Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1936 (Public Domain)

IV. Zeit Wissen 323 
— 1315 — 
Joachim-Fricdrich-Str. Wilmersdorf 
2t3e In Groir,G,D!pI Asm. 
Sau3, F„ Dr, RechlSanw. 
11. Slotar T. 
Helfe, Gl], Gtenolypislin, 
Jtclm, 81., Ingen. 
Jtlmnell), 5t., Verlrei. 
Hliairoir, C„ Maler T. 
gieimmim, M.. Mode- 
‘ zeidjitemi T. 
/Olim, M, Frau. 
illömcc, 9)1., grau. 
Rowedder, I., Fabrkt. T. 
Echiepel, G, Sdilofjcr. 
Glitlicr, Th, Fabrlt.X 
EicdMops. E, Kim. T. 
läirtjncr,Statt, techu.SIip 
. Arabeliur, S„ Fabelt. T. 
Sßolff, ©, Sücrtrct. X 
WolifSli), H., Seclict. 
Wunderlich. FranziSka, 
• Gefchästsführ. 
22 E Wliictsolju, S„ Lautier 
(W ^0, Sialjcriidjcc 
Platz li). 
SBalogli, 0., Jtfm. T. 
@ti|cii6crg, 8., Slgcnt. 
Haar, SB, Kfnt. 
Henn, W.. Bertret. T. 
STaljlciibccg, »{., Smvt» 
lemiit. 
JtcllcilJtc6i'i, K, 31c» 
(liffcue T. 
Stocheim, I., Jtfui. T. 
Stupjerberg, G, Ww. X 
Mail. H.tt.'M., Geschw. X 
Siptomill, ($., Frau X 
- I, Sittl«!. I. 
Lustig, X Jtfm. T. 
Maydorff, 0., Berlr. X 
Michaelfon LHcrmauu, 
DmitcinoSfdjc X 
3Iiiba!jcher, ©., Proltnisl 
Schulze, 5- W., .Mim. 
Sdjloagcr, St, Stirn. 
Siciition, S, Sinnt« 
yrotiu, X 
23 E ltiigcr, M. it. P.. 
Gigcitliiiii. (C 2, Post' 
sli'ajjc 0). 
VaerenS, 0„ ilfm. X 
Siettlj, P„ Fabtlbef. T. 
Borgzinnncr, Stfm. X 
ftrobien, B., Pianistin X 
©olluicf, g„ Stfm. X 
SiaUcr, R, Stint. X 
Kculjoj, 8t„ it|m. X 
— Mathilde, Schucid.f.D. 
Pfeiffer, O.. Retallntzer.X 
illill, SS., Slcnlncr. 
Cchutz. H, Ob. Postrat T 
Zaugeuberg, 5-, 
Pianistin X 
24 E :V!arggroif.9l, Archilcll 
(Slerlincr Sir. 11). 
Sicr<|iuaitii N.D.,Ksm.X 
Dor»btülh,M..RcuticreX 
Fischer, E.< Baitmslt.X 
X'eijlct, fflclli), Wäschc. 
fdjiteibetei X 
Ciiudhcimcr. 91., itsin.X 
Wirlh, H, Dr., RcchlS- 
auw. X 
WorSzawöki, H,, Stpoifjct. 
25. 20 (ictj.j. Siuiliclstr. GC. 
-<r Gnnvelstr. ->■ 
27—21) s. Schoneberg. 
Joachim-Fricdrich- 
Straße 
(Post Blu.-Hatcu>cc> 
5 oachim Friedrich, 
Stiitfiitfi ij. Si tau bot' 
6 n r n l)i)ll 1598—1608. 
*27,1.1510. f 18.7.1 COS. 
(ettafcinSilb f. n. Spalte) 
Sceltntt Sir. -> 
1 s. a. Emiciitr Str.10. 
E Griuidstckj. ■ Eiweibs- 
(8(s.„S3tola"0. in. 6.6. 
(ftticboitmi). 
V. ©Bis. ,H„ Verwalt. 
(Gharl6„ 1lurjürs!eu> 
baium 521. 
Wehleudoiff. H.,Oteist.X 
S)uiibld)i!»$lomö, O., 
Kaiunicrläugeriii T. 
- P,Dr,Ob.Reg.RatX 
Handreka. tz.. GlaSreinig. 
