Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1935 (Public Domain)

IV. Stil Westen 352 
- 1333 — 
Nhlandstr. Wilmersdorf 
E2aStoflclloti, L-, Kfm. T. 
iLiefche, A., Die. Pastor. 
Lüpke.B., Frau T 
Müller, St., Ingen. T. 
„ifficlclf. F.. Äfm. 
• SBcilbrincr, F„ itfiiL T. 
6391bcli,58.,äknl6caitit.T. 
-Fricbland, if., flfir,. T. 
». <5528. G., Dipl. Ina- 
ÄalcrBaii, M, Frau T. 
KnhnoA, Snfl.-Sifm. T. 
Schauer, (S. It.JJr. pliil.T. 
Emmibt, U., Dr.-Jng. 
EiIbcnna»n,L.Ba»raii.N. 
ThömmcS. M.,D!spo»cnI 
8U'<i(cr,3i:.,3rilssucr(t(|.T. 
E3n Äach, H., Tipl. 3ng. 
Gstljdj, 91., S8w. T. 
Hauck, Ä.„6imbcl6ocrlr.T. 
Hrlin. St., 'JW)56. Arb. 
Hült, M, Pensionärin. 
MoscZ, B„ grau T. 
Raelher.SI.db.Neg.Nal. 
T. 
Schäffler, H„ Versich. 
Sicaiiil. 
Emitmerselb, M„ jjtt T 
Trost, li, Prokurist»!. 
G4 existier! nicht. 
9tliiwcilcr Sir. ->■ 
B5—.')7aE.@cmcinnül)..,(iciin» 
iläticii=@cf. m. l>. H. 
(Sir. 57). 
bbBahrS,A, iBanlbeamt. 
Bankwitz, W., Sicvif. T, 
aürdo. W., Juwelier. 
Lutz, 3„ Friienr T. 
Wanthei), E, Kfm. T. 
:Wct(rai(j. W, äietimill. 
Jnspett. 
!lii66ccf, (?., Ww. 
GSlucri, 91., Lehrer. 
Schulz, S, Frl. 
Wilde, 6„ vw. Gau. Siitl. 
BC ycncifc, ,y., Imp. l'culit. 
a. D. T 
Bloch, SB., Ästn. 
Lencckc.HanS,Ioiiz.Marl- 
fchtib. 
Hansen, (r„ Buchhalt. 
Hertzog. 31» SilialUit. 
Änobloch, 8,etfrclärinT 
Marense, M, Ww. 
Slcmberg, ($., GnnbiZitäT. 
SScifjuiann, F, Frau T. 
Acrgheimer Sir, -> 
67 Bomhaiiet, R, Postinsp. 
Sot(l)cct,$.,9i|il. 3itg.T. 
Hichcl.A., Postschaffn. a.D, 
Mol*!, H„ Postnisprlt. 
Thue», I., Ww. F. 
m* EhlerS. K.. Dipl. Jng, 
Postrat T. 
Heyneck, K, Ob. Postinsp. 
Leonliard, B.,Ob. Telegt. 
Snipclt. 
Reich, F, Ob.Pofliufpekl. 
6d)iuimiui, 06. Post, 
iiilpckt. 
Gpillncr, F, Postinfpekl. 
Lrchcr, W.,Teikar.JiispeIl. 
Watmnlh,Är.. Postinspekl. 
58EW)l’®abUiiz,s:, Ei- 
acitlum. (W3u Steil 11= 
sleiiier Sir. 2). 
AhrenS. W, Iabt. cheni. 
pharni. Prüp. 
— SB., ZahilpraxiL. 
Dilihey, C, Itimltsdjioii. 
Eikhvrn, W., Äfm. 
Hölle, F, Dr. Ob. Reg. 
Rat T. 
Nöhl, A-, Gdiitcibctm. T. 
Schiiiieschek. G., (ifjcj 
'ISIjcmif. i. ili. 
Schule, Si, Priv. Befre¬ 
ierin T. 
6chiii|)>9Ioiig, Olga, 
Stillist. T. 
Uhl, H» Ob. Ingen. 
B9J. a. LaubacherStr. 44. 
E Zentral-Grunbstücks- 
ret«ertungr-Gcf.»i.b.H. 
(Röliigswtg 5). 
Sleubert, P, Verwalt. 
