Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1938 (Public Domain)

IV* Teil Norden 67 
— 2347 - 
Schönhanser Ltr. Nicdersrhönhausen 
VI E Uivemtv k, 
Cmiu, 25, ^arbl'r 
21u E 23en, K, Tnchl er. 
Sdiouljiiiilcr Stt • 
22—25 Wnrlciipau 
2b E Iartbiiianik, 's, 
Siiahcitl' 4,‘camL 
27. 28 Parzelle t 
2uE ctditfc, 23 Stcaj,ciit 
Schabn, a 2. 
(Müller, ö / Sleuerbcrat T 
30 N t&aitenpnn 
32 E Gcrsmdt. 2'^ 
Gtirtbb?ul,r. 
BausteUeri. 
doE fiuhruü P, '»»iaiticr 
Dlbbern, .'I, Jmi iierm 
tHobtacr, Brtulcchn 
Äellsow.Gv Pvnl-Uueb: 
(trb. 
37—48 Baustellen 
Blankenfclder Sir ->■ 
Sachscnstraße 
-<r Suctaitr. 
ääoöanftr. -> 
1 E ’tctblcr, l'uifc, 
^lqentum. 
(SoUof, 3 • »^iv 
Scitter, y, Jlbljit Sekr 
2 Lannelle 
ü E ilamciij,#, Hunt Scfr 
o D. 
4 33auitelle. 
G E lltmg, W, Fräset. 
t>7 i^aujiilleu 
8 E Sieurbacher, E, 
Diclaitil (vci iubotf, 
Loioöwcq 01). 
Dnl'chct 4?. -lilctf. 
fta&manit.Jt ,3di: etömiir 
Krüger, E, itfm. 
LrrcaS. <5, 22 tu. 
MattiC, Sl, 23u> 
Marquardl. W. Sta 13er. 
Cndeila, v, Sinn 
yiibmant.r.TriOcr. 
Schänder,i, Ji. "'.cchan.k 
Svlge. 2V , Äc dit 
i) L Acter, .v>- -öüit'düslnt 
Zo\U Ji. Mald;meii|orm 
Klemow. i*- «trau. 
l'icicr, v-r 4*ol 2Ladjtmiti 
a D. 
SKtUau, o 2rof)tvclu 
ytowayke, Jt, Zahiucchnlk 
61111t, (r, Ifrt Mlimit 
L'allner. M, l’apterljblr 
Wo wöbe, Vl, Virbett. 
»dpertttif, J?v Jltbnf. 
10 E Reichte, 44, yandelvm 
(\\ 35Wuttcttci6 ttJjU, 
Daitj W. Sdian'piel 
Rlufltl, A, lUamuiuljr 
P^nmann, il, J.'iotucur 
AeQcr. it, .L'Cttmm. 
Sdjuuöt, 4>, eunter. 
Werner, C. 2rclcr 
11 E Xicaö, 2b, Sulfit T. 
Albrecht. tM, tiuiucbt 
‘.Zou.maiut, jt, «Zlencher. 
ntjtr 
Elen, 2).. Laborant 
Vonmau i jl, 2tu> 
vobdor'.H.Kanzl. ingcjL 
ctaspujncti, (5, 
2d netbermitr 
Kieme, 23, Vhbut. 
Kuitciv, P, Tiich'cr 
yitCftjTOlCli. ?( ViiliMllL 
Preub. L). Sitiictfacr. 
Wud«.r, , Vlttifir 
Stern, 21, Dra'n-,ich. 
— te, ttlcftrcmcut 
Töpp.r, Ss, ^ätzcnir. 
illciOt, R, 2rct,cc. 
12 Äauilcllc. 
1J E Beizer, I, Giqculum. 
(icutonciiftr 14j 
Setter, W, Töpfer 
Brversdor's, 4.', Lchloffer 
Änojc!, M, 2Sw. 
stoppe, Eacker 
Müller, tz, 2i|chlcr. 
iltetti. 2. Ww. 
Prergcl, Ä. Goldschmied 
Bcho.UTCf, N, l’ioichiucn 
aiL> 
U E ilomv Crgcrrtüm 
16 Garre-r. 
lt$ $aaiicUe. 
<8Rin6)t gesi 3. Germanen« 
Nraße lu. 
