Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1939 (Public Domain)

Dohnsborf 40 E @4o0er,O^ Angestellt. Schmidt, 15, Elektromont WetzorkL N Arbe»t. 4t £ Müller, 8k Kassier BnkowSki, E , techll-Angest. Großmanu, Priifer, -<-W altersdor,er Str. ->• Parzellen. 42 £ Simon, 5L, Brand» mflc < D l E Wegener.E Elgentüm Wegener, ' S . • S tiaße 934 -> ■ Gehrcnweg - > Baustellen. Sommerhaus 48 E Wetzel, Meister. Jaeek. G , Rangier 49 £ Winkelmanu. E^ Reichsdr. Geh 60 E öencfc, 9L, Ww Gerufe, ©.. icdjrL Asm. Welchert. (F., Ingen. 61 E Rncbridboro% I , Telegr. Od Siccfmtlr. Par/ellen. WalterSdorser S tr. - > Lindenstr. — 2060 — - Oslen 2 6 T-il IV 226 Somnierhau20 E Quttlsch. B* Monteur 258 Donier, F , Maurer. 57 E Havensteln,F, Tischler 24 E Knschlow, Stereolypeur. E Havenstein, 21, Frau Günther, E., Ww. •<- Sausenberger S tr. ->• Prieborner Str. 21 E Bachmann, <£* Grob, K . Maler. Haase, (S, Rentner. 228. 230 Parzellen. Iakodi. Fleischer. Siebweg SchUdermal. T. 26 exiiu nicht 232 E Jochmann. M ., Ww aiMcrfi, G., Bauarb. List, B , Krastwsühr. Breit, A , Frau. Ltnfe Seite. 59 E Lehman». B^ (034.M emelerStr.12) 28 E Meluholdt, 33., Kfm Paatz §* Arbeit. Hartmann. -Z3., Tanzlehr 1 Baustelle. Zimmerm. Baer, B , kfm. Angest dO E Schumann, 8t , Schleicher, R., Fräser. 22ESachse P.Maschinensey. Sie^benhaar, F., Buchhalt 3 Sommerhaus HandelSarb. Semrow, P , Schmied. 6t E Brandt. F v 23 E 5 u , t e , i t , Maschinist L E Äichmann, St, Kraftwlühr 32 E ungenannt Willim, H . Sä-ristfey. Krotti. A., Ww Maschinenarb. Eichbnschsir. -> ■ Kamerer, (&, Metallfchleif Satt stellen. 24 E Schröder I , Schmied 260 262 cjsift Nicht. t Angcst 11-27 Banstellen. 244 E Flek, Frau. Bussian, F , Relnschenr. 66 E Boese, F , Schneiderin 36 E « en tert F* Ww. Periche, Tischler. Sutzweg 969 - > Wablefeld, (5., Kim. T 38 Barzelle. 3 tc t W , kfm. Angest. — Ä . Invalide 26 Sommerhaus 29—35 Baustelle». 67 E Petra-, D , Bersich 40 E Rasenberger, S\ Jänicke, P , Tischlermstr. Krannich, L , Tischler. Grünanec Str. 37 E Pirsig, Schneider. Äertret. V Laustellen lonialwr. Milz. E.» Dreher. 39 Baustelle. Bogel, O , HilfSmonteur 69 E Dähn, El>^ Eigen- i Z ü h t H , Ww. Siebweg • > 4 lE K le in ,P , Mathematik. tnmerin (Oberschönew 4 2 -4 4 geh. z. Schulzen« Wolf, 8t , Dreher. Paradiesstr. Kirchhof geh. z. Bnntzelstr. 43—47 Baustellen. Lnlsenstratze 6). dorser S tr. 64 Zernack, ©., Rentnern Parchwitzer Str. Gemarknng Buntzelstr. -4 - Schulzeudorter S ir. - > Dahn. 9B„ Pensionär. 