Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1936 (Public Domain)

Bierbrauereien 
— 67 — 
' Biervertrieb ztn Tl, 
Hoffmann&Gaebler "SSBSÄISS“  S036.ReichenbergerStr.158. 
■ iwl llllUilll» VMVMI VI Gaststätten - Einrichtungen Sammel-Nr. F 8 Oberbaum 0745 
b) Gräizerbier 
Berliner MONOPOL-Brauerei 
Gesellschaft mit beschränkter Haftunß 
^Lwpelhoser Aerg V / V V> titvcnv. 4500 
Hochschul-Brauerei 
K Go, (stcflr, 11,15 • B 0 l^cbb.0513 
c) Karamelbier 
ilirniicrei Twoli orieta Wiuljit, K20 
GlcIliiiciGlr.l'J T. 34 £imtb.072ü. 
Friedridi HodirÄ 
SöilSnaitct Slraije 59 / C5 - 5317 
Friedrich Mönnig Äi 
iUlii.=Siegli||, Siltilielitvajic '_’0—21 
schade, 31., & N. 027 ÜJiimucr ZStg 
Sir. 103 I G'.l, 1521. 
Schultheiss-Patzenhofer 
Brauerei - Aktiengesellschaft 
NW40, 9!ooiijtraiic li-7 
d) Lagerbier 
Berliner Biiröerfiräii A.-G. 
Abtlg. Friedrichshagen: ycicMidis. 
rwiV,iVisi(|nrlfctbainiii 164/6 «1'’4,7721 
Abtlg. Slralau: X'llt-Slmlnii lj—10, 
2cl. 115 Ächikilbrrz 5421 
Berliner Kindl Brauerei 
Aktiengesellschaft 
S11111 <t 16 « r 0: Berlin W 35, 
fflcnilcriit.7 * GauimcI-'JIr. B1, 0261 
Abt. I: !Rcurolln, 
SägcrilvoBC 14—40 * F 2 VicuT. 3501 
Abi. II: Potsdam. 
üiiifcliluiitbcrEtrafic l(i * 307111.3300 
Abi. III: Si<cisienfec, 
2id)lciibcrgcrEir.GG-0:2«EüiKciij.41Ol. 
Berliner 
Sdilojbraucrci 
AHtiengeseUsdinlt 
Berlin -Schoncbcrg 
feariSslraiFe 46-49 
G1 Stephnn 2345 (Sammr! - Nr.) 
lulius Bölzow 
Brauerei -Aktiengesellschaft 
Berlin NO 55 
Prenzlaner Allee 242-247 
Tcl. D4 Humboldt 1211 
Stimm O. IBnliiiet 91.*®., V/C2Slnt- 
fuiileiiftr. 131 T. 
Gbcti, C., Hohcnichöiibausm, Bahiihos. 
jliofcc G T. (5.0, 4580. 
Hunniirliisdie Brauerei a,o. 
Cottbus - Niederlage Berlin SW29 
Planufer 80.81 j F6 Baerw. 0306 
LiMrauerei- 
BötimisGties Brauhaus 
Aktientesellschaft 
Abi. I (Zentrale): 
NO 18, Landsberger Allee 11/13 
FaBbier-Abt.t Ei) Friedrichs- 
lmiii 8511 Flaschenbier-Abt.: 
E 0 Friodriclibhuiu 2075 
Abi. BergschloBi Ncukiilln,Wiss- 
mann«lr.31-42 □ F U Bnerw. 7375 
SdmleissMenMer 
Brauerei - Aktiengesellschaft 
.Vmi|)turtiv«ltfl.: X\Y lu,i)ioi>iijlr 6-7 T. 
l'lbt. I: Nü'VZdiöitfiouicv Vlllrt Uti-iiOT. 
Abt. II: SWGl, Sclliiefitlfli. (jriiljcr 
Liditerjelber Sir. 11) T. 
9161. III: Stija«, Snutn'ciiU. 1-2 T. 
5Mit.l\7:Vlirbtridiiiiitlu.,!Bcilni.<Blr.l37T. 
