Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1939 (Public Domain)

IV. Teil v Süden 549 — 2029 — Rudower S tr. R u d o tv Heuschel'scheS HauS. Kelin, Garten. Rittersponrwcg Rudower Chaussee 07Lehmann. F . K., Technik. E Henfchel, E., Arbeit. M., Rrvnor. Baustellen. Mimofenweg ■ > 1—56 u 72—323 «. I o R echte S e i l e . Jüttnex, A., Arbeit. Schlicht, W.,Knm.Äeamt. lianuisthal. L in ke S e i te. R e c h te S e i t e . Eiedtna. M ., Arbeit 2 4 E Brrescha, M ., Ctzem. 63—71 s. ». Altglieuicke. Garten. Wolf. ($., Auflvärtenn. Battstoßgros;hdlg. T. Gauger'jcheS HauS. Köpeuicker S tr. -> • 69 E Böttcher'rche Erben. EGauger,M.,Stravbsühr 1. 3 E Merschel, H., Eigen N a s a ls , F., stfm. 57—62 Baustellen Imn (Charlb., -iene Abeudroih, K., Arbeit. 6 E Wrldennuth, Emma, Haase'sches Haus. Gelnarkuug EHaase.P^B.B.Ä.Ängest. Böttcher, K., & >. *N Grolmanstr. 7. 9). Eigentum. Altglienicke. -> ■ — O., Arbeit. Lehmann, B., Krastwführ. Struzak, H.. tfm. Angest. E Mersche!, M ., (£igcn< tumerin (Charlb.. Müller, C., Mechanik. 8 E Behrend, O.. Arbeit. Höhne'scheS HanS. Grolmanstr. 7. 9) Schulze, H., Rohrlea. E Höhne, W.,Straßbsühr. 10 E Schulze, O.,Kraftw. Rudower S tr. Rönier, 0 ., Kassiererin. Cturmat, W., Postschaffn. Führ. Sonlmerhauö. Grüner Weg - > Wesenberg, 5*, Lehrerin. Banstelle. Tesch. F , Schneidermstr. 12 existiert uicht. Li nke S e ite . Baustellen. — I . , Ww. 14 geh. z. Frettaler Str. Zanke'scheS HauS. Bailstellen. L E Jeran'sche Erben. ><- WendehaLsweg £ Zanke, N., Ärbeit. Jreualer S tr. 11 E Werner. O., Tischler Ambiehl, 8U, Bertret. 77.79 E Schmidt.N.. Eigen­ Banstelte. 16 existiert mdit Hennann Kühl'scher HauS. Methner, Ö , Sattler. — M., Frau. tum. (w 35 Derfflinger» 18 Sommerhaus. V Loack, Ä., Möbelpol. Jeran, 2 t, Klempnerei T stratze 19). E Kühl. H „ Packer. 20 »lnbewshnt. 13 E Lehman», H., Forvler. — f r , Klempner. 22 E Günthermann, T., FftlTfioiVfchtS HauS. Auf gang 1 , 3 E Ottilie, A„ Ww. EFüllhase,W..Kraftwführ Baustellen. Geschäftsdien. (Einfahrt) Fleck, P , Lagerverwalt 2 1 E Seifert. Privatier. Meyer, G)., Bäcker. R echte S e i t e . Aufgang 2 Lknape, R., Seifen. 26 E Kranth, F» Goldarb. Vreh'sches HauS (42). Baustellcu. Breternitz.Sl., Bontteam/. Kraft, G.. kfm.Angestellte. E Brey, rS.. Invalide. 28 Sommerhaus. G. bE Kaetuer, I , Lnmpen Conrad, W .,Stadtrat a.D. Teck, 23., Fleischermstr. T. «<■ Bahuhosstr. -> • Bartsch, R., Schlosser. hdl. T. Etrlert, E., Sekretärin. Äogler, A.. Bauschloss. Heunbürger, R., Rentner. 