Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1939 (Public Domain)

Lettcsir — 516 — , Seil IV 16 Czisson, E., Ob.Schwester 18 Wilke, F., ©laser. Strasjenbild z.Levetzowstr. 12a Standke, K., Kfuk. 21 Freqhan, H., Lehrer. 7 Knobloch. Mv Ww. 23 Engerer, 9t, Reg. Ob. Te§mer^H..Ob.Neg.Nai7'. a. D. Wolf. E., Äuchhaltrin. ©olDDerfl, HandelS Kreßnrann, E., SchneiderJnspekt. GvvkowLkNstr. Wahl,F..V^Dipl.La»Pw Dltile, E.. Bros. Ob.Stud. — M ., Arbtri». vertret. T. mstr. Firweger, R.. Anto« 10 E Newger'fche Erben Rat a. D. T ©oldstein. C h. verw. Arzt. Krolow, 933., Böttcher. fattierei. 7. — H , Dentistin T Ferber, I , Ob, Stud.Dir. Dudelmann, — H., Ww. T. Sind. Lehman», 91., Heizer. Fiifme, K.. Krastw. Führ. Kurzen. a. D . T. l3ESi'mtlorotötcz, H., Rat T. ©rühmacher, Ll.. Pfarrer GecoeS, W., Jn jt. Selr. Lieben, W.. Posischafsn. L doriirr. Rentier T. Graper. H., Bürodlen. Bnttgereit, E., Steno­ a. D. T. a. D . T. Liebheim, S., Ww. Gndenschwagcr, E., Alexander, I , Kffr. T. typistin. — Y.. Dr.« Jng. 7 -. Gietemann. A., Ww. Ludwig, W.. Mechanik. »r. JagowAtnling'^anyeru.Stieber. Bcickeunslr. T. Fenge. H. Direkt. T Maaojsly. M.,HandelSm Keller, ©.. Frau T. Gründler, M .. KarosserieFrinersalon T. Henning, L., D ipl. Jng.7'. Grnbba, Krim. Aeamt. MicyeI.F.,Ol'.Postschaffn ban T. — H./ F rl. Baar, M ., Ksm. T. Hinteler, S.. AvteitgS Kirschner,rVt.,Stnd.Nat.7'. Händel, E , Kürschnerei. Koch. ©., Diätknrse T. Ott, E., Amtsgeh. Groß. Kfm. leiterm. 7. Vorada. H., Revolverdreh - © ., Prokur. T. Menvelsohn, 8l., Kfm. T. Heise, E., Mechanik. Gib«« Svttnfler Has;elbring, St., Ww. T. Priinke. H., Negl'trat. Hosrna»n.L., Dr,Gench!s Kaufmann. R., Former. LMenthal, H., Ingen. Panthaner, ©~ Kint. asseff. Jsaac!ohn. E., Rentnerin. Schulze. Milch. T WaHtcitbcrg, H.. Kontorist Michalek, L., Assessor. Koch, H., Postrttspekt. . selber Str. Str. HSfcite, 23., Kfm. MinSki, 01.. Elektrik, Köhler, M., Privatiere. Nochart, W., Dachdecl. — H.,Helf.i.Steriersachen Konrad, H., Arbeit. Hansanfer^ 3 DuirdeS Kunde. M., Anfwärterin. ißachucr, W.. Dtechantt. LeSke. H., Lelhbncher. Krause, H , Gaftw. X Nücker, Ov Maurer. Lösch. M.. Osensey. Labfou, St., Heilprakl.7'. 21a E Alnr, K., Kfm. Reich. B., Wetithdlg. Kretschmer, E , Ww. T Schulz, 91., Packer. Hausabr. ratöufer Lowenstein.S^HanSbes. T. Ludwig St, UI-rm. (W21,(gfscncrShr53) Stolz, O., jlfitL Liebkg, Av Slrasjbangest. — 2JL. Nähen». G Hasse, D., AetiietSleit. Meier, W., Lehrer. MartenS, E., Ww. Schulze, P., Einricht. Vorhaner,E.,Studiettrat7'. Andres, A., Lehrer T, Melrie Apparate, A. JanuS,M^ 06. Friedrui), SL.