Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1939 (Public Domain)

IV. Z eit sadeit 469 1949 — /LauterVerger S tr. Neuköllu 97.09 s. a. Bergstr. 07- U8. 84 geh.j. Bergstr.KL—106 7 Plniuaiui. SL Tischler. 11—23 E Gotlschalk iu 87 Toeppen, 3?L Ww. 11 Feäjtncr, Ob. Schul■ Laubestraße E Kansmann. 3~ t>rou , 86 E Ditlmar, Lmillp, Po!and, Ov Betriebs» Michaelis. AvfzUge T. Umlauf, 3r*» Preßver Elbesir. (XV 30, Martin-Luther. Wehland, W., Autojchtoff, Eigeutüm. T. maur. Haffe, A , Ob.Zollmspekt. Drommert, G.. Lagerist T. 1 s. a. Elbestr. 8. 4. Puch. W , 2naeil. T Straße 83). 89 E Mechan. SoumpoH» Danditt. ff., Schmle-. Paevolt, A., Gemüse. gorbait»Sretitfctt»(tfeL EEichmann.W.. vL.NechtL SScklcr, Ä., T üteufbrL. Weberei K. A. Kölbel Volke. & . Monteur. Riemer, W.. Rnheiiii. Rösicke. 2^ Bankbeamt D r.-Jna. Jordan T. anw. (^LHarlV., Sophie Brand. 91., Küchenchef. Waanltz, W , Maurer. 8L G. (Treuen o. ©.). a. D . Sinterit.Ges. HanS Vogt Dessauer. E^Kuustmal. V Böttcher L . Verwalte C Bulgriu, E.. Ob. Wacht Lharlotten-Slr. 57.58). Wallasch, D., Holibildh. Schaare, H., Rbk. Deamt. Ä.«@, Dichtungs­ Geig, Franz M.. Chem. (W<$0 Kars-Schrader. mstr. d. Sch. V.Schulze,G.,Bankvorsteh. Waugeriu, E . Tischler. Schulenvnrg. Ä., techn. material T. Techn. Produtt. T. Angest. DrewS. K.. Kisteunr. - (BerUner S ir. <4.40). 8 |.o . Wildenbruch str. 39.90. Stratzs 4). Stock, $•# Maschinen T HeUilg.N.G^Buchdrnckeret Elscmann. G., Postschafsu. E Tafel, E.. Eigen Allmann, M ., M onteur.1 Duschek, F., Gailw. T. Schulze. O., Just. Inspekt S ogt & T o . K.»G., Hoch Feldm ann,J., Schlosser. a. D . T tümerm (Stuttgart) Sennewald. K., Ww. Andersch, E., Lehrertn. ficailenz»Werlstosse 1. Köliler^ F., Baumeisier. Dreyer, H., Steindruck. Fnedewald, (SL Ww. , Fleck, H.. F rl. (SXVC8 15 E Repke'sche Erben —H,ForschungS»Labor.1'. Barteit, E., Näherin. Korken-Koch, Juh. M. Haseloph, E.. Buchhalt. Gohlke. E., flfnu Wilhelmstr. 124). Behrendt, L» Buchdruck. (NXV40 Paulstr. 2In). Lultanhammer Koch T. Dkewald, K., Znschneid. Hanschle, H., Pensionär. Abraham, H , Konrekt. V. Languer, P.. Kohlen. Mau», I ., Ob. WachtMaschinenfabr?. Dr.> Mü_llcr, F., Reklameban. Hllbig. 8t, Tischlermstr. Buroharbt, ß » Presser. mstr. d. Sch. Büttner. E.. Sekret. a.D. In a . 2 . Geltmann T. Vormann, 9f^ Ww. PeterS, Q Schlosser. » KowalewSN, H., Schnel» (Sfmtfccr, P „ Metallarb. Vulkan Löter-Gejellschast kvalcke, S . Eleklrotechn. Tetzlaff, O m Kfm. Büschel, M.,* Ww. Claaßen, A , Renluerin. drin. Friese. 23v Tischler. Hammer. W.,Handlg«ech. Trübe, 4B„ Behörd.Angeft. Metasch, S t, Jimmerm. Fiedler. P-» Sladtob. Hartuiann. Ll.. Ww. Grotzkopp, Ww. SachS, K., Milch. 