Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1936 (Public Domain)

I. XrtI 
Geisler 
- 700 - 
Gcitzler 
('sCKlrr '■> imd; 1 ultol XU < 2 um burger 
i it I* 
i n ') jinnitcim Siutnmii \mi <> cil)|ir ^ 
i , 2> i jliinb ^OlG 'V|iih|ir 1 
Ii v 2)i ilom Gf nrlb ieiln er Cii 1 1 
— i 1(k 3cisin Jiuitid h^i " [| n ci fi 117T 
—' di ic ^ ii «in in' ili _ In diilt "t 
— »Jini t() 2i (i ,! 1. inlut (lei i oei et Cli 11 
—' lll ii i u Mll ,sni)t \üj i h inci Zu 1 
llll 2 
— " 11 nmi £i 1i illih litnt sl i ' ifi |lr 12 
— Vu nun Jlu t 1) lieoniKi l lenl 1 "014 Ifir >11 
— "cnMll 1 JitiIst' Junlmirfissjlsi tq "aiitlflr 1 
— ”111111111 _11»| ei X\\21 l'oifmmvr Elt 17 
— nei 1 ii ^4iroi| r Ztqel Zdjillltr 4 
— >111 1 I 3t!)i ueb X 2t> fclin)liniimfli 07 
— 1 in 1 i cifiuflr S\\ 29 ‘iibicinitr J5 
— 'stumm 2if|lol er Lichlenbq 2n3bor|cr Sir 4 
— 't 111 miiu oleiiimehbli Epanbau ßoifcn 
111 iciut Ufjanfjcc 1JJ 
— ' to Ziselier X 20 yollqcrtlr -1 
— ’H 5 iiueibi. 111 S\\ 29 Zoi>ener Eli 7 
— «1 „ n ’iciiiuiiu linii; ^andjcry Sir 17 
— oh 4 u1jl)Qll NO ü "lauenburicr SlrG 
—Johann l'murct t)ianen|ib SiimtoitcrStr 10 E 
— otljaititc Sdjri|linal 'Jicutoilii 9iichatb|lr 35 
—C'Ufcf Etf)ticiöcrm|lr 034 «nbtiier Slr 21 
— |l| irsiloi 1111 ■ | Juebrid; f)j Muqqcl|ce 
I- H2UE.T 
— ~oicj.’j ilirdienbicn X V87 iPisnuicriifcr 9 
— '"tu iqntö 'ta 1 \\ i0 ^iiirbiii ici Elr 7 T 
—-Siilni 2)106 l(o[ üiiditi il 1 2 artciilierg|lr '"ü 
— o 1 Teil <ta n 1 X 20 3diuVn|lr 1 >b 
—Mail ’Ht cit Vii 'itntuHnftttcbilut 1 
—Jlart ’li U Mnroi|cta 2bcrl|l \ 20 Äotlnnt 
lini t 12—1 I T 
— thu! harter \0 1S 2tifer|tr 17 
ii niifeur X3I Streiter Sir 40 
—iv ' (icUntNOlJ ifcitc Jtuiugjtr 20 
— >UHl 'irnv I r Uihu 'iiwpiflr 1 
— tul ^c’omcl finl)i 01" i'^ojjlcrifr 18 
—stnrl ”ii rcr 2 ülri au ’lm 'Iciielp «1)107—71 
— 1 nl i'ii fii> 7 'ich rrvbf Uialchomet ClrfB E 
— i 1 j. 1 - adjl 1 ]ir »mmict 2.mnibZlmcr 
-2 i rav,c 3 
— 1 Hivuor \ I 1 SiiVrium 40 
— 1 il : lo 'ci itlfimi 'Im ici rl)i'n[)E 8 E. 
