Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1939 (Public Domain)

Lkchtenrabe Straße 24 S traß e 23 - > ■ Linke Seite. Ackerland. R e c h te S e i t e . S traß e 24a - > 1 E Schuhe. N., Mechanik. Pfeifer, Ä., Arbeit. Schielke. G-. tfut. 9IugcfL 2 E M ühle. SB, Vorlchloff. 3 E Spltzkatz, H., Kutscher. Wiese, SL Schmied. Baustellen. Holtz'scheS HauS. E Ho>tz, Rohrlcg. Daustellen. Neubau. itammcrcVfcsjeS H au-. E Kämmerer, G , Post» facharb. Verwachs, Schlosser. Sommerhäuser. Baustelle». Feldmark - > Straße 24 Schludler'scheS HanS (4) E Schindler, Berliner S ir. •>» Maschinist. KiebgieS'scheS HauS (L) Lanstellen. Kauzler'scheS.HauS. E ««genannt. EKan-ler,O,Mag.Angest. Götzmaun^cheS HauS (B) Garniy'kcheS HauS. E Götzruaun. 2L, Kfm. Adolf, a . W o. E Äarintz, K., Arbeit. Kaefter, H , F rau . SlNier'sckeS HauS. E Slllicr, Betr. S eit Struck',cheS HauS (9). Zieche'scheS HauS. E Strnck, W., yrislmr. E Zicche. F ., Ww. Berliner S ir. • > Corinth'scheL HarrS (10). E ungenarmt. Gärten. Knbin'scheS HauS. Elifovethstr. - > E Kubm, & , Werkmstr. Hocfnei’ichc« HcnlZ. Gärten. E ungenannt Meyerbeerflr. -> • Korsank^lcheS HauS. Garten. £ Korsanke, 3-, O b. Post GirnuS'scheL HauS (16) schaffn- o. D . E GirnnS, E . SB». Liesenfeld. P ., Monteur. Baustelle. Baustellen. Wolziger Zeile - > Wtldauer S tr. Baustelle» Maffeisir. - > — 1788 — Könrgsteinfir. ->» 77 E Jffland er, St, Schuhm. 78 Parzelle. Grod-AiethenerStr. - > ~ Süden 308 - . -S til XV 19 E D ö rre , 9L, Riesel Ob. 31 E Fischer. C., Ww. w arten E P a u l, (E, Baukbeamt. Klette, fit, Werkzeug«. ! E ^cchtci; S v S c h ift20 Parzelle. 21 E ungenannt. 33 E Großmaun» W ^ BankTraum», £>., Krastwsühr. revls. a .D . Baustellen. 34 E Müller, Fachlehr. s. S tra fe 130 Rangidorfer S tr. B arS , 55t, Ww. •< - WültLdorfer S tr . - > 35 E Knaack, £>^ Ww. PriuL-Helurtch-Stn - > Baustellen. 36 E v. Köppen. Charlottenstn - > 1 E Hoffmann-'sche Erben. Ergentüm. (Coburg). M oov, G ., Arbeit. Baustellen. HumVoldtftr. -> ■ Pe.'uS, L^BerVandSrrvif. 26 s. a.Prinz«Helnrich»Str.6. 37 E B ü len d orf, Scheffler, St, Arbeit. Ackerland. Reg. Banstelle. E Zobel, M ., M ale r T. < - Lessingstr. ■ > R a t T. 40 E Ehrlich, <9^ Snaen. 2 EGotzmL!n^H.,Stereotyp. Böhme, F ., EifcnBJBeomt. SS—39 E o.Oben,<£, SBtoX Goldt, 2U, Mechanik. 41 E Kahleri. W., Lehrer. Götzmann, 2BV techn. S eiler. M ., Ww. Rbhn.tznspekt. Heinicke, A., R entner. 41a E Brerbach, D^Lehrerin. 40 E Wollweber, H ^ Eigen» Hel l er . Schühmmf t n (NW^lftrcfelberSto^O) O tto^.,H anZ ic(8öcrt«tT lümcr (OranienLg.). KliugVeil, Eisenb. Gehrie, (L, Major T. Lharlottenstr. ->* Kaufmann,H.trchn.A«ge1L Pförtn. 