25—27 EMelallisalorDerlin Boigtlander, S9 Kfm. Selge, M., Pensionärin. Ruhle, Ww. Jnspekt. a. D. HaylirS, W.» Ob.Monlenr. Haberer, SB., Mechanik. V (B. Metallspritzver» I. Schneider. P „ Poliermsir. Klane, Wv Vorsrihr. Kansmann. O , Werkmslr. Haberstroh. G., Stellmach. R e c h te S e i t e . 88.00 geb. -. Dergstc. Schulz, G., Klenkpnerei T Äobllke, H., Buchhalt. Hartwig, K- Bertret. a. D. A ^ rÄ e ^ . BielickeLCo Rr. 102—100. Schwoeret, M „ Buchhal­ Kilrjahn, H., Arbeit. Kochanet Schuhm. Dade, 8t, Ww. \L We»ße, %, Dr. jur. ren T. Möller. G , Angestellt. Hein, 93., Schloner. (Bcrlin). GenSky, B., Ob. Ctadt. ( W 3ü, Maaßeustr.!). Jaedicke, I . . Werkmslr. 9 s.a. Wildenbruch str. 88. B ., W erkzeugs!,!. 89 E. B e rt VerkehrS-A. G Olk. M., Ww. sekr. Berudt. M , Anlegerin. Jonlschert.L, Malermstr. E Schanmann, H., Rökeler, Ww. (Berlin). Gundlach, Schuhm. , NSKOL. Ollsstr. Eigentümrln. Cicrpiol.E..Fletschermstr. Rosenkranz. W., Rangier. ^ahtv Vuchüruck. Deutsche Baeuum Cel Hilfen O., Metallschlers. Diefke. Vt, L'w. Wildenbrnchplatz. V Schanmanl^H,DenLst1I . Schubert, G., Djchler. Kurze, W., Mechanik. A .G . T. Hoede, R., Technie. Böhler, M.. Ww. Dietrich, St., Ksm. Drochnow, 9t, Ww. Tonder, 5 B Baynh. ZV Lange, H., Verkäuferin. ■< - Am Oberhasen - > FitcOS, 9t., Ksm. Rusch. W., Fahrdtenflleit. Dickniann, 3*. Stadtsclr. Leicksenring. W^Fabrkt.'l Kühl. O.. Stukkat. Schaffn. Gerstmaun. H., Architekt Grapp, L . Dreher. Ruft, St, Werkmttr. LeroenüC..Appara1ebau's. Lüdtke, 8t, Stravbschassn. Wagner, Stellwerks» 4U -59 Baustellen. Matern, P ., Arbeit. 6)rothe. Marie Ä w . Stange, R., Duchdrnck. uistr. 12 E Wcgeuer. B., Elgen» Machoy, tit, Schlosser. 61—71 B S tadt Berlin. Münzet A., KraslwsÜht. Klemrath, ÄM Packer. Steingräber, E.,Technit 91 E Gebrüb. Lichten siern, tüuler,n(Steinmetzstr.61, Marschner^ M v Krastw. Nalda, I . , Fässer T. Führ. DZiemami, 8 t, Pensionärin. Pnichendorf. E.. Ww. Tobstng, K» Schmieds Blanke, Backerei T 73.76 EÄennann'scheErben Dqentüm. (Prag). Müller, G.» Pförtner. Rabiger, I ., Arbtriu. Riecke. I . , Eunicht 3 E Otto, H., Rentner. Ver­ Flögel, M.. Kfur. Bleeck, W., Düngem ittels \L WierzewSki, Ney, 98^ Kfm. X Seemann.8t»Staüttntpelt. Wcqener, G^ Ww. Beinroth, M ., Msenb. walt. (Weserstr. 217). Kodanek, W^ Gaslw. T. 77J . a. Nanmbnrger Str. 44. Niv, fD Frau. t* Sleller, 5 ^ Zigarren T Weigt, L , Kfm. Z ugführ.a.D . Lapv, H., stfm. Berndt, G . Näherin. b. wie 73 76. Ratsch, L , Arbeit. Böttcher, F ., Lüroangest. Wannicke, Ä» tjul.Augest. Witt, H., Lohubnchhalt Lausch, Stra^bführ. Steuer, 93., Gärtner. Büttner, P^. Schaffner, Wollmaun. M , Ww. Sander, Dtv Rentuerln. Wintcr,St, De» Syndik.t Braun, O., Dackennstr. Mojer, K., Lagerist, Bringezu, P ., Werkmslr. gelgeitfjaiicr, V., PrivaSchätz, E.. Rentneriu. Euleustadt. Gm Arbeit. Dummrich,H., Werlmstr. 