Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1936 (Public Domain)

Zölfel 
— SOSO — 
r«il I. 
Zilfkl Hcmfjolb ’liüjlaiitit XV21 l'irfcnflt 0 
—Werner Jlanfni C2 Sieue [?rlcknts)[lr U 
—Silfjctm öofüiigii £6 Uiii'jlmslt X \V21 Perle 
berget Sie 15 
Zolidakls PetmZ Ji^aretlensnbrk Man 
(lemfii 12 
flöHfri) Jlart SutfjCmb Renkollii fimicr Friedrich. 
SIrn&c 10 
—Karl lelcqr Slfnit 0 12 ii!cich|el,ir 21 
—Cllo Werkzeug»! SJlcimdciidt Prooinjilr 08 
—Bill,thu SCerfmfli FticttiiljSljj Milggeliee- 
6nmm 175 
Zöliuo Ifmtl eira|,inVSditinuSl'ciBCiifccEcbaiv 
flintc M 
Zolle Willi) Qlempiicr IltiiToITn 5lcmmc|)flr 4R 
3»elfc.'(l6crl JtrcfjUcfl ffllnticnilb Cirauitzkljltt 16E 
—Frida!U!n|djc(,btg Marlemld öramtzfoilr 10 
—Änr Fcnilcmuug Jn|iit Friedrich.! Jiuiuniik 
burglr Slt 27 28 
—IÄO|ill) 0 34 S8ar|diauer Eli 2b T. 
Zölkcr Gljri|lmu Suibau XW87 i\lololo|ir 8 T 
Zolki Heinrich Tr Fadigrjt >0 55 '{.rciijlauei 
Alle- 17 T. 
—ßuqo jlaufnt X"4 jUiiniicii,lr 141 
—Leopold '(itteig 'Iguil W 30Gi|uiachctclrS5 SCT 
—ihm .’tiviuiu Gljnrlb Ed,l»ier>lr ri3 T 
Zolkotockt Jo|eplj 3ii|iritincitlcu6 034 äjciien» 
weg 20 
Z«ll Jdfrcd Scsirtt SW'21 SiicrluatSiir 12 
—Stndtcnj TrinrRech^aiiloZehleiidi Jiooit|k4E T 
—61ijc a'imiiilc SJciiuil XI13 Jliifllcrih 92 
—Gmnm Schreibet tiljtuUi$iilwii:Sdot|cr2frlßl 
—Erich Cb |io|mt|pett flaitiljft Henligilr 1 
—(friiit Lehrer Pankow (laHichilr 30 
—Fritz itoii,m SaiifiviB SmiH’nchiic l>71 
—Georg St ret pol W50 Siegen bumer Sir 2'T 
—©cor i ftstiifm Pankow Michleniir 22 T 
—Hermann (solbatb GfjatlO Jtmtal,tt 5 
—Hcrlha ilalfulat X38 Eonncnbimici: Slt 24 
—Karl Filinllett N65 £prcnqel|lr 3) 
—ifnit Mechanik S42 Suifcniticr 18 
—Cllo Bankleinpn «öpuuck Berlewitzweg 31 
—Paul flnujm SW61 Iclloloct Sir 62 
—Paul Pensionär X58 @leim|lr 17 
—Paul Ob Echullehr llititloDii 5Seuailt4n 
—Sieinhold Schneider NW40 G)tr(,tiiM|li J 
—Richard Ingen iCiilcnaii £iutlpl|lr 23 
—Richard Technik (fiqeniiim 03-4 Thacr>lr I 
—Wilhelm Tankiiistr Adlerchs Ho^iiiiiiiiisir b 
—Willi l'trlflui Tempelh, Ctdciumctiftrut 50 
Zill verfett Transporte Echinargeiidi Breite 
SlroRc b T. 
