Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1936 (Public Domain)

Ausfuhrgeschäfte 
-19 — 
Ttnsstetterversicheruttgctt :m II. 
^xx^xVv- -x,vxr"'v '■■ ^ 
s Ausfuhrgeschäfte \ 
«, a. ExporigcsdtSfie 
(Sie Ijier niifjl ciiiflclrojcnc« Sinnen 
find bei den üclr. Branchen uerjcicijitct.) 
A. Babadjanian & Co. 
SW19, Roßslraße 21-25 »EI- 3079 
®ai(f,(f.,WläX«liltncrSlr.l6Tja,3Gäii. 
IBaiuiiaim, SB., S-12 Moritz,ir. 23. 
itiftin, Sli., W 15 Sächsische Bit, 07 1. 
81, 4512. 
Beil, B. ii. Ss„ GfjairolleiiBfl., Tahl» 
mwutifr. 9 T, I», 2708, 
Blau, 6. P.. Srietenmi, Mainaucr 
Strafte 5 T. H6, 3530. 
3hcbl,&,SW 10 SU)bel)tr.2  lT.2I6.130r, 
Brillant, 33., W C2 Äillciibirgplav 1 
T. B l. 1121. 
GaSpatiui, I-, W15 ’Sraniciiiutflifrfjc 
Strnfie 32 T. 32, 1837. 
Go6moh llniltb Scjlilc Worti St. ©., 
Soiitmid, Gliinbelsjstr. 4 T. @3,3840. 
Compain'aTecnica (sl.m.li.ß., W9 Her¬ 
mann ®6tinj«£lr. 6 T. 4) 2, 8051. 
Eialelit&.voljtc Sncr., Gharlollenbg., 
«Itiblrcuflv. 48 T. 11,5940. 
GMjim. o. H., SW 68 Riticrstr. 50 
G[tciwil), R, NO 43 Siene Aöniqflr.ll 
Gvima 4>onbtl$6ei.in. !>.§., Wo titime 
(Irafic 8 T. SB 1, 4088. 408!». 
6tt>ort ■ Agentur @. m. 6. H., W 35 
•Ulndilr. 4 T. B2. 11*40. 
ßtPüilHin (?cporl«ct. m. 6. H., XV 7 
linier dlii Linden G5 T. 91 1, 57311. 
ffctfc H., Schöncbcrg Bogberasir. 2 T. 
<81, «WO. 
Fkhmcr & Go., ©onbctlflcf. m. 6. H. 
GtjiU'lotlenbiirg, Sljbeijir. 57. 58 T. 
Fischer, Sdjnalicl & Gu„ W 35 Siallsjäi« 
lirchttr. 10 T. B2 Sil». 2752. 
Fricdliriiii, Öuft., SW10 Komman- 
bmitcuitr. 20. 2 t T. 317, 074ü. * 
Ginrnn, G., S42 SlIrranbriiienftr.03.04 
T. A 7, 1076. 
ffiingoli, Gli., GfjorfotlenCg., Rrichsstr. 
Mir. 104 T I 9, 5020. ■ 
Harttops, (?., SWGS Sitliccflv. 71 T. A7 
Söul). 1038. 
Hecht, Pseifier & Go., SWCS 3titlcrilr69 
T, 'JL 7, U04-1. 
Hciiilciu & Co., WO Pol-damer Platz 1 
T. Ö 1, 2064. 
ßtiobtn, G. m. b. H., SW CS Slitlctjir. 
Str. 73. 74 T. 9t 7, 6570. 
Herqeot, P.,Gharlottenl'g., «efcnljcimct 
StioBc 2 T. 21, OtiiU. 
HolIanber,P.,Wili»eisdf.,Hoheiizollern- 
6a m in 47a T. H 7, 8435. 
3(d)ifiiwi), T., tiilmerSbf., Konstanzer 
Etrntse 52 T. I 2, OSSI. 
