Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1936 (Public Domain)

IV. Teil 
— 427 - 
Neue Köuigftr. 
413 f. n. Slllc Sd)iitenflr. 1. 
E Sdjnltze, G.. isatnl. 
(Sd)5ucöi\. 'JJlitudjtiicr 
Glrafie -18). 
fcelb, H, Jjinmübilicii T. 
Bneigeiiä, s.1., Papier T. 
Gchmir, 2[„ aßollwr. T. 
Ztieler, 51., Hotel T. 
■<r Slllc Sdliiceitflr. -> 
41.13 flcl). 3. AlejMberpldtz 
Sir. H. 7. 
<- S(lrrniii'cviifitl) -> 
46—ül iVaititellcii. 
-<r Georgentirdiplal) -> 
.52—51 E. Gbel, 91., Gigeil. 
tiimeviu '.GSnmctoalä 
Srabener Sir. .19). 
Slllgiiiter Alpcnmllch Sl.ffi. 
Llideilsanit iieiliii-SJtille, 
Sieimiltlg. t. Hanäpei’. 
feint! T. 
Belzig, Jt„ G. Mund!. 
Sini[cs). Srcupttb. T. 
SBocgtl, ff., ömiSlontl. 
Besinn, I, Strumpf¬ 
halter T. 
Sci(f)icI,5).&Cu .flrnlvalt. 
trifenhaubel 21.W. T. 
Elektro-Schall-Werk 21.0. 
GIIait.S, T)r. Facharzt T. 
griinlcl, Dr., ic„ Jmmo 
bilie» T. 
£icImcr&.6>ef;,Dr„ Steuer. 
6tmt. T. 
£>iitMiiprci]crei,,Gliarlii!t'' 
Suug’i Apoll;, „iiint 
Idllunricn 2lbler" SuTi. 
O. Gbel T. 
fllcinnnn, 21, Hüie T. 
fioiniiiiiiiaIichiiilcii=Ber> 
lag J.Jelile G.n'-.b.H. T. 
Scljmnmi, P. G. & (Tu., 
JToillcmjrohliblg. T. 
Lndwig.H, Siidjcncuif.T. 
SNeljer, H, Ccfjnribcrci T. 
Micheel, St., 3lcd)lSamu.T. 
Prensi. SJpülsjcfculnmutcr 
d. liitu. Brandenbg ii. 
b. Glciblgtm. Bin. s. 
illciifjsuciO. Tenlsdi. 
Darm- ii. SX-lcistfierei. 
bedarssarl. ßäublcc 
G. B. T. 
9iiilei',23,2cvifcnüci'iil.T. 
Sltisliflrat, Gkbr, 31. Ä. 
Zrocigbfiro Bill. eiclir. 
Sibctflliiihc T. 
Garlorin8=23cckc 21. 0., 
Ütnalqfcn 'Baag. T. 
Schallenberg.M, Rechls- 
anm. T. 
Schwinge, 2, L^ücherrevif. 
SieinfetzerPflicht.Znnnng 
SGoitinS, G.6,Scitil=23c= 
tiiebS-O). in. I). H. T. 
ITcfcl, ’S., Snbbirekt. b. 
lüiltom $criid).21.--Ö.T. 
Stielte, 21., Lankgefch. T. 
Still) Dr. 9t, RcchlS- 
cim». T. 
23olffIjeim,9B.,5Iti$ins)r.T. 
65. üü |. (i. (Scorgriilu'd). 
platz XI—25. 
Ev.GlmSmar, SJi., Jtauffr. 
(SlcnbnbelSbg.). 
Slicher, H., NcchlSanw. T. 
u. l$l|vi6nmr, G, Dr, 
Facharzt T. 
Hudrid),H..Lerüch.21gent. 
Siitimann, Slai)sd)«.T. 
Radio.Ra» T. 
Schneider, 23., Beamt. 
23alb. A!., Asm. T. 
Willslock, St.. flonfett. T. 
B71. a. tiieorgcnfirdiplag 22. 
E SBmiljocft, 21)., 
Sßiivnlicr. 
(JliSnigSbergct Sir. 20). 
E Gictcrf, lr., Beamt. 
(3jctlc>2Ulinncc=Slr.20). 
V.Borwerk,2l,Pei)v>illrin. 
Bech, M., Eibeit. 
Sicnucc, Sal!a&9}.SloIjti 
mann, Pelze T. 
Goto, G, Sjcrirclerin. 
