Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1935 (Public Domain)

IV. Teil Süden 101 
— 1497 — 
Noscilhc'i cr Ttr. Schöneberi; 
13 Broock. C, Schuhmmitr 
Lehmann,F,Minist Amt m 
?krrcl;nlv»Gräsenbcrg, C, 
Archrlckt 
Sanerbrey, F, Monteur 
Schmibt E. Architekt T 
Scibel, Js, 3u}cntmfli T 
etc\\c\\, F, Dr, 
Syndlkttö T 
14 f o Dürcrvla^ L 
E wie Nr 13. 
Siimfe, Z, Kitt 
iSQBiimim, C, vorrcr 
Hojsmann f\,Di Utcfl ainf 
ctliniict..si, tr Sdmcibim 
Mnhtnlckel, M, ^iiltioiU 
fch 
Sdmly, 0), Hotelangeit 
Schnietter, E,-lMichcircöii 
T 
Loj), O, Inftallat T 
•<- SsircrpltiV -> 
lo s. a Diirerplah o 
E !>alcke, G, Aac1cnn>lr 
(Berlin) 
Lecker, (i>, floiifoniiw 
Beita lr,»lrkil 
«iimtcuiaycl, 1L, Magier 
Hubest 
Blocke, P, Ctoii I 
Iauucke, it, lauej 
yjZeticl v,Ob üUtrfmftr 
JHcijn, M, Sauisliii T. 
Pülack, S Ww. 
Gfnjvji)r, i£, Lnq 
JoicmOoWj Zl), Gm)(« 
w it T. 
Zimmelniann, , Ptopo« 
nniibntm 
1G E^wblerH/Znu&V 06 
Xcljtcc (eiraiidbciiV 
Sittlich P, JJiuü 9ltiflcft 
tiicuciijaufcu, Z, £b 
2u]Ut T 
fcirtljt, If, yieitliur 
Herbei, E, Ww 
ilulju X\, Saiitbcamt. 7 
'Keibholbt Th, iriaif 
!to|e, ü, Sbuvouoiitcl) 
Jtimit)f,tS,2cittlvcUutT 
Gdjocii(|cit 21) <tfi» 
Sd)wai«er 21 ,äiuvtm<t(T 
Etltlchiiahtt (k.Sozutati- 
nilpclt 
Trovü *0 Dr jui 
Wilhelm, 9l. Liv 
17 E »liiSlsluöa 
V Qnittdt L> Bauriesch 
(>V57 Pallaksir 10) 
S)  \ifjc,  k. giau 
Rutile, G, ''Umncimftr 
Hchlliaber. M, firmi 
vmntf, AZ,Arastw irtchi 
Wcutlc, 4Y, ZlMlN>.rtti 
Wiese, Ä Tieher 
fonetdj Johan'! >cit|iomir 
tzahneinanii, v, Äfm 
VciiitiiUT H, Aliiii H]mt 
ilucfsjnn jt, jlrm 
Mahn, r5. ; auim 
Matlke, P 2oi» 
%ul(cr,(r,y4fi(iMit ümhiI 
aUiflflcitLljtu, <r tilcijdjcr 
Schulz, Ci Teleqr 
Jtitutini 9k 
Cchnhc, H Srliloj'cr 
Somicntiiobf £. jlfm 
Stanke Si, 3abi(t T 
äilsmaint, u, Wachter. 
Änqncr, O, EnWanil. 
2t.ohlsahr!ZK, Srellwerk- 
insti 
SLüfjini (r, 9Biv 
18 E UcittK (i; Di 
(Dbcr6crfl >>.ark) 
SadsjaiiS VI, ytiprnfnt« 
lrtiit T 
fflnhci, T^islu 
iÜistUK V, SdjJiciknii)li 
Dlihchci^, (?, 511m. 
— S, JÖm 
ISdcit (V, ©tvtvciib 
Sdjaiin 
(liicuhacbt, G, 9lctri;v6 
Jnspelt 
Gn^clmaiiir/I ,S^l»ncrei 
Gk(die °t, 8luj 
ttollttlk, A, Arbnt 
Kamm. Pl), SioA). 
tia(ucr, ti, i}aulatuu[t 
Hllanu, H, 5l|ni T. 
