Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1936 (Public Domain)

I. Zeit 
v. Eckenbrecher 
— 4!)(» — 
Eckert 
v. ('rfcntirccl)cr (larl Cbulciitit a Z) XXX 10 
5(()anit)ctinir Jt 
0*sfcnl>re(f)t 'i irt >cr*ui Nuntii MMfhiic •! 11 it< 
UC'ICIÖJ UMt 2 ljlrttl)lcii|cfJ 
-Mijarb Iiidla 0 112  \2iljaumutuili 
— i.ilficli i Int ’li ZriWoiv ti Uiiin'ir Uti b 
inaic Um l \.o\[ -taniirijuU nun 
(Vrfcnrr 4_anl t-d i'tarnt -Lilit u i toi tuf)u 
5irnt i H 
(frfcitljöff ’llbeit ’ii v jnic i! |*i N -0 Sicituar 
ttluxb'1 18 
— -Hcrfst (riunl i’11 "uiPi i>l Zu ft-iv it 101 
—Csdt isjü t ‘in h'l ht)t|( llm|umu,b\\ lq 
2 il'jdwm 22 T ‘(924b| 
— ftebui t-Iutfact XV35 ti.ivoiu) r 1 > 
— nein a in irai porlorb bt ,>lora] x 01E 
— Unil Schlopei U 17 Wcbstruc II 
—C.far ^({)ioiuc 027 itiauhi >2 
— .Ji.’illjcfm ^urid)iicrci b\V bb vimfiritr lb T 
(frfcuiflf Uarl -!liiifl&ofL ^Mlifc .'l n ftmt 20 
(fkkcnwcbtr J^ilsilm 3ciutj**m jcit 5tubci ti i 
-lUcvbabuiu 2n 12 
Cckcr 
—*C: fer & Cc» W it 6 v v- ut(ic t 2u[,U |l > 
Vvmhu^cr 2lr 2 3 T 
—’( J'iobcIfUc b XX b jtiüiiciHii 12 15 T 
—?lbolr J.ol 4iesliil «leilt# iTmc^)o[|tr 0 
—"Ilfreb 4vaf^cin > 0 17 jfraditm »> 
—yrimo-ZUtbektt Jefjlenbf Wordmi-jei 2tr 1l7o 
— CdUh <2tslalJm ich 23ili ci bt lljd;ariuibnna 
Lira^c 27 
— Ewil fta |m <2fui arici 6] ^nebrxch hallcx 
trltOßc 2S T 
— Sncbrtrt ^cifjcug t ^culn au 51 t(et land) 
tlisi&c 49 
— Geors toijiri Li jiutlb fiausiut^ci 2tr 2 1T 
— Heinrich ^ol Sefi a D ^*XX21 ijrcbottMir 3u 
— Vcrmaim iQcrfmur Tegel ^oilci r 9 
—Josef tiaihö Lharlb Bc)cnf)cnitcr 2tr J 
—flarl ,*ylcj|riicr 0112 Pdlenlo'ernr 31 
—itarl 2 c VfUqcn (i(;ct ut Iltiinent(& (ruHhcitftr 22 
—KarlKauiiit Obexichonew ^'illjelmtucn'jüüir 24 
—Liesbelh Dipl Q[nuierld)ierm Schiiidiqenbj 
Srtebnch’rtcher Etr 1t» yalci fcc) 
—^olrt jtomuuf (iijarlO ^iirriuiicnöat in 2H> T 
—tiubiuiy Waqncr httmcffiibr 52ad)o^crtn J7 
— ^ane SrfjHcitiiui Vt Jü Gieahycr Sir fM 
— Gtmt 2iret toi ^e')le o^ctlnutcOoT 
—Sufjclm Jli jci eil' SO lb Vtiialt'cii'ir 70 
tfrfcrb 3ü|rci) 2nd)!ci \\ jO Oilt&uidi'tt J i 
ElkcrdtRobcrtStrai;c.ibAnqc,l \\57yiüi'itcii ]iro 
—--Willi Clukkateirr 2s G5 Sprci gel]ii 12 
(Ecfcrhwft (veihaiLi 2?üiira tjeu Zc^ckrt ^avcl 
I rnyc 0 E. 
