Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1936 (Public Domain)

Bonbick 
— 247 — 
Böning 
Zcii T« 
BoirdlckErwin Masor n® ^itctcnaustmfctaniH» 
—ß B Landw ilanpii öricbrirfjÄhi -Üruito .bilk 
Etratze 38 T 
<—S-li liahiofjbmfjQrlBltaifcnn^iiqinia M[!cc4hT 
«— töcou stoniiw NilolaSsce Lann)ce)U 11 > (4*011 
Schlachtensee) 
PaulObPostsckraDHerui hi2^t mnrd)irlfJE 
fflflttbtdc iRichatb iMjHali M\ 40 Paulstc ld 
Kondiek Paul Snqcn N 4 Cliciti|tccftr 1 
LondkowskrMarKaulin (Blcqli^llbrcdjtvrllfjT 
Bondl) (riml Ito ifcfi VJl iolla) r 2? 
—Karl kiqciilunt S\V (>S Zimmcrslr 24 E 
—$t’ar ''iJaniflsonicft MM iöubijer Sir si T 
—Gnlli) -ü icherrevlsor Charlb ^lantjir 1 Jj T 
RiiHrf) Vftarll) Sgbclstr 25 T 
Äondzlo febtlb TabatroNoS (Hd)vnhnL|ervUsec3 
ßcrbumnb $o|ta|H|t MtcberichoitW lUiIrnbstr o. 
—(ticthnb Äer^wr L'itlcnau £ nimmt ltrjci 
Girat,e 221 T 
—Oh |inj5lrtU|mkLiftcitß!tOt&Mctitiitrqcr2‘r2-21T 
—Stallet iBanfbcct ut iUuctucf wtutclhcibc n** 
—üDtlfjclm 9inge]lellt k 53 Schonhauser Ällee 3a 
-"Xjillit Arbeit \Q55 3iinuatuielftrst ttr‘20 
jÖoitcbirflcr 23oUcr Monteur N llv ßrjdcrcr 
Girant 123 
Voncbold bfiartollc Anchbalt Li ilcrflb Lal 
iropci ITcq 8 
—Crii|t iier ld OlP 2uHa er2t 7 
—^clij XslpL, Cteqlitz Dui'pels r 11 
Voenecke Wlsrcb itaufm XV >0 ihmücrqcr <r r 
9UüU 5")T.Sohn ibihm b' -ffifchniSttJOT 
—"lr 111 Gfmmnnnu Sclionebq Gcboimr 40 
—CirctiPr lEhnrl Moiniiiseiisir Ul 
— Hermann ^icnio^örf 0 U öubeticr Str 47 
—jtfhn '} uVnmrTicrm 8WCS ttnmfficm r> 
—Circft Jchlciibs Sicrdjniqtr Str 12KT 
©oiiCTdö fian IMmct. bs Suibcjlunter 
Stisli ‘i T. 
—C\hIu3 Cailsc: JDiIijcIi« hi cnlostlocr. 
Alice 1177 
—allci 4)0|imf^ft ^an'üly Dolo niten ir 3 1 
Donek kalter ^cils. rtrtS SOdG^tnrmrncmt ictGT 
Bönkfe £et irtd) s»n Wnqctt S03( yottdu nr 08 
Boeiiekeiidorf Hrlitr Xtifiln >t 5SE oth tet St 11 
Bvncker tTnllcr Cchlo'>er Xcr tclr f Friednck 
tVvh ?\\ 13 
Vonell Cvcorcj GcflüHcr X53 Glariiaibcc (Bit 1’ 
—Gunter <toruft ^Zciifolln Celckiower Sie 7 ! 
Bonellr Piero Ctiert Ll'inerk^ Sadipi^c 
tBirabc 24 T 
Bflttcr Al'rcb ^stuilm Gipnln TrciHa io|tr 41 
—Charloltc fiürrc^v Mib Xcinvelln ^ricbncf' !C I 
hellir-LIr 4-1 
—Sislii, Or jiit ‘XVJ'j Hauch'lr 0 T. 