3uipclt(lI6or((itlcnbg.). 
Crost, I., Kfm. T. 
{Vtofjiwpfet, W.. Gärtner. 
Gtunbstncks @e[. Chac- 
to)lcnb„ Sanictraaun. 
l'irnfjc 40 T, 
Harpnber, H, Reisend. 1°. 
Helm, !>!., Dipl. Mrrnblu. T. 
üluiciimim, (£., tiro. ScIi. 
Rat T. 
Sarkomi», 59.,Dr, RechiZ- 
auli). u. Notar T. 
Earkamm, A., Rtau T. 
SlitehiSti, ÜB,, GijchästS- 
füsjr T. 
-<r Üauöttifjtr Sir. -> 
60—77 [. Friedciiau. 
Tharandter Str, 
Priiizrczc>ll«»Ilr. -> 
1 f. a. Priiizregetttenstr. 10. 
E ungenaiurt., 
U Hubner, 61„ Kfm. 
(Charlb. Windscheid. 
flrab-11). 
Broch, A., Äunsliimf, 
1 ks-bisch. S., itfm. T 
Göhre, O., Site». T. 
Joseph, ©., itfm. T 
Jilligk.M.. Schrillste«. 7. 
SaitcS, P., Äfm. T. 
Nebel»na, 91., Anlieger. 
Rat. 
Oswald, G., 3310. T 
Plaezel, M, UtcdjtSanto 
ii. ‘liolac T. 
SIciiihansciiAli» C'lcfj.CB. 
Sieg. Slot i. 111. T. 
Tulhoff, F., Äfm. T. 
Kieler, 8-, Kfm. T. 
2 E Zeh, Ulf., Eigentum. 
Bachmami, !?.. Asm. T. 
Bienek, G., ftanicrerln. 
Dormey«, Sa»), grau, 
Ester, 51., 06. Sdiirrmslr. 
Faustmami. 31., Schlosser. 
Lack, 91., Ijrf. T. 
Hauber, il„ Dr.jur. T 
flüBncr, L., SanlOcumf. T. 
itiiljlcr, 23., Dr, Minist. 
Wol T. 
Kock.Elsa, Wäsche SatouT. 
Ä6uicc»Sielcrid), If. D., 
Frau T. 
2anM'6tio, 6..Dr., i.hil. T. 
Morsch, i)l„ Fabrkl. T. 
Nasse, V.,chein.itrim.RaI. 
Nordiuaun, H, ReichSb. 
Ob. 3lnl, Pros. Dr.T. 
Votthoff, H-, Frau T. 
Alosinblüty, H„ Ww. 
SlumuelSpachcr, M., »tu. 
General T. 
Söchling, E., Frau. 
Gicmmmimim, L., i’lo. 
SDlosor T. 
Suchlaiid, O., Autobes. 
Teubner. il, Pol. Mslr. 
Vogel, G., Alillgs. Seif. 
Siiolr, (?., Srt 
3 geh. j. itaiicmltec 189. 
-<r ilaifcrnllcc. 
•1 ach. 3. Kaiserallee 188. 
5 E Heller, H., ilfm. 
(Warschau). 
V. MilipLthal, F., Äfm. 
(W15 Äregeiizer  Sir.il). 
Beilner, 15., ctsw. T. 
Aorger, SB., ftfm, T 
E»geliua»n.A.W.E.,LCo„ 
Werlret. T. 
Freese, I.. Graphik. T. 
H<ttci»S,E.,Obers!lt»,a.D 
HeiiiiannSbira, JE, Pol. 
Kommaud. a. D. T. 
Koli>i,S.».H, Slcitlnmim. 
Majet, E, itfm. T. 
Neujcld, 3, Makler T. 
PerlS, 51., Ww. 
Eelmoiig, E, Kfm. T. 
Schiller, Th., Hauswart. 
Schmulak, tz., l^rnit T. 
Schubert. I, grau T. 
v.Schwciii!chcli,!>l.,Lnacii. 
©tilet, 31., Presse-Pyoto 
Gi. m. 6. H.7. 
- A, Berl. Direkt. T. 
Waadc,E,HaudeIHarb.?. 
fflrcjdmcr, M-, Privatier. 
C geh. z.  Prtuzrcgcuteiiflr.il. , 
<- Prinzngciileustr. -> 
Trautenaustr. 
