Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1939 (Public Domain)

rh ir y < n w y U u * u y wnr.«!*»n^W— n»a*PW< ' - r - i f 'y y s i t y '?;•-. i <- r >l .., '- - -<^'n l»1 ' Westen 2 5 6 * ^ ' "' * ' ' 1 V © fo a fc tt Heerstr. ■+ - 1288 — ■■ . _ -, .SCpU.1V 47 Müller^ F-, Fabrmstr. 19 Grotzkopf. F^Werkzeugm 14 Fittich,.F., Steuedbetr. 4 Heöschen. 34 existiert nicht. Dreher. Ellend'scheS HauS (10). l2!kanschat,W.,Bürovorsleh. Schmidt, Zk.. Llrchilekt. Assist. . 21 Modrach. R., Revisor. EEllettd.B^Schneidermstr 36 Herold,W..Minist.Sekc1'. 5 Haa-. O., kfm. -Angest. Schwerin, W., Pensionär. 23 Melle, P., Arbeit. Otto, A., Berstch. Angest. Stach, W., Monteur. 14a Briichert, P., Aintöob. 6 Schesstrr,A.,KohlenhdI.'s. 14 HaittimattN, H., Hils«» ' Svrenger'fcheS HanS (ti). Richter, F., Architekt. Geh. Sloit, Arbeit. ESprenger,O„HattdelSm 7 Fahrenkcog, W., Rentner. mstr. Melonensteig.->. 49—63 Baustelle». Schwarz, ($., Lehrer. 8 Werbelow, k v Maschinist 16 Werfe. P., Behörd.Angest. SLmiot'fcheS Haus (8). 25 ScheVhase, F., Lagerarb Baustellen. 9 Hofmami, 93., Ww. E Schmidt. F., Schlosser 38 Arfert, 8l., Stadtinspekt Am Heideberg ->• Finkenkruger Weg 27 Dorries, P., Mechanik. Torweg. Dombeck, 01., Beamt. 10 Seeger, E., Invalide. -<-• Am Kleinen Platz ->• GorgS'stsseS'Hau» (7). 29 Lawrenz, W.. Tlschler. Baustellen. Schmidt. B., Dantbeamt E Gorgü.A.,Fuhrlialt 11 Rentek, Skeindruck. 31 Mühlrads, M ., Schlosser — W , Deami. Anwärt. Crämer'scheS.'HauS (6). 12 Wolls^läger, F. kfm. Geibblatlpfad. - > HeideVergplan Rechte S e i t e E Gramer, St., Ingen. T. 40@otfjmamt,R.,OefonomT. Stiii Kurzen Weg 20 unbewohnt. 2 Serbe, B., Schlosser. HfUlit6r,tr., Maftfj. Ingen Am Heideberg SledelungSgriindstücke 13 Oviy, K., Fräser. 20a Renmann,O., AmtSgeh 14 Wolter, H., Bnchdrnck. Eichholzbahn ->» Kählig, A , Schlosser. • s. Siedlung an der 1 geh. z. Am Heideberg 13 4 Hess, (?., Stanzer. Vogel, R., Ingen. a.D. 2 E Gartenstadt Staaken e. 6 OrinSki, R , Revljor. • 22 Schiewe, H., ÄmiSgey. 15 KninS, I. , Reichöb.Assist. Linke Sei t e. . Heerstr. • • E a M oriy, W., Minist. Doberrtzer LLeg ■ > 42 existiert nicht. 16 Willberg. L l, Metallprüs. Grundstücke der Gartenstadt G.m.b.H.(AmHeideberg 8 Hossmann, 23.. ütlchlcv. AmILgeh. 10 Gröndahl. W., Mechanik 44 Degner, F., Technik. Staaken e. G. m. B. H. Nr. 12). Fahrlander Sir. Am Krnmmeir Weg - > 24 Schmlot, H., Angestellt. M artin, R., Pol. Beamt. Dirkholz. M , MaffcurinT 12 Tschötschel, M., Schmied 24a Eis, W.. Angestellt. 