—Mnr Ingen £csione&q ©oicriir 21 
— Cito £itnbe!5m N Glcinsir 2*J 
Bücittr <2mma Pnvai^eie S*hcbc:uf^onT>i Ka^er 
i£tlf)clm><rtr 1^ 
©üuert Jltdjarö ytcrfi crMahl^s igt 1 Sinjc 
Strafe E 
Boilers lU^rtrS Sndicr XOÜj Vllckcm"r 18 
©Otters feü[aÖciri 1!l‘jrcr^cufcITn 'HcuiljöIbftrlS 
Loncs Bruno ‘Itic^sioinfi 91ciitussn Poi uternr 1j 
—öuiiav ^almbeamt Ufmrl6 Manhtr 60 T 
—Mtir 6(sincibemtflr K31 5tomcmftrbct Blr 41 
—Cilo Tclegr^-andwerk Sicfifciilj ftncbrtdmrllo 
©uncif Hlfreb 3 idjljnlt Ghnrlb Kammwer Str28 
—’llircb^n beI’['CDol(madjtNOö5rorlfjct31r27 
—Anna Kraslwc>üenl>ci i!harlb ^!citaIontttr 91 
—Arthur RoMcnW ^crm!bl Gtolpci Sir 9 T 
—Fricdnch Schnneb W30 Rojerchew er Sir 
—Georq Verl Direkt Charll St T 
— Gertrud ^rtontme Chrrlb Kl<obelZdorss,lr 17 
—6Su|lao Babnl'eamt SW61 Katzbnchnr 20 
— Hermann Schneider W l0 Vartarossastr43 
—5t ficbcificssba 2\0 43 @oHuo1uftr 1920 T. 
—Ü*fac rpi Sfugeti N113 iiarnOngenfir 13 
—Cito &d)innb W30 Glebujcbstr oS 
—Pnnl Vrichbind 0112 Tnhlijch'tr 36 
—Siubüli Birqlcr KG5 2ulhd)cr 5U 6 
—Stubolr Tischlei SO 3G C'ivryilr 13 
—Theobvr ^Djtidjaün W35 Lützowsrr 6 
-Wilhelm Sanfölo't W30 ©lebitj^lir 53 
Bonett K ^>auc wa^i TempelhfOberlanb'trl(!4 10" 
Lonetzky Artbur Edinnbcr 842 SStniertorftrG* 
—Cito Neichsb 2(mfm Stegktz Althofisir ld 
VoNrwctschAlfrebTiplIng fcfictrH-*93Ieittreut±r54 
Donewiü ffätc öiobcjdc’jncr Bie^df (sltinOcth. 
frnfjc 32 34Et 
Bonelvske Paul Kausm Xcriipelh^ Kaiscrii Au 
gii|tn (rir 63 
—^aul «toiisttürenhdlgTenipelhfBerliner Sir 150 
—Rrcharb 3 UistHcit Fnednchshg gnebrirfun?; 
Boney Hermann kanfm Ar gcst K113 Schwel. 
Bdnti Sir 12 
Bonczek Margarete Buchhalt S03G2(bmirctIfU8 
BottscIdWcllterObPostsekrPailkowDroIerStr66 
ÄonfelsFnbaTextUwrZrttdrchshTCcharnwrber' 
stratze 40 T 
Bong "lmbrosius Kanfm Spandau Zeppelnistr 25 
—Slium^iigeficrftX 5S8tsjoiiI)ati(cr9inccl58n 1581 
—Arthur ^olonialwrhblg SW" 610rofe&cerenfk43 
-Emil kaufiil Bcamt cr D SO36 Eiscnbahnitr 8 
—Euü Gdjlci|cr NüS Tunckerstr 70 
Äonft (ind) 2ntl)bed .N ^ (5{oruicc«ir »7 
—lirunit 1] aUr \5l injlt 1* 
—("ycrbuinuh (radier ^.ci^cjucc (!>ti|lslu '‘Ibulj 
SirnJ.c 11 
—fiimi, i'nnTftstiwt N s tbiT lualbct 2tr 24 
—'Äebruber 4Joiitj C'iniitLibtltcii Wh Fmn^vii'r'e 
Glrntic Ö T 
—Han^ iHiidibiiiit ^cufi. fi Sd'uerkcr 2lc 2 
—peu!* Sa&rllet ‘'laifüKit Barlaiir 18 
