Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1939 (Public Domain)

IV. Teil Osten 267 — 2301 — Pilgramer S tr. M a h ls b o r f 3t echt e S e i t e . 64 Butter, W., Mechanik. Baustellen. 27 EBlechschmidt,O.,Mon 47—49 Bansielleit. 211 E ungenannt. 28,29 E Koziolek. G..Helzcr. leiir. Knebler, B., ft»t. Angest 2—8 E S tadt Berlin. sjl E Goor. A.. Schneiderin 213-21!) vvlnmerhauser. Müller. §., Maschine, Küster. W. H., itonftcuft 2 Aendorf. K., Angestellt. Koch, E.. Buchhalt. 63 E Krause, W., Manier LangenVeckstr. schleif. J Nie8,W., Behörd. Slnqest 4 Ncumann. F., ’ Jtnfchiitifi 30 E Jebe, G..Bnchhallerin. Ka°przock, F . Dral>tzioh Wtgner'Nei'ke, Pahnke, A , Pensionär. 6Gierke.A,Maschincnfchloss. SchrobSdorssstr. - > 55 £ Sicvcit, V Gejchästk 221 Baustelle. I., 2 2 " fü llt oitc<. 8Natttlien.Sl.,GcschäjtSführ. Seelhammer. Kfur. Avolhek. T 28 E Hollay, W., Zentner. tülrr. 2*.* EAachan.M..Cijieil!um. 2» 31 Sommerhaus. E JTuuisl, A., Bahnwart. 57 E Scheller, O., Ksm. QiifslCflrtrmt. Stettmsch, E., Kfm. 227BM(‘lchcr,,f,^trk• Ceöttlski, M . , N b ^ n . Zimmermann. L., W a lde rje es tr. - > • Akazienallee 229 E ittickmann. G., Wlo.T. B anstellen. Pensionärin. Bedienst. Miillcrstr. 30—31 Danslelleu. «<- Honower Str. 65 geh. z. Pilgramer Str. 59 E Balke, lv , Eigeniüm 231 E Tettschlag, Hw Angestellt. J2 E SchuUc.E., Schneider Garten geh. z. Aka^tcti Nrudammer S tr Hnllfchiner Darnur ->* -<-Pilgrmner Str. mslr. f. D. T. allee 8. BiSmalckstr. s. Konstanzer Str. 1 E fllitger,9L , Gigentftm. T. 65a geh. z. Lange Sir. 121 Hultschiner Damm - > 61 fällt aus. Pfalzgrafenwcg U. 235 Baustellen. 2 E Rofe, E.. Hebamme. 66 Garten. 63 E Froehse,E., Betrieb* 2.$7 E Crlmcyer, V Kfnr. Donizenistk'. ->> fv Wofe, G., GlaSarb. 67EPawloiolcz.M..Mailrer. antseh. 1 59 W a rte n. Odcnwaldstraßc Jokisch, <£., Rentner. 3— Laustellen. -G Linke S e i t e . 65 E Perschke, H., Dreher. 211 E Läckel. 23., BerPsingstweg Marczyniak. S t , Gastw. Mrtzer Str. 7 Neubau. 1 geh. z. Donizelttstr. C8. (>7 E ^den.H.,Bers.Beamt (Stadtrandsiedlinig). messgS. Weh. 8. 9 Baustellen. Schreiben K., techn.Nbhn (Unbebaut). 3 Baustelle. 69 E Wehber,K., Lehrerin ■ < - E iSw eg. SobelatiS, P., Postbetc. " 10 E Babileck, StadtAspirant. 5 —15 Sommerhäuser. "1.73 ESchroder, G , Post Arb. infpekt. Ll nke S e i t e . Urban,B..Äebrauch§werb. 17.10 EKrause,P..tzils 3arb. fchassiL a. D . Waaener, E., Telegr. Offenbachstr. 11 E Rohde, O., Innen» Baustelle. Droese, R., Dreher. E ßtoCorv K.. Banarb HrltSarb. Eberefchenallee archikekt. Wolfsbcrger S tr. - > I. Pfalzgrafenweg. Mende, St. A . Anoeflellr E Bietz, W., Gärtner. 