Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1936 (Public Domain)

IV. Seit IVtsltn 107 
- 1099 - 
Mindcitcr Str. Charlottettburg 
7 Freund. O., Aanlbeamt. 
i. 31., T. 
Ü)old|d)miM, Stfm. T 
i5,jtnnzteirnli.!». 
Kai», H., SieichSbk.Obrr- 
Jnipetlor. 
Leieber, ®., Laudesinsp. 
6d|an,l?.,5!ici'[i.illcftrcnlm 
Stijtia, P.. 3tcg. Jnfpctt. 
üliagiicr. SI.. Dr, Sitzt T 
Taitiimiaijki.MafdjiiieitSBcp 
fcljiögci. in. 6. H. T 
^aehndrich, S)., SDnnkoft.X 
fivaut, H„ Ingen. T. 
Joel,©., OrJIrdjtsanio.T. 
SUotfljaitS, ©., ©efd)ä|tS' 
fiiljc. 
Jtfthn, G., Sljiibilnä. 
älialcr, St., Stfm. T. 
Müller, F., Poflinfp. 
Grtjilitcmami, G„ Jtrim. 
Aez. Sclrciiitin. 
58ovmcM)cr, ®t., Reichsb. 
fticmiilcr. 
'JbF-ijdicr.St., Stnmmetimif.T. 
vi'icblacnbcr, F., ST|nt. I, 
•Hiietfd,, C., film. 
Lück, H., Seit. «eil. T 
ÜSnrhiS, L., Stfm. 
Gdjinötcr, St., Jl(nt. 
?,int, 91., Snlaittericnir.T 
8 SOedmann, St., SBibl. 
Jnfpekt. 
K nnflmami, T.,J»!t.Jii!p, 
{ytcdcttiiig, SI., Pfarrer 
i. 3t. T. 
ffncbentliat, H.. Stfm. T. 
i'ieruft, H., Dr. Zahnarzt 
Slrasbntzer, H., Stilb. 
Siatiii i. R. 
SBnubeitcbcu, 51, C6. 
Ueiilu. n. D. T. 
LuVölinier, G., Einkäuferin. 
8b Hüisbetg, 53., Stfm. T. 
ti £ d. Buttlar, P., Fth., 
Qvl). 3ieg. Stnl T. 
v. Bnltlar.H., Fteifr.,bw, 
Major. 
10 BaullcHe. 
OlbtllsiuMsttltc -> 
11 flef). 3. Öl&ciisiuigaDcc7. 
12 E. Riefe,«!., Dipl.Jug. 
Paieulauw. T. 
13 E. ungenannt. 
11 E Maler. VI., Fabiki. T. 
Äefteudallee. 
13 h. (iimfimaun, H., ttiiio, 
Piof. (tiiiiffel). 
9)!aitc6tn,I!).,St(imvonl|tT. 
1G E itlieni, li., Stfm. T. 
17 E Baunigarten, A-, 
ReichSd. Direkt. X 
Bohne, G„ Lmidral i. R T. 
Ölbeiiburaallee. ->• 
1S E5öilm,g.3t., umuchcrT. 
1-0 E unuutmit. 
3!afche,:Dr., SBnttkbiicII.X 
20 E.äol>ä.'äflitmflt.V-!tl)Oin» 
nllcc 5Ja). 
Gönnen, G. M„ Jtfm. T. 
21 geh z. yrcuiltiialkc 33. 
- 'jiteitBcimllcc ->■ 
22 E* Schtobsdorfi,SI..Ban> 
niflr. (StliinS ■ ©roth 
eivaüt 11). 
$lnbciion-Gtigcii,3(.,Fr.T. 
Düller, Maria, MobclIeT. 
Stunbt,J..©en.Major a.D. 
X 
Meixuer, G-, Dr., RechtS- 
nino. X 
Sdinmrz. Ä., Staall. Soll. 
limiicfim. T. 
Storm, E., Profess. T. 
22a E roic Ar. 22. 
Finle, i)„ Prokurist T. 
irrster, ti., Dipl. Sng.X 
yreitibci'g. M„ Jtfm. T. 
Heitidicl. B., Dipl. Jng. 
John, G., Dipl. In«, 
u. Krause, H., Frau T. 
ti. Oppc». (£., Frau T. 
Schulz. 33, Film- 
Opera lenr. 