10—14 E BeamteN'Woh» vtörling, B., Holzbilöh. Elbestr. ■ > tiere. Seisert, G , Schriftsetz. nungö-Derein Nenkölln Häusel, A.» Klempner. Günther, d t, Hutmach. Schallok, K^Rbhn.Beamt. GemS, 8L Pmsionarin. Wcgner, A., Frau. Hennig, St, Rentner. e.G.m.b.H^ (WilhelmHeberer,R., HilfsamtSgeh. Schäpe, St, Schneidermstr. Häuser. O., Wertstait» Bnsch-Str. 2). Schulenbnrg.L^Reutuerin Westphal. K , Maurerpol. Knobloch, W.. Korrekt. Jahuke, Qv ksm.Äugest. schreib. Lautcrverger S tr. 10 Apelt, M ., Ww. Jla g k rt 23., Dreher, Junker, B.. SlLtgSlelt. Schur, S t , Pensionärin. 94 E Grnmmrsch, G., Frau. Lütjeus, E-, Mechanik. (Post Bln.«Biitz). E Rückschlag, L , Frau Flnanzsekr. Möbutz, W^ Eleltromont. Böhur, Stenzel. I . , Ww. jlafliter, S ., Lrtoar. Kodawek. A» Gastiv. T. Treseburger User (Nr. 96). Böttcher, G., Steuersekr. Müller, 53., Ww. Tesch, 91, Werkzeugm. Kindervater. E., Kellner. Kranz, 9L, Maschinen Boseke, Ist., Mag. Deamt. Scheibe, A.,Kontoristin. L fc. HaS, J^K fnr. (Polen). a .D . Krägeloh. E., Graveur. Travp, <& Stratzbsnhr. , schloss. Christoph, E., Friseur. V.Graband, P w Kfm. Schönberner, K., Posthelk. Brauer, E., fltijteriiL — S ., Technik. Niemetzstr: -> • Marsch, & , Dreher. F al^ A., Frau. (Lichterfld.Sluguftaslr.5) Ilrban. O., Terrazzoschlelf. Köhring, Th» Musik. Krause, 8t, Schachtmstr. 14—24 geh. 5. Mittelbusch Weber, M., Näherin. Hareudt, W.. Revisor. Krause, <$., Postschassn. Borchert, H., Schmied. WabinSkr, I . , Arbeit. weg 1—5. Kretschmer, G.. Arbtrin. NaumVnrger 61c. - > Hentschel, 8U, Lager» Lolberg, B., Ww. Rist, 2öv Postaisist, . Wiunecke, E., Polsterer. Nitschke, D., Schlosser. 26—40 geh. z. Mittelbusch Damm, F.» Ww. Sahr, P^Ob.PostSchaffir. verwalt. 4 E Luckow, ©v Cigenlüm weg 6 - 7 . Ossil> E., techu. Angeft. 73. Sl existiert nicht. KleSllng. E., Ww. Ehlert. H., Rentner, Scheine @ Äottiutor.cuD. w Behmert, P ., Betr. Jng ■ 83J . a. Nanmbnrger S tr. 1 RangnlL W., Mechanik. Klette M., Schlosser. ©oller,, Pensioliär. Schnelle, B .. Steuer Dclec. I .. Installat. Stichler, A , Ärvtriir. 42—54 Banstellen. £ Wagner, Eh^ F rau Klnge, R „ Presser. Harrott, 9 t. Ww. Jurzok, Ä.. Ww. Ob. Jnspekt - Mittelbuschweg Ruhle, Helene, Jnspekt. (Malmö). Kumer, L , Schneiderin. Heubach. M., Faktor. SchSndube. E.. Ww. SachS, Ww. 56—74gel».z. Bergstr. 102. Neumann, P.# Just. Sekr U Dentjch»Schwed. Schröder, R ., Krim. Sekr. Laake. R., Arbeit. P aul, St, Bankbeauu. 76.78 E Industrie Grund« Löoecke, E., Drechsler. Schallest, P , Telegr. Iuteressvertr. (W8, Malon, K., Dekorat. Titlet, W^Auaestellle. Lange. E., PhrolechnitT'. Pohlmann.K.. Pensionär ftückSges. m. b.tz.(W v Bauhandw. Leipziger Str. 10). Meiner, H , Klempner. Trampenau, 8U Ww. 2—10u.40—^üE^Heimban" Rittner, Kfm. Vobstr. 