243 E Pfeifer, 2., Dachdeck« Zementier WolfsöergcrStr. ■ > 63 E Hoppe, Stiller. W., Maler. E Bntir, B., stöbt Arb. 75. 77 E ungenannt. mslr. (O.’U KünigöBaustellen. Kleinke, F.. iJtrnlncr. 21. 23 Sommerhäuser, E F«(f, B v Zinnnerm. 12 Baustelle. Ostcrpfad berger S tr. 1). 74 E ungenannt. Poile.Ä..Ma'chrnenschlosj geh. z. GtraiibUt. li? Braun, Maurer. Itz E Glor, E^ Maschinist. 75 E BrandeS, 4t., Eigen Flnike. xX, Dachdeck. (Stadtrandsiedlung) 79 E RubinLki, G., Bnchhalt. Stransjstr. -;►* 11 Äaarz, K., Arbeit. 14 E Koglin, O., Schneider Gorgs, 91., Hauprwacht« Psingstweg ->• tünL T. 27 geh. j. eiranBl'ir. 24. U Grottie. P ., Etektromstr. 81 Baustelle. mitr. T. mstr. d. Sch. 76 E Schulz. §l„ Pensionär 29 EDeutschmann.O, Pen» Linke Seite. E Liösler, R., Drucker. 83 E Feldt.,A.,Maurerpol Koglin, 5B, Bllgler T. Nosr, A.. Maschinenmstr. Gärten. Bredereck. P .. Tapez. ftonci. 17 Putahl, tiU Bauschloss. l o Garten. 1 - 7 E S tadt Berlin. Nnnge. G.. Kl>n. 77 EKreuschner, K., Presser. Deutsch-nann, O ., kfm. 10 geb. z. Hornungweg 10. Schunke. H., Ksm. 16 E Bergatt.H.,Rohrlez. 79 E Jäkel. 5t., Metallarb. Wolter, M., Putzer. Schmidt, H , Zimmerpol. Ziegenkiagen.M., Ange t. R echte S e i t e . Pilgramer Str. Fröhlich. A., Wagenpntz Stutz. L.« Sckuhmacherer. •<- Hultsü)iner Damm Pensionärin. 17 Baustelle. ÄudczinSki, W.. Maurer. 31 E Weiter, I . . Tischler. 2 EMichaeliS.E.Nbk.Ängest. 85 E Laudel, P . Invalide Müllerstr. 33 ENieman n, H., Ren tner existiert nicht. 18—10 ©ärtciu SteinSe, P., M aurer. 87 E Bürger. £>., Rentner 215. 217 E Bergatt, H., 35 EGa!'äkom,B.,Eijientuui 6 (U'l). z. Ostcrpsad 2. 20 E Merz, <5., Pensionär. R e c h te S e i t e . 89 E ungenannt. MiinstcrVergerWeg Wolf, H , Ingen. Osterpfad. Nohrteg. 21 Parzelle. Kurze, P.. Handelsrn. 37—41 Sommechanser. 22 E Düblet. K., Schnhm. (1—128 s. iu Kaulsdorf). 2 - 8 E S tad t Berlm. 219 E Lutz. H., Schneider* i. 10 existiert nicht. PulS. H.. Ulekl. Maler. 2 Kampf. N..Kondktormstr.. 43 E2cichncr,iR .Zmimentt. 12 geh z. Osierpsad L 23 E Kliemann, SHL Kfnr.7. mstr. (SO 36, KieljlLtnke Seite. 91 E Aohlnianu, 27t, 4\MSiftnTttch, 3t,Äemisch1wr 45. 47 E Kunen,W .,M au U existiert nicht. ufer 3J). Kliemann, H . Buchhalr. 1 Am Komselö Kesseljchmied. Tciut tLortzingstr. 10). ltt geh. z. Hornungweg 14 — H.. Monteur. Bailian, L , Rentner. — ST., Buchhalt. T. Gemarkung Bohlmann, H., Mechanik. 251 ELrappe.O.,HttsLbeamt. E Harnisch, M , Fran. Schulz. I . , Ww. 24 Garten. KaulLdori ->• 8 Rotz, P .. Mechanik. Hornnngweg «<- Lorylugstr. KönigSweg 2o E Nunge, M.. Ww. (Grunowsrr. 