266 Bandach, K., Lagenstln. 49—51 Baustellen. Altglienicle - 71 E Hörnte, Eigentum. 4 0 -5 0 geh. z. Schulze» Berg, E , Ww. 53 Datzelle. dorfer S tr. 45. Berkofsky P ., Klavierarb Hörnte, Fritz, Metalldreh S m t e S e ite . ©otell, P Koch 73 Baustelle. Heimoüiger, QJL, Ww. 52—56 Baustellen. Pitschener Str. 55 E Brodowiak.vB« Putzer. 57 E SaufleCetu 58 E Döüing, F , PlSiittin DUubautr, JustS elret. 75 E harumerluig, F , Lefchnitzer Str. Deike, Malermstr. T. BohnZ-crfer Pol. Ob. Sekr. a. D Relmann, W., Schlosser. Schrokosch, E., Strafen5 9 -6 3 Baustellen. Kirchsterg L inke S e i t e . 77 Baiisielle. 60 E Günther,P Mavierm reinig. - Baustellen. Seiffert, O , Schleifer. 79 E Mellet; K« Eigeutüm. 62 SommerhäuZchen. 1—11 n. 2—12 E Arbeiter 65—78 Banstellen. 225 E ungenannt. RuhegehaltLempf 61 E Gerrcke, R ^ Rbbn. Thomas, D., Buchbmd. Baugenossensch. »P ara 75 Sommerhaus. Zencke, 9 t, Schneider. 8 1 E Baganz,H ^traftmführ 263 270 efist. nicht. Ob. Sekr. a. D . T. öieS' (ParadieSstr. 8). (7 E Mettner, P^AbteilgS» Baustellen 272 Eichelbaum,E.Ma;chin- 83 E Richter, 5L. Schreib Saschowa, A , Ingen. 1 Fuhrmeister,L.Bankbeamt leU. Dunhelstr. mafch. R eparat T. Fuhr. Tichbufchstk 3 Möller, H , kfm. Angest. 70 geh. j. Lindenstr. 235—271 E Äkb. Baug, Gädtke, 23„ Eiimcht 68 exist nicht Fritze, Bnchhalt. 5 Wolff, G , Aibtnn. L in d e n str. nosfeuichoft .ParadreS^ 85 E Ludwig,P^rfm.Angeft 63 E Äichter. P ., Lokomot 7 Henze, M , Ww. Gensch. M . Ww. 81 ETellfchaftO^KolonialA lt Berlin G. rn.b H. Führ a .D . 87 E Dehnert M - EiShdl. Goll, A , Ww 9 Lommichau,W^ Schreftfetz wr. T. (ParadreSstr. 8). Näherin Hilskt. 9 t, RerchSb Arb 89 E Habed,Ä, Bäckermstr 70 E M ülles D aneht G^ Buchhalt. 225 Kasper. M., Dr. med Becker, 9 t, Ww. (Fafanenskr. 21) Mafchö, A., tfm. Singest. Jacks, E., Kraftw.Führ. 83 EHoffinann,P»Nl.'huarb. 85 fehlt Arzt T. 72 Baustelle. Merkurstr. Pohl, Klempner. Beasch, Sprryer Petke, F , Pensionär. 237 Hassner, L , Klavierm Roßkop^W.Bildoperat.7'. Ehrike, M., Pensionann 74E Hab.W^ Schneidermstr. WenderotK, C h,B »qhalt 87 E Haag, Mio, HanS* Gdjitterflc. ->• eigentum. — Käthe, Porzellan. Wilvmann, K^ Bleilot. 76 E Hörnte, K , Bank» 11 Grovmaier, K , Chem. List F , Öligen. lEßcn3,e..^rait(i8a6mflcn). Franke, K^ Bürovorsteh. — A , Dekorateur. Schulze, H , Mechamt korrespond. Wölk, S . Dreher. Zeichner V SchöneVerg. S ., KallieS, i t , Kassrer. 239 Harrack, Ww. 9L93 95 geb. Iägerstr. 13 78 Sommerhaus. 