Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1936 (Public Domain)

Brot 
— 8,1 - 
Diichbmbcr t,u II. 
ELmidt, P.. Nudow. jlöpcitirtci’5h. 
T. 80. 6J14. 
Cäwlz.Amili, ^cliViifcf, flicncralflr.12. 
Edmlvt# 26ally. Vliliilicnirsi', WtibolVfV 
etrsliic 10 T. R 3, 7S7-J. 
Cerul. iU, Witlcitiui, Noicutalcr clr.20 
T. po, oniü. 
Ceilcr.9t.,Hriedlid,osl!»..?llt'^nedrichi' 
selde 6 T. E'>. 
Genf,0., & Iso., UbmlvttfnW., Svmmt« 
rintiflr. lft T. £ 4, 3tbU. 
Clkoui. H.. & Ihmcl, N20 Vüiif'tv. 3b 
7. T ii, 
N05 Marili.2-5 7.D6^ePd. 4311. 
(2lrol)m.,y.,Nürt Lchonhauser Vlllec liU.t 
T. x32m. 
jlcirliinnmi, Iumue, Scifjcufff, S’cJ'slH* 
]Uti(;c 15) T. (£<>, -i010. 
Adolf Thiele Ä 
ÜW 87, Beusselstr. 36.37 * C 5 Hansa 3254 
Ulrich. ft, iVittiiltob, ctr.L^ 
T. 2 s P k. 
lllrirfi, vniia, S< >30 fi>rac|;fir. (14. 
Bllatuiu - Brot ’S. U}«icdi, XW 21 
Strphannr.42 T. IST», 17(W. 
Wiuklcl. lt./£cnti’risior, :Si'lfranmr. 5 
T. W 5 2iiiU. 4J.51. 
Lilllcr. bu'l'v, 0». tu. 0. N 05 ±*istt 
Utav.c 2. T. D o, t'Ul. 
*-tv, Viilitn'cirh1, Bofmfiofflr. 32 
T. W 3, 2H" 17. 
^idic. C„ SW11) 9icuc Jakobslr. lo 
T. ,3 7, UM. 
Jimmtr. M., MchtitfctuSi,, Han'astr. 3 
1 D101U. 
2. Vertrcluna 
Klciuschiiridt. P. Lailswiy.Llluak'iflc IK'. 
Neubensdorfer oö*»60 
Lc1)iii»,nMdf..^l<lle-Lli.0 ll!i-5i.5 
2. vinzelhandel 
xAnitfusiit, 3f., SW lii Trcvftcitcr Sir. 
Mv. 107. lOä T. ,17 r*nmu». 11'in 
8, Lerirctttiifl 
Sirsinst» K, Halenkce. 'E'ltchl Vichtflrc 
Strafte ti T, 7, <»711. 
Brunnenbauer 
A. Bitterhpf 
1$ r u n n e n 1) n ii in »' i ^ t e r 
— Qej?r. 1864 - 
()i‘tfi‘ntlirh wrphlij'lrr 
.Siirhv<iM?iinhgi‘r im llr/n k d»*i 
llatHiuiTksk.imiivi" 
N W 7, Robert Koch-Platz S/DI • 5530 
Brannenbauten — Banirnndüntersach. 
Bruchbänder 
:LU'fn», Brunnenbau. u. üsJ.rvtrctfiu 
fliiiuvJstC!. rurm. V. Cttcu, $\\ 11 
Wmtbccrcm'tr. b T VI!), Jini. 
$0linon>#ft. L'., . ‘ilcu^cu» 
rtllfC *J3. 
Htrfaiilu:itcr,yi.,'2KtiiiütCi\, Za.tv.Ivc» 
3!ra»;c Ui. 
J. Büttgenbach 
Wasserbauten. und Brannenöaamefsler 
Vidiieitlictj, SUucöfu. 7 • U 5- Cli' 
Louis Lohde 
Wasserversorgung 
SW61, Belle-Alliance-Str. 86 
1VI, Sinuih’l-Nr. I'H H.fi'i w. 
I ii li.i Ih-i : 
W. Hulschenreuter 
II r u ii ii c n h;« ii in ** i s t *• r 
Beeid. Sachverständiger H K 
Neuzeit). Brunnen und Pumpen- 
anlagen in jeder Art und Große 
Zentrale Wasserversorgungen 
Grundwasser-Absenkungen 
Gegründet 1807 
ViitMc, P. Vllf^liviiufc, ^oljiic^ona 
^!c,t 'M. 
