Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1936 (Public Domain)

1. wr 
Dostmarin 
— 462 
Dräbing 
lofimnilil Jiirf|iiib$"il| juri(iu(;rXrcpto oJ'mni 
fchileiitir >1 (Vl[i 4inuin|i()iiltiilvci) 
—'tiuSoIl Jlitlogcnichwciijcrci Niu 0>encht|lr 23T 
—'luibotj Elnichal IrcUuiu Jhc|()ol^lt 253 
—'Jiuboll Majdjmciiiiiili SW 29 2trubl|ir 5 
—IVaUcr Siefja S 20 Slcllmti Sir 10 
—isilliclm Clul'al (Sliutti ZSicIantin l 
—Sl’iIIi firtseut W 3o glolllocHllr 10 
—.Lilli Oaimi Siaubau 'UciicubLt|it Si' 87 
Sofimar trri|t Slaunii Sicmcu I> Jimgicilchube- 
iv c 35 T 
—i> 2r. web n(i,l \W87, SrocIfOlülfr 1H T 
— illnif Ingen M\ 21 Zechumer Sh 7 T 
v Toffow Joljai int Snibl l'eljmtu W o7 Man* 
slemslr 11 
Xoffotv Mi lautn 't-iollcrci X1I3 .hiidjallfr 40 
—l’emfjard bleuer ’lmil ilie uf fiai|ct|ir 32 
— Sfirlljit Scisenliblg X053 C'miiMimclfir<()!lt 28 
—tsörl gcititctretnti Jiiintul 'Ucutullit 'Hainjer 
Eltave 22 
—(fl|a baut» ''icutollit feoclfjeiu 15 SBotjn 
Sleiault 1 T 
—Erich Matteur X G5 Ci^otbit Sie 10 
—grau, 'ieitret 20 ^tmiciiaUcc 32 
—gnetridj ürmiciimiigt'i Gljarlb Crainciijtt 11 
—Frch SUuoif Imu X 53 Wciljsciiiaiieiir 4 
—Fntz ®rf)Ufl|t(i '"iciljl“t?T ,,riebrid)|ir 2E 
—ffiolltieb Slbltaq 0112 Öabcl berqeitlr 11 
— Ha»; Stallutat 1,053 Elorfoloer SU lli 
— §c:mauii3.'nittii tmicfjiiiSleqtifc i'cenfoiioftt 2T 
— statt Monteur \io(;eiii(ijoiiI)| Seilmer ?*• oSn 
—Rlara Steuotljpiii Siduciil jtiiiUniu 30i(lo)t 
Rnininet i\tj 
—Matiha liu '"iariciibl Stcmplr 11 
—3J!<u Haiibelnu SiciifuBn JJcraitr 112 
— £lto Maurer SW 29 Lachn amiitr 1 
—Cito JWcuitcnr'JteiitoIlii tritt, vaubicrli=Sli 17 
—Paul Slratfwagu iiiljt X iw Suetigclitr 7 
—Richard ,lm|ul)v Schonelg Ei|ad|lr 39 
-Theo Staunt IsSS 21 Slepljainir 03 
—S3ilfictm Sltapio Fuhr X013 Sncbcii= ir 44 
—i!l ilhelm Monteur Sid)teii6g %'i IIcu6orft|lr92 OJ 
—ÜCiKjclm Scfjloper Xu5 Epnrt|lr 3 
—S£LtI[i Staupn X liü Eprcnqelllr 17 
—W>ll> lioimiipclt 0112 Itnottprciucnabe 10 
—Mtlli Edjlv mmftr X 08 Cbetleiqi Sir 57 59 
—!Lil(i SiraijCiil) Sdian Epanbait tirimitivui 6 
— Slilli Ji|d)Icrii |it 0112 'iliubnchitt 43 
