Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1936 (Public Domain)

Dreier 
— 467 — 
Dreuske 
Zcil f. 
Trcikr Xtlsjut Sausin Ei(j3hc6j W i|luu Sutlter 
Strafte 40 
—Arthur StQiism Cchönebg Siegciiäßtirgtt Sir 5 
—Arlttr Koni roll NO 18 ISlijabelljslr 11 
—August Schuh»! 034 Titnler Sir 25i 
—Äuglet (IndUdigest Gf;atl6 Sopljie Gharloilcit, 
Glratie 39 
—Bruno Kauf« NO 55 GtjodolDicitnlr 30 
—Gatt Eif)iicibcrmflrSW20 li|nri«iiboc|crSirl3 
—Glata tindcttt X 20 Bad>ir 13 T. 
—Blaut Paptenurfjbli XV 33 Lntzow|lt 78 T. 
—Gtla Wnfllu X 113 Garmcn Sgtua-Slr 30 T 
—Gridj!l!iircaine|t \\ 15 $iuitldor|ir Slt 72 
—(fad) Ecfjlotitt Epattbatt Seeburqet Sir 89 
—Serbmaitb 06 Siachlmflr ■!-' lmeK&| Stauben 
burgtsche Slt 71 
—Rrniia SJstÄexmiir dhatlb l'cibiu,|lr 27 T 
—jriebrtd) Slelliit >0 55 Pteii„laner Allee 2(’b 
—Gustav Stchtt 4Sci|)eit(cc Irabarfjei Slt 8 
—Gustav Geigenbau tiilmeubi limicnbiiigcr 
Strafe 0 E 
—önilnu%ieii|iimnt Ziiedrich'hgBruiio! illciSlt 
Slt ->-j 
—titlliiml Jtit|d)iiiciimg Svlindau Krau,ilr 32 
— Hermann ilitichob oiiipcst 3iubrtttj3!;q 
Glilltiicilc JG 
— Hugo (ItaslUKigentufjr 4 oiiidifoe Partilr 47d 
—'soljatm Staniin X018 Stleörich-'bcrqct Slt 2J 
—Johann Slioinnft Ob äi)achliii|tr 4jilicttaii 
Cl6enibor|cr 43eg 10 E 
—Joseph 5tiii|<f)nrriii|ir 17 tiol bnnterSlrüuT 
—Karl Liichbniil iReiilolllt l)litinci,stt 12 
—Karl Ob Warliter SIegtitz Jlritcpfjonir 9 
—Bari Olii|liu GtjarlB ’(m 4!aljnhot 4 C|len5 1 
—Statt ßllofetmilr X05" Jio$otoflt 7 
—Kaie tcchinneb .'(mit £iliiitr3&f'43tiiqtrGir21T 
—Hurt litjeilclll SO !>, Reichenberger Sir 103 
—Kur! 'l'icdiaittl N 13 itor|orcr Sir 17 
—Kurt Üicdil'nmu ßrtcbrimii VKtcili 3,3 T 
—Vicnbelli Sleitolijpiit bXX 19 "liuirnili 23 
—ÜJlnric 4'e«ttiltn iliiilollit %art|c(i|!t 9 
—ÜKailtn tlra|ito|ii(jt"teti(i)[(ii(ttul3»iulnislrG II 
—2l!atfoit|m'lugest 42 liiicrabifrolileimiitii StroS 
—Mar Maurer K113 Gtolpiidje Sir 21 
—O 4ol 4<ramt a D MXr29 (iortciir 2j 
—Cvlat Jjttslct Ctplfl|m X\\87öolitctnerlltcr2 
—£llo (riqciititm XUu5 9s>a|lcur|lt ‘I E. T 
—Otto ftleilchcr 0 112 Ctebigfir 32 
—Otto Cinjtiu 0 4 fcaii»(’iirgjlt 12 
—Kilo "lauter IsOJJ (ilcoiocnfirrfjilt 00 
—Ollo Schloner Spaiiiiau Suengclitr t 
—Paul JJltil )cini|tc iiiuColln Sllletfir 33 
—Paul ju|t Juniefl ^nebenan 'llbeitr 35 T 
—'ii<iuU(itii|t Schaun ttl Uitjtentj Jraulsuriet 
Allee 10! 
