Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1935 (Public Domain)

Wilmersdorf Ginitzclstn 
- .1280 — 
Westen 304 Teil IV. 
•J Peierlt-, Sl,Fabrkdirelt. T, 
Sleiiier?, .\j„ Dr. occ. 
BolkSwirt. 
giofmioitiSti, F, Bankprol 
smiil T. 
Bluff, SB. H, SlcctilSoiilP.T. 
Gnlz, 6., SBid. T. 
v.Lchliebeu. 5., '-Iffefs. T. 
Gisiortif<2Uil!!i!8,S.z5-raii 
Dr. T. 
Boskl. grau T. 
SSitterfe, 9t„ ilsm. T. 
Sjitling, 0, SSw. T. 
jl) i. n. .‘Mifemllec 192. 
£ iinbetnunt. 
V. iSeigcr, P., Dr. jur. 
illC(s)l5(llllD. (W ’j, 
L'eimiftr. 0). 
Qcf. f.GpczialbailauLsühr. 
w. b. Siertonllung T. 
CSicbltr, P. II, Itfm. 
Mtzko,G..GcfchöstSsühr.?. 
Gpczinlban Spandau 
S,in.b,H, Vmvaliung T. 
Kaiseralice -> 
11 fiel). s. itai[croltec2!).30 
12 E Hcm>sIki»,Tb.Major 
a. 3. (Siclrlcrllr. 2J), 
Gllriiliaiiv, Gl|„ Direkt. 
56. J„g. T 
Sriirfer, lil, 'Sto. 
ivndjS, 9t„ Syriualicrr. T. 
©injcliiiniui, 2lj./ Ksin. T. 
lürofsc, !>>!., SLw. 
u .CwiirttGimiriilM, 
Wip. 
Hempel, J„ Modesalon 7 
.tiillmaim, (?.. Bildh. T 
Halm, 5-.. itfm. T. 
ilarsch, P, Hgukwart. 
Jlcilscilingl, Si, ©toi, 
!)lcidjSangc(lcIII. 
Jtlcntlc, SB, Jlfm. T. 
•Möppcit, M, Frau. 
Sifjcichmn, I, SBid. 
Praedel, SB.. 4lfm. T. 
aicdjeubcvfi. G„ Silber* 
l'djmiti) T. 
»liess, ©.. Stgent T. 
Miller, SI„ mo. Major T. 
tirimiiMiiii, P., Srfioii' 
ipielerin a. D- T. 
Echwclch, i£i., Steuer» 
i lispelt. i. 1)1. 
Eiliger, I., il|in. 
l!L*nrntf»S([i5f[lcirtj Gfirt= 
fiimiS ('). in. U. H. T. 
Kinder, 28., Sapez. T. 
13 E. (Selpte, ti„ Dr, 
Süniilbirclt. (W 8, 
:W«I;rcii[ir. ß.">). 
v. Berg, 91., Jlfm. T. 
tftofdjljmier, O-, Ulm. T. 
Hallia-Berlag (!i.m. k>. H, 
SBitdibblg. T. 
tofcii,G,öc[i|iiiil9iiif»'.T. 
slcmpncr, G, Dr. Pitz 
dioanalilir. T. 
.(ilcnt, (S,floiimiiffioitärT. 
ilcch, 6„ Dr.. Pol. 
SRafor i. 91. T. 
floeple, M.. SBiu. T. 
sifljmmm, Dr. med, 
sillgwarj! T. 
Scljtcv, M., jlfm. T. 
Socvi), iy, Ww. T. 
i). Mümter, Sl„ Dr., Gitsi. 
Sieg. Slnt T. 
Cchwarz, jt. ßf., SicrlngS. 
budjljMr. T. 
SiiiiUli), S(„ SlSriimtieic. 
U f. a. fimiiilimiSflr. u. 
E. Wiafuc. 11, fifm. 
(Dmizig). 
V. Splro, 3,BkUvallcrin. 
(Gdionebg., iVlnitiit 
Liilhcr Sir 14). 
Alt. H., OitifllD. T. 
i!lit8fcl6,G.,Cl'.l)icg.9lnlT. 
