Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1936 (Public Domain)

I. Seil 
Wesrler 
— 2944 — 
Westfälischer 
jVefiler liil 'ii fflitlchljMg b\\ (i -Willjehintt 1- • 
— I iunt'' 'Vln'chuunid)lo|| 0 34Boil nqei nCl 11 
— Lti 1 Ijm SlilOf|i Jv J1J’Mjfl llr 11 
-1.1 n Snnienljblq 0 17 >|h'' i> r 
— Rum ,?itiiinc'iii|lr Qai'm 3ilkiliieiei 
li Inii u 220 E T 
— fnui "(i r (1 II I i mlcr - 
— £> nn n i in I uicljin iciittillii Et i t lf a 
—D fi tot |m -L tilttl 1)17 Vtabniiu 2 T 
— (.in "nl bcU n 0 I 'mi| erhti i -ilt ( 
— m'' »ipIHaiuiii Sdnorfn i) um tr All- 
I il i U<1U 11 T 
Sriilut <1 til Ii> liier X 1 btlfii1' ipu 21 
—Salier -benint \\\ 10 'j.aul| r 31 
jt'rfilnifl l i'enuil SW 01 i'lut ri|it 15 
— 'Iikiiiii icl)tcr \bj Uitemluncr Clr 1 
— Lid ’HlDcIpoI ^ 12 JlitUtl r III) 
—Mir '|o|lili|poll 011-' <iollei|tr _ I 
— Hmu -Uenmter Heiin°b, fSeioeiir -I E 
— "cm eil it Ziil'wiiGljaiUltiiolel birmtrlOOT 
— l'i rie 'Ir'ii|iliiiinl;blg b\\ t %nifgia cn|tr50T 
, oli SOJb Ticebener Str 1 >1 
— t'luulartlc } lule ii 3i ibe um i> il= i ul) 
jlrai e 11 
— Dllo ttrn’lu 3uljt Sleqlil; yo i e i n<fe Cit 
—Dllo MU li^b £6 Jninfln ^ J\ Oj Je l ninei 
Gliai e ‘_j 
—Dllo-! iiclje iroail Ckilm üaueiiburqcr Glr 22 
— j.niil Uonbiior X uS J!olli er G r 11 
-iaul "ia uer "ufelailee "In d iHtljivitjt 15 
—lull In 5! itfjalt Scfionel i ‘Ihn iiaitn|tr 6 
—-T i» ein Shibtei rat t'erm’b, üalbleeitr 2 
Wcsili»» fiiXroiiä $hn,lli),iiIjrW ">7 HulmerSIrlO 
—vifol) 1 letkui,it 0 34 Äilhehn Slo ^e»Slr u 
— "iuie <" 11 nnimc 031 -Stlljcliu Slolje-Str 
—ill clni Binttcamt 3Tei tpelljf Friebr ch Starl 
Glr'bC '4 
Uri lowvly Bruno Srl !o|]cr 3!tcber|dji iclu Bei 
In er Glr 51 
-Hui Waldm enbaii SO30 $3ilbenbtiid) 1t 1C 
i.!c, innerpctihaUutT tjalt >.31Slral |iml>cr2lr 41 
Scpiter bridi liohtlei 034 DeOei nei "1 
— f'eni ai l 2at e i'nim|i*ule lie-; i'm n|(Tju 
U iir 2t 
— 'InjiBiir Tischler 0112 ( i i,Uer,er Glr 14 
— heu Inlb 3cifeur I $ \\ j“ iol ba irr Sir 77T 
üctu iif C i! Sdjii'm BolnSbf Etiomttr 35E 
—Iiln '4_o]ta*nit n Z SW A Fidic mit 32 
Stintinf r itl ilonbilgel Llarl Uoi liti |lr S 
Wesiobrumier u it 
—N f nrri I .r 2r In] 0 n I '•> ilneub 
J ill elil it ir 1 ' 
Wcssoluk ’lllreb i1 unle ir SW 11 S obi mmii r_ 