65). 129 geh. z. Am Kornfeld b7, yiüdfcilc d. Gmndstücke 4 0 im betuoljitt. Schüsa» Mari ha. 26 Gatten. 93.93.97 Baustellen. 131 E Stephau, Ch., Lage 5L Parzelle. Maipsad 9 u. 11 Kolonialwr. 27 E Witt, SL, Ww. 99 Sommerhaus. ristin. Phloxstr. SBUf, E., Kfm. T. R e c h te S e i t e . 10lEFleischer.H-Chem.Arb. 253 E Schul9, M., Wlv. Stephan, I . , Selrctärinl'. 27a Garten. Langner, W., Posrhelf. Grunowstr. exist nicht. Li nke S e i t e . 28 E Fotb,A., Eigentümerin. 133 E Klein, ^ Ww. PanserS tr. (Süd^ 2 —20 Bau;tellen. 103 Baustellen. 4 Ainow, D ., Ww. ■> EBenter, H., Däriner. (Sredlg. brchenhof) 29 E Ander-, F ^ Pensionär. Feldmark 22 E Schmidt, H., Rektor. Schmidt, B., Maler. - ■ Brietz, H., Arbeit. Krcssenweg 30EHeckmann, P ., Stener« 1L6E Mulack, A., Meckanil. Daustelleu. Schwanhäujer. tz , 7 E wie Nr. 255. Baustellen 105.107 Garten. infpctt 137EHeymann.2.,Postassist E ungenannt. Bermess. Büro T. Balsaminenwcg ->* 109 E Malina, F* Tischler. Mrchalak, W., kfm.Angest. Gonziewski, O., SlaM» •< - Slraum'tr. -3 139 ElDtater, JD., Revolver Badeuer Str. ->* 259 E Lüdecke, H.. Rentner. Baustellen U l Gartrir. Lnfvekt. dreher. 24—26 Baustellen. Baustellen. Ztegenhagen, 4t, ' Georginenweg ->• 113 E Psister. F., Eigen 80a E Lorenz, St, Eigen­ 32 E Schulz, E..ttraftwsühr. Baustellen Berg. s t, Bootsbau. -4 - Friedenstr. Kolonialwr. tümerin (Königsberg). tümerin T. 141 Cfifiicvt nicht. Banstelle. 3-1 Baustelle. 15. geh. z. Lavtnöelweg 45 Leinweber. I . . Rentier. 261 E Zander, l5h. Frau. Schneider, a ., Arbeit. 143 geh. z. Freuchenweg 2. 6 E Brückner, I . . Maurer. 36 EMienert.M.Frenlnerin. Eretter. Renlner. Lavcndelweg -> • 80b E Kappell. B., Eifew Psister, M., kfm. Singest.T Brückner, Fliesenleg. Treber, G-. Klempner. Banstellen Freitchenwcg Knrehase. E.,*Ofensetz. tor. T. (Müllerstr. 30b). 115 Garten. 145 geh. z. Freltchenwea 38. 7—9EPlehl.O.,SchriüUmjtr. 38 E Schönnagel,W.,Buch Zander. St* Magiitr. . Blausternweg ->» Hansen, I t , Pol. Beamt. 117 EOhnesorge,W.,Elektro 147EGova,K.Fahrstuhlsühr. ■<“ Kars er-Wühelm'Str. halt. Aiigeit. Baustelle 80c E Kaschke, B., Kfm. schloss. 149 Garten. 10 Garten geh. z.KaiserBeck, P., Berghau. Lengntng, M., Ww. - Metzer Str. Hahn. iJt, Etadtlnspelt 263 Baustelle. 151.153 E John, Wilhelm-Str. 20. 4o E Stern, G ., Zimmernr. BfliihtUt« a. D. Tes'ke, F . 32., Kjm. NahnLdorser S ir. Bürgermstr. a. D. 11E Crümann.N.Schneider. 42—18 Sommerhäuser. Ammortellenweg 81 E ungenannt. Müller. 91 kfm. Ange st. 265—271 Baustellen. 