Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1936 (Public Domain)

Dachdecker 
- 107 - 
Dachdecker ?nt II. 
lStC<s)0)Vvh) W. M’ 2ir 
'Jlr 45 T Dt., 7701 
$ad)pir*Wci 5Uenmmnl(fo 0» m b 
£üuid)oncivcibc, ^OillichmiicitlyVi 
fuai.c U3 T. 5 ' 035 
Dnntmajch, P, 2i<Mlctt, qIm f>ctbc- 
beiq "2 T (£7 7 S ’ 
^sluv G), Spaubnu, ^ilhelnilr 1501 
7 li7, 'H7‘ 
imitier 'I 3d)utnl\i • fttuipilir. 70 
T v 2.37 
Dlvpt. il, SiCQlilf, Cchrcheusir 18 
T 0> 2, 3011. 
Xislr ,'l SNV29 fioltßuffcr 2amm vG 
u 7 T Fo, 7^ t7 
)t NIL Jdjibclticmct 2ir 7 
7 D 1, 3200. 
Toiuidil'., Ir, Lidilerlld, Cli'ibclh. 
ftniKt M T Wo OHO 
Zwitxi I, 017 ttoppenür U 
H. Dreilmg & Sohn 
Dachdeckermeister 
b\\ 2», ituilcr J50I U Wnuivnlb 1771 
Sretul X »crnfi Mjlciibf, streu* 
pi i^uuilliv 27b 7 y 1 I7J0 
Tlnukt. v, ‘Zcmvclljt ssricdnch Karl. 
2 tun c 11 T (v j 210 
Utfitt O, hW-U ^iciicut'adjilr 15 1C 
t j}( sno 
tr, ^lmrloiicnl'i. ^ilmccS» 
oorfci 2lr. 112 7 G.4 OS’O 
(1 linde, v, 017 fotebud; Junge« 
3tro»,c j T (i 5 1 >75 
I11 int, V, 'Ua !ol(ii, 4 iclmd)ftr 1 2 
T V IH|I> 
Cincl D \ OuZran vaoIftrGTSOOlül 
ImimI V) ^ Wul  \-nqillctqei  2tr oj 
7 Jj 0 ()0ü^ 
Saibcr U ^ucdcnan, JUjcinur 03 T 
v t, 1 0 
5ud)u 'Jt ,^W lr)2ci\5chtr 2075(0 ~0oQ 
EdchaKerhardForsler 
SO 36, Waldemarstraße 39 T, 
ginnst j', 2rf),!mrqcnt>T u 21r 
Ut 111 T v>‘> () 12 
önitiu 2islii\m, 4 I tmcit|tr 12 T 
li7, 2s 1 
Willi freilag D“rer 
Spaitöaii ,clanfiucr2lr 5*07- 2313 
ßucbcl, S Sieg'r^ 2d)''dhouistr 65 66 
T 0;2 5,05 
^liebet 0, Schvuebg, haupiiir. 126 
T G> l 8374 
SuAv V. 2djonc('3, StÖnicutr. 47 
T v> S 57 )1 
5iid)v 7r> Spaudau, 5^lbttrd)iir 72 
7 li", 2‘ilU 
Goln U, 5r^dcuau yitctuiifr 10 
T ;, n 0 
ÖxiKrttfi, (Wintnu, NW7 ^Zmicuitr. 8 
2a ljbc(ta u l-charwerköniaucrei * 
(vtii ,vcrm br 4 7 2)7 0722 
L> 'M [ct v, SpanDiii, 2cjoinvilbct 
eir l') 7 k7, r.b7 
-ssar Huri Gierffi H 
\uim Karl (tu rth / Ilü - 11K> 
Grunewald Salzbrunnen Sir 15 
blicr, R, jtnil3l;orit, Jifjcutgolbilr. 17 
7^0, 1070 
Gf’thfn ,7 ^iaf)(.br, 2)1 uueittf;n1|tr. 20 
l iio, ')12; 
Gflunbc, VI, SW29 45 
T (\ü JJ70 
Ootbfc vi, Charlb. slaijci Fuedrich» 
21i it,c o2 
b>üuiti, i' Il G, &\\ 01 iWenttir 71 
7 3 h# 9021 
G»obi ^ Uid)tcrr(b 2t(s;tcridJici Smtß 
Jir 112 7 G)3, 1911 
^, 5lnrolu, Dorfilr 39 
Bistumes, L>, Ätaul:br» -Utlljclitntr. 28 
7. 0, eouü 
Glimm, Ccnl, \Y57 Ruinier Elr. 217. 