Wcssolcck"liibrcl!^Schlo ^>>0 u illi|[e]ir 27 
Jöcfiiilct Sing !|t Gi,eii*m J.illeh I, Hohe» 
Idionlmimr 2h 4G E 
— Ii jl illcnhcr (BiegIi? 2-ibhjn Ü3 T 
— "ir l, il'eil cberiiljbli oiicbridj lj J5 rtcbridj 
|uit,e 103 T 
— Untl fi--(iilH) ii'jr \ 20 '|ui ,ti 'i' viS 
—'|aiilf:nnni 0112 "'mlnd |lt47T GS?lnbr02Gl 
—Ju-sit'i nmtur 034 ilrmifturtrr "Illee 343 
—Sliduib (!) inner J.aiieiibr C»cr borfffr 4J 
ScRolltif “Ibnlberl ).ii oi ir A 113 l_irei]eiv 
Iiaj uer Glr 33 
— I'e I'jt '"iilidi Ii>ch 11 c *i 11 fiat ciAnebrilli 
SlriijC v3 
-frnii x ri-ijti N 5s 'I abtr 2 r 10 
—(.in C Idj er \ \V 21iillit!iii ‘inoei trGir32 
— r?Hk Scllopcr \\ j7 Cci iirutvitt 2j 
—fin, G 11 eibermiir Sriebei nit Sreieiir 8 
— Veii rit'j Jil liil url ^ici ei jl y etbler- 
t jS 2j 
-(thn Sie olij) um >^>7 Ua im5|ir 0 
— )nibjl> i'icftr Crlil«! ’ s;fird |ir 13 
— Si 1'rikS "ie (iHiiti, No-JUpei l;i ei crSlr44 
-v Iflot llleq Jl iMtZen tiim^en uer SlilSl 
Äesiolly^a i st ,,ii S,i M S ta eri ug. 
unll 7 
Wcsiolow ti ’HlerUnlietSWbl tijla rCn . 
—'Ihre1) i.thir «latl h 2 «rmt'abcr Glt 23 E 
—"Hin ' 11 > mi i nlicriii WÖO lofja -r Glr33T 
— '(li Gallier mir \\\tf Giei ui iir 17 
-Irit oleiijcr 0112 liitm it Si. 32 
—" ii £('4-01 t’r Ui N \\ i-it(ii lni li j«|ia 
I 101 
—£ ' l C 'iit riniui i J! N W 21 .Litte iltll 
— 3in lI xClt i 3a liicIj CtoIici licbUr]ilrIST 
-1.1 eobor' ci er Si" iSui Gdion mlter C r 3 > 
U.fficifaIoW‘-(i)fijer11; 1 rl'ili aZ \\’M Hu 
lnr e i Ir 1*1 IT 
Sciiof» (verlrub (labt C I rei „r CL i» ne i 
— imelii |ir In 
—' lia iijui i 11 Cleriljn enei\ ,,et i'ii|ir 
’i r I j 
-"oeri. «'mir i A-eqel Jl 'jr'umie _n27' 
—» illl) ierid Bemiil Tie> low Sl ojlol,'ir 2jl 
U mHi 1 'tu,Imi \\\7 flnr [Ir 28 30 T 
l&cst lboIf fionbil Vntz ('tickwer Sir *2d 
-fe gahrrabqeich Lljirll) Teiler Joej 101 
— itoi, Sifincibcc b 12 Sfiii jCitur 
—oll tie'i Mpiifnt S 42 -Binioier Srll T 
-ipelenc Zigarren 842 Sudauer S r 9 T 
-teüer! « n,l,ahr Konsole C, ilmiMi 22 
-verinaiiiiBiicherrevy Neu! Gliillaarlci CirSOT; 
’fflcfl C'iiluiu yerliel heiligensee fiulirur 11 1 
— Murl Teleqr Cli Gtfn Jl S59 Hiell len niicilr 
-lillt Seit \\ .0 i'liu dieiitr Sir 11 T 
-‘llalnlic JolD Ciljuiel i £ebnii|lr 51 E 
— Oll <iiiii|ii Cleilil! il)ouralb|eii|ir 30 T. 