—ftütuab Gdjiieiberm'ii J) Solm-tir 33 
— fiitui ibctiu Sekr Sckivnebq C.fadiit T2 
i^iarmi ^u)l|rfiinii Llinrlb Gmientc 
—1• Hicl» Soiut Merlan IjMq Krinstverlaq W 5 
^oi = bainci cti S8 T 
—Werner OWaierft N31 nlc!crfir 134 T 
Bongard tili'c Uoiucftioi nufaci Nu^ fiope 
hagencr Sir 43 T 
-Gevri JL\1kr OlU ColcjU 1 
—Paul lumcfji cninlr \\ XJ-i3ancn|c6cr^U't> 12 
Äongard ,vai ü^imc Ninfofln 2cm iqiir 33 
— hcruicu u Xc Jteq Jiat SlcßlU; 'JUtvai öor|ci 
Gtiaf-c T 
^ougardt Arnvlti Äamm 6fhrl6Xff|Cler.J3eq2J 
— ^ian5 ilauhi ^7 ?\!ofotvhr 12 
— <Scuirid» Ut n fcniu ^() ’G Brrhcr Etr 20 
-Jean 1 ciirct Uaiif,v v ''ucvcittlr 12 T 
Soitflorbt» f cicc ^itfni'c t>5 9siivicrbnt irr 
Eli ne 1 1 
jyo»flnr«fi ul'i 1 Joch ctticc9?oclrfcifr°1 
Sonnatlt £ci[ncIjtlTj M\ 21 ^il iQtscr 
SlTst^l i > 
—?lnton ü!cbrn rul elhdl^ 0112 Gabriel Ma 
GirnjjC 11 
—Eilen 3lcucT)ciu XV50 ^auteiir 17 
-Heinrich ^u^ibnht ffhnrlö Tanckelmannür 11 
—Ivbai 1 2tidilci 017 (lotJerflr ( t 
^i!)inr Versus Zlcqht« "Iltbosiplnh 7 
—Wilhelm SdjnriicV 0 1 ^aii66iimrtr 2f 
23isii ^rastiv Fnl 1 ((l 1 ruirf Lindennr 17 
^oitstcOurii ^itvci XO 1. Prenzlaner Mlfcc 23 
-Dito cd)Io|ipr 'Remirfubf 5litfiibefu lOi 
—Jirsiallaieur N\\ 2t Wrl-rnicker Cir 30 
Noberi llbfjit Cckr SXSol £ornUrll 
9?0Ufi6 (Ih)nl eäUninre bNV 11 ^aI)Usioj|it 4 E 
-'Frcm^BnchüuukTei ipclh]Kaiserü 
—Gcor^ ttnntm Lrchlerklü £ui|ciutr 11 1 T 
Soitflcrc' Eliial'kth 2 c mc d Tlcolitz Gcf]loRttr67 T 
—Einn hau-idnlbe Js 113 Riiqlcritr 14 T 
— Hcuiö jtrtinm Gtcqlif Gdiloyitr 07 T 
— Henn?nn Balinpol^eanU Lld)lenbq ^11 [feit bor I- 
[trafjc 23 
—Herrna in 2)ircflor Gdiirarqcnbf ^osici ^ollcr < 
bstmm 83 (^o)t bnmrnmlb) T 
—Lubwiq Nciiine 0112 Echreinersir °l 
—Otto Jnqeme'rr Ztepioio öobel] ijioi’tql/tr 23 
••jSnlfci iqcr2 pi arn ®e&arf nrtit SOK« 
Scknudstr 10 T 
-Waller Eiadtielr SQ 3fj Kolibniier Hier C2 i 
19onflcrt5stci'l) Uns Cc JcfjlcrbT^üpchv3p?abf> 
Wilhelm Krailw ^ulit Leiveiice 3ctcüuu)u 3 
80119t ^ax 9tci*rs> ^conit XV57 ^ochkrrchürl3 
Bongoll L?uü Kellner ^,055 Pasteuritr 3 
!öo«flort Gbmurb [yrtjeur N05 Fennür 40 
Boilgschentt Almin Glasermstr SO 3G Reiche 
berger Str 121 T 
Bonllscho Glic EtfmctEjerui SXV 29 Kolkbnsier 
Damin 12 
— Hau? Po" Jnfbrkt Tcmpelhs Albrcc5tstr 99 
Bonhack IohnnneÄ fituint K24 Ärmi2nid|tr 10 