«-Pantine Ligenliim JSOüj k(ioboiuicrluitl2 E 
—Richard Schloner Sponbau fiant6iir(cr Slt 03 
—Richatd Srfmci6cini|ir SlriliU Sdiloiotr 7 8 
—Robert SdjiictiitiiniitX 53<lopeii(jaiuiciGlrG4 
—Robert Stfuitjm XOlb ElroiijCeijci Slt 7 
—©still icifnitf SX\ t>3 floiimr JS 
—Skalier ElatlVit '-tiiufoto ilalmhoiilt 310 
—SBauba 4jio Renkollu Plluziriti 79 
-Wilhelm ’lititeiitlltXO ü> 9ia|icii6itricr Slt 17 
-Wilhelm Surfet N 20 Stiiliiebciifir 17 
—iEUHclm Slleiiifiict N ul Stumctimtiber Slt 51 
—Wilhelm ~av't0\ctmilr Zcmpcllif Schule ilutg- 
tmn 
—Willi jiaii|chloi| >0 b ücfct|lt 9 
—Cchuhnimilt NOöü SDfnrlcnßiiroer Sir 19 
Ereifert üricbridj ä'lagult. IPcaml ‘ilciiluöi 
Äc[ct|lt 40 4t 
—Friedrich Maurer JS Gö Äollschednr 10 
lErtitfc Gml Jiuinllat 4iicr!|i Zehlenb, Eichet 
haiiict IQeg 17c T 
—Einil Jitiihäbnitfttb v>ittisut(]i Uniläjatlcnflrl 3 
— Hans 2c(eit' Qo Seit a 2 liOöö Pten^. 
lauer Allee 1,i 
—Hermann P^l iäeaiut Sf itfciioti 75 
—Satt Sträub SBcamt iliinlihot, Blittner Etr 11 
—Paul Dreher ''luifollit l).aiiiiicr|lt 23 
—Paul TcleqrArb S3i!mtrSb|2igmaiingctSlt3J 
—Paul äJcrlieiigaii’ii Reulolln Pamiictfit 23 
—Siirf)atbScs]]ieil)crIC(!c!S!raBel34^ar\enc4()E 
—Walter Schuhin XO 18 istti6c«|ir ‘12 
Ireifort 6it]too Lichter SO30 Caniitjct Sir 20 
—rilo '’lCIjä Seit Lberichoneiv Sicmciuiir 10 
LrrifuS 
—*Jato6 DiciiuS 5. Co Herrcuklcideiibrk 02 
9lofcii|ir 9-13 T 
Dreifuß ( a. 2rci|u=, TrcyfiiZ II Treyiuk, 
—*Xtei|Uii L Cd PapittwatrahMi fa\V 11) 
Koinmandmilenjtr. 1 2 T St 6 ÖirrI 7320 
—Arnold ilniifm t£(iarlb Luno-Fischer-Slt 11T 
—Arnold Ledergroxhdlg 0 2 Roscnsir 1 T 
—Jenny Frau Sleqlitz Am Seim 1J T 
—Max itnufm \V 35 Steqtitec Stt 19 
—Mcla Siro Cantrotg Btuchwitzilr 36 T 
Sreiljnrbt t5onrui> Ingen ISljajt!) Tahtniann 
strafet -'4 T 
—Margatele 0i)iima|lit|cf)iilc Kljmll Tahl> 
mamtilr 24 T 
—Rudolf (laufm XM Sdjlocblcr Sie 249 
KreihauPt Richard Tifchler fc03V Muökaucr 
Slta[ie S 
Dreihöfer Brau, llhrm Slcutullii Jücfcrjlr 82 
-Stint .'tutoiihloli W JO l> lebUichiu üj 
Srcifnitl ’llt'trl feaflto SWOl Ärcu,Dcmftt 2i 
—t£l)c Elciiolijpiilfl-iImcribinicilUiihnqijdjcsIr 
illr 11 
—tSrich .’sn iciii Ücil 23aif>monii6tii|l imin ib|h 01 
—fcni|l Fuhthcrr SSiIliict°b[ liiVctl^iibmjijchc 
Glrauc 13 E 
—Julius v>ii|t Iuspctt Trtploto Sit)ciCIcr|lr 7 
—l'iatic Gnriilnm Sotjii’b! 3al(cii|lt Treikanl 
jchiS 6itiu E 
SrctTc jicruharb 4)ucl)bnii3cl (isjailb Schloiiitrü'l 
—Srniij HbliiSqeh b\V29 J!oilc|lr 7 
Srci-ftcflft iifin 
—*JrciiJtc<icI<ietta(\ G in b H Gcbjlotcii 
