Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1935 (Public Domain)

1T. Zeit Norden 13 
— 2157 - 
Gut 2T »j :nbcrg Wartcnberg 
2 yjtutcr 5 . Ätjm 
Th, Schmied, 
ytaiudc, (?, ^rl 
Riege r. ;)l Prokurist 
Schröder illaiti, L (so 
Ntiilchwaieiizunchicrell' 
4E Telchncr )]i J'ioqiit. 
(StUlH tilfl) 
23o!j, o Äalinarb 
lUitiai, E, il'rsiitcrcmil1 
Brocler, öl Poitschayn. 
iSoljn B, 4 w 
(Soibtc, ßnmiimif' 
ijfrcnticitnid) »niljctiu 
Auilerlnechr, M hier 
«yneLpl v>, ii(übi]tni 
töntfir, , Uhrmacher 
»Vninjpmoi n OyiÜiaucici» 
nib 
frmtrid) (? 
^ndiPilj, P, (Swatlhcr 
Stupeiiuct, li, Posiheis 
tfofler St, epuinvagcit' 
anlief. 
4 ViD^ot, C. plcprficr 
Sluißcr, 1«, £lci]riier 
S*tcbliu<v V, ’Luf-.ciiqW 
Äeyer 43, Ziniinerrn 
i’isliiiosf (r,3ui^ Scan t 
2chlNtter, b, blauer. 
Gilumbi, v „ 4)ote 
Gdml-, 4 , Oiianh ^nhr 
(Brimwadirr, N, crfjluffcr 
^lUplsti L,)irniliua3cii‘ 
tulir 
?,akr;ew»lk, I ftstrirfnicr. 
j t vflitni) Po! 4kiii]it 
O Vol Slimi 
Witiitcr, 'l, Werksuhr 
Weil , Si Jtcidjsbt. Ob 
<Sn!icr, (r, Schlosser 
Sjolict el. (r Maiaitcr 
Ob Sklc 
I^ncy/A tvciiAi’oncn T 
ßifcii m Äimiito AUsg 
OMifC, U Sltlll! ’innt 
i'a&c, 1, AUslMw ßuiji i 
"j i.Vti o vci ci 
k" Dil)lc, \? Mun 
^omtappet, yi Illiriri. 
Scliulu, £ £d)lO||er. 
3riiHJst.nl (v, Üittijlcr 
Slrtbcumtf v>,Ob Hn 13» 
fleh 
Sich M, A, 2 io 
f u’iiuicL Sie 
‘j—J -Üftulicüci: x 
(moi,c,2u ic»2ir 
Oa—nt E Nni’Ciim Ban- 
(jciunu urii Mut JZmtu 
lntl;i j,üt ^ittciiau c 
(*» jii b m (JUiuidnt* 
r>oii 2Jliu 
V 4uii iici, 41 2’auiüH 
{4'mmtdictierSlr 21) 
a Onaiipiier, ^, Tr o»]* 
OcHlcra ü* (isjcims T 
jluijci, 11, ^nninjinlp 
\i3im a^yi^n^TU |-fju 
min T 
Voqel (i (rclicltiui! 
2>oiqi, O Vüittdr 1 N 
Ob Üiacr, (v, \inii 
Buchl)''^ ^ ^0! Bcam! 
TaMcm Jt 'Jitj. Ob 
VlMpC(t I Jl 
fiovt, H, £6 'uht T 
biirtiin, ±2, ^alSoV. 
3csr 
C'iKPlM U), 2ipf 
Ju Artn tiicic, C. <Vm T. 
Ilicg(r ^ crkmstr. 
fiupc % ibt-mdj ^camt 
Uu peil, X{, Schier 
3u>l’cr U % ol Ob 
2. aditmtlr 
Scfpci ,f stim 
fvccdcflr -> 
l^arssliiltiiicn. 
f'VtCic»Z(r -> 
öaunc'ki 
\iiiur ct Zir 
IG E MtUi iiiiim iii i arfer 
1 hu (% il Um 1 srrjj 
{. U Llf lltlf) \l 11 u llll T 
n IHl 11 1 \Iil I II 
< ilmr 4. ,1Ui d e. 