Gril, [y, Stickerin. 
Gildener,P,Biichi>erseih.X 
Ktmpin-Zü, 21., Dr, SlrztT. 
Liltniann, G„ Seilil. 
Loser, ©., Sdjiietbctmftr. 
Siasiola, 23., strifeurT. 
Stemme, 21., 23iu. 
Schlnbach, F„ ÜSertmih. 
ES f. ti. (Scorgcnfirdjplali 21. 
E Knobloch, H., Konfekt, 
t. H. (SW19. E-r- 
Irniibcitffr. 1—3). 
V. Stamm, (?., Schleifer 
Adler, I.. itfm. T. 
I£arju3, 21., SB». 
Siitlcv. Hcdwig, Misch. 
Ficu-cl, E.,MiIitär-Effck- 
tcii T. 
ßnitnc, H.. Schnciderin. 
Mcllcin. E., Giaischneid. 
Pclcrlc», P., Qlc|chöil8» 
wall. "H - i 
CS 2lii(|ii|c, (?., jviliallcitcrin. 
'JU'iiaP, iVl., Ilhrm, 
Gmiotr, 111., Tadak. 
Glnmiii, (?., Gdilciler. 
v. Unriif), <!., Sicgijir. 
Bearnt. 
59 I. ii. Ojcorgciifirdjploli 50. 
ESubn.S., flfm. (l£Ijnrl6., 
(Uiiommicitflr. 43). 
V. Slrachk, R-. liin.’Jliiflejl, 
216ctniiiiiii, ’JII: ©ifijcr. 
Ba»i>ach, 21., Sdjlofjcr. 
Sirfimn & floljlnlaim,; 
Pclzwr. 
SBvcimcr, '3., Pilzhäiidl. 
Dcenda, G-, äUiflcltelll. 
Engelhard!, G., Friseur T. 
■trormaim, !!!(., grau. 
Örcul, B., itiauflciiiimrm 
Greiil & Soljn, M., 
üioiillcmpn. T. 
Hirsch, I., SnnitiimmiltV 
röi-f. t. 
Jas). T., SlitfloSrlritt. 
Slelal, F., Bäcker. 
Kiederling, illtnlncr. 
jtsiliu. H., Bäcker. 
Labnsch. H.. Pottier. 
Lenz, M.. ßrtl. 
Segler, T., Äw. 
Siel, ü, Itfm. 
Lutz, 21., Arbeit. 
Stichler, Arbeit. 
Müller, 21., Nähmaschinen. 
— 6'., B»chhalt. 
Nagel, .y., Sedcrljblfl. T 
Vaiewald, 2L.,HaudelSin. 
Pliuiecke, F„ tiaubtu. 
9ioiH'id)ciir,e-..<toiicii6oic. 
Piesjmann, 5., tiiiiimiiv 
aliinllc T. 
Siiiilcr, ü„ Klempner. 
Gchierlaud, IVi., Ww. 
Schirtmtificr, 33., ?(r6ril, 
Sirache, F., Singcilclll. 
Strenger, ti.. Schneider. 
5liaiiä, tz., tiürliier. 
Wiltinberg, E., aiclteiv 
aiiimlim. 
00 E Hoppe, Gl„ Jlfm. T. 
E Schinarsom, iy„ Alfut. 
Anders. !(., Porlierfr. 
21ntobn---Zemrale s. tDerl. 
Cmiüliiii'ljci. T. 
Aanniann. ti. F., G.m b.H. 
Farben T. 
Neter, «., flfm. 
®ergnmim, M., Ol'.Buch^ 
halt. T. 
SBcruIjnvM, y.&Go, 
Spcdit. T 
Colin, H., Hosonichueid. T. 
— S. Herrennwden T. 
Engel, 21., Sameithüte T. 
Heinemai,n,§..Bodei»nsIr. 
Hoppc, ®.. jtim. T. 
Jung, 6., Dr., galjiiarjtT. 
itufc, 9t., Etcmpcljbrt. T. 
Hipp, 21., Herrenmodcii. 
IViairoalb, W., Zigarren T. 
Müller. St., Olist. 
Gchlidfiipp, (?., Eleliro- 
ma(d)iitctt6, 
Gdimih, F., Treppenlaii. 
Gchönherz. S„ Herren» 
foiilclt. T. 
Schubert, !ti„ Privatieie. 
Wilde, D.,Dr., iilcchlSmuo. 
61—04 E Haiidclsslält« 
KönigshanS G. in. b. H. 