Gefecht Bei Trautenau 
ant 28. 6. 1866. 
Präger Platz -> 
lE$eritsjcim,Dr.,Git]Ciilüm. 
(Maniilieiiu). 
E Kahn, Direkt. (Manu- 
Iieim). 
V. Pohlaud, D.,It«irjä«J.: 
(SÖ16 Äöpenilker 
Stmiit 73). 
Albrcchl, E., Kfm. T. 
Aarschzewilq, X!, fifm. T. 
Äukofzer, M„ Äfm. T. 
Dnvel, F., Zili. Ingen. 
firocitM, M., Itfm. T. 
Hahn. W., Bankkommiss. T. 
Hartimg, S„ Pensionär T. 
Kelch, Ä, Pensionär. 
Knappe, L.. finscut T. 
ikoplschH^i'.Rcchlsanw.l'. 
Listuer, E., Dentist 1°. 
Lorfch, J„ FondSmakk. T. 
Mierau, 51, vymnasl. 
Lehreriii. T. 
Oppenheim, 31., Frau. T. 
Rompe, E., Frau T. 
Schmidl,O,DL,Tierarzli: 
Schmnacher,A.,Charl>!t«r> 
ologc T. 
GimoiiS, D., Dl med., 
Arzt T. 
Ctadihagen. W., Bank- 
öeauit. T. 
Slösier, P, itfm. 
Thalmaiui. M„ fifnu T. 
2 E Sorncmaiiii, Sl., Ww. 
»rmfbfÖ««ccl(,OBflT. 
— £., Ww. 
ÄauSwindt, Ofv Klavier' 
IcTjrerin, 
2 Gladifch, P, Zlgs. 
Handel i m. 
Hirjch. P, Frau T. 
,tmriitmaiiii,SI,iBoiim[lr.T. 
Junge, O, i'oliulfili.a.- 
Knnth. 81., Friseur T. 
ffoni,Sl,8lcfllfattm.o.S.T. 
Lüdkr, sv„ Direlt. T. 
Michaelis, I, Ww. T. 
Schnitze, L., Artist T 
Serveitehi 6. in. b. H, 
SdjiilSiiHilI. T.C-1 Bav 
Nr. 9181. 
3 E Lehaa, ©tmtbft St. <8. 
(Scrlm). 
Hoffmaiin,5l.,PhoIohdlg.1'. 
Kaiserallee ■> ' 
4 I. a. ititcliii, flmfttal!cc22. 
E Engel u. Slahl, Eigen 
!ü»i. (W35 Llegliyer 
Stiaste 49). 
Grosse, Anna. Obst T. 
Schmidt. H., Gastwirtin T 
5 E Halle, I, Ww. 
(W30 Lambcraer Sir. 
Nr. 41)). 
Suut, Martha. Oberin 1°. 
Klinik Trauienau r. 
ßrimami, P, Portier. 
!lScto[tit,2(j, CecilienAad 
Privat-Klinik SilmetS' 
bort T. 
6 geh.z.NikoltburgerPlat3. 
Nikolkburgcr Platz -> 
Nikolitnrger Sir. -> 
7 geh. z. Nikolrbnrger 
Play G. 
8 E Deutsche Gniirnt 
Bodenkredit Sei. 
(Berlin). 
Berger, M., Asm. T. 
Franke, E-, Oberin T. 
(Äebhardt, 81., slfiti. T. 
@[üdilcin, (r, Frau 
Nehfeld, Sf. Ilfm. T. 
Niiggeninaim, 31, Major 
i. St. T 
Stock, 35;., fism. 
Stcinmcister.H, Hanptm. 
9 E Adrahauisohn, Eigen¬ 
tum. (Schweden). 
V-DeuW-Schwed. In« 
tenffeu Lertrelung (W6 
Leipziger Eir. 19). 
Bautz, H., Gemüse T. 
Tzenteck, &, Malennstr. T. 
Sietjvc, W,, Plisseebtew 
netei T 
».Getidotff, 555., Dr., Reg. 
Präsident a. D. I". 
Hüttner, Lt., Schwestern 
heim T 
Läufer, <5, Apolhek. T 
Richter,O.fioiibitormilr.T 
Schulze, Sllnm, Pension T 
Stein, X, 32». T. 