Lichteiil» Tahlemei £n 77 T 
UrciK-iiifl N|iu 
—*~rutlcittfi’-l trsstij "fs( (i>c| iulagtonil \\50 
Slaiiftilr 2j T 
Steilem vofcl liofirlcq \ ös Gelhiema, C|lt i 
—Hat Klempner \ (m Vicue ^ochstr 24 
2tct(irf|’(lficrllclcgt'liitilthailbstniicrSricbtuh 
Glrnhc 18 
—Fianz Schloper X20 Pn»,cnaNec n 
—WwilHrr Telephoiuit Vtitz Ucibcutr Ctr 2v 
—'leuiiaiiii Trechslei \ 20 Panlfir 27 
—C'erriiiann 'Niafthmciuii|tt Cberirtioueo "ln der 
S uhltieibe 222 
—'tart J'ticunintil) Slnatcn S|iaiibamr Si 4i 
—Mari n j)ier|lubtn 3ucbciiaii 5tai|u 
alle- 101 T 
—laul Leben-nuilcl \\ 3j Icinluueri r 18 T 
—Siobctl 3Ieti(licini|ir Xenipcllii -!'tiliurt Sirt IT 
—Liilhclm Dir) Stte JJiljusbi 4l aller bot'ci 
Snaiic 5b E 
—J3il()cfiu 3uiniierm ytUijenice °(n dir Stnict e 
’llr 71 E 
Ereilmn I o Cjcultiii 
—’llioitj Zarfibnt bO 3b ftvt rnirfir Slt 1—1 
—(lail Eachbufmiii’« n f> euiitcuerlciliiitA 
Zuitpclljl l,i(aiilctmcl|ti 43 ETOj'Subr WJ> 
2m leniioiitt ü 17 Slialaict ltl(cc _0i 
—Wcrltnb flutjiit S\\ 29 '"aliriilualbct Er “ 
—*H.Drelllng&Sohn,2a(t)hctfciiii|n,s\\ 29 
(tuilein 2S T »I i'aeu» 4771 
—»ciiirtcfj A'Ctlrel 4-ilmer d, '(tirnieitciSlr 24T 
—Uait Stiicut i. 57 fluliiicr Sie 30 
—i).anl~nchbcifcim|tr HbtcrStji ,'iricb(aiibciftrU7 
Dreimann2ielrich Jtiafliooiiijr <lcpc tick u»]cii 
firaiic 30 
—t'ruiricfi ZTipIoitj Chiilb &ii| Icrpiab 27(fo|i 
Sicrncii’ii) 
—''lajci na Eigenlüi» X\ 15 Uhlandiit 103 E T 
-■Ulhtlrn S-Oiuchanii b\V 03 'kciitjtaiutUr 8.1 
Drei Masken usw 
-‘SmSlnjfci "TiutiJ ömljri W 30 'Jini Itftr2uT 
—*2tci Viajfciii'crlag 51 öi K 24 Riicbriifmrl2')T 
$remct grau, itau|iii 4.ilmtr’bi ülndol,. idtct 
Slraijc 3 T 
—Ballet hieniertt Anzest°»>aricn»d G|icr t42 
(V»lt i'iatieitbi) 
Sremert Alsons Monteur >,51 Sophie »lt 2027 
Dreuihiiser .’lbba Schanipiel ßiiebeitatt Jllur 11 
SreipstarUicituoii ttSpanbnii'ileiicnboricicI 102 
DreiS öjeorg iLcrfjeiijm 'Jlciiiiiuibi Stciinie 
fiof 12 
—filme Lcdethdtq Fneduch Hi »riebritfiitt 78 
Dreisbach ,'Uncb GtHiil Gljarlb ftaitlilt 90 T 
"llivuie rw Jlrdjilctl tiljatlb Teilet Ueq 21 E 
—toiiltan ltaii|iii Sttqliu i'iauciibortit Sir 41 
—beintich l4.o|tiireft t St W 30 iittoua üut|e< 
‘Kali 7 T 
Dkcrsch fchnttctlc i'anrßcnmt iitracr di ''niier 
lunlb|lr 5 
—tmma i.'ra NG3 jjcnniti C 
*5rit| Ttciich Cti|i> ii toemitl« öirobliaiiolimi 
0 25, Genltalmatlthalle lo, Stand 53 T. 2 
Sir 9»Rü 
— HanS We|(sia|t 'uht FnediichS>lb 3i t|i §>ohe i> 
lotjfSIr W 
—Wilhelin Grpciutiii C23 3ioi)|i; 5 
Drnscharftznio5tralliu3nhrX\\21 ilialijc cucr, 
