Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1936 (Public Domain)

- 30G7 — 
Ziei;er 
Teil I. 
fliege Hermanii LoubW Lichlenrabe 2ots|lt > 
—Hermann Schlosser 0112 Airbachstr 11 
— Hermann Tischler Sienlolln Scldjorott Sir 2t 
— Hermann Wetkmslr Mnrtcnbs Gl)nu||ce|lr 283 
>—Suliuä Fuhth IBituicräbf ÄtlheliuSaue 33 
—KnrlFranzFabrlbej iliciilolln jlaifcr EJcicbiidj 
Stiaßc 04 T. 
•—Jforl ticiiiuscljblg SW29 Moiliuilt 18 
—Ktltl ’Wedjanil faOlß Mclchiorslt 3 
—Hart Sdjuljiu XO lb Elisabeihslr 10 
-Kurt SBmitbiaint NW10 Gali)iit|lr 28 
•-ffiargnrele GiqenlfimSleSol Sicgnmillr 15 
r-Maj Werkmstr 9teu!otsn Sljiirmger Sie 25 
—Max Pennoiuir Gl)arl6 ÜBiluicrSbotfet Slt 7 
—1'Jlatfjnn Ziege $ innen Jtonfctt VV 8 Tanben> 
fliafec 20 T. 
—Dlli) HilsSduilk Sleglih Siippelitr 21 
—Dllo Ob Ingen t 3t N20 Ghristianmslr 11 
-Dllo Poslassis! 13t X 58 Gr-i'eihagcnet Slt 1 
■—Cito lieg £6 Jnsp Pankow Gorschstr 10 T. 
—Cllo Schuhin fc03G HcibeiDcigei Sir J7 
—Cito Tapez WB7 Tchwermsir i> T. 
—Oll» Triebw Scfistfjn Tempelhi Fcluflr 70 
—Dllo Zigarreugesch W02 fliit!iit|lcit|lt 71 
—Paul Sauberm $!nncii|16 iflcilmer Su 60 
—•itiaiil Zieqe ttoimnaiibiljtl C2 Sonnbaiiet 
Elmge 11 T 
— taut iin!|lio|iiOr Maricnbl (Jlo6liiigstr84-S8 
—inut 'l!o|l|chniii! X113 Giumcii St)Ioa>Slr 31 
— 'itichnrb Haurwatl Sleglitz Filaubasli 7a 
—'luchncb Ärntllo Fuhr Aopcmit Wongrowitzer 
Slcig 2J E 
—Richarb Maurer Marlenbs Lankimtzer Slt 44 
—Jiicharb Salllu X4 .liitlamct Str 25 
—‘liiibott Slablob Jn|p SIHqlieititfc Sarfilcnflt 34 
—Waller volzhdlg Gharlb ^onigsbaiiiinTegeiihoi 
—Wallet LerwrllCb 3 iipctl üilmcr’ös .Uuutu 
Cmmict Sir 1 
—Wilhelm Giguilimi SJIarienbj 21roi,c20J Ilc 
gi icfjcä Hau» E 
—Willjtliu ©otliiti 'DiaueiiM Dorsstr 38 
—Silljtlm PolHaup!liiachlinilri3! SOJOSIöpc 
nidct Slt ISO 
—Willy KaniinGhailb JBilincriSorfcrSIr 1011 
Sicflcl Alsreb Kansm Schönebg <inf|iemctSfr7T 
—Alwine Eigkiiliim \V13 3aljcti|chc Slt 1 E T 
—Anna Putzn, SW08 Wilhklmslr 11 
—Verlhold ilnnfnt Gljatlb Dahlinnniislr G T 
—Toroihea SchriflsleK Gljatlb Gatuimft I T 
—Elise Schwester Lichlenrabe Hitchbach|lr 2 E 
—Ella StilII W30 GeiSbergslr 42 T. 
—Ginil StcgJnspctt NU3 SchönljaiilctJlIIce 116 
—Sivald Maurer &W29 Millenliialbet Sir 27 
—FraiiiSrÜanbgerSircftWlöSJaijcusiljcSMT 
—Fnedr slmifni SlegliH Vergilt 83 
—Stil, Kansiu Gljatlb itfislrinn Sir 9T 
—Friy faiifiii ill’qcft Schönebg 2l)0itoalbuii|lt5 
—Gcrharb tiel) Inst ‘Jini Eleglitz Sjol|lcmi[che 
Strafe 55 
—Öitbc Paijuiiictiegeich GljntlO Stiit|fir|lcii: 
bamm 73 T. 
