Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1939 (Public Domain)

Karlshorst Banstellen. Brauöacher Sir. Btmfictfcn. 13 E Schwarger,A,ttrafiw.Führ. Buch holz, A., Helzer. Schmidt, E., P rivatiereT Andernacher S tr. -> ■ 14 E tote 14a. Dieberich, 6., Kfnr. Krämer. I ., Ingen. Kretzschmar, K., Vteuhwr. Lange, E., Duchhalt. May. E., Duchhalt. Tuschy, ttf., Beh. Angest. Roller, St.. Werknlstr. 14a E Skupin, F ., Kjm. T Neumann,B..Ooerst a,D > . 16 E Kluge, Ksm. T Bnsse, C., Zollsekr. a. D. 16 E Wenbt, A., Bankrat a. D .7 . Kienemann.H.,Fleischere, bed. T. Zinfller, 9s,, vw. Ob. Siudienrat T. 17 E Schalter, M., 2Bn}. Thelemann,L^Berkäufnu. Wendt, E., Dertret. 18 E Grering, E., Gesch Inhaberin T. B nr, W., Arbert. Finbeisen,R.Schlossermstr R h c in g o ld s tr. — 2222 = - IV - R e c h te S e i t e . 80 Roeder, Martha, Dipl. 15 Böhm, G., Tischler 93 E Stares, H., Eigen­ 0 —31 E GUittherolh, (?., U Puppe, W., Sipr.Jiig.T, tumerin T. Grager, W., B r. phll., Ksm. Kfm. T. Struth, G., Dr. phil. Chrcnselsstr. Sperling, O„ Pressezeichn. Chenük. Starck,E.BuchdruckereIbes. 13 E Hellert, O., GaSmstr. Stttd. Rat. 2 s. a. EhrenlelSstr. 46 u Hardcr, A., Ww. Stulle^W,Banlproknrist. Stock, I . , Ingen. 12 E Poenicke, 23., Garten« TreSkowallee 99a. . 100 existiert nicht. Lau, A., Lokomotivführ. 31 E Schmalstieg, Bäcker15 E Banaschek,P.,Ga§mstr baudirelt. T. mflr. (LreSkolvallee102). — 93., Lokomotivführ. T E Kietzlina, 11. Wro, a. D. ■< - Kope'ntcker Allee Klare, P ., In st. Inspekt. tAuSlano). Nickel, W., techn. Telegr. Gehrke, W., lfni. Angeft. 17 E Bauerschmidt, K., Nielsch, O.. Nbk. Ob. V Perko, R., Derwaltrin. 102 E v. Treskow,Eigeniüm . Jnspekt. Goltze, (?., Ww. Oberina. Inspekt. I. (SchlobFriedrichöselde) Genssen, 29., Ob. Knaak, E., Ww. Popplow. A.. Lehrer a.D . 19 E Hartwig, Rbhn. 13 E Jlg n er, K.. Lehrer. Bachmann.H.,KoLrespond. Steuersekr. Mikkoleit, M., Postschaffn., Rauch, C., fifm.T.* Llngest. Miethae, W., !1iektora.D. Flöthe, Margarete, Seifen Siegel. W., Bankbeamt. T. Krnger,W.,Bel)ördAngest. SabrowSli,P., S iadt Ob. Tonseur,T.,kfm.Angestellte Ockharot,H., Stenotypistin T. Linke. G., HiljSarb. Wenzlau, 91., Stadtjekr. Sekr. Pesik, E., Schuhmnlstr. T. — 113., iechn. Angest. T. 21Hartwig, B., ksm. Angest. 14 E MareuS, M., (Stg cu* Werner C., Stint. Schulz, M., DeUret. E Metier, 0* Schlasw. tüm. T. Könnecke, H., Kfm. 17 E Schneider. Else. Eigen Echwandt. H., Ofenarb. Anvernacher S tr. Schaffn. Kallmann, L., HandelsSeisert, Elisabeth, Sekr. 82EHosmann.J.,Versich.