SleiueShoff, C» Frau T. 
Wolfs bau Seid, E, Dr, 
Zahnarzt T. 
Zaftrow. Si„ ow. Major T. 
10 E Robbiani'schc Erben. 
V. (Slosar, 81., Äfm. T. 
Berliner, 81, Kfm. T. 
Dubschck, 3» Schneider T. 
illesiabl, W.. itfm. T. 
Kurzrock, H, Dr. med, 
Facharzt T. 
Lippmanii, 93., ilfm. T. 
»iachllicht, S, Slichitelt.T. 
Sachs, I, Frau T. 
Schultze, H, oi». 06. 
Konüst. Mal. 
GiiiapmS, G, Rcllumc 
athf. T 
Zurek, H., Nnstallat. T. 
11 I. a. Nagauische Str. 68. 
E. Der Anker, Alla. $cr-- 
sich. (W8 yioTjrciv 
flraste 6). 
Lohn, M.. itiitomat. Set' 
trieb T. 
Frailkfurther, A., Rentiere 
Berle, W, iloImiiakmt.T. 
Gütlich, (Sf)., Seifen. 
Herpeuz, E-, Sluto-Jiig. 
Hirsch, <£., Eloffc T. 
Lange, H. O„ Architekt T. 
Sicfmami, 16, itmisl» 
gewerbl. Slridtrei X 
Limberger, F, Dr. 
Bankprok. T. 
©chotiit, {?., Berlagsleit.7. 
Genüg, M, llieiiliete T. 
Statik, W, 2t -Jng. T. 
Stoacfettikij, Th., Bücher- 
neifotiii T. 
I2f. a.i!iafiamichtek.G8 
E wie Nr. 11. 
lUSmiminsoIjn, A, 
Prwaiiere T. 
Arendt L, Privatiere T. 
SJukofzer, A, Asm. T 
Götze, G, Kfm. T. 
Herrmam, F-, stell«. 
Direkt. T. 
Kargiel, <5, Schnhm. 
Lehnimui, H, Privatierel'. 
Stieln, G, Kfm. T. 
Nenuiiuii, K, Schlosser. 
».Nehrscheldt, M., FtauT. 
12 Schwenu, S„ Ww. T 
Giigiimiitotoic.v F, 
Echneiberei T. 
Lhyc, SB., Siel Jng. 
Warschauer, 31., Atz! T. 
Weder, L, Mobefalon T. 
Weist, M, Rentiere T 
Woutorrc, 23, iliekl. 
Fachm. T. 
Nasfanifche Str. -> 
(Simtztlitr. 
13 s.a.Güntzelflr. 17.18. 
ERoriiblum.G.. SleiilncrT. 
Jofupeit, (f, Äfm. T. 
/melier, F, Wlo. T. 
Machol, S, Ww. T. 
14 E Graniliow, Frieda, 
Eigentiiui. (\V50 Pas- 
sauer Sir. Üil). 
V. Schenk, O, Üicrtoall. 
(Wilinersbf). 
Secier, y, Gesanglehr. T. 
Behm, 83., Fahrer, 
v. SSlon, F, Komponist. 
Golnmr, H, Dr, Facharzt. 
Gfonicll), Ull-, Plälterei. 
Sreluitz, P., Dr, med.. 
Sau. Rat, Chirurg T 
Dzikowrki, 3t, Weine T. 
Hosfmanu, H.. Blld» 
derichlerstatt. T. 
ikaschc, B, Sl'Iu. T. 
Körte, F.. Baumslr. T. 
Langhaus. I, Friseur. 
Leppert, M., «tau. , 
D. Perfall. 31, Frau T, 
Stani?lauS,L,Rcg.31al T. 
Tietz-Kafche, 2. ft, 
Aildhanerin T. 
15 E Siofenfelb, P, ftfm. T. 
51l56cr(i, A, Hanöver» 
lualUmgen T. 
Dietmar, äl, Ww. 
Heilbrun, W„ Äfm. T. 
u. Jhering, (?, uerro. 
Geh. »tat T. 
Sciftng, G, itfm. T. 
i). Alaubelrloh, £y, FmiiT. 
Martin, E, lltllner. 
Marzke, B., Tischler. 
Nitschlc, F, Schauspiel. 
Otto, H, Klempnermstr. 
