Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1939 (Public Domain)

1«*oäg,u n ‘,v* ** rj~ v - T- -r v^l «s S ta a k e n SO Parzelle.« •• 32 E Hoffiimtm. P M a u re r Mieser, G-, Bäcker. 34. 86 Parzellen. 33 E Ebert, Ll., Bürogeh Wassergraben 40 Papzelle. Sundhauser Gang ■ > 42.44 E 9Z cSlt,0, Fräser «<• FerVrtzer Weg Neunkircher Steig ll'-BÖrem cc,9t, Angestellt. Betm Pfarrhof Drelch6»lpt,E..Dipl 9ng Torweg 13 ELehrnan»,B^ Schlosser Grnndslucke der öaricnsiadl Durand, W^ Poslschassn Staakcil. e. E. m 0. H Torweg 15 Parzelle L in ke S e i t e . 17 E loschen Ä. (Ifm 1—15 erisUeren nicht. 19 E Schäl W , Rbhru 17 tiita, st* angciu HMSschafjn. 19 Zech, L , Tfnu Äugest 21 ENr,eger,K, Gärtnerin 21 Hul-üerg, (£., ksm.Änae Lehmann. A., LKechanrl. stellte Nenn. E Monteur. 23 Bast. (£. Tischler. 21a E Nöthe, & , Stobt* 25Ehrenblecht,G, Kolonial otiiim a D . waren 21b E Dietrich, W , S obt« 27 Becher, Schlosser gättil Wegner. A , Maschinen jchloss. Rechte S e i te . 23 Reikvwöli, G . Tischler 2 Parzelle. Schindler, Schleifer 4 E Lrepe, 6L, Rb^n. 31 villgardt.W^Auloschlosf Wagenmstr Rogahn, 6 , Kleukpner 6 E Schnlz, K«. Vorarbeit 33 Gteppner, Pennonar 8 E tzelmbrecht, 35 ReinSberg, C., Ww Enlaillrer d7 Schneide^ Ww ffiulhtcr Tischler. d9 Heuer. W , Postichassn. Lange. W , Tischler. Durchgang nach Laüiskc, 9 t, Schlaffer Fmienkruger Weg 10 EBromund L.,Schlosser 41 Nächstem. Angestellt Pnmlt.W^Molorenschloff 43 Matte, F , Verseil. 12EDnmmann^S Beleuchter Richter, A , Ingen. Äuhn. V Frau L. 45 Rnnhold,W ^ Ingen. Malek, M , Einricht. 47 Eichentops, H , kfm An 14 Parzelle. gett -< - Torweg - > 49 MakowZky. ©v Detr. 16—22 Parzellen Technik Fachrnger Sir. 51 Hermetjng, W , Brblioth Beamt 53 Lednmnn, Q H Tischler. 55 Scharrer. Werkmitr — 1390 — 60 E Jw aiy ***** . Westen 258 Seil I V EMatheSM-Rrgkstrait 4 3 6 'E K rü ß fr/W , Rbhn ‘ Schuster, F , Arbert. Äugest. 887 Banstelle. Möthtower Str. Grouiaunn. G , Dreher. < - Fiukenkruger Weg - > 418—420 Parzellen. Milserstaedi,G^8nhrgesch 389—393 Parzellen. 422EJÖrcU reuz^.Anaestellt hdlg T. 395 E ©rausche, ÜL, Milch 424 EBredlau.I., S chloffer. 70—75 Baustellen. 420 existiert Nicht. Priorter Weg 76 E Kletzliug^>^Werkmstr 397 ^rhreIe.W,Holzhblg. Gellorver Weg Kießling, Kfm, 393—411 Parzellen. 428 Parzelle (6lm 6e 343) 77 E Scheu, I . , Schafes. 413 E Bäht^M., Polier 430-434EHirsch,P.Kohlen -< r Setgeselder Weg - > 78 unbewohnt. 416 E Sähe. SJZ. t 430 Parielle. Suite Serie Baustelle» 417—425 Baustellen. Brtorter Str. 1 SominerhauS. Nentttiauser Damm - > 427 E Sänger, I , Lademstr 438 existiert nicht. 3 E Walter, R., Rentner. 429 Neuban. 440 E. Hotz, kjm. Anaest. Nidecksteig 6—7 Parzellen. 