26). Schmidtchen. 8T Ww. W Aljcher, Ww. Meißner. O.» Mechanik. Gemeinnüy. Beamt. Ziegler, K., Bez. OL. be Noy, St,06,Maschinen» 11 Baumeister, O , Bcrw. Schulz.W..Maschinenführ. Bergt, < * Monteur. $ ., P u ls, W , Kalsier. SredlgS. e.G .m .b .H . Dezernent. nrstr. Schulze. F^ Schloffen Feldweb. Fischer, I . , Friseur. Riedel, W^ Bäckerei. (Berliu). Bseuge. Telegr. Assist, Scheuupflng, H., Rentner. 80.82 E Leivz^er F ü r. S picha^L . Näherin. Hahn. Th., liflteihu Riclsimüllel,P.RolaliollS a. D . V Gesellsch. f. Grund».. Schütko, W , Schlosser. sorge, Dersscherung Trenner, Sft, Ww. Hameister, P v Bücher* arv. DeiMöaenSwerte m.b.H. Bürger, 5 „ kfm. Angest. SieblgS, Büroangest Wallmann. Ww. reuif. T. (\V8 Unter den Lmden Rondio, P , Kranführ. Hübet, 3 ., Tischler. V 'jSöfjtairä, 23., Verwalt . Shiemc, L , BrieUrag. Zirgler, G., PropaganIah n , iRw Drücker. Nr.47) Stukkat. Janliewicz, Ä.» Rbhn. (W30jRunchenet Str3). Rothe, Weizenegger^. H v LeytieS, E., Näherin. Ruthrnann.M.,Buchdruck. 2 Blawert, I . . Telegr, Bedienst. Bamick, L . Schuhm. . Schlosser. 93 E ^ u T z , er« üsm. Mitteile, Tr>chlee. Banüandw. Schlosser, 93., Lagerarb. ZuchowSki, Dt» Werlmstr. Kehling, H , Kfm. Cläre, Buchbiud. Schulze, F .. Stvhn. Arb. E Schulz, SL, Ksm. Schrapa, K^ Rentenempf. 5 E Braun, — M., Kraflwbes. Böhl,H., Postschassn. Ksm. Busch, W^Monteur. 4 Ebeling R..Telegr. Sekr Stürmer, Ä* Maschinen Schulz, H^ Schneidermstr. V. Kohl, 8 t, Werkzeugm. Knoch^A.,Drechslermstr.1°. Grote, I . , Telegr. Dulllng, P ., Rvhir. Arv Friednch, L , Arbeit. arbeit. Dauhandwt Schulze, E., Ww. Nenmann, W , 1)L jur» Denier, M., Blumen. Gusen, 8L Gerüstbau. Gärtner, D., Schlosser. Zick. 6 „ Ingen. Hempler, 8t, WerkfiNir. Schätze, H.. Kraftwführ. Refereud. Blaesing, Büroangest. i5E.öalif,r Goebel, M., Kohlen T. 85EBalik,D.,Ww Eigentum. Heuseler, L . Rentnerln. Jaeobfen, St H , Technik. Strevlow, W~ AmtSob. Richter, 23., Daukbeamt Böhme, O ., Bankangest. Holewa, I . , Pensionärin Gohr. F ., Triebwtühr. (Fuldastr. 2«. Müller, L . lechn. Zeichner. Geh. Drews, 8 t, Schneiderin Schulz, G^ Milch. Jerau, Monteur. Graul, M , Hllkö^reh. \ t Woigb R., Verwalt. Drang. G>, Postdetr.Ärb. 96 E Schulz, M , Betriebs, WaleSzlowSki, 5U Telegr. Froese, Ob.»Zollsetr. Grinda. Aufteh. Kaunewurt, H« Buchdruck. Doelt, M., Maschinen» leitr Tarrach, E., Ww. 8Usist. a. D . a. D . Holz. W , Schlosser. Kerslen. M., Postangest. schloss. 3 Brillant, B.. Postschassn. Gnädig, P ., Werkmslr. Waller. O.. Beamt Groß. 3» Fleischerlnstr. HüUich. 9L, Werkmslr. Datlaec. O., Dreher. Kohlt, G.» IfttLSUmcst. Chr^onowsli, 3-, Telegr Haensen, 9EU Werkzeugm. Hintze. OL, Steuerelheb. Wermnth, Lehrer a. D . Keller, L , Mechanik. ÄölleL St, PostschafflU Labn. E.. Ww. 12 Boden, M* Rentuenn. Koch, L . Ww. Lehman», 8L, Mbhn. Klatt, QL Rbhu. Beamt. Janke, H., Büffetter. Laugkavel, M ., Seifen. Gro?