Abt. V: Muslim X, ä'inllliiiiäilraiif 
9!r. 201-20;) T. 
9(61. Nordest: XO llSonJiStncr Aller 
Nr. 24-27 T. 
Abt. 5!ot'fli)cfl:jr\V21,Slr<>mni.ll-lGT. 
Abt.Spaiidau: Sixmbaii, Vicutiibotfcr 
Strafte 20-24 T. 
Abt. Veulhcn: Sciilsjcii D.=S., Hinbtii- 
liuijdv. ü-G T. 
Abt. Hmdenburq: Hiiideuburg O.-S., 
.Ilrmil’rnijciiiir. 327 T 
Abt. Lppcl,,: Cpiidii, IViiiricnflr. 2 T 
e) Malzbier 
Berliner MONOPOL-Braaerel 
Gesellschaft mit beschränkter Ballunt 
Xcmptljjoftr äierg G / FGt'nciw.-löOC 
Groterjan-Brauerei 
M20, Prinzenallee 78/80 
Tcl. 1) ü Wuddiog 4431 
Hcmpil, (f„ XG5 «SfiDcrilr. 138d. 
Engelhardt 
BRAUEREI 
Aktiengesellschaft 
ZentralbUro: BerlinWG2, Kurfürsten- 
st ruße 1317.1! 2 Liitzow S.-Xr. 0171 
Abteilung I: Pankow, Kaiser-Vricd- 
, ich-Str.21-2!)T.D8Pk\v.  ti.-Nr.3811 
Abteilung ll:ClinrItth".,Sorhie-Cliar- 
lotte-Str.!l2T.J3\Vstd. S.-Nr.U565 
Abteilung III: Stralau,  Alt-Str.il, m G2 
T. Eä Liclitenberg S.-Kr. 5341. 
Gtflc (ScnoMcsiafieJrflitcrcljicIjc Ber¬ 
liner Aüigcrbrau. 
firenzpell Pilsner 
GrenzquellbrauereiB.Gfinnel 
WERNESGRÜM I. Vogtl. 
BUro: Berlin 
Direktor Arthur RiSbcr, Charlotlb;. 
Mommienslr. 34 • Tel. J li BleiblreuOIäl 
Scbultheiss-Palzenhoier 
Brauerei-Aklienfiesell schall 
NVV40, Roonstratic 6-7 
g) Porter 
Berliner MONOPOL-Brauerei 
Oesellstliifl mll beschränkter ifaflut 
2ciiipcll)oicr 3U‘t(iG j l-'il '-Unmo. 1Ö06 
Hochschul-Brauerei 
K G3, <2tcflr. 11/15 * I) (i '-IÖC&Ö.0J13 
h) Weißbier 
Vlf'ain. 31., RiiebtirfjSljan., Milsirlinfit. 3 
T. F 1, GSlli. 
’Scrliiicr ScifiDicr > Brauerei (Tori 
Richter, NGü StljiimiulDer «Ir. 20 
T. D G, 1980. 
Brauern C'Ja&cIS&cra W. Varrach, 
S0ÜG'Jltidjci:6ri!icr5lr..ll T.JJ 8,0131. 
Brauerei Honlenhliile 
X2U, iillitieii|lr.43 • J)G Wcdd. 302!» 
toittc« Äomiiätac 'JJIoi JJöfjitt, X055 
JJIarirnDiitaecSIr 17 T.B.l, 1353. 
Brauerei Moadit Friedrich ftodi, 
N W'il Sil&HQdtt Stt 59 T.G 5,5317.' 
öraucrei ®. £tun, S03G Ärangel- 
|!rn(ic 13 T. 3 8, 6063. 
Groterjan-Brauerei 
*20, Prinzenallee 78/80 «06 Wedl 4431 
Vcituid), P., öuljcuicfjoiitjauf., Stoje 
Lckge-Elr. 108. 101). 