Äiiljn,.ycnsjeimcr&lio.,SW19ßommau> 
daiilkniir. 20. 21 T. 517, 0746. 
itimyc, Ä., SBilincrSbf., Zahringerstr.20. 
itlBnt,S5.,S\VlS)3pi«blcw Hos, Sleni 
ffiriinslr. 30 T. A6 SJierf. 2320,2321. 
Stoben, Ü., G.ni.b.H., \V5Q lauenliien* 
l'ltaöc 11 T. ifl4, 2670. 
itrcuij, H.. W 35 ÄötHCiftr. 3 T. 9 2, 
Sir. 2401. 
j$itii3bcr„cr. E. u. G. Stont. Sei-, SW63 
Fiiedrichslr. 203 T. 912, 3041. 
LackS, ftriebr. vrait.i, WmctSiorl, 
Ärandenbnrgische Sir. 32. 
Lagoponlo, P. u. Go, SWeSÜSilsjcIm« 
- nmiic 37. 38 T. 3-5, 2000. 
Sann«', G. 31., C2 Wurflltr, 30 T. 
Leichc»,  \i.3t.u  Go., SWtiSGfjntlollciv 
i:mi;c 7s T. 3(7, 0887. 
Sitftr, 'Adolf, Wlö Parii'er Sir. 18 
T. j 2, 2S1J. 
SiufcitiaiUiliug'ou u. G'tiwt G. m.b.H.. 
HWlO 3tni|a'cmfi®ic63 T. A7.5801. 
iSiiellci», F., 5ricictiau, Go>iinaplatz3 
s. H ß. 0286. 
fiociociiibal, 12., 02 Slcnc Sticlritfjflr. 
Ar. 36 T. D 1, 7001. 
Mayer. ®. m. 6 S..SW6S Riüir- 
jlmiie 61 T. 317, 5071. 
MillubiShi Srfjoji üaiöha ®. m. 6. h., 
XV Hcimmin tiötiiig-Str. 0 T. S1, 
Nr. 0771. 
Stockt ii. Sciutuct, SW6S Msrkgiasen- 
(!m[;c 22 T. 
Müudhcim, E., S 42 Diillctitt 36 
T. 917, 6393. 
Tr.Jnz. Weltmann ii. Go,Okcrschönew., 
Sobbeiiilr. 13 T. F3. 4851. 
3iiif|['(inm, H„ SilmcrSbf., Güntzelftr. 
Nr. 64 T. H 7, 4060. 
„Lra!"OrienlkkporlHandkls^es.ni.b.H., 
W täSturfiirjteiit>nmm216 T.31,6202. 
Brrrm, 0„ Heiligciiseo, A. b. EchneisclO 
T. C 0, 7157. 
Spromo G.ni.k.H., Stfiäncfg., Akazie», 
(twiie U T. to 1, 7555. 
Cuinitc.G., G.m. b. H..>VI5Kiirfürsiril- 
bnium 29 T. I 1, 5300. 
Mein, jlrito, Wilmcrkdf., StaifcroUec 
Sie. IdO T. H 7, 5750. * 
Rcltiji, 91. F. ,i. Co., Tpaiida„,PichcIs- 
borfet Sir. 63 T. C 7, 0330. 
Rockliroh, W. ti\V68 Sliltciflr. 77.78 
T. in, 5121. 
Gort)?, P.. Gsiatlgltciisiff., Windicheid- 
liioiic 17 T. G 1, 5082. 
Snbbe ii. l£o.. 'ii!iiiin|er, Molllcjii. 15 
T. H 0, l)56."i 
£AtMiii6!l|,ili.,S\V19Vtil'iiä(tClr. 59 
T. A 6, 2157' 
Etfieib, H., Wilmeribs,, Bkchsiedtrl 
Weg 19 T. H 7, 7784. 
Schwarz B. W. in. 6. H.> W 0 Poi 
bamer Plal^ 1 T. S) 2, 0313. 
Scnro, Diocbuif & Go., ©. in. 6. 
SW 03 iiubtnsir 32-31 T. )t 7,2525. 