». Puttkaiuer, SÄ., Frl.T. 
Sattler, H., vw.Hanplin.'s 
v. Zrebra, ß, Frl. T. 
äSoIffljcini, H, Ww. T. 
Zierolb, ©,ow.(äeii.Ülii.T. 
1G E liiigcitamtt. 
V. ilorciio, SB, Derwali. 
BartholomäuL.H, Äfm. T. 
Emanuel, I, Ww. T. 
©criifc, SS-, Friseur T. 
HeiIbro»»er,b,Prii>alicn 
Sei)!), H, itfm. T. 
Lippmann, M, Papietwr. 
T. 
Maezinga, I, Monteur. 
Poffmitr, K, Dr. jur, 
Soitbgev. Rat T. 
Sciigcr,@,eto.3u(t,91alT.. 
17 E ungenannt. 
V. Dinier, E„ Berwall. 
Beermann, 0, Äfm. T. 
Korn, O, Bertret. T. 
Seh)lii8Iti, E„ Kleiber T 
Perak, 8t., ilapellniflr. T. 
GUterBtalt, M, Snovi 
fabrkl. 
®al6aiim,6.,Dr,SitcII.T 
Weber, Hedw, Glaserei. 
Wegner, R, tzauswarl. 
Wokalfch & Jaenilke, 
Möbel T. 
18 E Stemmeier. G.. ilfm. 
(W8  tyritbrichflr.o9.60). 
Brimiug, H,, Cattbgcr, Sial 
T 
Tenede, 6, BerbandL- 
direlt. T. 
gittilcnl)cim,3.®.,flrm.T 
Geutz, SS, Architekt T. 
Gerhardt, P, Radierer I. 
Haugg, O, Verb. Sircll.T. 
u. HendebreS, H, Oberst 
a. D. T. 
Seffc, Ist., 6Id. PtiistbciitT. 
Älusre, F„ tzauswall, 
Matzke, E-, flfm. T. 
Reiche, B, Äfm. T. 
Schmidt, (f, Dr, Geh. 
Ob. Reg. Rat T. . 
Schmolke, 91., Milch. T 
Souulag, 3)1., 51pothek. T 
Wlcbcriuanii.W.,Prokurist 
-4r Laubhausftr. ->• 
Sitloiäbiirgcr Platz -> 
19 ach.z.Ni!olrb»rgerPlatz2. 
20 E Philipp!. I, Frau T. 
Ander, L, Sfufloärtcriii. 
Bergemaun.E, Expedienl. 
Beylh, 91, Kfm. T 
Bifchoff, H., Drogeubef. T 
Boru. F„ Äfm. 
Büaler, Si, Maffeuriu , 
Busse. W, itfm. T. 
Lhaii». S„ Schneider. 
CollixS, F.Ä, Graphologe 
@mischte, 35, Uhren. 
Öolwtrg, O, Ww. T 
20öaiifilier, L„ iPerfdiifcriii. 
Hirsaijelb,W,praIt. ifrztT. 
Jahu, 91, Frau. 
Just, H.. Gldlro Msir. T. 
ilemi, M, Banlbcaml. 
Mäh, H, Obslllu. (L D. 
MichalowSli, 5, Ww. T. 
3Icdliek. F„ Bäckerei T. 
Sitid), H., Eclnläriu. 
Sictoalb & Weiübera. 
E>port-Gefe»sd>. T. 
Grfiuiibf, G. 31., Kaffee T. 
Seibe 1, tr., älabio T. 
Stellmacher, H, Tipl. 
öng. T 
Szaineil, H„ Laiibir. 
Thieine.S, Schneiberin. 
Utpatel, <£., Hebamme T. 
Wielaiib, P„ Ww. 
Wi»Ia, V(.. Stjrn. T. 
Wojciak, 31., Hauswart. 
21 gel). z. fiaifcraUcc 23. 
ilaiferallee ->• 
22 geh. z. Kaiserallee 200. 
23 Baustelle. 
21 i. a. Präger Pkatz 4. 
E 3!osenbaum, li, Dipl. 
Jug. 
E Wolsioh», 5, Fonds 
makl. 
„yctug" Vrandenburgi- 
fche Tteuhaud VI. 6. T. 
Brodiührcr. L, Ftflii T, 
Srathdler, O., Geflügel X 
V. 5ad)iimnn, S.,5ldiniral 
a. T. 