—Sankt eamt Wu" ßallemr 7 
Dossow lilliclm i'nd)oni(t 'Uci IiHiiBuifnaiii 1 
SoflAbalbert slrrtolijli 3ttclu1j H6(iai nvitilln 
"ir J2 
—Hb h fiuljfsict 'llcimifciibi $ -nci|it 20 
—91Ietnn*>cr llmrfi NÜS siaumciiir J4 
—Allrcd J)iübcllti|djl •! ciijci |cc 4.i|tonii-|n 3 
—Jllttcb C6 GiabliuipJI Ztnipclljr -llrnuii 
Idjiuciqtt i)hu(| lo 
—üllircb Zcli ir MrB 0 ’4b8crlj|u42 
—Alwin ßruiu 0 Jt (rrfcts)tr J 
—Stniin sjaii nun! C[imcl)oiiciolj 6clms;i)lv'ir 1 
—"(niin ietsmt SO 3' Uiionjm 4 
—Arlhur (tauilii >lcufollni1ni|ct3 icdr>ch,«>r 10 
—Sltlur ’tn tciiellt L 25 liai|i.t[it 2j 
—Arl r SJcaml ''icittollii 3l|c|ir J 
—Auqiisi, Jici!f)rb Bill»» stovciucl Haiil boncr 
Elrn|,e 2j3 
—iBcrnljnib jlaupii Siciucn |t «rfmfiilptaj 4 T 
—Bcr»h>nd ’^nualbcamt J itmci bt inoiv 
Hl.ijviibamm I (|o|t ValcnfitJ 
—Ella Suj icibcri i o icbiufi I g 3iiuiciilualbci 
Tau, ii ijti 
—frmil Itaruner ciicHma/i £!mli(, Slboligtr 10 
—Emil Jlrrihu finljr N01S tolljcimi |ir 18 
— (ftun avcnnilucilcii 'Unjcnntüic boner5*r78T 
—ftmt tictdjiiit iiujr > 11 j£d;i)til)auitr Jlllct'Oj 
—tti |t v<citrtlihil N013 tttiikt'riqct IHIIcc 51 
— l?rii|l jiun ljt iV,cmd Cc‘lmi|tt 1 
—Erwin i\tilcnii| c Zcu pclhl ‘,lltito|lr 171 
—1£ iqcu Sutl'cr "icufollii 2oimii|tr 25 
—Fclir Ungciiclll lic'jkittq 'icjcmct|ictiecg 22 
—JJraui 5nl)t[iiif)lti|[jr &W21 L»l'iiackcrLtrlii 
—gticbrufj Omrcfl ^.ilmcr-vt iDiitilicIin 31 
—gttv Hutfljnlt iluelctidivnclu öcilutcr Sir 701 
—IritzTopi» |ttCti5tcc'yilbCittjt)oii|cr2itl7JET 
—tmnj jlaitfiii Spaitbaii (iltguibciiwii 10 
—ijattj l'ittfjailll 1, 05 Siiicmbiirgcr £lr 0 
— Hans ilicimut Erfjonebg fouptnr CO dl 
—Jpcrbcrl 5’fjti’ljitb M13 Litchctilt Sir 120 
— Hctii atill Sraljljicij Lnedric'i,hg J!icc|t 
Vronicitobc 10 
—t'criiianii 2.»tcinfl|rfjsct! M13 j nfjcrhtr 50 
— ßctntnim Edjimeb Siciifollii Cicq>rtcd>tr 10 
—3ati.6 Sdjuljm NO lä Scl’cnlr 15 
—Johann Schiictbci C25 8ni|«|tt 
—jo|cf iCctibcr N113 Glolpifchc Sir 3 
—Satl ’j-ol Ob Jiacfjliiiti; Slcgluj Sdjmcteijfr 
Elroi c 12 
—Jlatl 2 (jiicibcr Sraburfijfjl SBif!orm|ti 1J 
—3J! ■Ictuiltaliigm g.buro Schone n fet|ciiachci 
Elrai,c u7 T. 