10 E Russow, I . , Frau. Bo», B., Koloniauor. T. Hinze, 23., Rentner. Baustellen. V Kaetner, I . , Geslüg. . Hoyer,F., Konrekt. a.D.X 5—9 Lagerplatz. Trulyahnweg Farm (Nr. 6.8). R S D A P ., KreiS X T. (Post $In -Britz). E UDeich, R., Landw. Baustelle. Ktettenweg -> • Rangnick. E., Schwester. GirUtzweg (Nr. 11). Zbrog'scheS HauS. 12. 14 E Jordan. O., Rogge. SD Ob.Schwester L, Eusikat, 28., Tabakwr. E Zbrog. S t., Arbeit. Ll i r ke S e i t e . Eigentüni. a. 25. X Finke, B., Schnhmacherei. Lorenz^scheS Haus. Banstellen. 16 E Nietbaur, I . , Kohlen Rössing. P ., Arzt T. E Loreuz, 8t, Schweiöer. sNeukölln, Weserstr.331) Rormann, Ut., FahrradR e c h te S e i t e . Stern, E.u.H..Schwestern. reparat Baustellen. Fiebiger Hans (2). 18 Aarzelle. Schulz, M., Ob.Schwester Radke, Gr., Fuhrgesch. T. Schröder^scheS Laus. E Fiebiger, M.,Äuckdruck. 20 E Albrecht, A., a. D. S au fet E.. Farben. unbewohnt. Schlossermstr. Dziuba'schcS HauS (4) Schurlg. G., Dentist T. Stockmann, WL, Backereil. E D jiuba, E , Duchyalt> Neumann'scheS HauS. Baustellen. Vogler, E., Baukbeamt E Neuman», Arbeit. •< - BrlchZbaumioeg 11 E Ullrich,R.,Landw.'s. Tliormann'icheS HauS (6). gingler, G., Buchhaltenn. 13 E Dammrick. M v E Thormann, t z , Tischler. Tehlaff, 9L, icchit Angest. Au f g a r r g 3 Scymiedemstr. T Baustelle. KiUau'lches HauS (8). 117 E Prenzlow ,P » E Krltau, F., Büroangest. Matern'fcheS Haur. Rochlitzer Weg 15 E 9tctl§,5L, Damen- Koliwer, £>., Ingen. Kumrow.F.,Wirtschaftrin. bekleid. T. ELkateru, W.,5kraftwführ. Werlmstr. Namp'scheS HanS (10). ■< - Dobelner Weg Neemaun, W., Graphik. X vau Bürck, E.. Dr., Arzt. 119E<5ctr«t, R ., Tiefdruck. Pcrlhuhnweg E Schultze.K., Werkzeugul. Bredereck, V-, Dachdeck. Reck, Kfm. Frommholz, 28., Gerhardt, B., Flugzeug, 1—32 E S tadt Berlin. 12L Baustellen. •< - Dilietsintweg Bahnhosstr. -> ■ Garagcnbes. schloff. 1 Wreland, O., Tischler. 123ETergel,B.Zwischmslr.1) Aufgang 4 Linke S e i t e . Haack, H., Asm. • Belz'sches Hans. 125 E Rothe, 31t., Werkmstr. 2 Wirth, I . , Krankenpsleg. DombrowSki, L., Primclwcg Koch, P ., Pensionär. unbewohnt. Saue^scheS HauS. 3 unbewohnt. ©utSmanii, A , Schleifer. L^raftwsühr. Nenköllner Str. - > WolffcheL HanS. Lange, W« Kfm. unbewohnt. 4 Sregel, E., Maschinen» 127 E Schulze, St., Eigen» Ebner, G., Schwester a.D. Lindow. W.. Schlosser» Li nke Sei t e. E Wolf. ÜL, Betr. Leiter. Baustellen. schloss. tmnenn. Feyerabend. R., Musik X Lücke, M., Friseur. Jochlik, 6., Strabbslihr. 5 Deder, P ., Bauarv. Menzel'scheS HauS. E??ritfche,H, Ckgentümrin. Baustellen. Hellwia. G. u. M., . Mohuweg -> • E Mensel, Arbeit. Garten. . 