Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1939 (Public Domain)

1 W;* SetI Osten 9 3 — 2127 — Biesdorfer S tr. Köpenick 54 Klein, E , Pol. Sekr. *34 E Porst, W., Geschäfts 19 Müller. R^ Frijerrr T 33LManleituer.A..Renttere 40 Müller, M ., Fran. Beamt. Wohn. Derem Biesdorfer @tr. 2 i Ee.G .m .b.H . ^BahnhojM arquardt. P . Oö. führ. P a u l & Ultüiann, M aler (Nr. L6a). Ranke, H., ßeoamme. Bahnhosstr. Wachtmstr. d. Sch. niflr. T. Ladewlg, D., Ingen. Egona G. m. v. H., straße 50)7 yitngmono# H^ Gastw. T Menz, R., Zoolog. P rä B aut. ©.. M alermstr. Ramm, 91^ Nblincmgest. Bausrelle. LebensmUt. T. Schablin, 4t, Ww. Bellet, F., Pol.HauptEmde. it., 23eti(umo5mcT Schmidt, A , OLeringen. T. varale. 36EStummer,R>, GeichaftS 2—4 geh. z. Annenallee22-2ahl,H.ksm.Angest. Kaminholz, F., Telegr DralenberoK.,Schnciderei GHride, F.. Privatier. wachlmslr. d. Sch. KaulSdorfer Str. Seifen. Flegel. N , Ob. Sleuer­ Jnspckk. MauS,W.,^ormstechereiX Klnst. I ., Krim. Assist. Gabriel, M , Autofahr» Wedemeyer, W., Hauptinspekt. Kroll, F., Ob.Poslschaffrr Qnarbon. Reisend. Schubert, O., Kiim. Ob. schule T. wachtmstr. d. Sch. Hämmeillug A^ ffraiu a. D . Affist. Rathenow, F „ PolsterScheeler, G., Photogr. T. Wulkow, 5 * GlaSschleif. Baumgarteninsel Hoeser. 93., P ol.O b.Setr. Modler, Ob. PostWirkuS, S t., Schuhm. Schulze, W., Krim. Ob. werkst. T. a. D. Müggellpree, nahe schaffn a.D. ParrisiuSstr. - > Assilt. 37a Lagerplay, Schäfer, O» Schlossermsir. Manzke, 59., Expedient. Dammbrücke -> ■ Petsch, E , Dostassist. E Le-mann, 'S * Eigen Schulz. A.. Berfeil. Seidel,K., Rev.Ob.Wachtl Müller, I ., Oberschullehr. (Unbebaut.) 10 E Wolff, SWstuterPrutz. W., Postsekr. tümeri». — ©m Drogerie T. mstr. d. Sch. Stjanuimfch, St, Stadtruftr. (Schloßstr.16). Segeler, (£., Telegr. Schälle, C., Behörd. 56B»nke. H , Sleuerinspekt. inspekt. Albrecht, H.,Ob. Postsekr. Lehmann, (?., Dutomoöil Jnspekt. verwerig. Angest. Hampel, V., Zollsekr. Ochmamr P .. Anstreich. a. D . X Bellevucpark Zregenhals, P ., Beamt. 37b E wie 37a. StccfchetW., Sleuerinspekt. Sünderm ann. 5L, Kraftw. RiPpold,M., Steuer Sekr. (Sitz, G., BetriebSlelt. T. 6 Baeihte, G . Arbeit. ■ Böhm, P , KraftfahrKlage, L , Ob. Steuer« a. D . Gebauer, P ., Frisenrnistr. Lerwaltungsgebäude. Behsctinilt, E , Post-< - Müser-Wilhelni-Slr. ■ > inipekt. zeugrep. T. Stockmann, A., Telegr. Äolz, G , ß n pMl., E Stadl Berlin. asjistentin. 37o E Albrecht, H., Lehrer 49 E BeamtcnwohmmgS» Klawitler, (3w Verwalt. Inspekt. Äudienrat T, Bezrrkssierreramt. Bolda, I , Postsekr. Sekr. verein e. G. m. b. H. ©unket, K., kfm. Angest. «Sudisch, T . Bett. teil. X 33 E Ladeiithin, K^ Eigen­ SadinSkl, I , slädt.Angest. Drejcher, Telegr; tümer. (Nr. 50). Krieger, H , Postschaffn. 