— Huooll (inlitei b\\ 2!) ßiirtrinqerjlr 8 
— Iluboll 'iai xiiarl b\\ (I Jl|iidjet|lr 21 
— liitboli luuiqumiili iulileiibn Ueopolbflr 1 
— J nllei Xm b u ‘'O JO (' orliuei Sir 42 
jSrfl uim 
— i)inTritaunfjc 1|lm ,iin i5jie| i>illoruv 
Uiiulb Siiir|iir|lciib(imiii 211 T 
—* 1 e|l i ulfiinjicruni Pni|t Ji((nim3 si 
6 y Uliatll’ Coiljie I5liiitlnllcn>£li 12 43T 
Srfmrbt fiemrid; 3lei|(';emi|ir . ilinei b) 
lV)lanb|lr h2 T 
-M(inrid) klliui l 1. ihn er M llfilanbfir % T 
l). Snlnr» .'Im (i (yti|m vn (jaiilHiii \\ oO Jianle 
flrn|e 11 T 
—-Htieinitr 'llticil (' tn< ffldior n t S'ilinei’bi 
WilhUmZaui 13b T 
-tliidlell) Olmim \\ 02 JRur|ui|tcii|lr 110 T 
— 'icm, @rdf Tipl ~uig X\ ii ÜSoijrjdifir 12 T 
—'hmu totaf Db 2>irivolt &cri(l)l"i(ii n D W 30; 
kianb'ljiiler Glr 37 T üuoln ;-fjiii(irqcnb| 
lilmrlollciibruimer Gir 42 T 
-Theobor 8nf Jln^iliiiilculn o D schlich 
leilee ctroiiprline||iimtii|lr 12 T 
Wksiorp ©m 2t ItediläonU W0 tieiuuiir 10 
T Wohn \\ 15 Siurliirflenbnmiii 48 40 T 
fflcflmt i'illjelnt ulcil her > 1 Jnvdlibenslr 13> 
ffltfl Soitn i ho 
—*Jöc|t»SoI tu l'i in [' £i Gnu bfmii jf| 
UiiUr ben Sinbrn 50 T 
Äcstbrock orun, Tychler SO30 2Rii5fiiiicr-Ir 3 
—-I.il  i »iclnllgtcbctciS03G2llarlctincl'lr30jiiol)ii 
1,m luiier Sir u5 T 
Heinz 'üoilaimt <?ohen> titlji Luer> 
»io )bl|ir22 
Wcstdcutschc uho 
-‘-Ucllbuiilidje 4iobcii[rebilaii|ln!l ctohi, üierl 
-UjidSW 7,llnl benßiiib 4S—51T‘ll23lora0023 
—*Z?e|lbeiil|d)c6nnbcIäqc[ in E V C2 5Durg[!r5T 
—*JT'eilbei Ijdje Jtnmfjof Vlft ©e| (uorni Leonhurb 
’.ie{ "1 l’V 08 ill/nmtrfir 10—18 T. 
—*ie|ibciit|tsjc Thvnasphorphal SStt’e ®mb £i 
X\ J5 51m Sliulvt’ab 17 T. 
Drile lliu ii J'iobijlm W57 ^ oljbiin er GliSO T 
—Uint Ci)2dj illcIjtctmSiibeiibevn ie|elb|icl7T 
— (nullte Porlier X 113 Sluqleriir .2 
—Sri|, J'rn or a Z Pankom >!ene SdjvrboI^tGli 
—(i.eorg RQjor n ' >jel)lciibiti0ctl)c|tr4^ i E T 
—1 yclmnll) Seile kdiit (?iii inner lilterflb 
Berliner Sir 30 T 
—P i»I l7al>alsenchl 1,4 Jjruimeii|lr 43 
Wcitcbbc Ulueb Stafliu o«OiSlegliti 5or|l|lrl8 
V'i i in (~ri|eur A 08 iZicIlirer Stt 13 19 
ÜSciietfcr Milliel it ^r 'Jlebaft Glegli, J}irt& isch 
nrtei COb T 
ffitittbt Hern a n Sdjiifiniiiiiir Tarte o £>erlcmr4 
Weit (rtrrtric liiic 
