Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1936 (Public Domain)

I 
Spiralfedern 
- 549 - 
Sportartikel 
m II. 
Franz Sauerbier 
S036, fforllerGlr 4-(S •F8DBet6.,'26l 
Dresdner Splralledernlabrlk 
Strobel & Co. 
Drosdcn N15 I Federn aller Art 
V'Ttr.: Ing. Georg Barthoiome 
ßnlin-Tcgal, Veitstr.O / C 0-8000 
$tmc, SL, ©nmittialb,. Hobenzollern' 
so nun 151. 165 T. H9, 1818. 
Gebr. Vahl 
MCi. (5haiisseeslraße 88 * Ul> - 8515 
Federn lOr alle Zwecke 
Alfred Weigel, Chemnitz 
— Spiral» und iBloltfcbmifolinl — 
SBcriiotcr: W. Stroh, Ingenieur 
SW29, Möiteltr. 12 = Kß Uiacrm. 6140 
2. Großhandel 
Tilcheiidoif. P, X (iü ^ptcngclftr. 15 
T. 30. 0351). 
8. ScrlcelHiifl 
WoiMdimikt, P, ErfjüncBg., 3mi3< 
ünirf-r Gir. 31 T. 01, 1081. 
Gimerbiei, R , S03G ftoifler Elr.-t. 0 
T. ßS, 9201. 
, Spiriiuosen 
«> - X---V „S- N! 
3. a. Rum a. SpirUaosen u, Liköre 
1. Mutation 
2. Großhandel 
3. I9rufe< ii. Ginzelljnndct 
4. Scttntuiid 
L Fabrikatia» 
s!trji,2f, N 58 Hockmeislersir. 27. 
E. Ballin & Co. 
ß W 20, yiüdictltr. 32 «F 6-6386,6387 
Dlackbntii & (So, \Y 30 SatiaioSO' 
platz •’ T. SB G. 2817. 
Staidj, L, Gbotlollcnbg., '(Tfffiifdtiih. 
ftia 2« 4 T 31, «20. 
August Breuer 
0 34, WancfiacsrStr.81 ° E8Anlrea$313i 
Malteserkreuz 
Aquavil. 
De Danske Spritiabrikker 
Aalborg - Kopenhagen 0. m. b, II. 
CöarlottP.a- 
Irarj, 
Jsetirorter 
Strato sä. 
Telefon: C4 Wilhelm «531. 0532 
Solei li. W., K5S D integer Str. 61, 
Hafrie Likör-Fabrik 
GsiatU'fj. :>, (Soeifiefir.12 • 01 Gtpl.2277. 
Hklidrich. P., SWG1 ScIloWec 6h. 60 
T. AU, 2470, 
Deuliche Spiriiuosen (Sei, G.m-LL, 
>' 58 ülitumeritr. 21. 
Snblbaitm, IS.8I.&, 51.®., EijatloliciBg, 
Gfranbcmcr üerg 50. 56 T. <& 2.4930. 
jloch ii. litcilmaiin,VltuI6Dii,8Iiiaf|af£it» 
ftrnee 17 T. g 2, 3703. 
NikdmtadI.Sr,K.Ä, SW6S Friedrich- 
lirctBc 12 T. Ä7, 3328. 
Hermann PapKe 
N 24, Auguststr. 06 • Dl, 2559 
Schraube -Korn 
Schraube-MkSre 
Gustav Sdiraube 
Konibrennerei, Prtitwalk ™ 
Vertrlebsslelle Berlin 
Besenheide 18 
Fermpr.: F 6 Baerwald 3815 
2. ötoßrjitnbel 
Brcol, O. N„ W30 Satüoro (jaflr. 32rt 
T. H 6. 6737. 
®alitte, W, S42 Sliltcislr. 3Ü T. 817. 
Vli. 2205. 
Engelhard,!!.,». O. Bode, ssharlotieiibg. 
tierlmcr 6k. 58 T. L4, 1512. 