42 Baustelle. Koch. Derstch. Arrgeft. 3 E Freidllug, 3 « F rau T Koch. St, Arbeit. 43 E Bommel, Maurer. B arthel, L EHcfele, Werkmstn Kfm. Matschte, F rau. Bommel, SBV Mauren Wieomer^ E ., Revisor. Bech R .. Kfm. Neuerrdorf, H . M aurer. 42 E Moritz, H., D e . Donner, E.. Schloffen Behrend^ M , Arbknn. Bürgermeister < D . l Fllnke, Cleltrmnstr.L Donnnck, R ., P o l. Beamt. 9Hcm§, Th., M aurer. MaugelSdorfF)^Ofensex. D onnerstag, B^Tapezier. Paulick, W , Fahrkarten' 43 E Brunuex, H., Kfm. anSgeL. 44 E D aedlow ,H .,'85rtntn S o itttö t Bauarb. Frerdlmg.F.,Reich2angesL Reich, R ., Mechanik. 1t Banstelle. 45 E Nowigk. K., Schmied. Roy, P ., Arbeit. Neumann. S Lager-alt. t, SchottSttrger E in GattS,W.,Postinspekt.a.D. Ulnr, D v Lokomotivführ. 46 E Bohne, 45 Sommerhaus Buchdruck. Götzmanu,M^ Buchdruck. 46 E Mernecke. D„ DLcker- Jatzd^tS^ Galvanoplastik. Priuz-Heurrich-Str. 47 E Langner, D .. Kfm. ®o!6|ir. Straße 2 t - > mstr. (SW 29, Berg« ((TsmrlB. 2 Knesebeck« s. W ildauer S tr. Baustellen. Koschle, E.. Arbeit. Bahuhofstr (Unbebaut) maunfir. 2). straße 6). Pommerening. 29 t . Herdegen, H., G . rn Slckerlaud. Nonuenmacher, F , Pro. HeckerL E., D ipl. I M . T. Stereotyp. V. H., Faörk. f. Larrze'sches HauS. kurist. T. 48 E Bnderich, SL, Ww. Regrstraturbeb. T. Wicknra, F . Aufseher. E Lanze^.Herrenwaschel'. Rogalli. O., Asm. Kupsernagel» D., Rentner aber, 9L, Technik, Rrcd'ingsir. - > E Pause, (5., Rentner. Seüer,H ., D iptLandw . T — F .. Molorschloff. Kother.E..D«clagSdirekt.L Hildebrandt, F , Metorenartmann, Direktor, (Unbebaut) S traß e 23 - > Möde'sches Hans. 47 E Bürchl, f t , Ksnr. T. Kfm. Fabnlbestyerr.708652. 49 E Grifchow, E Mode, S t, Schuh«. 48 Baustelle. Linke Seite. Scmmler, M ., Buchhdl. Stella Verlag G.ru-b H. T 50 EDüttcher.AvPostscha§n. (Freiertweg 18). •< - Naabeftr. ->• C. D . L Daustellen. Daustellen. W eiland, G.. Schloffen Below'scheS HauS. KranS.H^ HaudelSvertnX Weckner'lcheZ HauS. Bei Drucklegung iuTützinger E Aelow, H , Schmied. 49 Baustelle. 5 E Hering. E., Ww. < - WünLdorfer Str. 50 E BeSnkarrn, Schuh­ S ounct, F ., Exped. 5 1 E Hollstern.C^ Dz, Tier­ E Weckner. Schlosser. S tr umbenannt. Baustellen. arzt a. D . macherei. Schelan'sches HauS. -< r Bayerische S tr. ->* Hering, M onteur. B erliner <5tt -> ■ E W ilm. Negistrat. 51 E Koppe, Th., Landwirt Mühlenbeck, H> Postassist. E Cchelau, H., MaurerBaustelle». L i n k e S e i te. (NO 55, Rykestr. 22). 