«. Suse. Sfj„ sSi». T. 
iVriider, W, Gijnbilitäl 
ginnt, ;)!„ jlfm. T. 
Woilidjolr, A..Schuhn,. 
illi|dii(8, Sl, lUentpncr T. 
Ängcischmidl. :1V„ Ww. T. 
Pcltzcr, Sl„Jür. jur-,Slffcff. 
o. D. T. 
Eilliiiill, «.. Ü3m. T. 
icclrojmisii, ?>., WSjchc. 
1‘niiMianSfir, ->» 
15 |. n. üniiöliaiisftr. 6. 
E. Leviu,H.,Lch„civkrmfir. 
(NWÜli!lltUi(onMl85). 
V. SSrmictc, lt„ Üimunll. 
Brinicr, T, 
Si'OCltiiO'T, D„ Jltin, T. 
Srnculcl, SUl., Ww. T. 
u. Golz, W., Dr. modv 
Gnmt. Ülal T. 
Wvofje, 5t„ itfm. T. 
«tcinpiml, (£., Mfm. T. 
Xcniii, SB., Mfm. 
!RarIs.»t.,Heric„-Mod.i: 
iHnmnit, tii.. ftmit T. 
Sllciic, C.. (Scmmc T. 
eitlllUrq, (£., Slfni. 
Irmiülitteilt, S., moui> 
lipulfl T. 
Vnicr. M., SBro. T. 
SBitle,.&„Dr„06. Siio.T. 
yframetmami, 2(i„ y.'iurfi. 
-dlg. 
16 k.Noidjl«n-L«bc»Svri- 
fidjmmn-Sant A.-G. 
(Schöiieig. Slotbftmi* 
platz). _ 
Bielkiiberg, M., Ww. T. 
Sü liege, N.,NcichSb.AugefI. 
le SUuegcr, P., Sprodj- 
lchniin T. 
Ofaltel, (Stfd;li>. T. 
Äibhard. S* plo. 3«fl. 
SHnt T. 
Sciligcr, Berlrct. T 
John, 3t., Gdjnciheiiii. 
ltcrflcn,^.,!BerI.Sitd)l|b[. 
LandSberg, B.. Ww. T. 
Äickifch, in., Ww. T 
atoriii, M., Sipl. Jng., 
Paleiitailw. T. 
Siüflc, !»., Sipl. r>lig. T. 
Otto, L., Pensionär. 
Pagciistcchcr, 3!., Dr, 3Ho= 
joc a. D. 
Ed)olz, R., Prokurist. 
Sdjutj, F., Frau. 
Schwarz. ffrait. 
Bo!!,H.,HandcIS>>erIret.7. 
Wachsen, <».. Slgeuiiir T 
17. 18 f. n. Stmileimuitr. M. 
£ JToni&fmit, G, Rentier T. 
Haaeinanii, M., Dr. jnr., 
06.!BenuaIt.@cr.Slat T. 
SaagcA>lt.,S}!i:iD.Stin1)cimT. 
xfoiiiä, 15., OScriiigeii. T. 
IWyriinl?, A., fniiil.iliilog. 
T. 
Palnfchir, E.. Dr, Kam- 
merger. Rat. 
Gtciiil'eig, P.. Daukgefch. 
T. 
Tugendhat, 9!., Vcrtret. T. 
Tranlcuanftr. -> 
Siafinulfdjc Glr. ->■ 
19. 20 |.B.Üi#lfanifd)eSltiO. 
E Gomutn, G„ liigcnt. 
(Slnitoiib). 
V. tilnfnr, 91., SBciluoIl. 
(W8 LeipzigerG!r.l0). 
SBcnifteiii, t!l„ Jlfm. T. 
2rvgcmüller,E.,HaiidcI«- 
uetltct. 
Flicke. C., Dr. Eticiarjt 
a. D. 
Äuuijcl, Sll., Gchtoffir. 
Slofibeig, R-. Stieg. Ban> 
in ftr. «. D. T. 
Riidiqer, sf, Ifflajor T. 
Sulbnii, IS; iltielii T. 