McSon. C». N Jl il'ii'ubijoiipLit; J 
7. r .>. 
Weiler, .vi’ili.v'ü’vv. yiiuipin.'i 
liljmi’Vf .U'J T. li (i, 7Ö7<). 
MilschiThomas 
SW61, CroBöeerenslr.45 
Fernsprecher: F6 Baerwald 1283 
XNv-i>x>$ 
Daedlow d Pollems 
Zehlendorf 
Snjfliit?-(’li irloiri'-StiMlti* 43—15 
Tel. H 4 - 3979 
Brunnen-Orundwasser» 
Haltungen 
Tarnel. L?.. Hr.nnch'lr. 10 
Lichlenbg., Heribergstr. 140 / E 5,5211 
BrecslLCo. C£ifi*nt>üii—Iritcirgronf-Qt^* 
lintfl ^empcthor,* tiotilivl' 
Dlmtcl-Slr. ^0—22 T. 2am. Nr. G 5 
Südr. 6171. 
Torlmundec ytücfctifmu .<?. 
W7 Ihitei den 'JinJcn 50 T. x'l 1 
Ü?r. 6013, 14. 
Stahlbau Nttlcirau C*S. tu D. H.. 
mitc, Sltotjc 22 T. (10, S701. 
Brückenwaagen 
l. ^rta.icit ii. ^vtCiK'cl’sllcu 
: BränicramtaUen 
9rnmcr»^titsaqc:)l.C.^Vncr,N 532<fn>iv 
ha»;cr Vtllce.'t;.MT.25 4>utctfl23W. 
Carl Bruse 
Charlbg.,Alter PursteobraooerWegll6 
Tel. C 4 * 5239 
Clcltcoqalvailisalor (»*. m. k. H.. SW29 
Schleterriiachcn'lr. 37 T. F6. C4JG. 
KARL KUMZE 
SW 29, Boppstraße 6 
Tel. Kxpeditiuii: F 0 i>uerw. 7704 
Massen- u. Einzelartikel 
aus Stnhl umt Ki^eu 
in jVder Größe -.1(1- "Wrf.ilirpn 
Bwitnenbau- 
1. s\n0risaitoii 
>. Einzelhandel 
l\. Lertrctuug 
1. Fabrikaikon 
föitfliV Paul. Nachfl.. NO 1S, Büsckiing. 
firafee 8 T. G;-i. 2699. Cpez.: iBcai* 
bciluns'vo» Bohrrohlttt.. * 
Cimctf, Gebr., X20 Hochstr. 2-4 T. 
D4,76L4. 
Gustav Ehrcnfcld 
Brunnenbau u.Wasserversorgung 
BerllD-Ltcbtenberl, Leopoldsir. 12-13 
TYI. II5 Lirlitt-nhprg 3214 
Auslührung von Tiefboltrungcn. 
Grundwasserabsenkungen etc. 
Irirti, >*.. ÄiiHl:Of., Cssict:t’ticcr 3:r. 1 h 
T. Ei». 8745. 
OrtuictmaKir, L?. Kvpeuick, Sfdiöita- 
Unrci 2tr. 7 T. R4, W3G. 
^ührentliol;. M., Lichtml'A., ^llhelrr: 
ftra»*;c 7ü. 
fjcit-5fe, P-, Nudc'w, 9cifitf;ncv 64. 
Ernst Franzke 
Brunnenbaumeister 
(iegriindtt lSUs 
KetAöIln, Bürkn8r$lr.31«F2 Henk. 1294 
Tiefbohrungen 
Baugrunduntersuchungen. 
U'Öfc«. .<1., 2pandliu, Hol'er 2'cinwez 7 
7. 7, WU. 
Gebr. Hamann 
Brunnenbau.Grundwasserabsenkung 
ClMlolicuburg 'SeuciifaUcc 71 
J 9 Heernra^e 1709 
.vattmomi, jl., Sludow, .voffemoe^ in 
Hetzel, I., Rndow. v^.'altav’hDtiet 
Chciunee (».*?. 
Vinv» H., Marzasin. l'ierlattfrcn»fr.stO. 