©pleiter, G., Sängerin. 
Tüik, Cüccing. 
Sjcnoft, ®„ Dr, Lcllor. 
Aanftellcn. 
iKcidjSilr. 
Meerscheidtstr. 
tPojlaml 9) 
D8tm gmljtri von 
Weerfcheibl-Hüllclfeni 
1888—lM lonnimitb. 
General bes GarbekorpS, 
•25.10.18-5, f2G. 12.1895. 
Bredlfchnciberflr. 
Linke Seile. 
1 Baustelle». 
il E Sölhiet, 0., SgrolimilT. 
C ESIf(f).5ll'6eil8|rmii(fflil» 
inerSbf. SotjeiijUctu« 
bfliitm 174'176) 
Braun. D-, Silo. 
Sitfigiimnn, 8t„ AbicilgS. 
Sleit. 
.Griiibocf, E., Ifmütngcfl.T 
Soll, M., Aadewärl. 
7 geh. z. Stoiierbamm 85. 
staifcibntttm -> 
3.11 f. a. Staifcrbnium M. 
E SchrobSdorff, 81., S)au> 
liiflr. (fl(au8=Clroll> 
Sirabc 11). 
». Allruclow. E, 
Major (i. D. 
Gramer, ti.. Oberinn- T. 
liiuljrlc II. Sicincr, Jn- 
flnllttt. 
Stnapkc, Bau- 
nil8fii!;r. 
Stramer, 8(, Dr., £iaal§< 
an 10. 
MeiMir, G, Stfm. 
Gtamoui, ©., Ingen. T. 
Gdjfifjlei, O., Öajtro. 
Steiner, F., Stfm. T. 
Thier, H„ Jtfm. T. 
Zeidler, S„ Slitt. 
13. 15 E wie Nr. 9. 11. 
BarczynSli, G„ Ingen T. 
(iiil'tl), 81., Organist T. 
Eoibichmidl, SB». T. 
Giiiiler, St., Dipl. Jng.T. 
Heidrck, L, 0b. giigcn.T. 
siiibelto, 3- Tabale T. 
Stuiimiv, I., Jiiir. 9tolT. 
Roth, H., Pro,. T 
Slfiboer, I., Stfm. X 
Rechte Seite. 
2 Tennisplätze, 
t E Schrobsdorsf, 31., 
lüdutnflr. (Stlauä Vroih. 
Glrnfie 11). 
Berr. SB., Stfm. T. 
S(iljmci:5,®.,Sirtfli.3t.T. 
Doerjchiag, 3t„ Frau T. 
Fraul, B., Ww T. 
iSnliiiäli, R., Stfm. T. 
Gioijinann, H„ Fra» 1 
Helfe, ($., Dr. rii., Pros. 
Uiuitl), H. E„ Reg. Üiat. T. 
L^eiventhal-MaaililS.Loa. 
W-ijch- T. 
MeiiiacbuS.L.Majora.D. 
Hleincift, IS„ Dipl. Ang.f. 
Stet, 28.. Asm. 
(selb, L,Dr..,ĻnkvoifIeh. 
Sicgiinnib, F.. Direlt. T. 
eoiimieifctti,®., Db.'Jteg. 
illnt T. 
6 existier! nicht. 
8 (i. Stnileibamm 80 
E ISablnij. I.. Frau 
(W 30 Schwäbische 
Straf!- 15). 
Bnrrncifler. ^..Saiiiiiiir.T. 
Jarofchowili, 5t, Slenlicu. 
Stuobtoch, H., Stirn. T. 
Liebenthal. A., gabrft T 
Pliinitz. W., Stfm. T, 
Slaiferdaniin 
10 f. (i. Staiferdaiiiin 29 
E Allaein. Hänferbmi 
91. (S. (Üidjlci'f.). 
Bargel, K-, Hanöwari. 
Stmmc, L, Wo. T. 
Wendler, O., Sticrlvd. T. 
12 E G[)nclotteubuigec!üau< 
(icimfjciifdjaft 
(Gefmitictftt. 4). 
Vaer, 9J(„ NeichSb. Scaml. 
Baichin, L, Gtabluifp. 
Veibier, E., Pol.Hauptm. 
Gläper, D, Jlrim. Äffift. 
Hachiinann, 6., Bfmii. T. 