(Schinivstr. 2J. 25). 
SBerget, Uni.omt« T. 
Aurkait, E. & P. (Sggctl, 
Samciiloitfell. T 
3er Präsident des Sau. 
dessinanze.mtS Berlin. 
(Scuifeiiftelle) T. 
Deutsche ©niiuiiijrfjuhoeilr. 
öef. in. 6. 18. H. T. 
Deutsches Qiiimmitall 
Syndikat Q. m. D. H. 
EnverBeyZigarettensabrr. 
Feisenberaer, Gebr., <L»m> 
iniwr. T. 
Flcischer.F., Propaganda, 
Irilg. T. 
Hcw.H., Büsiciihalterfbrk 
381er, I., ßtilfiiriiiliirtii' 
fürt. T. 
filmII) & SSicfc, ÜJilitcu, 
fabrlln. G. in. B. H. T. 
Lictzinaiin,O.. fiom. Gcs., 
Schiihgrodhdlg T. 
MethiS,2l.,Holz»ir.Mai»i- 
scikt. T. 
Meyer, H. & W„ Kasfec- 
hauSbcf. T 
Echönselb, B., Mützensbrk. 
T. 
Schnitze, 6i„ Herrenwäsche 
Stendteii. H., A.-Ges., 
Snbrllager. T. 
BcrtricbSges. f. Gummi« ' 
Dälle G. m. 6. .fi.T 
WciiiLcrg. R., Schiirzm- 
fbttt. X 
Ul—Ul Wcisj. .v„ Söriii" 
gioühMg. I. 
SBifjc, ’JJI., Hecrenhüti 
(i). in. Ii. H. 
Wunsch, Sy., ilüiiiiiSsjaii 
üid)l|liielc. 
Würzbuig. Minna, 
Gd)ä|tej!et>j)ccei. 
05. 00 E. Seiillche« llieich. 
V. .fiiiiiDIjolliimt Berlin 
Nord. 
@eilich, 23., Blninen. T. 
Teichgräber.P., ftolütf r. 
Wedel, son.>v.,j>orbwr. 
Zcnge, E., Heizer, 
üicumaiiui'tt. ->• 
07 E lElslcr, li„ trrslii 
förinitlualii Selürüd. 
flmlic .]). 
E (Elster, 5-, Jabrlbel. 
(Oiiuiemiilb Telbriitt 
, flraße 4). 
Heinemann. H>, Sebcnov.T. 
— W., Lederwr. 
Siliert, S„ .ücrrcuarlif. T. 
fimidt, I., PelrielK'lcil, 
Hiluilt, iy„ Pföitner. 
i'chinanu, (r., ffinsliu. 
Mohr, ©., Ingen. T, 
Gikora & 9Jfol)r, Rohr. 
[djlaitij. T. 
Glö(fler,il’t., Maasischncid. 
Streich, I., Giiiridjt. 
Weber, P.. Siiidcimilr. 
08 E wie Sir. 07. 
V. wie Sir. 67. 
Elster,S., Fbrk.s.GaSansl 
BedarsSaclik. T. 
(Siiiteijcn, St.. Dentist T. 
(Scrsch, 21, itoiijiliiicu 
Jacob, tVi., Ciiige«. 
ßi'ieger, SB., Drogerie 
Lattensloin.F. fiebcnur.T. 
illegclmoim. M.. Cßil T. 
Schwarz. G'„ SiSlv. 
Zentrale d. Glilerlvcile, 
Gaömcffer T. 
09 E Söhligen, H., Echmic 
bemsir. (Sinhiivös., Ho. 
IjciizoHcriiflc. Ul!). 
Abend, £., fisiu. 
Bnunann, P., SjalnsinOt 
sühr. 
BnSIe, Plellromoiit. 
Chewruni, 2)1., Üiorilkli- 
311 licht. 
DlldaloivSki, 5„ 
Straßen!). Sdiassii. 
Härtel, H., ilcllcrmftr, 
Heyne, 21., 2Lw. 
Hildcbrandt, C., Siait. 
Jaunid), 23., filempntr. 
Jlsc, 21., Ww. 
Kinbeisrcund. M.. Jlfm. 
Lakomi, K., Slngestellt. 
Lnbeuolo.W.,Sdineid.f.D. 
Sii6raiiis(0ik,@.,3ignrrciiT. 
Nelius, !»., 2lrbeit. 
Philipp, H., Brauerei. 
äugest. 