—' 1 an Uiimilr ^.iiuki w l'Scullnrblir S> T 
—' 1 111 1 , Um mulci M 2djni roebet 
1 rn>1 140 
—'I illjc Lladia >u Llntlü 3i ite ur 2r 
—iilaia ^LÖammc 017 üiubcr Cor|cc Elr 36 
— 'IIiimi Lcf rui iLilincrSbf 5™n/)cl|ir J5 T 
—it I "lll 'ito ]d) N J1 Ocmnimrr Sir 28 
—'lirt ^npallfll ."tiienjce üotiqljojiSjtr 130 
ur 'iinii 11 N y 5*liuimmi|lr 42 
—ilurl Slrafno ~ul)r NOlb 2 afemami[lr 32 
—stmt "iilii) liljnill' lichruiqiir 11 
— K11 I Zb Jii i Iml SlcqliD 2uPRlUr 3b 
— > » <cnit xclt 1 i.aittimli i rtbmnifir 1—7 
—i r , if f)iicibciii|tr \ (ij 6imrf)l|lr 23 
—Jio (au m Slcnliö Sncbricfjiiuljir Sir 41a 
—In 1 22 u xricbeimu lrca|lr 4 T 
—,'ollinr Wer iic utiib Urufodi 'fru 0 "nnbjcrlj 
11 |t M T 
—i.01 or ' Tijim li-filrriio 23«! In 5lr 1G T 
—5-iib nii ^ 1 n 1 \ Gj cdiiilttr th 
—1. nie Ei. icibcrct N24 !)iicbnch,lrl27 
— ’iinnnrclL Austi irleim NGj ito^lmer altl 
— 1 n larclc R.l Ujnrlb Sdjilliriir 110 
— "irr arcic Po,11 >nl »NO05 '|aftenr|ir 3J 
— 1 irniic triöcrtum 2rc[i|i)to iubcrili 21 E 
— 'im-ic licloi lalln 'ucbcr]ctii'iil)| (.lalm rn 
rnLc 5I E T 
— "lorld 'tu 017 LitriUi| r 1 
— 1 in 1 5<11 ,> tu SU G1 vniqcICmir Clt ' 
— " uli 1 2 0 ur 2c[r 0112 Lirbiqftr t> 
— "iiir (1 it'tcUi ‘-O 2G 5tollt)« 5tr 121 
— 'im (riociiliuii 2 iliictäb»Jhirfutileiibnniml31 
(;»il «nltnfic) E 
— Hinr in 1 111 N"ti Elnrtnrbct Sir ii 
— '1 1 M 11 HorUlin 2'lart biujur lö 
— ir 1 eili er \ 4'(.il n(lr 47 
— niar ilen «iicrt \ J1 (iii||ilcn|lr (>8 T 
— 'au lo bilor S42 3!tllcr|fr J03 
— n Icdioni! 3i 1 sollt Selchoiror Glr 10 
— I itir 4_11' etcilel Xö >3 I Iimiuuiklkirchsir 2G 
— 'iir 5-sletirr S'aafcn Online um yab 22 
"tii Zelcjr "ici^niut $ofmnu ll;nl i'mbliurfi 
1 ci II 
— "ii ''Ci ict Spon^oii Burtrficiber Sco 18s, 
— C 1 ouii1 npii N\Vt7 Iir eolailr 2 
— ZhcSdi ir,cnroi rctlO 112 üf iebcrt'nrmm|ir20T 
— C sar -Siitfer S\i 19 Dresdener Sir 97 
C tir «niliicr Irtplotn iRmfarl|lr ^3 
—0 'ir L’ttjrcr VV21 Bi'lt'ilr 1G 
— - 'ir P»l £6 Saifjlmitt XO u 31an6c[lr 15 
— £ litt 3il toMcr > "’O «ropindilr 1 
— C mrib Sditlni NJtopcntraqcner Sir 12 