Holbeck, O-, Dr. mcd. X 
öitbnec, 91, Dr., Uiti«. 
Prof. X 
Linz, 5., Frau X 
Loren, 81.. Zigarren. 
Müller. !»!., Dr., Minst. 
MatT. 
Thiem, P. SS., Dr. jur, 
tlteditSonlu. X 
Wendlandt, Jt., Stammes 
: (icc. Siat X 
— TH., SluMcurüliit X 
Ü3eimjl, (T„ gnftaOot. X 
2 E SjtoBjijti, Jlftit. li. Ftan 
(Warschau). 
V. Sitljmmm, ®t, Bcr- 
iwilt. (W15 Pariser 
Stratie 201 
Ashelm, Stfm. X 
SlraticiiOilb zur 
Foachim-Friidrich-Straße 
2 Aiwdedow, ÜB., Ww. 
Ächr, L., Büchcrrevis. 
Beinbatdt, I., ctfm. X 
Bohres, DiSvoneulX 
Boost. (&., öclj. 3tt|) Rat. 
Pros. T. 
Brenner, S., Stfm. X 
Dröhmer, P., SljiibihiS. 
'($itilcr,St.,Dr.jur„lViiiiiit, 
Rat. X 
Gordo», M., Perltet. 
Härtiuü B., Optik. 
— T., Wio. 
Heguet, H. u. O-, Drosch 
ftttbei. 
Heuöucr, W., Augcsiclli. 
Jacob, R., ftrijcuriii X 
Skayser, St., 8lpolhek. 
Strugcr, I., Stfm. 
Laboschiu, O., Holz X 
Maat, ü., Stfm. 
Oelrichs, 15., Lehreriiu 
— £)., um. Hauplm. 
PeUa, F. Angestellt. 
Ptessow, R, ilsm. X 
Meiner, gf„ Direti. X 
tltogatälg, il'i.. Sprach- 
Lehr. 
Schaejer, St., Ww. 
Eeverin, 8)(., Jnstallat.X 
Glciiicrt, 31., Ww. 
Tannenzaps, L., Angestellt. 
Botthart, I., Fran. 
p.itltl, M., Malcreigcsch.X 
3 E Pergschinibt, 8t., ur., 
RechtSauw. n. Notar 
(W 8 Tanbenstr. 20). 
V. Koch, 8t., tiaiitbirett. 
a. D. (W 8 Taubeii- 
(tialjc 20). 
Beloiv, ©., Vollzieh. 
Beanit. 
Betz, H.> ZmtlianötcUis.T. 
Arabtte, F., Dr, phU., 
Oliiring. X 
Buchhaltunlis Rcsoim 
H. Be» t 
Geister, M„ Frau, 
Geisel, 8t., Fuhroeich. X 
terbst, G., edjtoiier. 
laitsjmimn, St,, 8lrchiv- 
tiennii. 
flloflcicit, M.. Straiifcit. 
fchweft. n. D. 
Kopinann.W.,Ob.Jugcn.X 
Krüger, II., Ww. 
— strastbroMtcntic*. 
Lieblte, i®„ ©csdjäjtS- 
siiljr. 
Michel, (?., Stfm. X 
Steitcn, .Hauswart. 
Micthle, E. AuchhciU. 
i>t[M|cii, W., Dr. jur., 
SronturZiierwalt. 
Pöhnett, E., Weingroü- 
Hblg. X 
Nalhgeber, 9!., Lotomol. 
WciTa, Ww. 
v. Sminim<3cltfdj, (r., 
Aatonin X 
2chiiiitz,8l.,Matcrc!gc!ch.X 
— St., Malermslr. r. 
Schreiber, 3t., Bcrlvalt. 
Jnspikt. X 
Trmdelrnb>irg.W.,Pro7.X/ 
Treptow,ff.,8tntovcnlionX 
li.IIediteriö li. Gtciiitirdj, 
61., Sreiin X 
Wiener, t?., st|m. 
Wiichenhagen, i!., icchit. 
Slcfctciit. 
Wolf, 01., Ww. X 
Wult. St., Ww. 
Wurf, ($., Ww. 
4 E Jpraiiossian. Stfm. X 
Arnim, M., Ww. 