Hofsiilaitt', I, Frai' 
Jairomäll B, W ilcc. 
PobUch, L.r,L.'l> 
tihitilc, Q, Jtnmteur 
Schenk, "l, Ärasuv ^ufj; 
Simon, I, Pensionär 
Tlemallil, v,6d)iicihctm. 
JSwwllv U t 
uefim 
19 E Schnell. H st fm T 
Albrecht Lt Bckttböaussth 
Arnbt, E,6rfjoii|piclcrmT 
Bartsch, N., Magi>lr 
"liiaijt 
Blüht, A, Guciiß Sttßy 
Burr, A, Ucllitci 
Rintcifcii, (r, Packer 
Geliaucr, k, Modllliu T 
lystuljnfe, ^ ,4-’ol C6ticn(n 
a D 7°. 
Loeche!, O, Amt 
Mallnds P. Schlosser 
Alchaclis, O, Jicichelj 
23cstml c 2 
Nixüols, (r äüiö T 
i)iostrf i(, Jnqett 
Ncitly Jmi- 
yjiltci/S,teste' uednnito 
T 
Tsuclk, Q, Ü3 j 
Zicglcr, (5 Lchrllm 
20 E 2>ictfiib 2. Mfm 
(NT \S 87, ‘yiotoiöitr. 5) 
Hvnmaml, O 4?nd)fjalt 
iroitobo, (i>, itsut T. 
Krilqcr,P,vmlr'im st 2T 
Licblke, it. dim 
?J?!itcII)slu|cu, 
Oitcrmaiiri, t 
Lairbw 
Prowe, A.vw Olicrlculn 
£uclm% W, 5l|iit 
Etfjrtrci, (V/lüitrcfh 9t T 
— Ji Schtthm 
Surcit, 0, 5djiis)iit 
Sfirtuci l/t. flfm 
U3idtclbcr, P, ^ofiuccT 
IL'mtcl, H, Korrektor 
2<lruzci, ^ Gri)ncibci« 
m'tr t D 
21 E jlüiiimaiui ^ Eigen« 
lilmcrm (Ürc^hui) 
^Joui° Gemalt (^)cilm) 
l'titflcrmnnit jiim T 
Wuiubmniut, tj 9,cl1)klt 
Iluvek! 
(ü:ttid){t,,5),£chHCibcnii|tt 
Siclifldj Jt (T, Jlpn 
Xiicicdi 91. lefnet 
Rtt't, Oj, Hauowint 
©tfmtouu, JJ Sc'nllc T 
- U, Stirn T 
Gpcd F, votclaugcst 
iLcjlpsjsll, (y, Lriv 
22 s a )iu6citxUi 16 
E IctMiocr Lcbm vers 
Akt ÜJci (Lcipzlg) 
V SicU'jisicr Lcl'tn^vkrs 
(r-rulibstucksv^rwaltg 
(tyartmttiull)a <2!r5I) 
Puww ^o^d)nffn 
irtchlci ö Ulm 
(9ul|d;fc üb 
^0||maun ib Shid)innvii 
j(tnu|c, H JJi'cud;tflv 
fioulioK T 
Auigei, 22, LrnooiiM. 
Uimolb &, ^anfpiofm 
Müller, K, ^Inicftcllt 
sommere iii] 21;, ty tstlu 
Mittel stosiscir 
yiolfjudct, 5 -Icriid; 
Jkamt 
Sd)ilta, A JLw 
ctoniornhit 
^illid) 0 Ob lo|hit'l3cfl 
Nttbeil.itr 
IMticiPlai, 30 
E2eiil|djc9?eicf|fi(i °I G 
Vtillu, v, MosjKu T 
Gi|cutstlj« ->• 
<- Oiuchflslllii II b 
Spotthol^tr -> 
MwTiofSßcuaitbi 
E Deutsche Neich^b A L 
Gtttelbahtthof jsucbciuiii 
E Deutiche  3tcich.li  ,'l G 
yiuibt M. £)b|t T 
Böhme. Gebr, l r->, 
kohlen T 
Jiihk, b, Jtflaiuit T 
finoli, yt, tznie T 
Lebckow *J( (vasuv T 
yiobü Elisabeth Llonlilttr 
^aflciplaij 29 
£ Sculfchc licichsb IHW 
llhliit Ll, (i> m b h, 
^stiistciot T 
„Hermes' 33ct it»stu*Ö> m 
l' H, Brennmaterial T 
-<• x$ucbcitauct Mutete «>• 
Növliilgstr. 