Iiir Zifcsilcr NV\ 2t (fmbeiicr Slt 32 
-Cllo Iraner ‘Vmfil-’bi Sjor^i qilt 15 
—CI10 jliiitjbnib 0112 Jüiq'iIi 18 
--so Su-^liol' SW19 liinrnfir 42 13 
~E.Ho  nnieitr 027 SnHucrlljcnlcrilr 17 
-Cllo Rcich'b £iiuiii|tr S\\G1 Eylmicr Sir 7 
(Um Irr Ollo Clobln ipcfl 027 SUIcnfoiifelbeiltlO 
— £110 ZhCin 1 eil ^jilmci ,'l rmcC r Zu 7 
-Clt» 2 vnolU taml Srubn an L'numhilbcilr 
— j llll '(njcililli SWGl Cif lmis|lr 14 
— ).ni I 1I1I111 Silimiebi ('mflau 11 lillrr 2lr 12 
—'l niil ’fn feu ijlr 0112 r Ijflrim c6ci|li G1 ET 
— istill '' 1111 inlciuiUciiljiM Ctfmulj l'riintjilb 
1 ta'ii 11 E 
—'iaiil Jiiitsjljall Heun lm'i| L 1 ^ti itt £lr 11 
— 4-iiut Liicnti Cij Elfi 1 li U 1I0II11 stnilor 
otiföiitlj.Eir 11 
— Imil Uk’()b( SWGl Cuih fjmcr 2lr 16 
— 1111I ürpebicnl Sanflnilj JjroTfnfir j2 
—Paul iidjiliufylmljr Cciel 'icrm bor|cr Elt ( 
— ttu t Gln|rfieriii|lr 4'rH, 'Inrtfjtmcr ’lsfcc 91 
— inul ntiiem 034 3ttcbni]ir (9 
—Paul 'Isemi'ni'r N G5 T’iiiUcrjlr 47a 
—in it Itonhilor S',V fil P(nimttr 3 
l-iiul Mortint UlmrlB Slirrtjir II 
—4.111I ilraflmfuljr ^ aulow ctiiiuigcinlr 7 
— laut drillt 3}o, Eetr Chnilli flrtuuite Sir 38 
—irul ‘Vialcr bW GS C,llcrniibriiicii|lt 2t 
— J.nul l'iobelfbrr N20 Sltliimr Elr 34 T 
— I ml Vettuoiiar 'Hi<il)I«b| ®eijer(cerilr 27 E 
—'inul Jleiriiäb-juqiiiljr n S 031 3lcnnlcr 3li2 
—Inul Jlenli er fli(iumf Sirnije 2 j 'ioyycu 
ichiZ viniß 
—PlinI Iieuijor ^ <Irimiiieitrr Elr 1 
—Pnnl Sdjnf'nct N05S fco)cmmm|lr s 
— inul 21 •’rrmflr iiharld ilii|lrincr Elr 9 
— iniilnliutliljnlilriiiprKjiflniicnii0! iguiln E'r47 
—Pnuln Jeriiiicleun Ccqcl EiIieirr[lr 55 
—imilmt Iriic 1I11111 j>nd)l)oli Eltni,e35% JJ E 
li "au liMit Vv 9 V(ol bnmtr Eli 110 
—Jiemljolb Of ioitfdjnni! SW 29 llrlanflr 23 
—litthiird SBnifcrntiir0342ulf clm£lol,c Sir 21 
— lud nrb Ingenium gricbennu htoi,!erflr9 E T 
Hid;nri> Qaufnt N VV 87 ’llipnncr Elt S 
— Inchntd i'aEoraiii 1 li \ (a E djmuuqllr 11 
—MiKjnrb Mnuier 0 112 6rl)pl)iu fir 11 
—vlidjntb üiinuirr tieiifoHn Eleuiiiic(,|ir 49 