24 Baustelle. Kanzler, W., Rektor. < r Friedrichshagener Inipekt. Gebhardt, 23, Kontorist. Baade, Ww. Osterwald,A., Sekr.d.Sch. 25 E Dominitzsch, 2BV ksm. Karner, Ästn, T. S tr. - > KnchmuS, A., Postschaffn Gielke, F ., Molkerei. BuckS. Ob.Wachtmslr. Treezo!s,F..Steuerinspett. Angest. Mahnke, St, Kfm. Schiller, Fahrleyr. Loscht, lllti, Bauarb. d. Sch. Anuenallee ->• Dommitzsch,E^lfm.Angest. — W., Direltor X Schröder, P ., Telegr. Spmdler, D „ Maler. 57—59 Baustelle. Bnffe, G , ksm. Angest. 26 E Müller, Mv Just. Sekr. Bellevuestr. M athan, P^Mauermstr.7 Jnsp. a. D. Steinhauff, ($$., Arbeit. 60 E Keister, M , Obst. Ehlenbech E.. Tetegr. Galle, (5* Bootsbanmstr. Friedrichshagener Melahn, tz., Kfm. Timm, (L, Telegr. Wollenberg, 5BwKohlen 1°. 61 E Neumann, F ., Kon J n lp . Schröder. J v MuseumsStr. Niegijch, H., Kfm. T 3nspekt. 39 E Schröter,P^Eigentüm ditorei (Schlotzstr. 24). Baustellen. Elsholz, 9B„ Graphik. auffeh Peschke, &., Ww. Oiefe, M.» Pensionärin Helm. <3* Postasfistentin M attert W., Tierarzt T 4 EWesiphal,H.,Rbhn.Sekr 7DLnnedeil.Ob.Telegr.Sekr. Zimmermann. 8L, ffitcfcri 3B~ Banmstr. T. Holzapfel. 3«, Telegr. Schröter,D.StenotypiMn. Reformhaus D. Doigt X Müller, M., Monteur. a. D. Tischlermstr. X Piper, H. I . , Zigarren Jnspekt. — M eta«. Frieda, Buro Hoffmann, 3^, Ob. Post» VietonaVersich.GeschaltZ 27 E Beamtm-WohnungS. Schulz. H., Dackör. # t Lanterbach, (?., Telegr. stelle 575. bedarf. schaffn. Vereir», S . m. 6. H. 5 E Müller, M., SchilberSchewe, 23., Architekt T. Jnspekt. X (Bahnhofftr. 60). mal. Schröter, L.» Pol. D iätar. 40 E Ewald, SB., Feinkostl. Hucke, H ., Postbetr.Assist. Banstelleu. Paetzel, G., Telegr. Dunkel, ö - slrbtrin. Koch, W« Telegr. Jrr'p . 68 ESchönbernei?ichcCrVen. Solde, F.. Bankkfm. Mühlenflietz ->• Wtlle, K* BerbaudS'Ob. In fe k t. Goobt, W., Arbeit. LewandowSki, Hv P e n ­ Flemming, P ., Schmiede Zanstellen. Föge, H^ Mimst. Sekr. Nevis. Reiche,K,LandeSOb.Sekr. Krause, W., Steuerinsv. instr. Stephan. 93» Arbeit. sionär. Brandenburgplatz WilSke, L» Buchhalt. Sodtke, H., Telegr. ZerkowSki, F., Wachtm. M üller.K..Ob.Sekr.d.Sch Keßler, Bootsbau. ^anstellen. Otter. G , Zollsekr.a.D. Wmkler, $)„ Schlosser. Jnspekt. Nlschan, (9., Pensionär. KnoSpe, Gastwittin X Stege, j t , Konrektor a.D . < - Mühlenslietz ■ > 20 E Semotrrm, fl.. Eigen 4 t E Gtende, F . W» -<» Stnbenrauchstr. Metalljvr. T. Nitsche, E., Poftdcamt. Koppialkyl P .. Musik. M Friedenstr. - > öauiicllcit. tüm.