Benthi», M„ Lelirer. 
Bergman», A,. Ww. 
Blank, 61)., Minist. 31at 
o. D. X 
Bilttner. G.. Dr., Pros., 
AI,!. Direkt. T. 
4 Fienzcl, .6., Slnjestclllc. 
(8it|lcr, 3Il„ SJiobcIttlonX 
Greim, (?., oiii. 06. 3tcg. 
Baurat X 
Hammer, G„ Pros,, 
Gliibicnriit a. D- 
Hartmann, E.,Ksm.DireN. 
Helft, ($., Dr. ]iliil., 
Laborat. Ves. X 
Hiulfche, H., Ww. 
Skiubleiii, 8t., Bürogeh. 
strfigcr, H„ Schlasw. 
Schassn. 
Lasreni.H-. tfm.Angcftellt 
Sflwoll), E.. Jugin. X 
VcSse, L, Ärattiufiiljr. 
Meinbel, SS., Schneider. 
Möjin», tz-, Baulühr. 
Mühthan, vw. (Sei). 06, 
Postrat X 
Müller, P.. Sifm. X 
iiiciuiiaiui,3.,Dr-Sliibicit' 
rätiii X 
Ojminili, M., Schaffner. 
Paoeufiifi. P. Frau, 
Philipp, F., Frau. 
3ioifflrofj, 3., Stfm. 
!»uhuow, ®., HauSwarl, 
Sd)«u6, 3i„ StmtSiM X 
Schrorbcr, M., Dr.. 
3!echtrauw. X 
Sioigt, I., Sicimlijpijliit 
Sönlther, «., 33lo. 
Weber, IS., Ww. X 
Willig, $t„ Stfm. 
5 E Labhart, ffi.,Dr, Eigen 
tsim. (Schweiz). 
Aböls, 8t., 3161)n. 
Sicbitnflclt. 
Asbring, SB., Schlosscr> 
mstr. T. 
V!ctich,!t..Rcichz6.8lugcsl. 
Slötjmc, *>Jt„ Sltufleft. 
Dreyer. O., Kiailwsühr. 
CffciS,D.,vw.GcrichlStat 
iTret)6f, $., »Etlu. Pros.X 
FiijlU’cilcr, Pljotogr.illcl. 
Oicrljarbt, G., Bantbcami 
Gocdede, W-, Stfm, X 
Eroddeck, F., Stlm. 
Heute, E„ Reichsb.Beamt. 
Kahn L., Stirn. X 
Stielet, M., Sdjutibtr. 
Stloslereil.H., Friseur f.D. 
SMjiiei'l, A., Pensionär, 
l'ablcd, 9i„ Frau X 
Langhals, SB., Pensionär. 
Lebnhardt, R., Dr, Ob. 
Reg. Rat X. 
Ledinfolni, SS., Stfm, X 
Matz, B., Privatfelre- 
täriiL 
Meyer, M., Lehrerin. 
».Michaelis, C., ow,Major 
Siictisch, R., HanSwart. 
Noehet, <£., Stfm. T. 
Paschtc, E.. 'Privatier. 
Piljcr, F.,Dr.mcil. Arzt 7. 
Steutcr, H„ Minist. Büro 
Diretl. a. D. X 
Schallst, ©., Stcqiiifileia- X 
Schmidt, G., Ww. T. 
— St., Siabtfctr. 
Schutz, M.. Ww. 
Schreitet, 5t„ Frau X 
Steiner, ©., Ww. X 
v.Sydow, II» Lehrerin. 
Siididt, G., Stfm. X 
Volke, F., Dr., Postrat. 
Pöltiier, G„ Btnmenbind. 
Weltlicher, fl, Hauptm. 
a. D. X 
6 E Letnik, 9t..9tetf)täaiito.T. 
Strubt, ©., Pol. Haupt' 
wachlmslr. 
Bnichardi-Grijson, I., 
tieljtetiit X 
Bikrmann.O., Oberst. 
Döring,b.,Magtstr.Aitgst. 
Gmiat, T„ Haitbclüm. 
Siiroa?, L., Bäckerinstr. X 
Haupt, Ch.,Stenotypistiu. 
- L., Frl. 
Heiinann, H., Stsm. T. 
Helbig, O.» Dr, 06. 31eg. 