6 Herrmann, K., Postschaffn. MachmtzkY.G., Div A rzt 129 E Fritsche, Technik. Densiouärinnen. Sternhagen. Jnfpekt. Köhler, H., Technik. O. Bnx'fcheS HauS. Geflrlgelstetg - > Mr* Pirnaer Str. Trotz,nann,G.,Kassenbole 7 E Berndt, H^. Magrfir. Web er.O.. Krankenschwest Spengler, L , Schwester. Arb. Nosenbaum'sches Haus. E Brix. O., Biersahr. 7 RoSner,G.Krastwsühr. 131 EThomas,L., Rentnerin E Roseuvaum, O., SommeryanS. 8 Hoffmaml,M..Krastwknhr. 17. 39 E Boß, W., Kfm. 133 E Lachmnnd, W., Werk- 9 EDre8ke.Ch.»Eigentümrin Steinmetz, H ^ SB®. X (SO 36, Manieuffelpr. DreSke, A., Ifm. Angest. Lienia'scheS Haus. 6churjni. 9 Grotze, K., Schlosser. zeugkontroll. A u fg c n g S Nr. 118). 11 E Wagner, A., Ww. Kiekebufch^scheS HauS. E Ltettifl, G ., Stellm . 10 Schllchteisen. F., Dreher. Pohley, W.. Mechanik. Hellmann, H^Kfm. E Feige, I ., Kfm. (8 0 36. E. Haensel'scheS HauS. Fischer, P ., Kraftw. Führ. E Kiekednsch, r!t., Brand« 13 Brodt, P ., Klempner. 135 ESkoczyn8N,M.,2ustizPlambeck, jL Ingen. Lausitzer P lay 16). Rechte S e U e . nrstr. E Haensel, Kistenm. 12Kaschmirek,O.,Rabitzputz. sekr. Tippmaiin. 23., Kfm. X E Franke, P .. Kfm. P . Haensel'scheS HauS. tzovpe'sches HanS. Grob'Ziethener« Nikodem, F., Brunnen» Baustellen. (yicufolfrr, Schwarza­ 81. 83 E Geher, K a rt 6 E Huffman», E., Ww. EHoppe.H., Clgentiimerm, E Haenfel, P.» Faörkarv. Chausseen - > Vaumorster. Jugen. lSüdender. stratze 8> Mohnweg SenSke, M-, Stukkateur. 137 ENeczko.O..Krastwsühr. R e c h te S e i t e . V GrundstückSverkehr tu L Votz. W.. & Co., Licht­ 139 E Kupfer, H., Ingen. 8 E Raguse, E.. Rentier T. Baustellen. Baustelle. HauSderwaltg. G. ra. 5. spieltheater Raguse, W.. Kohlen 7°. Feldmark Notkehlchenweg 21.23 E „CUsuT. Baustellen. Rehbein'scheZ HauS. H„ 2fW 7, DorotheenG.M.V.H. Kotze, K.. Daukangeft. Straße 156 * > (Post Bln..Brltz). E Rehbein, 9JL A rbeit itrage 34). (Berlin). DLulack, 6., Krastwführ. Baustellen. Radevergcr Weg Minorkaweg ->* Grüner Weg Frommholz,W.. Tankstelle Denele, 23., Buchbalt 149ESchi Sitnn, H.. Feuerwehrm. Baustellen. Fuhr. schloff. Göae, C. H., Baukangest. Wunschmann, W., 13 E Latzke, K., Rentier. 25.27 E Maretjchek, S t, ZelinSki'fcheS HauS. 14 Altenbnrg.E.,Krastwsühr. Hagner, P ., kfm. Angest. Landw. (Nr. 35). Maschiueuschloss. Burke, K., Beamt. E ZelrnSki, F ., Bauarv. 15 Schulze, 20., Arbeit. Piltcnweg Meyer, G., techn. Äugest. 15 1 E Splitzer. E., Schlosser. 15EBieck,E.,Ob.Wachtmstr. Budezek, 5 t, Auto« Lakenfelderweg 16 Kolwltz, O ., Hutnt. Müllen 9L Prokurist LockenhuhnwtA reparat X PrestlN.W.,Äersich.Augest. d. Sch. 17 Knnde, A., ReichSangest. Naget, I , D ipl. Jng. Baustellen. Linke S e r t e . Scharek, O., Postschaffn. R e c h te S e i t e . 18 Bredow, K., Bauarb. Otto. A., Bankaugest 35 E Maretschek. SK SomnierhauS. P tm aer S tr. Petimienweg R e c h te S e i t e Pfeiffer. K., Ingen. 