Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1935 (Public Domain)

Wilmersdorf Kaiserplatz 
--1296 — 
, Westen- 320 . StÜ'IV. 
2 Sibönkach, (51« Stommerz. 
31nl T. 
£eiccI,82,Dr.jur,2l!iiiift. 
Rat T. 
Selig, 3.,5Su<fj6rlld. Sei. 
Sommerfeld, St., ffinitw. T. 
Süb»iaiin,F,Tertilverlret 
Mainzer Sir. -> 
3 (. a. Mainzer Str. 15. 
ESlalff, H, Gigeiitiimiin. 
‘.'lljlcmclicv, M>, Wiv. 
Fritz, 18., Stsm. T 
ßimihcr, G, Stau, Dr.T. 
Halmle, D„ Revisor T. 
Jtalf, SI., Major n. 2. 
S'iir, £>., ctainli. Tirelt. 
jVcgiur, (£., 31ciilner. 
Werner, H. O., SlrdjilellT 
iBolfcil, il't., Dr. pr. ^ahu 
firjl T. 
Sollei, ,T, Dr. phil., 
GiuK Rat. 
4 £ Uljlig, 91-, Dr., Giqcn 
Ifim. (SW1I, Strcjii 
maimiit. 103). 
Soriimullcr, W, Scr- 
wallgö. Jnspelt. 
öillc«, M., Lirctt. T. 
Haiiplinauii. 51., Stim. T- 
jllofi, G„ Buchhalt. 
Schmidt, P., Ob. Jnsp. 
Schönseld.A., Pol.Haapt> 
ivachlmflr. 
Schornstein, £3, 2b. 
Elcucrinjl). 
Scholl, G, Vctr. Ingen. 
6lü!|)imgc(,8I.,‘j.itot.,C6. 
Lind. Tirelt. i, 31. T. 
Ulrich, G„ Friseur T. 
». Woitowsty-Liedau, G„ 
Ww. 
5 E fyi|djcr,G., Asm. lTcgkl 
Berliner Str. la). 
Sreioto, I., Slu. 
Gppinger,M,1echii RUchLb 
SiiiP. 
Svc[en6crf, H, ilfra. T. 
firiitgc, St, Baultingest. 
l'xrijarM, M., 'Sm. T. 
(Soeite, W, tiaiitbcanit. 
Hanifch, D., Singestellle. 
Heering, G., Bankangesl. 
Hops, St., Mechimit.Mltt. 
ättümer, I., statt. 
Lehrerin a. D. 
Lemzer, G„ Ißrionlicrc T. 
Lorenz. <$., Sekretärin T. 
Michel, S, $t|m. 
Mischte, M., Ww. T. 
Müller. F, SB». 
Äeithardt. P., 5t[m. T. 
3!ikler, M., Stfiu. 
Pfiftner, M, Agent T. 
GchnBttl, P, Afiu. T. 
Schulz, i!)t„ Stenersnper- 
nimiet. 
tEeitberg, I., Rmu. 
jBoelrf, -V, Packer. 
Iahn, SS, Tipl. Jng. T. 
yiijolu, G.. Mechanil. 
0 i. n. Detmolder Sir, 1. 
E ifficil, !ti.,Dr, 31edjlsait 
luolt (AV(12 Sinniigiolcii 
ilrniic 1). 
V. Utibuiv, ft, Berwall. 
(fcolztimillilc. 59). 
Aeschorcn, H, Psaner 
Boie, <6., Dr,!!ahuarzl T 
Verber,Gh,Btbliotl)eta>iu 
itticlfc. SB. 59., Ww. 
Lücke, 2)1., Ww. T. 
Mahlung, 11. <VG, Eefchw. 
Manier, H,Prof.,Miuisl. 
31ar T. 
9tcbliilj, 2i).,Elii&iciiral.T. 
Schulz, 3t, iloiili'ollciir. 
<- Telmolder Str. -> 
7 E Slroiifioi!, SB., flfm. 
ltzeluistadt). 
V. Ran, (£., s’.fnt. 
(Kaiierallee 135). 
Slules, i)l„ Privalieie T. 
iöcijer, 8l,St(iim:icrger.3!ul 
BodaitSzky, ®., slut[rfji!C£= 
mftr. T 
Bran», Eafliv. T. 
Sejjnitfe. ^,Hauptiii.a.2. 
Toebber, ®., Ww. T. 
