzliske. ätWiilihncVtci. 
•£'fd:rl, i^ditiicv. 
wnirtirl, 5iid)Uvr. 
Mauert, 9Viu. 
>inu'l, ültofdiinrulKme:. 
Ü’lav Vvun »\ ('s:., Hel;. 
ivanrrnf'i brtf. 
lVtci'?nrr, (4ch.*2?frctrtir 
n T 
Cbramnitf, Mauicuwl. 
ftlii, T:fih‘3!er. 
ZrAvliiinc, rtul'iilaut. 
yo^lhtiiflvr, 2du;imin\i». 
71) E. ;suuii, ‘Kniiicr (('.onv 
inimn"atioiv:iV''ti *2). 
V e-hinuncvi. 5VcAöltr. 
yrpbilml'ii, 3itftnnnfii' 
ti-nmadur. 
9J?AUr. 
Tinorl, ^ri’lr’irt. 
Wlnthiiniim. 29in. 
Hund!. £ü;iilm'uvl)cr. 
.Hicirmcttcr, 3i*;ifcr. 
Miiiht’l, <iüiiiinmni. 
Allein, SciErnbrcr. 
Sadimutib, ^ubrirant. 
lieber, Ww. 
rbnnborr, Mlniumc:. 
Ncmkus. ®ti»eihcr. 
Sdilutcr, (^urtnrr. 
Zdnnibt, ftulnherr. 
Svrüficl, aaufiuaim. 
ßtftbclmau», Gifiarrcu- 
wadHT. 
Stahl,5ouriiifri(6mibfc. 
2traRbur(i,-i>oi3fd)iitibcr. 
Ztmm, S^id, 
77 Baustelle. 
K*. 3u«n, 9lcnt. (Com* 
muniffllioiiöiPfg 2). 
78 R-v^cibcfoiv, Orßdünufr. 
Wocr6, Stcüvcr 
C^rany. ffliaMiiiiniluiicr. 
Hall. ^cilcnlmiifr. 
•tvinridi. Zdmcihcr. 
Hplbft. Äc.iinumm. 
Vfinnanii. «eatilcr. 
^iViicrt, Vocomoitulüfuci 
Stattcd, S'Jw. 
iVlrnev, ör-nbiidcur. 
'.Vtitdcr, UlichilmiiMn-. 
•Xerflcr, Wnutcrpolier. 
jGiciirfc, -ynuiitm. a. 
7!1 };. $v.lttii4>, 3?IV. 
Öiuicr, 2it--ui5nnmn. 
Wabluir, S'irdiolrr. 
•ivibririj. 
y.ftitii(h,!3 /HcitauMteiir. 
^Phiunn-d. »dmlitiindicr. 
.‘Urincn, vci^cr. 
‘troifVliilin in. 
UMVteit. ^anbpiom. 
Sduicibpr, ^Üdilfr. 
*imou, 5L?dilfr. 
80 K. Sfrhau5, (Sürtlcr. 
yildioii. 5tidilcr. 
^ifslh'r, Abitfuirmt. 
Gliicnbrin, SBuiMiinbcv. 
Aitnbci, .Ulrmpner. 
tDiitiaa. 3ii(hlcT. 
Sdmarfiimnti, iDlaurcr« 
polier. 
hi) -ZAinflu* «V v£Csliai:<\ 
AillU it'llltC.l. 
jfv.m Z.'mtui’am!. 
hl K. ,uth' ihint. 
■.iitf, 'xMiui"ii.u'r. 
tllh'llt;'!, 
Mu;Mim, (’H’l’iiucyc:. 
iMU'io, Bilih'iii't. 
‘i'cüiffcu. h\ i irr. 
Äiicufiimi'. 'iMi-IilniiiV'-. 
M'li.I«*!. jndih'i. 
2tbiir:i-ann, 
h2 yybt1, 'ViUtbPlMiiüini 
('Lill'liCllltl. Mi\ 
V. 5;i,ltMl'n, C^uultü 
iiHciiL v.muinuvtn. 