(Port Äln Tcmpcllios) 
Johann IM ii fl ii)l 
N 'b lniq Oauljuitcc 
br i(|chci Llncktttbnncr 
(T nsluiUciir b pmiiicbriidc 
— iüioöUl)» 
geb 12 o 1800 IJJ 7 1809 
^l)tl)|li ->• 
1—3SE Btcbhm^mbtulioi, 
Cr (v iu & 0 (Csij(I)fu.Ji) 
L Dalz N jlcKcrmili. 
Frank, W, Lagrrar!) 
iÄnthmattii,O,Bal)nhos§- 
ans>eh < 
Lchmann, C, Wachter 
2 Aartz, M, Loerlm,tr. 
Hcntze, F, j(fm 
LkohneU, M, Mechaniker» 
nistr 
Nletclt.B,Poi1'Sckr i9t. 
3 hernimmt, 5lut|djer 
L'nÖciciiv F jUimpnci 
DÜppinschf, E, iVio ritin 
Mitl. 
Juima, P, Ateikoter. 
i üöruggmoim,ir,jrmuliit 
(Lnslav (r. Ponschaffn 
Lenzn,, Anna Telefonist 
Schäfer, (?, Sliimcö 
3 itimibrZJ^tiflflbrulchfcii 
betrieb 
Klinke A, 4hdcr 
Roicnlvchcr, ii, 
Lcikzengm 
Etuiuc, (r Arckktt 
— Jif Aerkmnr 
0 Änlich A, HilfSbctricl- 
ass.lt 
Erlisch I, fifm 
jfaiibtdjin ^ Schlo'scr 
Levold, 9(, -Üstfiiunb 
7 tyicintq H, 21 tu 
Öcittif 9i, 2iMu 
ütcöcnmi,yi, Schriftsetzer 
MoSler, C. Maleiaeh 
Dahne, 2i, Cd-uhui 
^uch?, k Leamt 
öommcrhiid J)t 1 iv 
Voffmnim,Jt,£b ßener# 
lufbuii 
9 Äuutcfp ir Arbeit 
Macher, sy, S^nmcr 
•iiilKJ, qt -j-cuiioiuir 
Lander. G, <5d)(oinr 
10 (wsjlcr, Ä, 9lmi iicrcr 
(nihhch A, Monteur 
SCatüe, L7, ^cchi,uk 
Sl, Cpcb All 
l-l^nvitza. P Crifcitb "lrd 
Mcter, (, ZUciii Hib 
ykicharb Ärbclt 
Znbeit K, Stiifirtt 
12 ähUi, 3 Male. 
Gtoth S,(5fisc»[i Schaffn 
Hosmanii, v. l,,itd;nmr 
Stoöcr , (Äartcnarb 
1 ’f'frnmni (5, Inst ^»ocif 
sto?ii)i(i, E, ^mostiigcit 
Linke, C (Svcuö 
Betr Afuit. 
UÖIc, K Äanarv 
!A<£omI)totVtfli, v Loko- 
inolivlier; 
Jeisen, A tz,^la»twagen 
in 1)1 
Ioldan. nidsti|ir 
Jtriifl yt Alb 
‘Jlcdlunti -> 
lo flujdoi» I. Stcir^tiflm 
^ahidj, ^, Po'tschauil 
Eablvw°ll (r.Inn Uitflot 
Wagnti, jt, ^cniiomii 
16 Lecker, 4V, Schneider 
Anfiel, H, Gastwrv T 
Gnthinanii.E Bnroangcsk 
Schweitzer, M, Zt}chki 
Eommer. C iRculitcr 
9lunilhtr 
17 ^rnnclm^ ti) Äwji* 
broschktlibes T 
18 stilm, G, ilcljoibcii* 
nuacslclh. 