Eckardt,Paula, A!tv. 
Rimr, K„ fifm. 
Goei>cl,E.,Schr!llslcIIcrin. 
Groth, H., Siaii. 
Hünther M.,Bnchlial!crin. 
gntiimn, Clara, Lchrcib- 
wr. I. 
Hinda, Feinkost T. 
llliigev, 51., HanSlvart. 
üicbtiiow, äli., L)v, jur., 
Vltdjlfnmu. li. i'iolnr. 
Meliin. W.. Dr, Pro,. 
Perl, giiiiorjetm T. 
Pnhiniann, Sl.,!ItcchtSa»w. 
II. Äot. T. 
Thon,, li., Lerbandidir. T. 
Umhöser. H., Ob. 
lchrcr!» i. 31. 
8 E @cim6iiMSScnti. ( . 
m. b.H. (Kaiscrplatz 8j. 
V. gtoier, W., Ingen. 
(Berlin). 
Behr, G.. Schriflselj. 
Bctzel. A., Siigcn. T. 
Herrnian», W., Hauswart, 
fllicbc, tz, (sm. Singest. 
iHiitli, Sitfcitr. 
«iiline. W., Ww. T. 
91S(S. „Strott durch 
Freude', £iH<tr. 
ilatirrplatz T. 
Üicinfc, ä't., Wiv. 
!I!clla>ue-lIntcrueli»>. 
Sttaiiiiib..illciiili.,T>ri= 
tiiilt'dljii in. l>. H. T. 
v. !I!ei>her, D„ Pcnliou T. 
Schramm, tt„ Or,Fra>inl- 
arzt T. 
Thieme, Eleltro- 
inaschin-iibaninslr. 
Thüimann, O„ ©.111.6.51., 
Bnller Sil. T. 
Soich, P., Gasiw. T. 
11. d. TreiM, M.. (Sififtii, 
Ww. T. 
West, iSro. 
9 B ungenannt. 
Aberser, G., Gsict'.t. 
Bauch, !»., St|m. 
iäuranbt, a)i„ Frau. 
SJiitniciitcr, £)., Ob. Jus- 
Prolnrisl T. 
fflutbj, Daiiieiikiütc T.. 
Hartz, L, Sitrf. 5lnzeit. 
Heikindorsf. ’Jt., Haupl- 
lafsifc. 
itolluff, Sliiitigciiucf' 
utticallg. T. 
SRiclfo, S., Scilciir f. 2.T. 
Slcitmanii, !».. Gärtner. 
Slilboiü, S., Oberlemn. 
0. 2. 
Nchin, 31, flfm. 
Scharsi», 6, 41 f 111. T. 
Schönseid, E„ groll. 
Thieffcii, H, Asm. 
Ulltid), <!!., Äeschästsi'nlir. 
Illmciititd-Raiijelt, 33., 
Schristlcit. 
Wenphal. P. flim. T. 
— 'S., Werbegraphik. T 
9a SSochciumuft. 
E. Stobt iSeilin. 
-tr Eoalfclder Ctr. -> 
-*r Siingbohii -> 
(iicnmrfuiiix 
Fiiedenaii 
10 E. SiomcbtS Oiruiibtr- 
wcrbs<Gcs. (W 62 41111:= 
jürstenstr. 117). 
Barth, O., Schlosserei T. 
ibrannschweia. 81., Sie. 
ämet, 111, Kim, T. 
Elbctt.M-, Schneiderei 7 
Fabian, M, Ingen. 
— 3S,ili<ibio. T. 
Labbert, ti, Ww. 
Cinlotll, ■£)., Stultat. 
Gawcll,O. luSotfmaiin,®., 
Sind 11. Madie T. 
Gntzeit. (£., Ww. 
Harlwig, St., Sioora» T. 
SJiaiilcr, P.. Packer. 
Povpc.W-.Lbcrlciilii a.D. 
3!öhl,A., Pol.Hanpltiiaiht- 
mflr. 
Schiunftrf, Maihilde, 
Stihinicii T. 
Schmidt, O, 91cicf)-:-b. 
Ob. Jnspelt. i. R. 
v. Si arr, 8s., tiräiiii, 55iv. 
Tornauer, £., Mulil- 
Ichrcriii. 
Will, Elisabeth, Blume» 1°. 
Zebe, D., Fran. 
jjesch, R., SoiilEcnmt. 