Ä 7, LuSU 
Fritz Gregor 
W57, KulmerSir.24 .87 Pallas 6380 
Gnimm, 21?, N'S SJoIlmcr Sir 71. 
torotljc, L?, cO JO MuZsauer 9tr 38 T. 
vS, 2110 
Gnuub,0#N20 ^odjitr 4172)G 1321 
totmicr (5, N54 ÄL Jloicittalcc  Str.11 
7 Dl. 2611. 
Ghmtbcr, 2 A„>V62 Laubgrafensir. 2 
7 B 5, 8230. 
Gutidie, 6,^4 Slrelitzer Ctr. 19 7 
D 1, 5143 
G}utid)C,iR,K4$ci3f(r 13 7D2 0U7. 
(kultier, 9f, N055 (Tannen Sylva« 
Stiiuc 5j 7. Eö, 2JOJ 
Hans Hadcrlcin 
Daclitleckermeister und Gerüstbau 
Lichieri,Flolowslr.l4 Tel 06Breltb.l775. 
Haderleus, K. Lichtelfld, HurdenVurg 
bomm LZ 7 Ä i 2U3. 
Hanuch, 5, 034 Heideuseldsir 21. 
(Snuoit ^, N 'S <2d)iDcMct Etr 15 
staiutmiiiit, Ll. *^\V 21) '-MiHivalfr 
Jllciu.2ir 2 7 a<, 0S17 
Heinrich Hansmann 
Inli Carl Hansmann 
027,511. 'tnbicniili “)• l/Joifjain0S04 
^rtitlci6 91 ‘auiii'cII)* , ^ont finfir 52 
7 ( li 
M. Harlleib 
Dachdeckermeister 
S 'x ( li \ n r^t t ii d 1 g 1 r 
—— Berlin-Steglitz - 
l^i^n^^li < 1 fi>f(.i2btpgl0(il'» 
VCibu 1 »r W lu I) n )i!i > 7 ^ . 
Ja 2 
Hni IV' 1 isl 1 1 U! 
Rudolf ffleinemann 
NW 7, Roberi» Hoch *Piat£ 8 
2cl IM JJoritiii u227 
sjcfimniiii )t, tcfld, ^ciliuci 2lr 87 
ycllivifl 4V 'uufullu, «Zuidanr 2J a 
7^2 2-01 
ticnlU, Jt, Yt 57 2rfm’fimflr 11", 
ycr>o»i, 'l, U112 flroiiciicr 2lr 7 
T tis libl 
H. Hilsebecher Dam1et!lterer 
G2j, ].in!-,(aiur Str Jj * Ll 2hl- 
yiridjidb, b W 2 J ; u uici 2fr 21 
7 o 0 2oüJ 
Arthur HoHmann 
SO i(> \\ ild« m n->tr 2 o 1 8 7^2 
VotnitaiuT veri'ci li u2 
7 «2, Jioy. 
Vo'lliwii,!, v» ^ucl>u r;'s nmt, 5uc 
brich li j 
Harry Höh 
N 1, ii)slilui|tiabc 101 • D 1 - J522 
Hoehle, (f, xS 20 iUloiiicilr 1J3 T 2)6 
Äcbd. J9'»0 
fiör, 9f, X20 Spailheliilsir 3. 
f)ocucmaiiii, I, s^3ihncr"bf, Nhland- 
fhnBc 135 
öliple, 0 112, Dlimientsialiir 26. 