— liidjnrb E'r'inii')! Srirbndj |lb Jlujiulfir 7 
— ludjaib ifcouiclr n 2 Epanbii i tr'd uuoeg 7 
— Ihdinrb €rf)Ioi|cr \C'> iilimlr 35 
-’llidnrb SlaaKarli >,0'>5 b''mard|lt 7 
— In mtb Eliibhnipcll X -0 1 oluit irgci Elr 5 
— Intlinib Eimi;l> Erijnrin Dltmidcnbl ofniltr 111 
hi(jntb T mlcr S\V 29 Uifnullt 102 
—'holetI lyiiilernifr X 54 JTile oi en(ir 17 
— tioleil Uonbif Nl ) 2lnru ]ir7 
— Ilolitl doublier 2ici|cu|ee jUidiei ir 14 
— -Kontern Sülnurcr N053 Wicm loalber Ett 199 
— Ecliua 2'crfiiuf \ 11J EibmcU' liier Elr 19 
— Sieg tieb Slnbitirilct 2 niiii|cc Sreilmbcii 
lini c 12 T 
—Z'ietelc ’lnlegerit S\\ 29 l!rt'nii|lr j3 
—- nlbemnr Klempner b\\ 2J Jlcrimnimilr 15 
— aller ’lnqcftelll pof)cn dionlif Wio[,c Leege- 
~fiabc 
~1 nlter 'Ipoiheter S\\ 29 Edilenin n jct[lt 10 
— fallet S'ud)bni(t X Cj '1 H;jlr 7 
nllet Celnleur 'licuMu Cferilr 44 
—2-nllcr Irmialir luiiiiifenbi E(fjlvn6|lr 2S 
—-C.filier l' erbot >. 20 floln e| r 122 
— - ctllct tlulioir 0112 fiulinir U 
— nher ij-ol £d 2 rd)1 i| r itrij, E rate 226 
Zlinium |dje3 'mu3 
— nller Edniliii! Edioiieoi 1lio|liI i 111I113 3ir7 
— 2 einer jlaupn b\\ 2J Ed)onluii[n 13 
-2 il) ^1 qeftelll Xöl Reljrl'ellmet Elt 32 
—2 tlljeln <iodi6 'liigeil 'Jicufulln Ed)iibomn|lr 38 
—2till)iIiii%o|iliiiiv|rtjnii S\\ 01 Kreti1Dero|tr22 
-2 ill clm 'iotijrf)ni}iiOH2G(,|(iriiTOef'erjlr8 
—2ull)elit Ob 9ici Jini Zihltubs EdjiKeriir ß 
— 2 lljeliu Ed) leiDirmilt oO ’inriiu i.ul(jer= 
Eirajic 11 
—2 illjeliiiEdiitjmndjerciNüSIJcipeitljnitiierSIr-! 
—Wilhelm Strn\|6 Eilin n ^ihiti'bj 'Vorn 
iiierldje Sir 17—39 
—ÜLilljelm 2i|di(er JS \\ i>7 Sterne 1 1 r 18 
—23illt 5nijr]iiil)I|iiljr Chnril 'inntiir 1 
—2 lüi Sman [e(r W15 i|al,burger Elr 13 
—.L1I1 [ilctjcl eun|ir seiner-bi Rrofiiu 2 
2, tlli 'icili er X j3 f ocTiit et| erur 22 
—21 i 1 Mtubii ÜJlaticubi Irnei ndier Eir 34 
1 ii Hrai W111I,r SO30 Nauiiyi |lr 24 
1II1 <lraillo Fuhr 'lleutiltii IFiInnicr Eir 5, 
-2 ilh Reichsb ’ltb NT4 Sophieuftr 30 31 
—iiHt Ed;lo||er nhnrlb Go|iubei|lr >3 
—jZillilalb ’4>ol Jlcamt lat loiti ).niatei] u^rlü 