£lrni,e 51 
—üialler Aanklcamt Uiejbi Slm iDalbbcra U 
Steife victtoiq Sitmenljblg 0112 Somilngiir 33 
—O Ingenieur Wttmmi Fatlenbrunn,lt C2b 
—äbilljelmSJicdi Sluiferci017 iSarichnuerSlrSl 
Dreisecke Frieda JJnbcluutl >018 Glraii'ferjrr 
~lrnbC 20 
—Frieda bm|lto Schihin N 51 SJiulaitur 11 
Ireiter Jacob Stautet K042 fialhar'iiciiitt 3 
Stetftut ülbiaiti jjeloljtaiiit > 53 Qletmftt 1) 
SreifyiS'tit&iiim&itmcrabilttiljrlßbcntrSIrSOT 
Eretjfe grau, Zinin>etm £ei|icinie SDcrlmer 
’lllee 78 
—Richarb Auloschto» Spaiibau Utrchhonir 30 
Sretfote Max Buchhalt N\\ 87 Sidittieniti 70T 
—ßllo Slrajjeiuctmg S030 Slupcmicc Slt 2oi 
Drnspiel G Marltbeßtzenn 1(20 Badstr 35 3i> 
Wohn N 20 Priiijcimlldc 83 
— Geschw fiaiiim S03<i Slam i)ii|lr 38 
—Samuel Ie£itltotl)blg XO 13 Nendcl lohn- 
Ilrabc 2 
Driiß e$ttiimiiiiSchmitieni|lr S2itl;tct|tb@ic(ciii 
lotset Slt 22 E T. 
Srelfnn ’lllieb ieleir j.ctliiplr \ 54 .jioiu- 
(trchplalj 17 
-jltlljiic |o|i|[s)n||ii 0 112 4 albe»tt|lr 2 
-t£biiiimb8tmi,ictiiin|d)S03ljfcli|abrll) iiiiuliT 
—Gbiiotb Schlittib Vu7 itiilniit Slt 30 
—Giml 4'CrM;iviiii(ie|t Ücntpelhf 4> trrf;nr&|tr 5 
—frrnft siau ii a:l M)j Schnlilr 31 
-bni|[ IPmlil \ I ~i Schtillir 31 
-Gni|l 3tt<t)[ctmut M 1 llhcin [eiiet Sir G 
—Sttotit v a|iiii Schmarnt'i laul 6oti ciSltlSET 
—irwald fliinuiiljmtcl S (w '-I-iiii, üu icti»Slr 1 
—j,uebnd) &pif,cin[rn| luljleubi 4 ilhelii ]U uiii 
—grill Grpebmit N II Schttiiigm 10 
—Hai 3 il'taml X5s Soiiitcntiiii irr Slt 8 
—vermittln il\aiirti NOöj Gljoluuiutiiir 21 
—Johann fltalllv ^nhi XO 18 tnltnibiii'u O't 
—(larl Tischler N\\ 7 Cmtenjir 'A 
—Uictc ,!ii|diiict6trin &W29 ( im it Ir 7 
—Marüu tlije ilitin Jmsjii »[ Sliaiui. 401 
2rett m idicv ynn E 
—Cllo 4'itchbiii(t Slcilti; S trabeimi c 23 
Ctlo (lia|iiu|iil}t Llmil6 Sr\mlitttr ”0 T 
—Cllo Sctincitin 'liebitichoiiviu Sebant U 
— 4-ant Sninenio liliM Yi S Mruncitttr _1 T 
—'jaul Oiailio Uidiltiiiabe yudmier Su 1,1 ET 
— |.aut yuiibcliin ÄiIiiieiibT llrii!,iciailcinlt4- 
—S>aiit Jlatum SW29 Ojiici|uiaii|li lte 
—iant Stauim NOu', Jabloit fu t J T 
Vnut Schwelltet ('tili3ttt|cc "utii] oor|tt 
Glrai c 27—2) 
■91tcf;at'> ilauiiii C djientabc Sulsiouci >tr 3sT 
—4. aller Gchri|i'e(, ''In totln Sdiiinr,am o 
—4.ill]cliii l4eii|toi nr X 31 S (icrmj tt 10 
-Wttti treljer X lü Sch l|ir ^4 
—iLislt W.|dui|l \ui)t 'litiilo'lt! SIcu niceiii 10 
4uill) Üaitrn! \ IN fiiKiIct 'r 9 
Srcif:illfl('iii|!ili/Ijnimi|lillchtct lu'Kilil. '(lOrcchl 
[ItabO J T 
Dreist Cimitsto]i,etfjitur Ol Slrclu rltal, N 