—Ma^got Jiigendleit SW 01 (ütufiDcirciuit 74 
Zollak 3oit|lMiictSW'192srt3bcncrsitl0710: 
Zolland Anna Leben-millhdlg SWUl L.allen 
Curqflr 11 T 
—Carl 6tt Titekl a 2 Lichlerlld 2(jck(o|ir 10 
—'Gebrüder Zollanb JinuMlhiigiii S42 'tommnu 
iantcnflr ll> 
Zollatz Fritz Jttnflw Znhr Xö4 (stcimbimtt s 
Z»Ilch»>I>Ailt>iist11o1lem»>!taT Teqel Moorwcg24 
—Qiifino Po|i[(fja|tu JBciBtniee Sirntc 5. 
iHöihig |rf)cS HauS 
Zilldahii Erwin Cchnhm $tibcii[cc5lioitytuiaeii! 
flrnuc 13 
Z»Idan ffliotia echiicibcim X W2l 23ilanaifcr 
Ekatzc 20 
—Richard cichcifitikCtaml ReiNickendi Provinz 
fltafet 71a 
—Rudols $o|cnt(3gci|<iSntatum Neuköll» 6la 
folDcr elr J9 
Zllldann Carl Cchlo^er Ehatlb fiammiurr Slrö 
Sellbnit Lieebelh ItilmlleitiStiiitiiicc 21tcu|tt7ü 
Zollden» $aiiIJ?rn|llo3iis)c034i?o£ljaqcna2lt 14 
ZollcAlsrcdKonl>l>irci,l,dlg>öSTa!lj,gcrLl'N7 
—Rose ^.utziiiach 2£citjcnfce 6arlcii|lt 11 
—Wilhcliii (ün|iio X 08 Slarzardkt «>' 28 T. 
Zicllr Max ®!olcr 0 112 Müqqclilr 31 
Zoller AgneS 25id Aiederschöncli! 3)iOD»|ltülOE 
—tEmtEleiietBeriil CuEari Plnlmicuilt 169 E.T 
—Ella Srotilmiiiictmiclg CBcrichuiuro Tabbert 
firnüc 11 T. 
—(Elfe Prwali-rk W30 Satjrciilljcr Elr 17 T 
— friiiS Buchhall Sng Franz Äorncfslt 2ti 
—L Röcke ÜB 8 jtroneii|ir 21 T. 
—Sui|c Expedient Xdl Icmmmct Slt 2 
—Mariha fflro XO18 Saiigcn6ctf|ir 17 E 
—Lslar Buchhalt SO 36 Soraucr Stt 12 
—Robert Tr Jug Gfjcmit Äotläljll Rljeingolbilr 
Sir 27a T 
—Rudolf Tischler X58 fi>lci.t|lt 51 
—Samuel Äürobedari SOJU 9iaimim|lt Ö3 
—üllallct 18ooli|liiiilc C6cr[dj5ncro 2o66crl|ir 14 
—Wilhelm Zwicker X20 Rteicnionliier £ti JJ 
Zlkller Adi>l> Ingenieur Eaticnbf ÄörlmgiitGO 
—Stiilon 3>crlniis 034 'VcIctjBurjcc £1? 05 1; 
—Anglist Atii|t Charlb flni|ec Fticbtich-eif 
—eijnsiiaii Scn,ierreiii,g Jn>t» V Jü Potsdamer 
GlraBc 31a T. 
—E Kraslw,ühr 0112 Friedr>6j.jlllrI-TIr 3 
—Sflifiibcll) yafatiiiiitsOllU £6cr|ir 2U 
-Erich 2liiloIjciji» WJO Eilciiachcc Sir lpi 
—Eugen SchncidcrmilcSOlfi Michaeli,ichslrAa 
—5 Revisor Maneuds Maricuhohcr Lcg 28 H.T 
joellcr Friedrich Fltischetiiitlt OJJ [laiioCiiru 
frrnf,c J 
flmiiiii iPilmtr^bl Paul Corner 2!t 11 
(Po>l fialeisie) T 
—Wcrlriib Cb'unilefjr Hl 01 sjlenlb itu lubci 
Pfab 1 T 
—(Si iillja j-'rciKchcf iütliiiirSiif üliibtUlcrM 
Elrnbc M T 
—6qii5 'snc|s|lisli $u(, Jlubuufc Wcc m 
—Hedlvia 'liapittljMi 017 »>ark,rl»eiidim II - 
—(■'cuirui) fllrnmtei ”inl)l dt 1! mtou 11> 10E 
—Hermami vandel in XU IS Rncdticli ’cuiti 
StmBt 2" 