—SJatjarclc iTcJaiitcim X\ »7 lliiiouilr 2 
—ä’iatgatclc icrfmtteiitt 'iiciilulln ltl(c|tr 35 
—Mann sytiicui S\\ Cb [lollnicui im 13 
-rsfor Äriiit ilomili Vctm bf ^riibtich'lalit 
SÜCjj 10 
Tost istill ’Jllpljallcnr Mi5 Rcmiflr 57 
—i-iiil vnu&cl-Dcrlrcl giicbcuau Lucnbachci 
£hai,c 4 T 
—Paul Smbcrct ülculollii ZtUenslr 51T 
—Paul iUmt|i Gctr a T floicimt 'Jluboluct 
EImi,c 42 
—laul ilicbatl GsjatlB £i)bcl|ir 28 T 
-Paul 2d)lo||tr NW21 icrlcUrgcr Llr 10 
—Slobcrl !»» .'(»geil SO 30 llalil'ortir v 
—Ilitboli tun 'liigc(l N\V7 Sdjitmaimiir 15b 
—Cii|Bimc 2 IV gutittdj liit Rticbtidjilr 35 
iidor Edjloiicr SO uii Jüuislaiicr Sir 11 
—jvnllcr .'(nt|C|tcllt "IcittotTn Siogatiir 20 27 
i&aller itaiilm SW 23 Miiciiriianitr 31 
■STalicr fiaitfm üritj H-ardumtr .’Ulec 02 
—'-ballet flaiifnt 23ilmct5bf -IBiIhclm’aiic 12 
—Wilhelm Phollioqr N5S (!)aubi|[lr 25 
—Glllr 0)r|d)n|l6jiil)r «lcqlitz Jior!lrll|ir fß 
lostal (lud) S(6Io||et 'Uciiiideiib 3ii|lu«|tr 13 
—üttdj Elablmlvcll 6djoitcbi Rcutigfu 45 
—3raiiiEd)iil)imii(lr SW llV'attcichtS ilicrlO 
—Fritz i'itder X58 Stargaibcr Slt 01 
—’llitoIaiiS ßoiiipoiuit tliliiict'br «chwcidmhrt 
£lrai,c 10 T 
Soflalcf "farla ''ilihmu S\ 35 elcgli|jrr Elr23, 
Dostall van3 Sicchaiul SlculoIlnJlaiicrgucbrich 
Slraisc 43 
Soflaltii .Union Pciitioiiar 0 34 Crfcrlljffr 14 
Tnfltr x!itic Sertmc 1,51 'Jldcttlr *) 
Tostmaiiil (rnd) Falzer >055 ISlümget Sir41 
—Sturl i'Jcalcr X 58 Eciictclbcrflt 18 
T»cni»ld Albert £Diu|it NW21 Sicbotoilr 31 
Botll) veimaim Schnhui X31 liiltuinei Sie 14 
Soctfrfj Carl Cbcttiig u Wcid)«ii3|«[jt Chnrlb 
ifaijerimllee 16 T 
—(tbuarb jiucheitcoiiot tuinivbi Schiiljcitbotfct 
Elrabe 18 E 
—Sans Twl Jnq 0lblct,li| .'lbl|lr 8 
-Zollamt Moiileur SWOs Jimiucrilr 02 
—Joses (llaiiiu SWGS ‘lieiiciiburgei Sir 21 
—Michael, Oiciicitbaii, SLUmctsbi, tiaiiciibiirger 
Stra|,e 3 T 
—Nichael Ti>chlerei X 58 Milabet Slt 10 T 
—5T illjelni Sdjultot Bucbeiiau Tchwalbocher 
Strate Ot T 
—J illi Jlilbljaii N 37 iLeihCiiEinger Slt 2 3 
—2 >Wij t'ielo Sefr Manenbl ifhaiinccftt 41 
2ot|djat ^ran, ti|diletmiu 0 -1 Jicualcr£!tl02 
Totschcl tirnit Uauhn 031 humtmer Sir 28 