^tt npC ni t>uinh T 
’nmitn L' icnyaU 
afin'fi Ui, -luifrct 
'inu ", "fhet 
fl ick, v, 2 w 
U’liltr, 43, vci icr 
^diuv, Ji M,i0i'clp0l 
vctdicrl, 2t ~intter. 
«imm ,X, nii ollnt T 
1 1*1 !c, (?), JUi *d r 
2 LlflCl, f>in 1 
^ ilf <"•> Um uniiunßci 
ij 1111 H -. 
17 E. Wtmd <? 
frimcii»cut T 
Äucrla', 
17 ' icf W -luv 
x itih r, U‘n laib 
1 0 t JO, Jslc riicr 
L0 1 dut5 4^, 
V ft 12, stim T 
,\l icl, ^, Gdjliiijcr 
' jmi, 2 vri iloiicr 
" hh 2 , 
‘j \uc-jOtüii $ Wubcl' 
10' 
11 c1 4-' Hu ncr 
iid fi, i. ^auarö. 
-Zitat, ü’jh 
rmiJ, tr 4 »’ 
>. in rrnn, 2 ro 
Ktll'id) 411, <U'ts» 
ZuU it, 'tiu icrin 
m, v Urivtw ^nlir 
13 E 'um miui/tUnsl^tqui’ 
lllllt 
»Bnlt, J?, ^.pfin nf1 
•^urteil, ('iritüvr 
tijijmmci, 2, Aijdilcr 
iS Cmiiii N '.unmciii! 
Li in l , , jStu 
») dci o, ^ctmosl Ob 
i clnt' 
ü ibman l ,’(nio- 
)upua 
^mi, v *urut* 
'lOi^uif, li dieser 
Im ich. H, Srrcii.urb 
UcIItJUfnii, (r 5)iid)sjn(l 
'Wiul , v. -biitfer. 
1 ui uaitit, 21, 43artcr. 
— Vi Mim 
2tf 00t, Kel-zähl. 
■2olbslri; n, Leiiand« 
In! 
2 tetf f' siomvopalh. 
UVicie V/ Slrnyitb. 
^»Iir. 
Oiuunrr '43 VfrOctl, 
19 4)iunnlle 
•<r iüciluici 3(i ->• 
Malchow 
(Post Bllt.-Welstcnsce) 
Dorfstr. 
-<-P ciiiar! nta^ln »2?cif,pu 
Kc, Berliner Vllltc -> 
voljcipdjonljanicr 
ÜLiit 
1 E. 3iaM SMut 
V t'Mlt^UCUU Sl'ißttfjO» 
(9it ‘i) 
S'üiimtsld) 51, ?(rüctt 
Im HlD, (^J, S”ia|cluuqt 
r%as;rmrmit O Ocii'amtf 
^ntjdjf, ^»^«-ipaimsuhr 
Iesse ?l, ('je)voiunul)r 
ütubcu&ciq yi, (bartuci 
Dtnc]dj(c, P 6)mhicr. 
Eelcl' H, xMiöcit 
Ist E. (sldht ü'ClItlt 
V OUUv oetm ^nlchow 
VKx v) 
^nuileiji i1, slrafitu jjufjr 
^Oanim, v>, Öiutit. 
lb (rri)mKhc 
E Mutn 10, 2chrme!>e- 
iiMli (Nr 40) 
2 E ‘iiuqcrfe (i/ ti £)v 
Xioutn> T 
L E üubcii, Llindw. T 
yiutttaiumci, C, Ban 
arbeit 
4 E. Gathow. T, Lanbw. T 
5 E Woll; oiv, P, Laudw 
(Vh J) 
Dcltoi», Vt Gintlncr. 
C E 2taM ^xtlm 
V Ohtiud'v Malchüw 
(Tu 0} 
%'ullci n . Öcipslhitfsinr 
<sri)inM, , Arbeit 
2oini mit Hi, IMibcif 
ilocflcmun^ Vt, üieipann 
E.2(s)iietber SH, Laiidw 
b E. ßtaöt 4Urlui. 