Schulz, A., ftanbcISJiljS' 
ars>. 
— W., Kellner. 
GIroch, 83., Sthachlmslt. 
Theiling, 23., Schlosser. 
Winzig, Ksm. 
Wisotzli. SB., Friseur. 
70 E Müller, SS, Gfijjchaf 
Gtiflg. 
V. SdiÜKler, F., Frau T. 
Postamt KO 43 T. 
Aailbeul, F.L., Miitze». 
foiitnit. T. 
VilschowLli, D., ülolat, 
Alane, P-, Schneider. 
Bleich, Sti, Bügler. 
ffloinljr, O, Schlosser. 
Seifora, P., Beamt. n. D. 
Deutsche Haii#rc(lantc 
H. ©riefer T. 
Dobrin, H. M. & Sohn. 
Bnchdriiikerei T. 
Franken slcin. P,, flüseT. 
Gast, M.. Ww. 
Gcberl, C„ Haudschiilini. 
Hannasch, P.,u.Heutsch!l, 
Rohtabak T. 
Hanskuecht, (f., Geflügelt 
Jefchicn, !!, Glaser. 
Jeschkc. i.'.. Slu. 
Kaiser. H., Ww. 
itirfdjsiein H., flfm. T 
Krüger, 23, Tischler. T. 
Vcmpka, 23., 23m. 
Lissner, I., Stift. 3ia(, 
i/icdilSonli). T. 
Manasse, I., Biiidsadcn 
'grobhdlg. T. 
Mühliteiu, 5-, flfm. 
NeuhLiisei. L,  1Seav.1L 
Rickisch, Mclallarv. 
Paul, H, Pensionär. 
Plan, tz, Bandagkii T. 
Pilz, W. & Sioack. Such. 
dnickerei T. 
Preiiß. (£., Proknrislin. 
Nolenbauin. U, Bäcker. 
Nofenflrauch. 3,Dr. praki. 
Zahnarzt T. 
Nossol, 31., Klempner. 
Scharf, $(., Musik. T. 
70 Schmidt, 23.,-Hauswart 
Gdjiulliv, (f, Poilfchaffn. 
Schnitze, :11, Graveur T, 
Gdjiili, fl., Gpottleljr. 
Gceger, 91. &, Co, Edel 
lilöifbil. T. 
Ücidjecl, 21., 23w. 
Stisiiner, P., Angestellt. 
Traderl, $}., Brauer. 
WeiSz, I, Gaslw. T. 
Wiliierberg, L>, ßpenv 
sang. L 
Wolff. I.. SedeitjM. T. 
Woljcho>v,P,jUinstaus>aIt 
T. 
71 E l'irole.Zf)., 91culicrT 
(Jciedridiroda). 
V. Brote, 2t>., Berwalt. 
iMacs), 23.. ilfm. T. 
Äarz, Jj.,Jtonfe(t. schneid. 
Friedrichfohn, 0., flaffec 
t)i'oi)riiit(tei T. 
ffiiiiilhcf, Fabrl, 
icilm. Filzivr. T. 
Iacobiohn, E„ Gastw. T. 
Olle, E., Jlfm. T. 
Reichet, E, Poilier. 
Sc()itiai\,lä.,SJ!uOclfInk.l 
Cchwoch,A,L Eo., 23ä|djr 
ZaHaiifjui, E, Jlfm. T. 
SBoIlstcin, Poiilanen 
SBctlag T. 
i E -Hültncr. 3, Lilien- 
liimeiiit !B»dnpeji). 
V. Lnbitz, 3, L-w. 
Buch, IS, Finit. 
tiefte, 23, Mrobcdarf T. 
Btadjloiö, 21., crijuljm. 
Brei). 21, Fimi. 
CljImVr, :Vi, Siiisjeriit. 
6(iroii,|y.,£diiici6ci,iujlr.T. 
Goinbar 6., Stenottipsliii 
Siiiiik, 'S, iliimmetiii!;. T. 
Stcliicr,lr.,Sd)!u|imii|ir."I. 
Kitsch, !«,, Pianist, 
flolimicj, S„ HaitdelSfr. 
tiüMke, ii, Jiciiten» 
cmpigiiii. 
91c|lcl)n, 21.. Ww. 
SicSyelljal, Jt, 2ieuliiec. 
Ltlo. 23ni. 
illüblet, F, Arbeit. 
Sjnpjch, 21, 2Slu. 
Simon, Gtickerin. 