Rat X 
Hillerl, Ff., Stmistmal. T. 
Hirid)banm, H,, Stfm. 
Hiitlntr, 91., Magiflt. Ob. 
Aanrat T. 
Joachim, 6., Pol. Hailpt. 
wachlmslr 
itleemaira, E., Bet«. 
Jnspekt. 
Stlilfch,St.,Slabtinft)itt. 
stltie, I., Anfwärlerin. 
Lochne, 8t„ 3tcithicriu T. 
Maerbach, M.. Ww. 
Markeri, O„ Stfm. 
Meyer, H., Ww. 
Meyer, H.. & Go., 
Spedition X 
Pah, O., Lehrer. 
Päyold, 31., Krim. Sclr. 
Prietz, G.,Verw.Afsislentin 
Prost. P.,KrafIw. Führ. 
Rich, St., Monteur. 
fi Slotsje, B., $t|ni. X 
Satiwt, L., Sleulitctiit. 
Sipbeti, tz., Rektor i.!». 
$f)(ilge, M., Ww. 
Ticlemauu, A., Sltulnet. 
SVfllt, Christiane, Milch. 
Wauuow, G)„ 3tr»iner. 
iffiegat, 81., Sltnliieiiii. 
Weist, 5U„ Baupol. Assist. 
Möller, F.. Siaiigict' 
Ieit. a. D. 
7 E Weibler, M.. Petzwr. 
(W62 Stleistflr. 12). 
V. Gregor, St., Rechts- 
nnio. (GharI6.). 
AePvlrr, 85., Berläuf. 
Boffer, H.,Berwalt.J>tsp 
Bolh. (Scichm. 
Beacht, I., 8I»lo6elr. X 
GrcuIj, SJ., Glettfik. 
TahmS, E., i)lo. Pros. 
— Äeichw, Lehrerinn. 
Daniel, «X, Piiu'dicr T 
<khten6ach. Sä., Archilell, 
Eisholz, G„ 5\’.rtil. 
Franke, SS.. Äantbcaint. 
ßla.ii, (D., Schauspiel. 1 
©aiil, 81., Stfm. T. 
(!iroij,äB.,3iist.Oti.3ii(pe(l, 
bt Ha««, H, Ansstchtr- 
brnml. 
Herzog, 3t„ Zeitashdl. 
Stiltmer, G., Plasliteriu. 
SIirchlioii,G.,Feinniechaiiit. 
Sliidjta, Ä., JUati. 
Stomor, 81., »ran X 
Slrftgcr, H„ SJrrlr. 
- I., Ww. 
ücpcitiS, .6., Lehrerin. 
Sfibitfe, VI, Sattler. 
Ma<if!,E.,Let)ttiin i.31. X 
Meier, ill., Seiio. Jnfpetl. 
Metliiiann, ff., stfm. 
aitotlek, P.. Ww. X 
Mu/)solbt,M,Mobelwcrkst. 
31eirf)eitlroii, F., Stfm, 
Scheele, 3t., Fran X 
Gdicrcr, 3., Singest. 
Schilt, M., Malerinflr. X 
Schulze, B., .Holelpförtii. 
Sitbcimaiui, G„ Stfnu 
Sotoebj, S„ Frl. 
Epiiiblcr,Olga,FakrkbesX 
Tobias, 9t., grnu. 
Traehteuberg. G.,MakterX 
SShiiltt E., Monlageiustr. 
8 E .BerlinetTetrain- n.!Bau' 
Bernhardt, M., Pro!. X 
Glil-r,A.,SIorv.!!pt.a.D.X 
v. Ärcgorl), 9t., Frhr., 
Zahnarzt X 
Haitkici.LSyitdikuZ i.91.X 
Sd-air-SIatzer, G» 
Opernjlingctiit X 
Spieß. 9t., Stfm. X 
Etatfüeä, F. M., Sierfidj. 
Direkt. 
SSillttä, H., Minist. 91at T. 
9 E. Sufctb, (Stopetv 
Iiag.). 
V.fflätiact,S.,Stfm.(91r.57). 
Bahlke, ®„ Ronlncr. 
Beyer, 81., Maler. 
B>aIü!lc.A..Stra!,w.Fichr, 
Bork, M., Ww. 
Born, G„ Stfm. 
