Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1936 (Public Domain)

Ebert 
- 494 — 
6-ckardt 
Ober* 2 illiiim ^oititiiv!« ^ricdr c!i jlö All 
^mbnd iclbc vi 
— iiiifjrliii Uüi Tr Zircfl Cichhiuaöc ^ ild 
Lnfjcnir 4H T 
—'-iuils;dut ‘lieq Sefr 9tf ifulli1 Alkriti jJ 
—Wilhelm ScMonei N 20 -Huttnmnmir s 
—Wilhelm Schuhin ItcmidenM Qluiu U 
—Wilhelm BiinbtfiiS^cli'cithi ’fm2r1;!i IjieiticcDT 
— Wilhilm Stcnmmiti -orntr 29iE 
-Wilhelm Ttscliler bV* 2'» inuuljltt 0 
—iLilli itiicr|al)r Spiu bau -AUiuiuimr 5 T. 
—Willi Exped >055 <ii:toaitb!ir 10 
—Willi Farben >018 land bmer Allee 37 T 
Wohn 031 Sttapiommr 1 T 
—ÜÜtCU tKUtMq'qef} X 11 j Drie'ciicr Lii. 20 
—Will, 'Minen ÜJctbcutcc 9{uin6nf)n)lr 4 
-Willi fliuifm >0 18 UnnteLcrnct Allee 3G T 
— jBilh Ko^leiihdl 0 112 Ucbiqftr 3h 
—Jßistt ^iuut N 31 Stomcmunbec Str 97 
—Wißt Schayner S030 Abalbcuttr 2 
—Willi Tapc-. Sieufotfii -IJcfcrltr 47 
—Willi Iilrf)Kr 034 jUiinvbcrqer Sir 10 
—SSilU ictfstwf bWOl TempcUjcrtatui 0 
-Willi tuqbcqleU SW21 ('Jiietfuiauiir 49 
—Willy Mitqci dlt 0 17 .’llt*3trstlüu j4 55 
—Willis Plani,l SO 0 Zn£»oriir 13 T. 
—Xaver Stclhtcr 'UifüUuKc Etmbct vtt G 8 
— 9IngeU NW10 Ihoumim itc 9 
—ycamliit 0112 Jlrciiyiqcriu 10 
—Wc|cf)iu Nö5 92cuc pochitr 5! 
—Äc)chw SO 3b 2aboi]U 13 E 
—£Vlifiini|tt: SV, 64 Ütiibui|ti S9 
—Zigarren > 51 £othuuqcr Sir Lr» 
Ebert-Georges Idcr I^ran Lichter,ld Uimqiii 3 T 
(Sfctrt Psnffer iÖEcntljn V\x> \\ i5gsisanen|tioi 
Ebertll \ a Eberdt u Urbcrt 
—Albert 5lim|hiial ^nebenan ^ar^uer Str 10 
—rTri(j <3d}tiasptclcr ^?ilniersdsAleuziiacherStr18 
—Lydrci ^)lumenhb!q 0112^etienfoferfir l1 ET 
—M. i?I, Dr rieb RacharV i Geschlecht - 
fcmillubeii C 2 Qciuqitr 4b—17 31-2,4—0 
T(£2, l-’79 22os)it vokniee^tcerofir50 37 1212 
— CMai^ateith uju ^tcbcrrt)uien vmticlnmbcr 
strafe 3 3a 
—Elef Schmelzer X G5 Spimttr 21 
—Wilhelm Hauowart ^e^cuiumM Spieestr 9 
—23ill)clm ^o'lidjanit 0112 }„cttcii!oTciltr 11 
Ebtrtttt tiad ^cuuuuat (£()arlo Uhnuatctut 41 
Ebertow.tlSle^rieb Jici ÜüfüiiiL 1 lufntjr ^ anfoiu 
<S*LCictitr 10 
ELertö E,eorq 5uui!in Eharld Bayernalke 17 T 
—Cüca» Ganw >055 'ireu-Jam Jltlcc 202 I 
-Willi T.N'e, X4 Zudi r jsj 
Ebcrty siaiiu Tr Ob ä'uhjijir Jini \\ 57 Glbiio’y 
lirntji o T 
—*(SLcri\i Apoii>c!L owi 5a()it aiut 0 34 
6(icili)|tr 17 T 
(fücrft flail Dr 2u( ^cn Fehler ds 1(f)orntlrl2 
(fbtrtucnt l pciu^lchrlitlcit ^ \S 4U ^Icinnbir 
ulcr < 
—Wc iVl ii 'er fl Tcllolvec 2ir 13 i 
— Z-iili sifjiiubcc <!üicniff Brunst icr Ctr 9! 