Bonha^r C3fnt Gartvcr fiarohnerh> l’tl]dw ci 
Allee 13 17 
—Willi 33jcTjs>nst <taioIincnl)T Rehsel^lr 4 
—Stillt) ^ahr;üihliuk-r S\Y 19 Alte Jakobur \(> 
Bonhammer Karl Mcl;chmenjchlo^ Lichteril 
Nvlinstr 1 2 
BonhardtEmi!SchlonerWilmcrsdiBerlinerSlr37 
—Will: Ccbloffcr SO 36 Falkensieinlir *2b 
Voenherm Curt Dr rned Facharzt XY30 Laubs 
Hüter etc 20 T 
^umd Kciuholb Üc6<n mit >,0Ciin^i 
^oni t ichcs oqii j E T 
— Ruimrii (üsl|in> ^rt( fcsinuhccifr T 
—Äicbnrb Cb ijpc'l Glccjln denir fi 
Bontklc ’lbolj 2,'iaUx N A lioiulirciiht 40 
— Ullut^iunb bUn ■'u tuini um CSlsatlb3ccr« 
jiroi c G \ T 
’Hiicb Hamni SLaiini c ’Uu?(-I amuc 10 E T 
—Ati-'iiit ^otmtuit SOut t£i urlurr U 
■yrihaltaitfmiutDU’a nifcc1’! it fl Sani ’ic i9 E T 
—Erii't X'r nat 3lof l! i’ci brüt Hunn 
iveq 324 T 
—?>crb ^rosiirt]! Zflfifnn SlioiIcmcroHef 20 T 
—ftriioris Bnrobirekt Span^au Äeriei u I > 
—(Wciri JHcn Slai^iaitu br 3Ri'’toi)j| i 1 T 
—^>Qitj^onfffin5lca(itCßcfitcrfii2($4-i'it2 O i£h 1 
— V< ”•> ^ver d 1 sthc'i X\02 ^c^cUccf' l 
—n 1 S4.i(,rnotbr! 017 vohiisc cuc 1(» T 
—Kart nornuc X ^(Uuna mir ", 
—irl Dr i § (?ßpm l •3t?aut vm imiluci Ica T 
— Hi uu Icuuot C‘c;Ii5 äJotucU r 10 
(5usl ^c) 
— X lio i^i dcnii|ii NO > 2< ci (niicr S 1 3 
FETT GEDRUCKT 
fällt ihre Eintragung 
vorteilhaft auf 
OlfoBoenidtc 
Zigarren-Importeur 
BKL lxPichbli (jirokto, })t ub< Iji Hk 1 
UibC ücs, J)icsd Bk Pusts h 11470 
Inhubpr Alfred Boemcko (\\jnnbni) 
und lYau B^rtn Bocnickp f\\* imiset) 
W8, Französische Straße 21 
Tel Sammel Nr A2 Flora 7391 
yweig^psch Ute 
W50, Bndapcsferstr 42 46 (Zoo) T B 5 Barb 504! 
«9. Potsdamer Plan Tel B1 Knrlflrst 371213 
C2,Könl5stra|ß49 Telephon b 1 BerolUui077 
SW19, Spittelmarkl 14 Tel A 6 Merkur 7510 
SchöBBieri,Bayerischer Platz 9 T G1 Sleph 4397 
SWUfz Sctiio$sfra86 96 Tel 02 Slejlltz 4358 
N4,Iavalldensira8eii7Tel D2 WriflbPd 7345 
iduuiMi c->v«- ^crtiam» 
-Ernst Dr RechNanw AV 62 Lützowplatz 27 7 
—Jolsanna Näherin N65 Grcnzstr 3 
—Kurt, Dr, RechiSanlv u Notar, XV8, Char- 
lottcntii 5r> T 
Bonhrinrn Walbeiiiar Küiifn SXXr10 Epcrlmg5 
gslfjc lf 1b 
i8ont)cut Dtto KrasiwmhcCpanbM Sccgcfclbct 
Strafe 116 113 
Bonhoff B Tabakwrhblg K20 ®ic[enfir 29 a T 
-Bruno Zigarrenhblg N20 Wiesenstr 41, 42 
—Walter Schneider K 68 Dleiinftr 62 
BonhoeffcrKarIProfNervenarztCharlV Manen 
burger Allee 43 T. 