Gnflelpoggl, &, Schlosser. 
Satiiiotoitz, S„ Stfm. 
Dowidal, 8t„ Näherin. 
Grtfteiit, 8t., Schönheit!«' 
pslcgerin. 
öntfchtn, H., Stfm. 
t). H»ve, 3t, Ingen. 
Slanliw, Gb« Sdjmicb. 
Stecker!, 33., Eijenb. 
ötaml. 
Stiaiifc, it.. Fran. 
Klüger, M„ Ww. 
Stitlftvoto, 81., Gärtner, 
licmiitiii, C., Milchhbt. 
Lewercnz, W„ llicdjaiiit. 
Menbe, P., Sierlrel. 
Sfaiinimiii, S., Mitsik» 
tehrerin. 
Pclerivitz, W., Maler, 
P».!"0wSli, 0., Former. 
Poi-r, H., Rigatrctt. 
Prtll, .£>., Frau. 
Pszygoda, I., Schlosser. 
Stcichclt, 91., Maler. 
9litboW, (!>., PlnltansL 
3tii|)$, P., Monlenr. 
Gallier, SB., StmBcitb. 
Füllt. 
Gchmib, 311. Frau. 
Echlntbl, M., Stfm. T. 
Schrots, 58., Maurer. 
Gdjumb, Stfm. 
SeitfIc6en,E.,BiilhhaIItii>. 
Sietiitg, H., Schlosser. 
BikaS.G.. Postbeomt. 
Wolf, H.. Stfm. 
10 I. a. sSeftfälifriieGlc, 01. 
E Mnizer, Stonfnl 
(aickerhnlb). 
V. v. ». Pahlen, Baron, > 
Verwalt. (WG2, I 
Bayreuther Slr.37). I 
Conti, 3., Slentierc. I 
l08iiibelonl[.St.G„ Pianist.X 
Präger, P., Stfm, X 
Gdjitlj, E„ Stfm. 
— F,, Pensionär. 
Schwarz, SB., Bliglcr. 
Elolp, SB, Schuhmiiiftr. 
Sücilerhoif, E„ Ingen. 
Ziebler. H,. Ftl. X 
SBeftfätiiche Glr. ->■ 
10as. (i. SBeflflKiichtSlt.30., 
E Heitbronner, G., Fran 
(Miinchen). 
V. Mlebock, $)., Sierlrel, 
(Slfibbciislr. 5). 
SSraitii, 81., Stfm. 
GrBtmtil), St„ m. Major. 
Grase, I., Stfm. X 
Ajatlmomi, Geilrub, 
Schreibbüro X 
Hagel J.,Beerdig.Justtt.X 
Snngmaim, S„ Handels' 
perlr. X 
Meifnier, 0., Dckoral. 
Slteiiiicr, fi., olo. Oberst X 
Gchillof«, 8(, Silo». Lch' 
rerin X 
Gchniiii, H., Plällerci X 
Gcgall, St., Frau X 
U E Glnljlbeig, E., 
Gigeitlüm. (W35, 
Liitzownfer 1). 
Slnibt, G„ Sierlrel. X 
Beuisteiit, 81., Hansbes. 
Bolz. P., Stfm. X 
Bölrchtr, Gh., Sängerin. 
Franke, W., Sladlbau- 
mitlilt, 
3aco6|osm, G., Stfm. X 
38rncl, S„ Ww. X 
Strfiger, SB., Major a. D. 
Lange. £>.. Poflbeamt. 
Mahnle, St., Pensionär. 
SiartiiS, P„ Bcrwalt. 
Büro X 
Pandir, G„ Siel. Jng. 
Samana, St., Ww. 
Schönberf, H., Musik. X 
12 E Gchiiiilet, M„ Stirn. 
(SWGS, Kriedridislr. 
!>!r. 244). 
Behrcndt,K..Stadtinspck!. 
Sichren?, I., Stammet' 
innsik. X 
Sirniiniann,H.,9tcid)56.D5, 
Rat X 
Bnchholtz. E., Dr., 2ipl. 
Jng. X 
Gntora, H., Stfm. X 
Gtbnmim, SS., Sinchhall. 
Fischer, 3f„ ittimmctiiiiifik. 