— tanl Tvchler K JL ^utß vici 2 t £"> 
(frf^rlcäiciuljiub Sdjufi n idi2iri)tailbf ofjstrtir39 
—luttft l’tokiali. t Zct uÜll^ofju -vürtmifitio L 
(fcfcrftt» lit>iuuö J'tildiljMj 5Icim lanb 
flrntic 7 
— ('in m '!aii|m ^ijariCi 3cumu W 
—7-ohcin ^ 3djulim \ ll yVirtcr] r 1 
—Margarete Eekret i.ai>kcw Jloravro eiiadc 1 2 
ErkcrUn Nlchard ^npuan z S a D l'anfiut^ 
Bruchw^utr ‘2 T. 
drfermamt u orait f5 "cieniaii ur 25 
—-ik ihd Va tel üatrcf N113 Stic t icr^ir i'»T 
—onebrtri) ijd cru N 20 «tdiii er « r n 
—^ufiamf ^t(l;clintfruh (ifccl ociBJtr JO 
— Hcinrid) Ct(c i i ( X 11J ^ci isios: tec3 rSj 
—Heuind) 4-0|iI)df (iharlb ÜoiaIt*rl2 
—geteert IMUcr )iea r^anw ^ern för tihci idtr 
(Btrabc 5 T ^3of) i tr ! T. 
—Iululä 2.\tt cuuöcaiut Luhtc l<\ 5rQ iliurtvi 
JlHec 2t*ö 
—Karl Syafjti tif)Ir ts;i 9i ibüiu 2frnbc 117 (iifei» 
i au |dcj yai * 
—Cile j.cuicfr a C \ i* Ztc i Dstaltic 11 
—£Uo2td)ct(}Ctt (ca uCDcrii’jiHciuEcin. t' r2b 
—Wo&crt j?anr l S\\ oi i'ii 2) 
Eckrrmanns lucsiot C()tulb 'Komu] r H 
v.Eckern Heuii ’libuü 2d}o :cs , ^numcvicrinlhT 
(kckers ^criva 3nuna i'crnitt \\ a(j .'lii^bn ci 
JG T 
—Atari ^iLniuc Sie h(, ^tcic) r t 
(fckcrobrrg jti U fau»ju 2(iijCi r(b Sber 
Imu Sir lJh 
—S^Üo 2cicgr £b JEcifmi i 012.'n)ii uci Ich 
ItröjjC 2ö 
Eckcrscham Mq Qd^cn wii '2oh icycr 
I roiic 21 T 
Eckcrsdorf Aniii^raik Ctarlb Kaiiaiuc allcc -OT, 
lkckcrsdorff Arth ir B uj)!/,alt 2JciBcn|tc Scbau 
ftraijC SJ T 
—tii rt fia ii it W JO Aickianei'b irqcr Sir 13 T 
—Tiill) k ^rioslljefrcttirii! Anedcnau IHitr 2 T 
titln <Sdtrt LcN Veamt N Uö Togostr lca 
(kckrrt i n txccaibf, Eccart, Eckciid fctsaiM, 
(rcfciöt (5(Kaibt u Gefeit 
—Adolf ÜUiltfjijMj ^anfLiu Bni^iir 60 T 
—Adolf Monlc ir N 51 ^uui ftrdjiir 17 
—Adolf Nohrlc^cr b\\ 2) Zicuci l'achitr 11 
—Adolf Nerkäuf 92cibenfce Siocldci'r 18 
—Albert jun Büri^cuwrfbN NOlS Lmidö- 
Berget Sfr 14 T ÖoIjnN043 3ctn|ir2l T 
—Nlberi Tcutt|t NW67 ^iciTu ite 16 T» 