17 Eichler, Ll., Pensionär. 1—19 Sportplatz. Daufltllen.. 14 Schlief, Ä., Tiefballarb. Neue, H., Stereotyp. 21 Gülzow, <& Ww. ., — P , Angestellt. T. — W., Monteur. 26 SchoU. 8l., Steiildrilck. Zech, O., Zollsekr. 23 Arndt, A., Heizer. ' Buschower Weg ■>• Nickter.K^ HauSmstr. a.D 16 Pütel, 53., Kistenniach. 26a Dohn, C.. ReichSaiigesL 18 Eggert, H., Strafe. 18 Hecker, G., HilsSpförtn 25 Frilsch^ P., Kfm. SchützenhanS HahneVerg. 46 Albrecht, A „ Ob. Ingen 3. 4 E Stadt Berlin. Reinig, 20 Technarr, M .. Anstreich 28 Hellbach, E., HUfL 27 Müller, H.. ^ o to g r. 17. Volksschule. EFciedrich.PH.,Gastw.7. Koch, O., Ingen. 19 Gene, P., Schlosser. amtSgeh. Schröder, K., Ingen. 29 Bachntann,F., Pensionär. Haase, K., SchrilhauSmflr. 22 Hackbarlh, 9t, Bohrer. 28a Angerniann, F , Behörd 20 Gentz. I . , Hebamme. Baustellen. Boigt, 9L, Rentner. 24 Kaufhold, P., Emaillier. Am Heide''-''" 137 E Märker, 25., Milch. i l Pischel, A , ksm. Angest. 31 Kraetiter, E., Bnchhalt. Angest. 48 Albrecht, H.» tfm. Angest 5. (5 Spielpiah. Rechte Seite. . Melonen steig -> • ReMau, R., PensionLr. 22 Bendt, €., Reuisür. 30 Hoppe, K-, Zoll» Maatz, 9 Stadtlnspekr. Grundstücke der Gartenstadt 1*. Schmittcr, A., Baning. 23 Schmidt, P., Werkmstr. 2 Abraham, P., Bahnarb. wachtmstr. 26 Schlenstnaer. F , Klempn. Paschte, H.. Feldwev. 4 Staaken, e. G. m. b. H 23 Roloss, O., Bohrer. Baustellen. 30a Schulz, P., AmtSgeh. 21 Jaen^ch, H., Angestellt. 6 Klammer, A., Rentner. Lndmann,H., Btihnenarb. 123 E Schulze A , Sekret. 50 Horn.H., Wehrm.Angeh 7 JahnS, 81., Rentner. Ziege. F.. Rentner. 30 StreiteNberger, R., 12 Leppler, tz., Behörd. Müller, K., Prokurist Spychala, A „ Ww. Schindler.A Lageroerwalt Goerz. K , Angestellt. — St« Angestellte. Schlosser. Atmest. Schulte, H., Technik. — L , Aniolakier. 8 Großer. P., Backerei T 32 Engelbrecht, W., Dreher. 32a rrnvewohnt. Baustellen. Beim Pfarrhof - > lO tU C O SturmfelS.K.»Kfm. T. 8 Znza, 8l., Fabrkarb. Lasch, E., Drogerie T. 119 E Schönitz, 0 „ Bau34 Dams, B., Behörd ■< * Graben ■ > 52Berlin.H.. techn.Inspekt.r. Reich, P., Maschinenwärt 10 Pooch, W., Arbeit. gesch. T. " gest. Dammasch, P , Wüstenhain. E., Rentner. 9 Dumner, C.. Maschinist. Bausrellen. Knöterichpfad 34a KoSkr, F., Elektromont Dachdeckmstr. T 12 Grimm, A., Invalide. Heiniich, W., Ww. 115 E Senst. F.. Heizer. Jsenvurger Weg 36 Schäychen.E., ReichSarb. Geißblattpfad -> • ESelt, M., Invalide. — W , Motorenschloss. Lunenbur^ K,, NoichSV. 