(Sctmaucuiit. 
17 aefi. z. ©ermaiictvir. 14 
16 EÄrrrnau.K. Monteur I. 
Stock, L, Mechanik. 
19 E StDitala/W., 5t:artro 
Fuhr. 
Äsoll, Ä., Hochb. 2cün. 
Mtercnborft.fl., ^ur)vrge» 
schwe;t. 
Schüler, A, Dnvat er. 
2J E «totiala, Ct-, Ve 11-qc = 
ausieh. a. D. 
Dünner. flrchücft 
LonlMltzich, <£., Llv. 
J1 ‘J2 lynullellcn 
Ji E nie Mi Jl 
itiarth, f*\, T 
Luchliolz » r^tikur 
lÖurffit, C, 5dmcii,cr 
Üzine^oU. E. l-tutuci 
$anfiiimmi,D, ßht»4,eic! 
Dirluch, J?, D»cl er 
Ittncr, -Ü, 
jtol)r8, I, -Ücrfidi .lugeil 
SdjiuPl, VI, imlj er. 
äOttnlhtchcr, V . j >v 
J4 E^nrtli 5, olci’djui i|ir 
MdKabcrfl, V , Ücitmf.i 
Jaul), VI, «nn 
Huld) ,). 2. tu 
(krhid) ,x, er 
vnrttnanit, Jl, 5rijU*icr 
ilaior,ti .lunftiuacteunUjr 
JiebU, Ä. £chiü"u 
(Bd)iilloit, IX, SlDlüntQliur 
Sta^rack.S Schiiclücruc 
Tiede. £. Mufif 
lllrict) M, jloiiöt or 
SetS tir jira nv ihr. 
J5 lüauiulle. 
‘Ju Garlcn 
>7 E 21.i ide VI. jlfin 
(XO U Änr ottcöir'j.» 
Jjmi JÜ). 
üBiuiiM, v'i, eclretium 
i'iiilier t, Iu^eii 
2»—JV i lUiftcllrzt. 
uO EXtvl S/«öatticrtmtT 
Jlfl.Hniomi Iol-an in, 
ftLUHlXtV 
Jl E Vfiimui $, l'.art» 
iiexfibtbütiSnii s. 
i ,Rtrt'nubc{. 
eictieia, (i>, 2t|chlei 
.Uotatmr. -> 
Schillcrstrnßc 
-<-iTni|eie'45ilf;clm 2ix ->■ 
1. JE 2nideiiaim.Crt*icrt 
liaii (-tituitairfrir 1> 
Aindl y, JIlUiiiUT 
^leuzgradcn 
J -DumcUc 
lalbcmocitr. 
-u Wurtncrci. 
EuaiUUütrcu, D.,G'r'- 
ncici T. 
2x.alöorotlL ->• 
ibauueUc. 
8E 2ci'ud>, H, fira(t» 
öco|ch!e«bc! T. 
‘>-11 iüauUellcn 
fleo j <tvrncnlr.vO 
itoriicriii 
(>.rund,t qel) z ßorneriir.ty 
1J—1 Jt) t. llnocrbnu. 0», 
Schneiderrl s. D u v 
t-'lr. lJb). 
1J 2rallv T, -Bcamt a T 
vcrrmait«, 23 2) ichhnlt 
tzt)Nmann.K,Krim JifufL 
Mnshold 
'Hur, O, ISmtd). 23iain: 
Läiultze. L, ‘-biu 
Ua VluiM, ?U 5lfm 
2'üN'ch. LZ, Siat» onut 
Louuiann.Si.?Lerbc ach.n 
U3octt.fr,  A, Lchnlrscy 
Bruu!M,C, utu Jicdm 'Jtnt 
Stopficnjfl, iZ. jMiviorai 
yitid), ^. Lrw. 
12b freund, 2L'c(,rm 
J^eamr 
^olbmaun tz*2tta;chme-.' 
mfir 
Lehnrann, G, Aum 5eh 
»cbictom 4p,Jibl)uücdienil 
liauflott X, fifu 
Iraultit, 1, 9tcd)ts6ctnt 
Unvcrhau, v** Sdjnctöer 
mftr. 
13 leucht mcht. 
<- Uf-arlotlenitr. 
H—17 Baustelle«. 