11 E. Esslen, itl., Stau 
(Hamburg. 
V. Josnpeit, E., itfm. 
(Traiileiianstr. 11!). 
Aiiemüller, l?„ Beamt. 
Sctg, ß„ Sliasllvageusnhr. 
!tiit|4 E.. ©in. 
IBöllgct & Siiimtcriimim, 
Slomiiioiibitocf., önm« 
oroBIjblo- T. 
Brock, L, Slcnticr. 
Dainni, 31., fifm. T. 
Tierckc, K, Sctrelärin. 
Freund, &, Ww. 
Äeiffel. I, Inlendant 
a. D. T. 
Goebcl, S, »ran T. 
Heller, I. & So., (S.m.C.i;. 
BctriebLl'tossc T. 
tzelin,<11111, ('S., Frau T. 
■tutch, 3.©, ajetlogSatift.T 
ySmrläli, 2Vt., St|m. T. 
Skapp, S., Puvalicri., 
SkloItcriiiaiiii,L4iajjicrcrIii 
Sinlliifif), L, Ww. , 
Oltrowicki. h.,Od. Siify.T. 
Edjüfcr, 31., Schlosser. 
Schiel, ,v>., Direkt. T. 
Echnlj'Sjcljii, A., (Sm. 
Mai«r a. D. 
Sporleder, H„ Sljut. T., 
Telihliraelicr, .(£■„ llltnlier. 
ifficilbriiier, .5, >5i;.a. T. 
1lLin-kelhanZ,H.,Direklor1'. 
Äiliich, tf-, Dr., Solijc 
wirtschaitl. T’ 
MylrzlikowSli.J.Frisenrl'. 
Ziinntermaitn, F., Slfw. T. 
12 E. wie Nr. 1L 
V. wie 91t. 11. 
Bcl»isen,H.,Gcschäftsjühr. 
Gm'lj6, (f„ Ei». T. 
Greiield,E., vw. Pros. T. 
Hanse, ti-, FrI. T. 
e. Aaatyoccit, L, gimt. 
ctcdd. 4). F., Sifnt. T. 
Kessel, M, Bnchlialteriii. 
Sliidjciibtdcr, E, it!w. 
Stumm, H, tEi.vrdiciitm. 
Ralilcr, H., Stciibitoici T. 
Rueller, 15., W10. 
Müller, G., $iv. T. 
Miller-Körner,M.,L!u>.1'. 
SHiilti-c, l?., Berwalt. T. 
i). Cmpltb«, Cil)., jjtcil,!'., 
int. T. 
Wale, I, Sm. T. 
Nöhrich M, J3i% Slii' 
diendir. i. 9t. 
Schroeder. fflf., Füisorgc- 
bcmnliii. 
Schüli, F., itfm. T. 
Cprcchcil. W.< Strosl' 
waqeiisühr. 
Trzeelak, 'S., NeichSbt. 
Singest. T. 
12a E. Echlviderkli, S(„ 
Gigciiliun. (cchollcitbf. 
i. Schi.). 
V. Hollman», 31., Berwall. 
(Siliiitrlbf.,Sliitjiititcii= 
dami» 94. 95). 
Becker, E, Major a.T. T. 
Bnrgkiarbt, Charlolle, 
Wäsche s. 
Lrouau, H., Itiilcrslonlc- 
fefr- n- D. T. ■ 
Gtjlite, Äeschw. T. 
Eickhoff, 'S., Isin. Singest. T. 
Möriier,J,Aml§ser.3!a!l. 
Netzker, 31.. Blumen T. 
Cchöpke, M., Dipl.Ksm.1'. 
Singet, 0., itfm. T. 
Sliciicliimnu, 51., Ijm. 
Direkt. T. 
Sller, O., Bersich.Lb.Jit- 
spett. T. 
SSiig, 51., Ww. T. 
Willcken, I., l'tädt. 
Dirett. a. D. T. 
13 geh. 511 ISciilt. ai 
■<r SSciflt. -> 
14 s. a. Werstr. 31. 
E. Teulsch-Hollöiid. 
GiruiOemtvbä. fficl. 
(Wlö Soodjimf'toler 
Slrasze 19). 
Günlhcr, P, Pros, Slu< 
dienrat i. 3t. T. 
Hariwig, D., Dr. Minist. 
Direli. a. D. T 
Herr, 0.. SlinlSgcr. 31al 
stoiferploU Lichlfpiele. 