Sl(iiibl&Go.,Woymimi;ii@iiiiii(i'Slr.O 
T. 32, 8051. 
Edgar 0. Wchncr 
SW l>8, 51itleriii.42.43»  A7 2onlj.l50ij 
Wind, (5in3 & Go.. SW68':illc3a!ob 
siratzc 20-22 T. S17, 7301. 
A, Wülfing & Co. m.b.H. 
1W68, Friedrichsir. 231 T. F5 Ber<ra.257I 
(AO Biüch-r 6571) 
GtporI pharinazciitlicher Präparate. 
* a. Handelsauskuiifixiert 
„Adebel" Sfuälmtflti (tj. in. 6. 6-, W50 
lnucii|}ienitr. 18a T. 554 llill. 
’?(rni)t & Segel, N20 Slcllincr £lr. 41 
T. D 1, 8337. 
,, ARGUS“ 
Berlin W, Joncliimstalcr Ptr. 5 
Erledig, aller Verlrauensangeieg. 
Beste EnipfeblungeH 
.7 1 Bismairk 1821 / tioffr. 1800 
„Arista" Kunden > IleberwachnngS 
Dienst Glberscld, Erl. Stelle Beilin 
W50, Lpichernjir. 19 T. 34,2715. * 
9(nl(nnftei älteitb, W57 tiiocbtiifir. 31 
T. B7, 1211. 
StuSfnnftei Alfred Bcrger, Greditfchntz 
für 'snduitüe, Handel utib Gewerbe, 
V57 Potsdamer Ltr.64 T. A7.0832. 
SliiSluiiflei'SSctcltto, C. Dehindjeii, 
Schönebq.. Jmisbrncker Platz 2 T. 
(ii 1, 7837. 
■ Auskunftei 
Otto Kuntzemüller 
— 6egr. 1908 — 
Söitneb^., Baiptstr.162 / 61 Sleph.8118 
Aiislmiilei Siatzlioln & G", gciticitaii, 
Silji'iil!tt. 55 T. H 3, 4003. 
Auskunftei 
W, SdimmelDienö 
6. m. b. H. 
W 8, Charlottonstraße 23 
Tel. A 6 - 4501 
üluäfnnjtei Uiüucr-ttjt i'3. Zchmibt, G 2 
ilicue Friediichfi'.. 44 T. 
AuSknnfieiWerner, Benno Werner, Wo, 
Sinlfir. 21 T. S.-Nr. B 2, Lzw 4778. 
[BK Treöd. 3f., Posi,ch. 41514]* 
Auskunftsbüro 
Max Schimmelpfennig I 
G. m. I). tt. I 
W50,Kurlur«lendamml71 
31 Bismnrck 0966 am Zoo 
Kartell der 
Auskunfteien Blirgel 
Auskunltstello 
Berlin W8 
K ronenstrasse 11 
Tel. Samm.-Xr. AI Jiiger5425 
Auskuult filier 
Bezugsquellen, Absatzgebiete 
Kreditfähigkeit: Inkasso 
Behrend, 0„ 017 Lange Elr. 30 T 
ES, 3053. 
Lergholz, I., Sicglitz, Amfortaswkg 44 
T. <3 V, 2068. 
Berliner Auskunftei 
Kossow & Wittig 
\Y 35, 'Jini «arlrbab 21 ; 13 2 - 0547 
■Dii'fciiSodi.SI., WO fcU'bnmcr 2ir. 22 
T. til, 2010. 
vonBrcdow>Daue 
^ilttitrZdors. UMlxl^bcnici 5iia(jc IJ 
Tel. II 7 iZViInifr- Porf ;ii7S 
Ermiul, Beobacht, Vernunft. Preise 
AllSUIelBfUllSiCO. 
— GVgr. 1670 — 
W 8,LeipzigerStr. 110,111 T. 
Teteliio Bnro „Sinichcl", ‘Jt. Glafdiel, 
XOÜ 6ii(iuff«iirntie 77 T. 1)6, 78hll, 
Tkihlesjkii,i>., Jtiiilfl)oi|i, SieSfoionltee 
Sir. ICO T. 60, J6-.1. 
Teutsche'li^knniici ii). in. t. .ti.. SW6\ 
Friedrichstr. 210 T. 55, 2282. 