274 Parzelle. Hild, E , Frau. Steuennfpekt — 3L. Mechanik. Jägcrstr. -7 80 E (Statt, M« Pensioua 274sEDeuter.E^ Expcdleilt Schuster, R«. üBerlmftt. Lühecke, E , tfnr. Angest. 89E W engrzitJ »Rentnerui 91—95 Sommerhäuser. niL 97 geh. 3 Jägerstr. 1 Siebweg - > la £Dehn,A.Eigentümerin. 24lKetzlerJ.Schuhmacherei — 37t, Kontoristin. 97 E Briukmann, M..B eamt 248NeumLNii,D^B«rsich 6 fm 276 E Zippel, Eigenimn <5raw, 2 t, Banlbcamt Steroty. 99 E Kipper. Petke> Cito, Werkmstr. Dehn, S„ Arbeit. —101 existiert nicht. Maschinen Kaschittse.EMaschinenarb 82 EGellner, Reutner. Zabel, Ww. 2 E Lohn, A , (Sigeiiluin. 245 Habantz, 103 E D aniet«..S chr1ftsetz, R echte S e k te . sey Borrafch, A., Dreher. 101103 E süorowSlt. Ww Baustellen. 3 E Rademacher^ ztt., Lüth, ©., Dipl. Jng. 247 Lrndner, 93 .Malchrnsetz E Sommerfelds 2L, siaatl Lange, M., Ren tuen». 2 Koop, R , Werkzeug»!. 6- Parchwitzer S tr. -3 Eigentum Rntz, St, lim. Äugest. Restaurator. Sundermann.E., Gärtner 4 Zastrow. S t, tfm. Angest Schmidt ® , Ksni. 4 E Drenske.H, Eigentum. 105 existiert nicht Engel, C.. Monteur. 8 1 -8 8 Baustelle. 6 Koch, 9L Ksm. Polkwrtzer Str. -> • 5 EDressler, Dv Eigentum 107 E Scherf.L. Buchdruck Parchaner Weg Laddey. E , Kfm. Kramchstr. - > W üm l, Ww. 0 Baustelle. 249 Kunde, 25^ Kohlen» Decs-'t, t z , Packer 105 EFijcher, F , Postassiit. 90 92 Baustellen. Schulzendorfer S tr - > Heilrom, kfm. Angest 109 E Lülh,F.städ1 Arbeit Linke Seite louresülL 107 E TieLler. H , Werkmstr. 94 E Giebel, E., Frau 7 E Loreuv Maurer. 251 Runmcrmtuti^ F , W n lt O , Schlosser. 111 SommerüauS. Spechtstr. ■ > (Oberschöneweide. Wil 10 Bachmann,W,klm.Augest 109E PretrowSti,T^Kraftw Lorenz, 9t, 5tfm. Deamt Penftonär. 1—9 Banitellen. Fuhr. helminenhosstr. 82) 8.9EPricvre, f>„ 5lfm. Dammalchke, W.,Oseuiey. 113 E SrewertA.,Motoren­ 253 Mohl^, Glaser. schloss. HEKarnasch.S^Just.Beaml 111 fehlt Giebel, H , Arbeit MierS, H , Rentner. Pufch, F , L eiw alt 255 Hund, G , Schristtetz. Watts, Kürschner. T. Bohme, K,Rbhn.Beam t. 113 E Schälke, P .. Tischler. 96 E Tepper,P.M elallarb. -<■- Eichbufchftr. Jnspekt o. D. 257 Bartel, I . , Postsekr. 115 E Beyer. K . Schlosser. 13 Baustelle. 98 E uitacnaimt Bendien, F» Schlosser. Schmtbt, P ., Lokomot 10 E Kumm. Asm. 2o9 Kroh, & , Pensionär. 15 E ungenannt. Ccbnlgct, Sibhnanaest. Florastr. lv0^rob.Ät,SefchLflSfnhr Kumm, W , Ww. Führ. a. D. 26L Weigelt, Faktor. E Deyke, 9t, Bücher» 17—23 Baustellen. 115 Simiclle. Weiß, 9t> lechu. Angest. 117 revrs. Klinge. K , Elektromont. 