Siofi, V., Fiau T. 
V. Worgitztii.H. 3.,ilfni.T. 
21 E. iVinrrtrrt, ü., IriflCli- 
tiimeiin, 
V. PrzlirtanSIi, G„ vlv. 
Pol. Assist. 
Birmark, W., itfm. 
Hzwitla, A.. Kanzlei- 
angestellte. 
Teulfch, 31.,ilrnfllu. Ssisjr. 
3iiigtiiiijev,S8., vw.Mafor. 
tivofitlngciv'-t., Sjiiiuanere 
T. 
Saiimaim, (5., Lchnhiu. 
Hitakndorff, tinia, Pojt- 
nfllfl. 
Jahu, (?., Fmu. 
Kaatzke, SS., (iiciiififc T. 
Sinne, E., Ww. 
üetjiiiaim. (£., Isolierer, 
üol'tr, SB., itfm. 
Stiibtoa, P.. Sattler. 
Möbins, il., ©inbtaffifi. 
SWöfjving, R., Arbeit. 
Naiiniaiiu,Ä.,Zeitui,gSsidl 
i'Jccf, H.. ginn T. 
itioppc.P., Kraftw. ßütjr. 
ilioMolf, A., Ncg. Jufpelt. 
23 Danuenberg, 28., 
Pensionär. 
Möge. 6., Pofiajfiftcntin 
r. 31. 
(Söbert, H., Aankbeamt. 
Habercl,J.,Wd>.,Modistin. 
T 
Heinrich, Frau. 
ülfirfett, A., Ctnhlstecht. 
Ccheel, R., Schneider. 
Gctfltiig, SB., Gtellinach. 
Elrzipek, G., Stiitjriii. 
Glenzel, it., Hcitgehtlfiii. 
Tcfchte.J., SdiitciCer. 
2 i. a. Holftci>iifcheCtr20. 
E  2culsch.Hollmib.Gew. 
öc|. (NW7 Prinz. 
LoniS.Fcrdinaiid-l-trl) 
Baldeinianu, Sj., Mitlet- 
fdmüelir. T. . 
Aoffi-Fcdrigotti,A.,G,as, 
Joiiinalist T. 
Briluzlow, iUf., Otcift' 
leinn. (i. D. 
». Fischer-Treueiisetd, G., 
Inge». T. 
siietlnd), H., Drogeiie T. 
Hell, 5„ Gd)iil)iii. 
ymig, P., Zigarren T 
»ogciiftriit, iy, SSerlvet. T. 
Löwe, I., Ww. T. 
SKöivei-, Gili, Papier. T. 
SMoigl, Sü., 3Jiilch. 
Wchlan. St 21, Just. Dlat, 
aiedildnine. T. 
-<r Holsteinische Gtr. 
2u E. At brecht,G.,Aii!kernistr. 
PaiihanS, A„ Griff« T. 
Beckiuauu.I., Schneiderin. 
Bürger. W., fifm. 
Danuelil, E., piu. Bran!» 
öiveft. T. 
iintbier, F, Zigarre» T. 
flelber, I., Pofthklseri». 
fiiioblod), S., ÄeschäjtS- 
fiiijr. 
Krüger, A.. Gfetlromflr. 
Rcntwich, M., Echristslell. 
Norln!-,H.,SIadtinfpelt.1'. 
Röhr, F, Pensionärin T. 
Schorr, 91., Vnlkanis. 
Suite,SS., Sdjneibcrmftr.T. 
SBnngtili, Oberseuer- 
luelirm. 
Voldeck v. Ariieburg, G.. 
iHentneiin. 
24.25 E Mnver, K., Gigcn- 
ifim. (031, Sorsjegcncr 
Straiic 33). 
V. SitjSnemmm, H., Ksm. 
Stoijscn, M., Ww. 
Senk, E., Cchloffor. 
Hoesiich, 6, Jjran. 
^aeichIe,B.,Konreltor i.3t. 
Jcnsen, W„ Verwalt. 
Jnspett. 
Sogmiii, E., Ww. 
Mompet, HL, Frau. 
ffocpnift G„ Müll). T. 
itiificr, M, SDloben. 