—’iefiGIcflrit «aatr*ner®n ^H^ü^nebrich 
|ir(ii,e 190 T 
—'-Dell Clcrine?io Mtl,|(f’e',(tiifeli*)ii(4 8 
ftioneit|it CO T 
Wcslcll Hroiu?Intoa C’fU> nie Antz lelerooer 
C rabc 3 
#. )ut Wcftcn Skalier <Se larptafibenl (bei) 
Req Jluf U Jj $ 0i ,ch,tr 17 
Westen imiu 
—~cr J eilin j! lnc !>s, Ul>laitd>lr 102 T 
©cttciitcr|jrr‘’in ii|U ilt .’l]|i(t X 6o Sljnarflr 3 
—(iioit tiqcnlnini)ilmcr3bT<”!aiiJ,eIberGtr J E 
-tlif 2Jw 3rtcbtirf)5l)j Sin&eitaHie 15 E 
—(rnrt Cinaei Z>isgieri.6[ Uronprin «ilitn n’ l'i 
— v>0 2r (VCI^ nil^ulir Gljorlt 3ci;tlkr|irl213T 
—3o|e^j 1«1| 'l 1(11111 M Gchivlirtzlopffilr 11 
—C=far Jmdrre-bblg holen ee i_e i nhide Sir 
Sir 2s T 
—<H iboltSeforal "lolenit] rClijtit3i neriimnn 
f raije 10 T 
— ■l lüjclni 24 otfje'erSd vrebq JJicraner Glr42T 
Wcsteiiliurqer L mi c j! t'1i 1C|. >»7 “II 
I ret i] r 11 
‘Sefienb im 
— Ä'citcnb '.'Ipotliele Berliner, '-'Ibolr (»ohn, 
W 12 Hur 1 rjlei nr SO T JJ5 j<iu6 0(u4. 
—ejicro LI ib , illy Seiter (?|jcirU Cd dil 
II im |it 4 T 
■*-! ei 11 J ( iui b]i ti je, 1 b V V 8 £tt|)3iger 
£ln| e 29 E T 
—"ieiiei b volct IntI Jl 1 1 \\ J Sdirlonb 
| ta|e 115 T 
JBcflcnbrr 1 >it 
—'reite iber (inen 11 Leldllxinbel G! III t fi 
C'iailb S ’dnbai er Berg 20 
Scitcnbori .’lnbrcoj &ttim SiiOat° 5>ai ,l|ir20T 
—liail Sd ip snhr ''lictcrirtjoiiclu Berl»,et Sit53 
—(rli|e -Luchhalt >013 ‘JiCUe Monigflr 74 
—Snebiii) 5).i)|i|djap NG5 Stiele’- Sir 3 
—öcrmonii ’lrrfiilefl Sleglitz Mi,!he,in ir 3 E 
—Stil Z(ihnar,l "u 11(0Hit Lerqlir 50 51 
—stnit SiediUnmi) Cleglitz Gd)Io|j)ir 31 T 
-Karl Topcz SO 36 Pieper Sir C 
-Olfo Sideilfl-Ieit Jehlends Am gi^lal 35 T. 
Wrflendori Dllo Tircll WJj Üiilioivjlr 91.i T 
—Cllo 3lel|d)crni|tr'Jlfbciidjonl)) GljttrU'llei • 
firnnc 17 1H 
-Willy Pol hdiipllvdihlinslr ipnitloiii ll|ciinidiiii> 
ilrniie 47 
‘Srflentorfi Sctbiimnb Db leleqi 3i!r (rharll 
Suibfiljcibilr 27 
— V’aniiiiiin -Unlcriiiitr ÜlenlolTn ^1 |a|lr 2 
— t)criimnii3iigeii Vtiliqcnice Strafe 1 'i|r I, 
— Jslolf (rnd) fldiifm 15 Gnd]ii|d)i Glr (>7 T 
Wcstcndorp ynnj »cfniOniiiiiidjuIenueg Neue 
Jlriiiuitlee 214 
—’l-iUr ml|6riit||cut -1 ilinetJbi i'i uni)lueg '> 
Wrstc»i>»rps Ctqrl 2cl'tleaii!lr(iüt li^letjlb 
tiniib(I|)Io|J 111 
e. liöcfitiiljitotii I()ilo Zc ilanfni Wd linier bei 