Hnwe, L sJtCulo(lii, Psluqerstr. 80 7 
$‘2 uSlO 
Jnhiifc,-1 X21 Cramciitiir jer 3tr 01 
7 Dl, lusl 
Äloys ibold üesr.188« 
017, ^imd^bcicicrStr 11 o L7-2113 
Gebr. Ibold 
Sstdjöccfcunctfier 
W 35, Steghtzer Straße 92 
Tcl. L2 X'uuoiü 04% 
ot’olb y, N 53 iciftllr97 2)4,9471 
^cniid), (rv SOJi> Cuvrystr 9 
Ien^ch, V ?r, Äarzahn, DliucrSlocg 
Icntz'ichcZ Hau". 
Junq. V Lpaiidan. Aottkcsir 50 
7. C7 1658 
Kalbe. M, .N055 23tüottfi (2tr 14 
7. 2 4, 6271 
Kämpf [>,<lDpciiiffKatI|ir24Tv4,OjOO 
-Kaufmann, L, Jiculolht, Äc;eutr 63 
T 52, 1032 
Kausuuq. I, SW29 ^ofü^lr 157^6 
Baerwald 9103 * 
Kieicl,23,XOld Stiauöt'crqcc Dr 28 
Wilhelm Kinze 
Dachdeckermeister 
BerJin-Steglitz 
Leydomlleo87 o 02 Stcgl 0553 
ilirHctit, M Laukiu^,7)ei'c'ner 2ir 13 
Tiä)J 20-11 
Kleinke, W,XO55 ^ZartcjiButacrSir 30 
7. (s3, 2211 
Kllngebiel. H, X58 Daunger Str. 7 
7. D 4, 7003. 
Klmaebiel. W, N" 20 SclTcimaimftr. 75 
7. 2)4,7839. 
Klopsch, H, Niederschönh!, Planlanen. 
stratze 25 7 D 8, Cld8 
Eduard knauft 
Gerüstverleiher 
SiciifoD», IHutflÜnfimti 21 • F 2 • 9422 
Knoop, N, Lichters, Hlndcnöurg. 
darum 1117 G- 1, 1U7? 
Kockici», ^,SWl9 9ieiic Ialovstr 13 7 
,77, 2331 
stohl|tcbt,GI)r S\S 01 L3ariciibilras!r 23 
7 919, 2248 
KoUsdit, ö, Nredersdiöneweide, Spree 
ltrcrl.e 20 T (?3, 1347 
^oru.N,Gf}arIottcu6g »Pritalozzistr 102 
T ISJ, COSO. 
vcojiim >2t,Muftisr»lt>, 2li thijn2tr 0 
7 1171 
tfotfje,Ütl tr 29 7.0) i 
Jir 052 $ 
, 017 Vislbatftr 117(10 1102 
UrcbS, V, Cbccfdiiuuiuribi UlMtinl 
mutciiI)oiitr 50 T 5SJ1 
3lritAct,g,inflibinotmel, 2uiicilju ipt 
lirstftc 12 7 D7 1121 
Kulmerl, 40, fcO3o "ni'faiirr 5lr 10 
7 b 0 02 
uul)nrc, il, tiidit itsfl -TavboL'trSli 01 
Miuislit W, 2tiqliy, 2tcpl;ui|ir(iuc 1 
7. Ä2, IbOl 
ilmtctlfi B. N A yii nuilcr Sir 11 
T XI 1015 
Kmrlel, lr ^tupciinf, nirr'cr|ir 1*> 
7 R t, l'ill 
Vnmftet 91, Cchöucl i, ‘U u imnniir f| 
7 Gl, t>KH 
>2a u, 3, ^iinfDtö, Sctlmcc 3ir 70 
7 tljj 
2' nc, Ji, flopcit rf, (>hu mi er 2lr 6 
Richard Lange 
Dachdeckermeistcr Lankwitz 
stmicr^b 1! clm«2lr U • 03,011 
VcMuftuu, (v Hhvcstb , Hst\fnWr. uü 
7 (i35, jS 
iMmmnii o N0 13 niicvciinr 26 
x'cfmmiw nt Jluitirfcnb», 'Plovuiz- 
strafe 122 7 X t Ul »1 
Alfred Leisegang 
Dachdeckermeister 
\\ o, bslin r 2lr 1 > » 1 _ 17dO 
Herrn. Lemnilzer 
DachdecKcrmcülcr 
<hl/crfUii lllifiljtiir 4 
7. (i 3 xnsiciictln 1J11 
i-lcdcr ’( O 1 2t'uliilr 0 7 G 0 B518 
Uieblfc v ^fimloiicnCa Tc'(a(ü^Utr()t» 
ÜUlbC 1t ,031 )tid)(Oo!C! Ul U7GU2iJo 
2mle, K & Svdne, Bnttow k5[)mi))cc« 
ItistbC OO T 50, 0l<8 
vtdjicV, 2uicriir. 23 
7^3, 1321 
2kal)il. H, N 20 Bcllcrn m i ilroue 75 
7 2)1, 1917 
Malitz yt, W15 Lublvi^irchplatz 2 
7. 3 2 105(> 
Marchally, C, Spanbau Hvtnufct@tr 
30t 
Mucr,B Wo75cimciuiLiir 107501,1053 
Äe'idel P.Clmlolteub i, Maijer Fried- 
rrch-Str. 27 7 (* 4, oSl! 