I1) Poscr, F, Spebitenr 
20 Strenl i, Wat uc 
21 Lnbl, 9t ^eichncr 
22 9(chict6ci(i O Schnstset, 
23 aUmchlcivMi, (r, yictdjt b. 
Ob Asiist 
24 Scholz \1, ^rls'alb 
23 2Unbt,M -Uidtch 3chIo]| 
2r> Ciobaiu, H, dcHiict. 
27 yiiha, Ä, Ssojv 
$bci[ st . Ksin 
28 Bogt, E, Alv 
Haikorlstr -> 
29 Heinrsch.P.^ol^nspelt 
30 jiouhj iTJ, Stadt Od 
Jnspeti 
Jl Vhclit, V- inner 
32 Bnchner, (r, Omtru» 
iitculc mit 
33 iltociiitff , Itm Anac't 
31 Cichliigcl. I (yipcblciif 
Z5 iuuitfl 0) tz, tzanbels» 
Mmmcibcawt T 
36Wolllchlagcr P ^.ostasil,! 
37 MacieMski, r), Aollltr 
Scki 
38 SJiiiller, V, Stcuersekr 
Lcmpelhos, 
6d)üucbei^ci Sie 
-^-Anlialk r (Luendahii -> 
Eiieiibahngclände 
ti:i)tOUt •> 
Stra^enb j Aojcuhn, crStr 
immer 5fr 
Martin- 
Dercliler- 
Mun- « 
SniDer.Sit 
flabenerSlr. 
” cs'^NttSk. 
Rosciiheinlcr Str. 
(Postamt ycrlinW30) 
(^trobuihtb s. ti Szalte) 
SchlUttDisdjc Str 
l. 2 flfsj z Schlvabische 
Stws)L 11. 
3 E Lange, C . Äfm T. 
Aoley i'l, 2i5iv T 
Ätelbach, H, Stjw T. 
tinmer, F.. Küii T. 
ftortlrciitci Geschlv. T 
Fnescn, iöanßcjch T 
Glasrnie H,Dlpl Jug's 
Graue (?,, Lerlret. T 
i Ättttthel, Dv vaiibclS 
lifitut T 
Httblchel, Vnchhalt. 
Äacodson, ). Stfui T. 
CMiifjüi, 5/ ctfm. 
3 injcn iitr o, hm ^iipcil 
£)l;hcit 1t, AlchrtUt T 
UScfdjkc 5l,^auicuuili T 
Strcidchn«, G 2 lv 
Weinhol,, , (Viulnti 
23eiie, tzanua 2tt Sekt T 
jasjl, (i) 5lim T 
s a Ciseiiachcl.slr 87 88 
E tSiyctt» 
lumtm (ted)ivciO 
Aenber (S. &iblioiljc(» 
licattit T 
v vaie, fv, Pos. C(ci]l 
i R T 
Jobkc, SC, Poüler 
Zkahl Ww 
Lnpke ü>, Schnstlei! T 
Sdianer Ä Fnbckbes T 
Ecibl, A, Uhleii T 
u Wehren C, H. w T 
Jmibei yt, Apvthel Tl 
Ci'enacher Str -> 
5 s a Ciicnach^r Zw iC v7 
E Schnnvt, ksm 
(Hu lanb) 
V 51. itncmnchcr H 
2>fUüiillcim (.jchlciibi 
Aoclteitr. lS; 
Barth, I, SiraB ^uhr 
Beer, E, 2>emct T. 
Deneck^, T.'. iBcttni T 
ßxnntb 21, iTCiv T 
itmmcrC? vlv.Bcrwaligö' 
®ui« T 
9t ombad) B T 
©sld)j T, %w T. 
Sakhum, S jlfm T 
Scheu, 6, Äon,cittontT 
JTcöfi, 21, 61)ii()iiiniitrT 
Lolber v» Sdniitleil 
Wilhelm, x‘, Sfm T 
o E -Juuicr, P Ünubiüirt 
v rctnci, 2 it h., äct» 
tuciUciuui T 
Vlppelt, tT, Asm 
Alaloito^li) I yuuaha. 