©. T. Oestrclch.O.,Nttyholzhdlg. Mendson-Dohlken, W., W alzer,B„ Schuhfabrkt.7'. Dörner, $lV Werkmstr. TreSkow, P ., Itfm. , Steuerinspelt. Freg. Kapit. T. Wisovky. W.» Kfm.T. Weutzel, I . , Schneid, f. D. Dittmanlt, 25V Buöidruck Mohrcke, F., Packer. Krüger, A., Ww. T. Petz'old, ($w Vuchhdl. 7. Neusteuer, E. & 20. DockDoppe, K., Angestellte. Engel, H., Auchhalk. 8 E Riedel, W., Eigentürn. 19a E Deutsche DodengesellM allin, C., Kontoristin. mann, Tischlerei T. vtosenthat, H,, Buchhalt. Queck, P., Jng. Fett, K.» Kfm. (9lcu(5ttu, Aergstr.135). schalt. (W3u, Standav Pese,E.,HattdclSvtrtrrt.^. Spielmann. 4t., D r. ja r.T Riibschläger. R,Monteur. V. Netlsel, K.. Verwalt. tenstr. 10). Fikuart^..ReichStagSsekr. Nahn, F.. Schlossermsir.7'. U Ätiedel, Elli, Lotterie. Ctnbenranch,H., M ajor T. Schlieff,K.,Behörd.A>rggst Deyer, A., Lischlermstr. Neiff, E., Dreher. (NGG, Türkensir. 16). ©örke,J., Frau. Einnahme T. Liegenbeiu, W.,Dr.Jng.7'. — S.. Krankrnschwester. — rvr., Ww. Arndt, N., Feinrnech. Borch. O., Maurer. Heldt, E., itßtv. Schröder, A., Asm. 13 a E Rstcotito, 31., Stint. Boltze, M., Arbeit. Buggisch u. Möhriug, Skopuik, O., SEfm 7. . Hoffmann, N., Rbk. Rat Rbinow, Th., Postinspekt. Weickmanu, E., Ob.Jng. Rossow, M ., Fuhrgesch. 7. (W 8, Jägerstr. 61X Mchläroßhdlg. T. a. D . Skornia, R , Sportkldg.7'. Büchsler, A., Tischler. 7. 8 Synagoge. Thiele, 9L, Landw. Rügnitz, E., Ww. Abraham, L., Angestellt. T Dimgksch, W., Mehlvertell. Höhn, I . , Lackiernrstr. Döring, E-, Ww. E Vorstand d. Jüdischen AöramowLky, Sf., Seisen Wullschläger, P., Für­ Hübner, O., Tstyezmslr.7. SarnowZki, F „ Ardtrin. Dottschadies, E., Arbeil. Gemeinde^, Oraniei itöiiig. P., Musik Schmoller, I . , Ww. vers. T Cohu, ©., Vertret. T. Durienx G.,Buchdruckarb. sorger. bnrger Str. 29). AnSpach. (?., Dr. phll. 16a E Johst, W.,Bankdirekt. Franke, äL, Friseur. T. Kopinke, I . , Buchhalt. Schneegah. K., Maler. ElSner 21., Ww. . Jagowstr. -> • Schnsze,H.,Schneldermstr. • Krause, © , Kfm. a. D . T. Birnbanm, VL, Sekrcrüriu. v. Frankenberg u. LudFriedlich, L.. Frau. s. a. Jaüvwstr. 