431.488 EKohn.M,Technik. 442 414 fc. Aßmaml, W« 9 ETeöle, P , VVbnangest Schwarzer Weg <6tcMuno Eigenheini) 135 E Herold. F , Deir. Kohleri. Mischte, Arbeit. Aifift. a D . Fflchinger S ir. ■ > Spandaner S tr. Hübener, Tapezier. Voigt, St, Schmied. 437 niidebaut. (Unbebaut) Linke Seite« Satzkorner Str. 11 Parzelle. 439—439b Baustellen. 1 Parzelle. 13 E LeSke, 8L, NbhnarV 446 E Ködiy, W . GLriner. 441 EtQopfc, städt. ß EJlulfdja, A.Handclörn. 448—452 Baustellen. 15 E Oette, Penstouar Seebnrger Weg Manrer. tiicrfd) G » M aler. 443 E Ehr», P ., Mechanik. Mortouet Weg - > ■ R e c h te S e i t e 5 E K u tic h a J Koutrolleur. R e c h te S e i t e . 445-448 unbebaut 454—462 Parzellen. Brockmann, A . Arbeit 2 Bauilelle. 461E Reinbold Rentner. 464—4b&E H a tte t Gärtnerallee - > Ksm. Relewiez. H , D reher 4 E Ewerö, W , Salller. 453 E ^emchel, P , Arbeit. Obslallee Wernitzer Str. -> • 7 E PeterS A.,SchlokiereN' 6 E Schkrser, E , Trschler. L3.-13^5ELanbbankA.D 455 EKnchcnbacker^G, Rent 470 Sommerhaus. 0 1 1 E Presnack, IS, In g e n . BroSs, H., Monfcnr. ner. (Berlin). 472 E Grühil, 8l6htu 8 —12 Parzellen. (JohanniSthal, Trutzjch L 8 Kochmg, P $„ Arbert. 457 Parzelle. Beamt lerstr 24). 14 E Ause, H , Rentner. Wegener, ÖL, Stratzenfeg 459EHeimig O , Stadtsekr. 474. 476 Parzellen Kahlmann, F , Cphf Jeinreicli, A , Böttcher 461 E Reinvold, I , — W , Fabrkarb. ©trabe 339 -> ■ Betnratenweg 13 E Ia h » , H „ Technik Rbhn. .Angest. -<-GewarkungFatteuiee->Straße 890 - > 35 E Tennert. Ä , Werk7 Schulz. HandelSm. Pompln». K-, Arbeit. 463 ESiuchenbecker,E.,Mentl Stizkowski, 8L Ww. Dumma«u.W.Bankangest Quittcnstcig ner Webet; I . , Ww. Siedlung an der 17 E Richter. H., Heizer Pflaumenpsad • > WurzeL Pensionär. 465EStarke. St, Pensionär. (Preylch). Heerstr. Feldweg - > 9 l l Dolling,«^ Handelsfr Linke S e i t e Kehlert K., Hilfsbuchhalt 467 Neubau. •< - Heerstr. - > 1—lou 2—14EStadtBerlin 13 15 Bartz. A^ Ärbe». P la tt, W , Schlosser. Freimaun, VLr Mechanik 469 Parzelle I . a —13 u. 2 3 2 4 -4 1 4 2 V ReichSbd d Kleingärtn L Richter, E., Ww. 471 E M unzeri,W , Bauarb Strerath, 8L, Arbeit. E^Dentsch Gartenstadt« u Kierilsiedl SremenS 10 ETeschner. L , Schnbm. Heerstr. 473. 475 E Lauierwald, H*. Obstallee tief nr. b.H . (Berlm) siedlg Staakeir. Teichmattn, 8 ., Schlosser Schuh« Baustellen R echte S e i l e . L 2 Anders. 8L, Beamt k- Seebnrger Weg - > Ckrist, K . Dreher 21 E M üller G. t t , Klupsch, P , Maurer. Weinmeisterhomwea - > Dtllmann, E., Mechanik. 3- Rachow^ K , Dreher 2 Borkel, F , Revlk. Finanzsekr. Baustelle. Forst. R e c h te S e i t e . Folgec» Qv Schlosser, 5 Slnneke, P , Schlosser Hooge, E., Feldw 4 Klatt. 