V 0) it3ucuv Malchow 
(')ii f) 
Slfm«% Ä, öiidihlfjr, 
&ot|di, 0), 4>t’iu. Ob. 
Gclr 
2Leii,biiimi, I, 91 tcjcl 
mltr T 
U Giil"')0s 
E. €tat>t ticihti 
V Gut^vcnv ^latcsjoio T 
flTin^cr^ciin 
!bchr, il , ^ol. ^nupl* 
W'itd)tmVr 
flufjn, O .'lrchi!e!t 
'4i>c(icrbt o T 
vout K, ^N'pckk 
10 E. 43tllc, Jl 0aub\u T. 
5 Älictcriiislr. 
ÜwOiticVn, P, '(rbtrm. 
4.öitcnticrci]ti -> 
tl E. l>ut)lmnnn, G, tiniüv T 
1J E. wie vir 3 : 
s^arlmamt Jl, Nicsclwart 
^cmifte, LI 9licittunut 
E. Heber! Ä, Landw. 
Po'taqclitur, 
Vu^lier', Po'tagent. 
X'utf Mischer 
UE/Hotl) Qi,(Jinnitümcrin 
(Vtmiri'ou yj!attm- 
Üiitiju 2lu 2‘>) 
Pol ‘’VclbcftcIIc'Wafdjüm 
Sncmde, Si, 5n|ciu. 
lu E wie Nr li. 
V üvilfp, !)i, Landw 
^cljloiv, O, 'Jheiciluath 
10 E ^M,A,Ha«der?m T 
Mischer O, Dichter 
Geber!, A. Slibett. 
Johl, 
17 E 5il6crtcrq, -6 Sanhu 
Gdjuiblei v, Siiffu 
18 E^itbcrbai (2,4 iu 
Lr^ewrq O, Vltluit 
30£ 'llbrc'chi, (1», XianMü. 
2U E i^lctiL Ji, wimVI in. 
9,’Icik. P, 4 'v 
ncr^urfl, ^ Lchnued 
Bdjiit^ si, ^ ’u 
20iE^hVi (2 Jtibüiit. 
viui,mami, Cv, (Hrbut 
Jatjii, (f^ ^Iibni 1 
21 £ Dreyer. ^, Jdaiibiu 
9>stU '*, tUm 
22 £ 3«U)c is>, Gcwuic* 
qutii T. 
23 Ehnbciiuos) OJ,2«iti6lü 
frupulin •'>, Gcinuie. 
^dwut, I, Bvi 
21 £ Ltadl ibcilm 
yiaiiciibadj, S, Jln* 
flillttlt 
Wuticii <i, (ifjaivi tiuait 
Schwiger, H. A1b1.il . 
Creinborii y 0>utjnrl> 
^VitpoiUti, A. Jlibtrut 
2la£^iicd^r, B, vanMZm 
T 
21b E. l^Zcihncr, LZ, 
iDicUtfcibc! 
Croy 6, vmid1§°qth. 
SiniffauH, O Jtibcit 
2icE',iiC!i,ud,9t,<?QitbcI5iu 
T 
Arminsiern, W. lsm 
ätiiqcjt 
Gstiirtitfl A, (Scimtie 
2ld E dirolhe, , Ivciuufc 
Übt, 
6-rolhe, O, ('jaitucc 
tiathiMim, %4.>, Iiillrii« 
21« E Hüii|(fi C ,3:iiimll.£6 
3cfi 
(vrnuiwMi (5 Trciieuucrr 
(ijuifjc, U, tL'iu 
(isjrtinicc n Linde» 
lCh] -> 
-<-^'eo n 5i)icu,Itlli-ikiz->- 
J5 E Neubauer, A U[m. T 
ib £ iicucnbot(, 
VAitbcl vi T 
27 £ UuiiiK, (r, 4jy. 
Mttiiicr 41, Schlllmi 
viuuc^c, O, Bcl)uuvb. 