9anW''5Jrtit!ianp!«ii!tif;[iitf9tra!icrti 
VI.NO.m Sliafiburoct Sir. 6—8 
T. 3 1, 2270. 
llirfiler. t?., NG5 Cchönwaldcr Sir. 20 
T. D G, 1080. 
Willner Brauerei A. G. 
Pankow /OB - 4006 
Aktientesellscbaft 
Abt. I (Zentrale): 
NO 18, Landsberger Allee 11/13 
Faßbler-AbL: KH I'rieilrichs- 
bain 8511 Flaschenbier-Abt.: 
E9 l'vicdvichshain 20*15 
AbLBergschloß; NeukÖlln.Wiss- 
mannstr,31*42 oi’üBaer\v.7S75 
^^Earpn^nac^lle^WelljeUe^^^^ 
Meier, H. NT20,i*Jic|enfir -JMT2G,:!029. 
9ieiii()flrbt.ft.,y{iintiii(156fl..2iirricsjmti)t' 
ftrajjc 7. 8 T. 155, 2900. 
Schultheiss-Patzenhofer 
Brauerei - Aktiengesellschaft 
NW-IO, ilUoitiliaüi G-7 
Willner Brauerei A. G. 
Pankow / D 8 - 4006 
f) Pilsner (Deutsches) 
!ritesgmner: 
-rf?55SR 
Erste Wernesgrüner 
Aktienbrauerei 
vorm. C. Q.Männel Akt.-Gcs. 
„ Wernesürün in VogtL 
öenern lucrtrct. iöerliit W 30, 
SiarCarolfiiili. 33 • B G ISorncI. f>2G5 
Hoduthül-Bfäll Hochgenuß! 
ilocliscliulliraiieraiBerlinN05,Seestr. 14/15 « Dfi Vpridin"05-13 
1. SaBrilalimt 
2. lfiujcll;nnbcl 
1. Fabrikation 
Wilhelm Adolph 
SW29, (Sitiiicnauflr.35 / F6- 8772 
e. ÄiiscH & ce. 
$wi9,Seiiosiian$traftei4 
IcL I-’7 Jl»mowitzG73G J Bcgr. 18GI 
LnchLMahlow, N'äl, Cophi'enitr.32.3Z 
T. D1, 3137. 
üartcl & Bulchmami, 0112, Jungstr. 41 
T. «8, 3257. 
Sütincr, O., Paiisow, Prinz.fitiniidj' 
SirnfjC 4.  
Oskar Delcourt 
ijOuO, CrnmciVit. ISO o I' S- 0'>Ü3 
Heim. Benethe sen. 
* Co. 6. m. b. H. 
I Bin. - KSpenlck. Hablsdorfer Sir. 107 
Tcl. F4 Küpenii'k 21(11 
H!Mit(, 51.. CTjailollcitlig., Eoeihcftr.44 
T. (£1. 4100. 
gricbrli$i,l1.ii.,NW2ITiiniiili.'iT. 65,5727 
Herbert Gcsdic 
N54, Zionsklrchstr. 28 / 04 - 8707 
91., Vichleurade. Siinisbcrntt Sir. 
") . 55 T 010, 1)010. ' 
ItariHelmann&Co. 
Gegründet 1904 
Fabrik Kompieller 
flaslsiBiienelnriclilnnften 
SO 36, Skalitzer Straße 8 
(Koltbusser Tor) V 1 M|il. V1R8 
Cicilic, 'Jl,X 65 5cmi|lr.55 T. 26,bU50. 
Heinrich HeneriS^ll 
Koltbusser Efur 39. -10 • F SOberbaum 51S2 
i)0!!ui(iitu <S" tiaeblci stehe am Kopf 
der Seite 
Rudoiph Jaene 
SO 16, Brflckenslr. 13 a Tel. F 7 lann. 2320 
Bierdruckapparate 
Reparaturwerkstatt. 
H.jdcbsli, 3«r 0 17 Muhlenstr. 70. 71 
l. E7. i:>2i. 
Heinr. SjungeHlnl t Co. 