115a E TobjnLlt, Erna^ 30a Zimmerlurg, H., Linke Sekte (Siedlg. (rigenheim) Nörich. W.» Technik. 14 Neimög, A., Bauarb. Beamt. Eigeutnm. Sternk»ruck. 54Brembach,H.W,Dlpl.Tng. 16 Barz. H., Dreher. Plaiße, Elise, Zigarren.?. r Berlin-Lehrter ' Reinrcke, O , Maurer. 38 Stnnn.S.,Zollwachlmstr. 1-3 7 E Stadt Berlin. —Hennanii.Schmiedemflr. Eisenbahn - > 38a Tetschner,H., Angestellt Oertel, 21., Arbeit. .. Römer, fc. Arbeit. Polzin,Hv Frilenrmstr-1'. Jüngel.Martha, Tertilwr. Wagner, tfl„ Pensionär. 18 Ludwig, A., Ww. 115b ESchröter.M., Polier Weiberg, A.^ Fleischerei'!'. EichholzVahn 40 Gräy, A., ANrst. Möhnerr, H* SnflciL ' 10 Bieiicke, A „ Pensionärin. Stroh. K., Mechanik. 20 Schmolliug O., Maler. Schmidt. H., Werlzeugm. 40a Lenichricr, R., Kfm. Linke S e ite Schieselbein,F., SnociuT. *< - Eschenwnrkel Diehsch, W., Schrerbwr. Steffen, <$, Fräser. 42 Slrackharn, G., Arbtrin 7 Zetik, O., Schlosser. Seydell, H.. Konrekt. a.D Plathe, V., Zigarre» T. I gell. z. Eichholzbahn 150. 42a Schulz. H , Ob.Geldzähl 9 Ratunde, H., Banschloff. 22 Weigt, H „ Werkmstr. «<- Weinmeisterhontweg Äegne^ G., Fnsenr T. 11 BroeSke.L, LebenSmittel. 3.5 E 6ci)bcmaim> H., 11 Wißmann, H., Eieltro- 24 Lindtcke, L , Schlosser Melonensteig. Baustellen. Gärtner. niont. Weidlich. Haale. P., Pförtner, Buchhalt. 13 Pasewald, W!, Monteur. 26 FirlnS, I . ,R., Elektrik. Elsenweg Linke S e ite . 7 ESandhop,W.,Penstonär. 44 BelewSky, 28 Lagerist vtadnng. G.. Manrer. 44a Trnmper, E., HilfS» Prochotta, ©., Schlosser. Altersheim Kaiserstcil,P«, Maschinenführ.1'. Wittenberg, O., SIrrcit Mönke, A., kfm. Angest Am Heideberg amtsoeh. 9 E Szymezak, Strafe Rißmanu,P^ techn.Angest Friedrich-Stiftuna T. 15 Gabbnsch, E., Bäcker. 90 Baum, H , Invalide. bh». Koittroll. a. D. 46 Danls, K , Angestellt. 17 Huke, Kv Maler. E Kölze, F., Geh. Rat Albrecht. F., Arbeit. 46aKranrer.TH„techn.Angest 19 Jaschke. R., Monteur. 32 Krusemark, W., Näherin. (Plantage 4). I I E Schulz, I , Ww. Brätsch, W.. Banarv. Touveg 48 E., Angestellt. Kulicke, G., Bodrer. Grundmann, H., Ob. Denkmann, M , Arbtrin. JiiuickcndorferWeg 21 Fnnktat, H., Transport13. 15 E ZäSke, G., Ksnr. 48a Mrazeck, E , Sinnst. Schwester. T. Krysl, A., Jsoliererin. (Siedlg. Eigenheim). arbeit. Amtöflch. (Charlb.). 