—3 Maller X58 OSuifcnljagcitct Sie 13 T 
— Margarelc Fra» \V13 Sachliche Slt 7 T. 
—Max Psarrer 13t Gharlb Spniibn’ict Berg 1 
—Minna Frl Cichltnraic Kirchbochstr 2 E. 
—Dllo Stlju[l|c|i1ll!al)lübi$tom(iin Liiise-Slt 01E. 
—Dllo Tapez iliicbctidjöiiclu Briickeuslr 24 23 T 
—Paiil Jngement Reuilckcndl Ginser Sir B7 
—Stnbolf Dr Phil Streit äSilmcrSbf Kon>lanzer 
Slmisc 62 T. 
—Billt Vademllr ßtiligeniee HeningsdorserSIr 
Zieqel^ches tzanS E 
SiCfltl n|iu 
—’jicgclipcrt Cichk ioiu Q m 6 H W13 Kaiser 
allcc 18 
Stcncfiiftf) Gmiltc Ww Nenlöllii Mahlowet Sir 24 
—Grillt fflionlcnt 0112 Finowstr 33 
—Fritz filaotCTiu SO36 ttörhgct Sir 3t 
—©«flau Hilikbelr 9t||i[t 0 34 Stra&niaimfii 32 
—Bnslau iicusiomit N0B5 Hnfelanbstr 6 
—Siigcborn tiiu grtcbeimu Ftöans>lr 5 T. 
—Panl3!cgLbLandiiicsIetiRStcqlitz gor|l|lt4GT. 
—Paul Tiichlir SO-iß Gröbenujer 7 
—Richatb '"ionlcnt Bntz 3lmigui8|lt Oli 
-Sl'finr r Sugcniciir 3cl;ltnbfiWori;ingct Slt 115 
—Wilhelm ttchn Sliigcit SWbl Homslr 11 
Zic,icldclkerPaiiIKrasl>i>Führ024Ko<hhiiiinstr2I 
-Paul Süet^engm NW87 Salbflr 10 
Zicgcldorf Karl Schiffer Hbü Scllcylr 15a 
—i-nnl jlraslw Fnhr N03 Schnlstr 22 
Zlcnrlk ivcrhardKlinsm Lichletsld L»tze>lr 20ET 
Slcntlcr f. a Sieglet 
-Albert Poslbeomt NW40 Äcrhardlslr 11 
—Oimii} Gigtnlüm Spanbau ißötmictSlt 38E 
—(Scorg Gipcb 3l[iito(instai[cr5i:iebi:ich«Slr50T. 
-Georg ^otelmion1 Ablershs @cibcii6nu[lr I 
—Gerharb ilfliism Slcqlitz Blrkbuschslt 7 T 
—Heinrich Tt mcd Facharzt Llinkwit, Kaiser 
Wilhelm-Str 8t T. 
—Johanna Echncibir Gharlb Kanlitr 112 
—Johannes Sln^ig Gipebienl 9|bletäl)s Kaiser 
Wilhelm Slt 02 
—Joh,ri»icSKaii>inWiliuerSdsMarlobr,iUiierSlr2I 
—Karl Ingenieur IfflilmtrSbs fiolslcimichc Sir DO 
-Karl Technik 0112 Subigslt 41 
ßienclcr Cifcit GjptbaiitSJtiilöKii 3mnli24 2i 
—Cllo Prokiinst Enbcnbc viil!C|tlb|lr I>, 
—Paul Schlohcc Spanban Sonnilii Sir 10 
-!>!einhoIb'"!aqi>IrBeaiiilaDSV01 llnnufcr) 1 
—Richarb Ärifiiv Snsji jlunnteiibf Smni |ir 17 
—Will» Schi>s«sühr Spandan Lolclslr 20 
äicncltft ScnnotiotomoiicfiihrGsjiitlj ('jnlitiifigCi 
—Smit 5n|cuc SWCt iSngiUcrgcr Slt U L’oljn 
(SJro|,s'ccrcn|lr C51) 
—ymd Tclear Werl,i,ht Gljntlb ‘Heue Usjri|l|ir3 
—‘Biola Apoihckcnl'cs Wamnee ÜJIullli|lr 22 T 