8L, Stadtaffist. Linke Seite. 1 3 - 1 7 J 9 ELandbaneA.G 6 Löchrier, W Schneider. ctöbler, S>t Fleischer. Leppln, W., Werkzengm 23 Parzelle. R echte S e i t e . (Berlin) 3 .4 ChlauL, Änknistr. 9 Mstile, W , Wickler. ^ Sandstr. «<- Aumeher W eg - > ■ Ludwig, L., Gürtler N r 2 -2 5 0 s.u Spandau. Kitrcha, O , Gärtner. 1.3 Mätzist, A,Hande!Sm 8 Nenmann, E-, Amnnerm 11 Äalrberi, Ä., Schlosser. 2—4 a E Landbank A 25 E Dreukow, L . Ww 252 E Deiner, A,Rentner. Nimz. H . Müllermstc. Trompler, St, Rentner 13 Tonmitz, K , Arbeu (Berlin). Hctnct, P , R enw er. Schrodicr, A , Ww J o t Sommerhaus W eiland. iß v Giicnsorm 5. 7 Waller, L , Pensionär 10 Scheibner, F , Bucher­ 15 Sevnug. E., Mechanik. 2 Obornik,R,Mot.Schlosser 256Eflcint,0 ,AmiSob Geh. Weismahl. S t, Ksm. Warnke, Ww 5 Bobrt, M., Lerkmstr — T.. Stohrleg 27 Barzelle revisor T 258 E HShr, W , AmtSgeh Rechte S e i l e . «<- Slrabe 390 ^ 1 12 Grosan, 81^ Ww T Grimm. H., Ism. Angest. 2 9 E Lemm. 23„ M aurer. Neumann, Ä., Arberi. Höhr. Arbeit. 2 Heidenreich5r.,Werkzengm 9J.1 Ezreschnec. 9 t, Fnfcitt 6 Fischer, S , RkichSangest. Ukö. G . Arbeit. Welsch, 28., Banlangest Navarn, IfiiLÖitgcfLT 2o0 E Pleßow, F »Maurer 4 Kaurnlla, I , Dreher tiiepold, O , Unterossiz Wiclitfc, Arbeit. 4a Marzahn. 8L, Arbeit. 3 t E J a h n , « . , Kraftwsubr 14 GrabowLli, 2L,Motoren 6 Gehrmann. E.. Schlosser 262ESchudert,F.Angestellt. Vo§, O» Motorenichlirss. 264 E Leiber ÄU Arbeit. 7 Benng, Wv Bahnbeamt. Ra>t. H , Maschinenarb. 13. 15 Becker, P . Ww. schloss. Buüsch, W , Arbeit. 8 Bars», I , Brkchhalt. Banstellen 33 E Padünz, G , M aurer. 16 Herdeprrem, E., Singest 8 Patzer. O , Arbeit 266—270 Baustellen. Dransch, Ww MoSni, 3L, Berkäuf. Schwarz. H , Tran5p.Arb 18 PartZ, Elektromont. 10 Threl, H , HrlSschloff. Keck'sches HauS 272EGötttng,M^Lriegemstr. 10 Helwig, F ^ Glaser. l2Zander,W^Dtaschinenarb 17.19G nm w ald,M . Moto 20 Slibbe, E , Rentnerin. E Keck,>s. Wärmeschntzl' 274 E Hötzel, D« RerchSb 14 Karg, R , Schlosser. rcnlchloss. R e c h te S e i t e . Stickel. W. Feldw Keck, K , Isolier. DameL. E.» Arbeit. Betr. Assist. Feldmark • > Schröder.E^Kraftw.Führ 22 Degerad.A^Ob beleucht. Arche. G , Assist. Kersten'scheS HauS. 2 E Rernke, S t, O b Post 276 Sommerlinus I I . ]2 Fricke, F , Schlosser. EKcntcii.GÜ SchlossnetT 278EDlecknranu^.LehreNN schaffn. Schnster, F , Rentner Lrnke S e i t e . Hcife, db- Feuerwehrm. Gratzmann, Dreher. 280 E Rrtiel, 4 Parzelle, 24 Banv F.Bücherreors.l'. Ob. Satzkorner S tr. Baustellen. Mfinch, W., Angestellt. i! E Ludemann. W ,Inspekt. 2.4—20 E Landbanl 81.0$. 2b Lieseldt, Ww Icitcrwclpnn. a D . (Berlin) Seidel, H-. Stadtinspelt. Heerstr. - > (Etrave 342) 23 Liebich. HandelSrn. 