Slmben 28 -Solm LitOlerflb tirabenllr 10 T 
».Weftriiholl -Bera PhologriiphCharlb "iartfj 
|lrn[ic 15 T 
Wcstcnrieder Jole! ?u[t Inkpekl ''leufoll 1 
Sioifer Anednch-Llr 119 
Zärftcnfct ö tmißionrl Glmrlli HernburifirG 
Westcnnicller Heinrich Nohrleq HeinerSbs 
[ ergeiocg 35 
ffifslcr Lnrl SBerfmilr SWIO SlaQ|d)tciyer|ir 37 
—Rticbridj Oielallbiiid j)iebb| 91nqcliiictSlr5 7 
— Helmut lidjii flnujui Gleqlch iSlollfeflr 2 
—Heriiniim Slahli^Iei erei '"iatte ib[ ’|<riii3eii!ir 
Nr 31 
-Julius Serlteler N055 darmen Gylva Sir 51 
—Sitblvig Sloljleiiljblu sDieibf Dol-Ieiigninb 29 E 
—Neinhiird Dblelegr Seft nDSiibenbeSIcptjati 
Jlroae 32 
Wcster-lkbbinghausJo epfjineSliibieiirnl'CW87 
.’lqriculailt 14 T 
WcfterberlI Billy Schncibetiii SWlDSteSbener 
Glrage 87 
—1>Inrc Bnchhalt SW 29 gibicmilt 22 
—(rl|t Sliigeilcülc 2s 24 Fnetrichstc 112b 
—Karl Beanit Gleglifc Ahornstr 25 
Wefterblad John Stebafl Teinpelhs Fnebrich 
Bilhelm-Str 32 
ötflttbiirfl Al>red Schleiiet SSilleiiait Haupt 
strafet 20 
-l?iiiiIbiieii61’ln8C|t51ciii!ifenbr2Bad|oIbct|ir58E 
—Willy Wildihblg NOö Stellt 39 
ScfltrntttitGmtlGlabltiilpetlZcgeHresrotolttlO 
Wkstrrliauieil 'lug»!| Buchbind 0 34 yomborfer 
Irase 12 
—Fnebnch 6a]ho 'iJculoHit ^rinj yatibiertj' 
Glrage 59 T 
—yelene »ejlilior 'iicjtortn Gcljonftebl(ic 0 
—üarl jiubl 2e()ter SW29 Baerwolbslr <? 
Dksterhoff Gbnarb Jindierreoii W50 iHtqenä 
Iurget Sir 31 
—EngeiiJii^inTiIiiier^bJoachiiiioriebtich-Sit 10 
—Ctto Poflra! 2)farienbf Ralhausiir 69 
—i.'tlhelut lfcnimnar KW87 stlop|lod|lr 54 
Wcstrrhold SO1H1 ietl °(1 oarl % Go regelet 
Strafe 33 34 
Westerholt 
—'Georg Weilerholl Baiiinwoliengtwele SO 10 
Schäfer,tt 11 T. 
—Hem; itmifm Lichletilb fint|eii[lr 29 
8. Westerholz Anna grtiir W15 SPatt|cr Slt3T 
Westerhorn-Zchultz Jlia Fiati Charlb liollatz 
Ittaiit 18 T 
Westerhove JliK; ^alei luigeii SieirenSji Im 
Gidjeiiqtmib ‘23 T 
Westerkamp Sllij Dr 11 eb 034 Slrat;maim|lr 40 
Gntl Staiiliiieubcb Onmeroalb llon>g»allee 52 T 
—Sein Dr meb 034 Pntl>chilr 23 
—Marin Schmargtnbi Gitnoilt 82 T 
— lelet flamm SW29 53crgiitarii|lr 30 
Stfltrfotoffi J(i guft q.ost[rfmnii SW 01 Eylauor 
Glrau^ 7 
Stftermann toetfjatb St hil Senbeleil 
Gljarlb Soorjit o9 T 
HetlttlDiplIng Ghatlb fiaiieibaiiiin 30T. 