Söpcl, E„ Schneider. 
Stumei’-Slivich, 2(,2chait= 
spiclcriii. 
Wehde, 23., SlcKmach, 
73 E Haafe, E, vw. 
iüautrat. 
Becher, Ir, Näherin. 
Gifler, M, 21r6eit. 
Erdii'.ann. P, Tischler. 
Sefiijke. G, Heizer. 
Hösl, E., Müueimi. 
Krauler, 211., Näherin. 
LelvaiidowLIi, I, iSiu. 
SiiiiaS, 9t, .Hiitmad). 
Sioaif, ff., Sdjiitibci'iiiilt. 
3toiu5. H, Sltbeit. 
Dtt, *>., iüiichbiiib. 
Stark, G, Herrcnariikcl T. 
2Bichmawt, <Ä., Pensionär 
74 E iiitgeiiannt. 
V. Lehniann, E, Dr. iur. 
(W8,Französische Gir.8) 
Bauch, 21.. Slnlosatll, 
Seliger, flfm. 
Gfja8[c[,ü,£diiicibcimstr. 
Engel, G, Bertret. T 
Erde, 23, Jlellermftr. 
gtciibenSctg, P, Krasl 
lofiihr. 
Oialjler, P, 23ächter. 
(üöljlid), jt, 91äl)tiit. 
Gransch, M, Näherin. 
Henlchcl, .4, Hcilgeh. 
Hirschinann, 3t, Herren. 
11106. 
Hofsiiidiiii, E„ Feniicrputz. 
— P., üiingcnroäfd). 
Holdors, F, BelriebSIeil. 
Krüger, M, Slutobrofdjl 
iüef. 
2er;mgf,S.,Slca!lto.Ki'il)r. 
Leijerowitz, G, Schneider. 
Silk, 51, Arbeit. 
Mariiniak.B.Schloffcicil 
Siifctlo, E, Bäcker. 
Pagcl, S- Staut er. 
Richter, i!lt, Ww. 
Ringel, 9t, Bangesch. T. 
Saliiigcr, F.. Apothek. T. 
Schlief, F, HaiiSniftr. 
Siebte, 3t„ Stfin. 
Soor, R, "".enliier. 
Kimnicniia.tiiS, H, Packer. 
Wefteiidsrf, 6li|e, 
Auchhalt. 
SEiknrl;, ÜJt., Sltinsjolj* 
jjftegrmilt. 
Wolfs & Bnkoszer, 
(Sclicibeagciitiic T. 
Wolff, 6, Äfm. 
75 E Storgciiitcm, K, 
t?Ieifrfjcfiiiflr. T. 
V. iitni 0., Nechtsbüro 
(KiKv.olciir. 3). 
ilptf ßt, jlfm. 
7ü Barlel, H., 2lngeslelll. 
älimiigd-, Jl, jlfm. 
ffliillmmiii, VJi., Kellner. 
Golm, G„ Titel!. T. 
Sallmer, (?.. Vlimeftelll. 
Djilowsli. Pol. Ob. 
Wadjltnflr. a. D. 
„Gullideü" JUeineifeiv 
Hmidelvgej. in. b. H. 7. 
RlamOerg, S.'t.,Hani)tlSm. 
tilolbfiiiger, SJJ, Jlfm. 
Harlmaim, 61, flfm. 
- 4!, Fuhrgesch. 
Hcljmann, G., Jlfm. T. 
Hirsch, M,Handelä«erlr.T. 
jliic«. P, Jtim. 
Lange, B., 23w. 
iiaiifincr, H, P.(. Beaml 
Seljinaim, W, Jlfnu 
Ütinli, Vl„ Parlier. 
Leopold, 21, Arbeit, 
l’eui), V, Jlfm. 
iMIatzlc, :1’1, Dclorat. Mal. 
IViiclke, P, Wailnec. 
H'iui'jii'iiiicin, 9!,Fleischer 
iiiilr. 
Ktiiiminii, H, 91cnlncriii. 
Reinoga, 23, Tischler. 
Schad, H, flianlenpfleg. 
Schindet', Jtibeit. 
Schiuari, E, SKatirer. 
Sohiii,('J.,iilcmiuieimHrl 
Sieniphii, :1t., Pensionär. 
Thcct, 9t, Minist. 
2(iiil5gcli. 
Sagn er, 5, Haiibeläm. 
SBaidjom, H. E, SJicsser- 
Ichmieb. T. 
Weit, SA'., Schlosser. 