Stliut, Si!., Dr. med., 
pr. Arzt T. 
Meiler. H. 51, SUcibct» 
tiftgc. T. 
MnIIer, B., Gotdw. T. 
ißlcliu, 2i., Schlosser. 
Reichert, H„ Slfm. T. 
Eiuionibc, H, Staats-' 
mini [I. 
SSeiiiCiibctg, M., Slfm. T. 
15 E 3riebridj"38il()cliit 
Lcdensbers. 51. (!). (WS 
Äehrenslr. SS. HO). 
SlJam, !$., Ecncralinaj. 
a. D. T. 
öldter, Margarete, Zn- 
schneid. Schule T. 
Blaiilenburg, P,Dr.Tipl. 
Haiidelilehr. 
ißolz, G, Slrastwagendes. 
Buchinaitu.it.Äürovorsteli. 
C-apLki, F, SileitditnllT. 
OefchiiitäflcKe d. Bert. 
Lotal-51nz. T. 
(änineberg, 51., Helfer. 
Habermann, !l)i„ Frau. 
Lcinke, i;t, Dr. mcd., 
Slcrzlui T. 
Loren;, M„ Ww. 
Nocick, M., flfm. T. 
S!olle,E>,Fra»,Privalicre> 
Plotliow, S, Bantbeanit, 
Niinkwiy, W, Sliigcriellt. 
Schrank, ©., [yilistdcit. 
Simon. 5c., Dr. mcd, 
Efez. -Ii'ät T. 
Iclicnbmii. P-, Hofrat. 
Thal, 3„ Elf. 1 
ThielscherM.,Stoiifeklio»Sr 
Sifft, Ä, Eliibicimxt. 
Zinkeifen, 3t,  3teichSb.Lt>. 
• 91»i. , 
Zivshanl«!, 9)t., L-w. 
10 E fioiiiecjlo, 81.. 
5lbmini|lralor T. 
Bock, F... Ob. Steg. Seit. 
iUliiiitc,5(, iSeio. Oberlehr. 
Blittuel. 5!., Ärchileli. > 
SBtSinet, $i., Ww. 
Hu!>», St, Etciiolvpiftin.I 
18Stlatta,B.itoiisiil.Bed,7 
itkbs, 3t, gtntt. 
Stüfller, 3)t-, Frl. T. 
Maier, St, 3t, Schriflfiell. 
Meier, F, Siüchenmslr. T. 
atourgiici, A,Berw.J»fi>. 
l'lsiller, B., Juwelier. T, 
— St„ Vers. Cberiiifpetl. 
SlcUldj, i!)„ Scnlift T. 
Slenmaiiu, F, Pergassess. 
(i. 2. 1 
0. NoK, L, itlm. T. 
Ranch, (?, illüljriii. 
Rcichel, Gij, Slonditore! 1 
Slombrcdjt, M., Ww. 
Schmidt, 23., Lehrer. 
Stetiger, IS„ Ww. 
SieuciS, ($., uw.3!cg.Bau 
rat T. 
Slcujchtc, H, (tfiiL 
Sltmiii, W, Ww. 
Wirlfchafl-geu. d. Giiiml)' 
des. „Gros, Berlin- 
lEcslen'' c. <8.111. b.S.T. 
NETienhaudA.G.lBerliii). 
V. Preiitzcnpark Wolinbau 
21.0). (Berlin, Hitler den 
Linden 21). 
Berlinetti, E, Fran. 
Bocl, H., LaiidtSinspelt. 
Vobiu, Q. Bildhauer. 
Glciiiolv, H, iKeictent T. 
Kolm, flf., itfm. 
(Srol)l, SL, 31eichöb. illal T 
Heinrich, P, 06. Posl- 
fchafjn. 
Heinrichs, W, Lehrer. 
Hell. 6t., Bildhan. 
Heluiig, ffi, Smii. 
Hubert, 31, Theaterdirekl 
Surf. H, Dr. jur, ©ijw 
dilitS. 
Kaiser>LipSky,E,De»liftin 
Kauhsch, O., Acrwallgs 
Jnjp. T. 
Kirchntr,3r!,Äraslwag.Ves. 
Stlmher, St, Wickler. 
D.ltli|)ing,lt,Sd)iieiberiii 
Kogge, S-, Frau. 