12 EBlochL.,Eigentümerin •< - Lortzingstr. - > Baustellen Banmann.Dt, Werkangest. Leuschner, Ä., Ingen. 119 Baustelle. Schmidt. G^ Dw. Bloch, Th., HandelLhüfL 50. 52 Sommerhäuser. Karlstr. ->» NüSken, G., Bterfahr. R echte S e i t e . 121 E TeSke. Registrat. 155E,Fischer,O.,Maschittenarb. GemarkuugDahlwitz - > Baustellen 82 E. Schreiber, E., Ww. 123EHülsLA.,Eigentümerin 273 —339 Baustellen. 13.U EScholz.P.,Schlosser Ackerland. Äaismninenweg 83 E Gerwien, Eigen» Budach. H., Verkauf. mitr. Methfeffel, M., Lilssbelr. Baustelle turn. f25 E Meier, H„ Rentner. R e c h te S e i t e . Bleichte. W., Prüss-elf. Assist. Pfarrhufcnwcg 12 E ungenannt. 3185EÄmgf,6v9nu8cich.T. 127 E TeSke, E., Schneider. E IeiteleS. A.. Frau T 157 Garten. Baustellen Geo^inenweg 86 Baustelle. 131.133 Baustellen. IeiteleS, O., Kfm. r. Albrecht-Dürer-Str. - > Graudenzer S ir. Rödernstr. ->• 37ESaraolL,RöhiuJnspLkt Bausteltln EMack,K., Pnvaricr, Bausdorfftr. 169—169 geh. z. Danziger Baustellen. Feldrain * Lavcndelweg fällt auS. Hohenzollernfir. (Unbebaut). Straße. 18 EPaufler,G.» Dttchhalt 135 fällt auS. Baustellen. Gortnu Danziger Sir. Kuojve, E., Ww. 88 EHessler, fy.. Bilchbirrd. 137 E Reihe, E., Lagerist. Blausternweg 71-175 geh.z.Alt.MahlZ Parkstr. Atzl, D., Albert. 139 E Dupke. B^ Maurer. < - Kiekemaler Str. • > dorf 21. Baustellen. 89 E Ley, E., Eigentum. T. Pfarrstr. (Süd) Grundsr. geh. z. Blaustem Dreßler, G^ Bildhau. 10. 12 E Nolletfcheck, tL, weg 22. 40 Baustelle. 26 E Hecker, H.. Glasermstr. (Während der Druckleguna 141—149 Baustellen. Eigentümerin. R e c h te S e i t e , Metzer Str. Hecker, L., L3w. 41 E Rcvflcr, G., Rentner. Krüger, G^ Arbeit umbenannt in ButowerStr?) Baustellen Blumeuthalstr. ->• r Am Kornfeld. -> • Friedenstr. - > ■ Wölfer,R., HandelSarbt Königin-Luife-Str. Jmmortellenweg -> • 151 Baustelle. l30 geh. z. Am Kornfeld 69. Baustellen. Hultschiner Damm ■ > l4 E L e y f e r ^ Güiervorsteh. Baustellen 153 unbewohnt. 132 existiert nicht. 42 E Otto, S t, Käse. T. Badener S tr. -> E Walter, O« Bertret. T. a. D. Hultschiner Damm 156 Baustelle. 134 E Hanke, £>., Weber. 28 EHauSpach.E^Klempner. Baustelle. 43 Baustelle. Drechselt C . 9L, Mechanik 157 fällt aus. 44 E Grund, 2B„ Tischler. Hohenwald, St.. Angestellt -6- Feldmark E Schmtd^ A.. EigenMstr. 159 Baustelle. 45 E Hurras, W., Tilchler. 136EDürlich,J.,Derw.Jnsv. lümerin. 16. 18. 20 Gärten. Taedicke, G., Schriftsetz. 138 E Rose,B.,-Snspert. a.D. LevenSauer Eir. • > Schmidt D., Reg. Sekr. -PUgramer S tr. Vierradener Weg ->» Mittelsdorf, 9 t, Arbeit. 