Ebest 'lllvri eiijncibcc >018 Slrau 
fcci ,cr Lir 7 i 
(k B G in ii 
—•(? ^ (v blcftri^'ai -lebaro^cf Hafner ^ 
Cü 11 0 h h;utf)Di Mmn l"r Elektrobcüars 
Lunnde Lk id)lin, 2s JllbTirijhlr 12 T 2:2 
SflJcibciib j22t 
(F(if|drbt ^rtv^icfjifcfU'inirciualbvn viy|ir2,'ET 
—öijpiuuui GirnnjMjrcun ^30 litcuc Bay> 
rcutlut Str 3 
—Öautij 'ctutmßiutu!us)r 3cuct}(t 24 
—i’i’ar iifuMml ÜJl l'.nbencl 6*l 1U 
—il Becker > 55 Lychener £tr 2'» 
Ebr ^ vt SiUti ü ^u'f1 'Hcich^m 3 T 
Eblflt ’Uucü Teleg: £b X victt 2d)i 
imchlir ‘27 28 (^ost ^ruöenai i 
—St/jmfc 3n|citr b7 KIvvi!vtI,tc "3 
— Nlchcud J^icchamf Jlfa^cn)ti 2 
Ebirig 2u a Kranlcnschwei! Vein i>i jfiuji)!, 
4'tflona Sie 7 
(£6irtflcr ’tubrcaS 2r oincn JJilnn b\ Lcnthcr 
Llklg 12 
— Arm ü ilifl slihr ^ 51 Slrfu’U 17 
— Crlnx uenu voiUm Ctcgliy Albrcchlstr 30 
— Cruqcn ftlcwpHcr NO 5u Nnilcnburqer Sir 19 
— Fnebuch Äcchanik Ificufvsin -! errnfie 37 
-.Gustav Polder N 53 Kopenhaqener 5ir 21 
— (xuij Klempner 0 112 Wiijpljiu \n 11 
— Vcllmiiih Pciftierivi >043 Mcnc jtönisiir 7T 
—Jtutfje Ailchhalt ^WlO Sifiie Iacob'tr 17 
-Cito 'veichlinLslchr N 51 Traqonerftr 21 
Eblnghaus Hilde-;ard ^ntforootiu ^rtcbcuau 
^Huimcbcryilr 3 
— V>tpo %xo\ Tr infj W 11 Z n biirqer 3ir n 
ffbi(rt) <tnil Inqcttellt Keiiilckcndj vinrtir 81 
—statt Vol Aue li{aT^ahn'Zoti|trfJg(lso)tüiccbj) 
-Mai iteb J>cnu2ctT^cl)lc!t5|l\oi-l) ito,crStr72 
jtenu vm^rrt .viiöcitcm ^ntuniilt 21 T 
EbkkKarlPolLclk^ cii;cniccl nnnbMnlerSltlb 
Eble ’llircb hcilpwns vM.od)ivvtnln 
Slilibe 0 T 
— ffslrl Prokiiilst Slcnlid Buqcicstr 7 T. 