Ziegelniaiiil Sllsrcb '"icrfjniiil N 03 fiiljumnier 
Eirabe 18 
—Strlljnc Jlnqeilclll &IJ Irmimilt 7 
—Gurt itdiiim Slblct.Di Vinnilr J-illoim 2u 2"j 
Gnom EltosjliStsjaiin 33ilmetf b[ llimilniljuiu ü 
—Franz Vollieft 0112 ittoi|inci Slt 3 
—Fri>, Bnchhali Tcqcl Hollcilt 11 
—Still Handel.m XOj Schiil|lr Ci> 
—fvcorq Cpiil Gljntlb 9iüiiliicn|lr I 
—I SBnrotSc&arf Gharlb Jtanl|U 11 T 
-Karl värlncr Wtinnsee tio()cii»ol(trii|'r l 
-Karl ‘»taut jloptimt Sniibimerili 11 
-Lina Karl s)[l 2orol(jcn|lr 24 
Cllo Schlo!>er N05 Luliinbiirger Sir 30 
-Waller Schncibtc N 113 JSi Bijcr Slt 70 
—ühilljilm Zimmerin Jlöpcinrt Sldjcnl'nrtjitt 27 E 
—Billl) Ingen G/;iul6 Lcibnizin 11 
-SSiIIij Schlösset X0"> Rchnmtnu 2u 1S 
ZicgclmeierFranz äiuliii!lr0112l')nlJil taget 
ftrohe 1 
3icntlmcl)ct Aböls ijiljäichiillcfji -pandan 
Pichcl-borfct Slt 14 
—Btiino Bctwall Srfc Spnnbnu 3otbai'ilt3E 
—Wljclin’Bii'üljuolojc.Ltliiui b| Jlnbuliiiiblcr 
Slrnyc 00 T. 
Sicfltloloeft SnliiiS Slcnttliiniiil JcmpclHi 
’JIrnnliilt 33 
Strgctrolfi Aböls St mcb Arzl JeHlnibi 
Prinz Sj«nb|ctl)'Slr 70 T 
Sicgcld Fraiu Gerber X20 Freienwalber Slt24 
Zicgelc-doriEuch licich'bschaRnX03Üijtmr|lrl2 
—Cllo S’iniiE X\V21 Bitlenslr 71 
—Cllo Jlcidj’fit 33canit tteplow ‘ffciicitriigallccSS 
-Willi Kellner Slciilolln ,~ricbclflt 30 
Ziegelsdorss Such FaklorNenköIln Bodbi»>lr 28 
-Erich Schaffner N3t Briinnenilr 71 
—Gilum S^ctfjciigin X 08 Jilnbtt Slt 11 
■JJtilj Karnffellbteh X1 Uiippinct Sir 2 
—Hebwia 8ardccebciiir X53Bcrnaiicr Sir 45 4li 
-Kurt Äitiifin 0112 Sniintnlctilt 27 
—Matlha Zigatrenqelch XW21 £lepfwii|lt20T 
-O Sifchletei SO30 Miiskanet Slt 27 T 
ZicgclSkk Beinharb Maniet X20 3a6|/i 47. 48 
—FohanneZ §r>seilt X20 Babslt 43 46 
-Kurt 3iitit(niigc|t Mcinirftnbf Linbaner Sir 21 
— Leo Stiscnt 031 5n|lct6ingct Slt, 2 
—‘Viiti Elcllrolcchitil X018 Palisaben|lr 2G 
—Selma Jtontoriflin NO 1S De»isch>Kroncr Sir ö 
—Theodor Bankaiigest X 20 Siilliiinimilc 9 
ziegemkykr Hernmim Lanlbnelt GljntlCSiiljaiv 
allcc 0 T 
Zicgcmiickcr Heinz Schneidet 027 Ktanlslt 13 
Sicgcnbotg JUfrcb Schlo»er 017 Mabatsit 1 
—Arthur Schllhsbrkt W50 Achenbachllr 3 T 
—GminaGigenlstm Epanda» Strafe 339 Ziegen 
6<tlg’|d)eS &au5' E 
-Erich Kansut XW87 Turinslt 43 T. 
—Erich Korbmöbel XW21 Brebowstr 30 T. 