80 3<», W.iltli'mzirbtraßo 04 a 
Telt>)>hon F8 Oheihaum 4.*)10 
I 
August Kallinich GmbH. 
Gelegenheiten 
XO 13, glichtc|tr.2 I E3 - 0265,66 
(lioiisc, O., 0 31 ctoniglbcriierelr. 2-1 
T. tf 7, 27G1. 
Gern. Krüger 4 Co.| 
Aktiengesellschaft 
liln.-Küppnidi Tcl. F4 KGp. G1G11 
Spo/.i allabrik llir 
Bierdruckapparate 
HassenlBMIutlon simtL kraalttreii I 
Hermann Krüger & Co 
SO 16, Köpeincker Sir. 112 
Icl. F7 gaimoroil) Stjti 
Komplette Gastslittenelnrtcbhuiten 
Richard Krüger / «mr 1862 
017, Lauge Slroijc 7 • E9 - 3164 
Sctj. Reparaturen au ütchuttoceu 
Väljiteii I tieitniigcii / IBiciappaiaicn 
— Seit 1900 — 
Albert Kurtz 
G. m. b. H. 
SW29, Urbanstraße 67 I 
l’G ll.ii'niald 7882/83 
Bierdmckappamfe~ 
" reinigungs- "%S 
ansialtm ^ 
i3crlmcr-'i'ierIcilitng-fUeiiiiqmig-3 Plef, 
"iibioiii tootbdä, SW20Wii'clitrmii- 
'Un>ie 5J, T. o fi, 7331. • 
örtioro, tr., Meistens«, Pfjatlolleii* 
Immer 2li.5l T. |?G, 1017. 
Baitb, VI., i'luitoHn, .fliKitbcrtsir. C3T. 
S 0835. 
Karl Gänd - Willy Grob 
0112, Knorrpromenaie 8 ; es mt. 
Wot6cl3,e.,SW20flJiici|ciistii(lr.53T.t'G, 
*Jlt. 7331. 
eolbiimim, H., (isinrlollcnCii., PolZ. 
bamer Sir. .11 T. t£ 4, 0383. 
Voli.e.,X58 3ran|citi)iir.21T.I) I 8in1), 
oulfe, :Vt-, IWcifjciifcc, CniiglioiiSfli. ‘27u 
T. ISO, 1.171. 
Paul JulKe 
X2'l, c.ljlijfbciPlr. 11 » I) G -0917 
Julie, 1)1., .ttoiiiabvfiijsje, Am 51 uihfit* 
l'trn 19 T. li II, 7027. 
Jlaboil), ^., X 11,1 WidierKIr. 16. 
J!oulj,'il>.,SdjoiKt'(i.,üauplitr.llUT (81, 
VI r. 4870. 
jUrnicmtiim, <>!., XWsV ältiiiiclilr. 10:i 
T. (£'.), 03U1. 
•flulju, (f„ (Sliailutieiitia., Sophie Cliar» 
lolleii.Str. SO T. I % 5851. 
.Kleist, P-, W 57 Sltiiinieliflr. 15 T. 
A 7, 2■•77. 
Mieltt, &i., Usiniloilcubii., iltaiiucuflr.S 
T l£ I, 8775. 
i'i'uioiu, 91., 031 Boihaatiier Sir u. 
I. E 8, 0732. - ' 
Clli),lVt.,ii1nibni(inni'tuil,‘lilalmiciiflr.l 
T. T 7, (1-120. 
Ctlo, P., (iljarlolleiibp., Sopljie Etat. 
lolicivSlr.' .15 T. 5258H. 
Peientckti, lllidjaifi, SW 61 Xrttfciiiib- 
straßc 12 T. K 0, Onll. 
Plulippi, jV„ SW 11 Siliiiiirbrroci Sir. 
-Jir. G T. i» 2, 36 Sl. 