Saunte, Ul., Pol. Hanpl> 
wachlmftr. 
Jafirow. F., GtaMinfp. 
Slrevfdnimr, Si., 
Etadtinfpell. 
Slojcr, 0., Pol Haupt 
Wachtniftr. 
Eibntz, E., Ob Tclcgr. 
Eclr. 
Steiner, SI., Mafch. Bau. 
!Woit!owia!,B Sclorat.T. 
Jrcdericiaftr. ->■ 
Mcinekestr. 
kPofiami Berlin W15) 
Nr. 12—17 üienu. ÜCj. 
WilinerLdf. 
August Meiuele, 
Philolog. 1827-1857 
Dircktot b. JoachimS- 
Ihal'fcheiiGymnafinniS. 
gtb.8.12.1700,112.12.1870. 
•<r Kiirfiirflciivamni 
1 geh. z. Sturfücficn« 
bannn 220. 
2 E Bering, Mathilde, 
Gigentfim. T. 
Slpelbaiiin, S!„ Stfm. T 
tSilrcu, Sora. Korsetts T. 
tingelte, F., Vilar T. 
Foerbe: & Stein, Eport- 
bellcibg. T. 
fflctfoii. 3t., tilnmtn T. 
Sauber, fi„ Fntzpflcge 7. 
tiiiibtiibmim. F, Stfm. 
s.'ultct,st„ Sttcmirocimftr.T. 
May.' SB., üi; RechiSantp. 
Paiefiine & Client Stoljb’ 
©.111.6$. Slciictsuo T. 
Schnfler, Ä., Ksin. T. 
v.Soininarnga,H Sfrctfr.T 
3 E Haiiibiirg-Maniiheiiiier 
itierl. St. ©. T. 
Sltbeit, F.. Haiislvari. 
(Sä/elcS, O., ilmitier T. 
Svalijd), W.. Lchneider. 
Fetbcru-Förfter. M., 
Stimmpadagogiu T. 
Habia. SI., Just. iltat, 
ittechiSauw. T. 
.Horn, 3., Banlier. 
3iilin56ittgcr, D,Dr.,S«n. 
Rat, Nervenarzt T. 
Stnllmaim, SI., sjrnn. 
Mörtiug, iß* Schuhmmstr. 
Stiiii3,3.,Dr.5iecht5anB.T. 
Vnnbefcr, (?., Putz T. 
Aicinccke, Lena, Wäscherei. 
Staei,linier, (£., Fabrlt.1'. 
Wahl, ist., Dr. rned., 
Arzt T 
t E Batirgian, M., Gigctt' 
tiini. (Vlusiaub). 
V. üialirgidn, VI., Haui- 
derwaitg. (W 8 Gijni^ 
lottenfir. CG), 
e.lSincilelb, i$„ f>reihr. 
Freundlich, H.,Dr.,Zahtl- 
aizt T 
$ud)5,5i.,Dr.jur. Rcchij!- 
anw. T. 
Setfiel, SB., Stfm. T. 
Heiiiiighanjcn, I., graitT. 
äotobfohii, M, Dr» 
Fad-arzt. T. 
Sun!. St., Putz T. 
jtomiiiSti & Haffan, 
illeiiiigä. Slii|t. T. 
Stalj. I, sBw. T. 
Sttiigcr, ii)„ Portier. 
iIalig,St,Dr,Vaieittauti).T. 
Mttlmiicr. t?., Kfni. T. 
Rülier, tS., Frau T. 
Stofeiibniim, M., Stfm. T 
Stiebet, t?., Ww. 
lüieiiibcrgci', S, Slnltio 
imtoc s. 
Wcllhans, C., PenflouS- 
iuhab. T. 
5 E u. V. wie Nr. 4. 
Cohn, !l)t» Stfm. T. 
ISbet, SI., Pension T. 
v. Peltinfl. Laroniu, 
Peickon. T. 
Fnebheiiu, .6.. Stfm. T. 
— Margot, Ver¬ 
vielfältig. T. 
Olroupncr, F., Dr. pliii. 
— ©ctlriib, ßiijinimilit' 
schule T. 
v. Gräve, Cbler. W., 
Dlfiz- a. D. X 
tzirfchmauu, S3„ Stfm. T. 
.Votmberg&Go., E.m.b.H., 
Walchuiafch. s. 