Alnhm, S iLfjotoor 
u Blebow A, grl T 
Bi>b§li°,H,llba 'paiiSludit 
Fn^nbrock ^,verw (Sei) 
yicchn Nat 
Qtnrfc E, 3ic(iilctfc| T 
Gcmct5 T Di plui, 
iUumjt Slot T. 
Hovelliianri, W, Ober« 
Icutii 
Jlttit^itbötf, y, Ww 
üuidi P, Lnrovor)t 
Möllcl, X*, jlouctpottii 
Nenmann,2,S!cia!'angc!i 
Painch F, ilaminciitci 
aint 
Pntol, M, L)w T. 
PobolSki. §, Jjciiod0- 
bnchllbs 
Sd)locbel,G,Stadtaln!iii 
T 
23cutcr, S ii $ ftrt T. 
7 E9toi|(ct, öj, (LeschaitS. 
fuhr T 
Mmann Gcichasl°illhl 
Boiief,, Schmie!' 
Devla L , Telegi. i3au» 
suhr 
Ge>1eschi,Th, Dr.Ingen 
Gricseler, Wiv 
Grüne, (5, Kellner 
HüftmannI,Stal(tctcuuT. 
VvPpe,B Schneiderinfll 
Kallmann B, ^cmitlui 1 
KainVach , 5nicucut 
ilcnnuy, Asm 
KloheiM ^Schailspielernl. 
Uli6e, C, ^nvatme 
Lange, 91, iLiv 
- Mit, Lels Makler. 
Rc>eic!er, AUitücsj; 
Schwarzkops, 91., ?'m. T 
Solnmelseld1,2 Mr» s 
Svmola, M, Bcamtln. 
Stunhardt, 9t.Oikkfm T 
Walter, P, Llpothettl 
8 EGiNa'Vö^ow ^chtSrbcn 
V. La Aannie, H, R^tt» I 
mfli aD 7 
Bliese, H, $i\m. 
Glilhkrz, m Pros T 
8 Hinze, ÖJ, Leriret T» 
Iaeger, G, jlrm 
Iona^, S, Ksm T. 
Gramer, V, T 
9?aifmu H, ft|m T. 
ytiMimiin, (, fi|m 
^enl'nci P ^Ua'lw ^ülir 
S'r E ünmibitucf gci )tosen 
Ijctmcr Sir 6\ m Ji v 
Sifljcr M, Frau T. 
(rilert ÜJ, Fran 
(isdjkc, W, viv iloiiiul T 
— J>, Landrichtern! T 
ftcijpi, L, Stilbienrar. 
Hai, y? it|in T 
u öobcitbcrg L? yrft 
9lmt^gel Juli 
Ho7inam, $v, ‘fiiac vHt 
jlniiltcbciUl/luuaUn T 
l'iibciutq Vi ‘M»1 n 
Major a & T 
Linke H, "itobljtlll 
Marbett 23, Di T 
^icijct,(?#yciliiqf[»dihbk 
Giebel, j(, J w 
IiümicuS ^Jichsjolicnit 
Schliikr L, ^ran 
Sclrcliirm T 
gdjicibcr, <i, Lclnch 
-ijcanil 
Sinnt? C,Di, Lanbgel 
Jtat T 
9 E9iotl) 6 CiiK'thtiuertiiT 
V yioth, P, 4?utrct T 
Bimaj- , i\kq.\ 
iündjuci, ü ll im 
(richsjout A, innrer 
(fubtutat, Mstiuci 
HaUelt, ^crlagL- 
bnchhdl T. 