Eifert 'lll’Ctt Uuiiifiiu llf 1 Uriiciibi ßucbttrij 
itrauv ( 2 
— 'llbcil Cvtifniftr Sinltö 'llbuchliii 121 
—’lli'fit 4-ii|ifdnt!tii l) 17 -i'uMsfif(r 12 
—M(Uu i Cdilo'u 0 27 ^rnitner 2u i <> 
—21lbcit 5lrni b N ü. Turn in nlftr 19 
— M'kisii bir Voinrijt SO 'i Jitiimi) iin -U 
— 'll|icti Innilclll NW 10 -!Jirj!| i 12 
—“Uiufr H stelltCvnnba\$( »(Utcnuircr^uUth 
—Vllfrib -i’ifu 2 i i.cmcc «tubb null bl 
— 2(l|ub ,lrvci i escV u 8cbsli Ir i 
— ,'ll|icb o i mi'f N 11 j SdiiicIUu ci 2ir J2 
—JUiub V'stijiili Nl 13 iu l»er £tr 21 
-2l!frcb i>;ilicr lSl>u!b laurovicittr «ir 1J 
— Jlliub idilot ci NW 10 Jludt’ir J2 
—'ll rcS 2ri)li)‘)ir v>cii iobi 'im'elqrund H 
— Mlircb 2v ilci Nöl Jionjfiiiiiilnv > T 
— Hlircb 2 er idi^iuvU^borlbLcnuaciobcrrtr 19 
— 'snbrcdv Mruit -Uenmt > 20 freien ualbci 
2iuii,c Jl 12 
—1 iit (vi|[u \ ii Linienslr 117 
— 'uun^o* befr 'l!H|tGcs;iitarKnbfi3rciic*tü 14a 
-Hust 2ti)iutt>mn 0 17 2.HuiuI)flcriir Sii 20 
— 'l i a 2is)i i bcri ^mrolsn Vtimbnl ulr JJ 
—2(utou "u'a[lbvc()Ci 0 27 il’ia tue: l 
—Aiuoil Uind)iiitit i Jt SO H ^tpuiiifa 2tr 44 
—«Uiihi! Sonder X iü 5dji i ualbct £ir 1G 
—Aclsjui Buiobeaiiit ^dhcnfcc Cedanstr 32 
—Xrli) ii ^rcfjci ^paubslu 2Jcn,ci!bi!nici 2tc 13 
— 2(rllj ir Msliifm 'iciilülln ^mlhcftr <;u 
—nsiiüii|t -Lal;n&ca V Äaiiei ilo Vm (mioci £tr 
\x 4J f>0 
—2fiiyi Ulciniicr Znn^cl^r 4.tfiotiaur G 
— Mn \l lc Mionnc 0 Jl jiniidjancr Lir G*» 
—°( n 11 cd)lüi er ^irtttenbf Y(ftisii*tc 10 17 
—^ i(i 11 2liuuitt y Jlcjisul'it ^cijcfu Jl 
—fif:nu|t «temmeg Kiisi Hici.fcllu Lc')kc,tr T 
— l'nii'l Ztidjlcntnlr WüO ^urihcc etr 9 
—l'cniiö oiihncid) Aitquiiaitr 
—^cria ^ciitüinuut Gsjarlb |c|taloMi]ir 9J 
lUm o nvbler U17 ^auqe 2tr 15 
—lJr u o ffn Ainc’i '(blcul r 'Ina nr 101 
—I rni o^ol-Bcr'or^ HniuurlSWOlZcltümcreiT^ 
—^rn o |o| irijslTjit <0 (> ^bmiral'tr .3 
—llr o 2l'cJui| l X 4 (SöstHMccur 3b 
barl il rlji n icelj t lroöir i ''liciiiuT(n 
Hü'iiu t 14 T 
— Mtul nUult SO Ju ;-ÜßuI)Lilr o! 