Die Anilin,'i, Uj. m. 6. .(■>., W 8 
SouDeiiftt 2Ja T. St 6, 6116. 
Auskunftei 
Ernst Doeffinger & Co. 
S\V G8, h?cli ii t zi‘ii ht v a ß i‘ 11/Jü 
Tel. A6 - 0845 
Cllerhvrst, A., Llchierf., .‘Huiftftr. 15a 
EmilFaberWiKcÄ?arD. 
\V 62, yuiciiÜci|ll)lQ|i 5. 0 , li 1-2541. 
ficsdiättsral % 
R.Lconhardl&Co. 
W57. Potsdamer Sir. 69, B 7 - 3071 72 
Oilnfj, (t.,AV35 ji! oijncfmi. jlT.i12,10;2 
ÖU'inis ilitclintftci G. in. d. H., ijW68 
Ziiiinierstr. 77. 
VonbelMii-Slimilfi C. Henzc S \YCö 
Hollmaiiiisii.25 T. ?I7, ."UiiO. 
■imitbcliauEtuitftei 3. Sitjlvevicni, W15 
Steilen ier Sir. 5 T. J 2, 3', 10. 
Hanitzsch, ’.'l., ASpenicT, Kietzer Sir. 13. 
tiartmonii,3t.. GliarlotIcnEg., Kncsebeck' 
strafte 91 t Gl. 5519. 
Hennod,. B!.. Lichtenbg., iui6oniftr. 21 
T. G 5, 2161. 
.yer|(ti, M., X 51 Sinicnilr. 53. 
NABERTk 
Kriminalw. n. D. Hl 
w g, Potsdamer Sh\ t mt 
-> Tel. B2 Lülzow 0875 ■ 
'Jliiimnale vniidi-l.'.il'ljivtinifitilVi.iii Iv.v, 
’ll1 3', !Wi)l)i'd)lli' 51 T. Ä2, .10-2. 
A.u.E.Neumann 
X21, Aniinjlstuisic 03 li i - 520 
Sieniiiiiiiii.CIgii, lityntloltrulM ..Un'uincr 
ttlniüc 10 T. „’l 0. 2075. 
Ciio, '10, Schunttm., fiiiicirir. 117 
Detektei-Auskunftei 
PELZER 
X W 7, IJoriitlK-en ->( r.i ö<> 08 
Beobachlunien / Ermllllunien 
Mitglied Reichsbund 
Deutscher Detektive 
^ hl Flora 4786 und 478T 
Jcifoii. P.,üsm[lolltiib,i., iliuitilr. 12. 
T. G 1, 3026. 
Auskunftei Lolhar Philipp 
’-Wiv'2tc<iUv» .'{Smbcnlmri^nmm OT»b 
Zcl CJ2 eti-flliv JL'OI) - Vi. 2 
Privat-Auskunftei 
und Detektei G. Stensch 
Charlotlcnlmn;:ä 
K.uitstr. 152 1 C1 Sli'iiMil. 6382 
Aushuniiei Hindenberg 
W50, Mflrntter8cr Sir. 29,30 
1! 4 Hav.irin 34s0 
Jntcriiaiionale Tchntzcomvagnie f. In 
dustri« u. Handel in. b. H., XV 50 
Kursiirsteiidannn 237 T. 31,2024,2025. 
Grell 
M 
»> 
Auskunftei und 
Detektiv-Institut I 
I n li a b o r 
Hriminal-Kommissar a. D. 
Fritz Jurisch 
* 
Berlin W 62 
Lutherstr. 27 
B4 - 3433 
jllinghainmer, 9(„ W 8 Seif jiact Etc. 
Nr. 103. T. 212, 3288. 
firmnc,.U!itt,tiA\r29flotlCiii7er2iiniiit 8 
T. iy 6, 4230. 
ituiiilr, Marg, Sentötln, Rricbciftr. 45. 
a'iewSljiinicn E., u Go., W 30Hohen- 
jinujcnllr. 37 T. B 5, 7785. 