tzusekovn,P,Ma!chm'e^ 
Klein D, ^muclicc T 
ticuiitiobit, (r, jtim 
LevY, v Sro« T 
5Vt'ci)er, L/ Portinivekt 
Mnial 91,um, »islinnlon 
{ D T 
9tciiimiim S/l'iiufllicrT 
yiolsi % , Lertlel T 
Ed)ofcr, 5. AUnfltjt, Ob 
4)anral T 
Tioie, k nthnichdu- 
^utltnn T 
Larn M LaiikkoittiniN T 
ilCaduiKiiiii, <Um T 
10 E iLiU, 3)1, Gaftw 
Flose E Frau 
Person, I, ?yioit 
tzirjch, A Spcbiim T 
J^racl S it »V, 
Orfdjlu T 
MahU, v, 2b Posi. 
injpekt 
Pehold, H, <lmt 
3! olle (v iLiu T 
11 E Gofjuci 5, Ä?wi T 
V (rhrlich, ('», Ui Jlijt T 
Voniemaml o ^, 
Syttbik T 
jtioifp, (iL, ilJiui T 
Dicdcrich^-Hoillnanli, 21, 
2ud 
GiHitI)iU(cii< iKiiiidislici» 
werk Tangerhllite T 
Gordan M, Tekorat T 
Katritzkl. Ä, HanSwart 
ticutii G. L-crttet 
Lnbtle, LL, 'JJlakr 
Marschall, v, Schuft* 
stell T 
Mocllci, UI 2.rekt T 
Plaschke W, llrm T. 
Stube, P. üi.Jicg Med 
9ltit T 
Sonntag L, Pcns 
SJciuiui» 
Zegla, G, Kim T 
12 E Grnndstudrgcjellsch 
Nosenhenlielill i2 
in ö V (-bcUlil) 
V (xirnmcifat Hnnierver« 
waltq (Korteslr 22—2J) 
Llrnseld C itfiii T 
Äensborl. Jb, jlsm T. 
öollrninn H. UJtu T 
Dannn, U ßnbrtt T, 
Krtcbl, 9t, Bailkl'eantt 
Friebmantt Ll Gastw 
9lngcstellt 
Golblust. I. fifiti 
Jtruocr.tf.'JIco -Üoitrniir T 
Lenz^l/lrastbroichk ^cs.T 
Lvw, S» Ä!l>l T 
Shiui I, Ü|«i T 
Nolf, Sdjuciki f. 5)T 
Schmibt, Q. Deponent 
Schottelint,^.^, Schl ist 
steif T 
Stanke, P, Dcmmslc T. 
Steriiseld, D Wiu 
— E Älranlcnichwcit T 
Sbcutat, H Flau 
13 E2Bcnicr,S».Diitfm T 
Slfchncr, G, Dipl Ing T 
Wehrcnf, 51, &V3 1 
Armin. S, Asm T 
Franlen, H.St.kretarml' 
Grunbnianii. P Arzt 
Gnttitabt, VI, ilint f. 
Hahn E, Pcnsionarm> 
Hruer»Nahmbclg, L, 
Jytfltucitu T. 
13 frrjdji Ib, S, Scrtrcf T 
Klein, H. ilrnr T 
Äof6?, Inst Ob Nat 
T. 
Ämfc^Jjirssl ^ ßrn • T 
^okiij lk Hauswart 
yi jcitfjcirn, ^ Frau T 
C jmi&f (5, 
r chwar^baiim, 3, jlfm T 
,icm ~ iu t 
1 f a Maitin-Lnlher- 
Stlakre sj 
E 45cnumt m , jl|uu 
(nicUnmim) 
E Be.nittq O Fabrkt. 
(Westsaleu) 
E Overhoy 1 (ii^cn* 
tttmerin (JWctlmami) 
E Ziflnmmi, O, Jabrkt 
(Scftfalcii) 
V Knoll, fi, MalclNlstr 
(Halenice Georg-Lil- 
Ijclm Str 6) 
Block «k, ilkitut. 
Picker HV Lrv 
Schlniufe, F Moch T 
SommcrfcIbVy^crtrci T 
Martin Liilhel'Skr -> 
lu f. (i Vinrhii^iiiljci» 
Strafe 20 
E (lotUialt) I, sttut 
(Stalten) 
filhimciloi, O Si)»bi( T 
Eqoloff, y, Frau T 
vciifllcr (-.ßatait 
Direkt. T. 
s)ttuunciitcnt M f<|ut T 
Lanowktk L, Asm. T 
Lehibnrqer 91, stim T 
MoScato, 8( 5l^m T. 