—^cuimi'iiSItiiifjiiiift 3chuicr lTiriiii cizli! I 
-Vilbtqiirö .'li l fiotn ioi S ^',kde> \ "lm 
KnOtrin i T 
—Jakob liitl'ini lii'iumi'tlic J'cilinci Hi i,2T 
Jda ytbom neiilchii)i|i ND ls <'ji Fia»l ntl 
Tlraxe 29 T 
-Johann Stichlet Xü^ 2 sjiucMir Slt I > 
-3o|tt ii'etfiii|lt Cberschonc u HiämotiI|it 0 
—Karl JUuniKtnmmf Lharlb Ojhmcijccir 2< 
-Karl UM Smki Tchlachle»>ee 35amveiui : 
—Jtülc Jiet'i Lichlcnbli Potllniidlli 2 -l 
-Ludwig Technik Spaiibmi ILnn borttr I. ln|) *< 
-Max Nurlnet fiichlerjld yiiidenb irvibiimi i 
—Peler »ionlt ir X 68 Gchiurblct Sie 40 
—'liichard Anqejlellt XO 18 i'it,>iaii(mtlu2lr 2 
—Richard (jnubeUm 0 17 Ruder bortet Sir U 
Richard toi tirauit SW2,i Schonltumr fi 
—Roberl StiiuildirckloriJi yroliintn .'In flumirl 
Sir 10 E. T. 
-Sophie 2fIrpsioni|t VO >” fc matdinr 20 
-Wilhelm C6 «tkr n f \ 05 Iono|ir"'l 
—Willieliii iüetio Ompctt a 2 ooljiiii u ihnl 
fiömil‘licidci»en 2*8 
—Willi Pelr Riiljr Sleglitz fiiutbhol i 10 11 
Zöllcr-Holland v Frau WHJ thun l’trqct 
Plaq fi T 
goller-Lepp!» viiiiblucbuti riimctidt - a 
brnckcr tu 12 T. 
ijollrrn^uq iittMjrtrinX ►S*[liun6mi|ii:1l((ecsi.iT 
—frptilie IMjretm X jS £chonhstn|er .lllee 05 
rtullntr ’llireii iiitiunllCCit'tSW lU'e-nki r^cr ^olliiki 
Slnibi 20 
—Jlloi 6in in SW 11 Unltr a'fiiu 2-1 
—Jlln in '(mi! l|n if i i stall itu i ir 11 
—% n i ’l rmuliiu ISI mit' finii li li" T 
—.'lullt luliiunli r \0 H lulmt ii c 7 ’ 
—Ar li >i van6‘i u c» so >o "iiiiin fiiic o 
—"lril ir (tnn|i t S/ o iIm J'oi bei t u " 
’lill) ir Spin I li! r SW 11 Snul in1'] i P T 
—Sli in i Vloljili i SW 21 "iiltuii il'ii z r . 
—.'lillinl in li ir i SOi 5 t|bn .r r i l 2 
— Jlnime ichroei r 2'n^ Jludoii i IIU 2i 
—l1t iv i Win 241 cl> i ''o^iiit 3'i II T 
PcuilnubiitiorVl i ul s\\i i;in i' tr 1 
>! ' rr ul J1 i ci 6j i'iinj. 
1 m'f 
I 
ll 
11 
Hf 
1*1 
iT 
SoDfrtfl (jtntntl) Sch leider X öl Cfjoimcc -Ir 
Zollhocirr n ,^ollhoirr 
-Friedrich Srfirillltil Friebenan Rutgilt 1 
—Fritz Mc|d)ii|Miil)rtr Talberger Sir 8» 
Zolllch vaiHSi CbctmuciiSicmeii it Jlapetl'OT 
—Paul Eloinrr NG5 Fchmainet Elr lli 
SoUin Riqatd Jieitlntt jleutollii Hohei^ollern- 
platz 11 
».Settifofct»3lslenlltiieeH Sllietl Xt imiicn 
ichofll tnl|=nrO Lilmer'dlÄiesbadeu^r Slt lo, 
—Stoicl Lenin a D VafenftC Johann 
Sigiimimi'lir 1J 
——Friedrich C6tr|lleuln a D 33i[nttuii 
Westsälilche Sir 35 
—•—«chriii|lcll RW61 Belle Alliance-Platz 14 
Sollifoier Friedrich @c|djail3|uljt XW21 Jlll 
"iontul S-2J T. 