2 .4LKraw!sch,J.,StraßenV. Dretzler'scheS HauS. Garagenverwalt X 19 Drenkhahn, W .,Bauarb. Saulleilen. Reimann, Bersich. J-hauniStaler Führ. Jabnke, G., Arbeit E Dreßler,T.,Krasttvführ. 20 Klekebusch, 91, Tilchler. Gerlach'scheS HauS. Ghouficc Angeft. 6 E Schmidt.W.. Veamt.a.D. JockerS, H. u. W^ Kmser'scheS HauS. KrebS. M., Pensionärin. Rietz. W., D ipl. Ja g . Schaustell. T. E Gerlach, H., Eigentüm. E Kaiser, E . Baugesch. 's 21 Radke, L , Lageranfseh. Liuke S e i t e . 22 Gesell, R.. Zimmerm. Schlegel,H.W..ksrn.Angest 8EMer1enS, F.E..Fabrkt.1'. Hessische- Haus. WilVrech^ Gr. Arbeit Baustellen. 3 Baustelle. >3 Ch odzinSkr,G.,!jemen1ier. 14 & Nohle. KL, Dc.-Jttg. Schmidt, G., Dürovorsteh. Wolf, F ., Gastw. T. E Hesse, H., Ww. L E JBolfmcmn, K., Kupfer« MeticztS, {?., Holzbrldharr. 24 Strohschein, 91, Kfm. Schwinning, tz. G., lechu. 10 «anstelle. Laubsängerweg 16 E Dorhöfer. D., Bank» Flemming'scheS HauS. schmed. Dobelner Weg Kim. X 12 E Pockrandt,F., Maurer. E Flemming, G., Vergold. Möwenweg beamt a. D. Neun. Heizer. Stroßenreuther, L , BaWellerr. 18 ESchöuebeck.FraulStegGrobmaiiu'scheS HauS. f> EHä»el.W.Mechanikmstr. Baustellen. Mrnirt Registrat litz. Holsteinische S tr 9j. 45 E Fischer-. H., Tischler* Railunkelweg E Großmann, E., Eigen« 7geh z. Schwertlrttenweg 32 E Henke. L , Dfchker. D o e g e l t e , k s m . Angest mstr. (Reutolln HohenLangner, L., Rentnerin. tllmeriu. Schwertlilieuweg -> ■ 34 E Schmidt,O.,HandelSm. Wegerichstr. - > ■ Wagner, Funkangest Hanke, W« Rentnerin. zollernplatz 11). Wick;eld, H., Äeamt. Troßmaim. E., Tischler. Baustellen. '» ficT;. z. SchwertliUenweg Fische^H. G.,Schristleit7'. 85 LLräder,K.,Fleischermstr. 13 E Piel, O.. Steuerdiät. Kanthar, G., Klempner. Sommerhaus. 23o.ERoddeck,W^ Rentner. Sommerhaus. Schreck, A.» Wrv. Baustilen. -< - Kormoranweg HauS KuhI'fcheS HauS. Mielich,A.,Schneidermstr. Baustellen. Schulze. Ow Schuhmmstr. Baustellen. 51 E wie Nr. 45. E Kühl, SC Koloristin. * 15 ESchwerdtuer.O,Tischler. -4 r KroluSflr. Stroschke, Ä., Kranken» Feuchelweg -> • Daetz, Gfenwr. X E Kühl, 6 ., Ernricht. 17 SonrmerhauÜ. Baustelleu. schwest Dreyer, Kfm. Baustellen. Bettermann^scheS HauS. Rotschwauzweg 30 E Kuiuc, S t, Anleg. : BuchSbaumweg * > 46EHüVettVecker,K^Monteur Sustke, 28,. OmnibuSver- Wrchmanr^H-.Ko»trolleur. EBettermann,St^Schlosser Bailstellen. 21 Bausteuen. (Post Aln.-Britz) 87—93 E Koch, Eigen» mietg. T. Baustellen. Rigbur'scheS HauS. 2 J E Hcibemam^Ä,, Werk» KrokuSstr. HenkelSweg -> • tümeem (Tempelhos, 7- Schneeballenweg Kühn, F., Arbeit E Nigbur,A., Buhnenarv. Baustellen. zengm. Berliner Str. 27). 