Giemplec, R.< Nachf, A.m.bH, Gijar« 
lotliiitß., Kaiser Jrifdtiji-Slr. ICO 
T. G4, 5338. 
Hah^, E., SWG8 MMfgrafcnflr. 8 T. 
817,0055. 
Jordan, 6.ÜB-,03-t gotiibotfei Sir II. 
QoSloig, (?., ÜW 29 Urömiftr. 100 T. 
8?G, 7195. 
J»a»,g.,02ßnolfccftc.41 T. G 1,2411. 
Koelritz F. & St., Jnh- H. Stall), N05 
Gerichlslr. 10. 
Krüger, F„ Friedenaii, Sübwstlorfo 
Nr. 68 T. 63, 552* 
CrloB, W„ SW 68 Smiferfic. 8 T 
817, 2542. 
OtionmiS,iLMmcr6bf,Zii6ingcrSlU 
T. 60, 2989. 
Oslo, ftttebenan, Fehlersir. 11 
H % u.'M”. 
$n'Ual,l!l.,3eMiii6f,Ääi:(fjmg«SltlC,'i 
1.l‘>6, 2888. 
Persio», E..».Co. G.m b.H,8VV!>82uw 
kcrstr.8.SchwediicheiCaIorie-Pnnsch/ 
Prigge,O„ Gd)örc >g„ SSnrtlnrjftt. 48 
T. Tl, 4313. 
NciS.zP. B..C2 <Bucgflt.30 T. D2.910) 
Moll), H., 0112 ücnljadiitc. li T. 6 8, 
Nr. 0324. 
Schauü. W., Lcmpellil, E4ultn8urg: 
rmjt 128 T. Rö, 3566 
So!;. (f„ Jnh, JL Ectjivemincr, XXV40 
(Sobmftr. 25 T (£5, E!>4!). 
fflcjfteiit, I. G, K W40 Äiiihslr. 1 
(5 9, 24C0. 
23oCcntcrqcr, S„ j\C5 Vcnchlstl. 12.13 
T. X ü, 0531. 
3. Grob- n. Gimclfjenbtl 
St6rentt.fi., lemptl^of Seclinef»lr.l52 
T. »5, 0138 
Bork. fflimna. E(6üntC().. Meifeburger 
Slraiie 3 T. (ij, 0010. 
Broun, O„ l£fjmloltcn6g., iPIaifomftü 
limfee 4. 
SetelS, eiise. SO 36, Otaliuotjlr. 19 
T. 8 8, 7043. 
Doiiwcnga, 5-, ®. m. S. $., Tharlb, 
Seilhier 6b. 66 T. 64,16L2. 
Emiclliardt, 0.. SHeiiudentif., Äarlslr.45 
T 31), 4473. 
Flichcr 6., N0I8 SanlB6etger 61ti2. 
Führcr, (55, Snctiibmi, !Blan1age 2 
t. m i5u. 
.5öoetmann,3.,SW29fiotiluii!t$amiii 
Nr. 88. 87. T. fy2. 11G2. 
Rat, A>, SO33 Eisendahnstr. 23 T. 
F8.0162. 
Sangc.a, N113 Clolpijcht Sir. 33 T. 
©ö 1938 
Sauge."g„ N043 Neue Könlgstr. 14.15 
T. CSS, 369. 
Nadebach, Hcbvig, Spanbau» Klosleo 
Ilratze 30. 
Sdinau, M., Lichtend»., Henbrichplatz 
Nr. 15 T. 65.1204. 
Slahn, 9), Neukilln, Hohcnzoilcrnplatz 
«r. 17. 
Thietz«n,A, SW29 Jahnstr.» 7. F6, 
y[c. 
Marmund, Ä, N 65 Berichtstr. 56. 
4. Mtrlretuitg 
ASendroch, S. ER., Lichliijld, Dasein 
E(ratze 66 T. ® 3, 1431. 