—frniit Sifchlir 0 11 jnilctCurict Slt 10 
Gui|l »iiriilct SW 11 (»toiilceienili ') 
—Jtnrl <laii|iit Karl l)|l fefjieii|e( in 11 
—Keiiiei iiichlet X W 01 (Sijlaiict Slt 13 
Totschcr C sai 2i|tf?Itt ''laitulhi Julm >lr !I 
Zotjifiiill i). ml Sdjlo||ir 'lllglieiiidu Jiiibomct 
GliatjC 11 
Sotteiibuttr 2Mf)clm (laiiim >21 fiiau mdjlr 8 
Dotter ’o i| Jlaii'iu XOu liciiuifutbotsir Elt 33 
—Siiibolt ['in Hnuc't Jicniirffiib'PaiiloluetJUlceOO 
Jlilljiliii iHaml SW 08 Sdjiiücujir 'l 
—iiiilhclm Tuchler 0112 3tuiii|urut ’llee 301 
TotlkkNieich 0>eotq Jiiqen ~iqcl Sd)lieicr|ir30 
2ottHCr veiimd) i^nuinitiNOSj'isti garbetSItlO 
Sollt 'Ilbcrt'Jiegl’aiiuiiit a3 Xcuipclhj -Babciicr 
Jlmg 42 T 
— Sollgami .ViNKiiclll Sdjimcßg ' iijbimfrrSir53 
TBlIinncrCeiiiet JJlalct Jefjlenbf Sifrfjulmttcu 
(traue 124 
Sollst pcriiiaiin f'lraphifSW lOiKärliiiTjetllictlO 
—iliiarqatcleT. eiinoiiariit N 113EchoiiilieoerSlrl4 
Soeltloff‘H niiidi T ipl Juo StcglitzBeiiziiiaiinilw 
Toljaucr ’tltreb Feinmechanik Svnitbau Bnt 
Ichtiber ) cg J 
—(ll)n|liaiia T-riualtcrc W15 3ii||ilbot|er Sir23 
—Ä'argaietc Eio Edjtutc&n (vruiielinlbiu 19 T 
— i\ai JJicdjanil X C-, llutllcifu 70 
SodctSriebrich3iigeu jbilm b|$urlnchciSlr 19T 
Süüel Sriebtid) EdilofierXjSt/ljdjcncrSIr'K) 90u 
—Jlatl Sieljet ''Ituiollii l'ofimudie Sir 10 
Socttiitf (»Icoij Pauiiiilcniejin Staut b|'sltmb 
betqslr 20 T 
—Michael l'ialet N20 Gici,ict|ir 10 
Sofiltrgt ebrtch 2ape0gcich '(bletjl/i 5«l)|labler 
Leq 21. T 
Helmut jlniiim SO 10 J!iiidm|tr 5 T 
Soubcif IhcoborÄomef! fXSW’l UJordilrSS89T 
ToudiklietUlii|lao "Inilreich SW lä ilLilhelmilt 11 
Doubl»!»» Carl flaufm Lichielfld Cmseufir 32 T 
Toiibnidtl) Alex Jtoiism N\\ 87 SitmgLi i|et2T 
Soittiraitmüarl Planen X 54 illenc Edjouljaultr 
Elrabe 12 T 
SoulS So Ingenieur!!, itmei bi £ieliii|lebletSlr 15 
Smtbn 3o|e| Juidjiieib b42 2 a||erlor|tc 15b 
Sougtud ikniaimn üj.ut ü’lajor a 2 vctiii.bl 
Sroljnaiitt Sie 50 51 
Wiiulher Lb Le> In a 3 2Ct(i urtb| ’ia<|atii|cOc 
Slrn^e 27 T 
— Sem ledm ’lpin Caiifimli vai)iii|ieiii|lr l(a 
—imcciil ilapeUiustt &ilmet b[ Ptinzregenlen 
lltabc 1 T. 