—Dr RechjZanw XV35 Benülersir 36 T 
v Bonhorst Walter Film'Schmttmstc StlmerSbf 
Burgunder Sir 2 T. 
Bonhura ftailSJtotorcnidiloij SXV 68Zl,iimcrftr60 
Bonr 6>ioöstimi ibtolmtit Lilmeröbf Dechstedter 
Weq 13 
Bvnrck Albert Schmirü H5S Scmauer Sir 47a 
Vomcke Mane Buchbinbenn ßtchtenBj Lücksir 19 
Bonick Bertholü Tapez 0 -11 Zornborfer Str.3 
—3)2 Ww Steglitz BranbciiburLricheCtr 11 (Post 
Subende) 
Paul Schreikinasch Hblg Lieglitz §regeslr38 
(Sj. o|i Snc&fuati) X 
—*!a il Uauint 5L)iI itci3j ftttiicrylaO 18 T 
Äicharb Äre Hn rt]icr (sicqhtj i^arfclin 5o 
Richard uoiuu bO U U'Uenve S r t>j 
Nicliarb Pennonar XV r)7 Kuluier S 3J 
Audols Mu'lt K5S Slar^arber S»r el 
—SiiaHcr Mainr i't^iurrlb Prcmiciir JO 3> T 
Sallo S4 lü|tr N\\ y" . tli|iüdcc 5 r 21 
—Lillielur Auckidriict b.0'- 2re-.k yi r 27 
—Willi Mo iteur >03b SBecr t a infu 1 
—AiIIy ProkiinitZeh^nbi Slu ui ra 1 r 2 T E 
Bonre ^rtimt Hai» -i r a *'» i’nnc 1 1 
tbtraRf 21 T. 
Bonin -i-aill fcftnb)d) C» irhici Iehlei ds PIüj 
timbf 10 E T 
öocuifl2llaiicverSLtlii er dsSee cur2*rlM 
ißotm Schmarqenb^ Drleiur 22 T 
—Angu't Kanfm SO 31 ^eckrualmirscr c; 
—Augn" Ma^ch Schlo'er oiubruh ih i5urj 
^of;cii!obc»5ir 01 
—August Sdi Hieb NXX 21 crltber^cr 51“ 50 
—Bei nbarb Ob Poltickaßn> (’luitabnn erStr2 
—Dcri hnrb Tele^r Ail 031 Sumbctur « r 21 
—(illa Stenotypistin ^Wlü Prm enfte ',5 
—Erna Wa w AOGo S'ra»;brr^er Sir 14 E 
—[traih Staupu XOTm Sträub uqer Sie 14 
—FraAj ^och K20 (bnin^lei Str ». 