263 Bürger. Schlaffer. R e c h te S e i t e Bauabtelluug der Deut 12 Donug, 25, Ksm. 117.119 E Kieling, 91, 11 E ttöpte, Eigentum. 265Stade,L«..Behörd.Sngest scheu Tariensladtges. LAerlmKc Fansei, W» Maschinen Michaile, M h Buchhalt 119 Parzelle. Baustelle. 267 Mrok, W., Jnspekt. Spechtstr. m. b. H. T. schloss. Pohl, E., techn. Kontroll. 121 Baustelle. E S chulke, techn.Nbhn. 121 Baustelle. 269Lcholz. H . 33ci$önbleit 123 E Schulze. 8t . Reulner tzeidke, F , Lehrer. Schirmer, T h , Ingen. Röpte, M., Näherin. Aspirant. 271 ManSke. Änna. 123 E Schmidt, D , BüroSchulzendorfer S lr. - > Reihenleg - > Z irbet K . Feuerwehrm. Donath, S » Flugzeug 125 E Schulze, M , techn. Stolouialrci. T Äugest 102 existiert nicht 12 E Älttmer, H , Eraentum Hundsfelder S tr. - - 125 angrst Klempner. Siebweg E Waser,K., Eigentum. 127 E BucheltG^ D r (Frie. LOi E Keller^ F» LebenS* 13 E Grieger. M . Ww. 6—8 Banktellen. Parzellen. 127 EBrtgahn. 9t,8tmmcrm. denan, Karlerallee 133) « litt T. Hünfeler, 2 t, Slemiey. 270 E Schwarz, 23., Eigen 10EHojmann,P^ Pensionär. Bormami. I ., Post Äffist 123EPuffert R,Kraftwführ. 103 E Marquarö,E., Koudit Staustellen. Polkwitzer Str. 131 E Schiöder^ N , Fritzmann. M ., Graphit. lümerin GeikowSki.lL.^erkäuserui. 108 fehlt 16 E ungenannt. 12—14 Baustellen. Kloß. R» ReutneL Paradiesstr Schlosser. Günther, E , ^erchnemr. 110 E THamm.E^Pensionä 17 E S t a d e r , M ,K ürschner Baustellerr. 16 Sommerhaus. «<- Sausenberger ^ tr. - > 123EMaroSty.M.Monteur. Lanqhof G .S cherenil. 112 Baustelle. m|*r (SWbd, Slrneon 287 E A tbrech^Schlosser. 18*20 Baustellen. 133 £ DauagaS.V^ Tischler. Lindenrann, 2 L Borarb 114 EQuerner, E..Mechanit straße 10) Albrecht, O , Konstrukteur 22 E Olzog (£., GaLarV L inke S e i t e . 137 E Krauje, L , Eigen­ Prawdzrt, H , Berkänf. 11« E Schaper, R.,Modell Heilmann, Rentner E Olzog, H , Ww. Baustellen. tümerin. 1—35 u. 1 6 -2 2 EArb.Bau dreh 123 Parzelle. JendraSzek. L.. Buchblnd 24 Baustelle. Gentzner. A^ Zementier. genoffenschafr ^Para« 118 E Wunderlich, R , Waliersdorser S tr. ->• Schillerstr. -> R echte S e ite . Waldstr. ■ > Kran e.A^BermessLechn. nies" e.G m.b.tz.(Para Mühleuarb. 131-137 Parzellen. 222 E ungenannt. 139—141 Sommerhaus. dleSsir 8) 139 E Wieie. ÄmtSgeb. 120 E Muczewsky.H.Polier 221 E Remlch K., Gärlner Motoren» V Rudolph L . Geschäfts 143 ELorenz. . 141 E Schwarz, St, Back- toolfer, I » Hilssschafsn. Mettkauer Weg Lohnsdorter Parchwitzer Str. H arlik. T führ (Srebweg 9 8 t Hoffmaun, 9JL, F r t Ätumnte S tr. Kirchsteig 145 ^§/Ielke,A ^ Klempner. Forst - > l Wolter, C., Ksm f. Keichel, S t, Dienleg. Baustelle. 