Zolling Sriino Kohlenhdlq 031 Ecketlslt 9 
—Kiitl Tipl Jt q Tahleui iSatncmfmiitt Sie 22E 
—Willy !Jaii|chIo|| E ikfit Töbcntzet v>cct|ir 
Zolliitg >cher van 
3nlli«Btt3ldol|’iionlii |Liii|le31cutnfeiiii|Bi(fc|irl 
—Siliert tzandllkin Echönelnj Ecdeiillr 38 
Aollitsch PleorgSdjlolier X 20 $roiilhcimerslr 7 
S»Um6im3iifjaMi(Scrii|tCauX3Hl|c6omcr'ltl2a 
—3o|c[ Jtatisni X 54 liojcnlalet Elr 50 
Söllnmim <Jnt|l Fluichet 034 Vnu56iir(i|it 15 
—Frieda Tabalwc Rndolo ''itukoKncr Elr 214 
—Futz titum Kntienöi Chanpee>li 27 
—sensla» Echlo||tt Rndow StcutoDncc Elr 2M E 
—Heinnch fii)ii|ekt X0B5 vutelaitd|it 27 T. 
- jcrmaim Schneller XO 18 Scnicuchriitr Slt - 
-Johann SliigeileDl N21 Rngencr Elr 23 
—Johann Pcimoime ÜLiitciticc Heiner-doi>er 
eirnbt 21 
—Huri Echiildien XW21 Elephantlr 27 
-Michael Padui]tr X055 Ul)ti|ibiirgcc Sie 40 
—Paul Tischler 0112 Liebigilr 28 
Zollmarsch Willi, Bankbeaml SWOl (jotn|ir 17 
Zoümcr i'tuuo Friseur 0 112'Uici>ttbarmiii|lrlO 
—sBrimo Maler N113 Jtliiiiischc Sir 2 
—Siidjarb Laschiii Jngeii FtteScimu Scteate 
slrnfic 10 
Z«llNli Zto q(ro'itefl Cirii I cutstbc sltabt 6u J!t 42 
T 
Zöllner Slie Ftnn Ciluici'bi ßon|ionjcr elr 
Slt 15 T 
—Flitz Pol 6miplmm[;tni|tr Sichltubg Wilhelm- 
slrahc 81o 
—Max 6oI,ii(iiiiiie litnkoKii Miijtngtiiöciilr 77 
—Cllo Ingenium Schoiul'ii ünljittn 7 
V.Zoclliici Gnqtn (iieiiLe .In aT XW 87 Scuttzolu- 
llroijc 12 T, i 
Zöllner n Zocllner 
—*3oellucr«lScrtc Jltii i FatBciv u2iiil[ii6tiknlmii 
Sieukollii fliUiuiifjc Jlllci. 50 E 
—*?( Sind Zölli er Dliiljmasch SW 11 Qoiüiuaa* 
dnnleii|lt 40 T 
—AgneS digenliiin 21llöliem.(t Schm.crilr 58 E 
—Albert Pcnitei ät X 54 Lolhringer Sir 40 
—Alsrcd Porlier vetjeituimkel ,'lhornslr 21 
—Bernhard Zu 111 i <11 1 V Z 
—il'iillidlii ’Iul i ifi lm in i 11 ’ 
—Bruno jmiiii tut SO II jlur 11 
— lisjiulolleSiii'irii'l ilitSNM l'd) ir> i i >iT 
—IsItmtiijTr lllun il l ilnet ''i Sobttn S.t-' 
—(Edinii) CttiiKU 0 II J illieli SU l,r Sir . 
—(rliiabelhi'inii i). lim b'Kndf iieimtrllag'iT 
—(tLl'CÜi lr,liiflj \ > flnnitiilutKr Sli l 
—Emil Itimonu Smnbii Stli Vittir I. 