Öb. lüm. (Stegliy, Bolsle! ' SenkowSki, E., Ww. Ballstedt, H., Bankbeamt vertr. * — I . , Kontoristin. 4—12 Marktplatz. ftreße 24). Lnsp. (Köpenick, rttenteo23 Parzelle. Reinholz, W., Staötfekr. 14 s. a. DrachenfelSstr. 1. 101 E wie N r. 102. Brnse, K., Krastwsühr. 5 Baustelle. ftmfie 1). a. D . Müller, A., Bertrel. T. E Willberg, E., Eigen­ V Wunsch, Ella, Verwalt.!. . Dittmar, F^ Ksm. Dönhoffstr. - > — H..H., Dr.jur.,Affejf.7 27 geh. z.Köpenicker Allee 44 tümerin. Glaeser, K., Ksm. Gärtner, H., Angestellt. Tiedemann, H., Br. babil. R echte S e i t e . Roezel, D., Hanptm. Kellner,Lirargarete,Sekrot. Herzog, 8l., Kohlen T. Univ. Dozent T. 4 f. a. Waldowallee 73. R ie n z is tra ß e Himml, W..HandelSlehr.'s. Schröder. M., AmtSger. Kühn, Ingen. Wiedemann,L.,ReichSrevis E Bayer, A., HandelS« R at T. KangowStt, M., ReichSb. Lorenz, E., Rvkangest. Tanuhäuferstr. 103. 103 existieren nicht. vertret. T. Sogt, tz., Bolkw. T. Ob. Jnsp. Wiechmann, F., Arbeit. l iu 2 E Berliner Bau- u 110 E wie Nr. 102. . 6 E Haase, E., Kfm. T. Willberg. K., Einkauf. Wulff, W., Buchhalt. Krause, M., Lehrerin. SiedlungSges. Dietrich Lindemann, P ., Angestellt. 8 E Teubner, O.. Telegr. Müller, Ch., Kontoristin. Zaarodzkl. R., B r , D ipl Baustellen. n. Lrebsch (W 9, HerRuft, H., B r. phii. Jnspekt. a. D. Landlv. T. MünchSerg, L., Just. Sekr. r/rhcmfteittflr. - > mann-Göring'Str. 4). Tenbner,HvPhllhLrmonik. Echlungbanm, W., Band Zöllner, P ., StadtbauNickel, N., Möbel T. Baustellen. S traße 4). Beamt. amim. 35L.MichaeliSF., Maurer. Sachs, E., Benv. Sekr. L Barlol, A., ReichSb.ÄerkZimmermann,H.,Verwalt. 10 existiert nicht. DrachenfelSstr. ■ > Stein, W., Buchbtnd. Schmaltß, 6., Graphik. mstr. a. D. 12 E Czirr. R ., Pensionär. Jnspekt. 36 E Winller, R., Jngeru T. Schwiegk, K., Stadtamtm. 16 E Schröder, A., Eigen-112 E wie Nr. 102. BeimS, R., Rbhn.Asstst. P arth, R., Kfm. T. Soffna, E., tfnu Angeft. Droge, H., Organilat. inmerin(Dönhosfltr.l2L) Feld. F., Pros.. Dr. Habe!. W.. Baningen. Vretzsch, St, Dipl. Jng. Steinhardt, A., Ww. 37 E Harimann,N.,Steueo tzempel, R., Architekt. Lipinski. I . , Reichob. Moitra», K.. RvkLlnspeli Virchow, W., Schlaffer. 19. 