53 E Jahnke. M ., » rb trts. Polier. a. D Plauschinat.'scheS HauS. H. Rlbvach'scheS HauS. 54 E Putjchien, F atto n Kramp'scheS HauS (11) 2lrlt, W., Futzruntern. MaFeiftr. -> ■ Schneider, F ^ OV. Such» E HttBbad), H aus, Ingen. E Planschinat. Ä., Fröhlich, H., Ww. E Kramp, M ., Gigrn» 55 E Bottchcn H. Krim. Halten Echneidermstrin. T. Rehberg'scheS HauS. E Riebow, M ., Ww. Assrst. Hahn. Lv Pferdepsleg. lümciiit. Kempel,H.,Beh-rd.Angest. 56 E Gindler, G., Zollsekn R itter, O ., Rechn. Rat. u2 E Hübnen W» Stadt« ■ < - RangSdorser S ir. ■ > E Rehberg, M « Ww. Kramp, A., Reichs?lnyest, 2 E ungenannt. Baustelle». SchrneiÄel'sckeS HauS. CßeriufpcZL Baustelle, 6 E Häßlich.2?LLlmmer» 3 E Starke. 9L. SildT;.T 57 E D o ll.G .S ta d t» Threrbach'scheS S au s. E Schm cichel. s L Dauarb. 53 Baustelle. mstr. (N r. 6a). (därtuer'sch^S HauS. E Thierbach, F ., M aurer. 54 E Achterberg, <5„ Ww. luspekt. a. D . Zernrkow, 9C, Kohlen T. 4 EFröde.M ,Eigentüm erin. E Gärtner, M,Schneider. Feh^lng'scheS HauS. E ungenannt. Angest. Rover, E.» Schlosser. 58 E Poletzk^ Kassier. 55 E Bast, 9 t, Pensionär. 6 a EHLßlich, M.,Zimmer» Fröde, Dusse'icheL HauS. o EKempin.P^ BemebSleit. Poleyky, Ä., Schristsetz. Heckert. H., Kontrolleur. Goechestr. - > mslr. T. 56—58 Banstellen. E Duffe. F., Elektromoni. Schröder, M aurer. Baustellen. ffeldstedter Weg Haglrch, 33., 3immcrpoI.T, 6 E Dworeck. £X Lehren 59 E Knauer, £ , Eigen» Anderffon'scheS HauS. Grimmstr. t tnmeriu. 59—60 Baustelle». 7 E ifaich, W., Schtoffermstr. 7 E Thiemann. S H E Änderffon, N., Maler. Spletzer'lcheZ HauS. Fiuanzinfpekt. E Epleser,E»Werkzeugm. Baustellen. Schonseld,J^ BerusSschul« 61 E glitsche, H., Ww. t Nvdlkch, Kjm. < - Marieufelder S tr. - > ■ 62 E Llnderröerg, S.,Dugest. Mit'schkowsk^H., Phokogr. 8 E Kloß. P „ Lokomot. Sommerhaus. Lehrerin a. D . Daustellen Daustellen. F ühr. a. D . Altmaon'tcheS HauS60 E Schatz, • Abendrvtweg-->E Altmann, D „ Riesel 61 E V e rla c h ,P r iv a tie r . 8 E S te llte t P . Schuh« ■< - LeuauÜn ■ > Ackerland. Golystr. wärt. 9 E Platz, F ., Eigentümerin. 62 E Dommarn. Schnei» machmftr. Tl 65a E Kloß, L , UeLersetz. R e c h te S e i t e . P au l, E., Betonpolier. (RicgeicholS LSchlcficn) dermstr.1'. Gersonde, Arbeit. S& E Schumann, 6 » Baustellen. V. Äroth. Jrargacd. 8er« 63 E C aspar. L . Ww. N e c h te S e i t « . Banmstc:(HllSertftr.l0) Steinvers, DL, Trschlen Gabor'scheS HauS. F rl. L. Ribbach'scheS HauS. walt.(Schönedg.,Haupt­ B arthel. 66—68 Baustellen. Kloftermeien L , Auto« E Gabor, y . ErziehungS Wasch, M , F rau . E ytibbach, L , Ww. Grotz-Ziethener S tr. 69 E Begall. Rr., Pensionär werkrnstr. T. straße 23. 