—Lallet Äa>ora D Gljarlb 'licmutguiaKec 15 T 
Zoumitd'Stiibtrmdnnfclisabelf) Piaiii|l titune 
iv nh 1 i it 3itobcmi)ci j() E T 
Soimcr Innen 3!echit iliat Vt 12 äilljeiflr27T 
£onm8 Uetluib Sltldjgcldj 034 ävcibeinceg 20 
Soiipnit^oKiSicuinicti NO 18 ilaubebetiicrSIr 
‘i.t 91 T 
Solid (rüst iiidjljall taiitqiu ploraproincimbt 11 
—fcrid) Seimloptiiiibeiil Zehlcndf tileorgeii 
llratze 10-11 T (4!o|t Schlachlcusce) 
—ifflnllcr Tr öc!dja|l»|uhr £choiu6g Jiojciier 
SirasiC 3 T 
Soitfctf toi 6cll).’(rli|lin 9!etiucfeiib| eoi|imct|lc 40 
-£llo Lacket 017 Ateclanet Sir 9 
Soitsfiu Gl)ti|ltiie grau oticbeitaii Ftiebtich 
2!iilf)esm»jilau 2 
■Stil! ©eiicratlciiln a 2 fcsjarlb EdiiKetsltOSIO 
Soitlw6 Rrani i)iechlrbei|l faWoi öilfchmu 
Sltabc ‘15 90 
Soinvcnna 
•*3 Soiiiueiiga KmbH 23s)i'f(<onipotl Ghatlb 
Sieilmet Sir 50 T. 
Souwco Jan S Huhraesch Sidjlet'lb Pe^ialoz;!. 
Ilrabc 4 T 
—Jean Buchhalt Lichlerild flabcllcnlueri 1 
Souxodlh yugo bletlrr Jii|lal.al WC2 Jt(ei|l|lr3 
Soiijctlc Jobamiit Jiim Zehtenbi Eilet grig 
EUau» (i'ofl Echlachh ii(ee) E 
Slatler Stiuiiliiiatßeljle of Steil hebin Sir 56 
Solle Harald Schaus’.et Gljatlb Sreberirmilr 2 
Sobifnt Einil Dr phil lliitocr! Pro, Zehlendj 
ktjnrlollcitbuigcr Slt 2 E T 
Sobifl statl Jfstiifm Ghatlb Eo|nirtei|'r 1 
Souigo jfabtieio Siipil W15 taiileiier Slt 23 
Dowoldt Anna Lw Spanbaii i(iit|cheibetJ3eg23a 
Start 06 Telegr Sefc N 1j3 iSidjcrlitt 70 
—Jiidjarb Peuiioiiar SW'OO itochiic 51b T 
—Leinet 3tml=iat ^khlenbs Am ^eibehos 9 T 
SolvaU ticorg SredjilCt Epaiibnii 91em|djcibet 
£lta|,e 35 E 
—Lallet Bool-ban Muggelheoii Etranc 001 
$oball’|d)ev (taiu E 
Sowalski Johann Gipctieiil N043 58arniiii|irll 
Sowc Anna @emii|c ’liciitollii J?utba|tr 11 15 
'füllst Saunt N 05 IDnistirilr 53iv 
—Aiiquil 3u|djiieib tiidjlcnlig Sdienctsir 29 
—(ilijabeth Giqenliim Jieuiideiiüi Jieii!>ei!^lrl54E 
—brich Medjaiul ibil()clm5ni(j Lindenallee 20 
—buch 3iqarrcii()btg X05 Tornlr 9 T. 