Goldberg-StonewSky, Si., 
Gefanglehretin X 
Haniinacher. O., Sank» 
Eeaml. X 
Henfchke. SS., Mechanik, 
tzoebt, P., kirn. Singest. 
Inibach.H., Damenrnob.X 
StotakowLki, W., Straftwf. 
Stransc, R„ Baulechit. 
Lengsselb, J.,MaisenrinX 
Leske, 81., Zapser. 
Mactuie, 8t.. tUbcifce-u 
SluitanbSptobiikte X 
Schmidt,3!.,Maschinenbau 
Schröder» SB., Schriflfetz. 
Schweb«, 81., Verleg. X 
Simon, I., Fran. 
13 E Stornier,a)i.ii.S.,Gigciv 
Inmerin (Gränz). 
Ainerkaii, Gl» Ww. 
Siinmniit, £., 31enliicr. 
Grohmann, 81., Ww. 
<Ürollfch,W.,9Ieichspmf.X 
Jobt, F, Hanptm. X 
Skteedetg, 81, vw. 3!eg. 
Saumitr. 
Muster, H., Hauämftr. 
3iey6ach, 81., Oberrcgiss. 
Tonndorf. H., Fran X 
14 E Stemberg, G., Gigcit= 
li'mietin(Gbiiriottciibg.) 
V. Schulze, E.. Verwalt. 
(N Bö, Rnllcrstr. 178). 
Stcnbl, 8-, Konrekl. i. 31. 
väke, M, Stffc. X 
Dörr, G., Stfm. X 
Gilig, (?., Llücherredis. X 
Sauge, H., Dipl. 
HandelZtihr. 
Mey, P.. Dr., 3!eg. 91a IX 
Schiffers, .£>., Architekt X 
Schmidt, G., Dr, Direkt. 
!. 9t. X 
StieSing, F., Sifm. X 
Wünsche, ffi, Fran X 
15 E- Wopeewodi, 0., 
Gigcntiimetin (Johaw 
uislhal Ostinartstr 18). 
SSicrmanit. O., Glraßenb. 
Führ. 
Brau, 8l., Fran. 
Siboff, SB., Mechanik. 
Freund, F., Ingen. T. 
yautmet, Si., Dr. pliil-, 
Glndienrat. 
Loch, I., grau. 
Jäntsch. wc., Elravenb. 
Schaffn. 
König, ir., 91ei(f)6B.?(ngcfl 
/traust, E., Stfm. 
Stotbinaim, St., 06. Schul' 
lehren» i. R. 
15 Giinmtt, 31., stfm. 
Sreutleiu, G„ St|m. 
— I., ffiätlncr, 
UlaitbolöSli,S.,llilälltreiX 
SoStl, H.. Tischlerei T. 
10 £ GrinibtrloertSoefellfch, 
Orient m. b. H. 
(Süimelflr. 7. ti). 
816edin, M„ Stfm. T 
Sinbt, 81., Ww. 
Bothni, H., Jtfm. X 
Daniel, III., ffiafllu.X 
Dietrich, R.,»w.Ob.Bait' 
rat X 
HaiiStnedil, 3t, Mlaler T. 
S!olasIi,M.,Schi>hn»n!lc.X 
Stoiiifon, St., Möbel' 
vtrlritb. X 
— ©., Jtfm, X 
Liplnaiin,G.,Stindergarl. T. 
Oehni, St., Modesalon X 
Prtgich, St.. Dr. pliil., 
Diitkl. i. 91. X 
9lachioalStij, H„ Reg. 
Bai,mstr. a. D. X 
Rotirboch. 81., Frau T. 
Slilhlmaiiii, M., Frau 
vb 91 tg. IIIal. X 
D.2noiou!),H,@chciftflcn 
Grijaeftr, M., Dr. mcd., 
prall, jlerzlin X 
— O., Dr. miid., prall. 
Arzt X 
Gchreibmayr,C,Dipl.J>!g. 
Giliion, SB», X 
Tänzer, St„ Siulhiiiif. 
Stuft. X 
Johaitit-.Gcorg-SIr. 