Richter, 3t.. gtielcnau, Mletflc. 7 T. 
$3 S, 0896. 
Som»g6»er, feit., Paul, Slcglib 
Stitfcnlli 1 T. ®9 Slejl. 4136 * 
Wille. Georg, W30 Barbaroflaftr. 23. 
T SB 6,5390. @tiL»$erlr.l. Sommer« 
iuiibttfnbr. Heim. G. Dethlcffseii. 
Cmierzchairli, T, NW87 Huttenstr. 7 
T. 66,5917. 
WcsilicheWein-ii. LilZi:>G.in.?H, t\’02 
Wichmaniistr. 22. 
s. o. CikSre 
1. Rabtilolton 
2. @ioponbc[ 
3. Einzelhandel 
4 Groß- u. Einzelhandel 
6. Sertrehing 
1. getritelion. 
31tenmititia2U6re u. Epirituosen,!k.Bah 
4t (So., gritienau, Sefiottllr. 520 T. 
8 3, 159& 
Site, C, & So, 0112 Franlsitrier 
Allee 322 T. E 8, 3113. 
2. ®to6S«aSeI 
Bernstein. F, W8 SbabeufJr. 81. 62 
T AI, 0761. 
Böhm-r, % H., N24 @t. ^amBurget 
Striche 35 HD 2, 6975. 
Lrasch, V, Charloltendg, Sfouiclcih, 
fttafje 4 T. 31, C896. 
3jri6 & Sldiiermonn, N21 tiinicnilc. 127 
T. $ 1, 03JO. 
Ehrhardl, ,£>„ 0112 Franks,irlcrMecSS 
T. 68, 4717. 
Frach,J,llliarlollenl>g,fl«i|ec$tifbriiti-' 
Sliafie 12 T. (£ 1, 02.52. 
Ecnsch.H, Lplrituolen-ÄrobliandliiiiA 
0 31 iBatliOniirr Slt30T. E Ö, 43j4 
Gebr.Habel 
W8. linier den Ct|[ben3U*A2ftlot<t002E 
HansmarMe HaBel-Welnbranfl 
3bt«, R„ Sem. n. «puUuoltn <&xo\ 
händig., !llentüllti,!tcll(lr.2T32.02d5. 
Palbarotle I9e|clll4arl lütSiiitiluolin 
it. äBtine m.b.H, NW87 Beiissclslr. 
Nr, 45 T. CL. 1903. 
.fRljomI, 8t„ HO 18 üairtSfitrgu i(iicc28 
T. (SO, 1CI3. 
«chleicr, W02 ctcifsjftr. 18 
Siebe! Marfeeninorl 
KW1. Unter Hati Unilno 59«A1166er 3H7 
Sla6nle. D„ N:eder|diöiihs, Jdosir. 2.!. 
Slcllivai, (k, SWl'J Nicderwaliilr. 
T VI (i, 3474. 
Sttcier 81, Äfarl5f)itit, SHnltoiifleiii- 
ItiasiC 07 T. (S 0, 1152-i. 
Paul Sirajbcrgcr 
Clwrilia.Herderiir.12» VI Steinpl.30dl 
'Jtiedctlnoe n Wciut(il=lStilictiinq der 
Vereinigten Rlchlenheriter 
Mornurcnnereico. 
0. (riit]cl6oitbcI 
öariit6.G.,31eiitBIIii,gan|oslr.5T[?2,117i 
Baudanlinc, Frieda. tiW29 ji6ctcllc.7 
IVoSfcc, !>!, SW 19 Sleue Dtosiflr. 0 
T. 87, 4b20. 
Koch, MW21 Äochumir Sir. 12 
T. 61), 3302 
»krause, 31. 0 17 SUmmir Weg 37 T. 
I£9. .1107. 
fltoijtt, (f., Vnittoti, ÜRiilenbcigcr ffieg 
Nr. 17 T. 2 8. 4815. 