5 Adani, H., Ww. Ritter, G., HauSW. Fachinger Str. ->• 50 MmükowSff, W , Ma 23<5inf;r, Fv SchranVendreh Kurze S tr. 17 exist. nicht. Hagemann.H., kfm.Angcsl Daastellen. L in ke S e ite . Meloneiistei, schinensetz. Spandauer Str. - - Torweg tzügelow. E» SBaimcb. 1 Parzelle. 25 Zuppe, O-, Schlosser. Seebnrger Weg -> ■ 50aGeserick,W.Re!chSangest. 27 Brinz W., Dreher. L E GieSke, Ob. PostUnger, (£., Ww. 3 E Schulz. G.. Tischler. 19 Grnndst. geh. z. Tor« Banstelle. 52 Balk. I . , Ww. schaffn. weg 126. 7 Bredow, O., Gnüstban Krüger, W., Dekocat. 29 Dessau, 9 t, Schlosser. Straße 308 - > Ingen. 52a Berbohm, W., Reichs 31 Bertow, B . Mechanik. 2 E Bachstein. H.. Ingen. Schmager, W. Dreher. 5 E Becker, M „ Stadtselr. 21 E Richter, Baustelle. aitgciX Briese, G , Postschaffn. Schoppan. A., Ww. 7 E Buda. F., Tilchlerer. 33 Wenzig, M ., Entricht 3 E KlauS, P., Dratttzaun» 111 E Ribmann.Cl..Fran7'. fabrk. (Schönwalve Smul^e,W., Postdetr.Arb "9. 11 Parzellen. 23 E Schüler, (£., Stenersekr. S4Lang^A, Minist.AmtSgeh 35 König, M., Dreher. Ribman>i,F., löcrtcetT. 61a Waltereit, W., tcchiu 37 Seidel, & , lfisenhobler b. Veiten). 9 Lilienihal, H., techn. An 13 E Raba, A.. «ohlenhdl. fiifcfcc, H., NeichSb. . Vanstellen. Angest. V. Boutler.H.,Schlosserei TI gest. Beamt. a. D. (Charlb.,Lebdelstr. 18). Stratze 401 - > R echte S e i t e Antony, 11., Gärtner. 25 E Fröse, F., Pensionär 56 Kastnee, F., Steuer» Plöger, F., tcchn. Angest Süitge,JS., fiagciDcrtoalt. -<-Gemar!nng Spandau-> wachtmstr. 2 -3 6 E Stadt Berlin. Bürde, W., Motorschloss. PlUmke, W., Bauart». 27EFaikenbera.H.,Nentner. Vlege, v ., Zollanw. Berndt. S}1, Eöllner, R., Fräser. Zinn, A.. Masch-Arbeit. 11 ejistictt nicht. IbEBornszetvSti, P..Manrer 5i9 E Doege, M .. Schlosser. 56a mstr. Geh. Waffen» Acker. H.. Stellnr. Berlin-Lelirler13 Jerzyk, Maurer. Hartl, I . , Klempner. 17 E -Sltopla, G., Lagerard Wassergraben Am Heidelberg 6 Maschkow, 31., Tischler. Eisenbahit Weiberg,A. Flerschermstrl. Fischer. Q., kfm. Angest. 31 E Bertz, H., Rangier. Baustellen. 8 Kiiörzet, H., Schlosser. Grundstückgeh z.Cpandauer Torweg - > 33 EFr>edrich,P.,Kohlenhdl 19— Parzellen. 25 Herdebergplan - > Ferbitzer Weg - > 10 Blatt, 333., Schlosser. Straße 74. R echte S e ile . Rechte S e ite . -< • Durchgang zu Baustelle. 12 Doinkirick, F*» Werkzeug Sptttrdauer Sir. Dräner. E., Apothek. Grundstücke der Gartenstadt Am Kirchplatz - > 2 E Haöermann,A.,Tclegr 35 Garten. 62 E Pohl, H., Schneider dreher. Arbeit. Staaten, e. G. m. b. H. 15 Fcuerwehrdepot T. 64 E Odebrechr, W , Stadt 14 Schröter, M , Mechanik. 