76.78 E Stolze. Ch.,Haupt»Baustelle. Rifemaim, Tischler. Linke S e ite . 25 E B etter, D ., Ästn. •< - Wegerichstr. - > Reutler.E»Ob.PoftmspeIL Schllchtnrg, O., Dadewärt. wachtmstr. d. Sch. Truthahuweg * > . Letter, A., Rerüner. Baustellen. S i—97 Baustellen. Klemt'scheS HauS. 27 E Penning, £>., Kutscher. Schumme, L., Tischler. 11 Segbert. Jihavarberweg 13 EE Bombach, K., Rentner. Schwabe, Erna» Gastw. T. 99 EFlindt,B^StadtGärtne, 80—82 Baustellen. E Klemt, P , Postfacharb. 20 E Karau, Maschinist. E., Technik. c. D . Anrikaweg -> ■ Wierschenk, E., Kranken» Mistelweg Mitolajewski'scheS HauS. 3 1 E KonsorSki,F., Brenner. 15 Baustelle. 101 ERömer, Elgentüni. pfleg. Li nke S ek te. E MikolajewSki, Dreh. 33 E Kühn, B , Werkzeug Baustellen 17 EHammler, G., Rentner, (Britz, Fritz-Reuter» 53 E Babe^ 23., sen., Flurweg - > Wagenknecht, P.,Posthelf. Baustellen. dreh. v. DombrowSki, E., Allee 102). Mafchinenmsir. a.D . T. Wietzke'scheS Haus. Aur, H., Konstrukt. 35 E ttiiniel E., Maurer. Baustellen. Schlosser. 126 E Volkmann, ESchwarz,H.,Bgentüme- 19 E Graebert,W^ Maurer. Dabe, 23., joil , Feuerw. Klein O.. Eisen X Sommerhaus. Fenchelweg • > Beamt. Kupferschmied. rin. Barlsch'scheS QotiS. 37 Baustelle. 21 E Haeckej M .H ilfSarb Knorr> H^a. D. Angest. 103 Kohlenplay. E Melzer,R.,Maurermstr> Ifm. 328 Wirker. E Bartsch, Maschinist. E Witzke,M., 5scl. (S03G Brücke, 39 E Jäger,E.,Kraftw.Fül-r. E Schulz. Packer. (Oberschöuew.SiemeiiS» Lilie, 23., kfm. Angest. Baltstellen. Wildenbruchttr. 73). KapS'scheZ HauS. Dauter, P ., Rohrzieh. 23 E Groß, 23v Heizer. 55 Baustelle. stratze 13). , . 136 Sommerhaus. b. Kapt. P ., Sattler. Schwarz, F., Aevifox. Schlüter, P ., fi[nt. Baustellen. 57.59 ELöke, & Gaflw.X Kantei, G., Fuhrgesch. Baustelle». Macholl, S ., Sattler. Baustellen. 41 Baustelle. R e c h te S e i t e . Lamprecht, P» Kohlen. De a l e r , Ga f l w. An g e s t 142 E Fehse, Rentner. Schreier'schcS HanS. Sommerhäuser. 43 E ISbetiug, R., Ww. Grtttschat. E., Krastwführ. Schwände, H., Frau. Baustellen. E Schreier. R . Angestellt. Otto'scheS HauS. Knaule, £)* HaudelSuu U ^^Paschedag. (L, Stadt» E Otto, 3B* Etellmach. 10. 12. Bäiiftelleu. Heinze, W., Arbeit. 45 EClemenS.CvMajchinen- Baustellen. Ob. Architekt a . D . StuLerrrauchstr. 14 EBarchhard,A , Schrift- Ohnr, L , Arbeit. Degen, 28., Klempner. Baustellen. uistr. Pumptow, R.. Verkäuf. 109 E Moritz. M., Maurer. stell. Jeschke'scheS HauS. SchwengerS, H., Ingen. Freyer, R., Monteur. GraSmückenweg Reichet Pensionär. 16 E Steiner, Werk-47 E ungenannt. E Jeschke. F ., Monteur. Baustellen. 