$2illl, l'nder X 3191amlrr'ir20 
-SJidl) SBiltqiet, Efeglili Eieiiieu ]lr 25 
i llll) Sfoinpomfi W15 Endjiudje Eli 75 T 
Ä lOl) Konseki | ® X 20 Slelliuer Elr 27 
-Willy Reicht iSeami N5S Meimflr 17 
— Lilly ierlnitf N05 5)utqäbor]fir 8 
—IfafjceliauS SBiImersbl -Berliner Sir 1*53 T 
tifeiSmanit Bernhnrd Iijdiler Citfj'erjlb linier 
ben bidienüG—57 T. Dohu Sor(juiqiir7 T 
(Dcidmcr Frch flnufm Lberschonew 22nil|ir 27 
Helene Poriierir SO 3G TreSdimr Eir 8 
—£»10 Zcichcnlehr Dnhlem 5m ßinfel 31 E T 
—Pnuln otnu W 15 Pariser Elr 21 -2 T 
—Siilljelni k^euerwehrbemi t Nudow Keibelweg 
Stzuubl ichiö ^nuS 
(itnff llbeii Ediloner ilfiilollu 2iinrlheiir 15 
—’llfteb ! eiiaui Icil ’lnnloiu Vnrlioiqilt II 
— 'Imia "J ilt(, )til i NW '■7 LllcrleUei Elt 29 
—‘’lmin Solle St(ici Sie-jlij Eiij|eiiiunlii|lr G 
—'jrniij '"i them ledji i'robiille SleiiloPn Cnhn 
llmijc f3 T 
—G cot 1 2'nnfCeniiii ^ntz siiisnmi 18 
-i icorg 2rcljti 0 17 l'ailitciillr 12 
— vnuz i'iiitnngcit Chnrlli Uiomnifeiiflr 49 
— Htfob rlerii|lbnit X \V 87 2ßicle|| r 10 
-'Uirl «nviiuMiljr 2'eii uifec 'Im Clemlicrg 
1 ciß >che hau; E 
— 'tnri Einbluilperi 2. linier blvmunuerElr 11 E 
—£ fnr £b Jnspekl \V 57 fliiriur|lcn(lr 18 
—Oliü ilmifm Chntlb '2tiiib[(f,cib|lr 35 T 
-£ilo ''licifjnnif N31 Etomcmtiniicr 03 
— Paul Mellereibel 8031! Purtlerpr 10 T 
—Rlcharb Einbi Ob 3n|tcll ^idjleiil'3 Sieg> 
ricbjtt 13 
—2>nlier giihrqcfdi 0 17 2Ui)mcflr 29 T 
—5-itti 2iogtft Stl)oitcljq (iiolciiflr 70 
Gcißvon "nnäEdjneibcr W30lri|cnndjcrElt71 
—<iernmun Iniiiueiiu Nil i Eceloiuer Elr 18 
©ciflc Lruh ierlrel 'liteberjdjonhl l'liimciilljnl' 
stratze 25 t 
— £1 Slnpiliii Cirf)lit|Ib £?otleiilicii|ir 21 T 
Glcißt(l?l belhvwSlnbZnr^!801G ’liimiral|lrl8u 
— Vtiutidi 'foiibilormflr X\V 7 Hitler den 
Ümktn 44 T 
— ouötrt Krim Rni SO 30 Gl[eii|lr GO T 
—loiej 'Milentiaiil n D 23i[niei3b| jiai|erplnlj 11 
—3S iirau NW87 nsqr cola'lr 15 T 
Gcifsclbrccht 6ait3 lini 'r(nqe[l S\V G1 ?)ontflr72 
-ycrmnmt 2>>>l Jng ^ithleillb linier d!» 
L idjen Uli 
Gcrßclkr <iemii(imi (laiifm Jehleudl 5i|^tr. 