-Otto  (Lhc.ru iwl'h L egtltz Hul^mirchc L!r 1 
(fülmn i a Uhclun 
—('> ‘tt %mfcULuI S\V (s S> T 
— <lü!iiQb^oiri]i)oiuv'2iaiibnn5c(,qcfclbci:2lrll j 
—il'iar vnu5)uait \ W 21 ZiiKjclm havencr Ltr 17 
—iZtfiltcr (nnitm SW 29 Wmefritr 83 T 
Ebmrycr jhicuit üUilcrb\rcft ^haübBüdcnnllce 
Nr 30 
(füuer I n Lsiciur 
— ’llbcri Lyndlsl ^ Etfjnmiücnbl ^oheiizollcrii 
dämm (>2 T 
—.'llired Lr ;ur ilstibOout 1un-> Eitel ^ricbttch 
£lrat)C 21 
~Vfuqii|t (Elcfim NW21 (Tiitbcjtcr 2ir 10 
—d- Uon-jcrlbucü Charll) 'SchUlttfu 122 T 
— tfnul Lithoqr >W‘21 Piitlil;ilr J 
— üiita Ww ^chtiiamcnbf <iiibowastr 19 T 
—tfrnm Dr mcb Mrnit Nat Äilmcr.ds Pom 
meuche 2li 121 
—Swm Suchtet ^cufüStt L'cichsclltr 3 
—Fritz ilauiiit ^iiifofTi! Mtirciö'itr 19 
— v> 'Ir^iüiu Tenipelhf ycluiir 09 
— vtsliiJ Tr Iriq iLilmcc bi Livl>inbiiche Ltr C 
— yuqo xsotjannc^fiaummi u SUmcudbf Slai|u 
alsee 1^0 187 E T y 7, 37j I 
— 'parii)CrscftromoKt ßncbnch’flb (BnUilr Gh 
ftcbimq -iUru Mütir iJtdilcrilö ^uibciiburq 
batuw 71 
—^clcuc-lvMu Qml hitPri i^iiU^rit.bnch 2ir2J 
—riou r nic1miu? Ctcqlr^ JlotljciU'urgfir 30 
—Joses Schaun bW 29 NvilitzUr 62 
-^oier.!) (BfjU'iir 0 17 üopvenür 9 
—Mnx Ctud Rar UarUf)or|t Karl (yguit 2tr 
—Maz Tischler S030 Süinucr Sir 25 
—Maz XJcrfmiir eimnbnii ^nielhorstcr Damm 19 
—OlgavwÄehKat22ümn billbtanbstrllb 117T 
—£diualö Ai'^cstellt Tempels I^cnc Str 23 
—Cito FaDrst Nil I, Michertitc 57 T 
—PetrilI Schiieibermitr Charlb Kantitr 65 
—Ulrich Banlbcamt Tcmpettis Wiltelmd)tr 54 
—WalterTriur^l iiilKcitLkchtcrildTlieklaiirl27 
—^3llhcIiilBoItchcr'Hci follii51ailcr5rtcbnch5tr82 
(sbncr'Ncbcrt (5va iinimt N W 87jIIops(odfir38T 
Ebncl Slar Lchuluvr NW21 Alt wtonlnl 83a 
(f&ncilj starl Gla jchUt’crci SO jb Aatzbachuier 
!)ir 40 42 
— <tarl 2, uqdliut S036 Lieqinher Str 23 T 
(?bnüthcr jltllt) tz-anw iiicclS^au)icc]tr2a T 
Ebrccht 
"^brecht A flraufc Ävbclitvi'?^rc>i)hdl^ SWG1' 
SchuijCiiftr 34 T 
—?lbolT Piokiirr'r Schüicb] T'ennlüienstr 7 T. 
Eiiul Casi £(cilui Älbrcchiilc la T 
— (Triff) Dr Ger Hisei) -LpandMi ^anptitr 19 
— ^icin, jhuifin Teii|.ilf;i Jicm'tc ^rtDalttr 10T 
(»cori 51\alsf]incprcpiint 027 3Jh menjic 43T 
—Wcorqc -Scauitra^t b <23 vn iptawä StcgiUz 
2llbrecht'ir 60 T 
CHü 9icq Nat Lichicrild ^ütfenlicnftr 12b 
-jiiritnrt) vnqfuieitr TempUhl lÄreveweg 10 
i einer fiviuim b\V61 Helle Jllhtmcc»2ttVl 
C^üro u[ v 
’„IBRO“ Erste Berliner Dampf Bo6- 
haarspionerei Aktlengesellsctiaft 
Wcißensen, Pi«5toriuc^tr tvl—G'l «)5—ri7, 
Telefon hu • 3101 dlu2 ^Bk Uetchsbk 
Girokonto, Postsphtck - Konto KUI) 
Yorbt HuIntd und I in*-t ijRilminn 
E. B. S. usw 
—*„E B 2 " C Sdi mitciiiir S» (5o W in 6 0 
Motorrabcr Ami njrijtiUimcq, Bobeljchwliighit 
yir 22 21 T 
<?6frti6(trf) Kurt AmtZqeli >\V7 ^Mr 11 
(kbfen Ärtnr Kamm ytmfvUn Cclbrutfjir Ji T 
(kdstkin I ci Eppiteiil u tri ficui 
Hngclifa Krau 2Ji(mcr üs viclmftcbtcr2tr 21T 
— (imi aunnm Jicnfol11 fficichithir 28 29 T. 