Schlilz, H, Arbeit 
— h, Porttcrsr 
Schwalbc,Ä, ^citfto viu 
Wal-ow 9l Cipl Jiifl 7 
^icltiufi. P llohlcuT 
ICj a .öcrchtcIgsl&ciiciStrdJ 
EjlcmhoK (rifieiiliim 
(XS 3LP oiZ iarnccSlc UO) 
Aallcb.il,O,Srnbicncat 
Pros T 
Borst u Ä)chto, ÜJloIc* 
rci T 
Dos, Ut ®st|iiü 
^emrhcrdt.O ^nsiallat T 
Maqnel, 5 . ilfii* T. 
Michaeli?, (r -Ulincit T 
%tichfe [y, stim T. 
Mqcl, Erna, Leisen, 
yiibbcmmni, Jl, Aapell 
\\\)\x. T 
Trod', G Ob y.eg Rat 7 
<-^,crd,tesgabci n Str-> 
17 E Chaü Bange) m b v 
(Sleqll0^cnckuistr2i) 
Bachliami, £, iLcrbcbc 
tflio T 
Bernharb,^ ^nvohcrc T 
Dlelborf V», ÜJcidjrtsl^ 
hihi T 
Crikr, (r, SucII T 
^lataner L lerlret T 
Gadljchle B ini^cuc T 
Hars, 1K ^abrkr. T 
Hilsch H, Asm T 
O, Friseur 
jUilbcrg 2b , i-roknnst T 
SUcipc, 23, ^anptm T 
2 D iVmr« 
ilommiifioiiiflcich T 
Pohlanbl 91, Di jur T 
i»ichcl, 15 vtiiu 1 
yicljbaq G. ßitut T. 
yie eiibcrfl, 2 Zentner 7 
SiimUluiiv H önflci! 1 
Wleganb v yofjtn Jlcilcn 
S Joulnalnl 
LuIIiimiui, 4?iohin|iT 
18 ELiebar M,5tim (Sien) 
V %oÜ) P,(^ Lärm- 
srabter Slr 7) 
ycici, Si, Äeamt 
Lelgardt,C, Hehlerin l 91 
Blrckhahn M Jnaen 
Delvih O, 51 |M T 
ßa^clb.D Dx 2m»lvb 
Makler T 
S , Di med, 
Vicbijumltol T. 
JTkiimbecf ^ » Kslii T 
Urause, )l, Öngm 
r/enzkt. L't, Ältlicher T 
Maruiü^n), (5 inuicniT 
Ouabe L Co.Inslallat T 
Jiec:, O. ©iiaiifllcfjr. T 
Ötolciiletfl ö.^'iu. 
Schröber.F/^obcjalonI 
Stelli, ftr, Fl ln 
Stern, H, ZU ^ 
ZuhlLboris. ill Asm T 
10 , a Münchener Str 40 
E. 21 ldersoil, H, itfiti. 
(Ltockholiil) 
V. ^raese.E. m (S42 
(jlUiaiibruicnsU 05-üß) 
Vlnnrenthak, ^, Drv 
Facharzt T. 
Cysse!, S, Banlbirekt T 
ütsoffer,A,3iccht^beistanb 
Fröhlich. Hauswart 
1 ^anm,F,Aattl!nterttchnl T. 
Vtliier*, ©stitm n Cso. 
Ü) m b H, Isolier« 
materml T 
Ioachi n,L flIcibcr,UIodcT 
"tathan 4lfm T 
Schonlack, H, §ra t T„ 
Schwank, Ql, Jlfn T. 
Tansfmann F, <lfm T 
-<r Münchener Str. ->■ 
(spcijcrcr Str -> 
20 a^s) ü Svcycrer Sir 19 
20 tgesi z MnncheuerStr 1V. 
'Utitichtiicc Slr. •>- 
21 E Scwücrgcr, &cBr, 
G in l h, Cutter mflr. 