Karst F.,OberstlcuIu. n.S, 
T. 
Levl), 5k, Privatier T. 
!viöhr1na,F.,ÄeIielich>»ied. 
Prcus!, M, Bücherrcuis.7. 
— W. Bücherrevisor 1°. 
Salomou, Gefchw, Jtoiifi 
tüten T. 
Stärke, ■&, Dr. m ed,Arzl 
ll. Zahnarzt T 
iliialcruogcl’S Seifetv 
stliale. 
Witkow-Ii,M.,Sch»eideiin 
Präger Platz ->• 
Triberger Str. 
AtzniannshauferGtr. -> 
L E Fc&el, F. K, Dz, 
itfiii. T. 
2 E uiigeuauut T. 
3 E 8tie8,6S, Sumcntjütc T. 
4 E liiigeimimt. T 
5 E Drissel, H, Privatiere. 
WinckelhanS, .6, Direlt. 7 
8 E Sehmami, H, Dr, 
Landger. Direkt. T. 
•<- Hanauct Str, ->• 
7 unbewohnt, 
ä E Freud, D, Frau T. 
E Freud, Sä., asm. T. 
Sloepel, G, Dipl. in». T 
9 E üigciKV, it„2ipl.yug. 
Direlt. T. 
10 E_finolf), E, Dr, Pros. 
■<- Slfjmaiiuih aiifetStr, 
Tübinger Str. 
Durlacher Sie. •> 
1 E stattn. St., Steuerasstst. 
Sfimidjen G, Ww. 
Gut. ®„ Slsm. 
Jsakowitz, B, ilsm. T. 
Kröpli», H.. Slildjhblg.T. 
Otlovius,ik.,Spirilnofen1'. 
Staue, M„ Lehrer. 
Richter, SI, Ww. 
Scholz, E, vw. Lehrer T. 
Tietzinaun. E, Monteur. 
Zinimc, il., Ptolutist T. 
Wiese,H„Dr.^IüI,Chii»ik. 
Witickopf, W, Prokurist T. 
Zarth. A, Gtciicrsckr. 
2 E Ehl, I, Ingen, 
esst, I, Ingen, 6cm. 
Beutet. T. 
Mietling, K, Ww. 
Hellwig, Geschw, 
Pensionär, 
itaflaii, Amanda, Seifen. 
Kuhlmann, A, Ww. 
Neyer, F, Frau. 
Raudi.Ä,Militätbiiumfir. 
• a.D., Dipl. Jug. 
Schiuahk, W, Ingen. 
Schulze, H, Siigcii. T 
Schwarz, Sö, Friseut. 
Schwcitzbetget, AfnuT. 
Glubeiit, (?., ilfii'. T. 
Winde, ©., Direkt. 
Sieiiiiäli, G, Dr, Frau. 
3 ESommcl, S, Privatier. 
Dank, W., Lackier. 
Rerchlaiib, M, Ww T. 
Fischer, E, NeichSdl. Siat 
Gehtke, (r, Kraftw.Fiihr. 
Hcldl, ti, Postfchasfn. 
Heinpel, Hehrerm, 
.yofimmm, Ä-, Klempner, 
ybe, H., Banktat. 
Kühne, G, TachdeL 
ffllcnz, M, Kraftwageiil 
führ. 
3 Schamellal, 51. H., Tladl 
nimm. 
Schulz. A, Usitiir. 
Silz, G, Sitiibiv. 
Sciigc, Th„ Malenustr. T 
Sljiel (£., Ww. T. 
Thietz-Weinbluni, ®, 
(Scfaiiglchicriii T. 
Siogl, e.51.,!0iillcr n. iläfc’ 
flrofj[;b|il T 
Wtiitrmcur, P, asm. 
4EJefse,3I, Lotschullehrer 
(Schniargendf. Wanie> 
mfmbcr Glr. 9) 
Bauet, B, vw. Überit T. 
Golbrnann, B., Privatier 
Läffnet, (?., Dipl. 3iig. T. 
Kuelfch, O, iechu.3teid)öb. 
Ätüget, G, Banarb. 
Ob. Jnfpekt. 
Michelsberg, G, Agent7. 
Mühincl, G, Maurer. 