Total, iV?Li:izcr. 
vinf:, ("uivlu'iiciicr. 
Vviuis, S.iir:iiifi«Pr. 
(vli'in, ^n'iuiinvniciv.ii. 
jliiili;ii3. ‘-l'1". Iibinb;:. 
i){t(mincv'«b(ij. Wnrtlfr. 
N'icuü, ^diui«tntid;cr. 
z.duir.ur 
2dir?riuir, i'.VliMrf’.uv'lr. 
2 um.*..1;, o-uiun. 
2c;v.i!j, ?icd'6ur. 
itioiiui!:!, 
.lim.iirr, 2-iVM'?:. 
S‘l Uli tl.lH'tCllul. 
K. >>:!). t^ivtnv: 
VlUctilr. 14^;. 
Ma. V.Mnmcuffeistr', 
9?canbcrtti'afic. 
1 n« brt1 Viöbniitcviiv. 
1 t a Vvöynif*:;ii:. |0:i. 
f'L 'Jl?uIp. ^f.ufir.nhiv 
trr ,u-, ^utcth^ir. 
x2.«iv. 
.yiunl'fvtL xUr-'f..» i;;r- 
h.l.cv. 
AUiVilf si'ii., 
5tsi;f)f. hhimar-. 
2 K. -Milp. Vi*l)icr. 
^aliutcdmitrr. 
Hoheit. Äiiufiiuiui. 
Irihtrld, subadrtu. 
AÜ'lbra. ftainifiint. 
.<icih', B-I.iifibcr 
>’uln. yJIöhcUuinbicr. 
Vönlrr, i^mbiroüchbl;. 
Ct;o, tßatbitv. 
2al$iucbri, l jiau?iv:tili. 
^Ofllcr, tfin. 
3 K. ■l’iounhilb'fdic (Mutn. 
/xitilA, üVctrmlmr. 
•Vnuidiilb. :V(ajd)iiu'i'.ban- 
nnftait. 
•2i1)uiK ^ühiif-vu. 
4 K.5)ptii, Aiibrif t2d)inib- 
ftrn'iv 1^). 
Vui.i-Umq, vaptaiu b arm, 
'Z'iuirhihft, syiutn’iiliei. 
*!5artJT'oiii, ÄUn.' 
(5fficini.haluif. 
6-ndilial. tiir.irUiMr. 
MciK-r. 3iilvZi;riror. 
s.)u\mbrr, ^i^poiicnt. 
'iMiiciitbui, xi.ioriu:. 
'l'üincr, ^‘‘1,1 i;nilti. 
L»Iff. XUUÜlGlHl, 
fi K. Ilbrt. .(lauuniiini. 
VlÜO Ar f'L1 . VttilÜtiTfiVl) • 
.Mimft« u. '‘i.'Wig-vMv: 
Vriip, .<uiuin;üir.t‘ 
luv. }Jtcil;nimnv- 
töiX 
yiiriv'ii. ^Ibham*:. 
2diirtiii'r. >uv.riiio:m. 
Wolf. 2d)iilni:nihcr. 
(> K -hcrininlis. 1'fanD. 
inner. 
Brpt'l'now, 3(i)UVhtcr. 
£>üvr, tdntcibi-;; 
Mii-iiliiirr. 
•t'cii.i-r.in, .'i:.ui»’ir.im. 
.Kicuif, *dn;tivci. 
.^nigrv, ^ihrLrrr, 
-- . 2diii»tivht!i. 
Äubiti, Drrdwlcr. 
.Stitbtfr, 3d;nriDcr. 
12 '.VumVi', Ü^Vii. 
vlvk fi, i'Mib.ii bcitcr. 
lllitiui, biid' mbrr 
7 i;. VcrillP! bc xJHii 6, 
MmiiiD: , 
l'u (tiritiv., All. 