—tmnm Frau \\ I i tanlnia Sir 4 T 
— trimm Wainn ifii s\\oi i> iiidm er S'r 1 
-tiljarbCipHni ZiieltSIcilu'Viiii'U’ c2l T 
—brich -üiulihiilt Nu kulfn Fuebfh i U 
—fcnni bitfiim i in cb ’lli\ n itt S'itiei 
urni.c ifl T 
—Ifii 1) i>lmv i 1 Wir fit Filbl er u 22 
—Irnd) oiiuci if i li im (e ihi uuii i m 2ii 
-Ifllllt (.Vdl III '> |i' Smibltl i‘iuut eiJul 
3-ei u i 
—lfrn|l üitiiini , iiiuu Im Soli  iiulti.it  o i 
—(rtim i'leilmul a ' "itiisollu 'J 'uiljielut ul 
—lirnil ttniioi ir Simiibnn l<ur|chtibcr See in 
fetiiil yinldiiiiei i liloh 0112 Jli(iact S r '1 
—(rniald jiutfilinli ^ihiin i-lljal iiiiMioruraeq1" 
—fcitmlb Icnlni \'■' Srfio ilinincr .Hlltc 41 T 
—Fram iliet|iilir S 111 EchonfjaMit .’llsci IIU 
—Fron, Peniioiiur \ \\ 21 linlheuoloei Elr 60 
—Frau, Pi)|lai|i|t liennikendi lalbolui r oJ 
—Frai \ 3'lfleni: SO )' Skalier Sir 1 
Frieda Suroamnil SchomBi (füersi'r -6 
—tjricdrich feinrliui Cvaloiu Siraxe z i.iHa 
ficmin Cemin’iche' C'oiu 
—Fritz  Biiioaiiqi.il  SW21 lirtieiibadiiir 71 
—Feig i'nirlner SO 30 Wranqelilr Oü 
—Fug Uaiiint Ucukolln 2ru|ciuci 2 
—Fiitz M»iahr 0 il fflufitnet Slt ol 
—Ftiij Icniionär Charlb Uhlanbiir 191 1S<5 
—Fritz Irmalbeaiut -vandan ?|alji|chc Slt 8 E 
—Fritz Tischler SO Ifi Olimtir ! 
—Fritz jierlaq aigcil SW29 nufileiir 2ii 
—Ü) EprtchiuaidiuitiiliMq SO ’löalBrrnir 7T 
—öicorq Püglcr Siuitolln Sicbricijcr Slt 10 
—Oicoriv $eulijl, imcll qeptsi|i, \ 65, ‘"iullcr 
strafe 139 IL T TO >.cdü bsl2 9-12' - 
3-6. 
—Georg Proknriil (iljarlb Mcencheidtiir 3 E T 
—Geoig ^rokunil Friedriiti >lo ’llt Friedrich.- 
selbe 115 E T. 
—Georq Eladtinipekl ilarl htt Simletiirgilr 0 
—tictljitrb Tcnliit &W2U 3oi|cnet Elr 51 
—(*te|<fiisS‘ice(ictccn Silioneb, Warlburgnr 12 T 
—(bimav Fleilchet SO 30 (ülogauet Sir 24 
—(Du|lav fiaufnt XöS Shemsttrqer S r 44 
—Hau» Bäcketmiir X31 Hutfilentit 43 
—HanS Ifm 3(nqc|t Eponbnn Bfjaiuinout 40 
—Hans Mechanik SV29 jo[|euer Slt 32 
—$ianä Poilinspekl i 91 X65 Zogoilr 4k 
—Han5 Echlosict X05 Kolberqer Elr 20 
— Heinrich Schmied XX\21 Waldenieriit 13 
—Heinrich Schul,mm|lr fflilitnau Hauplilr 19 
—Hein, Bahnaib Echonebg Gbcrsjlr 42 
—Helene Bnchhalt Echonebg Sel,iqcr Sir 22 
—Hellmuth Echloiier X4 Glmunccin 11 
—i.icmlut Setniei] Technik Spandon Frmiiiir 31 
—Hermann CebciKimllelhdlj W 30 (riienarfer 
Eirade 118 T. 
—Hermann Monlenr Epandai! Frohi ct|lr 27 E. 