— Gurt 2r Siecht ai iu \\ S Ücfjrcniu 27 T 
2Üol)ii \\ 15 Dilicb tr]cr 2ir 2 
—(rru1) Partner 'JUnintintii Kuhlrweuistr 57 
Vniiv Älslium \54 h)rcitabier|(r 41 4"« T. 
—Hermann Jabist J3ilmcr3br IMnbfjniuur 13T 
—Ebitcin tt (£ü* 2ch luöcrnuifcl N W87 
■)IoiolD|U 1 1 T. 
—Joses fiunchiKT X043 Cvconcnluchltr38 
—Miut Dr Dicchl anw XX\S7 .Miiricolniir 14 T 
—^iatgnicte Fiaii W02 fllc jt|!r 13 T 
Ctlo ksm SlnflC]t üTtcbcnnit (!xanorf))ir i7 
-»Otto Bbsteia & Co,, Z\\t) W Melier, 
Mobcl SWUS iLiUjelmitc 65 T„ Ä'3 0411 
—Paul Äansm Charlb 2i)ßchtr 23 
—PaulKoiisclt i T 0 37förobc 3rnulhirtcr2ir 1GT 
—Paul 3'vilchcurnjtr 027 JJvdiuU« str 13 
— 2clma ^.cii'lüil Oirinicicalö Gneiltstr 8 T. 
LlltorKaiilm Üitliucr’bf Prin-,regeiltc!islr25 T 
Calli) 3oiu 0 vl Malteiiutr 7 k. 
—Boiler Dentist Charld ^ihncisbot^tflr 157T 
(kbuctls Johann (yiaäschlctf SW01 2Jiüdcri!|trt4 
(?6i) Älfrcb (imfuur 9jrii$ vaimc Nute \2 
— tsncbiich llaiifm bWOl ücliüiuerStr 0 
—yinbolf03cn^l(icnt 2chonebqPrlli;l^eorq 2tr5T 
tfecarbt I a (iifaiö, kefuröt Eckarl. ötfctöf 
Eckert (5rfl)arb (rcffjnrbl it (rffert 
Cniil Kanjm SW 19 Lurbcnstr 00 61 
(Lccardt 
L. Eccardl SöMe 
> I/77 gp 5kolonialwrhblg. SW 19 )cruia> 
lemer Str 10 T9tO Merk 1291, 
Pvllfch 10j50^ Jnh O.Äarthold 
—Araii>flammcrqct91o(2iff)icrslbGhfa6cif)f<r3lT 
—IühniincS Kamm Friedenan Nhernqai.str 2:j 
—£ wnld Kümmerer Nnt Wilmersbj Hol> 
stemische 2tt 21 T 
Eccariilü Erich 2rMoficr NG5 Cchiil,tr 111 
-yiichaib?I)otoim;l;^aibmami&Iujt^stibmami 
strafe 7 
-Walter Stcucrinsvest ^arlSlut Qcnhqflr 37 
Eccluü Richard Ob verwalt Bcamt StchlcrKb, 
Geraiilenstr 11 T 
—Werner jtaujm Charlb Stuiiqarici Platz 20 
Ecedcs unv 
—*„(?ccbc5 'SuifimföCTtntrstlc 5er Sctteiilwnblcr 
Doit GtroivScrlm c (sS m fi ^ SO 30 Sau 
sitzcr Sir 31 T 
(fdjarbt Woitfrub AbhuArb 3^ils)clm5rusj Teich 
Uicq 41 
Echart,RobertKaiikm \ 113 2ch5ii|Iie[jci Str 15 
Echanft ZtasiiiltrApothekerSteglitz Thürivalbscii 
pra^c 35 
-Willy Sattlerei NWTb7 a3cui|cl|tr 28 T 
Echcrt Guttust Biichhalt N20 Zechlmer 2tr 2 
Echinncr AloiS 2)iaichut Ectzcr 0112 ßricbrirfi 
sistcU^it 15 
Echlc 2nlhe!ül Tischler Wrtteiiau Fcnerweq 3 
Echmann Wtlf) Schmied N (>5 Mullerstr 08 09 
Echment ?U|tiO i^ontciir SW2r) iüoppftr 4 
—^uluiv ©crfmjit Ncukvlln Sclscitr 27 
-Mar Tilchler y/cufofhi tmscr Sir 31 
Echo 
—„Das (frfjo" siehe [’fiivloiibucilnq GmbH 
Potsdamer Sir 13. 