—(£rn|t Ittjrm Elegliy Nitlelsir 4 
—(tiluiu l|Jni|ifpubagoge IlLimduibf Resiben, 
|lt(i|iv 151 T 
■Rill; faiipuäjeaiul COcrichoiielu $i-mnrd|lt 14 
—ciietltiib Biirotvotiich Pantulu ''lotobnhusir I 
Cicbiuig sitau 'Uicbirsdioiiljauieii toctiuaiieiiilr 
Sltaijc 33 31 E T 
Karl "uiiiret \\ u7 i'ulouiiit 52 
—I'iai Edj!o||ci X 05 Uoclinec Sir 8 
—O Oiileiib Ob Juipell i)ied;u Slit Lichletilb 
WtaScii]lr 32 E 
—Cllo Cbermiir SW 2ri Silurfiet)ii 40 
—Cllo £b Saichinciimitr X 05 Joguilt 41a 
—Cilo Schienn XO 55 äiaugatbeiitr 37 
■'laut oit|curiii|lr Sichlenüg SCilhcImlli 23 
— taut Sd)lo||et J.ill)clm*tii() Liubeiiatlcc 22 
—'Jleinljoll SaiiU’caiut 0 34 2orell|it 7 
Jlichatb Beaml i R X'24 Angi |l|lt 04 
—Richatb il'uiiiit Anilin {Jtiebciuii 2aiimt3|ir5 
—'Jiubolf Milchhblg Echouebg tiolciipt 20 T 
—fallet SJioitleut S£eiijcii|ec Pislorm^it 100 
Withetni ISinlaiitec !)icumtsi 3lotb0ahii|lt 33 
—1.1(11 i'iidjljatl leget Striche 37 Toire (chc; 
Hau° E 
—Ä-illy Banlbeainl Zehlenbs S.o[,lijcg 15 
—IMlij Kaiisiii ^anfow B u;fit41 
Solocbcil §ntz flohfeii^Mg 017 gnebrtdjäiclicr 
Straße 15 i.’ohu gticbndj*ielbcr Sir 20 
Somtlcit biislau Sagemrlimlt W 30 Sintbaronai 
flrnuc 13 
Soletrn Gurt llhriimch '5nligeii)ce itirldjallee GO 
—i&illt) Schlo||et S03j Otameiiflr 198 
SoWibal Anna Slaherm Jüiliuctjborj Joachim 
ITneirich Sir 9 (Pojt ynleiiie.) 
—Gtisabeihitranfcipitcii X043®eorgeii[uch|U41 
—Hugo Jlaufm lanfoiu Sleegetflr 27 
—< . 'b geucrlotljiin Echonebg Safjm‘r34 
icDnc- S 12 fiiiiscnujei 42 
-Ludwig Lb '|o|i|djofpi X’ ,8 AnilaiuciiaUcc 24 
—Mailha Po|la|p|t li'culollii Jlsenhi'l 15 
—Sl'alln (IcDuet SO 10 SBrucfenltr lb 
Sowibcil 1'(iis Speisehaiu X 24 Cramcnbiiiger 
irasjc 51 
Towidril Tibets fltaflwiiihi XW21 Nalljenowcr 
ElraHc 53 
August StcUncc X'54 2Mcr|ir 19 
grauj l'iilchgclch N 05 Aiutlcrbamet Slt 4 
Helene llmietei SWr29 ''(tublili 10 
fteimaiii! Sdiloiict X20 Ttonlheimer Elt 21a 
lUumn 2clep(ioiti|lm X2n Slellmet Elt 20 
Soiutboff lia'alia Stuiolljpi|iuiW30 l'aljre ilher 
Slratf 21 
Iotvi(tl>artSlab.)a()lm|ln9i5rie6ciiaii.yiaiitcit- 
betgllr 12 
Toivitz Qeotg Sdjlonet X\\ 21 PcrlcbcigctSItöl 
Toliilch S Gigciiliint Tahle n Bn iiinierjlt 34 T 
SoctuU Emil Maurer SO 30 liegniyt @k 0 
Sojr Leo Jtolomalwr (yriu elvalö<5ot(l Stomgl* 
weg 116 T. 