8 E Schulz W , tznhrgesch 282 E Paetzel. F ^ Psortner. 13Lohmeyer,B,Oberltn.a.D 2 .4 BrechliN, F.Werkzeugm. 30Schadenberg,F,Schlosser r Seegeselder Weg ->» Wolter'^cheS HauS Krlcher^ st-* Arbett. 284 E H erfortd^,Jvoalide DarneS Rentenernps. 32 Zonr, S t, Revisor. Mertzner, G , Versorg. E Woltcr Ergentume 286 E Funke, öi, SlanrerpoL Schulz. W , Arbeit. Lenz, K Ww. Stille Serie. Anwart rin. 30 EKlauck, LL, Berwalt. 34—38 existiert Nicht. Slratze 390 - > Wolter, P , Krrm.Ass a D 288 E F e tt W^ Banschloss. 14—22 geh. g Nennhauser Sekr. 40—42 Eomrg PsarrhauS 1—3 Parzellen. 200 EFremnnller,Dr.Stellm 6.8 Lange, F , Musiker. Damm 359—175 5 E Tüdner, K* Tischler. Baustellen. Freund, M , Ww EEvang Kirchengernernde 292 E Hoftmann, P , Arbeit. 23. 24 Fellerl, F , Portier. Spengler, Landw 7—11 Parzelleu 12 E Loebei, H^ Ww GemerndehauS. Straße 402 -5 294 E Ktumumö F , Arbeit. KielSlok St, Ksm. 13 E Wörpel, W , Rbhn Baustellen. floeBel, H , Gem.Jnspekt. 1012 MuntS, F , Rentner. Arndergartttl. 296 E Schulz O . Arbeit. Schwindtke, A.,Trrchrnen Lawatschef, Ä , Feldw Beamt. 14 E Degen, A , Pensionär Steohan, L , Pfarrer T. Ackerland. S traße 393 schau Stummel, S - HanbL Geh Kielmann. 23., Arbeit. Garten. Seniler, Schlosser. ■< - Weinmeifleihornwe^ - > ;-330 Banttellen. 14. lb Eichhorst, 9 , Backer. 25 26 Adermann, E., UnterLLttltt, Ä> angeheilt Degen, M .Postasirstentln Am Kleinen Platz - > Baustellen. Straße 603 - > Grötschel. 5t, Ernncht. O ffizier. 15 E Rohflardt.L--Manrer -^-GemarkimgSee^urg->18 extst nicht 332—340 Baustellen. oppe, K . Mechanik. > 17 E Thieöe, Rentner. 16 E K unert,F^ Baugesch 20 E Fröhlich, S3L, Telegr. 342 E Fröhlich. G., Maler chwienteck, K , M ilit Pflamneupfad DiMkowStt, f t , iUiater. R echte S e rie . Attisch 344 E Stolle, Musik W ille, W , Rentner. < - Orailgenfteig ->* Seegeselder Weg 346 Parzelle. Hv Rentner 27.28 Bohrn, H , 3nlpeft Parzelle. MagrstratSweg * > Baustellen. 18 E Kulscheuremer^ JQ, E Krüger. Schlosser -<-GemarkungSpandan.->- 348 E Giefe, G , Ksm Lustig, F , Krastwfuhr. Baugdtch X r Ourttensteig - > 4a E Seiske. K^ Pensionär. 350ERohd^ Borarb. Malln, G . Uutervisiz. IS a E Seehase. Telegr. Baustellen. Linke S c t t e Bauhaudko 4iioieIrfeitc Stratze - > 6 E TilllowSki, P ., Arbeit. Nr. 1—249 s. u. Spanban. Habedank, O , Elektromstr Schmidt' Ä , Glatblaf 8. 30 unbebaut. Orangensteig 352 E Bergmann, O , Kraft» 29 30 Frauz, St, Mechanik. 20 E Hoedr. F , Eisenb. I E Johl, Arbeit. 12.14 E Äläjmg, O., Rbhn. 2ol E Werner, S t, Stirn. tahr ^ Grab. W . Feldw 6- Narziffenpjad -> ■ O b. Schaffn a. D Daustelleir. 