Lnil h;au j Lny üfiaiuicci r lu E 
—(islil '‘islicju c ildtlon S42 Ntitlcrur 12() 
—llirt i'uldiljbl X 113 Wuijuiljdiciipr Sir 2*> 
—(iaif l’Jsijor i N \\ -0 iiftormSmfe *) 
—Carl irifnu't X'nnftuiV fld ’cr Wilhelm 
0lra|)C 11',h T 
—Laxl Kcirii U 2irc!t stO i/n]lb Leu Hv- 
o^uilfjci r 4 
—lilji lolte 't' iouit X0 43 ihrnu n 17 
— 2a icl icS iiOemtc JO hUebindiui W. T 
—Iüh Vi }.oiia mt 2cmi'cllif Jhtbarmcj 18 
—fcb' ii b 2c:frct S^’29 Moit^iti 4d 
—(rb aib °\oitlc i Cibarlb etut'ga-ie; ^hi, 4 
—Gji. i x i,en Üa iKcnuIja iici 2 r 4 E 
-l’hiatHtlj i^rcin l'idjterilb C2d)islcr|ir 10a T 
—tc'U'aCct i yauxMct b\V <8 i\ac(^tai».nur 62 
—(rlnalul) 4iiaiu]iui W 50 2clcipt.r,lr 30 
—Eli'l. tiij1’mim XO13 21i6criiv 21 ET 
-tU|c ßlcud cnu v 0112 Zu^nct 2u r>0 
—bli'e Jic d)H' 2cfr 2ic^ün (5itbci b|ir J4 
-(ru'e 2ui» Ici tut bO.»0 iRndii ilci^cr 2fr lSi 
—feli'c 2. u \\ lu ^afsliicTftr 08 
—<to loi ihn SW Ifj "nd)sleltncf)phtj 10 
—61 ü 2-Csl u Teiupclhs -öcrli tcr 2(r 55 
—feil il ' iCi 2yai bau 5luiurl xdicc 5.<.3 7 
-(ri il £b |.ouicfr 0 112 pdci c iljoi 1 
-(r il *11 cic r N 5b scncitlhi»tr J 
-(ri U 5 i Jbc tb twi)i X 05 2rn nrl 1 20 
-li m a Hilrrt!lci< \\ u5 Qliafi ' 5 
-l i "a 1 w 2taafen Fi Ic Ir c.cr >.\ij 7ö) 
—(i 11 ti -L u \\ ol jturr |i r lt ) T 
—Ci 1 ^Ui> ^hatlb is\U i\ bovit 2i 24a 
—Iribuici 1 Sltst r Liljflrlb 'v 'Lkrin 15 
—(rrhai'i Ziforaicur !u Cllcr u 0 
-Euch Croq »1 0 27 H'ia,a,iuur J !i 
—(fri tjsnnliiu iictiMlii 'laverv^rtcbriifj 2itlb<» 
-Ortc-i umi 11 h born stltKc lui 15 
-Erid, siraiMi'ifjr SWC5 Alc^rt brucmrllh 
-druh ^isllcrit'ir ^chlenbs k4.a]c ualbtjir 1 T 
-l>n I) l’tCisjanf X0 5-5 GjrciUtr 35 
-Knch n;Cü m \( iUstticuilb ^3c\)tobtur Gl 
—Crricfj 2>cclfcrct ^Jci Mln jtßiicr^ncbruf) 2ir 5T 
“Crrufj Xoinfjn’Mi 0 3-1 -l2ar'djaiiLr 2ir 85 
-Erich ^.nmH'cfc XW 21 Havelbcrqcc 2!r 2 T 
-Erich Kciri b ^clr2lüi|t Sufjtci bg il’iorui iliaiv 
(tlsll)L ') 
-trnch 2dj(o'icr V?lafüJit ^un, vai bjer )»2tr 50 
-Gnri) 2an-,lcljr stail^it IxiiloraaUce 107 T. 
-Erich i'irttct 0112 fiiutryrontciiabc 4 T 
-Erna stontornt Rubow Strafe in 
folv ki ttfei ya u 
“Ena ^cidiiicrui SX\ Gl yvrrtir 11 
-Ernst 2t) l Omch Fnebenau Iiolbesir 1 
-Elnit saunn Jhijcit ^oheiiichonhs Gros;e»Lec^c 
(2irai,c U)il 
-Ernit Klempner 0 27 vol^iircirltilr 35 
-Ei ist ätmvncrct ß. xTt<nbcvfi Nichardur 3 E. 