27a E_tiitcf 3, ^cimiicjiKfjt 
23 E 4,cuilcr. M, (variner. 
2b 1 E Ücljiucmu H, 4^w 
Mimcite, -.'l, 4öiv. 
XflDciüitT, v. Echtthu m tr 
i’ctjmniui O, ^.crk- 
tmubclcm 
29E3pim(jcr, Jl^udjntci! 
bC|d;oil# 
victiDilhff veucuvehr 
Änlchvw T 
GdjiHV, (i, Arbeit. 
-Springer, B, Stittlcr. 
JO h yioorf, ^, iiiiHöiü. 
T 
31 £ Albrecht 9t, Laiidw 
Hartmanil, if, ytcntucr. 
ula £ Stahlbcrg, 
iündcuiT. 
Tankslellc. 
J2E Bolila h. aVaini)M 
(SRucr, (k., Gärtner. 
Iorstcusui, I, Melker. 
J3 £ SfmnUici, G., Jtolo» 
mnhur T 
Jl E dublier M, tziäUner 
■jö E Meters, 31, äai dw 
('inmci, ('>, Albe t 
ücidmi ti, 4T Arbeit. 
Ji) EUarjcr, (i, X'nubto T 
jl Sdjutc 
E Slaöt 4)Cilut. 
veqncr P, Lehrer. 1°. 
Hkllcittd. i\, Lehrer 
Jb E Mudjenqciiiciuöc 
xMcrf "l'atchow. 
V (itauciuvicc , Dl 
plul, Trauer. T. 
ilud;c ii. 5ucbI)of -> 
(i»nt mq -> 
^J—it E StstM 4JctUn. 
V (tnitSbcrii Malchow 
u) Geld), 0., vouiicw. 
10 h)ctcicr, 5t, C"ll1"ichliiicd 
<UUplc, L' ,(h»eivaui\fvV)T 
<ttippiler, (i>, Obatdjicci; 
l/ncfoio, 1, (viitS!tcilmui 
Jtumcr, ^t., Ü’tamcrmitr. 
2<t)iiubt, 4)t, Hrtcit 
5toid;, 9t, Shufd;cr. 
-<- 4iitüslt.üca -> 
11 ’4>v<f, G, Arbut 
vSiibcnnn, li Arbeit. 
Thamin, P, S)leiitciicml)r 
^etleuiiaiiit, ,) Aussch 
12E okothe, C, vnnbet^m 
oben 4 , 3tnilnn. 
J' £ Habcurroh O, Öc» 
müiezudit 
Stebiitom W, SJtcjdwiut 
li £ LUrnqspohr,A., Lehrer 
(yciiid b Tcmptmr 
V. Lüii ued, (?, Uolonms 
mr T 
ßüi|d) N Ülicichunrt 
Grfjmibi, (s, Schneider 
Gimifopr 4S l*4-o!t|d)a[in 
2uni ic«1’, lr# ilfm T. 
tuE(^chüc,23 ,y5ifemvu T 
Ü clut lH. ^tiefer 
l‘jESdmcibcr9( '^nüiiticr 
Srae^ei, (1, Aibnt 
2d;mut, E. 0>n lit?. T. 
17 £ i?tiidt Lertiik 
V ('uit'Dcuu IkaUjcto. 
Mischer, St, ‘llciitncr. 
Wflslrf (i, Arlcit 
^52At3 H I Heim 
2c v1mw, it CitiiUarb, 
18 £ 31slbt Vertut 
V ('Stii’vciiü 
•LMvdj, C, 5(rlnil. 
'oounmint, 'itrbcit. 
MptUr O, 'tibcit 
Cltcritfiu, 22, vAis>cU 
Jldbla^, A, bcipaim* 
Vtt)r. 
Stern, fl., niait 
IL^iiciter v, ^tftlm 
l'i E ^iutf;, 22, Schttuedc 
injlr. 
Kuhnke, P, XuJjdinf. 