Lharlottenirr. -> 
18 E Koch. C^Gtqfntüm 
Altendorst. C, Maschinen- 
bau. 
^ehlrich, P, Pensionär. 
Grosch. 9t, Ellklrotechn 
Ärothe, I, Frau. 
Hinz. 21, Dreher 
Hvrborkf. 6, l'Cfiüonätiit. 
Staut. W, (Jtjcuwr. T. 
Knoblauch. I.. Straßenb 
Führ. 
MagLeburg, K..Buchbmd. 
Nitfchke, Penjionar. 
10 E ungenannt. 
•<- Slontcritr. ->• 
■^aufteile. 
20 E fiunbt sen., D+ 
Pclvalier. 
Dellu^O^Tamplwä, cher« 
Rrctroalb. M.. Lw 
KrcuHlin. G, Asm. 
ffiinbt, ttltünL 
Manch. », Tischler. 
20 leter, ,T . vlrbmit 
Juiitu F SUai/ub. 
o D. 
Schlei Jl, Äw 
Slcinüor», 21 <slrn> citO 
Gchnnn a D. 
21—22 «Haiiucllut 
.J- E 2<nl ^rke'lS. 
Jl (.M (W jloiliuta 
SUflj,c 21) 
V. 2<-Ü!lV tirtirtHrtinltj. 
(Jlumrfciibf, I ql» 
(tCO»u 101) 
-1 'viev a, P,«ira!.'!lb v 
ctuii i V, 2)cttb:'jut 
LtN'lch 
Jl, ^lrni.bldiottit 
31)» *M, K, -Ztiuijcuu 
.vtljr 
21 Jtviu^ Jt., ttltitbcnb. 
iruhr 
<lr u\cr ti-.’ÄlmncitO nfjr 
irchuh, 3 .tittutVjimitcH 
^ntfkr, <f, ^trslfjctiü 
o».lr 
?* 2<cutüiat, <3-# (2lraLcub 
ilt»aatf, ii‘, Ubahuidiahu 
C'Ioip .ju^abierr 
Wti er tr, leirti^bfd/UT t 
-o vst tWiuamt, 2J, 
^dilofser 
^oniuanii. O, etidbeitb 
2d’aHtt 
^slitaerl, Ä., Stiafiaib. 
Srtjüffrt. 
Lrm Slmhrnb 
edjnnit. 
27 ^iudnitr, Jt., 2ii)(uMcr. 
^io>„ o. SUoheub s>ulir 
^c» Angestellt 
Rottnuck 3öh Schwer. 
’253<ivl, Ätod) 
23 , Straubidiafi» 
yieun Qttn, O, »uaueitb 
3« Dr 
Sik ul etroctnb. 
Lchaniu 
iLutc, (5, Peniianar 
2U G)iei«ur, o, «trai>enb. 
,3ul]r. 
(siiteit chWäger. A, 
xstrttbvitb. Schann. 
tpikdi, 3f, Bct». Äunch 
Q£te!,ait, O. Waqenwaich 
oO voll, o ,€trat)b'diatin 
i’ietjir, it, 6irat,cnb. 
ftuljr 
21!, «tinbcnb. 
Schai» 
Sdjnubtfe, 23v S robö 
ich«"» 
— Jt. JjJerlmftr. 
ctcmctJ. -Inc. 
— st, hebten» 
SCaqntr,^. NbahnkLann 
vl yarber, H.. Schonn 
jlciimeL 9t., Strabcub 
Schneit 
<1 ilt(T. 1^, Strafend 
Sd'ann. 
Pnuel 6l»fe, Slenotypist 
^iealcr, 4?, Hnuswart. 
u2 ^eihK, Jts ytQiiqicr. 
Tnnkcl, «iraccub. 
iyutu 
stramer,2,Hochb Lckann 
2,lic"ec Ubahnichaftn 
‘4>tei|csi P, SttaBCi.b. 
?;"hr. 
Sdiol;. K., Aevlwr a. L 
-fi irfijtijnorotc, [y, 
Strabenb. Schabn. 
Giele [£„ Ww 
^ranznich.^ .Strabbfubr 
Mcißucr, W, Stratzenb. 
»>u')r 
Schulz, v. Strafend. 
Schafin. 