(Prfcrt CrrinjCbs4>üfhd)nhnbO y.X!aii|ioeciMno 1<> 
—EuntAeqi;l atoc hcivcufcc Viai8te(ittc«2tt2^ 
—Erii't Himittcriu Schoncü^ jUimfjUbfir 10 
—Erivi t AiiflC|t \V til Biilowsli 22 
—tfrfoin Expedient Xr0 lb Teul>ch firmier 2!r 5 
-triDiii flaufm Uopcmcf t5h|aln?tl)(tr 1) 
iiDiit stislfiiu ^nfjr 0112 Gamacilei|tr il 
—^rwui iliciitciu <tupC!H(f 'iiüWcnboifcr 2tr 32 
-iSuu i2d)lbi|ci XO 1S tflbmm 2n 27 
—(futcjt i*ol£b2 achimftr ]>a ifüiu Tc|ttls bachir 
sJc] 12 
—I5u tUi JCci/ cniOaif 0112 ^oiljnacnciSuM f 
—ß Jtiafhu i^ulir \\ ,7 Älnrpirflcn(li 9 
—ßfibt niib Ziirijlcr bO Jh ,vu)lcrflt 20 
—ssrari, Jicidwb ’ffnit l’anfiuiy Omina Lei 191 
—ßtstn* Heidi & Cb ^nnicli 1 k)t le upcUji 
ßuebrii) Urttl 2tr 15 
—^raii; •kchnubitmiic SW29 üUicchctui 37 
—«Vnit) 2du ctbmttitr ^\\J1 ^ailcfdic 2lr 7 
— nmbrtrtj Wilhelm Ti; l«v'in iirtyciiiec Jclbi 
in'nn|tr 10 21 T 
-Friedrich ti’aftiu <^»hr Juimdu bf ^routnv^ 
"li 115 E 
—ftn# JJiidjhill ^ie jbi 'Umdfir 14 15 E 
—Irc()ct XO 5» Livlbcnlmrqu 2tr 4 
— aritz ßlci|djcrm|ir Xi fjunbq ^ai^lili 19(J.o|l 
Jl Uiiutcl biV 
—Tipl 'larMjit Pumifir 11 
— itcH Usli»m X\ \> 2teqliher 21r 07 
—^ri^ ksiu 2chviicbq(')nitauMn!lcr- s.la^« 
—^rili siisir ci W >7 ßioiciit 1 11 
—tiufo Hdl ur 2choncbqho!)tniucdbcr(ici2ii 111 
~^ri(j ttrauwlnhr SO 3b ftoihtfcr Ufer 11 
—Rrn,, JJfaiu NoiS 5anb^bciacr JlUcc 2s 
— tlrii} ^oine.li tifjarib 9{i)iiiiein t 
— istW} £fcnba iqc)di \\ 02 £>iltuibenivlnV - T 
— (U’f, Ii s4>riüaibo^iit Eiiailb Wotiljck 1 t 
—Attg Z(fImitr 0112 Viitbadmr ">i 
—S'rotifiib Aine't Panlow La ibnci 2ir lb 
-j\nv 2iic.)lcnn|ir X 54 Junßlirchylf y 2 
—i\riQ Lcrwalt itct^uiwc QiuiifiöJtiiolt 2trl02T 
-t'lcox,^ Muit 2dionchi Alltel taulit 2ir 15 
— <>korg (^amu 027 yilcianbcrur 4<. T 
—tvcorq Ua tfii l-h?ai nlcc Biciiiarchn 14 4(5 E T 
-t'koiq stell er M\ 11) 'Itmenfr 48 
— Onoiq HJaqcrt cnualt bW 0^ 2lltiandiuicilui 19 
—Okor^ Jicbnft W 15 lll)Iaiib'irslfiC 40 41 T 
— 2d)Io'Uv X 1H 2d)»n()au'cr l(llie 102 
—ftcorq Stabiii ipeft iirijfeti&i vanpfitr 70 
—i$tou\ Zcriualf b\\ (1 Vrcn^ber29 
—berOaib ^aiifaindi Jncbnd)30g t?ej zur 
C iel'c 2 
—Vlcrfjarb o qcuicui N 05 Ziaiutmahir 12a 
i^trljub 2.loifitlr ^olyOiti i-lhal Jloiti/ abi» 
nti 2v5 2tjb 
— (l»crlrub tnci fiun 0 afam O'a^lüt r 2lt U0E.T 
—ö Ci 1 ^ei 1 innern: (>uuuciüalbftst}cuun7E. 