21 existieren nicht. berat. T. Metzer, F., Steindruck. Honnefer Str. -> • v.Marnitz.B., Oderstleulr». Weimann, N.. stfm. _ 23 E Schnerder'sche Erben. Müller, £>., Angestellt. List, R., Signalwerimstr 14 existiert nicht. tzopseld, K., Prokurist T. 33ESchneemilch.A.,Dtret. T. Böhlke, O,FleiKennstr.'s. Noppe, E., Maurerpol. McwcL,- W , SkeichSb. ^wieseler Sir. ->» 16 Banstelle. FattsSnraltr. - > Biehl, H., kfm. Angeft. Burghoff, 2»v Wro. Schafft!. Lauterbach. H., PostGruudit. d. Polizeien. 18 existiert nicht. 39 E M artt,F ., Eigentüm.1. Feind, M., Ww. T. SzepinLki,F.,BBGLühr. Niemann, E„ Rbhn.Zng. assistentin. Preußens Depot Ost, 20 E Misch, G., Graphik. T Giebel, A., Kjm. 18 E Zimmennann, C., 40 E Schlemminger, Baustellen. führ. Abt. L 22 Banstellk. Hoffmann, Reg. Rat. 21 E Hrttecke, 91., (Eigentü­ Dez. Direkt. (Weseler Angestellt. Reichelt, E.,ReichSb.Sekr. E FiSkuS. 24 E Flügel, W., Ingen. Karg, W., Gürtler. merin (Königswinter- 40a E Kroll, F.. ftftn.T. Stratze 8). Schwanke, H., ReichSb. V Brandstätter, H., Ob. Repke, W., Bankbeamt. . 41 E Ney,N.,Knst.Jnspelt.7. Morezeck,H., Pol. Ob. V Zimmennann, W., . Betr. Assist ftroBc 19). Zahlmstr. (Zivioselcr 20 E Klein, K., Kfm. T. Sekr. 41a E Feibig. G., Beaml. Berfich. Angestellt. ffiomm, M., Ww. T. Sprnng.W., ReichSV.Cekr. Hoese, E„ Ksm. Straße 48). Franke, W., Friseur. Gericke, I . , ißcitret. T. 42 E Arndt. A., Eigentum. Simos, H.. Fran. Weitz, O ., NeichSb.Asstst. Hans I Waetjen, H.» Stadtsekr. 2 Gebaner, B., ReichSb. Bartsch, G., Heizer. Jaehnichen, B.,ksm.Angest. ».Einem. £>. K., Angestellt 42a E Göpuer, M., Ww. Königswinter S lr. ■ > Konrekt. Beir. Assist. Hesse, K-. Verwalt, Sekret. Kalk, F., Revisor. Qidöitcr, P., Krlnr. Rat. Balcsteüelt. Hfißttcr, P ., Rcich6ß.6’cfc. Gadlch, W., Kfm. Niiastraße 43 EMnunich,P.Baugesch T. 31 E Jacobi, Geschw., Eigen» Kolbe, W., D r , Bürger* Keller, P ., Bankbeamt Krüger, K^ techn. Rlihn. Henkel, W., llittcroffiz. Dönhos^str. -> • tümerinn. (Frohnan, mstr. -i T. Kranz, ttt., Reg. Baurat. Pieyner, I . , Ww. 3nspelt. a.D. Kamsties, E., Prüf. Marimilian-Korso 12). Lahmann, E., GeschästZPllttkammer, K., Nbhn. Langematz, M ., EichmigL 44 E Lernbke, E., Ww. L s. er. Donhoffstr. 13. Monteur. Sehnlich, 93.,Ifrn. Singest. T. leitrin. (Wilhelmshg.). E Schröder. ©., Rentier Wageumstr. Jnspekt. ^ Lamm, O., Feldw. V 93dfl8,28,D r s c . pol.T. Strache, 21., Ingen. . Stamm, ß* Ww. T. (Hessenwinkel, Kanalsir. Rüprlch, F., Beamt. Mühlmann, B., Kfm. T. Wilm, G., Unteroffiz. 