Hufstzky, (i., Schiiftleit. T 
2«r». E., Sängerin X 
riiaichwerke. Beratung^ 
Itellc X 
Liitmanii, 31., Direkt. a.D. 
T. 
STiatsianS, O.< Stfm. X 
3tatl)(in, ti., Bankier X 
Diwan, E. tii-, Dipl. Stfm. 
Pauke, M.< Hauswart X 
Pletzmr, F., Eeibeuwr.X 
Nciqsiicrb. 6. Slntic- II. 
WarleftanbSbeanit. 11. 
HiiiterbliebenenLV.X 
Nenfch, 6., Strchitekt s. 
Schmidt. ISnrl Eh., Gti 
limlbegnlcrlc X 
II)iciBaucr,!!Jt.,2i!ijtccT 
Tiktin, E„ Frau X 
6 E Haisbanb, 3t., tSiflcn* 
tüniciii. X 
Bulgaria, HaudctSgef. f. 
biilgniiidjc 11. inazebon. 
SloljtaEnl 1». b. H. X 
SBnll'c, H., Strchitekt T. 
— 6., Drogerie. X 
t). Dmnitz, 0., Stfm. X 
l$6ilein, 8t, SSiu. 
Endrilai, F. Portier. 
Franke, lt., Pol. Haupt- 
mndjtinfir. 
Stietiliinbcr, P., Stfm. T 
PJeiitfjter, P., Slfm. X 
HatSvanb. P., Stfm. X 
Äütflcl, Luftallal. X 
stmijnwnii, ü. Stjnv X 
Stopliii, M., iSlu. 
Krause, 9t., K>m. X 
ivintlntzti, P., j^rl. X 
Modroio, M., Stfm. X 
Premper, E., üliio. X 
Stentljer, I. H. & Gic., 
S. G. G., Export T. 
Saslawski. SB., Putz. 
Ech.'iidel, E.. Stirn. X 
Gdirocbcr, Prafibcni 
t. llt. X 
Gcimn!ch,J..Bill'haucriu 
@|)ire, !DZ, Stfm. T. 
Sinrmann, li., Äw. X 
eutüiv.ii, 3., Petzt T. 
5Bntls)cimcv, G., Stöhlen- 
l)blg. X 
ST'c[Ipsjfil; A, Schneiden» 
7 E iltoa, S!i.u.5i.,','snbrlbcl. 
(SO 10 Lllichaellirch 
ftrufje 28). 
SBcncbcf, G., Grnndft.Bef 
Gciffenberger, 8.111.6.H.' 
Helb, S(., Krau X 
«1)1, ai„ Stßro. X 
Änap, H., SVfm, X 
Löwenftern, SI., Slgent 1 
M end elf ohn, SS!., Han- 
bclsiieriret. 
Slenniniiii, St., Dr. jur., 
Laudarr. Direlt. i. 3t. 1 
Noa, !!>., F»6rtt. 
v. d. Pforbteu, G., Frhr. 
Slfm. X 
v. Blessen, H., 3ieiilnct T. 
Neiff, W.. SBerlitgSleil. T 
Schahl, E., SBiidjm. X 
Schall. L., Qcim T. 
Echaifcha. St., Stfm. X 
iBchöncmami, D„ Saut« 
niigefl. X 
Seife», St., Fahislnliliühr. 
Waller, G.. ^abikbef. T 
Zahler, Dr., Facharzt 
8 E Magrekl, E., Jtfnu 
(Gtodfjoim). 
V.Dtfch. Schiveb. Jnlcrclf. 
SBcrtit'.g.®.m.b..,ö.(\V” 
Leipziger Sir. 19). 
Baron, S. Dipl. Jug.X 
Bernharbt, ffinrgnicle, 
Pension X 
Flöler, (8., Brandbir. a.D. 
Fuch-, Gebr, 0). 11t. b. H. 
.Herrenkoiifekiion X 
Sttiigcr, SI., Portier. 
Lonriö, £., Senunlt. X 
Unverzagt. G., Steg. 3tat. 
SBegflein, ’S., Juwelier X 
9 E Wrofchauö, iEfiit. 
(Franlfnrt a. SVl.). 
SBci'ilielbl, Gugente, 
Famiiienheiin X 
Bolbflein, M, Stfm. 