-(vciltiib2cuci l)bIgcimnbrtiil\iri)cl|tabtir^e0b 
—(>crfr d 2ileijr 21' i,t JTZariciiNb Eitcr'-iiru 
—Vltih ib -L j W3j flürnert 1 lS 
—dedno An^eilcllt 2.eibnmmi li|t Crnncn 
drtii in ll. lu 
—sei! lrtcb 2 raLt 2 fal.i a D 2-f;5nc6j y?ei * 
L im btt v 18 
—Ödtf arb xTberu ]en Lan'wiy Inqribpkab 12 
— Gt.nl  cb »1* i’r'ei Zcgel Zicltid)EJarlr8tr 11 
—Itfitotö Xnqctdit ntiebciiiH Jliclanblir loT 
—i' uitaj'Zachbu'fm trb\X 2,"i2iuicnbaa)|ir$5 4^ 
—(v.iMv Siaftn i'uuicubl Maäwnnr 31 
—('5 i|fno Klempner Ablcrcsji halbst: 21 
—1Vs> ii'stD Jist nr lXal)i;bf Goethesir 1U E 
—(v 1 du i'tüna ir Xr t 3n|n'tt 21 
—^ iltaü 4-°!ud)anu XW40 2dauU)onM(i 32 
—0» ijuiü 'io*t]d slCfn Planst ib ivutc ifclfnr 2) 
—Hmlai) Zabas|chi ctb S03U Lie^ntz^c 2ir 11 
—OJm'std 1 cn d) -ikaml ^icnsüsln £)fei)u u5 
—4>ai ’Zr^lbieilv Tirckl Dahlem Tro'iel!vec;7 
—^0110 ^iiilbcaint Te npelhs ^rj|enrmq 7 
— V'rtiS (ilJirüicdjmf f) 17 2tialauer ^Iag 9 9 
—Vai j Elel xticsfi x SW 19 Ht ttmut 25 
-Von5 (i^cb c if -l^n, Eöani|cc|ir 123 
— va 1 Sonbcl in NO 43 Xfteyiitaimfi; 5 
— V*ti j 5ta i|t t N \V2L £fci>Eiaii| r 12 
—yaii5, Bi- HniUcrf Pror. Kinberai^. \V50, 
iiager Lfr ]3 T. -Ü 4 Bav 1583 Lprech'k 
11 tclcr Aiuielbq 
-Haiiö Jlrslltixj^uijr W 02 St,iriur|ten)tr 00 
—Hai Z P n -yaimnpcffor bÖ3u 8u[aljaljncr 
2tiat c 2u 
—^0113 i.’öici 3 5chau|pukr XW21 Clbc il irgcr 
2lrnbL Jh 
—Van5 8djrifi|ct 2panban ^ehrbelliner 2tr 32 
3inmicrftr97 s LolmX XX 87 ^lensburqer Sir22 
-Hai ^ Tychler Neukolln Suljiinidjc Eti 31 32 
-^cVui] Falzerin N&S Ehormer 5tr 48 
—^ebnno Lederwr SW29 Zoyener Sir 34 T 
-Vebiviq (Bchnetberut 0 M Loweifr 2u 
— Vtuiud) felettro In,tallal N (>5MalPlaq!lelllr25 
—#Helnr. Ferd. Eckort, t^etietbc, Mutier- 
mitsei, SO 3b, Eiieiibirhnllr 15 
T Jy 8 CBcrfüitm 1505 [BK 
Teutsche Bank lind Disc (Bcf 
Tepk '1'. DrcSbeuerStr2 Neich-s- 
baut @iro»jtto, Poftscheck 45153] 
Tuh 42w €hrcv ^ran(e xi Edx:ard ^xankc 
(frfrrt vcutrid) £b Poslschann t Ul ^ciifüssu 
Stuttgarter Lir U 
—tz mni) 2fcm6rii([ N(5 Jfcmnfenbortcr 2ft 49 
—Hc m Bücherrevisor SO ’jbÄüpfmrfcrStrlblT 
— Hei»; «Kibinanb Getreide ijultcr S03‘> !l)ian* 
icuffelin 79 T. 