33 E Hartmann, 2U Ww. Sliebel, E , Schriftsetz. HauS IL Sannig, F., Beamt. Nr. 6). Tornau, IL, D m e r.p o h , 45 E Hildebrandt, A* Puder.H., Sprachheillehr. Uelze, F., Fabrkl. T, Tischlermstr. T. Bendlin, W., Elekromstr. E Lonnendilng, W., Schriftleit. T. Gurke, F ., Unteroffiz. Lttheingoidstr. ^ Blaschek, F., Hauplm. 20. 22 extstlert nicht. Schlosser. Böller, D., Banarb. Hübscher. E., Reinmachsr. Danicke, O., Schlosser. 24 E Kacrmarczyk, R.,Kfm. Reim. M., Feldw. Lönnendnng, M ., Frau. Weiland, (£., Tel. Assi- 46 E Schuster, H.. Favrkt.'N Baustellen. Frühbrodt, F.. Kfm. 47 E Plümer, W.. Beamt. 43 E Hei», €?., Ww. (KönigSwintccstr. 7a). flcitlht a. D . Grunov,W..Dynamowart Scheffziik, K., Frau. Schmidt, A., Müller. Borgwardt, Q* Buchhalt. BeniShaujen,K, Angestellt. HauS ITL a. D . (Charlv., Fncb« 22 E Schulze, D., Eigen­ Hömberg, 93?., S iadtO b, Baustelle. Watdowallee ->• Gntsch, St* Rbhngeh. tümerin (EhrenlelSrich'Karl-Platz 1). Hönower Sir. Jnsp. T. Baack, G., Arbeit. Glier.F.,Dachdeckermstr.?'. Baustellen. Krause. K..EleHroichweiß. Barlsch, (£., Ww. Hoppe, M , Pensionärin. 5 E ©nimm, 28., Heizer. 51 EH eirler, Ä., FaBtlt. T. Lippold, W., Büroangest. Duwe, A., Ww. SuulttAn-'ScIcgr.Siill). Baustellen. Nettmann,E..Bl>chlialienn Klelnert, Av Majchinenb NolandSeck - > Siebe, Ä., Museums» 63 EHünlich, R., S tu d. Rat. Mehring, H., Korrespond. Epp, M^ Rentner. Kachholz. P ., tzanbl. Kluge, M v Telegr. Arv. bole. 65 EBrunzlow,E.,Klempner. Müller, H^ Bankangest. Bcvollm. Langhaus, O., S lad t Ob. Hoppmann» E., Buch E Busack, E., Postiusp. Schulz, P ., Rbhn. Sekr. Niering, E., Dipl.Jngen. Baustellen. Jitfp. halterin. 67 E Schulze, E. u. Gertrud, Walter, F., Ifrn. Angest. Perner, H., Steuerinsp. Rheinsteinstr. Breutz, E., Pensionärin. 8 E Esther, I ., Klavierb. Jodlailk, A., Heizer. Eigentum. ' Prum ers, Irt., Dipl. Zander, St, Revisor. Banstellen. Schröder. M., Ksm. Karczewski, K., TreSkowallee 59 E EnsinS, O., 3rmeit. *<- KönigSwinter S ir. - > Oöinstr. -> • LolkSwirt. Serler, 9 t, tfnu Angest. Handelsvertret. Eteinitz,H.,AmtSricht.a.D. L in k e S e i t e . 61. 63 E Klinkow, W , 2 Banstelle. Baustellen. — P ., Kfm. Stadtamtnr. 1 f. a. Treskowaltee 100. Marquard, K., Glas.Mstr. 8 E Dölle,M.,Eigentümrin. Rheingoldstr. ^ R ö d e ls tra ß o E S chnei der, K., Dip l.Jng. Frank, H ., Fabrkt. T Bogelsang. M., Frau T. Mayer. P .. Laborant. Baustellen. Loreleystr. -> • (Tempelhof, Berliner 65.67.69 E Kalke, I . , Michallek,F., Steuerassist. Hartwig. E., Krafilvführ. -< - Prinz-Adalbert-Sir. Waldowallee - > Koblenhdl. (Nr. 103). Baustellen. Stratze 148). Oraschke, E., Auswärtertn. Schubert, Fv SS.»tzanvt» - sjesi. z. Prinz AdaiVertEngel, F ., Kolonialwr. T. 56 E Henke, H.. Optikmstr. Peglau, P ., Wto. «straße 15. 