StoloalcwSli), (£., 33aiif* 
lalsier. 
Strctschuier,W..Peusioiuir. 
tluntjcii, I, Frau. 
Löhe, I., Äautbcaiul.a.D. 
Mafttk, E, Gleinsec. 
Meck, 25., Slfm. 
P!lz,W, ReichSb. Slugesl. 
Stelifclb, O., Ob.Lerwall. 
Sett. 
Rejbier, S, Slfm. T. 
'Jlciiimmi, P„ SliigcilcIII. 
3Ioesltr, H, Stau. 
Säwert, St, Stunfliiml. T. 
Schäfers, ©, Sliinstmal. 
Schlecht, W., Sksin. 
Schuiix, I, Kiiiistmal. 
Schröler, Kf. Ww. 
EchiilPe-Gnnbtach, E., 
fiimstgciocTblctiii. 
Schulz, M, !Sw. 
Seideiistücker.F, Bilbh. T. 
Seiferbl, F.,Rentner. 
Slrube, M., Fran. 
Slrnbing. 8-,I|tii.3irclt.T. 
Wollljer, !L, itiinsthaub- 
locclcrin. 
iSebell, !ü, flfm. T. 
Wille, P.. iLers. Btaint. 
Rellcr, £$., Bcauit. 
gelitcr, H, Dr, Sljfinil. T. 
18 tu ctaljano, ®, Eigcntü.1 
iiictiii(3tiibol|tai>terElr. 
Str. 11). 
Boenicke, P. Slfm. T. 
Gofjii, H, Stsm. 
Günther, 3t, Dr. jur., 
3!echlSliiiw. 11. Siolot T. 
(Bnschter, M., Ww 
Kalischer Str. 
Allianzlraktat 
von Kalisch 
am 28. 2. 1813 
zwifcheiiPreichen n.Richlaud. 
Aertincr S!r. ->• 
Bauilelleu. 
Tsoßdoticc Weg 
22—31 £ iMhelntkaiie- 
Terrain«ißermetlmigä 
©es. m. C. H. (Nr. aa. 
22Hoffiiiaiiii,E,Sclretärin T 
0. d. Höh, H, iBiidjtjblg.T, 
Johow, 31, itfm. T. 
u.StelicIer, 51, Frfrau, 
Eciii, 3t, 2i|)t. Stfm. T. 
Wirth. «.W,kfu,.Aiigest.7. 
aBißlcr, 51, Dr.rcr.pi,!.: 
Eachinann, M, (Sero. Ob. 
Lehrerin. 
Bcrgtinann,M..Ob.Schul. 
leljmin. 
Stiliuäli. E.. Ww. T. 
Stöhn. C, Sieg. Baumpi. 
0. D. 
Müller. (?., Rrl. T. 
'Jlniitinltiui, Ch, Frl. T. 
Stachewrti, St, Buch¬ 
halterin. 
•26 Fournier, (?., Frau T, 
ycgcr. 81., Tierarzt T. 
.yösinc, t>. St tut. T. 
Liidicke.Ä, DiPlHandtlr- 
lehr. 
Peyfer, I, itifdjlcriniir.T 
Reinwald, M, Frau. T, 
Walter, F, Frau T. 
SSegmitun, B, Dr. >iiiffeu> 
schaftl. HilfSatö. T 
Wuchert, G, Frau7. 
28!äccktr,6.y6miDlm.a.2.T 
6. Busch. M, SoutnoliflT. 
Her6ig. 11, Geiyerbe ß6. 
Lehren». 
Stappel, 51., Fra». 
J?!cmin,dt.,Sttanl(nfchtut:t. 
Streif), St., Friseur. 
Speier, E, Baukbeamt. 
30 5lt>ct, SS., Piivalier T. 
Buli, VI, Antoluhrwef. T. 
Coffniaiin, H, Sltdjilclt T. 
Ehrlich, St, «erleg. 
Sttaätc, 2, Frl. 1. 
WeH,H.,Beib.BnchhalI.1'. 
32 Haag, G, vw. Ob. 'Jltg. 
lHat T. 
Stämpcc. H, Hauswart. 
!Rühleiibach,5l.,Prokurist. 
Sletimiwm, O., 3lcnliiec. 
Wauach. M, Dr. pbll, 
Slubicuröliu. 
Zabel, H„ Lelircrin. 
U Binder. V, Frl. 