Äcbleiu. S1L jtsin. "C 
Mann, Vt„ Sjidimtierc, 
Marawelaschwili, T., Dr. 
rliit. 
Meyer, Angestellt, T. 
'Micllc, !$., Pol. OI>. 
«achtuislr. 
Reubaiier, Ä, 06. Posi- 
schaffn. 
Schneider, L. H., Krast- 
broschlcnbkf. 
Sd)totger,3. Fleischermstr. 
Stainer, 3!cnlcnempj. 
Wieiener, L!., Aangcsch. 
20 f. a. Uhlaudsir. 128. 
E. Lohsc, 3t,, BaugewerlS« 
■flislr. 
Bechli,. I., Slssisliit. 
— II., Sffttiinin. 
Bitter, Q, Äohtcii T. 
(Siillitiicdit, !!)., (üciiernl 
Jufpelt. T. 
Sehr, H., »to.Oücrsllculn. 
Löder, B., Portier. 
Osteiiiielier,M.,ü!ejchäfts- 
inhaberi». T. 
Pahl, SS., Jlfm. T 
Schab eitow, 3t., Direkt. 
I. 31. 
llhlandfir. -> 
27 s. a. Uhlandslr. 73. 
E Gijliaf. 0)., ingciitiim, 
(N SSftnfioiiieiiSUlIceai), 
Biitow, G., Ww. 
yemiionn & Kaiser, 
Gpciit. T 
Kaiser, Q, Gpedil. T. 
itoäfe, Ai., Ministr.Amlni. 
i. 91. T. 
Klafft. E, Banfiihr. T 
Slemlirich, I., Portikrsr. 
SUlaiicrljoff, E., Jnicn. T. 
Schwarz, P.. Friseur T. 
Sinnet, SIS., Ailiardinslr. T. 
Stutzer, F.,Lehrerin i.M.T. 
SSciipIjal, S(,, Asm. T. 
2S E. Ächt, Sf., Stfm. 
lhaleiifeo Slittfiitflcit. 
dämm 102). 
E Licht. ?(., Jlfm. 
(Konstmizer Glr. 4C). 
E Licht, F., Dr. (fflifinn), 
Vtderiimnn, 9f„ Dr. ptiil., 
Gtult. Dlcit. 
Wiese, 31., Asm. 
ISimicr, 91., Gchriflfe(|. 
Haffucr, *., itfm. T. 
fieljii, ($., Gdjiieiberfn. 
Leder, 31., Schlosser. 
SSfnltiifd), 3)1., Ww. 
Mauger, P., DB.Ülmtin.T. 
lUlnttiuotllj,Ov Schneiden 
ittflr. 
Pikst, M., Wlv. 
9loltenhageu, !y„ Tischler. 
Zabiusti, Cl., Schneiderin. 
20 £ SISergftfjntiit, P.. Jlfm. 
(K 0 ld6l6ingerStr.85). 
V. Aergschmidt, St., Dr. 
mcd„ Slrzl T. 
Vartz, O., ScSinfctlor. 
Sitbbtrtt, SB., Kellner. 
Füllgraf, Q)„ Plätlcrei. 
tiatz, H., Jloljlcit T. 
©ettwnnn, F., Jtclliier. 
3>(ei/er, 3t„ grau. 
IVlichncliü, SB., Schlosser. 
iyionlj,5’-.üD(iigiflr.iUaiimt 
Müller, G., Schnhni. 
Peuvo. ÜJt., Sipl. 3itJ. 
GchiiiM, M.. jViv. 
Schmidt. H.. Jtrafiio.F»hr.! 
Springer, SB., Sl|fifl. 
Tielie. G., Ww. 
SVoltf, (S„ Ww. 
29 af. a. PsalzburgcrSliLü 
u. Güntzelslr. 29 a. 
E GrimdstüllLges. tiuKS- 
(Berliii). 
V. öötiLSB.&Ko., Verwalt. 
(W9itötfmtct Gtr.43). 
Stimm,6-StunftmalerinT. 
Herder, M., Hauswart T. 
Hutloff,M» Ww. 