hiilleiiihr 12 
—2 illt üfleifthermilr X 05 3!npetii.|li 10 
(9nfirl|öbtr 'llürcdjt 3ttqeiticur ZempeUji Woll 
rniuur 9 
—iiiuiui mbe Uranlent lirq X 20 Eolbiner Elr 13 
WcrBriil!nrl2ircft Ed)onc6q ffln'ieujdje£lr ST 
—'o| El)Io||er X\\ 37 fSoijtcincr Ufer 14 
©niiciilicrnrr usw 
't!!eis>enb"rqer <v m S V -ef|uJjc W 1 
iiieti tU|lr 7 
(9rt1itnbtrntr (Sonn Gro V iO l"ioljfir 72 T 
— nini Ingenieur Epanbau Siibcuidjciber SSeiS 
—Eti ijrieb Rrtbrü Stsjoueliq C5nu [ruttcrElr 
—2 lo Edjoncbg 'lu||tciiier ^it 20 T 
i> ristr»d»ks Erich Telephoiust X 1 ZieiF|ir 21 
(ycificnboticr Bernhaid fiaustu NW 87 Sichd) 
Imiir 2 1 
^nebrich 5tei|d,erm Ir N58 Edjioebiei Sir 30 T 
öeijirrMcii tiifj Jicid,ib Eignntocr!|uHrEdjoiicbg 
L('er = |ir rl 
Weipl'irl yretiH ErfiloRer STmmicc "ll>enslr 38 
—3iili 1 j säuret 23niiulcc 'H[|cn|tr 38 E 
— inul Echichm JT’aitnfcc “lifciiflr 33 
—liült '’inmet 2jnun(et ’lliciijit 38 
Äkifilrr s n (»ci|eter 11 feenler 
—*(i>eiijIerÄlio Biichhdl S'\ 19 2c6n[ft<infii81T 
-"( 'liiiiiflaiiqcii|6rl XW87 "lll "foabit 79 T 
—JLtu Ediinelo ’tfajienfir 3ti T. 
— Uboti gulreicldj Jitimmcl5bgIinti(()iiu6llitl5T 
Adols "nnbelSm J<018 Elisabelhsir 12 
— 'lll eb ilitiief) 1 9! XT113 ’liorbfapfir 0 
— >1' red Kurschiier 2Bcm*n'ec Cnitgbaitäflr 118 
—"Il'teb 21tni|t Slmkrai Jehleubf ^iinuiger 
Elraije 11 T 
'Hot iorlciem' SW19 floiiiuinnbniilcnslr 37 
— ’luna Stau SW61 Oreibimbflr 13 
—"mim <inntitl,ir Vlqn'enbg Gukrober Slt CI 
—"kenne -Ptnntiiit AV30 Serd)le3inbciicr Elr 37 
—Aruo Inchler XW 87 era”mu3flr 8 
—"(rllmr llnulm & J1G {Jian,ilr 0 
—’srlfuir finusm smr! fjii öninbriniigcrEh: 50 
— ’liil)utEtjncibi2 {eHIuibj ’lmEd,!nd;lcii'cc52T 
—"Iris it i''ei|iicr ZnEatonrengrosjIjnnMiniq 
2>ni,civcc Sirlmer ‘’lllce 38 T 
—Slrlur fnrtellqejd, ilhnrlb Eoplue Chntloiliii 
EIrnbc 8ln T 
—"linitii 25cauti WÖO i!a(|aikr Etc 25 
—’liiliilt Jiellor t 91 Sriebcnnu 9i(jcmqaii|ii 21 
—'1(iiqii|l Elciicrinspeti Elcqlig Gdulbfjornitr 10 
—"uiqiiil Z.crtm|tr Stblei31;i ümjer 2.ill,clm 
Elr G3 
— $cda Sngiriinn SW19 <ioniiiiniiba ilei slr 37 
—Serif)« Hciilnenn fa 42 2bsl||crior|lr 03 E 
-Storno Tischler Siopemif Sel)lobsti 2 
-Bruiw 1 emch iötnml N 05 Anilin Lpitz Slr 4 
—Gart iiau|m Dnhlem ftoniqm Luise-Sir 5 
—Uirl 'Hiiilier ''Jculuttn Gliiilgnrler Slt 5GE 
-Honraii SchIo||cr W8 Sögerflr 70 T 
-Curi Lackier Bohiisbs glic&fir 22 
—Tommil Fbikt b03G Schmvllerstr 8 9 
—Tarolhen fioiijtlur NW21 Söiigenfiagenflr9 T 
—*£ 6ei|ifcr & (so 31115 S} SaDoratoriutit? 