24). geh. a .D . Wietalch, Ifm. Angest. 1 SomnierhänScheu. HvhlelU, £)„ Prokurist 1 Schneider, Prüfer!n. 70 E Hanlle'sche Erben. M ittag, GL, Banlbeamt. Neubau. 64 E Schroeder, W ., Dr. Feldstedter Weg 10 E Kawphausen. H» Paysen'Peterfen'scheSHauS. 2 E Sommerhaus. Ceellienstn Sommerhänfcr. Konfnl a. D . GnudeSwart T. E Poyse/i'Petersen, E 3 E Theuerkausf. <£, Büro 71 E Fahrenholtz, Ch^ 9 E Schmigalla, W., Ackerland. •< - Maffeistn -> • vorsieh, a. D . T. Ingen. Schulz. Lichtpaus. Eigentumerin. Bankprolur. T. Kolonie Lehne. Siedlung. 4 E S ch»rn, G.Derfich.Ang est Fahrenholtz, B , Buchhalt. 10 E Io st. L. u. M ., Ww. llE Som m er.P^SuvdrrektT Sovlmerhaus. Schmidt. 9L, Reniner. Iah n . <$., EfeTirit Roedler^scheS HauS. (Steglrtz,Sudendftr.l2-. 12 E Elkemanu. E , Finanz 5 Sommerhaus. Repke, H., Ww. E Ro edler, Uhrm. Hahn, 6 , Kfm. Jnspekt. 6 E P ieper (L, Sientner. 72. 73 EMöbiU§,T.,Eigen« Schwartzkopf, R ., BuchSommerhaus. Durchgang Soethestn -> • 7 E Pieper, S t, Arbeit. z. ^rredenSweg - > Behrend?lcheS HauS. tnmerin. 13 E Kaiser^H^Telegr.Asstst. E Behreudt, <5VS ia n re t 8 E Keller, H , RelchSstelleuMöbiuS. Dr.-Jng^ 11 E Schlichting. M » Aschaffenbnrger S tr . - > L in k e S e ile . JciL a. D . Fabrkt. Ergentümerm. Griesbach'scheS HauS (1). Erbert'fcheZ HauS. Baustelle. CaZpar, 2 ^ Büroansest 1 Baustelle. E Erdert, 5 - Ingen. Bergmann, F., Tischler. Böhw, M , Angestellt. EGriesbach,H.,BetnebSGruber, UL, Nbhn Angest, 10 E ungenannt. 14 E Nathmann, 35., Du- 3 E ©tcjfen, L. Ww. 4 E Grese, 3L, Kfm. Z Franke, Schloffen leit. Steffen. E., Terminbeamt. Baustellen. • < - WeUburgstr. * > 75-76 E Duttk^ W^ Dank- Neubauer, O ., Arbeit. cherrevrf. T Mcnzel';cheS H aus. äugest. SaLlowSk^, Gw Renten« 15 EErchmann, L . Schlosser. 5 Baustelle. E., Angestellt E Menzel. N., Schmied. Micheel'scheS HauS. 11 E Scholz, FaLrlt.1'. 7 E Seewald, Kellen Ehw Stenotypistin. E Micherl, Hau-tempf. WteniSe, Monteur. Tober. K., Bauschkoss. 12 E ungenannt 9. 11 Sommerhäuser. wachlmstr. b. Sch. 77ESchnlz,A.. Cigcntü- 12 E Kuhle, Einricht. 16 E Luck, 9 W Rentner. Metzelt'iches Hans. 12a E Groß, H ., F rau . 13 E Schulze, G .M aurer. Lehnnann, H „ Schnftlcit. Kroß. P ., M aurer. mertnT. (Schmargendf., Kuhle, ML^G.,Postbeamt, Lnck, D.. Reichsbeamt. unbebaut. Baustellen. Minist. 15Bischof, H.