26—26 E Sknpin, 93» Born, E.D^prakt.ArztT'. sturmführ. T. Lischke. äL, Obst T. FaVrkt. (Lichtenbg. Gnchke, 0 t, GlaS X Reu». K., Beir. Ingen. 2 E&rocmcr, C., Rentier. Honitvartz, B., Former. 3a E Wittstock, C.. Honneser Str. -> • Stoiborfcr S tr. 9). 58 E Ohle, 91., vw. Pfarrer. Popp, M., Auswärt. Kruger, ®., Lehrer a. D. Tetegr. Inspekt. Bux, Lagerverwalt. 71 E Schnitz, 9L, SchiffS- 60 E Leu, E., ReichSbk. Ob. schmnde.H, Aufwilrterin Herper, Lh.,.Ww. M Skupin, F ., Asm. Kuchemünn, E., Klempner. Lehne, tH, Arbeit. (Nhekttgoldstr. 34a). Jrrfpekt. Meßkit, Ww. revif. T — SB., kcchn. Rbhn. Ottast, 93* Schneidcrka. SieLecko, O ., Auswart. PaiSdzior, % Bericht» 73.75 E Benz, B., Dieh26 »cftflcu, S „ Hanptm. Jnspekt. Stark,W^ D r jur* Schulz. St, Rentner. Hans IV . C lflQ lt ttgcnhttT. RechtSanw. T. 62 Baustelle. 4 E Lauge, 8lv D r , Ob. d. Sch. Distelmeier.A^ Unteroffiz. Onast, Sf., Wto. Kempt, G.,<8efchöfi3fü5r.T. Weeber. G., Schneiderin's. 77 E Braun, W., Postinsp.64 E Doelkner. Q* Post- Dowidat, ffi., Laborant. Stndlen-Direkl. a. D . inspekt. Reimann, Lv Rentner in. Korth, W., Fabrkt. T. a. D . 3 E Rudolf,Elsa,Eigentüm. 4a E Bohne, I . . Ww. Gallinat, F ., Feldw. 27 Bajler, L . HandelLBöttcher, St* ReichSbk. (Polen). Wetterling, Direkt. T. Hanke, G., Unteroffiz. Schmidt, I . , Prokurist T. Streiter, Eh., Ffroiu Jntpekt. verirrt. T. 66 Baustelle. V. Bleich, H., Revisor. Winkelmann.W., Hocke, 28., OB. Wallseldw Thees, SK Tischler. Klempnerei T. Braun, E.. Fran. Arendt. 9t, Wirtschafte 79 Baustelle. 68EBigalke,A^Eigentüm.7 5 E Oerlel, Eigen-» Meyer, K., Unteroffiz. tzanue, E.. Telegr. Jrrsp.1. 81 E Krüger, C., Eigen­ 3 E wie Nr. 2. treuhd. T. Wüst, A.» Dr* Vtcoil. tumerln T Schenke, H., Unteroffiz. Beständig. H., Buchtümerin T. Direkt. T. Sttiiort, G.. Frau. Belina, H., Chemigr. Haffe, F., Frau. WohISberger, P-, Unter» EKrüger.E.,Eigentümerin 70 Baustelle. halkenik. Netz, öl., D r, O0. LandCarstenfen. < ., Fleisch& Öertek, W., Ingen. T „ offiz. Böttlcher, B..Bllroauaest. cuictsch. Rat. 5a E Pötzfchke, P ., Kfm.7 72 E Lawrenz, R., Stadt-Abbruch. agent T Schulz, M,Abtlg.Borsteh. V Krüger, E ., Dem alt. X . inspekt. Jnlrng, C., Ww. Metieit, H., Rentner Denketoitz, H., Frau. HauS V. Holeweg, P ., Arbeit. Huth, F - Eigentum. 