Blnineiiield, F, Jiinen- 
ard)ile(l. T. 
Brust, 3f, Dr, Schriftftell. 
Fickler, 55., Fran T. 
Ollfer, E, Sluuslmal. T. 
31einbolhe,H.,Dr,31tg.31al 
6, Slifietinnnit, K.-H, 
lcrfjii. Stfm. T. 
Sliillhardl.W, Sipl. Jng. 
Tarrtli, 9t, BerlagLlfm.1'. 
BansleUtii. 
3titbolftäbltr Sir. ->■ 
Hiiidtuburgslr. -> 
Kirchhof, geh. J. Berliner 
Elrab- 101-103. 
Berliner Sir. -> 
Helu. M, 31cichüaiigefl. 
Silitbraitbt, P„ Ww. 
itihaue, M.. «fnu 
Stimf, ©., Frau. 
Stujc. F, Ilhruiach. 
Sah, (1), flfm. T.. 
Lchnert, 'S, älrchilcll. 
LewanbowSli. B.. Stirn. 
l'Jlcftiibci'g, G„ Tijchleiei. 
Meyer, (i, Storrefpond. 
9til|chte, E., Ww. 
SiütiUjerj, G, Ww. 
Raeschlt, SI, Ww. 
giüljinoitit W.,Verw.Jnfp. 
$1)0111(16, F., Bantbcamt. 
Wasfeisiihr, F, Ww. 
Weber, Ul, Ww. 
Wegener, 51., Ww. 
Wunlte, P, Stfm. T. 
tu f. a. Tübinger Str. 5. 
E Stofcitbcrfl feilt Grbtit. 
V. »tosenberg, Charlotte, 
Berwall. T. 
IBcijcr, iVtimia, Aaflw. T. 
.'3attiiimm,i5fc./ßrii5rattT. 
31ol)rbed, [?., «rchilelt T. 
Tietfch, 2, Malerin (. 
ijeuiott, St, FtaiiT1 
Zfitiiiig«' Sir. -> 
20 grf). j." StstisetalltC 155. 
Stniscrntlre ->■ 
Kalkhorstcr Str. 
SolSdoiser Weg -> 
Linke Seite. 
1—11 E WilhelinSaiie- 
Terrain-VerwerinngS- 
fflcj. 111. b. H. (italischer 
Slraüc 32). 
1 Sier, G, Ijm- Singest. T. 
Lüddecke, ft.. Stfm. T. 
Rembaez. M, GU'ebieut. 
Sndbröktr,H, Lehrer i.3l. 
Weist oget.G, Friseur f.D. 
Wiener, St, iouliuifilcc T. 
Gröb»miig,M, Musik. T. 
Stlti|)|i, L, Slpothek. 
SJltljer, C, Fra» T. 
Sdjctcrf, G, versichern,ig 
— H, Berieft. 
Schweihcc, H. St, Schul- 
ffictl. 
Sleuger, M, Dorfleh. T. 
3 Janson, $).. 3ltflicit|fiit.T. 
Seideulopf. (8, Stsm.T 
—r.@, ». Go., Ledcrlag. 
Wolfs, L. Scan. 
7 Krüger, F, Asm. T. 
Müller, E, Stfm. 
Sperling. 5C, Magifli. 
Ob. Sctv. T. 
Elcnjlet.- Ü.fD, itfm. 
lisch, H, l'clirmn t. 3t. 
Udo. ,E, itf>ii.7. 
19 Asch, H, Propagandist?. 
iBergfteincr, S, Stfm. T. 
Seliger, 11., Ob.Ingen. T 
| Wildt, Ä, Autoschlosf. 
11 Ehrhardt,A,Oli.Reg.!>Iat 
Stall, M, Frl. 
Lab ig, it, Strautrnfchueft. 
Mehei, Gh, Fra». 
31-echte Seite. 
LaiisleNen. 
Slub'olftäblcc Sir. 
Karlsruher Str. 
(Post Blu.-Halcnfee) 
Sturfürflendamni -> 
t E Vrocks. G, itfm. 
(Lichtenbg.). 
Järke, G, Tarnen 1 
Herien Mob. T. 
Jtuofl, 51, Strafn». Führ. 
Stoerncr, O,Ob.31eg. Rat. 
Major a. D. T. 
Lauge, 5l„ Verwalt. 
Sitfdjsn, (i), 3teid)56. 
Juspell. 1. 3t. 