HanZ Ingenieur X\V87 Holsleinct User 11 
—Paul Krajtwsühr Spanbau SlmLc 599 Stegen« 
Bolg'sdjcS l§au3 
-Paul Metalldruik 017 5a5(ct|lc2 
—Waller Ingen Sicintdciibs Freiheiirloeg 33 
—Wetner Pol CB Machinsir ijticbeiiau Alanken 
bcrgsit 5 
ZicgcnbarthKatlPeiiiionätGhatlb Sophie Ghar» 
IollC'Sit 47 
Ziegcnbeln Ernst Ma,or WilmerSbf Prinz 
Tcgcnferttit 7 
—Fritz Molorenschloff XW21 Gsseiier Sir 20 
—Hermann Db Telegr Sets a T Ftiedenau 
Wilhelinslr 11 
— 6trmincPosl|cttcl5rlni3i X 1133iobcnCcig|li27 
—Wilhelm Fleischer 0112 l'toofitiict Slt 32 
—'Lilhelm Ziegiiibeiit Snpclcnpcrlrclnng \VC7 
Tenncwitzslr 19 T. 
Siegender» 31 Ingen V30 Giseuochcr Slt 22 T 
jtcgcnOor« Erich Maurer Tempclhs Friedrich 
t$rimvS'r 5 
zicgciibr«chSliiiia2Iakoi,tssO112Si»i>arilcrslr27 
—Stitbtich Rbhii Arb (siruucloalb Lynarslt 10 
Siegeltet Albert Mantet Slegli|) Marlclslr 53 
—Alsreb S5o|t|ch(init fantluili öo»cn|lclnslr 64 
—EttchUulero>i>;GharlbKat!criilAiig»sla-AlleeS7 
Grii)t Poslalmt W67 ÜÜanflciiislr 13 
—Stil, Milchhdlg Mariensld Verlincr Slt 103 E 
-Gustav Laborant X31 iMnstt 105 
©miau Stautet Anchholz Schünljnnstt Sir 106 
—HanSKarl PolAeaint X65 W>iidhnlerSlr52c 
—Hermann Karlossclqrobhblg Lichlersld Sratci 
fttnjjc 29 T. 
-MaxSchiiIhi»iZm!lrCbcrschöiiewFri|chenslr89 
Sicgcnti Waller '"laichimil iUtil, l'imng|lttiiic|,>)icocHl|cimJicin|iaib{ 0l|lcr2eiiipcll;sJiing6(if)ii< 
Nr <j8 I ;iiii[,c j) 
-Friseur Slcnfolln ('«angljoictili 1—" 
T. 
—Richatb Ftisent SJculöITii Nicinetzstr 10 
Stcnfitfitfi JlgiUj -Mnchlmll XO 13 "icijftCofi 
lirabc 7 
—l'tiiiioSchiienVtmiic Zcinpelln Sachicnri t^SiE 
-iuino Jlrrfjilcft N18 Cviiti|l|li 7 
—ßitniaiin slitii|iii X 1 SBuiiiiunilr 10 
-{itriimiin Äonfeft s D X 31 3Jfiiiiiicn|li 5J T 
ÜVosiii Jteiitirfenbl Stil Schnsitstt 41 T 
-O'iiullja Schikibcrin W07 Slctmntljiit 41 
—Stöbert Dtehcr X (ü ssemiilr 31 
—Stuboli 31 tg Onspcll Icmpclljt (»nnnctluij 70 
—Wallte Pio(nii|l llcumlciibi Schoiiljoljic JPeg 
-U t 1,-10 T 
-Wilhelm (tolonmliurljbt X31 Jliftnlr 19 
— jiilli (>)Iii|ftiii|li X31 &lniii|fr 8 
Stcpcngcift Siniio Sltltninch03l 2il|ilcr Sir 
-ftntl Jtuchjl' Schaijn X20 Bailianslr l't 
-StoOcil Cniibcjinipelt i 31 Lulinei di Joachim 
Jriedttch-Slr ü2 
Siencnljngen Albert 2)!u|i(alitii(jblg X53 Scnc 
|clier|lt 0 
— Wut Sltmfilj ‘i'tanenbi Ptühi,ilr 17 
—Jlltteb l'irapljit Sehlend, Gichctälinnict Iltjo 
—5ll|ueb flrar 1 iu Führ '"tafjljbt Gl|ui|tc 1 