—pcriimnii Ech[o|]tr X 05 CiidtnnritrElr '1 
—Hcriiiaiin Schul,ntm|lr SW2‘) jierqiiiaiinifi: 2 
Hermann Zimmern! Lichterild BerIinetEir.77 
—Hildegard Slenoll)pi|lut X018 Lichtenl-etger 
Strafe 2 
—Hor|t Feinkoilhdlg Epaubauflonfotbiatlr 15 T 
Lohn PichelSborftt Sir 30 36a 
— Hubert flticijel Bcamt Charlb Grimuvtir 1 
—Johanii Echloner X 31 Rügenet Slt 18 
—Johannes Gärtner X21 Pnujeimllec 81 
—5o|ei L-alcheverleih SO 10 S)lir,nel!irri>( la^. 
Sir.0 T. 
—Juliiu Hcrienailik XC5 i'iullctili 51 15 T 
—stilln» Jianim WiliuerSdl Sinueiu berget Elr 1T 
—Julius Zeichner 'lieitkolln E(iubci|lt 1 
—St Ingenieur Charlb fianctdaiiiiii no T 
—Sari u yctberl srnchdcifgcsdj Uchtcvli Sloil- 
lotq 21 T. 
-jlarl Xclornt V^)5 lömfcrgtu 0 T 
—Karl.Haildclsui Sieukollii 'Vioniiiv Slt 44 
—Karl ^niinlidc Sieukollii £iol)ciuollciiiiliil| 0 
—iforl "inuritmiir Lichlenbg VtIMiiqilr 32 T. 
-Karl Pensionär NW67 Waldllr 30 
-<tiul Edjiicidttmilr Spaudau Jina Slt 10 
\ U 
m 
i 11 o 
_ it 
um i, 
r _ r i 
22 1 
i : i 2 
t i - 41 E 
’s il.'ilci 1 E 
2n27 iT 
’lllei j7T 
I 11 O it S.r 12 
: l ulr 1U T. 
ri : U 
i I , i'-m 
u ic in i _ T 
-Uiili 1? i m 
Slriii 21 
— <U ii i*i 'In 'llu ~ 1 l ' 
-<li I » > h eii ii O i 
'l itl m in SWOl Iillll 
-«( r 'Ii i l htt! 
'I irl 'I l 1 tu 
-*11 il J u ^0 i 
->l in all 1 i i 
i| ” 11 i' i 
im H ii li 
ut IKK l iiiis i 
— ", in 2wi rr i \ _ 
— "»ll IL |-l 11 0 il X 1 f ; 
— " ilili 2 r ll c In t 
— 11 ili 'hilf I Ii nflll 1 ll 
— nidi <Ui i i X 11 2 i 11 I 
— ”il 'Inin 2*ii^ S il n -I 2> 
— "i u 'l l 11 ..M'il i 
Vtiii,, r 
—Cil i 4'iiii'lei 11 l ii 'o i l. i il i. tuc j 1 
—Ciii’ Fluu 1c t \ ^ Sdiiuii nie 31 
— Cl o lui i ii N W h fli il i ii 2u 11 
—Cllo ’l i ii ii sW i h {i in 11 iil 
-Ci o 'l ii' ii 2 Igln >i ul _ i u =11 5 T. 
—Cllo "icici l-o ii In 'i ii 41 
—T lo S I lo "ir N W t'_ -ul n ir 7 
—C in 2 lilo'ur N ll 11 boiur Sir 20 
— CioSen ifrt \oliin i ii I Ti ii |d;Ituir H 
Cl n Um ii s\\ 21) im , iu r 112 
-Cl o Ze ici her 2,lilincr i i'1 isiilm mic L I 
—l in Be, loll'oniii 11 \ W 21 2 t dslsa Sir 13 
— (.ailCe lnilit Ci ir Iji , ( ~ticr L (,[» 
leiSi 1 II 
— In I Fifi' t 1 ibai ii di \ "n Li|ii'afiec2j 
j olm 2i4 oii',n 11 ,'lllce 121 T 
— In il *1.(11 io uu o jt Ucustlei Sir 101 
— Im I itl iioiuir ’U'iiIiiiiiU E I uii(i|lr COE. 