Strömn, .&.,H 21 Ctanun&mgct Elt.6Ci 
T. 32, 9210. 
Hur;, E, 017 «oxpriislr. 87T.69.4075. 
Mandl, Slima, N 58 Tanziger Etr. 77 
T. 34, 87.(7. 
ülatat), P„ MahlSds, Baljuljofsk. 60.61 
T. ISO, 92J2. 
Schmidt, Beil!>a, 0112  Cchreineistr.il. 
Tiedemaim, H, Schinebq, Tempel- 
lioscr @tr. 22 T ®7, 2G51. 
II. S. A, Bier, Wein n. Gvitilaofcn 
Gjpoct ©. in. b. 6, W 9 2int|tr. 26 
T. B l. 4110. 
1. ®ro6« u. Elugkitzandtl 
Ärlt, P-, Weltzense«, PisloriuSftr. 102a 
T. E6, 3277. 
91tufletauer. F„ SSeiitljMfl. it. Citör 
fiecrttHuiio, U 25 rcnjlmiet 6lt.L 2 
T. 61. 6109. 
5. SetltelBag 
Bfufetmann & Krause, W15 Pariser 
(Sltajje 60 T. 02 ÖCiua 1905. 
Flieanir, P., 0112 tituiikiiici: Sir. 3 
T. I$8, 4104 
flrarfe, Jiamm, 842 Brmtdfiiliurgslc.K 
G.m. 
b. H. 
SO 36, Toapltzer BtraDo 63 o 
i. Arob- n. Elni-lhatidel 
Glelmiif), B, SW19 fflnltilmhc 21. 22 
T. (51, 4516. 
MARLA-LAMPEN; 
T. 
Sp Irltus gltihlloht 
I. (Stuitidit 
Splritaslaoke 
I. i-’odf u. Firni! 
Spltzendeoken 
|. Selen 
ffabrikaiio» 
Frilz Dönniges yg 
Lpixcnpavirr n 5al|ttip|(lmn|if)ilic« 
Hans Borrmann 
Serliii»<5djöit(6erg 
fianptstr. 109 Tel, 01 Stephan 0224 
Generaldepot uon: 
Sdüidife stetnnuer 
WetoBrnna Eäon Brann 
Eflil StonMorfer Bitter 
Stolrtlewan-Horn Breston 
Cr-Etüey-SoraaUiiserHorn 
Klein, N lli Ilndjmtr Sh. 46 T. 
D 4, 4187. 
Reiche», A, Medrichsslb., Mrst BiS- 
mattf-Str. 17 T. (SB, 1730. 
Großhandel 
TnlsiispirituS G. m. B. S, W35 Lützow. 
uset 18 T. 82, 0426. 
J.G.Wfesenack 
H24,Linienstr.352.D2Weid2688/9 
1. $to6ril«liou 
2. Groß- it. Einzelhandel 
1. Fabrikati»» 
Gustav Barlhel 6. m. b. H., 
Oresden A2I / Sktlrtter Horst Kreß 
S 42, iXitterflr. 101 o F1 3RpL 5562 
Spej.: SpirituS>®aSfod)er„Monna“ 
Spitzen; u. TulM 
1. Bobrthlion 
2. (Ärohdandkl 
3. Emzelhandel 
4. (Bros- unk ßinjclljandei 
0. ÜJtrtreliiiKj 
1. FaLrikailo» 
Lay, Gebrüder, Beilin SW19 Jetuffl' 
lemer Ehr. 5.0 T. A7,2157. 
2. Qte&Sentcl 
Blos, G), SWlO SJeiie QSrünfty.!25a.T. 
316, 7039. 
Tohir, !ll. (i„ SWlO Ronmmnlmitcn 
flxafee 12. 13 T. st 7, 0135. 
DzialoSiynili, S..SW 19 fiouSbogler 
platt 6. 7 T. StC, 5321. 