30 E 4 stiiiuronJ.fi 2(v 
(ynitiv T 
Engel, 22, ^.iinionSt 
iUitnic* O, 5ini!,cii6 
2dta'7it 
31 £ 4)cmtcr, (l^utiicui 
Huboh, 23, yLinbcl-m T 
-<r ßclbtucn iuid; hohen 
jd)ÖHfm«icn->“ 
uJcimiftu ) £ sii.erlseo, 
43ahiur 411Ue -> 
Wartcnbergcr Str. 
<- S? ou tr 
l i'>ul3hnii3 
£ StaPt Berlin 
V (i.iii veriv n»alcho!v 
(2*01 (ti 0). 
I. (vui bau? 
.sinutc, 6-espannsühr. 
•iostd, 5), ^dmu<b 
Schinit 4J AUilfthcr 
Sicdiiiailii, Ärleit. 
IL (^utffjaii 
E Stadt 4?erlin 
V rtul vcuu Malchow 
(Ciuntr U) 
Luppen. S\„ Arbeit. 
x]^9\i, X", Äuxeh. 
Oiltc, (vM Arbeit 
stirbt 4htcgerivai)cn» 
VflUtljitltjdjulc J, 
E 2tdM 3ulm. 
Siiflcnbomt 
Snticr, Us;, Heiinlcilerin 
ßuberq, E, ^ewerlr« 
Ichrctut 
Sdjiimri A, (i-enmbe* 
U'jicrui 
3, frci-tcr. 
^anchel, iv, Waihmtit 
2inhnborn, (r, Polls. 
vilc^enn 
4^t!e, Jt, ^olLprsegcun. 
^clbimrf 
vinunbjt b Teu!i<be 
pDirotfrijn ^tibnlcil. 
£ Deuiiche pyiotich» 
^abrileil T 
ilnljit, V/ biiiciolbircft. 
T 
cdiüitcit'nlb, H, Lirelt. 
T 
^oblfleninth, Ls, flrafiro. 
Ucmnilimy STniieu- 
leifl ->- 
oclbnmrf 
-<r Dorsitr. -> 
Dorfst»'. 
&cmnifuȧ ^t'nlchow, 
iloiiitciilurflec Ctr. -> 
«<- i3ci bPiifccr Cl,auffee 
<- Felbweg -> 
1 £ Bolle, 91, Melker ei. 
Knitter, 'A, Arbeit 
2 £ Aoltchec A. ifmi&iu T 
8E ^imdichoic Ö. 
fltovhbl (9U 25) T. 
Albrecht \?, yticfcUumt 
Ruetcl, % . Tiidiler 
Ätutldjciiuiur, I, yitcfcl» 
wart 
4 E Mullec. N, Smibiv. T 
6 E Stadt yctUu 
.Be;rrtslitt>t XVIII 
Gemeindehaus 
Dimbe, O, rliieselwart. 
Dlilianmofi. Lch, 
Arbeit 
•<- Öul§löcfl -> 
G £ hohm. 9(, Stell. 
nnuUcimitr T 
('Mibeitstu, i'tißctt 
Gdjmiltcr, ^l, Ärbeit. 
7 £ Dostes 2W.# Schimtbc 
mjtt T 
Koch W, ^.ol VfluPt' 
Lachtnistr. 
STvidjnmmt, A, Nohrleg. 
*)<0, S, Arbeit 
d £ Schulze, B. Landwirt 
9.10 £ T-eqemiind. 51,$2anb 
wirt T. 
^iohr, f>, Äieselwärl. 
11 E ivic Nr o 10 
^'ülltti, 26, VnnblP. T. 
Kirche 
12 £ Silberberq, 
U'iiciitmu. 
13 Öut§()stu3 
£ Stadt Berlin. 
Kerple, A, Arl'lriik 
Waptenberg 
(Post Bln.-Hohenschönhattscii) 
13 ttiilrtcT, 55, Aibeit. 
i'aunert, 1‘ i'aitbaiD 
Man, 'Jlcnlnci 
yHitller, Vt, t^inu 
Schiiieller, A, Arbert 
SdUUiDt £), Ktciclruatl 
Sdiuler, lllt Aibum 
Jiafdlelbci. 