37 E Fasrhauer, L , Auto Baer, A.. Dreher. Ob. Jnspekt a. D . 2 geh. z. Torweg 58. 16 Sklbb. M ., Schlosser. 17 Ladner. H., Schlosser. schloss. Klahr, H.. Kraft». Führ. Am Lange» Weg 4 Feige, M ., Ksm. lCharlb., Markowsli- 18 Reichest G., Kfm. Welke, F , Rbhn. Asstst. Heinrich, F., Schlosser. Mannewitz, W» Telegr. Torweg ->» Kujeran. I , Härter, ftratze 88). 20 Dost, K „ Heilgehilfe. 19 Ermler, St, Schlosser. Schnlze. E., Zimmerm. Ha>ldwerk. «off. E., Ww. 66 E Wagner, G , Frau 22 Böseke. W.. Schlosser. Grundstücke der Gartenstadt Lissau, I . , Ww. Mantlici), W.. Klempner. 39 EMierzhustt, F , 6 Haste. [?., Frau. (Spandan m» Südpark 24 MertenS, G., Arbeit. Staakeit, e. G. nr. b. H. Werknrftr. Rauhut, M ., tech.Angest. 4 E Topp, E., Frau. Schneider,O.,Motorschloss N r 61). Meloneniteig L in k e Seite. WoUer, K „ Vi^enrstr. 41 E Gersten, 2L, Frau. Topp, A., Töpfer. Wetter, K., Hhtmterm. Schroeder, K., Bank» 26 Mattn, Ä , Sdjloficr. 21 Jansch,A., Ob.Postfchaffn. 6 P arze lle . 43 E Leistico, P v Beucht I USbeck, R . Schlosser. Wvlter.E^ Masch.Schloss. Nitjche, 9L, Schlosier. direkt, a. D . 28 Wüsch. ©., Dreder. erstattenn. 3 Bäurich. Schlosser. 8 E Lubitz, 23., ReichSV. 8 Bartsch. G.. Ww. 68—70 E Schrrlz, W* 30 Schutz. A., Arbeit Lewe, W.. Rentner. Holzwarth, Bürovor» Borarb. Am Krummen Weg -> ■ Rock, M ., Diakonisse. Dersich. Angest. 32 ßorcitz, O., Schmied. Rühle, O., Schlosser. steh. Ctaschit, G., Arbtrin. 23 Friese, E., Ingen. Spiekermann, M., In« 31 Helbmg. 9 t. Schlosser. 45 E y^oSke, H „ Malerei. 72 E Langbecker, 2L, Gutsche, R „ Bnchbind. Kiesewalter.A., Schrifisetz. — M ., Putzfr. valide. Monteur. 36 Binta, G.. Schlosser. 9 Güthter, W., Bäcker. — Töpfcrmflr.T 10 E Hertzer. A., Böttcher. 47 E Scheller, P.. Broi. Wendland, Tischler. MihliS, E.,Flug^eugmoni 6- Feldmark -> • U Greiuer. A., GtaLdläs. Schmidt, (?., Monteur. 49 E 9ioSkc, A., Gw. 10 Bandner, E., Tlschler. 25 Lehmann, P., Heizer. 51 E Wolf, M ., Ww. (W30. Mrowka. F., Reichsb. 13 Aeruecke, 21., Schlosser. Nadle, P., Verseil. 12 E Stießliiig, M v Pen TaSpary, P., Einrrcht. Helfs schloff. Gledltschstr. 19). 15 Pieper, H., Dackernistr. sionär. Nöhl, F.. Schlosser. MoSni. & , LebenSmrtiel. Am Krug Groch, G-, Banpol. Assist Zeestower Weg 17 Barandat, <$., Ksm. Kleßling. F.. Ksm. Schultz, R., Werkzeugdreh 12 GartenstadtStaakene. G. Lehniger, E., DeSinfekt. Am Lattgen Weg Erdmann. 