G a. l'jollnomitr. 1. 
E9tcblidiA,l5igcntüuirin. 
Grahl, 23., (Saitin. T. 
u. Hagen J„ 9!entnerin. 
.Voiiieiiniiin. :0f., SSi». 
iloch. 2, jiiiu'djlosj. 
Jlrüger, :N, Ww. 
Vnulcrüach, 91, Jlfm. 
Panzer, Cüft. 
Piep, 21, Sw. 
SaniaiiS, F, SäitiT, 
Saiinciibergei' & Zitier 
bar»), Pjanbleilje. 
connciißerger, P, Jtim. 
Siebt, 23, ©ourcvi). 
SUiioljki, 23., jyriicitr. 
3ittcü'ailI),S,t'eil)l)aii5T. 
Gollnowstr. -> 
17 geh. s. Golluowilr. 40. 
73 E Pfliiiim, ii., Stau 
(Giiglauii). 
V, g-tcimb, Dr, Verwalt 
(23ilmei'-3bf, Sdjapei. 
llraße 22). 
Braun, O, Schnciberinflr. 
(iosm, L, 9iriiliict'. 
(Üölchc, £>., Stammcr. 
Gitoiiinann, (f, Ww. 
Henning, 21, Slu. 
SUoiioiucr, I, Kürschner. 
mftr. 
Kohane, 3, Äfm. 
STüibcnsi Ib, L, 2lngcslelll. 
Jlolsui, >Xi., Arbliin. 
Krüger, ti„ licfbaiiarb 
Pavel, (!>.. 9ieininad)efr. 
yterfling, 21, Sportteil. 
Sack, Ü>, Seroieieriii. 
Schröder, 23., HaiibcISnt 
Schubert, I, Pfandleihe 
Zytnieli, B, HaiibcUm. 
70 E SSolff’fchc Erbin. 
V. Wolfi, 21, Ww. T 
Bcckeimaiin, I, Schichm. 
Bchnijch, E., Äw. 
Bergcmann,H,!l!enlneriii. 
Berger, B, Ww. 
Alumenlrilt, O, Wach> 
beamt. 
Bock, E, Schlosser. 
Coniad, E, Arbeit. 
Riitfler, 21, Gärtner. 
Gabtiel, S.V, Plätterin. 
®laichler,D,Sitiiiticrciiit 
©rofi, F, Schneiderin. 
Haase, F, 2(rbtriiu 
Öasn, B, 2li'6eit. 
HilrebranM, F, Friseur, 
.poheisel, ii., Arb Irin. 
S5»me!, 21, Jlfm. 
Jacob, 21., Vageiift. 
flofler, M, Tierklinik T. 
Loock, I, Schneider. 
Liicher, 21., 2lrbeit. 
iVZamim, 6, Schneiderin. 
Pmvelezek, F, Siädjier. 
Piecholla. I, Ingen. 
— M, 9tefoi'iiil)aiiä T. 
Ponlow, 23, 23ni. 
9tcichell, M, Fran. 
StoDatf, G, 2lr6lriii. 
91itwoldt, Marie, Pofl< 
oliisl. 
Sdjlieler, ®, Büslen- 
inacherei T 
Gdimidt, 23., Bäcker. 
Cchwilalla. 21. H, 
Angestellt. 
Sitiche, 21, 21i-teil. 
Weber. W.. Siertrct. 
Wridner, M., Arblrin. 
II 2i!oltj, F, «djlosfciiitftr. 
— 19, Sdjloiievei T. 
U E yiabi'iu'jd)c lieben. 
V. Slebelnnii, ii.. M|m. 
Sang?, 91, Slibeii. 
$icjtelluiitd,lr,Stätsci'in. 
Glptl, P, dlnflln. T. 
Gladow, Ö, Privaliere. 
— H, Jloloniallui'liMg. 
(«la-5, E, 2lrd)ilckt T. 
Hanian». K, Former. 
Holt), 23.,12e6eibcllcibg, 
Sattel, ii., 5cfrctiirin. 
Jla|j, S>, Fleischer, 
flummei', Ui, S.'uijdjiueii' 
schloß 
Lnbinow, Ff» Tcntist. 
Marggraff, J, 2icttiel. T 
!Viiljal|dj, F, Hei;cr. 
Slmvaf, P, Sialrr. 
Prater, L, JlapcUinflr. T 
Richter, 9i„ Tiileiilleb. 
Riller-Zdorf, O„ 2lnfd)läg. 