—PattlSiSeital ptaiibeitlW lu2 ’iuVir*ltrl2T 
— 4 aller Zrnteo 'lr,l 4 ilwci’bt Uiwt,ciSlr 12T 
Sreiitem 'Mtliitä l'tnnü bOSOslulibu icr ll'et 2j 
Sreili "an" Slcittbr nf X 51 Ütittciiui 49 
Sreiliel Csnrl Si tb Hai fcljlet p> iieiinat 14% T 
Sreiiitfer vermami 4 tfjcimelt Slm argeitbr 
Lra npa plnli j 
Sreijetjiier 
—Bruno Drelzehner, i'utiMi Sie« brulcret 
b\\ 19 Slallitljtettnitt 30 T ß 73,111110 403' 
S.»Ijnirai 0 27 2ttdieii|ir 1 
—'>\ar %il(f)HMi b\\ 29 ,jo||Ci er Sir 14 
—Siicolai fiaimn 025 .'llcimibiri r 22 
—SMIl] Ä Idjtlbli &03ti 4atloc nat|lr 33 E 
Srci5llrr l|,iar2clcqtJJcaml5lopciti(tLcflciib|tt2T 
Drei (' unj Stlcnuier ‘'030 SlbaUcrtftr 4 
Erere X £b 1. oitjdjctini 1J1 Cberichoiieio AlarajirO 
-.’liilome llodjtr b\\ 01 iDiotferiii r 131 
—iScmliatb fira hu oiihr S03o Uianlei i’iliit 20 
—Crid) Jlnloidjloil 0 31 ila^brfjiter S'r 11 
—(rririi Ärmling 3uhr Siegln Srfuiveti|ir 80 
—(rnieilme  4i.ro  Sdronibj lurnbra ib 11 10 ().o]i 
firicbeiraii) 
—Stili Slraiieiib Sdja'iii S03u Lau Itze Slt 14 
fonllai) flraitiD Ais 034 CiVbcImtt Sir 11 
-foniiao Schln'ier 'lieulollii <ierinai 11 r 05 96 
—ouluij fiait&tj Stubuli’ilb ffiitlhil 1 ] c 24 E 
—fttttl (virltier £leili|j 9titqt|tt 1 
—VaiiUiniiimlct et)in('riebrich'|lbliatri nallic79 
-Paul iKinuie Sncbrich. |lb'U13itcbrtd) lelbeOJ 
—sj-aitt Ittempiier ^entölt 1 4-if|iimniulr 27 
—Pail Lauter !M)let|li> ‘"liitiifinerftr C 
—iaitt 'Uioiircr äjtlliiiau yaupliti 17 
—'Iftcfjatb S'tonti «Juso!« >ei iirli'ria|ttl2(‘l.o!t 
Schlachtn >ee) 
-Richard ^iminertn Jihleud film "laTjnolLCt 
iCeg (.'jcmciiibclja 1 
—W ilmiilo Fuhr Friedrich 1I0 S,tlo',itr 14 
—ibemer Grpcöicu \\ 30 ''tollcnbot'itc ö 
—iLtlhclm 'Vialei.lcIjleiibiGhitttot'eiib irierSlt2l 
—J.'illt Krallte 3uht Schmargeub' £rbit Slt 20 
-Lilly 3icji|tiat Sianeiibr GnntotUeid 11 
Dreker Theo Slciicmipcfl SlegltJ o 1111c imcg 21 
Drekops Juliane Siidiljiill V34 jtufesilal«.r S:r45 
Dreier va»3 Brandn,1. Sumcuit Schntetl- 
bannn 300 
Stell 0 10 ’suqfiielli S58 Schonln »er Mie 10 
—§aii3 <?aii-iii'tr \V 15 stiirinrueiibamui 2 
—tmgo ilnjc|f([ll MW "lllonaei Sir 23 
—Ollo äiuch'O 4'cbuii|l Gharlt ottibrich ititl 
Plaj 9 
Stellet ■jofiniin 'iitler \\\>0 X 6n6ir Sir 2u 
Drellse GartiVlaichmeii »arlfiidilciilbtoilu vnSO 
DrelseÄruiio <lau|ut X 20 peii>cbrin',r Slr 1 > T 
—Gitimi) limariiliitcr br 4tiii,rcju iii|trl0T 
—•OiCiiiiber 2rcl|e !>iehko,iinii,noii ic|,1j 034 
Glbeiacr Sie o.)-3b 4lur|ciijt6 102 T 
—Hermann 4)iei)tomiiiil|tcu siticSu 1) >ld "III 
Srttitid) |dbe 122 T. 