91. Revisor. Kürschner. O., Monteur. 27 Böthling, A., Ww. m. b. H-, Berwalt Scherer, E.. F rl. 19 Kaprtschke, E^ Motoren» Lin Drivpe, 3 t, Postinspekt. 14 Parzelle. Büro T. 53 E Thiel, G , Maurer. Am Kirchplatz Unbebaut,k e S e i t e . schloss. , Heeschen, H., Steindnick. 16 EFieber,W.,Klempnerei. ■ -< r Durchgang nach Slm Wandel, H., Technik. Lehrer. Gundermann, H., Elektro. 57 E Schulz, 29JotIran,K., Masch.Schloss. Grundstücke der Garte» 23 Canitz, E., Tischleret Grundstücke der Gartenstadt Langen Weg Nmiersli W.. Fetdw.' mont. Sander.H., Stadtrersend Staaken, e. G. ur. b. H. stadt Staaken e.G.m.d.H. 25 CichoSzek, E.. Schlosser. 14. 16 Spielplatz. 27 Gencke, F., Dorarb. 31 Kennirig, W., KontroU. Kiedrowökk, H., Arbeit. 59 Banstelle. Parzelle. Matzkow, I . , D r, prakt 18Dörre,K»RelchZarchivarV. Schwarz, P., Monteur. Wassergraben - > Krahnke^ K., Arbeit. JanosSk». G., Expedient 29 Dierberg, SB., Tischler. Zahnarzt T. M iclft, F., Ww. 31 Jaenicke, O., Hilfs« 33 Knke, £)., Buchhalt. Wildermuth. E., Tischler. 61 E Wiukler, G., Samen Golz, St, Slenopist'n. Nolte, St, Ingen. Rühl, K., Werchenwärt locidiettftcU. hdlg. Moch, A., Heimarvtrin. 18 E SiegeSrnnnd. A., Ww. Wöllmann, K., Schmred. 8 Schulze, A . Rdhn.Beamt. Wegener, F , Maurer. Tretrop, H., ^ Schramme!, Wehrm. -< - Ferbitzer 23eg*->Matzkow, G - Lehrer a.D. 10 Westerweller, F., Ww. 33 PetntschewSli, G^ 20 BaarS, P., Kontrolleur. Pensionär. A naehor. Garten. Hebannnenschwest. T. Hetdebergplan -> • Wohlsarth, • 22 E Benedix, H., ModellArzt. T. Heberlei, W , Drechsler. 37 Jke, H., Inge/r. 37 Neuntonu, (£, ÄfiZL schloff. Reichet t,H.,BÄG.Schaffn Ank Krumme«» Weg 39 Beierke, A., Tankwart. Böhnr. R., Lehrer. Rogaesel, F., Schlosser. Sauerbrek, E., Pensionär. 73 E Manlet, P., Kftn. T. vrielbock, W., Pensionär. Grothe, M ., Ww. Hackbnschstr. 24 Baustelle. Schwarzer,P.,Slellmach. «<- AmKntmmen Weg • > Manier, Elsa, Drogen 7 Pankow, F., Kellner Schirmer, W., Jiigen. Am Langen Weg -> ■ 41 Enlensteln, L., Verwalt, 43 22 Hoedt, A., Lehrer. Rechte S e i t e Zeestower Weg Eentz, A., ReichSb. Sekr. Franke, H., Telefonistin. Linke Serie. Walther. H., Eisendreh. a. D . Wedekind, P., Schlosser. —56a E Wohnstätten Ges. Lamprecht, F., Rektor der Gartenstadt 45 Schaub, 23„ Maler. 