— l.it il Ed i In Highemfi o-in ninr Slt 27 
—In I clnMbn mniltii ilarl b'i Jilictii|lcni]it 14 
— foi 12 ubiiiii) itfc aZ ,li .biil il'ii.albctiet- 
lltitbC 4 
—4-aitl J ir|iii iicil t iiib n i >i Bei ekui, 
borpm 1 
—'(.ftiliU Oi p bildlian t. l Ib lynm'inili 16 
J! l'iii llenuil Lihlcrild "i bet1 in tNuuti u7o 
-Richard nlidr ni ''ie iMI jii i'e. it 8.1 
—Gebell Indt'et SO >1 tuiili et Stt 21 
—Rudi Editutnml SWH "llcuu dui eni'r CO 
—Sinboli Buti tiri l l'mlil d> J2 i lltrilrl 1 E 
— Isteotor Kai m 0112 "UII In i |ii 21 22 
— Huobot .{noli I «’ilg Du' ui I» (li cir6c(f|lr II 
—2herc|c Fru i S ^irunic 1 \\ 5' iloiujlr 4S 
—1b jhlbljii imnur 0 17 J<ro i ct 2_cq 39 
— 2i?sllll, ^ {in Sdioneliq Sjoitliil^iir 49 
—tidl er 2re ier Jlcnmfeiibt jic ibtit,tlt 133 
—Silhclut 4ia tlkon int'i lilinilo H itu r'lcubniunt 
"ir 71 T 
—Wlielin (»einiml • ilir \\ 10 J>nrtnio"n|lr 51 
—S2il(,cliit Vauiiu X\\ 7 llulipptlr 15 
—öilliclm Medjstiu! Silioi el't JI iBe i Iir 47 
—ll'ilhe'iii 'imiikcr X 54 Lolliriiigir Sir 57 
—Silljilm SchloiierSpandan Fal'ciihaqeiiei Slr9 
■'Silhelm Sdi Kiber X il j'n, n c i|ir b I 
—Wilhelm 4 er] "iailie- a ik Siicbccdiomw vnin« 
(IrabC 13 
—Silljclm Zementier Stio l'ttii -hrcriieg 42 
—Willi Bankbeaint leuirclfit <!imiqiitibni|lt 5 
—lü illt i'udiiruil X 58 2n::tfcr)!r 73 
—JTJilli IIantin ^35 i’o der Htljbl elr 14 T 
-jbilli kirn .’li qcii SW 29 ■!<! icliei'tr 32 
—'231IIi "lag Iir J’stl Situ'i 11 Mitlitt Jriedrich- 
trni e 22‘t 
—üjilli Sii.i i etzni>ir Ciei'chi mo Lilsjcliiiincn« 
hoillr 3S 
—£äilln pol,bildl>a i S015 b(iii,ifiuricr Sir 43 
IKtlli, Rcijclcilett bOoO Skulltet Sir 2> 
-Eleiuiittf CUncho em Ji > hildiir 7 
Zoclliier ii' i 
—\{oellnci iierke Stktien.CneicIliifi fütjjatlct 
und Lacktabrilalion, Sieukolli <losliti|d)c .lllee 
45-48 ET F2 Sieukollii 3jll, jiobei bürget 
Mühle bei toiei eit und Sie ikirchc i b Eiil,» 
buch (Cpt) leltgr Adr Zu\' uten ''Cgr 1710 
Zollonds vkibeit Biiiikben il 2if imrgeub,Fried- 
rtd,alliier Slt II 
—votjnim Sd'anncr Charlb Stip'ei it <Ioloihc 
Jiilin ruh Par, 3 
3nlhut|i'„'uliiu).cii|iomViiiS iliri'jrCtnuterSiiSQ 
—Sch ttibci SO30 SlStttrnliir 27 
Zoliiowsti Jicn Iiari “iiilhcnmlit Charlb 
!?tli|che|li S 
3otoiibcf i'eila tuoiilietc S {,oi clig CI iitelvnlb* 
llrnbc 9o 
3ol|irr Hcin\lJi!iictl,£^.i ida ii'uitdieibet£eq57 
jöle Franz Xiiiti|i Üitjlci. jFrn il' irltt ,'llloc 
T 
—Hon’ Fall 11 Liuj'ciilb ^iiirniiiiienilr 20 T 
—vermeinn )it1tU’lnil'brl SW 68 Siei eulurget 
Elias,c 10 T 
-rr iio joCrt Lichlenld üiuinimenitt 20 T 
Margaret ^».^cki W3U vot,cit|liiit|ciislr 29 T.
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.