Hof er, G'„ Direkt. X 
Stannrbjiesi.Süna, 
iVlobeii X 
Betini, 91., Stfm. X 
Goiitl]cim, 6., Sniit X 
Tlchernia», ffi., Staoiar X 
- sünt) X 
10 E ungenannt. 
V. Legat, 31., Siiwcor» 
fteherin (Wilmersdf. 
.ßoinbnrgec Slr. 12). 
Slbrion, Dr. mcd. 
dent. Pros. X 
Berliner Zionistische Ber, 
einignng T. 
Denlfcher Stitis b. SÄttt 
lcibi»SBcItocv6«nOcä l. 
Hechatnz. St. LanbeSoer- 
bniib X 
Indische 3!iinbfchan 6.111. 
b.H, ZeitgS. Bering I 
Jüi>. Sntii- u. Sporttlub 
„Bar Slochba-Haloal)" 
(i. Si. X 
Jngendgenieinfch. d. Ha 
boniin. 'Jtont GliflliijiT. 
Stercn Hajcifod, Jiib. 
Paläfiinawerl c. 3i. T. 
Steten Sliticinetl) Lejisrocl, 
Jüdisch. JtntioimltoiiJs 
G. SB. X 
Stinlfifliim-Slmt X 
Potrz, I., Portier X 
Piahl. G.. tiiliiilimmflr.T. 
3>eichSa»Sjll>n» jiib. 
Gporlveib. T. 
Stolenbanm, St., Biichhbi. 
Cchweiin. H., Dr., Rechts> 
auiv. X 
Set6. Jüd. Frauen f. 
Paläftina-Strbeit X 
Lioniftüchc SMcieiiiigimg 
für Denifchlaub T. 
llE(Siibtitii@niiibjlii(f3ge[. 
(SQerlin). 
SBliiiiicimii SS.. Stfm. X 
Brüssel. P, Jtfm. 
tzeiigfienbera, SB.. 3!echlS- 
nnto. 11. iitot. X 
Holbcr. 31., Frau X 
Hotneinann,F.,Herzlcldec 
Dampiziegeleieu ®. m. 
6. H. r. 
Kanfinau«,At..^acharztX 
fllommt, H.. OJ.m.b.£i., 
Siefbmi X 
Knaaek, M., Gifeinor. X 
Stöhlet,D., Dr., Zahnarzt 
X 
Scluin. R., Weine 
SteiiDfe, H„ Schuhnmfir. 
Schtcfinger, St., Dr. 
3ICi1|loani». T 
Sdimicbcberg. ÜB., 
Selilotcff. X 
Wagner, Sk., Schauspiel. X 
Stetjcnburgec 6tr. -> 
"i E Dl>if!«r, T., Stonbitor= 
mitr. (Sdiönefig. JiinS, 
tiiiäer Sir. 28). 
SIckerniann, 0., ülcchlSitlilo. 
lSUoronivti;, F., '.Wiltligcfch, 
Deutsche ttniou-Baufpar^ 
fresse iü.ni.b.H. X 
fimu'et, Äi., SS». X 
Hell, SI„ Eiporteur X 
Hildebraubt, Glji, Pension 
Horn, SB., Plättanft. T. 
Jaeoby. G, Dr., Sau. Rat, 
Frauenarzt X 
Stoppln,, F., Mnfik. 
Stnlirft, F., Tischlerei. X 
Lippiuauu. il.. Stfm. X 
Müller. P., Dr., Patent. 
a„w. X 
Müller-Aore, SB., Dr, 
Paleulaniv. X 
Neufz. G., Frau. 
Cchniitz, S3„ Caftw. X 
Gchokoioff, SI., Jlfin. X 
19 E ungenannt. 
Gotin, Giimii), Faiiiilien- 
heirn X 
Paradies, P„ Dr. mod, 
Sanit. Nat., Slrzl X 
PeiropoliS Verlag A.G. 
Schäfer, P„ Dr. mcd. 
Frauenarzt X 
Sieiuberg.S. Dr.Privt.X 
20 £. Siollinb, St., Dr. jur., 
:)lrd)t5niilv.(Sd|öntbg.). 
Stdetmmm, S., SliiSbtl- 
iimgCniift. f. deutsch. 
Biihnennachivnch; X 
Bandet, H., StUn. s. 