7. Stein brücker, A., Leltzling, tz., Ww.. Böttcher, K., Bantbeamt. ArandeL, St., Bnchhalt. YUye. W., Arbeit. wigSdorf, H. E Smoichewer, I . , Inst. DranveS.W.» Ob.Magist. Bugge, I . D ip l. Jng. Melchert, Ä ., kfm. Angest. Schneidernistr. T. ©erbl, E., Hauswart. Oberst a. D. T. Nat (W 50, Passauer Rat. a. D. T. Architekt T Slrempel, C., Hebezeuges Hannemann. M., Apothek. Mühler, Ä.. Magistr. Fürst, L , Gefchäftsführ. Strafre 2). Brasch, I . , SuchfjaUcimT. Gipcpiiidli, K., Ob. Reg Beamt. Hentschel, Ww. Groß. AmtSrat. Warncke, F .. Postschaffn. Lohn, 9t., Eksenwr. T. Juspekt. Brauer, W., St\m. Pitschke, O., Stadtinspekt. Ziege, K., Renlner. Günther, A., Frau. tzitzwitz, Vt., Dreher Kaiser, ® , Lehrerin T Kaiser, 2L Isolier. Cohn, M ., kfm. Singest. T Diemke,H., techn. Jnspekt Schultz, © „ Ingen. Zießnitz. R., illtusitalienHassenberg, M.. Ww. Lotterinoser, P., Ww. T. KarraS, B.. Arbeit. Engelhard, D., Frau T. druckerei. T. Dyrenfncth, M., Stöckniann, 8L. Minist. Hoffmann. K., Ksm. 71 Remschel. N., Wirisch. Kittke, G., Maschinist. Eyer, H , D r, Oberarzt. Sekretärin. Amtm. a.D . 24 Danstelle. Hübner, A., Korrekt. Treuhand. T. Zinzendorfstr. ^ KieSler, E , Angestellt. EnderS, M., Ksm. Kleyer, W., Vaaer. Voigt, M ., Ww. Kirchner, K., Ingen. Salomon. W., ftsm. T. . Kirilen, P., Ksm. T Enterico, R., Kfm. T Kramer, O., Banarb. Klingenberg, E., Verssch. Wendland, B., NcichSb. 25 » «. Zinzendorfstr. 18. L. Schlachla, C-, Ritter. Flkschmeyer, M ., Hotel E LUimantt, S..Eiaerüüm. Kubiezek, F., Buchhalt. !knpke, ©., Vermesi. Rat Assist. Beamt. Prof.Studienrat a.2).T. LaSniyki, M ., Rentner. angest. (NW 87, FlenSvnrger Weniger, W Kapitän z. S. >, Sknprat, B., Postfacharb. KonschewSki, H., Frau. Sittner, M .. Gotzkowsku S trafe 10). Lambrecht.E.,DekaturarV. Fnnt, F« Scheuertücher 7. Lavrenz, W.. Beleucht. Lerch, P „ Angestellt. st. D. Apolhek. T. EZernike, (Elfe, Eigentüm. Goens, E., D r, Reg.rttot7. Nanmann,E., Stud.Rat Wittert, A., Lagerarb. Lehmann, H., MaschinenMannheim, Dt., Kfm. T. Wieck. M., vw. Rektor. lLichlerfld.,Augnststr.S). Gorstt. S., NechtSaniv. 22 E Gragert, A.. — O., Jng. a. D . T. bcittm. Modrow, H., Pol. Aeamt. Postamt XWS?. Schulz. Ä., Kartogr. Schwach,D.. F., V ertret.7. (Zehlends., Katharinen«' ~ Kühn, F.,Pol.Oberst a.D. 11a s. a. Solinger Str. 1. Schwarz. G , Ww. T Obstler, I . , Kfni. Lebdin, A., Privatier X X stratze 1). Thomas. F^ Fran. T E Kadisch. L., Ww. Dfundheller, M., Vuchhdl Niedel. W., Kfm. , °. Tietze, H.. Lehrer 7. Allmann, D., Heizer. S1ockhauseii,M.Angef1ell1e MarlenS, F .F .. Pros. 7 (NW87,SolinflctSir.3) Nosenberger,J.,Äuchdrttck. Mehring,G.,Postasisletttin