^-äJcitjcniccr Chaussee-> 
Jlic(clielbcr. 
11 £ Wnlta, P. Milch 
Ohcuift, 9D, Lchachtmitr 
Mischte, Ut, Zmnüeci». 
lo E‘2. eflfmuiib,4 ,4Jud)icr 
UojiiaC^ V, Winbcniv. 
Bebet, Jl, Aw 
'Svkumuub, 
— 'Jt »Tnlciir T 
K> £ Xnlchv, k.t Fleischer- 
in str. 
17 £ äload Ö , Landw 
18 E Gdmljfc, W, Land» 
lötn T. 
11) E ctlicniann, Lader 
m«!r 
20 Hiilöhmis. 
£ Ltadt 43crliu, 
V Zorn, il, Jlispekt. 
, ÜuipcUottjauö) 
Braav, Ä, Arluit. 
kutlsdl 4t, yticielioart. 
Simon, lt, Lchircider. 
2k(j. , 'Jicutuvc. 
21 Sd)illc. 
£ Stadt S?ciltn 
Oesiieich s>, Lehrer T 
22 £ Schulze, O, üslubro 
23 E Luschc. [>r., Flciicher 
nun 
21 E t>utntr, O (>,as!w T 
ncttnci, 'K., iloio. 
Wuiflcr Ä, Ldw 
titeln 110m Li'w 
StrannnSli, 0, :licich°b 
Arb 
Fetdlveg -> 
2ü£2iifmdjcl|cif(i,0»,0>emfitc 
O'iouljiuiM T. 
Bliii»berfl Ät, «siaii 
liüiiuib M, Oicmufcbaitcr. 
oeich.e, (v, Ob Warnt 
KctufleUmbc 
2o '»iiiljtC 
£ !kcissciivalh. P., 
%ul)lcubcf. T 
v2tUil»c»flcluube 
27 Büttsrcllc 
-6 E Ivanen N , Landw 
23 1 E Diibick, P, Beisich 
Sujpcti r 
-<r SclMrsii -> 
£\t],cii|ca C^aiisscc -> 
-<r ('»finrtiliuiq Malchow, 
iLcuteiibcmcr Str ->■ 
20 E Dtthrf (iinenlfim 
uü £ (j)eeU)flin 4< Lcii bw 
tioter, sb$, Laiidw 
Silberbeifi 2V, Arbeit 
’l EC»cess)iinr {?, ^adwr 
.2 E lüyddici, tli, üauötu 
Y) £5loierjun,D,^inbiü 
Jl & ^intgr, A, i'nnbiv T 
Gut Wartcnierg 
5. Beil £l(tb!(iutci 6,. m 
. »6 
yiniis I 
Sliinitebett F, Dipl. 
Laiidw T 
finiif IL 
Uiiiinf C, Okntmcmpf 
Taei difi) «V, 
Zuy i, AtLeitiui 
f'nnp 1IT 
Anis, , ^ofvcrmntt 
(L'iiiv. Sl. iMciilcn* 
empftitifl 
%’üli, Jl (Ztartner. 
PioitS n 
Ucnot, 6, 91ctU«cr 
4>uttfiimmei, W, Auf}es; 
hiniflf v4’, Sdjiucuie» 
muilcu 
2i^la°r, ^, Uiculucr 
^oir V Varcickeiil citt' 
söoffcil, C, ^cipnim)fif)r 
4haoV ^ 
Dnrre,^> ^utteiieiiipsguiu 
lidvicit L 'Knitiur 
(muitnit l1t , iv 
LaudMs, M, Weiilfii« 
cmptiinit 
l'ucf lt., CcpnlstUt. 
GfirtufuclimiS 
£ Stadt BeUin 
i?id)ttnlur(i, ‘)t, Baunistr. 
Kuller, Sv, (tutrlner 
Sduniemaiiii. A, VitUrnt. 
- ti, Atblnn 
Stlberberg A peuf SiicfcU 
mtn
	    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.