Keßler, E. Piivatiere. 
itunze, E„ Äolonialwr.1 
Lcrschte, E., Milch. 
Meier, Ch., Malerin T. 
Miliara, F., Ww. 
Müller, A. i!., Stiib.SlatT 
Nnppe-Rohloff, §., 
Assistentin. 
ThomaschewSky, G., Ww. 
•<- PsalzArger Gtr. -> 
30 s. a. Psalzburgcr Sir. 27. 
ESpeer,G.,GigciitünmuT. 
AauairbiS, ©., Sladl- 
inipelt. 
Bretfchneiber, ©., Ingen. 
Kraatz.W., Tclegr.AeamI. 
Müller, ST„ il'lnioc a. D. 
T 
Tyralla, 91., Minist. Ob. 
Stic. 
31EJlmnid), I., Aanlbor- 
fielj. a. D. T. 
Bortz, 5(, Äompoiiifi T. 
Si6, all., Kiavier- 
päbagogin T. • 
Frauboes, W., Jlfm. 
tiofmnnti, I., Maffeur T. 
Kranich, tz„ Gporlljouä T. 
— M., Aanlbeamt. T. 
Jlnfaif, il., Dr. jur. T 
Müller, ©., Kourctt. i. 91, 
Pieper, 3)1., Ww. 
Sjalcrl.SBIiiii». Hilfe S.SB.T. 
32 ESSirtl), W„ Kfin. T. 
Vleik, ($.. Lagerverwalt. 
ArniiS, Ss„ {vrnii. 
Ddbliu, H„ Kunftiual. T. 
— SOI., grau T 
Hildchmndt. Dr. pliil., 
Gtnb. illiiliu i. 91. T. 
Last, ©., Gtobtponiiiiiib. 
SJemm, E., Sltbcit. 
Mahrenholz, £>., Ob. 
-Sngen. 
Pulveriuachkr, 9i., Pros., 
Dr. T. 
Schmidt, G„ Jlfm. 
Glrntf, <JI„ Dr, pliil. 
Oberlehrerin T. 
Todlinann, 2)1., Jlfm. T. 
Woqdt, SS., Jlfm. T. 
33 geh. z. Hoheuzollenl- 
daiuiii 1811. 
-<r Hohenzoltcuidamni -> 
Gtnjcc Platz -> 
31 E Movsessiau, G„ Rf 
gatellenfobtt. (8030 
Oranienslr. 10. 11). 
Slmmclt, <ii., Ksm. 
Ulan nie, 91., Jlfm. 
SUerg, K. Hochbahnschassn. 
Mreljin, P., Dr.-Jug. 
Fahrlbireli. a. D. T. 
GdIm, ?(., Asm. T. 
Grohn, »(., Jlfm. T. 
Soft, F., Stcncrfelr. 
Adir, 19., Uran T. 
Fehrman», W.,Stadtinsp. 
lüreil, SD1„ Modistin T. 
Haberseld-Hahu. E. 
Gchriftstell. T. 
Höser, 3„ Ww. 
Jlcllnmnn, $>., Mfm. T. 
u. Stluct, 2)1., Ww. T. 
Lange, Glwinr, Masscurin 
T. 
Madel. Slngnslc, Frau, 
Olle, F.. SBio. 
Pohl, ÜB., Hauswart. 
Scetlg, 91., Jlfm. 
Straiiz, SB, Jlfm. T. 
Sydow, Sl., Färberei T. 
Tobie», H., Slencrafscss. 
Weil, Jt., Fabrll. T . 
33 E tiinmbertoetbägcs. 
■ WilmerSdors (oteglitz). 
V. i'loaet, H.< Beiwalt. 
(Gtefllifc,9Jlcntcnftr.2i). 
SBreimcr,G.,Dr, Zahnaizt 
X 
Snhlnmim. T., Jtmftlv. 
Führ. T. 
KeiSler, Jt., Lehrerin T 
Hanfe, H., Jtrim. Seit. 
LoachtiuSlhal, Jt., Jlfm. T. 
Jfaae, SSi., Jlfm. T. 
jungt, H., SIeueriuspell. 
stietzef, I., Äaffeubole. 