Boiner, G„ Siieibezeichu 
Gaieel, Parfüm T. 
giciiiid.H.,t)r.,3techi§iinIv 
it. SiotiU X 
Gingolcir, 'S., ctfm. 
Hei)benmiin, ÜB., l)r„ 
RechlSanw. 11. i'foiar X 
Hoive, H., Asm. X 
Stafchube. (?., Pianist T. 
Stcirt), 'Ji. iytifeur T. 
Schotz. I.. IJIoden X 
Seelig, F., Sub|nid;lc 
SSilner, A.G.. StoSnieiilT. 
II E iiugeuamit. 
E SKelten, M, Siüm. X 
Nuerbadi.J., Dr, Stechlä-- 
aiiro. T 
SBneifec, I., Schneider 1 
Difchner, I., Sljcalcf 
Duett. X 
$zm!o|i)it«!i. St. Stfm. T. 
B-Iorfchiiii, li.. sZiim. T. 
isillmeiitcr, H„ Dr.med., 
Sitz, X 
Hitler, !>.>!., Diiektrice. X 
Hiifdj,9i. Dr. moU., Pros. 
fiarbt, I.. Sstt'eiit. 
üoos,SI,Di',S’aiibt(iti.3t.X 
Ätarioszek, Ich., Ob. 
Ingen X 
Mauosi, I, Dr., Sitzt. 
3ieliiciibiiiim, Glj„ SBio. X 
Si'Iigioljn,?., Dr.,3tedjt5 
anm. ». litolnt X 
Kalter, G„ Frau X 
11E Prov>uoroff,H.,Ftan 
Bannt, SI., Stfm. X 
(ijaial, M„ Ptivatiete. 
Frank, St.,Dr. mcd., Fach 
in,zt T. 
Hnrihriiier, 2., Stfm. X 
•Öeibfe, SI., Pension X 
Jüd. Kindergärtnerin. 
Internat X 
Klawe, P., Gchlvffer. 
sjcljmnim, G„ Rentiere 1 
Stieget, St., Feinkost X 
GchYöbcr, ti., mu. Slpothel. 
Üi-ollftein. 11. Dipl. Holt- 
beli'leljt. X 
23 E fiiffer, M., Fiaii X 
SleSiitlap, GinzithiingS» 
steile iL.m.b.h. X 
Dettancr, F., tzanpifchtift. 
leit. X 
Gofin, !U(„ Dr., Sau. Slot, 
ti mit. Atzt X 
Deutsch, I. li. & Sohn, 
Teppiche T. 
Sittmer, !!§., Sliltmeifiet 
a. D. X 
Sofft 3!., SBm. X 
itmiifr, SI., Hehlerin. 
— P., ÄtechtSanw. T 
Visier, S„ Stfm. X 
Löwinthat, I., Stint. X 
ä'ieijcr. VI.. Dr, Zahu- 
ärjtiii X 
— H.. SBJlu. X 
Mosgan. 0., Jtfm. X 
Ollerbiffcn. I.. St|m. X 
Drflreicher. Elsa, Stoch- 
schule X 
— 5„ Dr- Sau. Rat X 
CumilingcT, H., film. T. 
ti, Schtebrügge, F.. Ori> 
rtjncl Ghecko G.in. b.H. 
ti. Schweinitz, IL Sttiath6 
X 
Terraiiova-Jndiiftrie G. 
81. Kapsel er & Go. X I 
2-i E. iiiigeimiinl. 
V, Holtiuaini, M„ Berw. 
(Hnlenfee, Knrfuriteii- 
611111111 04. 95). 
Sllieu>Schttlze,O., Schrift 
flellctin X 
Slttn-3, St., 3te(Tjt!an». 11 
Notar X 
Viatl, tS„ Mvdcalcliec 
X 
5P5l)iii, 31., Dr..3!lcht-anw. 
Braun, M.. Frau. r. 
Gt'bmaiin, I., Gcfch. 
Leiterin. 
Giefe, G„ Toiilfinfll. 
(Böhlke, Slttmt, Saichetti* 
Inhaberin T. 
Held-Her^, Marie, Al> 
fdjiiflenbiiro. 
Hermcr, S., Frau. 
Hotzbvck, H,, Üiim. X 
Lin, M. S., Giafllo. X 
Maid), G„ Dr.,Sfut, X 
— P., Optmfüiig. 