Tscharnke, M., Stiafecnb 
* iruhr. 
Vrllwock. H, Um. Angest 
24 Oliuöobbsl, F, Lelr 
Äufseh. 
(ibcl, , Sfrafeeirb Huhr 
ForUer, »1., Srraßenb. 
oubr. 
Gerlost, 3L, Stratzenb 
5«nr. 
stnothe, P. BahnhsSvor» 
tUl). a. D. 
Schiblirr, <8, Straverrd. 
Fuhr. 
33Q>vxt^au9,^j^So,l^tvpcU 
Köhler, O., Slragenb'uhr 
strupp. O-, tfri Änaei: 
Kustcr.tz,etraftbtcbaftiL 
Neiimann, F, Stravenb. 
Fubr._ 
Scholz, s. Etraßenb. 
Fa'ik. 
36 Telander, G.Stratzenb 
Fuhr. 
Frisd), Th^ Etraßenb. 
Führ. 
stnoaC JU Stravenb. 
Schafs n. 
MaMelN, Ctmtzend 
Fuhr. 
EchröderM.Stenotypr'tw 
^Smfler, tfm.Än«ell. 
.7 ^utiloh A 5d)'i'1 rt 
üitb 1011 , ^elr 'liru'j 
Jtanix^ ll, ctrabutb 
3d) in i. 
Sds l\\ 01. Ist 1 ’h u I 
5iiimteiietb,VI, 3n iloiV 
Sdnn» 
iDicmle JL'i., £trabf >l' 
___ «schnn t. 
»trnhutbaf)iibct>vt irO ^11 
strtner«2!JiUjcUU‘£ir 41 
und 42 
-<-!tarter j.’tlfirli ’ 2iz 
(sfjcur. Slöiiigf. 
Schlos; 
E p cm> iZh 1 u i>ttlanz 
Diretuou 1 \ W 10 
^nvUibeu ir 52;. 
st a >t c II st u! 11 1' 
Jllbudjf v, Ha un i'r.l 
»%ra t 2'i. sym tuartut 
Gdueibuoqt.1 M, 
Itulclett T 
Enuich, v, Uaucinn i.T 
U n l c r & t c 1: c t Ij a 11 
Wille, IS, 4'nrfniifl'h 
l'rthn, , Hod)lm a Z* 
2.ctl tm\ , Jial.at i 
Sdil 0 l; qnt 
Ar ids Ä, yeinrotl;, 
L'aumsdin.cn T. 
trief >0, Cb Partner, 
^nfobi, 2.r, icrf;» .'In^e't 
ÄCelp ir D, Peilno la»- 
Äüiji ert, U. <5ttiun t|p 
JMitvcS, ir, £b|t!tlic;ci T 
l’uilkr, C , Wcirtemni r 
— G Jt, Cb Wiutucr 
^luui, 22, stinhiufu1 r 
SrijIofiitUcc 
rchlcbtart ->■ 
J E 2?üöou). . flatteret 
Vl (NUf>"> l'ienv 
lauer Ällee J42 217; 
Hörner, L?, Ganw 1. 
6nc!)Ur. st, stt”t- T. 
4 25iuutes!cu 
E Stadt ißrilut 
V. Le; rfjautt ^anlüM 
röstl'chau, W, labüraitL 
Böttcher. P, Matieur. 
fcetjer, O, i’isllchiitema'tr. 
E. edjuciber, 2V, Lernd 
Inipe.'t n D. 
Äul,n ü., 2-w. 
7 43aii’teUc 
S E val't, X» Gärt tcrer T 
E va^t. 4?. 2ipL ^ \\ 
Psttcnlanw 
J E 2vtci>c, o. Dr jur« 
^cUstyileir. 
lOEJistuidjer,^,Cb Iuaen 
iinacl, £?, Srt)Jtcibcim*ir. 
11 E '>irtqcl, 21, ilx m Setr. 
a D. T. 
Badcmanit. <?, Konditor 
Kick. VI, stoutroIL 
JltUutcu 2S, uiartucr 
Jieubrtiier, Sauarbeit 
12 -Öaii’tellc. 
U E ^oh t, Slcövcc 
a D 1 
Barlla.l, 2 , Jtenti.er n 
Crekuen;,2^. Pennonartn 
Danmrtd), <>, 2upfer 
iLrilirwair» Schor f 
lictufcQt iur 
stut öe, Stäbenn. 