HoKse, t'idiirrf., OsöcrftT §tr. 1.3. 
väliiT, 1L, LlcKtl.'ma-e, Htlvertstr. 5 
7. v 0, 897'.». 
Paul Jansky 
Bln,-Friedrlchsfelde, Treskowallee 5 
Otto Karsch 
N20,5^ricjener5tr. ltj o 04-5031 
StoM, I., Srfjontöfl.. Macien-orfer 
ÄeA 4, Lagerplatz 22. 
Uüriic, P., ^.'ichterild., Parallelitr. 10 
Kraniäi,H., Weißensee.DerlttkelÄlieelO. 
Graste, >)., Spandan, Falkc»hogcucr 
Chaussee 2^2. __ 
K.W. 
b.H. 
SO 16, Brfldtenstr. 6 ? Sm-Nr. F7 • 6336 
Ärüfler, H, X 20 Wriezeiier Cir. 18. 
Lehinatm. M., * Spanklau, Mauerslr. 
91r. 16. 
Lerche, £>., Friedrichshage», Müggel- 
fpcbamm 144 T. ,y 4, 7701. 
Lerm. f$., Lichletlbg., Ckandmavischc 
Slröfec 26.-T.*(5n,*26öl. - -»« •• 
Lielsche. Ä. ^rle-rlchShagtn Kömgftr.2 
T. (r 4, 6724, 
Krüger* lalhan 
'Ju'tvavf, :i(u>oiv, ‘Jj|i<tc!ivc»i lu». 
Ol'tlicwökl,.Uw ^ndjl'Ol; ^ctlii.ct2tc5. 
€pnn5sl«, oijii'l'tr. 2.x 
tynevolii & ^diumu, Vü'itfvll:’, iUirla- 
fUit»5C 1*> T. o ‘.'(Vt:. 
Pöihici, st., ä'isthiipf., Ciloflr.iJ5t(fiii‘» 
Haus. 
:Hohtuli, VI. XlvtH’itiif, Filter Ü'uuft 5 
T. tj t, _ 
^oetdimntiit. Vliai.LSOlOflüpcttKfvr^ir 
i’ir. KW T R7, j:o’. 
Franz Bolzen 4 Co.lnB»u«rg 
BronnBDbaa Dnuiflw.-Senk.«Bohrjerfife 
>hum;r 5tr.2^ • !' J - b»»50 
Samlale. (?. ttöpeniiT, fiailur. 41 
7. ? 4. CS; J. 
Allred Sänger .Tot? 
Priesterweg am Mitthäikircbhof 
Wohnung: Eiseaachtr Straße 68 
Rudolf Schmidt 
Bronnen« und Wasserwerksbiu 
N 24, Elsasser Strafte 53 
Tl»1.1) 2 Weidend. M)7Ho tipgr. 1H85 
Buchbinder 
JlH lulil Ahllt',, 'üliil* , Cili' ^U'O 
Ki, .Nf >ls, V.uu'  lu-i.it liu. Ii’1« 7. (> 
• 111<C1 hiiir. 
VIIn ii,Xi. t'H’tnii«\ l'suvli'ltiiif’in 
.''iviu - im.iIIci- Ji T. I ■<, njh'i. 
»(iti'i'f, „S, \\ 15 i'nl'iuiiifthti'ii, : 7. 
j, '.«»7^. 
Will, VI , MV21I 
'&kU., VI., N W Jt -!\i i.'fl’U. 1 
7. LlHl 
E. BARTELT 
S 1J Vlli’hn.riiüfi'Mt 7 VI 7, L'Cn.i 
‘^iiiihvl, «r. SWl'i Vt:i!^:nii *i) 
'■WiiiiM', ‘l'„ hW111 .’üu; i'-mi in-, ii 
7. VI«,, j'ijn, 
x'fltiMi, jV.. X51 '![ lii'-ciiliitei ?lr.O. 
7. Z1 J ' ‘O• 
‘^.itr.hf, -v. v.rtitn.isi. Tutinir 7. 
«l'iin.’t, t».. sWtn CiiifU'rtMi. 1H1 7. Ji ‘ 
Tfiiii. 
V . ii'iitycls'i1', 
5:iitv 11 7. «v", r.J !. 
‘H.tui, !'• 10 7. 
VI *5 ;7l. 
Vuf't\Miiui..'!7. 