Dltes, ©., Zigarten X 
Ozegowski), F., jtfm. X 
Pawolöki, G., Ijm. Singest. 
X 
— F., Bilchbalt. 
3!andiflädl, (!>.,HanStvatt 
gicllbokjm, 81, grau X 
3!cichart. X., Rcifcut X 
3to(t|lros), R.,l)r.,3lcchlä. 
nitto. it. Stolot X 
Schmidt, ©., Drv Zahn 
Si still X 
Tai Tung, Gfjintf. lücflau 
laut T. 
Treidler, P., Stfm. X 
SBcnzck, ünije, Pension. 
23 E jtnget,St..Fian(Piag) 
Üiofj, G'., ©cmi'iic f. 
GtjarlcS-, H., Dr., 3icd)t$ 
anw. X 
Foctbcr, S.. Stfm. X 
van ticclljem, Leonline, 
iNodeateiier X 
Herfchafl, St.. Stfm. X 
tzoebel, G„ Fiflii X 
tzoru. L>., Dr. rcr. pol, 
üiiiilücnml. 
Sacobi, Si., Frau X 
Karde. I., Jvrifenc s. 
Stromayer, G., Dr. mcd., 
Facharzt X 
itniakin, 51., Tanztehrerni 
Äusser, E., Dr. Pros., 
Facharzt X 
Naiche, $5., Brieintarken 
Enmiiclsborü, 91., 
AmiSger. Slot i. 3L 
SBolfi. H.,n.E., 'Pelze X 
26 E suinnsenbiirg, S), 
Gigciitiiinctiii. 
E Etargardl. G, 
Glgcuiüiitecin(Sal)timt) 
E SÖoljf, W., Gigciitiim. 
V. Kreuz, F., Siannific. 
(NW jO,Spcnctflr.2G). 
SI6az;ogt», G., Stfm. X 
itiiifittf, H., fvtifeiic T. 
Goiicth?, Glifitbcllj, 
Liiroangeft. 
David, G., Jtfm. X 
Doerrt), lt., Hanpt- 
IchrifKeil. X 
©ärmer, Si.. ©niliu. T. 
Äoltwatd, H., Eircklitee. 
Jaeoby, SI., Dr, jur. 
X 
Jaffü, I.; Dr. med., Slrzl 
X 
Janffen, H., Ditckl. X 
Stuopt, Gl„ Privaitcre X 
StiSnig. I., Echaiifpicleriu 
Stnlirfe, G., Snificietiit X 
yipta, Ginnin, Sro. X 
London. S., JTolficretiit. 
Chitjleitt, M., 3ied) 8011)11. 
Ring, G, Schwester. 
3tibi, ’.Ui., Puuatute X 
Sdiltfiiigcf, (J., Mode T. 
Schön, Ül>.. Hochb.Sdjnfiii. 
Sommer. G., Berläulrin. 
Sternberg. P.. Stint. X 
ÜSfhlte, 91» SS 10 
u. stiSriie. 59, 3IcchtSanw. 
11. 91o:ar T 
n E Stronmijet’ichc Giben. 
SUnegc, St., ßtl. s. 
SUiiriiieiiter, 18., Lehrerin 
X 
Haimoff, SI., Fra» X 
Jacobs, I., Direkt. X 
Koppels, 81., Kim. X 
Linz, 0., Dr. mcd., Arzt 
MaiowSki, F., ©. in. V.H. 
Bar r. 
v. Meyer. SB., Dr. jur« 
Cb.Dtcg.Slat 0. D. X 
Pütz, ©., Frau I 
Röster, H., Direktrice. 
@li)!ctlit.8L, ©craci-beteör. 
Miese, SI., HouSwart. 
W°lowSrt,J.,Mabfchucid. 
Stiufütflciibainm ■> 
Mentingettallee 
(Poftaml 9) 
ReichSftr. 
U t it C e Seite, 
t—17 E (öefellfch. f. Brnitb- 
itm(ä>l8canogeii5roert« 
in. b. Sj. (W8 Unter den 
Linden 15). 
I Aalhell,Sl.,Hande!Sitgen. 
5Brcilcitfleiit,Gfj.. Marine- 
bnural. 
Hintetfali, 31., Dr, 
Glnbiuctcrin. X 
Stolb, SI„ Dr., Pros. T. 
3Iegcubrecht.W.,DrogiftI. 