—Fran^ Pol Haripnn Lharlb Scorf r (4 
—Fran^ Schneider S^eqlij, Mutheiiu^ur 5 7 
Fnedrrch Pension ,r Ütcundt \b\ Stvbcn^ir \o 
[^ut Frr'c ir Schvnebi ßanqci idmbtiic 8 
—Gustav Poitschaffn NC'J Llaoinc 12 
—^ermann Xcchmf XV57 ^unurstenur G 
—perlha viirionjcrm ^>055 Lanqemarckur 13 
—Horst Dr web ^nvatbo^ert Sd)o,iebg Kai er 
Sncbndj’Slr 8 T 
—Joses Sranbmpi Gfiarlö PhiliPpi'irG 7 
—ttnr( Bildbaiiki. 8026 5ueihol^tr50 
—ÜDhr Schaffner 53uv PmischaHee 15 
—O^arStabsekrObelschoneivAii derWuhIlieidelO 
—Oslo Schneiderinirr Jinbüiu Strafe 118 Sbomq 
schcZ Hau» 
—Paul Eisendreh 1\XV87 Balbiit 7 
—Paul Schlosser Teinpclhs Rinqbahnstr 6 7 
—Lilhelm Avolhek L.chtenbq Parkaue b 7 
—Vübclni L'chtvmsansialt Jh\V7 Cui^cuitc 21T 
Vönighauscu Hennarm Schmied K4 Streiter 
Strafe 15 
Bomgk Kur! Klempner ^cukvlln Scrgfir 111 
Boingk Alfred Masch Führ h(.5 Lynarftr 27 
—Aloysius Postschafsn Eharlb Charlotlciibuizer 
User 50c 
—AmlroilusZolNelrAifiitVrltzParchiinerMce^k 
—ZludreaZ Glüher Reii.ickci bf Cichbornlic 42 
—Litton Maurer 0 27 iIrdiU|ir 2j 
—Augnsr Kolo'iialwrhblg N20 Slelimcr Str 41 
—kr»slZlinmermDli''HLeghorN!leiq74i \ oslfloroivi 
—Jan Lehrer X 65 Ebinburqcr Str 29 
Josef Schlaf,cr N" 65 Lütticher Str 5 
—Karl ElektromstrLrchtenrabe Kettlager SirlOOI 
—Karl Zigarrenhöl,; Rennckendf Herbststr LI'. 
—Leo fi uster Llchtenkq Mauniiuskrrchstr 1 
—^slne Frau Hcrinsdf Bertramstr 34 E 
—P A Herrenmod W8 Kronenstr G X 
—%aw\ Gastw N2Q hochstr 1(3 
Äomsik 9-iuI 
shslj 0 UT 
-lefer Girrte i'iu Sicili^ici B iricrSir -t 4 
— K VI» di ieid fltif'cbcrtnr 10 T 
'ivcnilc hin ikr "wytw NO >> OfrcMi 1 
^oinfuiu ti ui' nnü'inluA W^chUcfi! irr^itvt 
■l'üititm \ 1 3n t fn3 Srf t es1' flaun! fir 20 T 
tu ^oimt In t um ' iIili \ 'ici otur $ 
rui 0 Uiaiot c T _il a V Ih hubir 10b T 
—trrich (bn irßilc 1 1 l 2 S ' ar^c b\ Lalz- 
I>ru ma S - T 
—fcebnni i)j £bcvilcinn c es15 21» bctic lu 
^clc c 3:1 XX 3") l p ci 1 l T 
— ^erna v'v "'ca^r 5LiT«icubr 3 T 
—v)ii;o ficiut it d 2 XX 3 Liancln: ut 4a T. 
—0 uic £lc .c 1 1 il i 1 i ib 4 Uficlm* 
platz 0 T 
—üu t Sxw CshatU WtiMt'Ut VI T2 
—iKana u v Äa^oi. Lili er bi Wun^eltir 3 T 
— Übe leitn 5djn!a*'Qr bs(Lranlpasplay2l' 
—lllsrni ritllNvibii Sduu.jCibi Csf^atlotlcn 
brun er rf b T 
—iUalicr Zi Mi r a O 2 ihu 01 l}.tuö' 
recrente i{ir 01T 
v. Bunin Poiiiti Ioackni' Dipl^ij XVJO Jar(a> 
iciiaft tu TZ 
it Bonlit u. Pernii« ^oiji CInr Forsla^eii aL 
"XV30 ?l)d)nncnb irvnr «:r 10 T 
Bonm 'ilbcrtSna i5|cfr 2^i! 1 a ^üliicuijchc 
Stra> c 11 
—SUbcit 4-c lan hclt t ^astlnt 7 
—Alex Ü i-,c i v XO > j. t c tur 41 
—sllson yanbla 2yflottbii(ierS)Qmm9L 
—SÜtreMirarletibaubcmcs Cam fccVti|cmtr3 E.T 
—°Usncb £ert 1 9?ri|j Stibcur St; 25 T. 