>"'« VlU«: U-'l—* 2vei. Vliitiilcftin 
fcrci vrt'uuNt'^fiiit’i’ * 
x^ifl'VV. h'>.‘'S iiüsii&ni’iU'ti 1* 
7- iV 1, 17ii3. 
Beilincr Yin1il'ti^frci«^:^^fclif :n 
l'. v„ S\Vi •> Vll:; IV?. 1 
T.V17, 1741. 
iU’ilittci y.iitiüiiibvu'i •Sus'f'v'r. X (so. 
t'K nt. I*. v , 55W O*» '^tl.’i'liii'ir. N> 
7. vll), l'7I. 
5dti:eiber, to., gcl, Sdilfi^tr 4 7. tiü, 
l'ir. bUl. 
schul;, jvv 'J^itfölt::cc 2lr.22ß. 
5teinl’0cr. J..Rudow 3thr;c 12S,^r.ö5. 
Ttntzcr. 0., N055 Prc::;laucr Ällce26 
7. IM, 070?. 
teidjerf. 'S., ^cijjcnfft, Heiners 
-orser Sir. 40. 
C. Vatierodt 
(A. Ladermahn Nachf.) 
Bru nncitbüu meiftcr 
Gerichtl. beeideler Sadwerstanbi^er 
Llchterfelde-Söd, ZimmerstraQe 11 
Tel. U 3 üirtjtrtfetöi 5217. 
'Sciy, li., Epandau. iiMlsu'Iiit'tr. 155 
7. G 7, 536'J. 
tooln, Ä., Xttfi attnse 1119lr. 2*27. 
Sölhnann, (?., yiuhiMv, 'JifUli'UitcrSfr. 
9lr. 214. 
1. Fabrikation 
2. Einzelhandel 
1. Fabrikation 
Teutsche Vuckeye t'i. m. V. H.. SWG? 
Hcdcmanilstr. 13 T.A üvl'j. 
H. Fleischmann 
W.io, Rlchttid)ür.G5 • B 7Pall nWK 07 
Fabrik iur Geflugelzuchtutensillta 
PoPpltz,M,W57Bülü>vslr.567.Ä7,1830. 
2. Einzelhandel 
CieMfe, M.. Nachf. 8W19 , An 6er 
IcrusstlcmerKitche 27.A7 Z5ul).0370. 
Äifiönowstr, E., X 65 Llmarslr.Lladib'. 
Bg. ü 7. DV, 52lö 
C.m. 
b. H. 
Nitz ck Hagemann 
Oroßbuchbinderei 
SW65.Frtetfrlctistr.l6,  Anst 6 * Ä7,1403 04 
^eilnici t'ii'iVpoit MiiiMf.u. ViKfoirD. 
t. Vlileitest VlliiiDa .öelmcu a lir.. 
SWl'i 2»pttlcinftr. 5 7. ,»♦>,.NJO. 
St21tv.tcr^; 217.^1,27<VJ. 
DIDI ACu Buchbinderei 
„DlBLVO G. m. b.H. 
dW l'.i, ÜH'ütFvUav,^ • A6-22-“* 
’^icttiiiirtuAl,<U7i'>i-MsiiitltnileiSic l\ 
’i3:rfciat, 0.,yiCüfvll::, Prin; fitvCivri)« 
Sirar.c 2 k T. it 2. 5»b0. 
^tüö’ttl, 3leti:mciju 7 J T. 
a 0, 1155, 
Llmtttttlhal, Ä.. X51 (»iiviur, 12. 
Ä0''c, C.. SW1U ctaü’dirctl’ititr. 21.25 
T v i# 327J. 
yetidter, B., \V57 Eteinmc^'lr. 2^ 
7. B 7. 531!». 
Brauer. P. >\V ig 9iii^»rirn!lttt. lu7. 
Brenl, S„ VUtalicuiifc, <i’fr:n.incr’:r (»J. 
T. ,13, 7315. 
Llruuuiicr, O.. ^euköl/.:. Leiue'lr. 15 16 
i'iicliter, Y., Eijarlt'tifiUi.t, Alliier 
Zvibiid) Sir. 10 I 7. (5 1. l.T’.J. 
Bunge, bWll Trauer Cir. 12 7 
B i. 2«i ;j. 
Surdihtift, L. W57 P.lllas-rr. 21 T. 
y 7, 1213. 