—.Urndlb Sltm|il| yifantiibi Scfml,tii|(r 17 i 
—Atlhut Icchn .'Inges! Xo'i Snr|iic|it 10 
—ültlitt GIcIltomcrtian Panlow >jill(tlnl|it 57 
—Jlrlni Gleflroinont Ptnkolv J!iil)(tii|n 40 
—jin no Schluiici 0112 Stil inrilcrtlr 30 
Gatt tiollhilt flnopilochsltppcrci SWIO 'Hexan 
drmen>lr 10 
Ginii (Cautiii XO u Gsjoboltnccliilt 21 
—fciml Öngctucrlimll XöS 6>lmn|it 53 
Ginnirt Jliigulclll 'tteiilolln 2clpl)in|lr l^ 14 
-Ginimi <!lcibcrfonii.lt X 21 CuimuiCutgci 
SlrnbC 42 43 
—Ginniij SU ioll)pi|t Sdiniitriitnbi (tnbcilvit|lt 23 
-Gt'd) i'ciltci XOj 0o(i|chcb|il 11 
—Gti I) lieichciulcllrt 3 Spanban älauinctSirGla 
—Ginit Oioiliu üermSbi Bahuhosnr 11 E T 
(?rmt Poilheli 017 Gaprivislr 23 
—(imil Poillchaii» N20 Paulslr 01 
—Gni|t ItctchSb Sclr 31|ii|l'Uial)[3b[ GI[cii|ft 1 E 
—trui|t Schti|l|(|; lYucbmati 3in6cn|ti 10 
—Gui|t Tilchler 034 Seibtulutg 1G 
-Glualb üSaletmilt 027 Hol;matIi|lr 10 
-Ftan, Itetlner Wruncitw(&*5ot|t fiönigSlteg 
3it 113 T. Wohn Int Herinsgiiind 8 
—3iU!3n|cut®rimtttaIb"got|liSloiug'’loea 119T 
-Georg Prolnrist Hermsds Aahithosilr 11 T. 
-Georg Schloffst N 05 Golllchtdslr 11 T. 
-lÄetluid 5tngc|lc'lt XO43 JIicder,ir 8 
-toiiifiib (janbeUi« Friebenau Cniitcrflr 20 
—(i>ti|fno Schiiti6crni|lc Gharlb SlaiierbmninSl 
T 
-Gustav Sleinietgtsch Manends 0ctBboi||ltG4T. 
-®ii|lno Zollsekr Sdjöncbg 3iiiöen5|lt 92 
—HanL San(ange|t WtlmerSds Lätzenstr 9 
-HanS Zuschneid X113 iijchciiet Sir 70 
tzedwig 2Robi|lm SO 10 Josephstr 3 
—Heinrich Treher XGö fflrnnclcr Slt 38 
-Hermann Cb Heizet W35 Tirpitznier 50-34 
-Julius Hochb Beamt Nenlölln 8ntbel|li 43 
—fiail Poslbeanil X20 Soldiner Slt 2 
-fiurt Angestellt Pankow Landaer Sir 18 
—flntt ftantnt flöpetui Loütijivcg Jietienhagen- 
scheS HauS E 
—flntt Jtstnfm Schönebg Hauplstt 107 
—Margatele Schuctbcriii XW21 5ManbcI|lt 15 
2’tartlja Lehrer t N Sleglttz Am Gichgarten 7 
-Hat HaubetLin Stenlolln Herntannslr 170 
-Diiu jnlpetl Weitzensee EtlPeset Slt 13 
—Mar 5n|t Jnspcft WllinerSbs Ltlheliiisane 1 
-Otto Former X38 Sdjlieinniniflr 48 
-Cllo Pojtschassn 017 Sriedriihsi-lber Sir 40 
-Dllo Poslschaisn N20 Höchste 34 
—Cllo D6Postsijalfit aD X31 .Hilssileiislt 13 
-Cilo Cb Poslschaiin WcntuKii Zicsci|tt 23 
-Cllo Schlösset XW 40 All.Moabil 17 
-Paul Ghimik Cbetschönew Sculstt 18 
-i-mit Ingen X4 Siraalibmitt 5 
—Paul Kaufn 2Liliiie;äbt Priiizregenlcnstr 77 
T. 
-Paul Stohlcnhblg X033 Lippchner Sir29 
—Paul Schimbmnsti Wdö Lui,ol»str 68 T. 