—Hugo itamm Lmilwitz ~is(ueä|ir 10 
—Karl fiaujnt £6er|rij»uero !Ltt topnir 11 
—stitrl fiehtei Segel ISlor-Incg 18 
—iömic Gaslw 0112 Gchteu etslr 18 
—Paul Titelt W30 A,chaneitbutqei Stt 14 T. 
-Paul 4lsidt« N 05 Ravenistr 5 
-gioEttt tio|löilt5|cha||ii SW2VtiitSu«4erSl$35 
Dtriiicl J'alliill >, mit ’li It \S ,7 jurd)ii o3 
— Ln h 01 trliici \U i iiII i 11 
-Oitili 'imibcl unclt SO n Caatli 11, -ir 11 
-S.mn 11 il l)l)bl14 llnui b| iulimr _u 141 r 
— "mila Uilliiin \ u8 lihiiiiei ^lr l-, 
-Lllo ' aibfubiit 'iiuViichi ih| Jlaian 
’li in|la 2n 10 E 
-Ltlo i>itttnei bljulti 4(nlip) 111 12 
— Cllo "itlchlibl NO >, "5minaiHkIlins)pI(it! b 
—Ltlo jltich bafjnbc'iicinl Mj 2i nlu 5it 0 
—Paul Sifmcibir M1 'iinluur 12 
—-ililhctiit 3(1 lunci \i u lull i (uiborier Sli 90 
-4 illi ynu 11 all -sijilmcr b'j.1111 iciriilrinu 01 
Dreiiiit, Hermann 4<abcui|.t jihlciibi C ltcl Toni- 
Sltaic 041 E T 
"ctmaiiii 4'aifirri {el)lcnt>l Cntct I 111 Slrfil t 
Stelln i'lai 2chnt)niin|ir M1 juilifplayilr !■, 
Drein»kc tinch &ciiiii|ehbl) iichlmbo 4.111 ,ni 
(tllcu 3 T 
DmmilKiirt 4'u tnii vu S\\ 21 Ouibtiiet Slr4S 
Sreiiifl|nt|ii 4^n!lcr 4>iiit(ieauit 1 Jt Sdjoiictj 
,ioac|U 2! it-on ivicbnn 11 
Dreiiba üicuri ’lnjc|ifl]| Nu 13 > c u <lim vu 13 
Dreudel 
—* — rcn&er i ,'iuili n 3»I>! 1 ('lili(h ^afm» 
hulkunbc Uantiuig 4'iii(iotni|ic 27— “> T 
—(rittsj 'Uaillu  (\11I1:  031 4>tlhclni Slol/ Slt 13 
—Oinutl) icrlrrt 027 Milaiibilr 3 
—tiiigo flamm Saiiluui Stlinr,li»|( 11 icr 5it 7 T 
ü sät filuichcimm 01” ^inchiui 1 j T 
-laul Icchu >li!iic|i S\\ ul -Ucttc 'llliante Slt Cu 
—IKillicIiii irlnichei iiciifolti' lainietltr 39 
■lullielnt Tapei X) l',ollcii'ioi|tlt 11 
Srcucr veiinauii ^uiuit ‘'O 10 4lc|kr Sir 11 
Sreugf ’iitua . m Sdjoiet'i ’lpoiicl Innlii > 
SlniljC 28 
Ollo fiohlcn Stic 11 |lb (.im ciiallee 28 T. 