253 E Hern, W» Flugzgbau. Müller, H , Angestellt Äugest. Klotzet, M , Angestellt. B orlh. H . Stellnr. Hahncnfubpsad - > flinke S S i t e 255 E Lrede, 8L, Baupujj. 354 Pam U e. Schulz^ K , G arim r. 16 Parzelle. 22 E Bolle, H . techn. Äugest. Baustellen 257 EHerzog,L,Angestellre. 356 E Krnger, F v Trommel« 31. 32 Kehl, H , Ob. 5ng T 1—21 E S tadt Serlm Beimaienweg 21 E Seehaase. A , SSio. -< • Orangnisteig ->* 259 E ö la g , Stratzban >5Reichsbd.r Älerngärtn. bau. P t t n v StH VeßenSraUL T. Hemtze, E., Leber. u Kleinffedl Siemens 358 Parzelle. 33 34 Arlt, E., Kraftwführ. Klüger, 2L, Arbeit. 261 L ^ S lc n t F v Schlosser. 360 E Wegner.A^Schlossor siedlg. Sraaken. Berr, (£., M ajor 1 Schulstraße 26 EKube.H^Schwiedemstr. Phöbcner Steig 263 Baustelle. Chnit, Ä , Dreher. 362. Parzelle. Krvsche, R , Ob. Teldw X Nennhauser Damm - > Genschow. G , Ww - Stvatze 352 lSieLlg. Ergenhemit Nochow, 51, 2 «her. 364 366 E GorSK, B , 35 38 Borglen,B.Elektrotech 28 E Neumann, H^, Ww 2 Baustellen. 265 existiert nicht. tinnecke, P ., Schloffen Ferbrtzer Weg - > HandelSm. 30 E unbebaut. 3 E S tadt Berliit. 267 lüauuetie. Kuserau. A., Schlosser. Straße 390 Gol'dschmidt,P.HauLmst^ i'2 E BehenZky, T ., F rau Linke Seite. •#16. Gemerude-Schnle. 269 E Wohler. CL, Arbeit. Eigentum. Pflaumenpsad 363 E Piehke, F ., Graveur. Schober. O * Pensionär. Stessen,F.Schulyausmstr 271E Grohmann, Revi» E Kind, M., Frau. Schulz^ 8tv Reichsangest. DeheaLly. P , Rbhn. Muffke, W«. Wrcklrr. -19 Baustellen. Kusian.A., Magrstr.Angest. 368a Baustelle. E Kmd, P , Maurer 37. 33 Cranz, Wv Moiot X Sebtenficl i?0 Parzelle 11 Kab'iert, VL, Schlosser. Behreudt.H^Fleischermstr 20—55 geh. 3 Flugplatz. 273 E St$fe, A , Arbeit. 370a E Schreck, Ll. »Tischler. Grünest, O» Zahlmstr. Grübe, L , Rentner. 13 Tomnitz, Ä., Schlosser. ■< - Heerstr. 275 275a 275b Baustellen. Loose, W , Schlosser. Kurtz. O , Technik. Hwtz, 8L, F e ld » 15 Seermg, E., Mechanik. DkUistellerr. » 275c E Fischer, Mechanik 372 E V»erbücher,K.,Jngen. 38a Spieß, W , Rittmeister Unnajch, W , Lackrer. 17 Böhnke, S t, Maurer Wassergraben - > -<-^ulahrlstr. z-Nennbauser 275dE OJonrt, O-, Schlosser. 372a E Schneider, W , E Hinz, st. Angest. a. D. T Kraslwfuhr. 19 Maznr. M . Bauarb. Damm - > 277a u. b EBendig 9L,Ar6eit (Anverhalb' 374ESchmicke,W.,Morr1eur. 39.40 EichrngerH^Dertrrt.X 21 König. P v Revisor. Straße 392 vachmmur, Monteur Baustellen. Monteur. 376 E P a u l, F^ techn.Angest Lrndemann. 60. 61 E Zlm«er, 23., 279 Lanplatz. Förster. 9L, Ksm. Warrach, Elektrik. R ech te S e i l c 376a E Richter, P^Ltsni. Oberdörfer Steig Lokomotivfnhr. 281 Parzelle. 7—9 Parzellen. Zechn. -22 E S tad t Berlin. Richter, H , Ksm. (Sredlg Eigenheim) 62 E Rosenoery, 91., Bäcker» 283 E Hagenow, P , Arbeit. 