ünrfürflciidamut -> 
17 E ©ersou,8l.. Siiitfccnifir. 
(iföSSciicfcIderllr. HO) 
Sltter, I., Sloitbilotmftr.X 
Gbctftriii, L., Stsm. X 
©eith, SS., Dr.,ZahnatzlX 
öiaboiosti, I., Reklame 
Slt'lik. X 
Lan»>rechl,A.,ji>ir§maIl.X 
'Praebtl, 3.,StaffttgtojjtibL 
X 
Sabarlh, II„ Stfm. X 
Snhr, F., Sierlrel. X 
S6ollmann,V.,Dipl.Jng.X 
18 E Schwericke, S5!„ Bau- 
geld). (StöiiigSmeq 24). 
Böhlke, Gl)., Sekretärin X 
Sirauuc, Ilse. GcsaugS- 
päbag. X 
Bnrlhardt, E.. Dr., 
SijnbikttS X 
Goljn, tz., Ww. T. 
Gloig. H.. Ww. 
Franke, tz., Stsm. 
vlabriel-Israel, 3)1., Frau 
Okoinoll, .£>., Stfm. X 
Heiiize, G., Magislr. SlalX 
Helder, G., ffllo. 
Lilienthak, M., Ww. 
LipSti, tz.,FIeischermftr.X 
A!ader,A,Prof., Ur.,3lrzlX 
Jicuraann, St., Hanswatl. 
Oslwatd,K., Maffenrin X 
Sltang.St., Landw. Asseff. 
1). Wrangell, 81., Baron. 
10 E ©eilner. St., Eigen. 
iümetin T. 
Adler, 81., Seifen X 
Stecher!, 81., Stonplfir. 
Czayka, B., Friseur. 
Dahlie, F. H, Stlm. 
Eichel, 6.. Fran. 
EtSfchia, SB., Ingen. X 
Glahn, A.< Ww. 
Stahl, »., Ww. 
Stapc, SB,, Massag.Jnst.X 
Storncffet, M., Stciilneriit, 
2)tarlcn§, St., Plolnrist. 
!3!enrer,M., Schloffermstr. 
Michaelis, G., Fran. 
SJlitv, E.®» 35c!ot.3!!(i!. T 
Pcrlewib, Jt., ffm. Singest. 
PelerS.G.,Dr,Slndie>tra!. 
Simonis, M., ©eschäsis- 
flihr. 
Specht, B. M., Direkt.X 
11 kiel), St„ Bandagifli». 
Warlh, P., Straftrofftlir. 
20 E LipowSki, I., Dr,, Pros. 
(\V15 Sturfiirstcnbainni 
Nr. üt). 
V. Herzog. SB., Verwalt. 
(Gharlb. Leibitizstr.56). 
Behlinz, 8L, Stfm. 
S'etl)gc,ffll.,9ltiuiitüri. 
Sünli, E., Kraflwagen- 
oerniicl. 
Gphraim, 33., Schneiderin. 
209lctoal6, H„ Stiinfliiinl. X 
iltiibin, L.. Htmufiitt. 
Glosse X 
RnddleS, 91., Werkiühr. 
©peilst, Si., Jtfm. X 
Slcin&od), g., Drogist. 
Strauch, Ist, Eladl. 06. 
Jufpekl. 
ThuiS, I., Schauspiel. X 
Trier, H-, Ftiiciit T. 
Wild-i, 0., Maler. 
Wifchke. P.. »leichrb. 
Schaffn. 
tiim, W.. ißoiltielr. Arb. 
l/lochiitoiin,G,Gigcnliim. 
(Gljartb. Schillcrslr. 15), 
O.. 'Jinrhirtfr 
Ftank.J.M., SchtiflileI(.X 
©erliold. A., Schlosser. 
Hille, P,, Sicrtretg. T 
Holjky, Si, Dr, Äpt. 
Landw. 
Stcnll), 9t„ Formet. 
Streift, ©. Sijttjlcrmflr. X 
Lorenz, I., Zulchneid. 
Mariens. H., Dr» .(tsm. 
Matlin, P„ Stfm. X 
Mehlig, C., Beikänserin. 
Pohlinaiin, F., Mirfahr. 
Prenhe, M, f?rmi. 
Weiber, SB, Siegiff. 
V-Säcnhel, O., Sicnualt. 
(SWlOeetiaftianilraO). 
Slrnztn, Jt, Stfm. X 
Berget, 0.,Glenolmifliu. 
SB eil, 0, Stfm. 
Aernslti», 3, flfm. 