Wiltich,G,Siudie»rätiu7. 
2 E Weidcnmun, St, Dr. jur. 
(Stöln). 
V. Zippel, Slrbeitersekr. 
(Gharloilb, ßiitjdje» 
flrnße 3t). 
Bernd, I, Schulärzllu 1 
Benitr, F.. Dr, SlabS> 
vclirtn. s. 
5Bel)ci5boif, St. F, Major 
а. 2. T. 
Blclcfcldl, 33.. Technik. 
Bursche, M, Proturifllu. 
V.6allcrfleiii'31ol)r, (S, 
Eekretäriu. 
ßanifch, F, TemiiSIehr. 
Herrmanti,E,Gchueiderilt. 
— S,5tiifroürlmii. 
itnftiicr,H.&Go.,6. 111. 6. 
H, Siciiimeugcschnft T. 
Kod)cu,P,(Lcsaiigrpä>>ag. 
Skaliert. E, Fiau. 
Haute, H, Ww. 
b.Ltuuep, W., Säuget T. 
Liebeiia». E, Frau T. 
Lödiug, L, Frau. 
Slocnjeufleiii, St, itfm. T. 
Mampe, 51, HauSwait. 
Mallhil.B, Ob. Ingen. T. 
Metfd)alk, 11, Sekretärin. 
Meyer, G, Seftelstiiu. 
SJiulli, G, Opentsäug. T. 
Pfeiffer, SB.,  31eg.Ban.at. 
Binlnd, H, Ingen, T. 
Ealgu, G. 81, Stfm. T. 
Eiebeit, St, flfm. 
t>. Thaden, Jt.iS, Direkt 
ffinlbotf-Gcbel, lilli, 
Schauspiel, 
b. Wallher, H.. Schon» 
fpideeiu T. 
Winter, G,Slnliguarln. 
3 ESdimegg, P, Eiaenlnm. 
(X 58 StaraarierSti.Sti). 
Bitterling, O, 9)ioiitciir. 
WluSIa, IS, kfni. Singest. 
Kohle, M, Frl. 
iliiarlfchcffel. ff, SIrbeit. 
MlnttliicS, B, tiärlncr. 
Niepell, G., Frau. 
Saion|)ti,3.,!Uia[d)iucuftO. 
Siiiaptns, SI, Syndikuc-. 
Stfilcmmeriiittjcr, W, 
Poftafflst. 
Schröder, H, itfm. 
Ednitie, G, itfm. 
Eleilbtrg, S, Stfm. 
v. Waitcubcta. SI, rw. 
Oberst T. 
4 E Matzaule'fche Gtbcu. 
Bied, F, Stmlilv. Führ. 
Gichhor», !Ut„ Ww. 
Glider, H, 3!c!ch§b. Ob. 
Eckr.- 
GlloiuaezcluSli, P, 
Jniic»ard)itcll T. 
Eotlfchalk, $. St, Pol. 
Major. 
Hanid), G, Friseur, 
»öhiie, P, Poflassist. 
Stadow, G, Fran. 
Liifin, M, flsui. 
üoljfc 51, Slitbicuraf T, 
Ludwig. M, Schloller. 
Matzaule. C, (ScfdjüflS- 
führ. T. 
Dlt, I, Strafl». Führ. 
Peter, P, Strajjb.Führ. 
Poralli, St, Aankangest. 
Prillwih, P, Stfm. 
Schlöncr, P, Just. Iiifp. 
Sdiitetdcr, E, Mw. 
Terraül Jndufirie (3. in. 
б. S}. T 
Wanloch, 6., Frau. . 
Weidemann.- O.< Slfiii. 
Weimauu, Wally, Seiten. 
Will, 6, Rentner. 
E Stellst. B, Aielt. 1 
, (ÄuSlaud).'. 
Bildn, .t).-, Wkrkzeng- 
uia|chiiiciil)blg. t. 
5 Srefcher, W, Ifm. Äugest. 
Alaubitz, P, Schlosser. 
(Sriigcr, E, Ww. 
Hahn, P, Äuloreparal. T 
Horle, W, Maler 
Äöpiiick.G, Eifeub.Aiigesl. 
Leschper, W, Lehrer. 
Linbcnfclb, M„ Priva» 
tiere T. 
Life, G„ Dreher. 
Meyer,L,Hanptm. n.S.T. 