cmnchlq N24 Clsässer Slr 52 T 
il W Fiiilcrmilielhdlg '>!e»kiilli> Wesersir 37 
—G6ctl, ttis Süchmcoij XV57 (3oe6eitslt 18 T 
—tföncr d Kellner N0G5 SRmieitbtirger Sir 39 
-SlilaKIO Weinhdlg 034 Warschauer Slr 3 T 
—Emil Bmisprokurist Tempelhs Berliner Sir 28n 
—Eiiiil Cltiflcittnii Stillensg Wilhelmsir 12 
Oleif|s<r friuit (Iimslgelucrtc Gif öncbg Kaiser 
2sil(jelnt‘ Plan 1 T 
-(Eml ficbtrsütl'ctct W 57 'tnliaSsii li> T 
-fcnul Enlller S8iliner3b| Jonchni fincbtich» 
EItalic 25 
—liiml Elcllm Scifociisec Berlu er "(ilee 101a 
—Ci mit 2iIfgroii|pe(t Nenkolln ElnIfqnrleiElr j3 
-limtlic iCidletut N20 P-aulflr 1, 
— (iimiin Sd)iici6erm N58 Slcimüi 5G 
—bnmio ?ol VniiplmCsjarlii Aee.sdieiblsir 12 
—(rnd) 'Jlngejlclll 0112 Pto^lnner Elr 19 
-bndj ftmibel^m Blankenbi Suberober -it 03 
Cstidsi Mmifm SirfjIcnCg 9iiibiger|lr 13 
—(fridj doublt CIjarlB Epoitbniier Beri 7 
—Erid)ObZol>iiilpeklEchiiin,geiib)Äorkiiiiiet Eii9 
—Erna Sii-nioiifim SW29 Slillcnionlbet Sir 13 
-Ernst Tr Fachpshcholoqc V ('S (!haunee[lr I«) 
—Ernst (liroßfn&nt [ £piriliio|en 031 1 at- 
Ich tuet Slr 3 
-Ernjl 'ijobelpol 0112 molu|ir 35 
— (£rii|l Si()invl,btg 0112 Sttojicnci Elr 12 
—fernst Sdiiictbcrei Xl 13 ttuqleriU II 
—Erwin iöaichcperleil) 0 17 'Jlochoiuslr 3 T. 
—Irlualb 2'llbl) N 65 Dlnlötslr 34 
—iXcibmniiii Schiictbetinslr N055 &rei| lunlber 
Sirnic 221-223 
grnni Wlnscr b\V08 Holluiaiinilr 10 
!\taui Ingenieur Eharlb Guellmi urqer Elr 22 
oinn, Sdjlonct 0 1.2 flroiipiinicnfti 20 
-Kran, Tiichlermsir Teinpclhs Kaisi.rii> 'luiuila- 
Eirajl (?<i 
-Rrieba faustn "tilgest X 4 JJcinmier Slr 8-i 
i~n(i ’tugesiellt Spanbau Sceiefilber£jil229 
—5m öligen Chnilb SUiuqm timlv Slt 11 
—[)rilji!raftiiro|d)Ieiibilr 'Iciifotlii 3diil[ri(rome> 
iiUbc 25 
—Fritz 9ieid)36 ‘’titi XG5 Iti|l|ir 7 
—s>ri6 Schicker 9!ctiti(feubf Edm t(j|tr 13 
—ßri(! Schilt)im 1 r Oitmiait 2oilI)eliii|li 20 
—Fntz 3'oblol'lispelt XOlS (111 ui^er Slt 87 
—5ri|| 2i|chler JleiiMii 'archljofllr 15 
Berlich Beaii! veuier b) Kai|it Wil¬ 
helm Ei- 13a 
—(’korc 'liiqc'lent ST'tCnierS&f Billjeliu ane 15 10 
—tocorq '"(iisit Uljatlb grtebCcrqftr 26 
—sieori 2>etlicl ’Sol)iifb| Tnhmcsir GG 
('ton i'tl ct EStlmer M Helloriir 4 T 
-l'ictlnrb Po>tbennil 0112 '"innijer Elt 21 
■(»cisjor'i ‘iietlvt SW29 biraefeftr S5—83 
—(»erhnrb Sdiiiiiniiiiflr Elnatm Sdicibl|tr 18 
—Gerliiib ^rau Schonebg 2.1jorltmlb|cn|ir 4 
(l>o|t Kricbcititu) 
-Werlrub 2'ulchqc|d) "’nutoto Siflertnub|li 9 T 
—(»otttrieb fiapilnn Silmctibf Sobcncr Slr 20 T 
-1 titiio Pol Pialiilan! Äopcnut Eluteiirauchilr 0 
—'ftii|lnt> (betnler 255tldjcriu[lr XOlS ZLni,- 
mnmiflr 3t T 
—(' ufiap Frn>er jalidjuigeiiflr 20 
—Wu|iitp !?rnn|uf)r 842 3rtiiibcn6i rqstr 32 
—lltiitoc 'jitnlner 0112 31mnctill)al|tt 40 
—&u)tap Schlosier Xr 05 Müllerstr 30 
—Uuftoo Sieinbilbh Nculolln <lui|er Sriebrich- 
3lra[|C 92 T. 