$ erlog und Herausgabe dcL 
Heinrich Meißler, 
direkte Auskunfterteilung 
W 35, Potsdamer (Sfraf;c 90 
Tel. J1 1 - 2601, 2002 
SKfllnt“ itrciiilfdjnli G. in. 6. 8-, (525 
Prenzlaner Elr. 32a T. (? 1, 0706. 
o. :STioi fteiu. 0., XW2L Lldenbni'-ier 
gtraije 48 T. 
Miiftr, 6, W30 SnmBeiijer Str. 42 
TrSJO, 30SC. 
.'linbcisige. !S.,Ircplolv,.(ticlsioliiii.251. 
Dlcgcnljaibt. C., Sl..(S., Hcüiu X 21 
Iohannieslr. 20.21 tielt- VlnSliinfi 
n. Jiilasso-Liganifalioii. iliiiinqc 
GiiiiiI6ejnf)Iiiii(j, Sireltbienil. Ge¬ 
gründet 1875.* 
Sieichenbach, G„ Leinpelhf., Schöiifuirji- 
ilmue 2. 
Reibe, H., Echöneb^., ä'intlin Lnlhir- 
Etraiie 11 T. tiil, 5072. 
Auskünfte 
ulii'rAbstammungf.iiit h m-,-. I,,) 
Konfession, Vorleben, 
Wrinnyms., Ijnlonit* 
Mit'iis-. Kibs. li.ifiHamilicn- 
Verhältnisse usw. h* lii- 
miHlutinvit z\sv, U'j Motcrial- 
bcschaifung fnr 
(luv<,lul,i*'S«'it:ii!.illhn‘ii vivl- 
tuus<*j|(ls,njJi Im*u .ili rt«» 
« p o /. \ a i - I n h t i t u t 
„Welt - Detektiv“ 
AuskunfteiPreiss 
W 50, Toucnb.iensfrafie 5 
<S.ilv WtUvuhvrKhUV/,) 
Tel. \\! I!.i\ ,u 11 tj, 
Tausende 
kiMinuii^'ii aiH (|(»n KnMsiMi 
(h‘S lhni(|i‘ls, di*r Auu.ilti*, 
Industnij und 13,mkf-n )>e. 
wpisvn hücli>li‘ Lcistun^s* 
lähigkeit uml Vt-iltMin-iih- 
« ürilif»ki*it! 
H rü ß t p I ii a ii * prtn'li nah nm1 
REX 
Altes 
Weltinstitut 
V 57, Potsdamer Sir. 96a - B 7 Pallas 0443 
Stichler, 13., SilsjcImSriisj,.Viinplilr,5Va 
T. T 9, 5758. 
Rmnpe, St., Siaricnöf-, Sölnmcnwca 11 
T. (ii 5, 8906. 
Sachse. H.. \V15 Joachimötaler Ttr. ö 
T. 31 «iSm. 1821. 
EsllmnonSti & GoniV.. W57 Pols 
bniner Elr. 61 T. B 7, 0832. 
Echaefer, 9I..W30 Hohenstanfenstr. 37 T. 
S) 5, 7785. 
Erf)ciierin(inn,3l.,SW0S23iifjeIinitr.l34 
T. 3 5, 7402. 
Lchlciiderina, I., Lleglitz, tzalileilr. 39 
_ 7. (ii 2. 4574. 
-chütz.M., Ghailolieiil'g., Berliner Eir 
SJr.SOu T. G4, 3389. 
Auskunft^ M. Scidelmann 
Berti» Wü7, Potsdamer Eiraf;e 81 
siiuon & Sictic GJ. in. 6. -V., SO 16 
Sleanbccitr. 4 T. 57, 5659. 
„Soll imb Haben" ilrcbitichuij n. ssinan- 
limuifl Ür.jur. H. Jiniitnei SW 61 
Tempelhofer Ufer 11 T.Sl 9,4416. 
i). IieMolu & So.: WO Potsdamer Sir. 