— Vcui, ^onbilur S 12 Jviutlenilr 7 
—tfetut jlfirichnerinifr X5S Cber6crw sir 31 
— Vduit 5(,nucilct ifMltcmiH hcnwnir ^-5 
-HellniiUl) <>) 21 ooi|liuinfch Ijrful rchnirl \ 
ÜU^cim 2fr 20 
— ydmiith 2chn|lfc(j V >s vibbcii’oi.et 21 1 
~f>ciuii) 2d;ncivirnn 2d)uiebq BcbmiHr 10 
— yerbeit Wcchxmf SO55 ^clforlcr 2ti 11 
—Herbert 'Vufscr UlMliiur'bf Tduiulber 2ir 1 5 
—H«.lbtrt 2chr>'Uei1 jbilmiTvbi ^ctiuiljin ci 
2lrai,c 9T. 
— Vcrmami '(voir)cteiqch\OVi2iianburvtCtt29 
— yermann ^uchljalt W 50 Spldjcriiui 22 
— v'Ciiiiiiiiit Buchhall X 113 2tolptfdi 2(c II 
— Vcrjuaiiu Eiqciitinn Alt Whuurfc 2liiii,c um 
^iiebljoi Eisen tches ^anö 
— vcrmaim Wuitiu W Jlurt uilc vit r >«, 
— Vauauii (tlaftiu S 12 -Ivaftcitor'ii 71 T 
— vcimaunkhitciML'r! Hubo’üjuualU' 1<^ET 
— Vai ia m Kiltciiiiia i> Jintoiu 'lin.nn'vc 1 «> 
— Vctmaiin stulaninliDr 2choiicb^ tflcr "r i T 
— Vcnimnii JJuiiirettol 2^ihuer3b} 2rfj mb uycc 
SUslbc '* 
— v>cniian 1 J\clarirtili Pinfo'u £ha>> 74 
Eifert Mjc Vdu E 
—^ctuaiui Jn'ui) b 2vtxct ibiUjcli tu^jonfa 1» 
hau 31 
Vinwni Ojosjtlca V !1 (ylaum r 4 
—Heuncin 1 <2atilci JZcitfolI 1 Crcrfn !>» 
— ^ermant Tischler 'Nenfullii <^oell;c|K 14 
Vcrmaiin I'crlicl 1 ctbcnicc i'aitgf i’i Hr 103 
—^en taiin 4l!erfni|tr \V 57 ZMim 11II nK r 18 
—^cuha onieiu’n X jH Tre^kownr H 
— Vnno Vstiibd^ni iHntfoKn ytichnibilav 
— Üit*3o üot isul)r 1 xJt 0 112 >lc k Bal jotuiN 
V>ti(io 2‘ a^ciiqtcbi.r s|I^nfünn Uttr'arbitr I 
—3afori hi 1 2tiueit (5l)irlb hjarbcbnEor; 2n 5 
—Iol) Cioqtit X v8 Lwinei innber 2i 101) 
—Iohaiin Bapliit iknlbeamt vT1uineiibf Tauen « 
allee ‘21 
Johann ^anfbeauti 2lealitz SJumper Zanni 1, 
—Iohattii^olLbAacki'xnstr yici^ülln Viri «ijtr 2'j 
—oüljaim 9{etii|or XO n (yrcfii'i M 
-Johann 2frsl»ati]t Cb ^adjfiniu Zcn ;elhi 2U- 
fcrccht]tr 01 
—Joha in Tele r Arb ^idiicnl \ (* ucMm -2b 
—Johai ne^ «di.ieibcr N4 ^.flnaftr 11 T 
—Jotcf Cb 9it3 Jiat iCt lcm> 1 Viibei ilnel 8 
E 
—Joics inrlualt 'Miipcft fiarlubü 2d ubt r'Mi'^E 