Gromald, E, SW19 Jcnisalenier Stc 
Ute. 11. 12 T. 51G, 1530. 
Jonai & Eiern, SW19 ttomman. 
»üntemlr. 7» T. A 6, 7443. 
gaufmaim jim, Moritz. W50 Tau 
tngltnilr. U T. 3 4, 4317. 
Höriger. A, C25Raif»tSBiHeIn!-Slr.26T. 
U'iitig-©i-titjans. Cbcclottcnbg., Kant. 
fttofee 130 T. 
Spinno» & Seidel, W 8 Leipziger Sir. 94 
T 216, 0144.  
Adolf anenseli 
V8,Fri-drichNr.72 Iet.A2 ytor-4728 
fflidjocbä.St, W3VHeitbronner StltT. 
216, 0582. 
1. Einzelhandel 
Cljaclollenburjcr SpiSenhaui 53. PinI 
JiuS G.m b.H, Cljarlotlenbg., Sll. 
inerSdorser 6fr. 26. 27 T. 6 4.8821 
Gmon. (Serttub, Gbatioltentg., »ant. 
fltaBC 20 T 
Hahn, Emma. S W 68 9ZeitEti6ur$et©!r.7. 
tzammer. 3- SW19 Leipziger Stc. 73 
u 71 T. A 6, 7339- 
©tnilnwmi, Mendrl it. ®olb(tcin, C25 
ÄaiferWiihelo-SIr. 3t36 T S2.I989. 
Held & Heuer. N 65 Chausseeslc. 91 
T. S 6, 1631. 
Kausnrann, lim, M„ W50 Tliiieiitziei,- 
stcatz, 6 T. !8 4, 4317. 
Klausner, Elia. fciegtio, Rheinsir. 42 
T 02, 5633. 
2. int, 3, W8 ÜJioueiilr.GST A 2.4481. 
Spiken, Sedeii, Damenwäsche. * 
L»ewe, ©., Wilmersr«.. Berliner Sir 6.7 
T 67, 3456. 
N. Manne 
62, StoniOstC.56/57. 2eI.E2 Knpf.0687 
$iniliu8, B, iS.m.b.H, Cburlotteiiiig, 
fflilmciSbotset Str. 246 T. 24. 882L 
Riinimler. Paula, W«2 flucfiitfleit- 
dämm 73 T. B 5, COiB. 
Echmartz. (klilalieth, Äch terf, Und ine- 
skratze 42. 
Spihenwäscherei Smttr - Roinmel, 
VVO'J jturlüciicitstr.86 TSb, 1148.* 
Spidmhaus M. SdjöitetoflK.m. V.H, 
W8 Leipziger Sir. 91 T. 96, 6906. 
Spitzenhaus Arnold Soittog, Char- 
loltmbiitg. Wilmersdorfer Stc, 127 
T. EI. 6928. 
„Spitzcnknnst" GesellsAast ni. 6. tz, 
etegliü, Schlotzstr. 34 T. 02. 2230. 
4. Grob- ii. Einzelhandel 
fliumbelii, l'ubbi, Rueteiinii/Silbeim- 
Itrosie 12 i. \i3, 1271. 
C. ticrltcluiifl 
Al'erle, ö, W.'JO Cuilpolbflr. 2J 
A 5, 7730. 
Brasch, (£., SVfCS Slltc Jnladslc. 141 
T. t» 7, 2303, 
Bnchlwlz, S„ C2 Steile Sir. 25. £6 
T. li 1, 4028. 
Freien!,i,. W.. 3tfg„ NW 87 lile 
ÄOldeiibeig-Sir, 13. 
Hliuptniaiiii, I, eicalii, Heinrich 
seidel-SIt. 2 T. Q) 2, 1685. 
tiorn, Gebr. W8 ihoncnflr. :! T. 01 
^iiger 5783. 
Jtolar, K.. ilichtenbg, Ha»pistr. lb T. 