Werner, QL, Äangesch. T Bonien, O., Rohrleghelf. Nahmöborf, tz., Reg. Tischler^A..Privatkctirerin. Apotheker M . Cyaöket, SaukowZky, I . , Tischler. Wicher, (5V Kfm. s. Möbinö. E., Vertret. T Drusche, PL, Arbeit. Jnspekt. Weif;. A., Postbetr.Ang eft Diana-Drogerie T Schlumbach. H., Bäcker. Mützclburg, SL Kellner. M , Bankangestellte. Wittich ©., Malermstr. T Dnmcke, B., Pensionärin. Schaeter, K^ Sparkass. k?lagel.G.,Poslassistenti'n U — Dellschnn. Schmock, K.,Kras1w.Fuhr. SlitlchEe, St., Pensionär. E Eigen — W., Obennstr. Direkt, a. D . W olff, D ., Kfm. Fritzsche, G, Postbeamte Schuldt, B., Kraftwagen tumerm T. Fank, 9L, Bote. Scholz, ©« HandelSOckclmonit, E., RhiuT Wüsthoff. P.. Dr., Ob. Goldberg, S., Ww. T . führ. Dacr, E., Vcentnerin. Ollendorf,?l.,Lehrerul a.D Gieteniann, H., Schlosser, vertret. T. -»Stabsveterinär 7. Heibmanlr»K.,Echauspiel^ Aahnindnstrle G.m.b.H.. Schulz, R... Friseur. ©ilmelster, I . , Revisoriru Schwarz, E., Pensionär. Paprotzkr, I . , Polst. 19b E wie Nr. 10a. Krakauer. P., Ww. T. Steinike, K., fifraiu Möbel. 7. Alexandrzak, P., Dentist, Großmann, P., Feinkost T. Sommer, 9L, Seifen. Kleinbahnfbrk. T Meyusohn, H , Dr» Limnr, Ed.. Maler 7. Cohn. G.. RechtSaiiw. T ©üuzel, H., AnaesteM. Treder, ©., Sekretärin. Pfahl, A.. D r Oberin. Zahnarzt T. Wernicke, H., Ww. Winkler, L., Sekretärin. Crome, Dt.. vw. Geh. Rat Länseler, O., Duchsenm. Aebitzki, E., Konlortstin 7. Sattm, H.. kfm. Äugest. MoseS. J..O L. o. D. T. Wetzet <6., Arbeit. — P.. Ww. a. D. T. Bohnyardt, H., Derelt. tzanSmann, O.,Sprri« Oesterreicher, A., Kfm. T. — O .,D r, Neg.Rat a.D7I $Rcichnii§,6,6ttib.9lätinT Zastrow, E., Schneider. 26 E Stadt Berlin. a D. Neiniann, W» Kfm. 7 tnosenvertret. T. PinkaS, H., D rv Nerven S j. a. Lychener Str. 16. Scchtel, E.. Fabrkt. T. Nothstein, P , Sekretärin Engel, W., Patentbericht Henkel, M v Mas(f;.<5chlo{J. V. Klingner, H., iRcflor.7. arzt T. Fengler, E.. Hauswart. E. Sakriß, W., Ksm. 199. n. 205. Volksschule. erstatt. Zacobi, Wv Masdihteit« Schriewer, E.. Ingen. Strauß, & , Aertret. (Frankfurt,. Oder). Kablitz, ©., Heizer. (SriiB. A., FabrkSef. T. Schubert, M., vtbhn.Ob schlösset. Fischer, P^ Vuchhalt. Zickerow, W., Baugesch. T. — lUi, Cifenbahnban T. Sekr. Vauon, Telegr. Arb Obst, E., Rektor a. D . Friedrich, J.,Kalsenbote7I Jungfer, A., Isxtt. Angest. Solinger Str. Delde, W., Ww. Gröbke, F., D r, Amtsger. Schwarz. H.. Angesiellt Göritz, K., Gaflw. T Kastner, F. Aersich. Persian, H v CchulhanZ12 s. a. Solinger S ir. 12. Born«, 31., Laborant. Rat T. mstr. Angest. Wergandt, H., Vertret. 