Vcfcnanu, K, Jj*a u 
üütf, \i„ ScrtDittr. 
^ubrke. C, Schienet. 
Purx. H- st'm. T. 
LZagner, Ä, ÄlaSblai.'s. 
Jaribc, P. Monteur. 
14 E Manisch F. HoUfim 
1'j E Kay -UL äsito. T. 
‘«Ölcch , tiö 
2eititn5ti VI, jlrn. 
Elovcl. Ä, Frau. 
Trogiich, ct, Frau. 
lt> 2?auitcUc. 
17 17a E iüolct’ichc Erben 
V Freitz, Gartnetel 
15 E Soichfc. VI, tiiflcntüm 
V. Sttticherf, Ci'enb 
Betr. Äkf.st. 
Ößlcr, I. Jhmflter. 
5rctt*v 23, <Sörtncr T. 
pausier, Äd^ Schlovcr. 
Ikarvrowly, v*» Steno« 
ibptfmt 
strefcliv ty. Gärtner 
Maloveii. F. vandelSm 
Mnlcffa, v*., 26w 
Meier, S, Erpedtent. 
yiercl, 'Jt., Sdimtcbcnvir 
Rad-eck, K., Älm. 
RogaU, F, Gärtner. 
Schröder. S, Arbeit. 
Seidel 1A» Stadt'Sekr. 
EkokolS. Putzer. 
Derdner. A., stfm. 
Witte, E., CotomotiUTÜ^r 
Woichke, <8^ Jfentncr. 
10 E 0»t jrqt, . L'el)rer T 
Vlti ht 4-^fliiiiit u a D 
2Jei^id, VÜ .KoIüiualivr.T 
ti.ill m, <i>, iLJu* 
(i fatt sf, Vedcraifi 
stiui imitr, 2U. 2<sl tu dil 
O,Vii(i'mi.'Uur ii;r 
" enu’, Vf, 
ÜJcilli, CUia, uv JUs t» 
— L . Ucbtcr 
0 E VI In ‘i* stfiit l? idtui) 
V Stu V /'1 idtcllth 
T ipf'ont, M. JJeism'ir 
1' r i ,4ifa, VI M, Lacfeti» 
\ 1 ezyk, ij , Bilchkialt. 
11 j v VI. '4ietmnuir 
4‘ieif C Vlrbirtn 
hiev' 'l 2V, Wandel'' 
1 iluln 
•= -1 tiöau tl)it, ^ . 2 w. 
5 1 imattir, ‘»'i, .>rau 
’l E 2tvmf, 3 , 5lti'djct» 
>tr T. 
-tia<tnu, C , Di, 2tu6 
^ tn't 
SUsn C, J^letidjctct 
22 j; 2'a ntelU« 
21 E Jtomiilsif, Ob. 
t'trtdilkvollzl^l' T 
25 E Sdione. M. 22 m 
"\el)[iuu, U:, stiaft{rtl,r 
•<- 4 icit^laitec Ufislu"ec->* 
-(■> iiiuufu tq5äucht)i)l^->- 
• E Sadel’ichc (iibcit 
«L'attcneba t <lia ittuuvt 
.1 2eiCkl T. 
2* trt'd at v . ©rt tw. T 
i7 E Ztcmbcif, W, 
2' derubed T 
Ii 1 nuiiect,5 ,stuHlUTubr 
Vi laiili, *1, ^adermhr 
»lü^cuburö, Vl, JLahenn 
2di il , , Vertier 
ä E 2tmdc, l’iaujaule, 
2t iljciet 
931 c, y, Vlrbert 
fll n <t, Pennoii ir. 
2eri ctr, E., SpreitjßUr 
Toh> anr 
>1 Ba stelle 
JO E 2'tcjeit, t!> ,')tnuiim»»tr 
((iljailb, ÄauauuiiüUec 
J.'r. 25). 
V 2<ufell, tf. -l^rfmiir 
23art»dj, St., Buch! alt. 
WcriUl, 2J, Monteur 
2>icie!t 43, ItidjIcritt'tr.T 
Brandt, v# LZm 
Lwald, 22. Arbett. 