—'Echo-Film XouiieriVtloSWOS^ricbriJjftrl2T 
Echt ^rrebrich Hochs-Hul vnipcli (ihciilb Hasanen- 
fttdBC 1 
—WUHclm Ccrfmiir 017 ^ranthulcr Sir 144 
—9BiU)lIui u Sohn IVubd 034 Mümelcr Str 40 
Echte 
—kchte Nocnnq 11 (tu Ä in 6 H ^est naschincn 
SS\ OS oCilinritr 2 T 
3lbott Kaufm ^ichtcnrabc S9ccthoucnfir 9 T. 
Echter -^oiitSlubiciirntNllJ^chüiihniiicr ,inccl2"> 
Echterbecker MaxPoitsesra2>05Spruiqelitr21 
Otto t)a«ibcl8m >055 Cliuitbilrqcr Str 12 
-Willi Tankstelle S\\21 Uituiitr 90 T 
Echtcrhagcu heinuch 3,?cr| Acaini Tempclhi 
Bnrchharüstr 43 
Echterhoff Wcrkmikr ilbkrShf 23i.iiiantitc 7 
Echtcrholtcr ^cuimnu Kausm SW 01 Plan« 
ufer 37 T. 
Echtcrnieler(iailFiliir2chull'lcllZW03Zuiniler» 
|lin|,c 23 T. 
(Sd)tcrmct)tr ^cumch 2iabißnmat Zcl^cndj 
iÜt1 ^clinsplab 4 T 
-^clcnc iriüalica <2 bviickq orc^cjfc 64 (Püjt 
ßricbtnait) 
— Herbert SnnlbcüoKm ^nebenan Goizlerstr 29 
-Herbert Spmtöau ’ln der Kappe 711 
-tiait Schneider SW19 Slatlschreiberstr 59 
C, Piv Samt ‘liat, Ar;t s HalZ-, Naseii> 
u Chrcnlctbcn, NW 7, 2m)cn)tr 47 T. 21 
9Zölt. 42U1 12*2—l]v, fi—7 auti Sotmt 
Echternach Alsreb 3lulo|tiI)njc|ri; b030 Neichen 
berget Str 141 T 
—Erich £b ^'nilbanrat Gharlb Simrc^ir 23 T 
—Wuitau iüirüst«Ac|t N58 Stub6cn(nutmct(tr U 
(fchternkamp ^ncbr'ch Zc^tlmcr bi uieiicnhci 
mer Sir 33 
Cchtlcr Adolf ilaiit n Fuedenau Saarstr 4 T. 
(5cht»tft«tt (i uU Nauz^rmstr a 2 S\Y^9 Chü' 
mtiioplity 2 
—DioDcUC^t» t1 14 0'iifciia 1 XuUich Gcfart 
Slrnbi 210 
—Üi,\sti SO 3<) Wrangelstr 129 
bau Eck Dirt Äaun» Charlb vcf’eiiolUe 14 T 
Mac §iehcr >05 Ma^tr 18 
—Paul Schlolier >58 Beniauer Str 30 
—yio^ct 2.itonhiuim >f055 Iinmanrie'tlnchsir 32 
(5rf Albert Schlolier 017 'TiuöerSbcricr Str 49 
—Alircd Klempner 031 Tiliiter Sti 24 
—Brniio KraltwZiihr Slciitülhi iöcrlntcr SlrlOl 
—fclfrtcbc Slontomt SWlD DrcSbencr SU 29 
^Elsbrth Verwalt C 2 ^ubcuftr 50 
—Emil Innenarchitekt XWr87 Allonaer Str 32T 
—(1 num itratifuhi Ipcniivbf Kirrfnritenstr 25 
—Erwin Mechanik XW21 tzuUitzsir 0 
—^vanj Uaujm SleqUtz 2ett0maim|tr 27 
-Fnebencke Ww Wdö Äolsolvstr 10 T. 