Rudolph,M,L E.tzäffncr, 
Ardnlelteu T. 
llnnih, SS, Ilfm. T 
4a f. a. Kaiserallee lüü. 
E Berliner GtuiiMieblt 
©es. (\V 15, Uhlenb- 
fltfljje32). 
ilirmstf, SL, Ob. Zoll- 
infpelt. 
Neiimann, A„ Ww. T. 
üüemark, A, Dipl.Jna. T. 
Pichle, 6, Ww. 
Sticsiier, L, Fron. 
RoB°I1ki,,O,Chefrcdakl.7. 
Schissmani!, 31, SiatftucT. 
Schulze, Sk, Modistin T. 
Seidensaden, ©, Äfm. 
Sperling,W, Stadlarnlm. 
Tribukeit, G„ Schlosser. 
Weiß, E, Schaulpiel. 7. 
Wunderlich. Dr. jur, 
Shndikns T 
Kaiserallee -> 
-<r Kaiferplatz 
I. n. Kaiserplatz 19. 
E Rosenberg'sche Erbe». 
V Rofenberg,Cl>,Verwalt. 
BaMiki, Gertrud, 
Modesalon. 
AihrenS, O, Joiinialist7. 
tollaud, W, Dipl. Ina 
lücknet, P, Stl«giieio< 
path T. 
Manthey, K„ Scktciitin. 
Nepke, <t, Bankditelt. 
i. 8t. T. 
Philipp, St, fiokS T, 
Schisfucr, E, Modistin T 
v. Ezigclhq, W, Graph. II. 
Knnslinal. T. 
5a E Mirambcll, T, ilfm 
(Spauicu), 
V. Slrfetmaitii & <To„ 
Berwalt.(V9Titpitz- 
ufcr 22). 
Battholomö, 81, Landes- 
OBetiiifpell. a. D. 
Berget, F., Arbeit. 
Grauer«, D, Frau. 
Höbet, W., Rilgl. d. 
Philh. Otchest. T. 
Knöpfet. R, Zimmern,. 
Lchmanu, Ch, Ww. 
Slugel, 3t, Äfm. T. 
SSl6fc,2L Bahnbeami. I. N 
Probst, Ch, Ziinmelin. 
Rasch, G„ Slctim. 
Stichler, Sk, Sarg. 
magazin T. 
Schneidet,O.,KrasIIvagen^ 
bcs. 
Schumann, W, Verw. 
Jnsvclt. 
Warlich, R„ Lcihbüch. 
Weinecke, M, Edelstein- 
fass. 
0 E Ftancke. E, Fleischer, 
mslr. (Wöi Staiistciiv 
strafte 8) 
V. Glistiimim, G„ Kfm, 
(Bcrnhatdstr. 9). 
Beckman», K, Bietfaht. 
Erdmann, Gefchw. 
Goetle, {?, Ww. 
Gröbke, M, Obst. 
Häusel, W, Bankkomiff. 
Hemiig, 38, Hisflenr. 
Kasper, 9t, Wächler. 
iileiuow, S, Ww. 
Äolbe, P, Kaffeubole. 
Kühnlcin,M, Postbeauilin 
Laurent, W., Maurer. 
Lehmaun, S(„ Kraft« 
wagenführ. 
— F-, Kfm. T 
Sottitz, L. St. E, Heiz! 
apparalc. 
Sühnt, ft, Mechanik. 
Metz, M, Frau. 
Müller, St., Malermsir. 
Plötz, I, Porlicrfr. 
Stecke, H.,8Ieich§b.Echaffn. 
aiefcT, F, Dachdeck. 
Scholz, L., Büchfenm. 
Sttbtl, O, Stulkat. 
Seiler, E., Verwalt.Sclr. 
Spamami, A., Kfm. • 
Stork, 0., flraillu. Führ. 
Xljltlt, O, Poflbeamt. 
0 Triebet, Jt, 8teichsb. 01' 
Sufp. 
Ttciier, ®, Maler. 
Weidlich, 51., Ww. 
Wollbolbt, 53, Berlvall 
Sicoml. 
7 E uitflcitaiml. 
V, Heuer,.H.. Berwall. 
(tShatlb., Sybeljtr. 13’. 
Ast, H, ffiro. 
Berg, 6), Frl. 
iUüllncr, £>., Magistr.SIrb. 