—vu’cf 2t\r!l)elf XV »7 jltumrl en|tr 1' 7 
—v ilnu Jli ]c)iillt 2chvnd'i 2lorbcr »u G 
—Äarl Am^>',eh Te^l .'lll lendeweq -2 
—jfarl Yanfbcanit ZenucUir 9ioUjariiic, 2*» 
— ttnrl Zreljer Ablc- fji iJalbJir 21 
-Hart "la'crnntr Adler Ijt L>otl 100M* 1 71 T 
—Äail freun $st lyNjnjUcil Scuiuclf r Uk mfc 
inuilur 12 T 
— Uarl van wart XX' uO 23sir0tnricr 2H 17 
— War! yci,er Nopemi ßarienitr 31 
—ilarl ’laurn NOIS 2frm hcrgci 2 r 13 
—Jtcul itiflncr X\ 57 ialla |ir b j 
—Ätart fiiifvr X 4 Eljmtneciu 42 
—Karl Lehrer XI13 stinleritr 2) 
—fiarl M1ialer Avlcr'!)i jx.alb)n 21 E 
—Karl t'ui i £nc 11 t XXV 87 Stiiifnmllce 9 T, 
-<tail tarfc ^ricbtich^tlb (v ilier -Li \ 1 > 
-Starl ^ennonar Eharlb Kirch'ir 0 
-fiarl Irl vnnphünrf'lmur XX 50 >m;cr i r30 
—(lail Sitret ZJilnier.bf Serlu er 2 r 18 
—Karl 2rlil£)”er 0 112 Senba1i|ii 10 
-JUul 2chi'licd 0 17 D)uul«irafcitb' 11 5 
—Karl Tischler bXXGS ‘-Öcncltu lu 
—ftarl Z\Urct Eharlb ${uiu wc 2ir !>> 
—Karl Ti^ler SJtrfjVr|Ib 2Ka fenrjt • r 1‘. 
-fiarlZilchlcricilhchi ri'j iiuhVt1 iruI} 21 
-llarl JiQarreiue'-f) Uljailb fiitobU bcr»Mi 4b 
-<1(UoIuti £ u Jcl)Icnbf 4.a'cnnlb(| r 4 E 
—itlara X'ebci iiiiffclljblg X<>5 ,jn; 2dml^ c 1 U 
T 
-Klara 2chnc\bmn SO 36 Änölancr 2tr 14 
—Kurt Bnchbrilck O 112 Dolzi^cr 2lr 40 Jl 
-<turt Ele!' otechtuf ßtjarlb iöcrlmer 2tr lJb 
-jtint Realer 2Ceifeeit|ec Lerluier ‘’ilscc 234 
—Kurt Wärfner Staascit 2traf)C 353 Wr 4 
—ft irt bJottiu Eharlb 8chloß tr 2« 1 
—Hurt ‘'»Urtier 034 Me neler 2ir 7 
—Stint Juqcntc ir XXX'40 Iljomanmjir 17 
-jkurt ftfiu'in XX 35 Lutzowllr 55 
-Kurt ll» .Hvqcjt Eharlb JUmw\; ct 8t; 2 
-Kurt jftafito’uljr 29 «Poppfir b 
—Kurt Mechanik Lieqliy Martelstr 13 
—Eint Zape, Tegel 2ch ilffr ll 
—Jtiirl Tape, Cicb!et|lb tiqllmannm 22 
-Kurt Verkauf X XX' 87 Ifflatbfir 7 
-Kurt Werk;engm b03b frarzer <2it 82 
—Kurt ^xmmerpol X 24 Bnxenstr 115 
—L vailptm a D tiidjierilb Mühlenftr 8 T. 
—Lre^beth $k<\\\ 91icbctichonl)| Ex  chen.su  Gl
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.