^ul^nnuieiiflr 183 90) 
V sluttfiicr,^ Dr (Berlins 
Lerniiein. S, ^Inlchcr T 
Genauer, Lllvaner? 
Lock i1, Jlrm T 
Lohlenboris Jlfm T 
Bliese, 91, Wäscherei T 
(lalin, I ilsu« T 
Mbmcici L,^ciiihblg T 
Grnber. v. ßafchc T. 
Harte!, §, ^utmhctc T 
Veguiei, V, '^öbiftm T 
Jaeoby I, Wiv. T 
Aienail O. L. Asiit X 
jlmsjmei, Marra, HaM- 
walk 
Lehmanil.^arrgra^ M, 
is.cttslonat T. 
Mitbut, ft As:». T 
Schwarz W, Asm T 
Soinmerseld, Ph, Lach» 
ucrttitttb 
Utbslii, C, Frau T 
Wallach, ">L, Uiut T 
2 iU% Vt, Walker T. 
^relinSt!, rV, A|iu T 
>i'och,C vw Olcitfralmai T, 
22 EKlepert, Ä, (rijcutuiu 
(Schwel,) 
V Anppe, P, ((fjjuilD, 
2U-mardftr 88) 
Arnbl. Clso, bccii? Eadj< 
VCCs illlb T 
VdUla',^,(üejchastLs ihr. 
T 
Lochow I, 23iv T 
Buchholz. i?. StU \ T. 
Rmmnint Cr, Iran 
Vinzqenhclm O Jl|m T. 
Heymann 'IK tintbet'« 
vertr T 
Hcijeitb, V, Ziichsci. 
Hiutui q(, 'lvolhek T 
Qoiun3,S,Dijur 9tcch|? 
anwalt n Notar T 
<htops v, §oljröimm'i T. 
Müuui ß 4vtu T 
2anb berger, , Asm T. 
Xlmbcit ^, tpi AuüNl T. 
(i;, ctjiu T 
"taivel) (V, Lsrri T. 
Pollak . Ulm T 
btmni, 9l jlim T 
Thomas, "l, 9iey Land- 
iitc‘i T 
5Lchi>ii ■& MobnUit T. 
2u s c .ücichtcsjstduict 
(3Un),v 7 
E Jittiiriimmi, (rticitlüm 
(JUulüitb) 
V SstitbCj, S, Her-»er 
D»iumlt.r 21. ÖaubiuirlT. 
Viiiimii , 91, Di jur, 
Di pliil, Syndituö, 
Knrnlk O Asm T 
ÜociutitUjal Ulfe, 2wiv T 
yiciMifiit 15, Jlcfl yintT. 
Scheiibel , Ksiii T 
Simon, V/ k^rau T 
Siciu y ^pit T 
-<-■ 11 dj 1 e v' i ci ö c 11 c 12 i r -> 
tESchnubifi Privatier? 
v>, ilUrtimc MttadjC 
Bendlkow^ty ^s) Asm T 
^ülld)Ci,H,8flbilbiretiT 
2nur Ci., iuusliia T 
, üoljtitcr' Curt^vohns 
liebelt Ä, Asm T 
Masd)inek O, 'Junliici 
Matnschka, «W üim 
H'illlbl 1t l Jt 
Mullci, 11, iorl(in:lnt T 
Pasch, Fl'Nl T 
Philipp )l,Di,JMjl£» 
fliiiu n lotste T 
Schinibt O Konlirtor T 
jo f (i Martin-Luther» 
Slistsje 21 
E„(2mm Hnnpflciin b H. 
(äilmcrebs outstcr 
Strafe lu). 
V 2Ü>ntel, P, vi sur. 
Fleischer, I Asm s 
Hossmann, 21?. Bülikrat 
zkenl. A, Privat T 
MalcwSkl,W.,PolObnst 
Moehruig &, Sthn 
Steln I, Astti T 
A!artiir«Lttti)er Str -> 
20 s. sl Martin Lnther- 
Stratze 80. 
E Bater, G» Falrktes 
VLmke.C.Lerwcrl! (W^O 
Hohenftaukenstr tu). 
Ehrlich, CS, Asm. T.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.