(Lankwitz,BrüSnep 8 Amthor, W., Nechtsanw.X 23 E wie Nr. 27. Busse, P » Danarb. Paape, VI., DrSponcnlin. Liebing, Kürfchnerin. Friedrichshagener stratze 43). Bartsch. F.. Direkt, Fielitz, Ä., Stirn. Masche, O., Bäcker. Oliift D z , A rzt T. Brüning, W . Postinsp. S tr.- > Doonekamp, O.. Ww. T. v. Bünau, E-, PostMeyer, F., Schlosser. Veubner.W., Elektromont. Eschholz, Ingen. Schako, E., Derw. Llwtm. Fuchs, Hilde, Konditorei affistentin.X. Jaehne, W., ArdeU. 49 EZachhariaS.O^Ärchrlekt Dfalzgrcrf, O.. Arbeit. Seeger, E.,Postamtm. L.D. Frlko, D., Schiedt, 29., Spulerin. Lendnch, Schneider. Cn 63 Schönhanser 29 E Klemt, Eva, Kolonial­ Berlgt.BcLevuestr. Hartenverg.Technik. Haberecht, ÜL, Kfm. E , ReichSb. Schure, M ., Arbtrin. Loeffner.E^Krmi.Beamt.l'. Qlflce 49). waren X Spiee Jüngling. 6 * Tischler. AmtSrat X Maliskat, W., Rentner. — M., Ww. V.MLller;O., Glühlichtarb. l EMüller,A^BootZhauSbes. Klemke, St, Sleuerinspekt. Dömcke, R., Buchhalt. Karisch, Kaffee T. Müller, L , Ktavierlehnn. Duhr, F ., Rentnerin. Wilcke, F., Mechanik. Lobach, A., Dtp!. Jng. Köpp. F., Stadlamlm. Kranse, K , Wehrm-Angeh 30 EDaumgart, M..Revier« Rachmiel, C., Korbwr. T. EliaS, I . . Uhren T. Stadtpark > > Denk, 23., Ansireich. Kupke, Ä ., Rentner. Pietschker, & , Sladtmsp. ÄeichStnstschuvbund Rev. < - Lindenstr. ■ > Gottfeld,P„ Lebensrnittel. tßrft (Forsthaus WuhlSaninv K., Röster. Marmuth, % , Schuhm. 9 Äenecke, E , Ww. m alt, O.. Arbeit. Gruppe XX/244 X tzerde). Deichsel, F., M usit Moritz, A., Gürtler. löler, H., Dipl. Jn g .X Säßkow, F., Arbeit. — 9L, Arbeit. Dolzig, N., Bankbeamt. Döring, Jt*., Automat. Panligk, R., P riraüer. ellwich. 933., Ob. Steuer Bahrendorfer S tr. Wozniak,L,Reichsb.Angest Finger, K.. kfm. Angest. AuSstell. Laborowsü, B., Kanzl. 42ELaranlewry,L,Direrwr Lange, G.. Ww. inspekt. (Nord), Lengert, 6 , Schlaffer. ÜSolißcd, 2BV Reg-Jmpekt. Ftcbtg, Arbeit. Sekr. Knetsch, R., Reg. Inspekt Lorenz, H., Lientnerin tzoppendorfer Str. rSraffow,H., Stadtinspekt. Jaensch, M v Bootbau. 21—2 t JE. MarkS, 8L, Kfm. Lehnhoff, O.. Pensionär. Llnnhoff, 8 ^ Bermess. Jaenicke,O^ (5!ctlromftr.T. Pfaffinger. (£, D entist T. Krotz. Ä , Stenotypistin. L in k e S e i t e (Charld.!kar)erdamm^4) Rofner, 2L Mmrst. Technik. Threde, E.» Eisdiele T. 43 E Loigt,Pv Ersenwrhdlg. Naetfch, 9 5 , Angestellt. lESchunke,J..Eigentümeriu. Lüdke, E., Lagerisun. Registrat. X Sachs, 8lv P lätterin . T KleiLzinSki, M ., Magistr. Stark, A.,Reg.Ob.3nspekt Vuschkat. SS., Schlosser. 