520 EDerlach.«, StadtOb Miekke, K., Schlosser. Dibbern, Frau. Kramet; H ., Frau L inke S e ite . Gehrrnweg L in k e S e i t e . Sekret, a. D T Dentfche Arbeitsfront Rechte S e i t e . Parzellen. LabmSkt Ä., Steindruck. 1—3 Sommerhäuser. Baustellen. Schmidt. I , 28». T. OrtSwaltg. BohnSdorf Rieck. S , Schnft'etz. 159 EHerzog,L,Slcherhe»tL Bettstelle. 3 E Dörner, ®„ Pensionär. 228 E Solle. <ß , Ingenieur. E Krüger. St, Beamt. 122 E Kurzweg. K., Arbeit. NSDAP,OrtSgr.BvhnS beamt. Sommerhaus. E DdLÜer. P « Maurer. 5 E Ezemy. L , Schleifer. 230 E DrtlchkowSti, »L, dorfL Jordan, HUfsarb Müller, W , Maurer. E Schillmg, S V Feuer» Baustelle. T Baustellen. Schriftsey. Banseme^E^ Werkzeug- Thomas. W , ModeUtifchl. wehrm. a. D Pneboener S tr. - > 12t mst. Nicht 232 E Gerull, G^Eigentüm fraf. R echte B e i.c 126 E Redlich. A„ Beamt Baustelle. • Baustelle. -» schloss. Siebweg gen.„ParadieS- e.® m. 17 E Fischer, F , Eigentum 205 EHartwig,A^BuchVrnL < - Waltersdorfer S tr. - > 11 KnobelLdorf, L , Post». 30— Baustelleu. 43 iö2 Parzelle. v tz iParadieSilr. 8). fNeukolln, Braunaner Baustellen. bete. Affiit 134 E Schulz Schlosser. Stratze 955 Parchwitzer S tr -> • Slraße 200). 240 Berichard, Sßv Kraftw. Neptrlnstr. 8 ühr. E Fischer, 3-, Ergentüur. 21o E Meade, A , Schuhm. 136 E Weineck, K , Maurer. Mandel, I . Schlosser. 50—64 Baustellen. 13 Ändert, S L Frau. Grünauer S tr Meube, G., Klempner. Parzellen. (Nr. 21). ^ranz, Tischler. 66 E Plötz. S t, Bäcker. Geißler, B , Ww. 1—12 Banstelle». othe. P . Schriltsetz. -F, BemebSleit • < - Schulzendorfer Str. -> ■ ÄirtichaftSbahn ->• Larzelle. Litterst, SL, Arbeit. 19 Baustellen. Göldner. H „ Mechamt 13. ESchmidt. R^Kürichner- Schvnedecke, 148 E Blum^H., P otB eam t 17. 19 eptiteren nicht Rentner 21 E Fischer, Buchöruck. 221 Baustelle. Höcker, R., Poriefeut 21 tzampet K., Ksm. mftc. T. a. D . Stemitz, i t , (Sraociic. 23 E Lubasch. H , Rentner. 223 E Pötter^. 9L, Schlosser Schulz.8t,P o lÄ e a m t a.D S ilz, S ^ Ww. Lierzek, D ) , KuxaluS. 150 E HildeLrand, fDL, — Tischler. 25 E Tost SIL Schleifer. 225 Baustelle. 53 Baustelle. 23 Bose, & Slellm. 14 Sommerhaus. 227 E Lehomnn, 3Ä-. {yrauT Sim mcrmanit. F ., Ww. Lokomot Führ. 27—29 Baustellen. 60 E Kienitz, C „ Ingen. Reschke, F , Drucker. 15 E Vogler, !?.. Einrtcht. 242—246 en ft nicht. 31 existiert nicht Lehmann, P . Ofeniey. T. 152 E Sturm , D , Behörd 3 »tLrnberg,Ät, PenfionLr. 62. 