»Xtcht.ur, 3. 'SU. 
Weerti, '2,  Jtertn.cn  t. 
l9ogc, i\', 53tu. 
Vemff. 4?, Atttotd-loff. 
Rabatt, K, U.'f»ftonar. 
Kup'er, LZ.Musiker. 
sttprc, \£, iHbbit.iÖfstmt. 
^aiaigc s? tStamft. 
Pe'chko.O. Golvsd)mied T 
ihtttiter, ^, yta!)cnn. 
ytube, ir, 2Sw. 
yiiider, N., Ärbett. 
Schrc inte^,H.(^.Bud)halt 
Spielt iwRcr, B. 
2L’Cri^ettgm 
Dat 'er, ^imlei n. 
Vjr.tmblom'lr 
Jl E Xttiuna, M, 55ro 
(Vlu»laud). 
VI Tredemantt. A. ($c* 
tcha(t5fubr (NöfsÄopert» 
imcncr Str. u>j. 
'-Bertir, l?, ÄenteneniDf 
2e!)nbo^. vLUnm. ^l[ttit 
26.,Tensl0.iar 
.Xuibcucn,)S1,tlrQhtofB6r 
tiuntbtr, v-. Mechanik 
Kern, B, Ä w. 
l’iorauarbt 33* stan^L 
Sefr. o D. 
Noack. M, Renlen» 
emp'grrn. 
C'tt, v» 2okomotrv'übr. 
ky»eittj, M, Bnckbaltcru: 
yiibtbad), LZw. 
Jl ibolr, Ä. ü5io 
Sank. 21, Lw 
Scbnubt, K ytentiunn. 
Schneewols,ik.2okomoti0« 
rühr. a T 
Schu:nann,E.Kraftwjühr 
Taube, 0„ Ingen. 
Techmerer, G., «e.sen T. 
Äagener, 3, Sttr. 
2tite|cttcr, W, Burobeamt. 
a D. 
32 E I;riel»tz.P.Regntrier 
ka" SetCft T. 
Arnold, Ä, Bürovorsteb. 
33 Bauitelle. 
64 E Henning, G, Derw. 
Eckr. 
Hinge. Vl, Teleär. 
a-fittenttn a. D. 
Saurer, L»w. 
Wolss. ZL Ww. 
35 E Schüo, Marg^ Wv. 
Barofka, F. Äw. 
Du^ke, M, Lw. 
Klose, Pr. firäfeL 
Krone, A, stftn, 
— M., Frau. 
3> iUtiur i^ra t 
Ä«»nl 4* 2 >sf '<r. 
VifiibtMCr. Vf L iv 
4U tbe Ji. l’ut'uinr 
910! U Veiinr. 
£1) lut fT, 2Urflufcrtii 
<c 1 »1 V . 23<i(fem T 
irtiptK. VV ihdjlaü 
ÜJslbi jf, oittf, 2^1 iiL'er» 
in»* 1 
Jl> E <lilii]iti), ^ 2lcslm 
(ic )f)ol , 4.’rtiif«. «ver 
2tia» e 7; 
VIm 11 ke, I. ITia 1. 
2$ lul/iui“, 2.* tco* 
ii K^f. 
2^ut* er, 21?, <lhit T 
^ it irl, Pottsdia" 1. 
»’s cMrr, VJ stiern^ ter. 
<v ilci ich, v 2Jio 
ttuppiin, V S'clli t 
stuo.lc W, 3K|. 2ofo» 
1 lüUUlufjl 
<liVetLiu»fi, II, ?(i6eif 
iUovv, K ttuchenmltr 
ÄiiMer, ,sl Siaütmw 
l'utller t'i ,Ol'criLad)tni »r 
d 2d' 
T ifti VI. 5Tir 
diuliUr, 2't 2*icf;rt tif. 
ytcihrbei, M, ixtrtu. 
Srim ob^tf, k?, ,>rt|e fr. 
2teljl, O <trim. Setr. 
Soboe, 2*2, Ksnr. T. 
t7 Manuelle. 
Jd E *ne mtcr. V, iäuro» 
DDifjey a D. 
Jae >ch, H, Tienstilelc t« 
Jett. 
9 E stafj fe G, st hu. T 
Gliede, ^ , yJaOex il 
Vauicl, ". Jtennnr. 