—Gultao 2i|djtcr 9!eukollii Tkiipcher Elr 12 
—yn»3 Vieive' ag Bi chhol; Öralcuftcmflr 84 
-HnnZ flamm X W21 9inll)cu0h)cr Slr 01 
—Vmiij iiiaqislr Engest XjS Slorjorer Slt -1 
—Öa'ti Schier sur OSe)J ]di • 11 Munlilniijc 
Chulottenbiirg 2, ä'|äninrct)tr 10 Seuispredjet 
ll 4. 70’7 
—"eblvij & uigcrin 23ilni’6| >inti||nii|-f)c?lt53T 
— 'icMoiq i'cnoalt X\ S ?ngct|lr 10 T 
—forblmq ^igttrrcr Charlb titol itan)lr 6 T 
— V'emndj Kellner WS Jäqeritr 10 
— yeuu i'eamt Siicberfchonhf stlolhilbefir liE 
—^cllniiill, 7niivchulcGharl63)crlii erSlrSG 87T 
— Ucrt'erl Schapner finulebf flarlftr 0 
—Hcrntnni V'stn war! SleiUlj l,lll'tccht|lr 132 
jjeriitnit flautm Ghntlb lihlmibstr 2 
— '„'ermann 5li|tcimmch tlcufolln Sieiumclifir 7 
—Hermann Po|tfchantt Edjntargeiib) i'ntiimet 
Eliasje 19 
üetuiamt Etfuifjnt (topcnif lcila!o,1iitr4 
—(icru aiiu Eilabb Schnfjn NG5 ^od)|lnbterSlr8 
ijctttiaittt “Tachter (i'nmelonlb Btsiiiardallee 21 
6ugo gnseur Sbilmcr’bj Jluhrsir IGa T 
—tznoo jlnusm Gliarlb Anismeslr 33 
6ugo Echtolier Sllhelinshq SCillietmilr 10 
—Zakob Watuanii SW 08 Schn(,cn|lr 28 
Jba Ww W02 CüJoluptnO 0 T 
—Johann ßtqcnisim Vinlotoffleftcrtmibin9 ET. 
Johanna Beniiti (IharlB Erfioncuilt 13 
IohanneI Sachbcifcrii fir Epanbau Schön« 
lualbct Sir 18 T 
Johannes Kohleiihbtg Biltsiholz Glraveiistein» 
Itrafec 12 T 
.Joseph Architekt SO 36 Naiinynsir 32 
Joseph Bäcker slr N58 Cbcrberger Elr 38 T 
'IiiImsKrasiw Fuhr GpanUu3eppclinilr21 21a 
Julius Maschinist Sehönelig ®cne|lsir 2 
Julius Rentner Neulötln Laitbesir G 
Kart Biichhatl Stchienbq Fanntiigeistr 47 
Änrt Fleischcrmsir W60 ührtnbcrger Slr 21 
Karl 8rnn|fit)iffl(tti>mmmSIiiil9to|cntTialctiBc8 
Nnbe'scheö saue E
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.