/lewlcz. D* Klee, F ^ Anlegerin. Fürjt, 9t» Kfm. — F.# Posi»Sekr. Kotsch, M ., Dreher. langest. Link^ E» Technik. Postschassn. Kley, M v Ww. s Hoffmann. F., Kfm. Kull, F ., Schneiderin. Krause, P v Näherin. Lorenz. 8C, Heizer. Lorenz, Etrafanst. Jm lan, M^ Postschassn Komifchki, O v StraßenLehrer, AI, Ww. M ala-, M» Renlnertn. Krüger, St, Kfm. Ob. Wachtmstc. M üllen F« Pensionärin. Malitz. K., Postschassn. Löbenberg, j t , Stadt» Ä rcinfa. Meyer, D , Ww. Relchmann.F.,Warrnpress — Telefonist. Kutzmag^ F ., Rentner. SchmidtR^OV.Postschaffn. Koye. «L. Ww. inspekt Röhlte, P w F rau. Dnnke, Drechsler. Lade. H., Arbeit. Sander, B» Schlosser. Ulack. F . Postbetr. Assist. Menzel, W^ Konlrollin. Roi, fS- Ww. AatsH, R., Arbeit. Lange, P ., Rbhlr. Angest. Kreiset F - Schriftgletzer. Ulßrich, K„ Kolonialwr. Stetig, 8t, Postschassn.' Materne, O., Maurer. Schmidtke, Monteur. spekt Richter, P.» Feintaschn. Sefeöie, St. Rangier. Bonboff» Bnchprüf. 4Adam,O^Telegr.Werlst»lir Nerger. 23^ Kfm. Schedler, K.. Postbcamt. Leuschke. E., BerufSnna. Metzner. B., iFeuerwehrm. Schneider, ©., Stichler Winter, @ Werkzeugm. w Erdmann, S t, Postschassn. 93.100 s. a. Bergstr. 99.100. 6 E M asanuetFv Agentünr. ^ ^ m id t L , Buchhalterin. Echeidemann, 3JL, Köchin. — F ., Steinsetz. 87 EWedig, S „ ©leittmcv E K utz,^, F rau (Grüne. Biermann, I . , Ww. Schulze, 8 t, PosUnjpekt. Harbnsch, A.. Postschassri. Marund?,' Ä.. Ww. (Britz, * Threde, P vJßostschaffn. mestepfcprg. H.. Zentner. Lehman«. L , Lluswartrin. Schrade, L . Trtebwführ. Schueide^.H.Feattöerdreh. Ddrwald, F .. Tischler. 6 Lögae,F^PoltKraftwführ. Selkmann, St, S c h l o ß i Gäbet, G.', Wrchm. ' Witte, St, Ww. MlUelttedt, I.» Schneider. Staffelt, L . Lithograph. R h e tn ö o ld r SBtfc Pockart, Postassist. — E., Bäckermstr. Graf, M ., Tischler. Tietz, K.. Docker. Müller, L ^ 'W w ., Richter, a * Glaser. Bergflr. . . Wruuck» F^Püstasfist. a.D. Saffran, O^ Postbrauit Hoepfner, 2 t, Buchhalt. Neumann, St* Schlosser. Losch, P * PostöeamL., Sauere H ., Kfm. , < 14 Besocke. DL. Ww. Martin» G., Kfm. W itt, E!, Schneiderin. P riruler, 6 -, Mechanik. Schulz, liw- Ww. Seidel, Iß* Postschk ^ Blume, L . AbMsgSleit! »tit, Werkmstr. Rrür>chla§, Rw'Äutonto* | M öller St, Maler, Etresow, L , Bauschloff. SBctfetrer, 5 t, Postschassn. Lapgnerweg Lullrich,' M.'. Ww. v | Passes H.. Magtstr. SzynowSki, L , «rafrw. bilfuhnoes. X ' I Simmermanh, H4 ^ , DziedzinSk^L^ZiMnerm. a. D . üngesiellte. , -Damtnbrkleidg. (. GoethestL Deraiebe» 9L, jß e ib ts it. i 8 » h r. . ^ .
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.