M11IIer, "t. 2rw. 
Tiin n, 2< ,4reinionänn 
40 E 23 irotv, E, vanbelLm 
Stttotu Vr, 3leiMjer. 
41 E t>uac, E. '25»v. 
Jtuyp. M, 2Sw. 
42 E •Iirpert, VU Cljen« 
ititncrm T. 
All recht v, Äpotliel. 
i^rt iu» 2, ^V'ttl.'p 
i3edn, ^. Konrektor 1 R 
23teld)fe, I, ÖaUio t 
totes) itaiut, 33, K'm. 
Govc, v» schneidet. 
tMjmamt, P, VI igestellt. 
Mahlte. Jt, ^ohciermftr 
Mvbu’, 23, S'.adt^ekr. 
Diippert,<Ä,-9crt u t 3t.T 
Ceitel, K, Lo'lfcha"ir. 
Pas^arqe, 23. Stabt. 
Larlentechnik. 
Xljotc, <?. «ertret. 
Strehlle.M. Fmeurmstr. 
Ulrich. 2i3, Werkob Sekr 
a 2. 
Sicbumnn. 2L, Steuerfekr 
3od)trt, L). Dekateur. 
•<- ^lt'abeth-Cbrft neu» 
Strafe ->• 
43 E Kre itz, §, vcbe"ö« 
n i k. T. 
1$) I. 
9? r.ow, ? VotoitoLFurjr 
rslci'chi/Ü^Leliord.Vlnzeit. 
tftefc, v Zapti 
Gladou>^r,T-crfich Vlnqe't 
(Ästlidjlidj. v*- Pennonar. 
Ker'tcn, 23, ^ankangelr. 
Metjvr, 23, stfur. 
Vlufflang JL 
23orkc>wt!i.F,^öureangeit 
»yclf, il, ferner, 
tzolt )or, *29 , 3nctn. 
jtta*lc,stI.Ronrct!i)rm a.T. 
Äre tv (f., Vcbeit:mtttelT 
Lnmek. yt, Cb &?adjimitr 
d. Sch 
Müller. 23, Ä[ir 
Werbelow, O, tKej Rekr 
VIitffla 1: a Ils 
Conrab, it, Nbhn. ^eomt 
Li'en'chmtdt. M, Dank- 
angeitellke 
Fedjler, Ä, vngcit 
«rrohltch, H, Optik. X 
Gottwald, Ä, fi^m. 
Koch. P, Gaitw. 
Krüger, A, BankanqeK 
Ladewig, H, Malennrr T. 
Mehler, K, Ärbtrin. 
Sauer, O, Xcmalt. 
dtvpelL 
Tht'lue, Wv Vankanqeit 
Wilhelm. Schuhmmur. 
44 E ‘Zenenborff, t£, Gijcn* 
iuioec T. 
II 2l),iuirtis)cr,(? .'Driüaller 
V 1 rr, V, Uw. 
15E vit«t <n <li,stfm.(Wd> 
iluif tritt Vu. 50) 
Vlbran tt, 2' U^fpstii i<r. 
2'otchaUt, lV Vlrbeit. 
ffvV* C , Cleiht 
vktHiife,^,^ ra> ti .1i cf't. 
ftf llllrtttlt, , I‘iii liiocit 
Vdlmi] ^,Fchisi ihhul-r. 
^uncl VI, 21u?. 
stflla, 2 , 2tn>.tle ir. 
stru«trr, 0 . sttm 
stiiitrttf), M, 2-'id 
Vui £ , 1‘oit‘csi. 
Sudeinchiiur <T, sts 111. *1. 
16—1>, 2,rttnirllni 
l»E «uitt'ait, lJ, Dr phil, 
Cli» unter 
f'if'ife, C, Kni feiM)it ieb 
gebauten Vl.st in;l Vlii,ic*(. 
.Vl-ld. V* 2'uroaitoeM 
M»l)Ur, '25 , tzaiidct''' 
iulf arb 
■<- t'mdi iberflre 2lr ->• 
2'Cr«imi t «na puit ^cfj. zu 
(»liUln’tmrnt «ttt ij» 
11 e e_ 
Lchlobprrk ->• 
Doke^ott. D, kfm. Vtnflcit 
Hasselberg.W.Neg^mpekt 
va^enpNng, 23a. 