31if;iii(iira, P., Stfm. T. 
ytofner. St., Stint. X 
Schwabeland. G.. Stfm. X 
Sieier, Dipl. Jng. r. 
3 üiliiinciiiljnl, 9.1!., SSiu. 
fsütftct, ©., Milch. 7. 
Jtiml’,81., Ur.StompoitiftT. 
Siiiibenljeim, 81. Stfm. T. 
Rofciithal, 6., Stfm. T. 
Tiiupc, Ä.. Fiat, T. 
> Bcudig. G., Stiaftwfnhr. 
Daltheiiu-Gewicie, ti., 
Frau X 
©oitönrfck, H., Dr, Sieg. 
Affcff. X 
Kühl, St., f?raii. X 
Leeb, SB., Major n. D. X 
Mohuke. M.,SchuIreiterin 
Schiomer, I., {jiait T. 
Sieinhagen, H., Stfm. X 
7 Bnttlei, H., Monteur, 
©eigrlii, VI., Eporlatil. 
Besitz. T. 
Stelle. I., Frau X 
’Jlcmnk. H, Dipl. Jng. X 
Grfibinvcller, Sl„ Stfm. T, 
Sriijlcr, F., Dr. 
Ldii&flcf. Direkt. 0. D. 
9 SSittichnuM, SB,, Stmflro. 
iViljr. 
Sülntfer. ffl., Stfm. X 
Guctttt, 3)i„ tfrn. Tirekt.X 
greijfciig, il., Sieg. Sekret, 
i. 3t. 
Hoitncf. I., Ob. Ingen. 
Jahuke, Si., straftwiiihr. 
Levii.F., Dr,3ied)läaniu.X 
COtlijiiSki, P., Zimmetnu 
Sobel. M., Gier X 
SpleliflöBer.ö Straftrofiihr 
II Htttek, SB., Schtiftleil. X 
iVianitä, SU„ Gliefredakt-X 
Sffiiihlcnilinl, S., Bücher- 
teuif. X 
Müller, H., Dr,Slpoihet.X 
3Ienbf«hmidt, E.. vw. 
Cb. 31eg. Nat. 
Schmih-LenbetS. S)., Ds, 
Rechts»niv. X 
Schulze, Stl1., SBcintbttctt 
n. D. X 
Wiese, Sli.. Hanptm. 
13 ©otl), SB, Stinbci gäitnerin. 
Hoffnmmi, St., Dr., 
Ob. Ingen. X 
ftlaar, 31., Slnnsial T. 
Perl. G. I.. A!ufik-P°da. 
gog X 
Schani, St., Dr. ÜJollstii.X 
TeSkc, 31., Ob. Ingen. s. 
Wagler, tz.. Reg. 
Baumftr. X 
Wirz. St. St., Dr. pbil. X 
15 Singer, E.. Dr. 7. 
Douglas, W., Major a.D. 
©uggenheiiii, F., Dr. Stfm. 
§mu&rüäer,G,9(polfjetcit» 
tef. 
ti. d. Pahlcn. ©täfln X 
3>actfch, S„ Inge». X 
ti. Sdiierftedt, SB}., stfm. X 
17 Boffait, W., Ob. Scuiii. 
z. S. a D. X 
©rnuerl, ti., Oberst T. 
He»n. L. Stfm. X 
stirchgetiiter.ffi.. Slcfetetti 
üojd), H., Stfm. X 
Sczefny, F., Miiiel- 
fchullehr. 
•fr ©olhaallee 
Banftillen. 
Rechte Seite. 
Unbebaut. 
SpaudauerChaufjec -> 
Mindencr Str. 
(Poilanit 1) 
<■ Staiiei-iii'Stiignila« 
Sttlce 
Stall,ol.Kapelle geh. z.Stai- 
Ictiit-Sliigiifla-Sinec 53. 
E Hetz-Icitt-Äetueinde 
(W 35 Lützowstr. 1). 
Hitlebroiid.G., Piarr» X 
EÖniriii,@,Stfm.(31iga). 
V. FuchS, H„ Verwalt. 
(NW 40, Stirchflr. 23). 
ASiuich. M» üictro. ©ekr. 
Bradzda, M.. SkrBeit. 
Dailcho, F, ffiraiicteiatb. 
' Daitinani:, 81., Ww.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.