-i'aulSlrnijbSchithn&ImetSbfCifciiza()iistr22a 
Jticharb StiedhofSgärluet Qrnncioalb Forst 
(jrictfjot 0)tiiit»lualb Forst T. 
-3!ichatb Telegt Fuspelt Schönebg SBcrfctsft 9 
Stöbert Malerinslr Sleglitz Stcinsti 2 3 
-3tuboI[ Tischler 803GWiener Slt 14 
-Theobor Pensionär Lichlcnbg GtlUflt 87. 88 
—Wollet ftanjin StcutoIIit Fulbcistt 40 
-Waller Schrislsel, X 21 jtraii:nid|lt 1 
-Wilhelm '-Bantbolc X21 Ftlcbndjilt 122.123 
-Wilhelm ?eintonnt Mahlöds Saiict Friedrich 
Slta^c 01 
-Wilhelm Tischler Lichlersld j(iigu|fn[ltO 
-Wilhelm 3»N6caint XW21 ÜJtcbolustt 40 
—Willi Edjloliet Lichlcnbg Gilelslr 78 
Sicficitljuld Gtid) Monlent SO30 3laliborstt 12 
-Mar ifailsm XNV87 Allonaer Str 12 T. 
Paiil Maschinist Uopcnict BieSdorstr Sir 5 
|v. 3itflcitf|irb Ftiu j>a i<e^n XO I! &coigcn> 
lttchfir 2} 
Zteqriihirt Glarst Fint ir S\V 10 ,'iiu 'in(o6|li 30 
—G ffl(ifil)iiicn|eu XO i5 Jiol oiu|ir 11 
—Giuimi 4iiualicicX0j (vnichlstr 2> 
-l?itiiiaiin‘®iagi|itSIngii| SO30 Lniintu Su JJ 
-3tnbol| Jlni|liv iU| X 03 Gerichlllt 28 
-i>illlj J cctuiMi oticbnchj|l6 Dclbtuchlr n 
Sitflcitl)oru ,'liucb l'ttliini '■Olo'licaiiberfliao 
-Anna J.ii) \ 11 i'imuuii|!r IJJ 
-Aiiiiun bi iciiliim timsii u Slrni,L 72 'lii 84 T 
-,'lugim ‘»lonlcnr Spnnbnu iitlbnr II 
-Gatl "ionleiir Schontbg UjoljcniiifMicigilr 22 
-Grust Si()Ioi|ct »unieiibl 'liiriurilciiiii. Jl 
-Fti(! s»a|lii) ycriiisdl Sl)lo||ilt n T 
—(Ijolllitsi ‘itiiiionär Luljtctflb 'Uiolllfstr 27b 
«mtä '4-0|tfchiinn ftrilmm Hapcuilciustr 12 
—ilitrl Handel m Siichltrllij Utoonfli 2t 
-Unil Schlöffet fantiunj «niinct Weg 10 
Cllo CbFe icilvcljuiii Jt '1 inkow i'irlintr Sir 
'>it 08 'm 
Cllo Schlonet Ticplolo ’J.’niiiiifchnldistr f5u 
—'-1-nnl Monteur Slrgliii (jetbeiiir 7 
—'j.mil 4-'0|ia||i|t SlciiiMftnbf Wtniui fi-rg 3si 
wallet Zian poilqt|dj Schoiicbg Gljcrilvfct 
1J T 
fliCflrnmnl)Ci vdgn Sul)6nchctci Cbetichoncw 
Si'jillctprouitiiabc i> 
Siegeiimcitr Al,icb iUniutiilitilg X053 Pn-ii,. 
lauer 3lllic 43 
Zicneiimcycr feeljh fväiliut X05 ßictichlilr 34 T 
-Hermniti Pol "'!|lt 6:030 Vollbunir Ufer 21 
—i!nul Iticrltel SW20 Jluibilt 11 
gieneitrlick Staut Lehret i ‘Jt schönebg (niistiio 
‘"mllei Slt 1 
Sicfltiiriitftr Ginil Tt phil Siub Tirtkior L'il< 
nurj&f Scrftnir Sir 20 T 
—ntnin Penlioiinr 017 Fricbrich’fclbtt Sir 10 
—fiurt Kellner Tegeloil tii3nmr(f|lt ! 