140 Baustelle. E Walentowsty, Parkstr. (Süd) 161 fällt aus. Gemarkung Köpenick Nabe, L , Schriftfetz. 142 existiert nicht. 22 Parzelle. Büroangest. 163.165 Baustellen. Rodernsrr. - > 144 geh. z. Frettchenweg 4. Stoll. I . . Frau. Waldpromenade - > ■ 167 E Engwicht, E.» Fran 24 E Dennig,L. kfm.Angest SchrobSdors^str. l Unbebaut) Hohenzollernfir. - > ■ Frettchenweg E Zühlke, P * MctqamL (Tempelhf^ PodewrlS 26 E Pielsch. W^ Maschin. Linke Seite. 46.47 ESIeinert, K., Eigen 146 geh. z.Hrettchenweg 39, Führ. Baustelle. straße 5). I E Allmendinger. %, tüm« (Auquststr. 91;. 148 E Hauvt, P .. Monteur. E RadziminSki, B.,Eigen. Benrhard. H., Pensionär. Parzellen. Pestalozzistraße Handelsvertret T. Liebmann, H.. vteda't. Rubert, 93., Maurer. 30 E Weinknecht, E., Danktümerln. Lübke, Postbeamtin. Thun<^>G, F rl. ILOEDymke, B , Aerknrstr. anqest. •< - Hönower Str. E RadziminSki, Eigen­ 3 Garten. 169.111 Baustellen. 5 existiert nicht 48 Baustelle. a. D . H erbit Dreher. tum. E Keitel. SB.. Postseke. PUsener Str. 49 E Schulz, Ä , Pottfchaffn. Stelzuer, 7 EHennicke,L^HilfSarb!rur. Postschaffn. 32 Baustelle. 8 unbewohnt. WachSmuth. Sl., Gaftw. 152ESchmidr, P.,Galtw.7. 60 E Schade 1L, Eigen­ 173 Garten. Kiekemaler Str. Pilgramer Str. Kaflanienallee -> • tümerin. Jammreth, K , Etekiro- Banstellen. 175 E Koch, M>, Frau. E Schersenderg, Krim. 9 Baustelle. :U Baustelle. Dalderfeestr. Ludwig, F., Bauarb. tttOUt. Koch, P w Kuvserschmied. 36 E Lechler, F ., Eigentum. I I exist. nicht. Beamt. E Lückmann, A., Kfm. 61 E Schade, M , Eigen Lifchitzki. S t, Schlosser. 13 LLiebestiud.O^Obermg. Schuppe,K.,Schnerdermstr. Brnsch, 10 Baustelle. Fran. Budack, W , Verkauf. lümeritt (AuSlaud). Schmidt, 9 t, Rentner. 177 E Freitag, r t . techn. a. D . U E SachseLZ., Mechanid Man», B.. Schuhmmstr. V. Haase, M., F rl. 154EPangratz.H »Schneider. Baustellen. Buchhalt^ (SO 36, 12 Somorrrlaube. Beier. P ., Bildhau. H Winterstein, L , Kourektor - ^ r Knhnaufkr. ■ > (MieiSdf.). Bellin. R., Arbeit. Sülzhaqner Str. 1). Harbart.P.,Klempnerei T Mirower S tr. ■ > a. D. Ärafiw. Schröder. <£., kfm.Augest. 156 E LüchB.,Geschaftsjüdr. E Ärymietz, Fmmel, M« Frau. Scholz,H., Pensionärin. 13 Baustelle. 38 E BirgilS, tz., Pensionär Führ. 62 EIeffula^Ä.,Maschinen Gockfch. M., Putzmacherin. 15 E Post. H.. Bertret. l. 179 Garten. 14 E Klobe, Ä., Ww. 40 Garten. E steil, 9L Stellmach. bau. 168 E Wongel, W., Ww. Jfflandstr. Alexander. K.. Schlosser. E NoeSke, A , Tischler. Jahnstr. - > Gtooiat W., Werkzcnigm. Wongel, L., Schleifer. Zipfer Weg - > Baustellen. 17.19 Baustellen. (0ll2,Seumestr. 