Meihner, V, N018 -iJaBiitannfir 27 
7 E9, uj56 
Meitucr, I 031 Siufilfmtcmir 22 
7. 6 9 1102 
^ulviS, (5, 0 112 2djtcmctiir 8 
Mieliy v Hemnfcitb! PaukowerAllee 
% 6ü 7, 2 9, H02 
Miclke, 91 (Sfiailnitcnbi KirobelZdorff» 
tlraßc 45 7 I i, 397 < 
Mifflcr, 9i, "tcukollil, Jiogsttjtr 61 7 
52, 4v2l. 
9l, NW21 5cl&ic«3mci)ter» 
Itratsc 5 7 C 5, 4021 
J)Zitirocit3 9i, 9lblcrul)or, ?lm Kanal 1 
7 F3, 07ol 
Johann Moch 
2)o rfib cd ernt ctit er 
Bln.-Niederschonhausen 
SJlQitfcnburociSlr lloO8Pailkow5353 
EDCIKI Berlin - Vnnkon 
■ ■ d W I t II Ulf I i,{v Ol 
Tel D i o >7 uilt> 11 ii i * 
j ein 0 \ i * ^diulnr 'i T C1 ( 211 
1 l fi ii C l \ \\ 21 Tiiriii ii „M>T 
L i ls 
1 il i l \» fliuiftiih 17 i7Zf !s i 
Wilhelm Peters 
hV 2' fttlntr 15 • 1 f 1) icni b 17i 
seines i' Ju ihIIit 2dj a'u Zir 1 
7 5 2 "121 
4 ’crur, Ji, So i JtMlb uf i 1 ili Jl 
Ernsl Pfeiffer L 
Ovl, f'yunif'uitci IlfiC (1*1 I M{, 
Vi i' i N Itniimcntr 1772 1 m~ 
1-miTM O 1 Hont] Ur]u rlr 1 7 
Ir / 11 M 
Max Pfeiffer 
0 I. 1 tu -sjiuu 2lr 07 o Ly-1102 
"i', 2dmncbi Icinutiu ] li 
j. hiltpp ^ iN \\ b7 ^ iilluimclir ir i 
7 II t 13» I 
1 turiii, 4' JMsmcr’&t ^tiriir 13 
l i|isln o, o II Joatfdmiicc 2ti 00 
j.hcn Glir C. SOK» Kopciucker 
Ztta! c 1 *3 7 57 !7«'7 
Vvi f *1 Ktuiifffnbr,^citmu 2lr 1 $7 
7 5 1 17 ^ 
l iiMir, 5 SO i» (rhcnir 10S 
^iiidi 5, " 2olm, 0^1 oWaitbciijci 
Glrabe 8 7 G 8, 3122 
l'uiiitv ’K, \Y 15 2ir >9 7 
:s2, o5M 
)lal e, Uhr slDiemcf, iWu igc'l)cimcr 
2iiat,c 1 7 it4, 0200 
Hermann Hatte 
fmhi 1 \ u V Ii 
Dachdeckermeistcr 
Emdechunfi von Schiefer, Ziefiel, 
Holzzement und PappbedachaniSen 
0 17, bpf,lcutrS^orl I *1,8 Hi ^ uv2j 
Jiaiif, ’s, 2d;nmracrb! vof t^ollcut«, 
dämm lol 15u 
Riiutfinirnud), F, SW29 Zoffeucr 
Strafe 11 7 56, 081S 
Nclchcl 5* ^eulvlin, Pnu; ^cinbici> 
2traftc 70 
Hermann Richter 
Dachdeckermeister 
Helnlckendf. Rosldenistr 152, T. D9,1278 
Hicicl V < 2 s>ifcfjciTii 9 7 P 1,1552 
Jiicqel 2 Nil ijnnrii ii 15t 7. Dl 
v»ir. 52 0 
Waller Riegnerl? 