5b E Straeler, H., Eigentum. Kachholz, H., Privaücr. Fischer, G., Monteur. Abbrnch. Treydte, St, Ingen. T. Maurer, L., Dipl.Jnge.ul'. 74 Baustelle. Haupt, E., Ww. HauS X X III lt. X X IV 6 E Dietrich, R., Architekt Kampowsw, H , Asinr. Lehmann, P ., Tischler. 27a v. Damnr.G.. Arztww. Hempt,O^Baunntenlehm. 83 Baustelle. 76 E Heuer, F ., Lager» (Weseler Sir. 7a). Lagerschuppen.__ Henischel. B., Ksrir. 85 E Schönemann, G., Po.i* PosorSli, A., Rentner.n. verwalt. Hunte, F.. Heizer. HauS XXV u. X X V I leer. Barowky, E., Tischler. M ann,F.J.,vL. CtjcmiM beamt. (Warmbader Todt. O., Reg. Jnsp. Melzer, O., Kim. Bergner, W.. Modelleur. Tietz, A., Dreher. HauS XXVII. Menzel, K., Arbeit. Stratze 1). 78 E Ruj, K., Eigentümerin HauS X X ^JIL leer. Häntzjchel, 9t., Berstch. 4 E Moldt, Eigen­ Peters, R., Ksnr. OSlaih,H.,Beh2rd.Angest. Lauer, R., Hauvtm .a.D.I (?tr. 80). Beamt. tümerin. Rößler, F., Ww.X HauS XXIX leer. Rotz, .6., Schneiderin. Madsen, S , Fabrkt. T okz, E., Kfm. T Schttlze. F., Jnst.Attgest. Kowatskr, I .. kfm Ängest. DroSdatis, W., Mititgter. HauS XXX. Schaust, A., DipU TcxtilVolgt, P ., Korrespond. 87 E KaSper, ©„ Frarr. ippel, 3 - Pros. D n T. Bauer,F.OL.Beschlagmstr. Wtednacke, F ., Buchyalt. Grnhn, H., Rb!,n. Arb. technik. KaSper,M..Maichinendau. Weiland, F., Bauarbert. Wiffensch. ©es. s. körperl. Bichlmeir, I - , AitgcKcIlt P ohl, I . , Apothek. Güll, H., Auswärtrin. Spelter, l t , Skenotypislirr. 5. 7 existieren nicht. Meißner, A.,E.gentümerin Erziehung T. 7 E wie Nr. ü. Kemp, F ., Schlosser.. Friese, H., AmtSgeb. Thiel. 2t., Ksm. T. Knöfel, B., Ww. 9 f. o, Weseler Slr. 17. 80 E Auf, S t, Eigenlüm. Drebler.H^Bersich.Angest Kochhafen. 9L, Feldw. Zoller, R., D r.-Jng., Schimmel, Minist. Ruf, K. G . Architekt T. Lehne, O., ksm. Aiigc|t.T. Mährle, H., Bankbeamt. E Millmg, B., Holzhdl. fttngcr, W., Uitlcroiftz. Betricbsleit. T. Amtörat. — K.. ^'un.. Bantechnik. X Richcct O-, Angestellt. Obst, R-, Lehrerin? Polzien, I .. Bankangest. (Friedenatt, Wies­ 28 Lemke, E., Sekretärin T. SchorieS, A., Arbeit. Schnrich, 13., Helf. i. Schmidt, E., Arbeit. badener Str. 81. 82 E Loyal, Lehrer. Sprnng. K., Maschinist. Monllö, F .. Asm. T. Joachim, M.. Ww. Schulze, P ., kfm. Angest Steuersach. Grundmann, 91., HandelS» 89.91E etjinanu, E., Slfin.7 Uth, L.. Feldw. Rau, C., Prokuristin T. : 93 E Gunst, I . , Taöakwr. 