14). Mozactstr. ->• 181.183 fallen aus. Graudenzer S tr. - V HohenzollernsiL 42 E Smuda, Tischler» 63 E Lehman», K.Letriebs« 160 geh. z.GraudenzerStr33. Danstellen. «<» Vierradener Weg -> • 185.187 Gärten. Baustellen. 44 E Schwalenstöcker, ö-* leit. (fficifecnfce). 2 E Le-maun,H^Nentnerrn. Donathplay 189 E Güttler, W , Rentner. 162-170 Baustellen. Königin-Lnife«Slr. Pol. Jnspekt. Egly, ©., Ww. T. Schubertftr. ->• 191. >93 E Schneider, M., 46 Baustelle. 21—31 existiert nicht. Alt-MahlSdorf Weber, SL, Ww. 13 Sommerhaus. Baustellen. Eigentümeriu T. Kastattieuallee Steinstr. 6 4 -6 7 Gärten. 14 E^achmann.EH .Ber!ret. Hohenzollernstr. Schneider. 6» Architekt X 48 Baustelle. 68 Baustelle. Hohen-ollernplatz - > 33 E Gügel, G., Eigeniüm. 195 Sommerhaus. LandSberger S tr. ->» Nebelsteig Jeserich,G^VollftreckungS' 50 E Köhler, B.. Ww. Baustelle. Mirower Str. - > 69 E LenzH.^chnelberms!r. 197 E Zimmer. 9k . Ww. sekr. (Stadtrandsiedlung). Müller,A.Minitt.Amtsgeh Bernstein, StadtE Schilling, Frl. 17—18 Gärten. 35 E Beruhardt^Dt, Eigen- Kollwrg.E.. Reichsangest. TiegS. A., Bangesch. *<- Heuetsteig. bau führ. 18 Sommerhäuser. 19 Baustelle. Rostnrti. S t , Ww. tüur. 52 Baustelle. Schieserstem, C., Schlosser. E 3 fett, H* Gärtner. 20 Garte». Siule Seite. 37L9ELerthold, Stadt 199 E ungenannt 54.56 EHasse^H^Pensiouar. . Schönau, S t, Kfm. Baustelle. I—11 E S tad t ScttiiL 21 E Ladihke, F., Feln. 20L 203 Baustelle. Inspekt.a.D . T 58 Garten. 60 Baustelle. M echanik. Kaschke. Postschassu. E Barra, F . Gartenbau. Ahornallee ->» tznnke, A^ Maler. Akazienallee -> • 6lEB üttnerP^B uchdnrL 3 Lück, 23 Baustellen. Labitzke, Kfnr» Wertzeugschloff. Bereinig, d. HauSbtf. 60. 62 GaifciL 205 Baustelle. 62 E Siedler, O^Buchhalt.I o Putze, E., Baufchloff. —26 E KwlntNewiez, P ., 22 E Bloch, I . , Friseurmstr M avlSdf.e.B.1: 64 Barlhold, O h Lieh. 63 Baustelle. 207 fällt aus. 7 V. Jupe, R» Zimmerm. Metallschmelz. PUgramer S t r . . . . P A, . . e, 64 E Kur'and, 9 t , Eigen* 9 Schröder. D., Zementier. Schlösser,L.LehreLin a.D. 23 E M eiaL O , Schlosser. ^ 4 ^ 4o E to B m D 209 E Richter. Q>, techn. » tranöport 66 E Riitz, 9 t, BerkehrSmfp. I SteuerwachtmstL. ' Inspekt.^» •• v tiimetht (Pilgram erSL 11 Bordasch, Dementier. 26c E Schaumanv, Dr. 24 25 Garten. S chn ie pp, I . S p u l e r i n . a. D . ^ Str. 244). 26 E Merz. Schlosser-1 Strinstr. 13 geh. z. Jutzsad L < ; ju r . X 2 1 E Grote. O ., Beam t KlufaS, D., Ww. OelS, M ., Aw. Seydel, G., Dankbeamt 22 Baustelle. Pestalozzistr. -> •
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.