IJoiffnnnnslrlKo loKww 0406 
')hcma»iit, Hermann, ^v0 Jollen. 
öoriitr 17 43 7, 20o0 • 
JiiUhmulIer, C, Schüut.!>g, GßerS* 
mot.c 75 7 (9 1, 0130 
'Hichfe, flnrl, Tstcfibccftrmciiicr, 2öil» 
mcr“dr j.'fal,Onrqcr Sir. 13 7 
V 7, u r *" 
r 
Willi Moh 
DachdPckhrniPistor 
Berlin Niederschonhausen 
Bisnmnk^tr 12 13 I)8 - 2803 
JJioid), 9?, NO ü j.i n-jla ur Jlllcc 104 
7 D4, 3201 
IK'usjlprorM, N C~ Jluiwerpcner Sir 
Nr. 8 7 C 5 5817 
Müller, 5-, KarlZhost, Ttühlmger 
Strafe 11a. 
Nachtigall, P, Neiinckendf, Provm,- 
UmBe 106 7. 2)9, 1S14 
Xantn K, Lichieuradc, % 0 ,=bamer 2ti 6 
7 G O, 9103 
Jiagel, v > N20 Soldiner Skr 71 7 
D 6, 2n34. 
Nendenberger, 31, Hermldf, Durz« 
fraucitfir. Sj 
Noichka. Zjctncnice, Lehdel,ir 65 
7. E O, 07^.8. 
Noack, 5' Lichieilbg.Kaiitili 49 50 7 
E 0, 2550 
DB)f, v>, 9lltql:culcke, Girunaucr 
Strafe 12 7. 53, 7171. 
OlichittSki, J,Lichienbg,Leopoldftr 31 
7. ES, 2470 
Opprrnlcnm H,^c\Bcn|CC/^ictlir 1007. 
E6, o0l7. 
Dtiiuolb, C, ^ciliQcn|cc, Jin Erpel» 
qntnb 30 
Passara. '43, f'kfmaii vagciiir. 8 
Paul Pegelow 
Inh. Willi Pegelow 
Dachdeckermeister 
Pankow.Parkstr.28.D8  419b 
BermaonRinfllleisrti 
gepr Dach- 
tiectonmtr 
SW29, 
Jahnstr. 
Nr. 15 
TF6Baerw 
6894 
™9S1 — 
Vereidigter MUivcrst uidigor 
Bausch itzcr d**r 1 euerso/ietiit 
der rrovin/ Bnndcnburg 
1 ingt tng Lteli’nntlilrRcichs u. 
Staatsbehörden, OberpostdireklioD, 
Landesfinanz- u. Reichsbauämter 
sowie des Magistrats dcrStadtBerlln 
Ausführung sämtlicher 
Schiefer-, Ziegel-, Holzzement- u. 
Pappbedachungen 
Reparature 1 aller Art 
KodjcI/43 /Rctmcfcitbf ,Norbbaliustr -0 
Jlubolpb, G ^harlorteubg, iCintrmci 
Strafe 14 
i)hll)r, O, tiidjicrf, Kanaurcuiir. 0 
7. Ä3, 25ö)  
Willy Rusdt Dar" 
0)timciunlb,ZriU'Ciicii5lrJw I»-5200 
2aU'iD G». ^ol|nunUil|nlr Nuhllierg 
Hia'jC 20 7 53 SbO 
Sal^uaun M, ü0^6 Por dem Schle 
incheu Tor 1. 