64 Baustellen. Sänne. A. Äpir. Angest T. 248 21rndholz.G>.Zmrmerm. 33 EOppe& Techuik. Anschneid. Siegelkow, Fußweg 966 -> • 27 Friedrich, K , Ingen. Gehrenweg Wagschal, K , Maler. Blietzner, G., Werkzeug«. BöUicher, 2BV Geschäfrö. Grundstück g z. Dorfplatz 11 — W , Schmied. D over, H , Wackm. 66—74 Baustellen. I c h. Baustellen. Graut, D» Schleifer. • • Serfert. Tischler. 33 Stelnan, Angestellt 80 fehlt, 166 E Reddlrch, W^ 17 E Iahnke 3t, Lsöriner 250 Brerbach,O^ Kohlen. T 35 Sommerhäuschen. 2—6 Daustelleu. 35 Lrebmann, E., Drucker. 82 Parzelle. ParzeMerg. X (SO 86, Heidetberger Bieste^ fflto. 37 E ©roch, G , Baugesch 8.10 existieren nicht Römer, H , Packen 84ETbiemann,K.» Werkmstr. Baustellen. S trage 35). Brrkenstr. KurzhalZ. Pensionär €lia*, B . Ww. Kanoler. L , Ww. Hommet. B., Ww. Prieboorer Sir. -> • Moritz, Schloffen 39geh^.SandbacherWeg 107. 12 Sommerlaube. R e ch te S e ite . Sellesk, & , Ww. 86 Som m erhaus. 14 E Dubro. Ch^ Eigen­ Baustellen. Walther, Korrekt. 41 Sommerhäuschen. Gärten. 216 E H »u. S t, Bäcker. 88 E Ehricke, j t . Fern» v. Flottw eg Dersich. Wolljchläger, K»2tter!§ter. 43. 45 geh. z. Schulzen» tümerin. . 218 E Schneiden SL, Arbeit 16Ka«ffmamtLt.Elektrokng mechamt Konzack. P ., Ww. Vrsch. 252 e r s t nicht. dorser S tr. 63. Freele, S , Ww. GlaSLreNue^ 8L, Ingen. 18 Balzen B^ Bauschloff. 90 ELledig,V^Feuerwe;rm. Schulte, Sl* Walzer. Schulzendorser S t r . - > 254 D ubiL tz . Drucker. 92—96 Sommerhaus. 1& 19 EM ichaelrS^, Bäcker, Wiesenhütler.R,Sportlehr 220 E Kröning,H^ DenUlt — 3 - Maschinist. Grauk, < „ Lagerarb. & 47 fleß. -. Schulzendorfec 20SchmtLt^J.MlNist.Beamt 98 E ungenannt mftr. (N 0 5 5 ©teifS- Krieger» Sttatze 9o5 - > ■ S traße 46. 16 E Dubro, Ch^ LigemTilchler. 22 Deharde, i t , Fnnu Stimm, 9 t, Schrist^tz. walber S tr. 161). tümeriiL WirtschaftSbahs Künnritz, I . , Ifrn. Äugest. 49 unbewohnt KnobelLdorf, A , Ww. > 100.102 Sommerhaus. Ewmermacher. SK Aw. 222 DarzeUe. Maiwatv. E., Krafttofuhr. 6 1 E Westphal, K^ Reulner. Dubro, M» Beanit. Rudolph, O , Motoren» I104 E Kicket 2 t, Konstrukt ©lese, W. SchUrffer. Zomom, L . Angestellt 224 E uuaeuamit Pietzsch. C u Retouscheur. 53 E Wuffow, 2 4 , Ww. schloff. Tode. L-. H andarbeit Selber. DipUkfm. 256 extft. nicht Fürftenderg^F^ Schmied.! lL 20 Baustelle. Helfe. Postichaffn. Leschultzer S ir. - > ■ I108EKreljchmanti,H.Technrt SchlieSte, W , Lijchln. 65 E ÄotoaUf.VL, @ gentflm. 22 existiert nicht RutkowSkt f f , Maler. I Ouaritzer Str» - > E
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.