X'lin. 'h'K'. 
in-> xVrcti;]it. 
v.vüio:. N.iiiiübiuiicu'i. 
V^flliot iUullQ, l)r. 
m->. 
Strfbvl, 
.Miincmvi', ^Uuitttuiim. 
-! |;. 3.iäibi. Aumiiiuimi. 
A'.mt. th'>) 
'^iiitnrv, HflftU. 
('H-vrr, vuiniiivan. 
V'odulHiiiu:, ^H-flucn- 
-va'ihliiM.i. 
•^uMitiibt, yiflcitt. 
ViiimtSoi, ^cruDrlcnt. 
'V.’uiif;, Aaunn.^Viu. 
'Ai:c::nvi, MUmuuvuhMr. 
'KiibiurU, (4viVrc. 
zwischen S nnb U 
-5<l)i:itVftva6c. 
V K. - vuiMcv, SiiiUicr 
(iu!iiiifir.'?-«). 
\\ :: !j. Jtiiljjfi*. 
vVa:::,:'. 'aiiar, 2avcvfv. 
AwUVu., 2tnM|ifild)td» 
«':! !oip, ^JiclilMublcr. 
<^!'.:n iv.UC1, ^uniiiiniiUL 
xV;iM{tDt. 
L'V'iV. 
Destillat, 
r.i, ZdiulK'.vvlicr. 
.tViuhn um. 
V*:11i:r.*r Hamnutm. 
MuMimautt, Vamtnionti. 
^ .li.iuti, M-’Uccn-niir. 
UitMhii), ’Uiu'ir.ttiin 
ncr, .<uiuiüninii. 
j,;. ^iv.ith'aun, :\xiitirr. 
•Vi'.upt-^qciUur b-’C <iil* 
i\'?nr:sifit HicuicnQii't. 
in LUnIMt. 
Vlbeiwroth. ytufiHcbrci. 
^i.iiniV.vcnnii'. 'yt)CtOfir. 
DcciW, I., ^lncit. 
Vfntbt. M'- Cbfrbrucf. 
^:'ilci, Xioinmnitn. 
'2.cblüditcr. 
X'.y.si, 21ptnt. 
Miidncr, L?w. iKentim. 
4rnd.iibrob, Viti otinndi. 
ÜVt'.bt, 3Viü., Htcnticsr. 
AUuftnaiin. 
11. 12 K. ^citf mr Sprit« 
uu.i sj?:-eb:u‘uil*unbel, 
;’Utictv,>);i''U(ltaft. 
h)cur.c. s.'i i. euer. 
ifli.i, 2hm'citc:. 
ÜvreiT, Dr., v^uimann. 
1 :J i], äfiitf. t :r £yriv u. 
Vrobiiel^iiittubet. ^u.» 
(v,:icüidi'.iv ('lUcanbcv 
fua§c 11. 12). 
\t 'VriHidi -iftc’ifm, 
Vcfinud. Jt'fcv.pc. 
- . fleuv. .Unintcninirt. 
'JUipiimtmiirc: 
^ciiirid’u, .’tnfiritticiici. 
'>0.11, 
iUnUvt, .^iuJ.üir.111, 
Li'-^'.er. SdmiüOLjtcIier. 
Pimente, n, 'nutiiiiuuiu 
14 \l .'tUVuCL 5x^u. 
üVm. 
5)i^KO!roi.^t’, S'J-t». 
kri.l.lr:, ^cpicv, 
•h<L-:!, ^tv. 
2üd;lcv. 
VuDi'i, 
htU-ie., ’Siidibitiö. 
Nith-lptt», 2itm!;iiirtdiC[. 
2viv. 
»C'^Dlj, 3llvtiulltt. 
xr/iniv, xl:uian:cntif. 
müurm »"tobiiiatn. 
5ubi)iv, 55m. 
\!i;atiicuzp, ^rur'nuiim. 
— , 'pLlloU'ilf. 
15 !•;, Bluuir. Jvdilfr. 
^aop?r, Zchneibcr.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.