Möbel, H, Jlinfliuiiiljr. ‘ 
Slinder, A.. oiliatleilciii). 
Tischler, F, lltenliitiiiv 
29aimii.i & WJantnitn, 
iliaiiimlciitelimg. 
SOa E Keusch, I., Jlfm. 
VÖci'VolSljciiu). 
Abolph, Jlta'a, SJisti'kiiur. 
Sender, F, Gailw.Pächl. 
Bock, 23, flltnipiterei T. 
iUricf, C, tiiidjen'cuif. T. 
Samt?,3icit[)a,Hiiiiblcriii 
Gliai, H. 11. ü), itilirftibeb, 
Slrtik. T. 
— I, Asm. T. 
Fnd)3, M, Sditteibeiin T. 
Gärtner & Sillemaiin, 
iUialmlicnfabi'I. T. 
Slafcr, 2), ilfm. 
Hellwig, 0, Kraflw.Führ. 
•voppe, G, Stcnfiieriii, 
JlnanIH. 0, Pensionär. 
Lehman», 23, itierlvcl. 
SJtaljr, 3., Dentist T. 
91tiitede, E, 2lngiilellL 
Aollack, G'„ 2(ii,tc|lrnt. 
yiichter, 21, Fiitieiinflr. 
S1 E wie Sir. SOa. 
Brdiczka. 0,Dr,915nlgcii 
inst. T. 
Dlcinftciii, P, Di:. Slrjt T. 
Ziegler,Gmma,HauZwail. 
82 E Damrofch, 9t., Eigen. 
tnni.(GI)atl6.iliicicbcd. 
Jtrafjc 75). 
Beyer. E, Salllet. 
Falkenberg, ($„ Pol. 
Hauptiuachtmfir. 
fleil, H, 9!äf)etiii. 
iVtönnid), Helene» Wio. 
'Jlitfd), H„ jifni. 
9teiuhardt,P,HoiiiiopaIh. 
Arzt. T. 
Reiher, ®, Fahrlehr. 
•Öchlainm, E, Ww, 
Schmidt, 9t, Technik. 
I E wie Sir. 82. 
Schulz, 9t. M., Strwali, 
(Fricbciian, Sndweft. 
korfo 7). 
Fink, D, Slrüutpfe T. 
Fmeiikel, E, Er, Vlimeit- 
arjt T. 
ßfnhrmann, 23, Billard. 
fbrk, T. 
Glaser, G, Tameiitonfikt. 
T. 
Glieneke & Staijner, 
Snniinimäiitel T. 
Entmann & Meycr Stchf, 
Jnh. S. HirfdiBcrg, 
jlarlonfobrik T. 
Hetzen, ii, Släudjcnor. 
Hölzer, I, JTsin. 
JElcinii.Hcrinaitii, Satneii. 
iloffe T. 
van Kooperen & Go„ 
Bädereibedms T. 
Seiner, 6, Lcdcrwr. T. 
Licbcnhagcn, 23, 
giimncim. 
Mielke. 2t, Äonfitiir. 
Siilffi>n,H, 2Jöiei'cilic6ar| 
Polak, 9i„ü, & Sdjloorz’s 
Glsenculobrieeii T, 
Schlner, I., Pottier. 
Schmelz, D, Schnhni. 
Sd)5nfelb,(Se6r.,aiiiigcnT. 
Setzer. O„ iötaller 
Wachholz,P,S!euwäslherei 
Wiirzbnrg. M, Schäfle- 
slepperci. • 
gimmetmnmt, M. 
Herrenkonselt. T. 
31 E van ISciicgcii, Gebr., 
Dampfiväfdjeiei T. 
V. Wilkops. 9t, Jtfm. 
(NW87 Ufitaiiflr. 7). 
Berliner Dainpswäscherei 
H. 11. P. oait Genegen. T. 
Brandenburg. H. 
Bnchbruderei T. 
Seite,21, Zigarren fbrk. T. 
Diffelberger, 9t., Äetall. 
ntCi 
Fält ff, Sioiilenr. 
«1 Flick, H, Pensionär, 
vnn Gcnegeu, H„flfm. T 
Hanpt, St., Zigarren T. 
Hubner & Go, Buch. 
dtnderei. T. 
3dv. 9t, Mntzensabu! T. 
IVinlnchvnivli, !U„ Frau. 
SWatzif, W, Poilfchaii«. 
Woarf, F, 'liiiimti'iii. 