Pisoke, V-, Itoitiabshollt, Soliiciiiir. G 
T. ICO, 8250. 
Bernhard Riemer Ww.l 
Desflläilsst.: H4. Sfllfötenlr.4 H1.37761 
JJlicsoItit, P.. X 20 i'oollantftr. Gä GJ 
T. 21. 878 t. 
SSBicr, SS.. H\V 10 ülnncitilr, 17. 18 
T. 37, 4108. 
Müller, L., SW G8 J)immcrflrai;e 1> 
T. 912 ulora 2137. 
ileiuttonn, (5i., ÜOu'j'ätilitt Slr.2GT. yS, 
VIV. 70. »5. 
Ctilci-3, 9., Sltqlih, Schlostslr.26 T. 
ti 9,1051. 
Paiilmami.A.. d42'Srn:tbeit6ntäfir.GI> 
T. 917, 2.131. 
Pteb. K-, 0 112 Xtaiilfurlcr 9Mtc ’ilS 
T. (Eb ‘Jliibr. 0378. 
ilti«l)«ibt,^.(i ,K 2u  Bellctmmuiitr.SU> 
T. Dl Vnimb. 1880. 
Dlomiiioluilv 'S., 027, Andrta°>lr. 39 
7. (.'!> 0110. Joliiliiiljuc, Diebutloi 
rtparahiicii. * 
ff. Sdiadilmeyer 
Lichterfelde, Jägcrstr. 32 / 0 3*4081 
W. Schulz «H 
Buninenstr. 1G1 Ttl. ])5 jiiucla 1718. 
Sargt Erich. "W 57 üSmttiftlbljlr. 12 
T. Ä7, 8008. ' 
Lollmer, ii.. NW 87 Sdjlckwiqer 
Ufer 0 T. E 0, f555. 
Äaniaik, ?(., SW 23 Biitiirimui'.r. 3 
T. S G, 3G00. 
ffltrlli, öl, Sb!iIiiifr3bf.,?(iiguIlaflr.27T. 
,vi7, 02^7. 
'Bit’ciilljftl. 31., S3ti)jc«itc, 6(tot(i)iltiv 
biirger Sir. 55 T. (iO, 1017. 
Zeusdinec (!.. K4 (£ljnii|iroiir. 45 T. 
T 1, 4500. 
2. Eixzclhaniel 
Hechel, p.."Vlcutullii, glujljafnt'lr 00 
T. (>’ 2. 507.1. 
Meiigcs, (f, 0-!l Peiersbiirgec Sir 2 
T. C 8, 847«. 
Schul,, -v, N 20 -Wirmiur 30 T. S li 
3!r. U030. 
Schulze, finlsjr, SncStaait, Stubm- 
raiKlijlr. 37. 
Sdmlit. 91., X G5 itflfltr Sir. 1, T. 
D G 3836. 
«legemnim, M., 031 Weidenwe,, 37 
T. (?8, 2620. 
Slcm|tii|tr, $., GUrlflllmfcij., Sprct» 
iiuiste 6 T. (S 4 7821. 
Bollmtr. 38, X\N s7 Schltkw ger 
Hier 0, G553. 
Sic|tiillinl, SL, Blai>ke:.bg., Siiostc 30 
9U. 30. 
S-ilbgnibc, 25., RahiiSdI., Sttiii. Uj 
T. ly 4, 0GS7. , 
tiocrttr,y, 017 Seljmeflr.D T.C'. 0,18. 
Bierkulör 
^raiicici'inib'yicimcrciOct'tur’ailtfcl 
Bierleitungs- ^ 
reinig urtgsmiiiel 
H. P. &. Co., SOy. Mi'pc« 
. nutet <®U. lo*2. „Movit". ' 
Bieraiphons 
j. Siphon: 
Bierverleger 
j. Su-r 
M 
I8r«bha«bel 
SiUictiiisjc $invohic65>@ef.. WI5. 
.Uiir|iit[lciibnmiii 14.15 T. 51 2172. 
«tut;, 'Jt, NW87 SwiMlittt. 25. 
Dickmaiin. Sl., 031 yoDbeliitft «lr. 22 
T. (r 7, 02 
Tulieri.Wilhelm::»!,. Pu»j Satt« 
ritlj Sir Gl.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.