—Georg ctüiibttoc Charlb Wttzlebcnslr 38 
— h (5igcntüm Jcicl Strafte 128 Nr 87 B 
-pcut; 7) .rbcnhblg NLO Prtn^cnallce 60 
—Herbert Dt2ßivcinchaitUlcchtfl'cmtStImcr5b( 
DSiiabriiifer Str 2, 22 
-£juqo itaufni SW 19 WcjsliiLmucnilr 49 E T 
-Jnlliiö Kaiism 0112 Scharnweberitr 16 17 
—Karl (sistcutüm MahlsHermelmmeq 18 £ 
—Karl GlasrelNiger faWbÖ Alte Jakob,tr329 
—Klltan Schiihmachctci SiImpbfDcimvIberStrld 
Eck üeonorc Pnvalkere Jehlenbf Sdiarfeftr 
Hit 1-0 T 
-Marie Schneiderin ^nebenan Nvnuebergltr 1 
—Ma? Jnqen Spanbail (9iuleiifclbcc Str 114d 
-Max Kaiism N4 Ziccfifr 37 
—SchlolKx Köpernck Am hieiiCToMjol 2—J 
—^i'ai Schttftfetj 0112 ölbcuctLc Sti 30 
Cäsar Äerknislr Heuierödl Perchtastr 20 
—Otto Crlistrontüiit ^crinfbr Kurfiir|[eti|tr 2->E. 
—Cito ytcqisnat Lharlb SlatKi Kncbrtch Str5fU 
—Pa tl Dekatnraillt SO 10 Nun Mr 17 T 
-Paul Knufiit Wo7 Bau^ener Pla^ 2 
-Paul soviel >31 Vlffcriir 131 
-Richard Farben >T05 Mickeritr 122-121 T. 
-Theophil Uctufut Wlö Subtutqktrchstc 0 T 
—iSalbemai jlnujin Jl'ilmcr b| jtronpmi/ntm nn 
ilZc 10 T. 
—Salier Lanbqer Direkt Öichtcrilb Ko 1 man* 
datttensir 101 £T. 
—Ijcnict Dipl Iuq Xcmpclhi ^reveroci 1 
— Wilhelm Laqerhalt Pankow Sieeqerftr 72 
-Wilhelm Cberjtlcntii aD Stcgh^ titothenb irrj* 
strafe 30 T 
— W'illi Tifchlerer S\\ 20 Tienenbachltr fJ 
(^rfflr&JIctnholMfraftiuIviihrStt l92cln|tnMilr 12 
Eckarb -Untiii) -Scrlret Siicbcrichönl»? Äor icrrr 4 
-Charlotte (riflet tuwenn Sct^cuicc Berlu «r 
Aklee o 75 «1 £ T 
—Elsa Prtvattere Charlb Cldenbnrqallce 59 T, 
Eni|t urchttelt Lichlenld Wilhelm'it 3Jb T 
—Iqnai; Änuiit ßtchteubfl Roebcrstr 53 T 
—*nZoi (rtfarb, Herrenhnte, Wr35 A 1 SUnL* 
6rtb u T. y 2 Xivu 5324 Juli iUIli) (riViö. 
W 62, A nqgrafciil'r G E T. Ä5 Barb 1500 
— Max Rentier > W 81 fcmibetollcc SET 
-*C5cir Ecfaib CfeitbaiiQClch 0 34 cij* 
Bürger Str l T. 
Nicharb Zivil ^ngen N043 «L'n^cdur 4 
-Willi) Jtst Um WG2 ÜiuiqgxQintttr bET 
v. Gtforbfteiu Hans grhr Kunihiml üfjatlö 
Fasaiiemic 2 
— ^ebwig 0M1 W’50 <)of)cii|!nii|iiim •» 
v. Eckardt^eiturb Se!ictiumW04VünbiiTnicn irl 
-yanä llutu ^.rofevor W02 Wichuictuuur 22 T 
—i‘sliilDslDib vmzpim a D UHorlb Stormitr 3 T. 