Nr. 17. 18 T. B2, 6051. 
irielOT, G., Stegli?, grrqefir. 35 T 6 0, 
2170. 
ileberwachnnqödicnst >. Handel ». In- 
oiv"tvie (i.Gngell'tetljt ®. m.b.H, Wo 
Potsdamer Elr. 138 T. 1)2, 5800. 
Verein Creditreform 
- e. V. - 
W 8, a e f) r e n ft t (16 e 24 
Sei. A 1 Jäger 0017 
Bereinigte 9(iif-(iinflcien #. Teitiluei» 
bänden, Sleibircufli 20 T. 31,4781 * 
Bereinige ültiökiinfleicii Tenischlanb- 
e. $.. Echönebg., Haiuiljtr. 162 T. * 
Weib, K., X05 SJcuc.yochjtr 2 T.$0,C602. 
„Welt < Scteftio" Auskunftei Preiö, 
W50, $nucn|iiem"tr. 5T. 
Inserat flehe nächste Epalle. 
93cnier, B., W 9 ilinlsir. 21. T. 
ffioclä, (i)„ S W29!toitbiiiicr Saiiim 103 
Ausschachtarbeiten 
itr!tli|i. ('itbr., iiferlin X\V 7, llnlci dm 
Vinten 7il T. 21 1, 52IB, M ujicimf, 
Wrnmiuer Str. 53. 55 T. J 1. ]20j.‘ 
L. WOlff Q 3 ■ 4857 
Virf)tcr|f^L’.C|L vfiiiurhuiii'r 5h Iß 
Ausschachte, aller Art sow.Planierung 
Ausstellungen 
Slnfu 9tflieii(ic|. t. ?lns.iieHiina:iiir[i’ii 
ilaiferbamiii, Gluulütlctilig., .vnuden- 
Ecrgilr. s T Gl, .",l:;i. 
TenOche Olinirfie, ('Jc’rfniii-Jilelst' W 
Potsdamer Sir. 1:1 v. T. B 1, lobl.* 
(iieiiicmnuliigt i'ei liiicc ÄiiistrllnnaS-, 
Messe-n.Flenideiwertehis (>l.in. 
Gl)ailolleiibii.,fiönigin Gliuitictli-Etr. 
31 r. 22 T.;ä;i,  uu.il. 
Heibandi, W35 (iiivs;>idnii,al von ,!>oe- 
ster-User 24. T. B 2, 2511. 
Verein l'crliner .(luniller, \V 35 iier» 
oarteuftr. 2a T. Ä 2,3007. 
mmri 
KWAlfT Krim -Beamter a. D, 
» VvUlIb (Colurabusbaus) 
WO, PotLbamer Platz 1 / B2 - 3130 
Wys Müller &Co. 
Gegründet 1862 
W8, Fricdricbstraßc 6S / A 6 ■ 8426 
9((ibtt, Cito, SO.IG Xieplouxi Gliiinfscc 
'Jtr. 11 T.ß8, 703ii. 
BöLa=Lange, W30 / B6 Corncl. 5242 
HINTEREOOER Ä REIMER 
Mesiebaugesellschafl m. b. II. i. Liq. 
und St a ch f o 1 ii c i i r in a: 
HINTEREGGER fi REIMER 
Messe- und Ausstellungsbau 
Juli.: Albert 11 i n 1 e r i' K ü o r 
Charlb6.9, Bredlschneltlerslr. 2/13-3190 
Emil Minuth £ co. 
W35, Üitliowslr. 95 o 1!2 Lutzvw 1996 
3tfilier, ittitz. Sicfamebnii, S 42 Uüilcr- 
ftvafee 23 X. F I, 2318 * 
Thilo, Darbaia. W lü.llntfsirilciib.imin 
Sir 220 T. 31. 7621 
"Schiert, 6., Iel>le»dl.,Bv,iuii».71'.H4, 
Sir. 0039. Gnlivnif u. Sliis'iilrunj * 
^aiiditzer, M., 0 31 dlul'ciici Stt. 10 
T. t! 7, 1315 
Ausstellungshalleu 
i. SluJiltHitnjm 
Aussteuer- * 
veraicherungen 
f. Si'isicheningCijciclIii'nfien.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.