25 s. a. Elcknerplatz 2. E Tietz'sche Erben. Draatz, Zimmerm. Schüler, L., Näherin. Wolls. F.. Gastw. X j Äeamt. E Iah n , Ä., Gasrw. Stich, M., Ksm. Lresecke, SL. Steuerinfp.X W olschke.P..Reich»b.Sekr. Auschke, R., Maurer. Schul-, W., Schlaffer. V. BorrmannH.,Mechanik. Zechel. Ob.Wachtmslr. Scheele, 9B., Arbeit. 10 Caliebe, E., Postinspekt. 31ESchmeling,H.Eigentüm Klinke, A., Buchhalt. S o b m t 2%v PorzellanSchurich, P ., BootöbMSparkasse d. S tadt Bert., d. Sch. G allert R^Bankbeamt. Mohr, K», Tischler. (Ältglieuicke, Friedrich» Dreh. mstr. Kebenst. 184 T. Nenmann, E., Postschassn. Stoe8e,N »Slbtam tm .a.D . 5 E Rettig, H^MasÄ-Schl-ss. Selchow, 93., kfm. Angest. Kutfchker, Q» Telegr.Jnsp. straße 49). Dauer, G., Haudelsm. Keller, Arbeit. Schneider^ 2L, ReichSb. Saleschke, J^Schnndenn. Wünsche A.. S ta d r Ob. 7 existiert nickt. Bertlmg,K., Techn.BLroX Tledtke, W., Erpedient. Behrendt, E^ Schlosser. Jnspekt. X Scholz, Rentnerin. Jn sp . a. D . E Roch, 3 ., BootSstände. Sudhoff, 6 ., Bankbeamt. Borcis, ö* Ww. Bnchholz, M ., Ww. E Briese, 2wardy,H., Eruaillrermstr. 50—56 E Beamlen-WoH 9 Krnnke.F^P , Wachbeamt. 3 E Schulze, M., Boots­ Fehlt, HandlgSgeh. Darseldt, G.,Kontoristin. Rangieraufseh. Wagner, G., Feldweb. Aölkifcher Beobachter. nungSverein zu Köpeinc! 11 eristiert nicht. Vrohmann, 6., Behörd. werft X CSBel, 23^ Metalldreh. Zander, B„ Lehrer. Angest. 41 E Rog, E^ Frau. e.G .m .b.H . LNr.63). 13 E Brauner, S , Ww. Beer, M ., Lagerist!«, Fischer, L>., Eisen T 11 Danneh!,K.,Neg.Jnfpekt. KSnlg,W O6.Telegr.Jnsp. Ehmke, <£., Koloniaiwr. T 50 DielaS, E., Kfm. T Teske, A., Kraftwführ. Slelpüv (L, Gußschleif. Baustelle. Drossel, A., Steuerbetr. Farben'Stachow, FranlF.LelegrÄnspekt.'l'. 17 E Klose, Eigentum. Krage, M^ Expedient. Zielbauer, L , Ww. Kern, 3w Borarb. Ajsist. Nahmmacher, Hilde» 2L Stachow X Lawlik, 33, Dostschaffn. AwiSzus'icheL HauS. Lerch, Eh., Arbeit. Ennnlat, E., Reg. Jnspelt. Behörd. Angest. *'Schmidt, H., D z, KmOcr« Banstellen. Gurisch, F., Rentner. AwtszuS, M., Fleischer. MoczyaemLa, F . EgerSfelder Allee - > Hahn. Reichst». Öb. Raguse, SB* AbtlgSleit. • Gurth. Ob. Regier. Lrziin T. ^ Bmistellen. Wafchererbefiyernr. Laustellen. Sekr. Rudert, A., ksnr. Angest. Sekr. a. D . 51 Dienst, Hostschaffn. 25 E Schneide^. Müllen V-, Zigarren T. Eigen« -<-FrkedriHSbagencrStr.->- Hoffmann, H., kechn. Rupp, St, Mechanik. Karg^ M ., Ww. J a u e r n e l^ A , D r , Baustellen. ' Rastlrr, I . , Frau. tüm. Äbhn. Inspekt. SÄwaudt, L . Gelderheb. ßunz* @v Zayntechnik. Facharzt X Spree Riedel, 2L, Zahnarzt T. Rother, Melalldtehi Horst, Schallon, G.. Löderwr. T. M e y e r , W w . 