Pfikner. Jl, Setzniaschi. 
neu belr. T 
Sctligtr, Ö, Dr, ?lr;l T. 
Spider, J}„ Jllni. 
Sli'clitz,5,C[i.Pojtjchaffn. 
1. 9t. 
T»ba!> 11. Gignttensbil. 
uorm. 23. tirnnzluiu & 
Sohn. T. 
Iiiniu, G, Heizer. 
23iills)er, H, Heiren- 
ntlitel T. 
Walzer & 60, Schnljfabiil 
23(iinife, $)., Dr. jur„ 
SijiiMk. T. 
Wrndt, F, Jtonbiioiei T. 
^ndower, lVt„ Slcnliietin. 
■J3 f. a. 2)imiiin[lr. 27. 2ü. 
E .öacun.cl.'flaichib Bey 
(Priiizrogeiiltiifir. 7s). 
V.9tawioth,Panl,2>erwatt. 
Slpler, Ci, jlrtMIgefch. T. 
— G.„ jlredilgefch. T. 
Aeck, H, Geflügel. T. 
2lürger, SJi., Wachter. 
Hcntichel, 1$, norm. F. 
Buhl, ?)iedizinal-Tro- 
getie T 
Hirsch. 21, fltm. 
Jlnand1. 21- Belriebö» 
werlst. T. 
Kotze, ilt, (ünfliD. T. 
LeiSner, H, Bestecke T. 
Seibemmm, H., Frau. 
Simonien, SA'., Denliff, 
Thiel, I, Kürschner T. 
Weis), l», Arbeit. 
Bariiimslr. 
SO s. a. Barniniftr. 20. 
E PatneS, 2t, Gigeittnitv 
(Jtoilcr.'SilhcIm.SIr. 
Sir. 27a). 
(SchönhanserAlleeM). 
Söiitnler, H„ 'Jßio. 
Damidowicz, Farben X 
Eichholz, 23iii. 
Engel, 21, ffioiktlielf. 
Kiescwetter, 23, Bäcker. 
Jtleimii, 21., Sliikcr. 
Knecht, N., Äw. 
Mrngalski, (?, Ww. 
SiofrnDero, Ww. 
9tiibcn|ol;u, M, Ww. 
Schumann. B, Plätterin. 
Singer, G, Kim. 
Slockmann, 911b, 
Sdincibeniiftr. 
67 E Baningarten, 16., 
Eigenlüm. (Brücken- 
ollee 32). 
23ulbt, E-, Denlist T. 
Stiiil,H,9lciilciiempf. 
Dehmel, 9t, Former. 
Garczewski, I, fluopfm. 
Goebel, SJt, Plälterei. T. 
(Stnijtlk, 21. & H, Anlo- 
werkst. T. 
üinincnllial, F,GiIlmii$p. 
Holzet, S„ finpfer» 
fdjniiebemslr. 
flniborf, G, 23w. 
Jtleboro, F, gepr. Heilgeh. 
UKaliif, S, "9tenliicriit. 
Müllcr, 6,. flinberioog. 
Piägel, 21, 2(c6eit. 
Nudolph, SB, HanSbien. 
SiafftlM, F., Jlohlen. 
— 2k., Buchdruck. T 
Icichcil, St., Kellner. 
Uhde, G, Buchbinberinflr. 
Zehmke, E, Arbeit. 
! E Koschitzkl). E, flfm. 
V. flolchitzku, M, 2ictlDalL 
(Slltc Schönhaufer 
Straüc 58). 
2)orcharbt,H, Dr, 
Zahnarzt T. 
Brenner, I, Kürschner. 
Ellenbogen, R, Jtelliicr. 
Goldfinger, 6, Schneiber. 
Horn, G, RvchlSanw, T 
SoltS, D, SB». 
Pajatz, H, äiertret. T. 
'jiirwnte, F, ißertret. 
Silbttinami, 21, Jtfm. 
Singet mann. F, Dr, 
lllabbin. T. 
UtBan.D.,'ßellamial)incX 
80 E Sienc Jtönigftrafjc 89 
Grnndst. ErweibSgcs. 
111.6. H. T. 
V. Lacr, 21, Mlchcnsbrk. 
T. 
Bandouin, M, Stütze. 
Behrnbt, E-, Blumen. , 
Gilljnutr, M, Jtrim.2lffi|l. 
Glaser, H, ZUnrren. 
Heinrich, R-, Schneider- 
Jacob», SB., Arbeit.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.