SC0H11 In 00 
Cllo l«|i|dinuii Sdionebi Oolci ilr 20 
—ST aller Sllcaml W jO "latlutt icr S11 2 
Dmtnucr 0 eor^ Lm lu U 112 Siautuirlct Aller 
'«it 30S T 
-Wilhelm Iikvoloet^nh XOuü Sliabburger 
3‘tabc 10 
Srenotuili tibiiarb Sisitoiier \043 Snrntmilr I 
-C 0 lind, 1, 'Ingen tiljarlü 2iiiidrliiiaiiii|i'' 17 
—Ollo 2i|d)Kt0 2 ijolyi atttuc "2 
Srcmtotu "ttiolb Uamm N \S 21 4'aiibcl|tt 19 
—Wart Stichler S030 ärangellir 121 
—‘i'iaigarcle tieirfi 11I 111h X \S 10 }.aul|tr 18 
Sreufclfort tiebimi Stillerm Ujnrlb Siiatr)|tr43 
Cllo JabnlMrctl Gsiatlli Schlutetsir 12 
Srenfer SlUrai ber Ridak Zrni)clh| Ladete 
llttiig 40g 
Sreiilert RatI Erfilcmuiir S 42 4'iaiibcnt urgilrU 
Srcnflial|it hunrich ts-laier bhatlb Pol bamet 
trab« 42 
—Le )loi)*"ia|chiiienichIoi'Jlcntufii billeitdciMiiSJ 
# Srcnfmnitn Edwin 2r i»r tieh Ob ,~man,rai 
t R Qttmcr d> 42iliclä[iadiiriit 15 T 
—plttti! Ponbitekl SpanbauPot»daniet Su 5253 
Drcnloiü tilla  4t.lv  Staaten 'i!iebed|icii 25 E 
—Oicthotb Monteur Sdioncl'g Sc6aii|lr 50 
—Omlllicb ßaiiuiniir Slciittdenbl 4Utt|cbetgiir 
Lerloatlnng gebmibc 
— hetintili irtvalier Patitoto Manntilianstt 25 
— yctmaim ^atiplwachliniit XXV 21 Siubtdtt 
SltObc 24 
—Robert Baumi r 'iiuberichuitcto «aiulactbcr 
flrabC 10 
—4jttl)clin Schtt'liilj Sle^litz Sdjilbtjorni'r 90 
$rentM)it;01ti)tii|ci bRnitqictXX 57stultnetSltU 
—Ollo lennonat XXo7 Ruinier Sir 14 
Drenc Wallet Srfiusmi lü’crtii Sllabolo 31tl> 
<llabulD Froliloy idicf hau- 
Srenfch Wallet Sia'chinei |chlo | XXX 21 Gnibencr 
SltaBC 47 
Drenfeik Johann ^!elMilr Cbeuchoi elo 3e(|.elm- 
llrabt 40 
Srtnfef öiniiao tennomu\XV21 GnibcmtSii i~ 
-6ii|iavSlabi|etr4'.!ibCii|ieäi’tldiioiir rabi > 
Drenfilke trtlum Schtuiicg Jol an 1 il «1 Sioil« 
llic icrbniiim 38 
— V SMuchbriidcrcilei losai 11 l)al Sejclilicgtr» 
bwin 35 
Xrensle "Iboti Zt Cofoinolt luljr a 2 ^.anfjio 
Saincrolui r o) 
'lbol| £t|i Ul arl6 3)cilincr Sir 102T 
—">(11311 i imibtuul J’,ni,al)ii 2oi||lr 11 E 
-itdllia menliiiii \\\ 21 Sletljanflr 20 E 
-urhrtiitati £(ljtul|i|l Charll (so'auicr|lr 9 
—(j(je §rt|curiu MU SduiiljaiiKr ’lllie 78 
-fcrK) 'liiwiitlt 4iol 11 U Iblcriir 1 2 
-littrii 8a nu 0 112 oalc! beriet,it 13 T. 
■frrnjt 2v IjUr 0112 Ciurlnctilr 17 
-ftriba Guentiun SW29 I°Iiener Slt 8 E 
—Sticbudj Ui|ciii’ hilirjchichti 027 ©tauten» 
>elde>lt 4 
-Ftttz «ttllro *njat0at)it Toisitr 9 E T. 
ßiitjrtjalt D.W87 hultcn|ir 11 
-Georg 8a>lw KXV87 Hitileititt 23 
-®u|lavGigciiliimeii6lcii6g5iaiit|iirlit'iracet79E 
-Gustav Maurer XXV87 »leiichltn|lr 2a 
-C Fletschet N 05 Spatr|ir 27 
—Herniattii teiacutum jiuhit'bt Meiknistt 4 E
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.