Snscli. Ä.. X4 G»aiictv:r. (h T. 22 
'Scii'euX 1360. 
ssbon'.adi. Tb.. 5Wj f Bö^h^lr. 30. 
Clan»;, tr>., X 5t Q>it*5;tr. H. 
i£oÜm, 'S., W15 iti:r;ut':ciu''an:ml-4 7. 
I 2, 2!MO. 
(i»i:^.‘ir, SW 11) Komman^anreuür. 
Mr. 2i). 21 7.A7. 7b“. 
S 42 Craiticn*:r. 47 7. 
2olarct,.v, Aeulell.r, Zluzhasen'tr.26 
7. 52. 5175. 
Dreier. Ä.. 3pattba^, 12 7 
<5 7, 2317. :U1< 
Tunkel. H.. X113 ^üqlfriir. !C». 
Ebrr'e.E.. OJBrük-crltr. 1.1 7. Cl. 1-' K 
(rilflcl:-. 'S.. X4 Iifdi:i.21 7. 22,0337. 
JelM, 'S./.W 35 ilut'ilrticü'tu 31.32 7. 
B J, -J457. 
t'ic6a<1i, iVi., SW10 3:all’ch:ft6eifu. 1J 
7. Jv7 ^aiuic». 5757. 
iriffc, »l.. SO 16 5dmtib;!r.37. sy7.4<>0 
5ii»vr, W57 Bulctv'ir. 70 7. ^ 1 
.tlrf. 3S-L>. 
3iid}cr, ,y. Ä'.. X 21 Ei'.u^r 5:r. 5J 
T. X 2 üSeideud. 15.'*'. 
,7fitdiciV ey., K24 ümteuftr. 155. 
Fl'dier,G., ^ilmerrds., BcrIiiter2tr.3S 
7. tz 7, 20N. 
Rtfchcr, P..K 65 2fC|ir.i2 7.2 6. 0530. 
stör. 9tHclmsdf.. Mari-Haqer 'Sc.j 
>ilr. Jtt T. D7. 1.581. 
ßronf, V(., SW W Älcrattdriiiennr.79. 
Alex Franz IM-d, 
W35, gwfttntenstr.42 T.BZLflhow 1880. 
Fräödoif, Io liauna, ^'id)leubg.,Piarr 
strafe 08. 
fcit5fdte- 
Cuöttigi 
BERLIN SW68 
FRIEDRICHSTRASSE 16 
Aßl-f D 
Cco0budibinöcrei 
EINBANDE 
KATALOGE MAPPEN 
SAMMEL -ALBEN 
BEKL'AMEARTIKEL 
ABT. n 
i)opieeoecQcbeitung 
KASCHIER- GUMMIER- 
LACKIER -ANSTALT 
■STANZEREI 
BU CHBINDER ISCHE 
S PEZ.IAL AR SEITEN 
ATDÖnhofi 5511 
Georg froelich 
Alben. Mappen, Bucheinbände 
NO|\l'.ili**nli n>rr.7J --> K'i-4101 
C. Wagner 
Inh. H. Freudenberg 
XXV 4<1, A1 N>[üftbitl34 « C5-44R' 
5ilh*'it),'iH‘tüK;. VL.I'I :i! Ii »: , Afinpitiir, 
'J’ctltncv 2:r. Hr>. 11j*». 
»wilil/ ^ . hW J ilci;iv.i[t‘'cr2ir. J;> 
^•itl,rc, H.. 027 ^nuiitt't *Sm lOOTirv. 
i'ir. 571,;. 
i?»flilfia.tr, i^öraarfii*, 2uvu 
iiiTctMi'. im 7.iv Injj. 
C., S U '•'ültlHfliMr il 
Eclair, .VslKiui, Vtiliinr., ‘'.Vriifnir. 15 
T. Kii, (n7.~. 
Wcrfnrii, 4S., SOJO vUiH'fitiifer5ir. 115 
T. 0 hl'6, !• 
Hilliv, X21 Jiraelflr. 3ii 
tytltetuc, 01., Äriv. .Ku?oirfi Ällee 1) 
t r i‘, v. >5. 
Älc'.cr. H.. C.<iL'itel'^.. ^aumain:- 
»;ra^e 1J 7. l, t.i 
önsl.'M, <S., N’W7 .VuiiKiiur. ‘J5. 