Jnicchi 25, Pomchafin. 
Lorenz, 'Jt~ Krattmlübr. 
Luche, 20, Lokomot Führ 
Matvzik, Jt, Buchdruck, 
gtübtger, F, Vtcichcbt 
Äugest. 
Echlud!er,L, KLrlchner. 
Schmidt, H, Berwalt. 
Jnspelt. 0 D. 
- Ä, «fieff >5. 
Lchöirhauscr Str. 
1—2. 1 u Jtofenthal. 
•<- hcnilrrkimrtJioieitlha!-^ 
\ E iiitürnnitiit 
25 EVcleir, , 2<a t irfd) T, 
Haiitiiiernirt tu & ,Müteiei. 
^10^1 ^ohaiura. 
stoli'i laliur T. 
26 Ey tnfchke,4 Stra^enk. 
Sdjstfii a 2*. 
Okcj 4!* Stravcnb Fuhr. 
i3aitncUe. 
91 in Jlcslterrt 
27—JU Sprtii(tcIIciL 
•<- Znmi cmichlcr Str ->■ 
30 E Donner, H, Garlcr- 
batibetr. 
31 E Korbuoit, yt ,M<Iferet. 
<- Kirdj'ir. -> 
J2E?Iltestirchenrtem.^crl r« 
JJotcittljslL (VQuHf'i- 
y»r 171) 
Globtg ^ .LetnelSauk'cl' 
C'Nifrt, I. Me» ler ?. Sch. 
"t'euinai n v 4-'ii1or. 
E u i<l 25 .c*e»crmipe!f. 
Stuinke, 2\ . yausfivaiL 
33—35 E üTofwutiS* 
luiiorqete» & H. 
(2?erln> 
il Bethke tlirtoen. 23 , 
Scmm Cb. vebterrt D 
33a Ceiilsdjlagtl.S., Stadt» 
ftfr 
33h 4?rtitdMt. (*, 2tnbtmip 
öc caiöiiU, W, K'N. 
J81I KlapproM .'5, Iien. 
Cb. 2Sadiliiiur b 2ch. 
Kumt, (?.. Schtifncp. 
3»itl), S yfeu Cb Satfc*» 
ri ti d Sch 
— K, MeifUr d 2di 
34 fiaph m. Hw Laumeisler. 
Wclld), E. SltdiittlL 
34ayte tcun 1,^,510^16)0^'. 
a. Z. 
34b Loqt. K, ^iiflen 
3K -2 eber Ä. vaupllafjter. 
35<5aljie tD, Ä, loftfchaniL 
J&eunch, (-». Kehret 
Klii^t, E^K'm. 
Schult, 3. ‘4.ö’t>d}st^n 
Surpeiet, E, ^Italien 
«<- ilauameitaUcc 
G E TonnicS >L. (9aittv. L 
Bartsd), Jt, Jtciuner 
Äerqemann P. 2chloner. 
Talg, H, Schlo^er. 
^icf>, K, Arbeit 
Wltch, 51, ytenti ertiu 
Kitzlirz. ?! • H, 
Yrtderctnl. 
Lerch. L, 2>.v. 
Nah. VI., Rentner. 
Cito, 5* iltau. 
Renane, Stcniencmpf. 
ytifcatl?. K. Brabrnwarr. 
Rlsck). v*» Garlenmsir. X 
Salzwedel, 23., Arbeit. 
Schulz. F. Utentner. 
Stabnfe, G, Lv, 
S.’eiöauer^ ,Jtenlc«fmpf. 
fitlfe, ö. vaubelim. 
ZackczevLkl. 21, Klempner. 
33a E Gocgc.yt ,<lo[omot« 
irr. T. 
$7 Garten geh. z. Mittel» 
itratzc b—a 
Mtttel'tr. 
«Lar'en. 
<löi{er*,KiIbcIct*2ti.->* 
3b E (9untfcfr, Jt, yarkner. 
>aE Schlecht, F. S». 
Sdilcdit, O, ReichLb. 
Beirbsanr t 
— yt Kontrolleur 
39E Schier, tz,Iu^t.Leamt. 
a. D. 
Schönet#, <?, Mechanik. 
Kordendstr.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.