—2’inr Lagerist SO Jo "iuflniiet Slt 21 
-Paul fiaiiblg« yilf atb 0 112 Hollci|li 11 
■tont Tischler 0112 Kämmet Slt 14 
—Stubolf flati|in X 65 Claluistt 37 
—Jluboli Sdjnljnt X31 Feldstr 5 
—2Silhclnt Angestellt S\\ 29 Fidieinstr 30 
Slentiiu Paul iüahuschloü Ghatlb sichrtiigstc 4a 
Ziegenfch 53 flnntin \V37 Blniiienlhalste 7 
Zikginspcik Ftio staiisiu ‘üonnsee ’Uioltlcstr 23 E 
T. 
-Fritz Iteniiet SWfiS (tüiaifinstt 3 E 
Heblvig SScitaitf S-iliiitrsbs Kaihattnenstt 8 
-Heinrich fltiliirr Syanbaii 3übcii|it 7 
-Paul Tape; SW20 Marheineleplatz 14 
—Sicuttiiis Direkt Slegli» MorienborierSlt 28T. 
—31'ibolf Spinnerei«Jicilrcluiigcn ©eitensec 
l*t|lormr|lt 10 T 
Zieger Albert gtetchibl 2 trcll n 3\Vi031ni{iobstr2 
—SfKrcdjt Stint3ted)t?siun)\VöOProgciStcl3T. 
—Arno Steuern||i|t Spanbau Stttoiwer Sir 2 
—Arlnr Pol £6 Kachlm li Lichlersld fliopmiiliu- 
sttOBC 11 
—Alltel Jlnil3ooi|ich 13t 2tchlcr|!i linier den 
Gtchtn 117 
—l'timo Smilbciiiiit Slci-Jn, Bart Sliclti Sir 12 
-tl|e killt Angest 6W29 Freiligralhstr 11 
-Erich Büglet X63 Prinz GugciuSlt 10 
—GtidiMechanLerksl Heiligensee Sot(slt80 00 E 
—Ernst itaufm Schönebg Hanplslt 7 
—£ni|t gtaph Jlnnstanst SWol 51m Johannik- 
lisch 9 T. 
Ewald Ingenieur Spon&au ^eppelinstr 47 
—Georg St int Landgerichüdirekior Ghatlb 
-Kastaiiicnallec 21 T 
Gctltnd Privalietc SW20 Sdjönleinflr I > 
—ffltistitn Slablbaiiiiistr 13t Gharlb stallet Frieb. 
tidj.SIr 17 T. 
—Hans Prokurt|t Laukniitz Guiualbstt 15 
-Hclliniit StraijCiib schaffn X 58GhonucrSlrC0 
—Heitert Sfebatt Weh i!5ail)iiiaiiiiälii|t Juaii» 
niiiiiii|lt 92 
pcrmaiiu i'iasiiu Gharlb Berliner Sir 155 T 
—Hermann itaufm Spanbau Tellowet Slt 12 T 
—HetinaiinillciiipiicrinfirX 113 SeeloiverSlr21T. 
-Hu,° Postlchaffn SW21) tHosti6slr3 
-Johann Hanblq^qeh SBubeiijec Lehbersit 71 
-Julius itonlroll ütieberichBucl» SBcrlmet Sir 121 
-Karl Sihloffer Lichlersld Hinbrnbiirgbatiiiu 51 
-Margarele Kassiererin X54 Lolhringer Slt 51) 
—Marlha ©irettnee N65 Lilldenowilr 4 
—Max Herrcnhüte SO 30 FaWeiistcinilt 41 
—l'ioi ptilm 017 Itoppeustr 82T. 
-Citar giciichct ‘ltciuicfcnbi GnocImaiintocg7G 
—Dllo Faklor Worienbs HochgaKwcq 1 E 
—Dilo örnDciu X20 Solbtuct Slt 17 
—Paul Fleischer Xp4 'Duilaitstt 8 
—Paul 2tieipot jlcfctenl Subcnbc Hiineselb 
[ItofiC 3 T. 
—Stolanb l'uch&tiiifcrcibci Ftohnan Jin Fisch- 
gründ 12 E. T 
Rndols ct(cinpiicriiifir N 113 -eolower Slt24T. 
—Willi Schiicibeiiii|ir WilhelinShg 3toon[tt 4 T. 
-JUiKiam Älachblg Lirfjleutg Ralhanöstr 7T. 
-Willi, Bnchdrilderei Sl'gli« Albrecht,Ir 109T,
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.