Sollte, P, Steglitz, Slephansir 3 7 
G V, 4080 
Schaler, E.. K65 Sansibarsir. 54 X 
Max Scharn 
Ifeprufter Duchdcckcrmelster 
' 1 I iil ilfi ^11 ^ 1 s - 1W03 
'IsSösSer 
Gegründet 1868 
Charlollbfi., Maikowsklslr.67 
h! 01 WilliJ111 7377 
speZ.: Dac&reparaluren 
Richard Schilling °°°' >-«- 
S ^ V'Obk 1 ' t *» 0 I» 1 . 7367 
-dlirfKr ' 111' Cliitbo^et 
iliai c 10 11 
Ernsl SdimldiDosr 
N t 2 m il um \ 1>> , o u >20 
sdumht,' \\ »7 1 ili ifciii _"37 ' 7t Slo 
2l)iitibi 5 2tfji i, J'ui fjt i jii 117. 
ol 1, 7 .IJ 
2dwuM y>)i\x SO , Uiputif iC t 1j2 
75^ 101 * 
- Iimtdt )c» ", } (info v Viim ir il 
r ^ s >m 
-1) ituv 1t, cinn'iau '’u (liiftr -9a 
7^7, 12"1 >77 
2 Im iM i ^tvihy, finifpi o||ir 68 
7 h » Jlh 
2 iinuMfe, V, hW i»l 4lc!U ’Ulmitce* 
ct sli,c 2u 
Schölten & Co. 
Schoaebü. Sachsendamm 1 ßl Sleph 9344 
2d)ici[ifr, !(', ^tiunh ",ollen» 
öurtjlist*c il 7 Ir5 1 Im> 
2lmh 40,2i)v ib^C^ui c 1 ubiir21 
T W t>, üOll 
2-fini^, JJt, N 1 J.W1 n ir 7 2 213 0 
"dnllze, N.>. il 2mmcnnm'>cr 2ir 83 
7 D 1, ,215 
Bernhard Schwartz 
vorai Martin SchwartzASohn Geör 1897 
Berlin-Steglitz, Schildhornstr. 100 
Tel G2 Steglitz 0993, H 4, 6060 
2rf)n.nr-,y,4 Mutn i>r, iui^iciieittcn« 
|ini,c o 1 00 T $ 7, 0 Jt 
David Seibel 
inh Gebr E. &W Seibel / Gegr 1834 
SchonPberö, General Pape Sir / 01 ♦ 9477 
THEODOR 
25 & SEIBEL 
Bln.-Manendorf, 
Pnih6slra6e 26 
Tel. G 5 Südring 
1312 
2civd, £3 2c t^lsy, vc ’cnnng 24 
7 5 0, U7o 
2ctbcl, (f, ÄuuLüorii, Trai icr auer 
Strafe 7. 8 
2cibd, 43, SO36 .Hiu’fslucr 2ir 32 
7 5 8, 7775 
Simon 4l. >013 r 14 T. 
ir 3, 170 
Dachdecker-MUtte 
Gebr. Soland 
1 n h \\ 1111 b 0 I 1 n d 
Dachdeckermeister 
034, lilsitor qir 11 * 1 j 2500 
Dachdeckungen 
Instandsetzungen Bauklempnerei 
2olaiib jf 1'» Cic bcucrSir 84. 
2onti'cr ’uiifvsht, ^tiqciiir 75 
7 52 711S 
2i mbit (v, N055 Ci>rcstur 617dl 5457 
2lau6 5, t'aufüiü, ^cihucc Sir 46 
7 D8, 1531 
2iaitb, iß, GsnUctteiißi DiliuerS« 
bortet Sir lul) 100 7 li4, 1011 
Josef Staufenbiel u£3 
N018, Gr Frankfurter Straße 118, II 
wevbekofie« 
scheuen 
heißt seinen Mangel an 
rlntemehmungsgeist der 
Konkurrenz zeigen!
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.