27 E Schmidt, G.,Mechanik. Ob. Jnsp. Berlewitzweg «<- Am Bahndamm -> ■ Pförtner,£ , HilfSwelchen Mann, H., Postsekr. — H., Berkänfertn. Becker, ©., Angestellt. Mielke, A., Lehrer l R. Schmale S tr. «<• Charlotlenstr. ■ > stell. Melzer, Ä., D l m ed, SchlLtzler, iSv Wehrm. Biedermann^ I . . Arbeit Monchow, (?., PoLHaupi* 32—37 E Deamten-Woh* Renz, 3 - Kraftwführ. Augenarzt X Linke S e i t e —tingeft. Schmidt, ö„ Näherin. wachtmstr. a. D . nungSverein, e.@. rn.5. Menzel, E.,Ob.TeleLr.Jw Schönberg, 6L Kfm. Schröder, O* Mechanik. 1 ETroppuls,D*Wascherei — M ., Frau. Natzker, R., Rbhn. Ob. H .zu Köpenick. (BahnSchÄer, W., Arbeit. Schulz, £X, Maschinenbej. Inspekt. Aofstratze 60). Wolff, Ww. Meschke^,Telegr.Jiispek. 29 E Cznygan, 58., Asm. «rschloff. (RosenthaiHanptstr.12) öltelfchott, G., Frau. Rudloff. P., Minst. Kanzl. 32 Ansirr, 3* Telegr. Jnsp. Ww. Schubert, 8L Hauplyr. Weiß. W.,vL,NechtS«lW. 45 E Jaenicke, MarkowSki, P-, P o l. Ob. Hirsing, Ev »uchhalt. Ob. Sekr. a. D . Hahnzog, tz* Rentner. E Jaenicke, L , Kfm. d. L « . X ' rr. Notar T Sekr. Sieöert. I ., BuchoruL Dorwerk.K.,Meister d.Sch. Kmuth, L , Bankbeamt. Borst, E., Arbeit. Webern 5lv Ww. X Winterstein, H-, Nbhnbe Wolff. M* Lagerarb. Ulrich, B^ Bertret. 9Deitzfelder, F., Rbha. 33 ©rote, 91, Reg. Sekr. Frenzel, W., Schornstein- 52 Hritz,'G* Steuerassist. dienst. 3 exist. nicht. Woyack, H h Monteur. Werkmstr. tzmz. E., Postschaffn. . segumstr. ©oöa,Ov£)B. Postschaffn. 31 E ungenannt. Äcknerplatz ->• 5 E <9ta&nmnn,2$L, Maurer Werner, 9B« Pusibeamt. Kaiser-Wilhelm. Gabriel, P ., Obst. Knorr, 2L^elcgr.3nipeti. Griese, P ^ Maurer. 26—32 cjist. nicht. pol. (GörSdorferStr27) 34 Fuh, E., Telegr. LtgS. Straße - > JLger. iß., Katasterinsp. KowalewLti, F .. Postsekr. Baustellen. Zernack, W., Fuhrgesch. T Aufs. Kielbch, Ä., Kfm. T. -< - Berliir-Schlesische Lange, P v Postschaffri. 37 E Friede!. 12 E Jörgeuser^ Hv GoldBaustelle. Kfm. Kralau, 9L, Postschaffn. Pritze. 2t., Frau. Mdnring, K^ Telegr. schmiedemstr. Eisenbahn - > 9 E Seidel. D., D 39 existiert nicht. Wuljf, W., ReichSb. Reichoi^ach, Uhrm. T. Werkmstr. KiSlat. F., Uhrm. 11—N Baustelle». LeitgS. Aufs. Schutz. SU SanZbeamt.T. Raudt, 6., Telegr-Jnfpekt. 41 E Lanffe, H., Werkmstr. 19 EGertulla. L.Eigentum. 13 E S tadt Berlin. 83 E JwanS», F ., Dach. 35 Drost, L , Rdhn.NangicrR e c h te S e i t e — Ww. SLlscher. Telegr. pappenfabrk. T. Abdeckerei-Sammel21 E Balte, ß „ Arbeit. mstr. JÜspekt. Baustellen.' Dawliyki, B., Werkmstr. 45a E 'tole Str. 4P. stelle X Wirthschaft, ©» Rbhn. Postassist. Älremrl, F ., Färberei . Schönrng,H.,Fahrradauf53BraZgalla, A., Angestellt. 6 E Regner, M ., Reiituerirr. DseU,W^ AböeSerekgeh.X Krause, Bedienst. VSchumann/Ä.,städt.Arb. 23 E tzamann. S „ Maurer. 