Wriicrmaiin 'lltert ",ln|d)Iager Sudl ols Gba» 
nn 0|ir 18 E 
—.'Ililon !ni "InjeiiLilii ct btDieqiii ( irqeiSlrSS 
—"li lome Frau tantimg Galanbretluli 18 E 
—' j) JTtiietmami Go, Qnc, 3rociqmcbcrlaiiiiiiä 
SJe-Iui, WD ^oi<bamer Gliayc 13 T 3) 1 
Humir|t 1G71 
—Latl 5 Saunn V 30 Li ilpolbilt 41 T 
—Lliarlolle Metall Cekr SO30 itieljlii'tr 125 
—~iebrtd; C-i2tltiuiicr|lro’Siibciibc2(iclIciit32 
T 
—Cr teri &eh 3ia‘ S03G "(in Ircploiuer^art 2IT 
—trrnfi JaI)Ini|it a Z EtlincrSbf ~eibi "Ijeiinet 
5'ni,e 11 
—3ran, ("tniipii S’>\ 01 Honi|ir 20 
■»rai, S(Iinetberiii|tr SW 19 3n[el|ir 11 
—ßrig Trehet Luhlei (j C'uücrlniitr 53 
Rni, illellor Echmarqerbj Harlmger Slt 5 T 
—Onorq '-Pharmaceut Tempelhf Sllbrechlitr 40 
—"Georg Weetermann Zweignieder¬ 
lassung Berlin, Lerlaz, "V 35 Dotnbetg 
(traue 5 E T SS 2, 0317 
—(>m[lao Äobelhblg Ghatlb Sttatciiu 21 Wohn 
Siöimeitr 28 
—ßcbtoig Teltsoniii KC5 Dieiter Stt 1 
—Hern ann G-astw W 30 £DiaaBcn|li 15 T 
totfltrmnmt yilbeqaib SrfrU N \S 87 SlloUlud- 
llnit e 20 
—ftarl itiniilbeaml Slejlin 'Uuienborfer Sir 10 
—llarl 'Uo|lldja||ii Gtegllg heiberstr 13 
-Karl lleidiib Äcoml liR Gteglifc <Siibcnb|lr 52 
—llarl 3tldjletni|lr SW21) Wneiicnaiiftr 44E T. 
—illnra knenliim b\\ 29 öiieuenanflt 48 E 
Ämrab (lan,in b\\ 11 Dient Oltniiflt 22 
—tnboli -l'elr ’lrb Pmikow (>nbli*fir 27 
—Mave Itaiilm \\ 1 > lie{enburqet Glt22 Jt 
—Dllo üliidibnnl Seiiipelijf ('Jennaniajtr 130 
—Dllo Dbttingeii Ghatlb TeqelerWtg 07 
-Duo Tt Prolnn I Miliner?bl jüanu1|lr 4 
-Dllo 3d)U||er NG5 Neue yodillt 52 
-')liibDl|Mtirt;il)l,i)fomolli>hil;i Sif/ontb; Holie» 
fticbbetoilr lo 
-Iobia3 Sioiniiiihioit 9'4io|jbamtr 2i 19 T. 
—Sallir Jubelt X 20 Gtjtnliamallr 20n 
Wrstrrmayer 'ileianbet i)aiilon|ltn!t \\ (2 Bad- 
tenlljer Stt 41 T 
—"Ilioiiv Wa'iiu Slejllc ®i»mari(|lr 07 T 
itotftcmeSer, ßlajel- 11 Piano brk, 
SWOS Suueonltr 10 T "(7, 0223 
- Heim Ingen ifflitineräbl ßelmlteWet Clt 24 T. 
-Itarl Jnzeu h 20 SBeHnnannftr 13 
—Dllo llnuim S42 ®it|djmer ©It OJ 
-'ianl ÖcfitwflSfnljr SV\(>S Gimeoiiflr 10 T 
Wrftcrmayr £o|te ifflw SSihi etSbi Snrgiinbtr 
2 rage 2 T 
Besternterer ’litlon Hau,111 Ghatlb Jiojdjerilr 13 
— ’liigitll yanbelSm Spanbau “I11 bet stappe C9f 
—Bruno Dipl Jnz FnebenauKaistrallee 79a T. 