7 Groty, F., Schnhm. Drettschneider.E.,Schlosser E Portowitz. Kjnr. Hesse, M .. Ww, T Kniebel, Aw Amtsrat. GohkowSkysir. 16b f.a. DorimnnderStr.12. ©ntmann,H., Kfm. 7. (Warschau). Budde, 9L, Rentner. Lanke. ©., D r, Ob. Krivpendors, K.. Dr» E BereinShans Deutscher — W., D r, Arzt T. V. Rflfflocf, sv-, Lerwakt. Dentzer, I . . Frau. Studiendirekt. a. D . T. Heinemann. F.. LeTiterittT Stnd. Rat T. Apotheker T. M .L.H. N 11B (NW 7, Mittelstr. 28). Dühring, O.. Rentner. Liniper, B., Vertret. T Hageda. A.G., Chemikal.7 Hoff, G., Derlagökfm. Knreger, <5„ techn. Kfnu Elstennann, E., Schlöffet. Finh, 935., Jnstallat. T. Lange, F., Packer. Mannheim, 5l.,PriuattcrT|l ' i. a. Elberfelder Str. 22 Holz, H.. Kfm. Lewaldstraße Mischer, I . , Ststdlsekr. Hoffmann, C.. Uhren. v.Puttkammer, L.. Fran T. E Notier, Ch.. Direkt. Jager, I . , Abteilgsleit. LiUmann, E., Jnstallat. X Verwalt. Bez. IV . ©orrschling.F^ lsm.Angest Kiepke, A ., General­ Schmldt-Burbach, Ä., D r (Dahlem, SachSallee 2) Kcmiinski,A., Ob.Gärtntr Mantüey, S., Ww. Prenzlauer Berg. Gramle, F., Schmied. " leutnant T. med. Arzt 7. MaLke, M ., Näherin. VÄlchter.K.,Reg.Baumstr Finanzamt Mühlenberg. Hoffmann, P.,Postschaffn Klessinger, A., Ingen. T. Schmukler, Ksm. T. a. D . (Zehlendf., Kemnitz, F., Kassier. — P., Hauptwachtmstr. A. G. Medding. Slählke, W-, Meister d.Sch Knoller, Q« Kfm. T. Zehr. E.. Oberst a .D . 7 HcintäaCftr. 52). d. Sch. Knappe, P-, Friseur. F a n n y L e w a l d, . «. D . Kruprng.M..Korvett.Kapit Hausa.Ufer Druckner, 91., Dr., Major Koenig, A., D r, Berriebs- Mielke. P-» Däckermstr. S c h rifts te lle rin , x Kaftorff, 23., Expedient. v.d.Lancken.H., Hauptm.7. Hansabrücke d. L. T. M ix, (£., Mühlenarv. prüf. geb. 24.3.1811, 1 5.8.1889 Kupich, I . , Schlosser. Bohl, H., vw. Äust. Rat Ü BuudeSratufer -> • Netzband. A., Ww. Düdingen,W.,Okerstleutn. Krüger, M .Stenotypistin lebte seit 1846 viele Jahre M ai, E.» Rentner. ScheschowSly,B.,Schlosser 15 t. a. Bundesratnfer 13. d. ii. T. M üller, A., Fabrkt. S. Naeyer,Helene, Geschäfts in Berlin. Nüßler, ftrmt. inh. Schöning, 5U Mlch. X Cstor, F., Haupim. Oestreich, M ., MusikEGrnndftücksgelLevetzow Kriglerslr. Sakriß, O., Schaffner. Wenzel,N.,Vr.,Zahnar-t7. stratze 15 m. b. H., lehrerin 71 Fontäne, O., Oberstlcutn Schmidt, K., StationZLi n k e Seite. SobanLkr. M „ F rl. ZAker. Ch. Tietban T. (NW7, Mittelsir. 