-Mat m firailivogcnlic] iiiiuicr^bf L-ithelmL- 
aue 10 
Toriabed, L. Pri°aldo,enl, Dr, "lrzt, N\V87, 
iötiKtcuallce 7 T G 9 Tietg. 2140, vrbiiuetl 
Briiileiiallee 7, 0—7. 
Toyczmann Jakob Echuhhblg NO 18 ®t graul« 
lurlir Etr 87 T. 
Sogt Sliigiij! EisenbreherLichlcrsld Schulte Sai z- 
Slrafcc 20 
—Stil! Schlo(|et Lichlenbg (fniamidilc 11 
—Ä,ax Hobler X20 Etotfholuiec Sir 10 
—9!uboti JJctloalt'-öeaiul Sreploiu gotslhnuc allee 4 
—Slstllcc Mcidjvb?lrb 0 31 ('kalbender Sir 10 
—Willy fiohlcnljblg N055 2Bcibciibur<ict Sir 09 
$ol)6 fcblvatb ünuplumim a S Ingen Friede- 
iiBii Sliitiemaiirtj]lr48 T 
—Erich Echlonet N Ugmiboilr 12(PostPt»tzeufee) 
— HermannSlablinspeklPmikow Lanbauer Sl'20> 
-Satl Schlösset 0112 iS.'ühIi|ch|lt 31 
—l'iargatele K«n;l 91ngc|t Eltalau Stiebtiil) 
Junge-Slt 8 
—Cllo Ketlcel Neiikolln SScfetfir 211 
—Paul Tatnihblq SichleuCg EcheRelfir 20 
Soljcit JutiuL Kellner Sdjouebg SebaiislrM 
3ol)fa Martin Detilist Paiikow ÜBrfierlaiiiiflr 19 
Doyl gtu Etntichl N20 ©tuiiiolet Sir 17 
Karl Technik Schiiiodwitz jiaije tWilhelni.Platzl l 
Soyschk» Start Hoch N113 Garmeii Sqlon Sir il 
Sollte iliitl iicrmcfpmgMediii! X 113 (Vreijen- 
(jageiiet Sfr 37 
$0jnt 8(ngii|t Salllet N O'i 2ri|l|ir 41 
Dozimkowskr gram Jiohrleg ^>eilianiiee 
Sltaijc 228 PophaVicheä Hand 
Io?itaIla Rrniiü SleUm Spanbau Steile Slt 10 
Traaik Emil (siulucrX4Sliitlamer Slt 35 
—Katl Jtausut Ghatlb Sietjmtqflr 18 
Srant §tan; Strasllu Fuhr 3iiiöotu bolbiaitlem 
weg 14 (2raat|chcS HaiiS) 
—Snebtiif) flcUncr S\V29 Hasenheibe 47 
Irnia Anlon Spediteur X4 Edjtobcriir 13 T. 
—6(ata Scihbudierei S\V29 Öürlcslr b 
öiillai) SlraBeitbSdjannSW 01 lellotver Sir 20 
—Bari Potieiiu|tr'Jiahu3b( Siitlltniua'ber liier 
Dir 974 E 
—Liibwika Site C6ct|chöiicW Zabberlili Iti 
—Mai SchIo(|ct Itnroiu SJfjobelmibeiileig 10 
Sraüailb Frieda lija|ltu NC5 Schntslr 07 08 
SraOanbt fctich Saulcchnil GharlbffimbuicrEltj 
Grnst Gledroiitoiit Lciukwitz 1,(iualieii|lr 12 
—iant Schienet Iieplow flic|()ol,|lr 2o(, 
Trabant 1)ranj Sufjigefch 034 iEeibeiiroigSJ T 
—ffraiii Dioljtleg N5S Pappelallee 59 
iiiargarclc Jierlauj 0 31 (f.clei^ijutier Stt28 
Srabc Abott gleiidjermui Itopenict iHutiiilslr 7 
-Atsrcb Guieitliim'Atlgliemctc 'liietäroalblir J T 
—1°smist Sciu ilenkolln Siobb»i|ti 01 
—Gui|t Slia|)6 Suht Tegel Hmn°boifct Sir 8 
—Grlpin 5ii|li0aiigc[t leget Hctm'boriei eir j 
—Oskar Jiudjljall WTO VoÖcii]iaii|iii|r 51 
—Cito 3)!agi|tr SBeamt SW'fil ZeliomciElr 38 T. 