Eckarbt s a Eceardt. Eckaid (rr'nit bifetbr, 
Elken Eckhard Eckhardt 11 üllcil 
—*E(fatOt & yromberget OjtnCv fici-,! \\y anlq 
SWOI Rockenisir 311 T 
—& Loykamp Werfji ije \\35 Im oiu« 
ftiabc 89 90 T 
—(idarbt<S.L*ullS(lilovctS42^rm1C!i nnci titVlT. 
—Aqncu hebanNiieiiichwest SO 10 iupci u*cr 
Sltaye 55r T 
—Vtlircb Maschincitfürnr N W 87 ^ctlichu ici iirl2 
—Alsred Wcibtvrhbl<\ iUahl b| Aahiü)v^^r 62 
-5si!oii Wirfmifr (iharlb yieuc Ehrtll'ir 4 
Arthur Kausm SW 08 ^tiedrichitr 3J 
Arthur Kmiliit Neiikölln Hvbrechlstr 04 
— Lennonär Ncukolln Johann Hui,'2'r 10 
B KQpellnuirlUcictcnbil^aneithchcrÄcj1^) i£ T 
-E U i'CUret >^7 Karlsir 10 T 
—(5arl Aankbeaint iticimcfeiibf Daüojcr 2u 01 
Earl Cberichonew nontancitr i 
—Gharloi e Schtuiöirut ^.Umcr5b[ tiorntmee 
Straße 5 T 
—Dorothea ,>mu Lichtersld SAeckiir 33 E T 
—Ebmund Psiezer N05 Genchtlir 31 
—(ibmutib Stcuerm^ckt \\ 30 iuiba tcc 2 t 3 
-Eduard Cl'ct)ilculn a O J3tlmcr b| lc|l« 
fiilt|chc Str 01 T. 
—Emil Inqenie rr Ncuuöcnds ü)ei eral ^oijia« 
Strafe 01 
—Emmi Smnjerm W50 Wur^bnrqer Str 8 
-♦Erich Eckardt Eleltrotechn lüebar|vslr /cl 
b42 Branduiburgslr 43 T 
-^nch SlstU|ni 0U2 'JUcbctbantumtr 13 
—Erich Kausm Sleglitz Korneritr 2> 
-Erich Lokomoitvhei; Panlow Archmcitr 50 
-Erwin ^erkauf Mt>5 93rnt|clcr Str 52 
—*F.EckardtLEo.,^uÜst.bcrh2li,Ht.:m bhlcl,* 
heiiit|lr 113 T D7. Ib'JJ 
-F Wiu 0 27 Kl Jlnbun str 8 E 
—Feltr Mechanik ytciikolln Elbestr 37 
—FcUx leihet Wei^ensoe Berliner j([(tc75 75<\T 
—Fra Bilchbruct >31 Swmeinnnder Str 30 
—Frani Dramat Le er Eharlb Katserbamm ll2 
—kzran; Ingen ^enkülln Mahlower Str 10 
-Franz Schloß Spcmbent Wa^orftr 8 
—ßcicbctcf) ^lÖrtucr \Vd5 Tterqarteitstr 20 T 
—Frrtz Bamnitr Spmidau Pichel^dorfer Sti 
yir 30 dOft 
—8rrtz Former Eharlb Berln cr Sir 103 
—Fny ftau|m Schoucög ^ohensrtedberg!tr 3 T. 
—öeorg Fleischennstr 031 Loweftx 24 
—Georg famm Äugest NW 87 <llopftod'tr 16 
-Geschw Schuelberintien Stcglitz Brandci. 
bnrqischc Str -il 
—Öjokttrtcb Dr TtpILanbiv Tempelhs yethur 
Slraije 133 
-(^uitsto Eiieub Anwärt Lichtenbg Jrencuitr 17 
—Gn)!av stauim Schontbq Leuihener Sir i, T 
—OJutiau Cljcrlcutn aD Rncbcnau Fehlerftr 13a T. 
—6 Uaurm N055 Greisswalder Str 147 
—H Llausm SrteboiQit Ortrndstr 7 T,
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.