„ Schristsetz. Forkeuöeckfln 16.17). SzutzknS, O ., Ob>Wacht< 17 E Lutterloh. S äuberliches HauS. StUler, I . , Buchhblr. E Krugmann. W.. Ww. Ackerland. mstn d. Sch. a. D . Direkt. (JohanniLthal). Blrefert, W., Dschler. Baustelle. E Schubert, H , Eisen« Kroll. W., ks«. Äugest. Steiu, 9f., Chewik. T. Süy3. B^ Ww. 13 E Gißelmann, (S„ Kfm tfiincri«. KrouVergflr. -> ■ 17 E Wittke, SU ÄolormeR78 E Schul-. L . Postassist. Gütersohn, ©., Ww. 18 E R otten M afor 14 E Duchwald, Emma, Schubert. A., Mechanik. fülin 79 E K lo tz .^ Ww. a .D . (Braunschweig). Marscha!, Derstch. LebenSmittel. "C Szamei1preuß.R,Rentner. SavdeL D« Dtpl. Jog. EzeSkseba, ©., klm.Aoaest. 19 E Sogar, F ., Schrissetz. AfchaffenVurver © in ->• Buchwakd.W.,Kraftwführ. Beamt. Husledt-'rcheS Haus. Reinicke,E.,DersrchLIeamt. Radehki, G., Autofchloff Thiel. RbhnbeLienst. R e c h te S e i t e . E Hustedt, Ä.. Stadtsekn 1 E Krüger, S t, Schlosser. 15 E Kossack, P.,G ürtleL Sautter. St, O b. Meister. 19 E M aaß. I . , Dipi. Wrobel, M ., Schleifer. M üller, H., PostfacharL. GrieSbach.H.,Elektcomftr. 2 E Soll brecht 3» Rech. 2 Baustelle. nungsföhr. Senst, Ev Ww. HaudelSlehrerin t 16 E Rehberg, Tischler- 80 Sommerhaus. •< r Aschaftendurger Str. 4 E Mücke. Bildhau. 3 Baustelle. 20 E Wicke, & , S tu d ,R at. Bobertag,-A., Ww. Naabestn • > mslr. (Neukölln, J n n . Blohmstn - > 4 SvmmerhLrrSchen. 21 EGteinmeien-SB., 81 Baustelle. stratze S). 6 E Kokott, F v Schachtmstn < - Gemarkung 5 E Nabzeh, K., Straßb. Oberiugen X Pudllch. M ., Postschaffn. 82 E Kroll, B^ DgenBln.,M arienfelde • > 22 E Hitzmann. M..W W .1 Schaffn. tumerin. Baustellen. E Schachtner, F.. tzerrenRadzey» E , Eifeaflecht. AschaffenSurger C tn - > Speckmann, £* Stenoty­ 14 E Piesnack.P., Zimmerm. Hute, R., Tischler. moden T. ' - Hombnrgflr. - > Projekt. S traß e -> • pistin. Krause. F., Berwalt-Jnsp. 23 E W ol^ « v Ksm. D ittm ann, St, Kfm. Linke Sei t e. 6 E Pelte, P .. Schlosser. 19 E Feistauer,J.,Peusiouar. 83.84 E Mnschick.L.Eigen. 15 EBennewitz,Ä..Ww.Zim. S ailer, E., Maschinen- 10 E Molgedey, 2Bv tsm. Baustellen. 7 E Keil, S t, Maschinenbau. WinkiewZkl, B , Borarb. Ichloff. mermstr. (RangSdf.). tilm.(3 W6lMeuzberg' Ängest. Weigelt'iches HauS. Parzelle. Liuke, W., Zentner. Wolf. C., sanit.Anlagen T. 12 EGromuieaL^Dertret.'N straße 10). O tto, G., Srhrittsey. E 2BcigeV, G., Eigen. ■< - Wiesbadener S ir . -Z 8 Baustelle. Karker, 23«, Ww. T de la Porte- H^, Kedakt. 24 E Schütz, W v Gastw. 14 EHrese. W ., Poltzeimftr. lümerm. Banstellen. (Bahnhofstn 30). Heese, Invalide. E Weigelt,H.,Kraslwsühr. 9.10 E Sommer, Ch., Buch« 62. 63 E Thätner, Trete, 8o EKöniq,L,Eigentümerin. Schlicht, 5&, Stadtassist. halteriu T. v. Ramdohr, £>., D ipl. 16 b. Reiter, ©., Angestellt.'t Schulze, A., Mamsell. Lhrel, W.. Mechanik. Daustellen. Bnchhalt. E Sommer, Selma, Ein« In g . T Zachan, VL, Werkzeugm. 