—Bruno Dipl Ong Lichter,!d Spindeln 1111er 
:i'Cj 37 
—Hanä Aoinimliioiiar Ghatlb Schultet>tt 2a T 
Johann Haufui 1s W 87 itiirljauener ©It 6 
ti|a (|iu Singe|t Gljnrlb 9lo|iher|tt 2 T 
—Paul Schauspiel ^ 15 Sachliche Str 9 T 
—^e/er stauim SStlmtr b[ tirlnnbiltfic Sir 18 
Western 1 iro 
Western Electric ° 
W35, Dro&admfral PrlniHelnrtctiStr HB1 1005 
v. Westernhagen 
—11 28i|teriit,ageit A Go Si 0 Banfgejd) W8 
linier ben fitnben 28 T 
—"lug Wilh Itaufnt Ghatlb Ojiieiideilr 27 
— lilara vw Wenerallcitlii Lanlioit SebonftrCa T 
—tbei Sachbearb Teniptlhi Babener Rmg 32k 
—Hugo Ob J,i;eii h 5i J!rtmiier,/r 24 
— t'iiqo steh Jleljn Mal >R Steglch Menck.i 1 r 30 
— "iLltllja Äw \\ 15 Sachliche Slt 73 T 
Westernhagen GaroTn f noalierc Ghatlb '»leite 
llnitjlr lb T 
Westeroth Hermann flamm StlmerSbf lubinget 
SlrafeeT 
Wilhel 11 Ba itbeamt Slcghg fiiiiepljoiiit 16 
WesterscheU Ulrike Jlafjierenn SO36 Gli alellj- 
11,et 11 
Westerwcck (reich tiutolchlo', M13 $aneii|tr 4 
Westerwelle Hieiittich SagerDiiltialtKll3St)cheitet 
Slragc 9Ga 
Herr Pol Ob 2Caditui|tr>C 113 Gatmeti 3i)l»a* 
Straue 123 
Wcstcrweller °lIEett Bürosor>leh Sloafei Am 
itruq 10 
—(rmit <tmi|it K 55 SoOtrer Str 63 
—SS flaufm L 53 Gaudystr 13 
Wrstrnvick Gruft Technik Xl5 Zogo|tt 19a 
—Qitorj Hil,Smont Span bau Achenbachslt 14 
Wrstfahl I a. We,,,al, 2Ze,lp,ahl, Sc[tp|al il 
SBe|tphaI 
— 'Ibalbett sHamtrban Jlculolln 3Inii|cn,tt 33 
—oerö Straßenieg Wclgettice Betltner Allee 251 
—Dito il’laittir 'lleutollit 28e|le|lr 61 
—JTalltj tlellron onl >018Q)r5ran!,urler5lr86 
lüt 'Inqeflellt NenkollnPrinz Hanbiery-§tr47 
— Fttlent b\\ 11 Saarland,tr 35 
Wkstfal Heinz <la« nt 0112 Seiiiutjit 21 
ffleftfalia mir 
—*X?e|t|tlia Hoie ittoger 0abriJationS 111 b H 
Neue 3rtcbrlch)lr 05 Ob T. D 1, 4653 
ffie,Italisch 11, iv 
•Westfdllscli-Anhaltische Sprettg- 
stoffActlen Gesellschaft Chemische 
Fabriken, V 9 ÜmfitrOLC 25 E.(7> 113jerliait“) 
T B1 St( 9391 
—*Sc|t|alt|che Gt,enhdlg (9 111 b V> li\\ a" Tile 
Carbcn[erg|lr 20 T 
—'Westfälische Koblenverkaufsge. 
sellschaft, Vollrath, Weck&Co., (fler* 
Itncr Jjerfatif’iielle b Jlhcm-Beitjal fioljltn» 
Syndikat») WSO.'lloDeitbotipl 1T B2Lzw 9901 
Westfälische Transport* 
ÄKtien-Gesellsdialt 
Schlffsfrachtenkontor Berlin 
>W40 HimlersinstriSe 11 
Ortsgcspr.uhe S-Xr A 2 Horn ",G38 
torngcspi^chc A 2 rlortt 4560 
Drahtinsrhritt \\ etagkonfor“ 
Westfälischer ii|it> 
—*Bt,t|alt[(fict Metallhandcl VmbH Ghatlb 1 
3Dt[mct»borfcrSlr 62 T,
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.