—°(n a»ti 0 ii(u;I Heu niiCtiiJ 
—°tn 1a S i?CKr n h ^1 Siralsui btr L r 66 
— nun S2 o tibar'j 2ahl a itjir 24 T 
— (iton yjictin c A iqe Sjnnbai: ^ci&cn» 
buncr 2 1 13 
—E -Lcr* n^ii Syaubnt in crjrr 14 
Cr s n Jtn tl rtnm S+)r ibr Iube t r b 
—Emil lojrinnitirr Waisen ^boila ifnr 97 
— Ecrch Ei idt > r>- tciitcruc 31 
—tnim Maler 0 i4 ^or bor er S^r 46 
—(rrrf Untres Zelilendr G'cbci hau;er Leg 7 
—trer Jöril S.'iourcriücj (s 
— <?an^ Dr 9Ttnl ßneic mit ctaijcrolscc s8 
— yn t D^l^r^ Wilri erZbf <laIff)oriicr Str 11 
—ooyannci Pensionär G| riibfii: Bonystc 14 
—il Ti'chler Sleqlitz Bor^telli. 7 
—foirt Si lutm NculUln O-mvtr 44 45 
stuit lidiiöuDVJiM it licfitci]lb ßncvnchfir 15 
—Kurt Sckleiicr h G5 Sonstar?ir 4a 
ficrc fn Plinst Cnfcl Z01 .Sir 9< 
—SÜtiu (jlcflrotcdui IketbPit'ec 6>ablctsit 16 
—Mar k"vuvcu n XO 55 (ifuvjiburqcr Str 12 
—Otto OiiDticr 0 34 Sibancr Grr 21 
—Otto Ti'ckiler N(>5 Slit'üiiiir 2 
.—Paul Xrsdüer X 5b (ibortner Sir M 
—Paul Uhniachcr X\ 15 NHIanbsrr 47 T. 
Robert Dreher XV^7 Dcnnenn^ur 30 
—Robert Pol Pcan t Csi.irlb ^crlmcr Sir 75 
—Nubols Piofmtr ^cfilu bf icutic|tt 14 T 
— R ivols Xisd>Icr b\\ yollinar 1 >ir 
—Walter Lean t G?tcmcnc|t Lollas c 12 
—kalter (ripc^rt-nl 0 17 ßm l r S 1 
—Lallet: lsin ^n^eit Stblcivhs SIM rqc ci 22' 1 
—Wilhelm Äliq Makler L.iliner br 3) c 1 r r t T 
—Äübelm Schieb bOj> (mev 1 bei tir 4J 
—Wilhelm SckniLiber X 5Jj! aiu 1' 
—Wilheli i Techniker “iliithr Srf 11 icntr jHi 
—KtUiclm 31-rmcnt X W 21 CIöc t&i r erSir tj 
—Uvifit ^an luact C_ » Ui|c -Lilöcl 1 sir 2< i 
Soitiuff SMbert -Bin L 011- ^ellci r fcr|lr 38 
—?njrc'1 fla tsin 1 v<ti sl u ^ 
-^iiicltfci iDö^in 0 ot,cl'lc,IaJ Hf rntqn iu-IOT. 
-Slufüt Schneider s\X 20 (loitl ■ ii 2a mii 13 
ü^c fi 1 ^ l lU cmi cr^cc str 18 
B ffnit Lanlniy Di (qc 1 2' 
—(5hrt)iiait Tclcio uu **53 Damtqet Str 73 
eilt) Stecsl t Studuisir b T. 
—truch ^uscic XV8 Krauln,ti. UBohtt SW68 
Zlinrneriir 71 
-buch Metallarb Charlb Schlotzsrr 39 
—Frnn Dipl Jng Fnebenau Schnrar.ieiiborfer 
Slratze 12 T. 
—Franz Pensionär Epanbau Kuhnertstr 11 
—Fntz Betr Jiig Ma&enfcc Buschallee 65 
Gustav Ferntran^v aSartenbf BirnhornwegLlT 
-Gustav Melkerei Mariendf Flomnqweg 61 t T 
—ftslitS oleischeruisti. ^uiitüEit In: slr 44. 45 X
	        
Top of page
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.