Soitrab, to,06. Postsckr. 
Dtcwniak, M, Ww. 
Gossow, il. Schneidet. 
Hager, H, vw.SyubikuS. 
Heilmann, H.. Mechanik. 
Hetuts, M, Frau. 
Höhniike, O, Ültbiil. 
Jackett,W. SluIoSusschass». 
Iahn, 28, Konbilor. 
Jäkel, 81, Arbeit. 
Lahl, M, Schwester. 
Loose, iS„ Drogerie« 
Lesttzeriii. 
Mediian. G, Dreher. 
Neuberl, ?(., Liw. 
— ffl., Sltbtil. 
Ravhael, tz, Jnstallat.7. 
Slefdjlc, il1, fiagctmflr. 
RnbnliS, W, Heizer. 
Schmidt, il., Technik. 
Schnitz. 91, Ww. 
Siolr, W, HauSinstr. 
Westeroth, H, ilfnu 
Weitphal. E, Ftan. 
Wunderlich, 6„ Frau. 
8in»i«rniann.M.,Garlen- 
mfir. 
8 E Meyer, P, Cigenlüni. 
(Chatlb. Siiarczflr. 17) 
Bolland, H., Ww. 
SJornemami, G, Steuer- 
iufpekt.. i. Si. 
Tonen, A, Ptiv. Beainl. 
Fabian, I, Ww. 
Holtnagel, P, Maler. 
Krüger, il, Maler. 
’Jtatijaii. St, Slfiit. 
3l^t, I., Schornfleinseg. 
8tokicki,E,Arch!vbeamti». 
9 i. a. Durlacher Str. 1. 
E Brandt. C, Architekt 7. 
Äqjilt, H, Berwalt.Dirckt. 
Lorenz, H, Major a. D. 
Pnih, I, Neichsbk. Rat. 
Stamm, 51., Sleittiitriii. 
Schnitzt, Oi., Lvlt, Ein¬ 
nahm. T. 
Schwochan, O, Pro¬ 
kurist T. 
Stumm, K, Tipl.Jilg. 7. 
v.Sudv>v.E,Ha»ptm.a.D. 
Wendlanb. M, Ww. 
Zahle?-, 9l, Frau. 
-<r Diirtcidjet Slc. 
Ilhlandstr. 
(9ir.38 - 67,143-163 Post. 
amt Berlin W15) 
1—33,165-197 ScrW.Scz. 
Ehatlottenbiug. 
Joh. Siibwig llfjlanb, 
Dichter, 
geb.26.4.1787, f 13.11.1862 
34—37 existieren nicht. 
-4r Lietzenburger Str. -> 
38 s.a.LictzcndutgctSlt.41 
und 42. 
E Steile >>>iundst!!K-Er- 
werbs i>i. in. b. H. 
(Berlin). 
Dorn, C, Jnflallat. T 
Jaunausdj, S8., flolouiat» 
lur. T. 
Riedel, H, Mnsilalien T. 
Samet, Gertrud, Aeistwr. 
T. 
39 E. Tnaendtat, G, Eigen* 
tilinctin. 
V. Nei»nauu,W, Verwalt. 
(H 113 Schönhanler 
Allee 101) 
Baubcralunq f. Hochbau, 
Tiefbau, SicMungS« 
Wesen. Parzellierung u. 
Strastenban Q.m.B.H.T. 
Berget, i't, Jnnciiarchitekt. 
— Paula, Spraditrttct.T. 
Siitllii, if, Ww. X 
Filii, M, Slechtlnmu.T. 
Jannanfch, 25., ilfm. 
König, P, Druckerei T. 
Lchmann, 3t, SSlumeii» 
Jjblg. T. 
». Levedow, F. O. Stirn. 
Linke, St, Stiibl. Arb. 
Meinet C.B°ile.5l.G,FiI. 
Mcljer, E, itfm. T. 
Nachiigal, F,Bandagen.7'. 
Schuiiedcberg, 91, Ww. 
Snlzberaer, P, Frau T. 
Teile, 9(, Baiinistr. T. 
Zacharias, G, ilfm. T 
40. 41 E Panicv&Fritfa, 
Eigenliun. (Italien). 
V. ®tojar, ili, SicrtoalL 
’ (W8 Leipziger Sir. 19). 
Beck, I, Kfm.,
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.