25). d. Sch. Pittag. D.,Bibliothekerin. Thom, 21-, Rentner. 1 s. st. Kuglerstr. 33. v.Zoellner,E.Ritter,Ten. Schnlz, L . Packer. V.„Dita"HällferÄerwa!tg. ©rubel-& Skobnik.Bntter. Ltichler, D., Setzer. Wieczorkowski, St., Lentn. a D . T. E Lewin. L. Eigentüm. u. Vermittln. G. nu b. H. Heintz, N.. Bäüennstr. Rösner^ B ., Lehrer a. D. Schulze, C., Mechanik. stöbt. Sliigest. 12a E Keilich. St., Eigentn (Wien). Sellin, O., Inst. Jnspekt. Helpap, K., Stabsarzt T (NW7, Mittelstr. 25). Schmitz, E., Angestellte. Zelasek, 3t., Arbeit. wertn (Lodz). Allmann, A.. Handels» Krndee,E.F., Freg.KapktX Selle, S.. Wto. Strcmpel, ©., Daftwirti». VI Zindler, A., Verwalt. Lychener Str. • > (Spandan, Schönvertret. T. E Schachtschneider, ST;., Lotze. H., Dn med. T. Trednp, K., Angestellt. Helmholtzplay - > walder Str. 12;. Eigentüm (Fried richshg Ballar/K^A.,Gen.Konsul Schubert, P., Hauswart. Walterstein, E., Ver» Wagner, C., Ww. Lindenallee 18b). Stehlik, 90., Plätterei. käuferin. Wellenthin, O., Vorsühr. Daumdecker, H., V. Air, 91., jlfm . (NenWollschläger,F.,Schneide Direktiousirrspekt. X Vrager, K., Kfm. T Werke, O.. Oberingerr. Wentzel, Kfm. 7. N W 8T kottn, Echwertzc-rstr. 8) Blelimer, ©., Arbeit. Cpliraimson, M M Kfm. 7 °. Elberfelder Str. rin. Wickmann,H..Bankproknr. Deringer, E., Landger. föü&c, B., Arbtrln. Fischbach, 8t, Ingen. Zydowiez, I . , Konsul. Levetzowstraße 18 f. a, Elberfelder S tr.2l. Wolff. Kv Stadtinfpekl. Hagen, F., Stadtasslst. Direkt. T. Beainr. Herrnstadt, A., D r, Zahn a. D. E TorneS, W., Eigentum. Verwalt.Bez. ILZicrflsttiett, Dertschinger, <$., Dank» arzt 7. 23 EZnntz, sek. Ww. (W3o. Hilgemann, F., Verw. :. ö. Jagowstr. 8. (Zehlendf, DtSmarckFinanzamt Hansa. Ob. Jnspekt. angest. Magdeburger Platz 4). »ochradel, A., vw. Pros. 7. straße 7). E GrnndstückS G. m. b. H. A. G. B e rlin . Dierks, G., Plättanst. iubiter, P., Ksm. (NV77, Friedrichstr. 93). V. Ruinrnland,F..Verwalt. Hoffmann, 6 - SlsuL sch, ©., Schwester. T A lb . E rd in. s ta tt Emanuel,J., Lebrera.D.1'. Nucke, O., Gastw. T. Kiesow,E.,©es chäftSführTI Dalk, H., ©dito. 7. (Mariendf., Kaiferstr. Deckinantt, L., Ww. ©erh. von Levehow , Freytag. H., Dtpl. yug. J«g.X Kolwitz, W., Jngerr. yrcqiag. y ., Nr. 123). Pfis1er,C.E.. künstl.Glieder Aluhm, E.. Stenotypistin. Braentlgam, SS., kfm. h e rv o rra g