Sinrdiarbl, G., Hcntllvarl, 
Dcihn, G„ Stfm. 
Geriete, G., Fran. 
©ohlkc, 3i„ SSw. 
Helwtg, SB., Stöhlen X 
Henk. H., Schlosser. 
Houcia, SB, ©rofihbt. 
tzmtdrieset, 8t., SSw. 
Janatschek. M.. Mobistin, 
Stirchner, St., Stfm 
Störn, M, Sdrclärin. 
Uinkl)or|l, F., Pyotogr. 
Lob, O., 'Jltllot. 
Söiuciiflciu, I, lllruliere, 
SUtalitile, G, FatjruibccT, 
Mecheltt, I., Schwester. 
Pabft, SV<, Ob. Üngeit. 
Pelz, ©., 06.3ngtn. 
Onait, S3, GdjloJTer. 
9lamboio, G„ Majchtueit- 
schlösset. 
Saget!, SB, Aierverlag. 
Schmcllev, Zigarren 
Schneldt, 81.. stfm. 
Sdinier, H, HandelSin. 
Gdjulzc, P, Schleifer. 
Stlarz, fi., Dr, Sifm. 
Sioigt, SB., Mufti. 
Werner, G, Schlosser. 
SBilliitg, F, Angestellt. 
Zimmer, (8, Sliigeilelll. 
22.23 E. yccfmaitit. G.. Stfm. 
(Wöö.VlitvbcichcrGlröb 
V. Stocimn, F, Archttell. 
(Gteglitz, Mariendorfer 
, «trabe 1). 
Golltit & Gifenhatdl, 
Slgculiic X 
Dörrtich, I, Sßlo. 
Dzubiella. Th, Stfm. X 
Fabian, G, Dr. Ob. 
SlaalSanw. I. 91. 
Rrenzel, P, Deloral. 
tilolli, 8!„staminctiäiig, T 
Htitiritrrid), ®„ Wagen- 
luäfd;. X 
Jltingcbcil, A, SBiu. X 
stohrt, ß„ Stifenliblg. 
Stopte. St., Poflafiistenlin 
i. !R. 
Preschel, M, Frau. 
RalilsS, I., Äuchhalleri», 
Neinhold, 5$., flfnt, 
Richltr, P, Stfm. 
Gchmibl, St., Betten X 
SdjloetftnSli, G-, Stfm. X 
Slinbcil, Si, gtbhitbcamt 
24 E Bober, 0, Gigcnliim. 
Bogtdalu, G„ Ww. 
Bonus, M., Ww. 
Gonrab, F, Dr. nbil, 
Phystl. X 
Saimcll, üj, Frau. 
Dimke, 9t,. Ingen. 
Düniiwald, L„ Dr,Zahn. 
atzt X 
Duratld, F„ Stfm. 
Heyer, E, SBio. 
Jacob. SB, Anstalleit. T. 
Ihn. Stltie, tzanswarl. 
Jung, 81,. Ww. 
Jürgens, E, 9teich86. 
Ob. Slmtrn. 
Jtleiiibiciiil,0„(im.5fiigcsl. 
Sklcwi, SB., Tankmflr. 
StJlcinc, A, Vermieterin X 
MöwS, 0., Klirfchner X 
Mülltr, L„ SSw. 
Petatz, F., Giseuwrhbt. X 
Prenh, Anna. Plällerci. 
Probst, F, SSw. 
9tifali)-bcti, S, Jttgeu. X 
fHoienthal.SJid, SJt, Ww. 
91ü 1)1, 0, Gchrtftfeh. 
Schmidt, ?.’f, Glaserei X 
Schneidet, 3H., Kim. X 
25E®l|cf). ®ninb6esiu 8f.ö. 
(S8erliiiS429tillcisltll) 
Bautngärlel.M., Schutim 
AormoSly,8l,Mechatiitet- 
utflr. 
Siehe, Jt., Siaiiiiigrii. X 
Geifeter, G., Sattler. 
Sicifch, G.. Poftlekr. 
Huch, 81, Ww. 
Jach!, ®, Poflinfp. 
Stern, W.,J!raftwag.Fuhr. 
Stube, O, Soflio. X 
Leifecf, H, Zischlet. 
UieEner, 0., Scbettor,
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.