—Otto Jictd)rl) Augc|t D6ei|d)oucio 2tul| i 0 
—Paul Melallichleif Slllgliemdc Slubu oei SlrOQ 
—Lallet Stugcit Epaubait Petzotblweg ) 
—Sbittjctm ReichSb Arb 017 SJobiferiit 2 
Srebcl Wetsjntb ll(|tiiini|tr XW21 '^ciiacigct 
Straße 50 T. 
-Jlnrt Mui't AS 30 SDbUlr 18 T 
Srebciit 91 Matieiibf Manenhviet L-eg 7J E. 
—Jo|e| Maurer XC5 (!)oll|d)eb|lr 1 
Srabciole Lilhetin Krailwgnhr > 31 Meiiti 101 
Srabtr Atsons Aastw Mahl-bs llhlaiibiir 18 T. 
-Bruno ilrastlo guljr Ghatlb Snjlosjiu 14 T 
—Erna Gigeiilum Biecdt Am Slialölutg jt E 
—Gript Eteuera||ist Jlopcmd Oelliitgilt 4 
—gränz CibtiiSmillcIgejch SV15 lanlcnet Str24T. 
Stil) Pol iUcamt SWr29 llrbanflt 09 
—Hctiiianii Buchett^vis X055 Hosciiiaiiulir'» T. 
—Hermann pcn| 4so|t6eaiiit31icbcr|(ijoiiljs iu|tcr» 
|lrai,e 22 
— 'Jttqo .Sigarreit 027 ü'inqavuilr 14 T 
—ilutt Direktor Hnteniecflutfiirslcnbuiiiiii 145 7. 
—Sturl Sktiiu 2l||ijl Jiie£b| 'Am Latdbeig 50 
—Max iliaiiimer Siaibiiiaiiiutiist Ahoriiilr 30 
—Max Elubieiirat Ghartb 2chloij|ti 47 T. 
—Paul Sdjto||er X\\21 Essener Sir 20 
-illeucholb Slitioauiiiahmcopetal X05j Lnimcii 
Sytva Etr 02 
—•Jtobcrl Ttaber, Marqarinegtobhblg 025, 
3eiilr Markthalle I, Reihe 8 Slb 417—19X 
SBotjiu X053, Pteujlaiier Allee 22. 
—Walter Slaiitm Teinpethf Cbertaub|lr 100 i 
SraOcrl Aböls Siraftio fffchi SO 30 Sliuier SlrC7 
—Albert bieiitiier Sjaubau PichelSbotset Slt 10 
—Arlhut Kieker Neulolln Warlhejlr 05 
Hermann jjeniut X54 Kiilad|jt 3 T. 
—Jii'iiiv Siiui'icnn 0112 Mngqelilr 6 
—Cllo PolSctt’Jliebec|djout)| Paiilgraiitfc<£lr5 
-Siicharb Stabl Cb Jujpekl i !l! Ghatlb (iltuit» 
(IrasjC U 
—Witheti Stausm ffiarieubi TOarienjetberSlr 17 
Dradich Paul «uuprattik XW67 2iirmfir49 T 
SraOlg Brnno Tek MalerX\V87 Scoel|oroslr23"n 
—Bruno Shmsimal XW87 2ile Sl'n biiilicrg» 
Straße 13 71 
Xrabit Ceo Äastw 0 27 5lleianbet|it 55 X 
Drüblng Sttbirl Kellner iliuikoltn Glilerflr 5 
-'laut Kaiisin Matieubi ©ctsbot||ir 41
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.