e n d . P a r la ­ Krause, W , J jo lu r. Fußgänger, 5D Chemik.' L, Angest. Altnrann, $f., Auto­ Borkow-ki, ©., Steno­ m e n ta rie r, (yottfclb, T., Kunstglasecei O leiifcr. F., Schuhuk. Kuchenbecker,M.,Schlosser. typistin. Flügel, St, Drogen T. lackiererei X geb. 12.9.1828, f 12.8.1003 Arbnrg, R., Schaffner. Lüder, H., Sind. utat. »ioefiefe, P., echuftsiclLTl Corüier, Ww. Fiirle, Cläre, D r, (Straßenbilo s. n. Spalte) Kamp. D.. Privatiere. Meyer, L. ©., Kfm. Behncke, 2L, Way. v . R ozuoioSli, 3 ., D r» A rzt Dedicke. ©., Direkt. T. RechtSauw. T. GotzkowSkybrücke KrilpslNF.H., Schloss». Bendrirn, P., Maschinen« Northe, M ., Reniueriu. Finkenstein, I.. ©oldwr.7. g, M ., Ww. 7. Lrikingerufer ->• Schmökel, O., Bauarb. Kernchen, Friseur. T. Schlafke, O., Werkzengor.! -vaunemanir, Bankangest. Ic, L , Studienrat 7. arb. Erlöjerkirche. Schoß. H., techn. ANLeft. Klingel, A., Neterent T. Simmcrmatm, 22JL, Bergemann, E., Ww. TonkowSki, £>., Blumen. "arlw ig. E.. Allgestettte. 1—5 Kleist»Ober»Lyzeum. Küster, O.,Ob.Äeg. R a H ' Bluuien. eiser. F., Vertret. Weber, F., Dr., Be^er, E., Laboratorium Schnlze, F., Perlsionariru E Stadt Derliu. Marcnß. H., Privatier T 1LE Silöerschlag'fcheErben^ Koller. L., Kfm. T. Wenzel, A., Schmied. ©efchä^tsführ. T Helitrg, O.,SchulhauSmstr. W illig. L., Pianist. Pape, A., kfm. Äugest. Ekgrniünl. T B latt, W.. Angestellt. Jagowitr. Krieger.H.,llr,Zahnarzt! Christel, Ä., Tapez, Schmidt, W., Kraftsahr.'N V. Deckmann, P., D r, Zastrow, L., Bankangest. Krüger. H.. Zeichnerin.' 21 f. a. Jagowstr. 30. Hübsche, £ „ Ob. Schragenhrim. M . S., E. Ungenannt. 3 E Krüger, H., Eigentüm, Dangeleit, ©., Kanzl. Nechtsanw. (W 35, Kul, M., Ksm. T. Studierrdsrett. töeit. Agent. 71 lWilhelmsruh, Ku> Borsteh. LÜtzowstr. 32). Berger, H.. kfm. L'ngest. v. Langendorf, verw. Meyer, O., Heizer. Schreiter, }V„ Kfm. sürstenstr. 6). Derghauer,F.,Reg. Da». General. Blnmeureich. ty., Kfm. 7 Elite Fahrrad Verkaufs 0 E Marks. St, Kohlen T. Selbiger, W., Verwalt. V. Meyer, D - Werkmstr. nrstr. a. D . ©. m. b. H. 71 Leitau. H.. Malerin. Ding7 W.« rechn. Ktm. Äerger,' W., ilfau T. Angest. . Dien, < *., Monteur. $ ElSke. Schmied. Nieselt. 91., Tischler. Llnz, M ., Kfm. 7. Fiyoer. W.. D r, SteuerFtelscher, L., Ww. Spiegel Prokurist T. (Lzarntck.W.GeschäftSsübrl Sommer, H., Büroange'i Emmerich, B., Musik. BUtichkau, I . , Ww. berat. 7. 4
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.