(j 5, 419u. 
Leonhardt, W, W8 Leipziger Sir, 94 
T. 810, 2228. 
Piiitl-uS. R, SWlO All« Jatobslr. 48a 
T. § 7. 5502. 
Reichenlieim. H., W8 Leipziger Str.94 
T. I1! li, 8148. 
Sdiroetin, P, SW6S Liiidenslr. 18.19 
T. A7, 2149. 
Siegerl, M, SW29 ©neifcnmiftr. 27 
T. $ 6, 1115. 
1. Kaimlalutt 
2. (Sroijhandel 
3. Einzejhandet 
4. Grotz. ii. enizcltjiinbel 
C. Vertretung 
I. Fabrikation 
,5)econla" Lport- u. Spicfottäle <B. 
111. Ii. 842 JtllürilT. 111 T, Bl 
i)tr. 1335. 
Smoriti), 91, Jnh. 91. Molander, 
N4 Cl)ausseestr.42 T.S1, 1077. 
Erich Hamann 
Plaketten, Sport-Ehrenpreise 
54, WeinbergSweg 4 ° 02 - 7962 
Heinrich, W, N24 Eisässcr Sir. 47. 48 
T ©1, 5191. 
Strittst, H. S„ SWlO 3«rufalemetflt. 
S!r. 50. 61 T. A 7, 0710. • 
„Leder Sport“ 61. rti. t. $>., gairlt. d, 
fiedct-Eporlart, isT65 I5aitnee(tr. 88 
T. D 6, 3003. 
MaiheS-ssabriken A..I8, SW68 Stillet» 
stratz« 76 T. A7. 1326. 
Marimatoc Spotlbelti'6 @. Arlhnt 
Schubert, Ntcderjchönelueid«, Ber¬ 
liner Str. 101 T 3 Obersxr. 4923. 
ROBERT NEFF 
WS7, Bülowjtr.101 o BZ tiw. 6378 
Orden,Ehren-,Fest- u. Ver¬ 
einsabzeichen, Plaketten 
Paehotd, 8t, SO 16 ftiiptmjct Sir. 99 
T. 87, 4571. 
Reichenberg. O-, SeotlatilklfoElit 
SO 36 flöpenidet 6tr. 154 T. $8 
Stc. 0690.  
Franz Sauerbier 
8030, nfoisiecStr.4-6 • F8 Oderb. 9261 
Fabrik für „Expander“ 
Muskeistflrker usw. 
Schubert, E. A., Riedecschöneweibe, 
Beriiner Gtt. 101 T. g g. 49>3. 
Ed. Sommerfeld 
SO 36, Skalitzer Straße 32-33 
s^ernspr. Samm -!>!r. Fti Oberd. 8021 
Spezlal.: Kochgeschirre, Feldflaschen, 
Trinkbecher aus Reln-Aluminlnm. 
2. i8t»B|aebet 
Sdmli.O. NW40 ThomasiilSslr. 28 
T. G5, 5125 
Schulze, P. tft., Wlo Wielandsir. 23 
T. 31, 5177. Siehe Inserat unlec 
Tennisschtaaer. * 
Siort - a«fä, W30, ©oltflra&e 29. 
Ä 7, 4870 
8. tSinsctSfluöel 
Adlcr.R. P.< S \V29!toli6n[set 2nmra70 
u. 71 T. R2, 2660. 
Aibrecht, O.» SW 61 SLüchetjtt. 9 
T. Sti, 2695. 
Angnsiin, E„ Sichlet üb, Hiiidenbnrg- 
damm 54 T. 0 3,1367. 
Bauer, H, NüS Schönhotiser Allee 52 
T. $4, 3331. 
Behnke, H, KariShoist, Trek-kowallee 89 
T. E O, 0956. 
JSefonlc"6port« it. Epielgeräle Gm-b. 
H„ 842 iRillttltr. 111 T. F1, 1385,
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.