111.113 EPeitzker,N,FaSrkt Pirnaer S tr. Schmidt. G., Schlosser. revis. Rechte S e it e . Reitz'rcheS HauS. 40 E Happe. Ä., Tischler. Schulze, £X, Schuh«. -4 r Bitterfelder Str. Gottfchall, G., Kupfer­ Baustellen^ 51 E Semmelrogge. E Reltz. T., Zeichner. Peitzker & Co^ Nachflg. Tauschvitz, Sßv Kraftschmied. Ft-ner'fcheS Haus. Post Assist a. D. * L i n i e S e i t e - * Kambach'scheS Haus. d. Karosserie „Luisen» droschk.Bef. 16a. E Wagner, H.. Beamt, E Kambach, Gürtler. E Fiyner. O« Fräser. Grandle, H» D ipl. Laubengelanbe. stobt G. m. 6. Geflügelsteig - > Siebschlag, <5-, Dlogrft. 18 E Heringlehner,H„2ngen. Baustellen. -< r Strotze 188 Gehrtcke, E , KSain. 65 E. Dreher, Hulbh Raschk^ O« Gertret.Baustellen. Baustellen. 53 E Werner? G., Beam t Gärten. 115EWoltematB G.,Gärtner LeveuSmitt. 20 EHorn, F.,Eigentümerin. «<• Langschauweg - > SommertrauS. Rohde, 9L, Ww. Radeberger Weg E Woltemaih.L^. Wm. 67 E Lüdtke, F ^ Ww. Baustellen. Baustellen. ' 55 E atemtum,"®., Schneider. Garten. - . ' Ballin'sches HauS. Roese, O „ R eutntt. Dallafch^FvKondttorerX •< - Gniner Weg Feldmaß E BaM n,Ch, Fnhrgesch. 67 Baustelle. -< - Rochlther Weg 59ERndolph,W..HandelSsr. T. Rudolph, F ., stsm.T. 6 1 E Drewke, I . . Tankwart. Linke, P ., Rentnerin. 63 E Zielen, H., Chemiegr. 9teh, ö., Ijm. Slngest 65 Baustelle. 67 E Mattke, W.. Postschaffn. 69 Sommerhaus. 71 £ Hanse, I ., B.B.G. Schaffn. 7! E Meyer, H.. Versich. Slngest. <<—Schneeballenweg -> • 75 E R :l% Mechamk. Köhler Playmstc. Ostbnrger Weg 77 Baustelle. WalterSvorfer Chaussee -> ■ 7R E Krüger. P ., Zigarren tNeukölln, Braunauer L in k e S e ite . Str. 96). Baustellen. Barth, E., Buchdruck. 25 EGrzechca, A^Kassenöote. Sperling, Wachter. Kopsch, E , Tischler. Baustelle. 27 E Homuth, M .. Ww. Aruikawea -> • Lehman», P ., Arbeit. 87 EBaldamnS.F.,Rohr1eg. Dentschtater S ir. 89 Sommerhaus. Baustellen. Am Efpenpfuhl -> ■ Baustellen. Flnrweg * > Baustellen. Baustellen. R echte S e i t e . SSEWarnke. E., Schriftsetz. Daustelle. 101 E Zedlitz, O.. Frau 2 E ßtrdj, 6 „ Zahlmstr. Nagel, P ., Werkmstr. Som m erhaus. 103 Baustelle. Deutschtaler S ir. * > 105 E Platz. Xvlogr. Baustellen. 107 EApenburg, Arbeit. ■< - Am Espenpsuhl - > 109EMullcr, Ch.. Coloristiu. Baustellen. Better, I . , Ziumrenn. Feldmark - > Baustellen. 122EHintze,W^ Küchenmstr. X J 124 E Ungenannt. Kliemann, E., DiptJngen. Renger, H^ Schneiderin. 126E Faver, E., Ww. , Faber, G., Betr. Schloss. — W., Krattwsühr. Jnngheinrich, «.. Inge». Schmer, SB., Verw. Sekr. 328 E Stoiber, E , Architekt. 130—334 SorumerhauSchen. Johanuistaler Chaussee
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.