16 E Weitzkopf,J., M in. 18 E Fraatz, 2TV Kfm. T . R ec h te S e i t e . ETHäiner.H.,Mo bezeichn. 86 E Freitag, StH PoU kauf. T. Durchgang zum Beamt. 20 EBottcher,Ä ,Elettroing. Schneising'sches H aus. Sommer. E., Rentier. FriedenSweg - > Banstelle. Homburgsir. Beamt. a. D. Brauer, H.. Werkzeugm. ESchuelsuig, O ^ Nrescl' 11 Parzelle. Baustellen. 67 Garagen. L7 E Sooft, H., Mrlchhdlg. 25 E Kotekmann,W., M ajor Fontanestr. • > wart. 12 E Pietzner. M aurer. 67 H ärtung. G., Eigenlüm. 87a E ungenannt. (WrlmerSdk-, Südwest. (E i T. Bansteller^ 13 Baustelle. Wengorra, H., Registrat. korso 59). 26 E Brückner, SL Eigen Zischer'scheS HauS. 14 E Eugelhardt, P ., Arbeit. 83 E Steeg. H., Händel-' V. CaLper, ($., Ren hierin lümcito; kWiinSdorfer E Fischer, H.r Buchdruck. 15 E^Echindelhauer, Ll., (Waldweg 63). KronVergstr. -> • vertret. T. S traß e 5a). Baustellen. Feuerw. S e a m t a. D. Baustellen. Steeg, C. LSohu, Binde« Karg, E., Kfm. T. Beethovenstn D uw e, Kfm. T. Götze^cheS HauS. Boß, K., Dreher. WeilVurgstr. gärn T. Schubert, H., D r , D ipl. Hetzer, ti., Buchhalt. Li n k e S e ite . E Göpe,seo.,9t.,Ob.Celr. Aschaffenburger S tr. Ackerland. 89 E Ofcheit 28., Dollstr. Landw. 27 E Lrothe,K..Bank0eamt. öö& ejm i., R., !fm.5liigejt EBluhm ,E., Suftijittipclt 4 E A!brecht,W.,Eigentum. Sekn < D . T. l 17a E Wolsf, B .. Kfm. T 28 E Bcaolb, (5v A t». Baustellen. (Südende, Lehlert«<- Cecilienstn Hübe, E , Stadtassistentin. Fritschka, 91., städt. Äugest. Wilhelm'fcheS HauS. Klein, H., D ipl. Lug. slraße 22). 90. 91 Banstellen. 18 E Großmann A., Eigen« Grenzweg - > Nisse», H L .. Chefarchitekt. E WUbelm, Eigen* Paetschslr. ->» Hoche, ürberl. Lesnngstn - > tümerin. tümerin. , , W olziger Reila •>»_ 7o E Aukfchun, P » Büro- 92 GaragenhauS. Mag. ED ahlhanfen,F.,D lrertor Großmann O .M erw.Jnsp. 29 EKollwitz, EWilhelm,K.,Maschirien M edizinalrat T anaest. 93 Barte«. 18a E Dletz, ^ M agistr. schloff. y E Tzernicki,PH^Stud!en« 30 E toic Stn 29, Schleusener'scheS HauS (3) Bäcker, i!lckerland. Anlest. ^ WürzS«rger Sir. rat; E unseuannr. D ietz^uu., fftn.Aitge[L Ltndecke, SO, Zollinfpekt. 76 Baustelle. •< - Humöoldlffc. Straße 41a Nlmenallee - Bayerische S tr. - > (Unbebaut.) Tutziügcr Str. Uhlandstraße Biktoriastr. 5 flio sirf Z w c Straße 41b Straße 24 a Straße 26 Straße 68 Südliche Umgehungsstr. Straße 102 f Straße 130 Waldweg 'aunusstraße Straße 32 Warnitzer Str. Straße 144 Straße 32a e s Ä f * 2^ Wrberstraße Straußstraße B austelle. chm ttt,
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.