14EHauVkuechr,Si.,Baumllr 36 Gardein, A., Post Betr. F ilral. T dewahrg. Dremncke, W., Postassist, Aisist. EifftänderLh^ kfm.Aagest. 25. 27 Baustellen. Chnstiani, (L, FilialThyssen, tiL, Konsitür. T. a. D . X Pöckel. H* Dostschaffn. Uitetin T. CöpknickerWohnbau A.G. Quade, E., Rentner. Thormann. Wv Friseur. Broun, X Arbeit. L, 29 E Böscha, P .. Nevif. Schaldach. Postbetr. LlemkowSki. B.. Arbeit. Dnbrow, Handarbeit, Baustellen. 3 1 E MichalSti« Eh., Eigen- Lier, A . Arbeit. Assist. ' v. Heine. Angestelll. 94 L Richter, Frieda, Eigen» ©iciv „ M , D r. jtUV 8 SommerhäuSchen. 15 E Wischmeier, 0<» tümcria. 37 SamS. W , Postbeamt. MüUey -L , S tad tlü r. ium. Holjvnkircher Allee' ■ > Direktor X fchästSführer. X < r Mayfchw-b Futz. <£., Postbeamt. NehniS, M ., Studlenrat. Großman», K^ Dentist X Paujtellen. ©alte, M., Gaftw. \ 33—67 geh ju Äliebelemg Lvigt, L., Ww. Larinng, Postbeamt. DuezynSki, St, Nenlner. .SchmidLK-.Meister b.Sch. HiUs^bea.Ä..MaffeurmX 24 E Hememann, M , Wilchmeier, Nr. 4—42. , Herrmclnn, L , PostSchlosser. » Schwarz. H , Lostschaffn. Saditife, Q}^ Veamt. a.D . Mischer, tzisen. Garagen Nech' t e S e i t e assitt. a. D . X Klein, E.» Sattler. Cfeftro* T aa, 9 t. Dorarb. • . Sawa-ri.E^ Postinspekt.X Mestmacher, Wnhle - > 38. 39 Baustellen. 2—8 Daustellen. 3 Schult, E . Telegr. Afsistiu. ichweitz. MaeieginSÜ-Purlempner. Ziese, iT , Milch X 40 E Derrich,W.,GlaSmach46 E P a u t^ .M a le r« str.X Winlelmaurr-, A ,. Telegr. 26 E Kleiber £>., Mechanik. 10 E Marlwiy, 3.,BerkLuf. 16.17 Baustellen. Nichler, M y Meister mstr. 18 E Dehrke, O ., StadtratX Feiuau. IL, ÄNAdslellt. EUllinarinL^M atermttr. d. Sch. Zeibe. M ., Werkzeuam. Jnspekt. Gerrich, Tischler. 19 E Rennow, 1ÖL. F rau Fraitcnticba, C- Nökniny. (£,Sttl{cmlU.T. (Schwerin^krS.LeUow). 2S.30EBruckner, I . , Eigen Wittslock, 3» Telegr. (0 1 7 Koppenstr. 11). 41 Sommerhaus. Lufchnerd. Drchkom, tft, Seifen T. tüm. 35 E Auchholp E., Kfm. Assistentin. 42 E Richter, 9L, Eigen-. >L'Steimow.A..Bankbeamt. Diüan. (£., Schuhm. <9lr. 5). -4 - Stubenrauchstr. ■ > Bruckner, F.. Gastw. X . Baustellen. tümerin. (0 1 7 , Koppenstr. 1 1 )/ M^Yfchwe» -> • S oli, Bahnhofs Licht« Kiekbusch.L.Lehrera. D : 54Beyer,R^ Krimtnatheamt. Rotttnavu, Ä ., Rentner, Rennow, 9L» Bäckerei X Bauer, E., Kondit. 66r»yv, 9Üe6etr^ [ >. S2'tzkftrer5nrcht.r'l'.-' > jö iV ifrt. M f1 ! ■ ® PzybhlSky, E., Arbtrin. 20—22 Baustellen. Altgrabaner P tr. l Loffoweg D^uuer, Farw^stkn. 1 Güniher, H , Poflbeaml. Uhren.' -j E
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.