Paehiis, St, Kraitwageu» 
lüljr. 
Stabtlc, P, tfnt. Singest. 
Echäsfer,W, Slcuerhssiif. 
Seemann, G„ Dr. plill. 
Welfchinaer, H, HaublgS. 
Geh. 
Welz. G,Siiaftw.FüI)r.H 
Wengter, Q, 5Irbeit. 
Süilt, 81» Stulfdjer. 
Süüftsjoff, G, GifciiB. 
Singest. 
— G„ Schlosser. 
0 E SteiS, 2)1, Gigeiilümctilt 
(Ifftemel). 
V. Winkelinann, O, Ver¬ 
walt. (Zehlendf. 31ic» 
iiicislecilt. GO) 
Bolle. ©, 3ltid)66f. Ob. 
Jnsp. 
ßleljrmani!. 81, ffllilljcu T 
(Sruuoiu, O, Millimeter. 
Hobnsch, H, Ww. 
Stofdi, G, Sieg. Siechn. 
Sltbis. T. 
StrebS.Sk,Mafchincnfchioff. 
Lehman», O, Posthclf. 
Pawlidi, X., Borichloiser. 
Reiigers, P, Tian-Sport- 
titC. 
Sttllelbnfch, ffi, Stfm. 
Sollenolr, M, Fran. 
Schulze, B, Ingen. 
Stöbet. C, Stsm. 
Uhse, H, Ifm. Singest. 
Wittmeyer, 91, Bnchhalt. 
Süolff, tz., Schlosser. 
7 E Wegener, Sl‘, Schom» 
flciitfeg. (0 25 Prcnz- 
lancr Sir. 1). 
Slttiibt, P, Falzer. 
Bernhardt, I., Ww. 
— P., Stfm. 
BialaS. :W, Frl. 
Birlholz. 51, Ww. 
tüoflmiäii, H, Slsnt. T. 
Haccing, G„ Ww. T. 
Herruiann, £, Wert» 
jcugbveli. 
jlomofia, I, Maurer. 
London, F, Stfm. 
Matnlal, G, Ingen. T. 
Mücke, G„ Slcimetc. 
Noidmanu. Gh, Ingen. 
'.Blöl), 3t„ Pol.Beanil. 
Proeller, 0).. Dr. pliil, 
GeschüstSführ. T. 
Putjns, St, Sircfliitc. 
Sloinanezyk, P,Sch»eider- 
inflr. 
Sehrig, M„ Ww. 
TilSuer, G, Stfm. 
Zin. 51, Apolhel. 
7a. 8 E (Sniiibftiitfvgcicllid). 
Taueiitzieii in. b H. 
(linier den Linden 21). 
Bodlaeuder, W„ Papicr- 
wrfdrk. T. 
Diiigcl, St, Bankvorfteh. 
Fröhlich, 51min, Ziiumei:- 
tietniiel. 
CSoIbldjutlbl, St, Siigen. 
Hauoiuag, Slnloiuobile T, 
Jacobi. H, Fran. 
Sgel, H, Stfm. 
üiebig.'W, Fabelt. T. 
röiinitf), M, Ww. T. 
Sincll, W, Slfm. 
Thomas, 51, Wafiw. T. 
Thninlcr, H, St|in. T. 
Wollcr, G, ilutojdjloji. 
9 geh. z.Foachim-Friidrich- 
Strasic 35. 30. 
10 E Linde, M.. eigen- 
lümccilt (X055ti)reifä» 
walder Slr.157). 
SBtanu, D„ Frl. 
Bnrkard, M, Sra. 
Günther, B, Stellmnflr. 
Hellinger,Ak.L,Plioatiete 
T. 
Heydenian», 9J1, Strajl- 
siiUccioerl T. 
Horst, ti, Ingen. 
Sons, G, Schlosser. 
Kammer, St., ilnlfcher. 
Kohl. F.. Ww. 
Kretschmer.L, ProlMisli'n 
Lichtuegger, SI.,. Ww. 
WanS, ($„ 3teid)8|)ojtbclr. 
Ärh. r - , 
Slehfiila, W, Maurer. 
Poplonyk. il)t„ Ww. 
Stabile, 0, Beaint . 
v illuI)ciimim,‘j$-l!rotliriiliii. 
" Schtqtr, St, SiiroeiMiielj. 
Stephan, W,,Pol.ch>iupl- 
ivndjlniftr.'
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.