41.42 Schenk, G , Feldw. V ReichSbd d Klerngärin. I I E Stephani, E., Told» 285 E Schrllmg, F »-Sattln; 378EGorzynStr, L , Gärtner Lherle, LL, Lehrenn. T «erster's schmied T. (Charlb., Beriln-Lehrier Erlen« u Klenmedl. SremenS287 E Butterbrodt, H^Rent« 37äa Baustelle. 63 Baustelle. Fritschestr 73). bahn Heerstr. ->* fieMff Staaten. 380 E Baumgarien, S t, ner. BehrendA»AVHnBaMngen *<- Znsahrlstr. z Nenn« •< - Erchholzbahn 2Herdenrerch Zk^Werkzeugm Bierbraner, Häuser Damm tu z. 289—329 Baustellen. Puyke, S t, Untffz ' Famulla, I , Dreher. 352 E Kohnert,W., Schlosser; Linke S e i t e . Flughasen - > ■<* Straße 6TO 13 E Kichne, L . Schlosser. 384 E Horttns,A^Duchhalt. Spandcmcr S tr. 1 E HobuS. W , Monteur Nowottny, F ., Werkzeug­ 35 E Kahne, 6., Maler» 64 E H^ndrrock, Fried» 331—339 Baustellen. dreh Nennhauser Damm -> • Martin, 9, Reg. Jngm t (Spandan, Bürger» hofLvettvalt. 341 E Schleie, P . Arbeit. Rcoi}or. Stoppen, Schlosser. 17 E Bethet 386 Borzelle. wall 28). 1 2 Baustellen. Kluge, 9U sklugzeugfuhr 343 Parzelle. 10 Kleernann, 5L Revls. Fintenkruger Weg - > 3 E Koch, Hv Monteur. X R e c h te S e i t e . Ktrlch, Bankaugest 345 Sommerhaus. 65 E BaSer,-A., Lrjchler. 12 Kaiser. Werkzeug« 2 E Jacobk, h , 28». 3 £ Tose, itt- Bangetch. Kiesel. W , Bauarbeit. Reinhard, H . Schlosser 347 E Paiche, F . Arvtrin. 338-398 Parzellen. schleif. Blaurock, H , Dreher. 353 Baustellen. Lretzk«, A , HandelSm. 4 Parzelle. 400 existiert tnchfc Schönem rNV, Schmied 349 — Brühn. Ä .. flalZitlob , 14 SlachowSk^, P , S and­ 6 E WtthelrnLV.,Schnhm.1' 66ESchüler,V,Kolonralwr. 455 EHeidelberg.W., Tischler 4 Baustelle. Falkenrehd« Weg strahler töctBhtti, A., Arbeit. 357—361 Parzellen. 5 E Lehrend, W., Eigentum. rioysch, M-, Frau. 402-404 Parzellen. Kirchner, Rbhn. 16 Riebold.W^Werkzengm. 8 E Btnenthal, <5V Jose. SL, Schmied. Reußuer, Kohlen. 363 E Knuz, LL, Arbeit. 406 E Bergen £)v Haupt Bedienst v 18 Kult, K., Arbeit. 5 ’ . 68t«m ulti>, &, E Trotte, M * Bauarb. kassier. Derw.Jnspekt. T Kleist,A>Bersorg.Anwart.> 365-379 Baustellen. 20 Sugnfttn, D , Tischler. 10 E Freudenmmuk, Z., , König. ,£uJ!Bto. Schuhüimflr. I381 E Zimuiermarw, 23., 408 ERieolai.H,Schrlsisetz. Znza, & Klempner. Rvhrirg 7 E Fnemel, Pensionär, 21 Stotttnaan, ^ 410 E Prller, A., Penftouär. 6 E Wölfel, H^ Ww Tischler. MechanrL, - , , Schul* ct-, Kassier. v EM ltnrr,W ,Schnstsetz. Kuhlmey, D ., Arbeit. 6- Feldmark 12 Parzeve. L7. 6s B r u s t e l l e y . v | B83 E KlAt»r R enjntö 412-414 Karzellen. 14 E *6chrmtmr, O..** Ob. Postschafflua.D. 16 E Köpuick.H, Arbeit. Neirmanri, v ., ÖmtichL Zeestower Weg -j S
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.