*1*111. o.. j., ^fnnMiiaui’d.« 
Slnrtc 2 
"''OlMtctit-O.''J ^nr§'rr.-77T 
lypinlv, li, N O'i (r.i'jhtir. |5. 
‘!ral»et:cr, lilii.U'fih, 2h\ilu\ 'Alsrecht# 
s:ras;r 11 7. K> I*, j1»*»!. 
''•ivuwi, C, W.;o .(■'olictvmuiciiitr. C4 
T. B7. »71J. 
Öcucv. ’Vt>!iv, CliaUolleilb.f., Leibni;. 
ur<i';c t'J 7 C J. l V 
^rci", S\Y C% Znn:i,cl'l7. 0 T. VI l, 
:*{r. 317''. 
fSrid'Cit, :H.,5ptiii?flu.l?liiir!ojiutiir.lL! 
«reBlutilil’ttii'irrtt Jy. ‘Scrinfc W m.l'.Cx, 
XW7 2d);nl'aitcr^atuiii lt) 7. T j. 
276 r. 
OltiniX S„ X »'5, 2ch;ihc!h''i'tut3ir.20 
T T 0, 74:5. 
Hrtmouv Vr., ILHarlotrcril'a.. SSiimcrf» 
is^rfcr 2ir. 32 T. C4, 3:51. 
C.r Aciil.'üll. (ruiffr 2!r.42 
7. 02UI. 
Güinl er "i. 031 SciutU'r 2lr. 43 7. 
(?7, 31-4. . 
Öiitmer &'^slii^, X 54 ?lcuc 2*vn» 
fjstit’er Sti. 11 T. T J 'Seidtird 7117. 
Haa'e, C., SW 11 Zc’;aitn <2ir. 15 
7. B2. L?)2. 
•V'alut, 5t., W57 Bulcto'i:. 52 7. Ä1, 
Mr. 0W4. 
Viinfci ?. SW 11 2aar!ant"rr. 11. 
H.irjwiq,E..X I.Unirlciv'ir 113 T 21, C0h> 
t>ai; & .vontnaiüt, SW OS ‘Silklnt* 
siiaftt T. {5.5. 402. 
.ya*’ c, B-, N 54 ^micivtr.'V) 7. T 2.70.*. 
^af;furt(i. Ä>., N2° ‘4.;u:!)i'italI(C St 
7. T i> 7727., 
a . XWil ’^crft.l'fiücr «rir 15 
6eiu,'A.,Wl5iUnnCi 5:r547. ^2.4t>'J. 
j^ctntiifi, 15.151uulcitc«t'.|-» 4? antftr-101 
7. li 1, !3 0. 
Jtctnridi, tVin:tfM, ilarl-Itü, (vim&el* 
nnjn sn. 4-. 
»>etimi:iliT.'3..3pantait,2i‘ichcriptr.42. 
nclm. B.. W35 iturfürstcitiir. 31. 32 
7. B1.3709. 
.nclia yjt, SO 16, MiLaettirckvlob 4. 
Editiert, VL.(k6o.,ä\\ 2U3d)öi:ieiii»tr.5 
7. r», 3üJ0. 
ßennirfe, iy..T tealitz. Ziinmer maniürr.28. 
fcentd), ^7., LbartoUenbq.. Hrrpur. 7. 
Hcn'ch.H-, SW1-^ilcdiiir.5 7 §5. d247. 
Oentichd, G., S03l> 'Salhvmorür. 70 
■Vcrfiirtl), O., (ssjörlottfnbi^ 'Sctmarec 
’ Titane 31 T. C1, 35',«5. 
vici; ät./N’24 Cramfi:lHtrgerclrG0»6'3 
* 7. D 1, 3732. 
.ficttüdi, K., X01S Palisadeustr. 63 
7. Ii VüZ. 
Hcumatui, li, 0 27, Alexan-erstr. 39. 
7. E2. 1751. 
.Vtltfriv, (5., SW 68 Hollnnnnür. 15. 
filier, Anna, C2 Jitvit Jricdnckstc.^2 
7. isl>, mi. 
Vollmomi, (v., iVicfmatt, ont Am;cl>al 
Wr. 22. 21 7. D7. 0327. , . 
üönv*m, SWOS Flirduchjlk. -13 
X VIV, 3V31.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.