84 E Piehl, Kv GeschäflS.HanS XXX11 Ströhmann, E., Revlior. Wäsenbnrg, A , Nemcvertr. Rost. Q* iSm. Fürstenvergallee Behm. R., HattüetSnr. führ. machefr. Hoffmatttt, 31* Stint. T. Lagerschuppen. SchSsernieier, Wacht» Schröder. Ä., NcrchSbk. ><-Aöpenicker Allee E Llebnitz, R., Bankbeamt. HanS XXXIU teer. 8 tL Ztini, F., ksm. Bcamt. 5 E Beyer,F.,Ksm. 95—99 Baustellen. mftc. d. Sch. a. D. 90 E Kunzendorf, E., Dr. HanS XXXIV. 8a E ungenannt. Jnspekk. Bstild, R., S tadt Ob. Schultze, Th., Ovenng. T. Schulz, SÄ, Frau. 10L ENahu,G.,Dipl.Ksm.'l'. (Chkmuiy). Jnspekt. a. D . Hartmann, G , Lagermstr 8b'EPoU nu»m , P ., Kfin.'s. Stajcheit, K., Äjiiu T. Schneider, ÖL, Kaufsr. T. Gründer,O.,B2nkprokurist Werdern«»», W., techn. 9 EKlastng,H.Aabrikant7. Basan, ilt-, Ww. FUegelplay ->• Korrespondent. 9Bett F . Afnr. T. a D. T. Doffow, H.. Ww. 9a E Mittag, W., Baut« 103 E Kalke, 3* (Sigcn'.tim. GernartnngSgrenze ->• 20 E Bertholt». B., Kfm. Hellmuth, Kw Bankprolnr. Wnuezet, M., Klavier» s'CsliuL a. D. Hein, W.. Buchdruck. Dallmann,H., Sr.»Oug.T (Oberschönewelde, Pädagogin. T 105 E Neimann.Ä., Bftntifm. 88 existiert nicht. HöhuowE.,Transportart. Wolff, W., Pensionär. Tabbertslr. 11. Reimann.H.Mini;t.Beamt. 90 E venthe, Frau T. Weseler Str. König, ©., Arbeit. . 10. E Bansemer, C h, Eigen R hen ser W eg Sctiholb, V., Renlneriil. 11. 13 existieren nicht. 107 E Badt, < ., Bnchbind. & Genthe, K.. B n sc. uat.. lünicnit T. Muskewitz, E., SiadtO b. Waldowallee 30 ESchtthakann,F., Rechts-15 f. a. DrachenfclSstr. 12. 109 E Buchmann,W,Kfm.7I Flicg.'Ob. SlabSing. T. Jufpekt. a. D. Bansemer, 53 , Kfm. T L inke S e it e . anw. (Weseler S tr. G). E Corcos, Eigentum. 111 E Mitterlechner, Ä., 10a E Snriü, G., Kfm. T. Waesenburg, A„ Zahler. Sandoob, C.. Divl.Kfm.'s. DrügmünnC.Lehrer a.D.7'. 92 E öei!#, 81., Ob. (PariS). I Baustelle. Muchcuctiif. T. Wittzorreck, Ch. Frau. 11 E D öring/ K., Kfm. Deblnn, W., Fabrkt.-N V Leonard, L„ Verwalt. 113 E 'ungenannt. Postinsvekt. 3 Baustelle. (Bad Grund). 6 E Grae)er,F.,Ob.Telegr. Latz, D , Ingen. T. . (Halensee Kitt surften« Küblcr, rst.. Rangier. Förster, G» FaVrkt. T. Sekret, a. D . 5 ESchnndt,H..Bankbeamt. V Wct&oach, H., Elektro . Weichler, E.. Buchhalt. Hüdner, E., Ifrn. Leiter. Dölz, H., Weber. dämm 90). Zwiejeler Str. ->» Blnhm. I . , Ww. mont. Knrka, Kfm. Baustellen. 94—90 Nenbau. Behrendt, IX., Kellner. Polat, I , Schlosser. Graeser, &, Ksur. Sommerhaus. a
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.