24 Finkelmann.W., K altulat 39 Heubeck, 2L Angestellt. G. m. b. H. (W 15, Knr° Güntier, St, Lehrer T. Gnmdstücke e. G.m. b.H. Staaken, 47 FünfhauS, 0 „ Wachm. Fischer, F., Fräser. fürstendamnr 193.194) Hedwig, H., Ww. Leister, 9t, Postfacharb. Jmmergrünsteig 49 Beier, H« Dreher. Kniehas^O., Rbhnbeamt Predehl, E.» Bäcker. Müller, E., Behörd.Augejt. geh. z. Herdebergplan 4. - 7 Gärten. Geißblattpfad Hoeler, G., Ksm. 51 Edel, Angestellt 2a Kühn, G., Amtsgeh. Rahm, D., Lofomoitulieiz. Stzidat.G.,Motorenschloff. Durchgang z. Dnrchgang 28 Bredow, K.. Vorarbeit. 41 Brunn, L in ke Se i l e 4 Hartrnmvf.W., BetrLlssist HandetZbe» Heidebergplan - > 11 Pol. Amt 8 Spandau. nach Am Heideberg vollm. Garbe, K., Schlosser.' 1 -3 1 u. 2 -3 2 E 4a Stütze, W., Finanzberat. 9.10.l7.Gemeittdeschnlegeh.z! Pol. Revier 141. S ilz, O., Entricht 53 Lehmann, »O., Stellnr. Lindne^ ($v Schlosser. Döbel, P „ Maler. Wohnungsges. G.M.L.H. Pohl, R., Stenersekr. Heidebergplan 3. 4. Dieregg, K., A rbeit Rlttner, O.. Werkmstr. T. Machen, W., Kraftwführ SiemenLstadt (D ihl6aDrewS,P., Derwalt.Assist. -<-ZwrschendenGrebeln->- 13 Sebastian, G., ReichSangest 55 Schwark, A., Einricht 28 Gokz, H., LokomoÜvfnhr. Seligmann, D., Pol. mannstr. 16). 8 Häusler.R.,Steuerbeamt. 15 Gehle, 38., ReichSangest. 57 Altmann, © - Trschlcr. Hafte, W.. Rentner. Berw. Beamt. Kleinrahm, W. Arbeit. 8a Schülzchen,iNt,Angestellt. 30 Bischof. R., Haupr. Thiele, K., Monteur. 10 Kleimann, 3., Minist. 43 Beniäe, G., Ww. Kleiner Platz 17 Meyer, M ., Steuer- 59 Klahr, W^ Monteur. Assrst Schwarz, P., Pensionär, wachlmstr. d. Ech. Haerte!, A., Pensionär. Lerrmann, I . , Revisor. AmtSgeh. 19 Klontet, Sr» Krastw. 61 Gottschalk. St.. Werkarb. ^Grlmmen, F., Werkmstr. Beim Psarrhof - > Iahn, 81., Rbk. Beamt. Breite, E., Packer. 10a Herrmann, K-, Reichs. Führ. 63 Kästner» R.. Staker. 32 Klose, B., Tischlermslr. Grundstücke der Gartenstadt Neuberg, F., Fcldtv.,. v„ w c Bürde, E., Rundschlelf. angest. 65 Schwarz, F „ Buch» LichtenLerg, R., Manrer. 45 Döring, D * rfm.Angest.ill Kopkq.J^ MaschlnepbAU. 12 Helmecke, R., Steuer Rechte S e i t e Staakm e.G.m. L.H. ^austlan, <£., Holzbrld' Gast, K., Schlosser. druckereibef. T. D e tr:'8 U M .- . 1 Ulbricht, <8L Merkmstn 2—8 Gärten. 13 Schellvach.' O., Schmied. 67 TomyS, Mafchin. 1*0 K llitg er. O ly Schm ied. Gersonde. M v Revisor. 15 Schöneberg,A!.,Anflre1ch. 12a Grfgarzrr, 5f., Steuer« 2 Dahmen, (£, Kelln'es. Schlosser. ■ 3 Thonak, H., Architekt. — L , Beizer. Rod-rlkopf.G, Feldw. >17 Heine, O , Technik. betr. «ssist.
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.