Jlnorr, G„ SJlonttur. 
p. Koller, H., Slitlmstr. 
ii. D. T. 
Stoppel, VI.. Jlfm. T. 
JWjiticrfi, PriliniicreT. 
Leher, H., Sekretärin T. 
Misch, 11)1., Sdiueidelin. 
Binde, SS., Satter. 
OelfcS, H., i!(mtirat. 
OSinerS, $., Frl. 
Dlofner, S’S.. Privatier T. 
SHnnip, F., Gflltlermitr. T. 
Scheuerer, I., Poilier, 
Gchleiiftnev, Malerin. 
35 SchniehI,G.,Sch>osieriiislr. 
Schkinianu, Drogist. 
Sobbemau», F., Stfnu T. 
Seltner, H., Friseur. 
Uhlman». Sßttlrtl. 
Urban. (3, Bürovorft. 
Siomiler, F. .Privatier. 
Weiler, ©., Ww. T. 
Werner, E„ Frl. 
30 E Eallieu'sche Erbe». 
V. Gallien, E„ Sipl. Sng. 
(jiem\>af)0\ Hotzen- 
zollerntorso 48). 
Bab, L., Jlfm. T. 
Söobc, O., RtchtSallw. T. 
Breudel, SB, SeiitiftT. 
Biömer, B„ Jlfm. T. 
Brust, G„ Buchlialt. 
Gt6, S}.ß Slrbeitäfülir. T. 
(Stoetf, M, itfm. T. 
Haupt, M, Pensionär. 
Jlleinschmiit, K., Jljnu T. 
Snngner, H., Lanbger. 
Direkt. T. 
Socfrficr, Jt, Juacii. 
»Jlolll)iaä, ©., Jlfm. 
Maltutat, W.. SJlcifjanil. 
Mnndhenk, !L., Süiiu. 
Sletlig, Sl„ Frl. 
Giriert, P., Jlfm. T. 
Gtotlj, W„ Holzerdt. 
siidcnito, L., 31ciiliictin, 
Weber, H., ctfm. 
Wille, D., Ww, T. 
37geh.z.PsalzbnrgerStr.28. 
Pfalzburger Str. ->~ 
37a s. a. PsalzbnrgerGlr.üö. 
E Trenta ISrnnOctluerb. 
(Eleglitz Jlüincrflr. 6). 
Seite, G„ Stiliiincn T. 
— H., Jlfm. T. 
Hellitzke, H., Sertoalf. 
Julpekt. 
Blovitz, G„ Slrbcit. 
PapIc,H.L.,JIiaftwag.V!s. 
Bolkinaiin.H., Bclr. Assist 
'iivcloroBfi, P., Maler. 
38 £ Pnhlmliiiu, Sl, Priva 
tierc T. 
E Puhkimuu, F„ Gigeiv 
timt. T. 
BernowIlh, H, Bb. 
Alunihageu.M,SireItriee 
Ferch, 91., .Miafttog. Führ. 
ü>a6iic,3?.,Gdjiieiöeniiflr.T 
tieibler, <i„ Jljm. 
Geruatzti, SIS, Arbeit. 
Lauge, H., öeli. Jini n. D 
Sllieuzel, G, Gchiieidcmi. 
— it.. Sichrer T. 
PelerS, 31., Ww. 
Pulchuiw, G„ Fleischer^ 
inslr. T. 
Niedel, L. Auswärleriii. 
SSahlasf, M., Hauswart. 
39 E jobisson (Düneinarl). 
V. Tobislon, VI, Sictroolt. 
(N 54 Siiiliciifir. 77). 
Slniim, G„ Jtmntcnpileg. 
Binkowski. SVl., Ww. 
SDlortSboit, SW, Gd)loj[ct. 
Henkel, Siiiu. 
Hiinpel, H, Zigarrm T. 
.Hinget,SB.,itmftluai). SUcJ. 
Jllätzte, Sl., Ww. 
Äüblcr.Sl, Laudfeh.Gärtn. 
Lkssler, SB., Lagerist. 
Prteruiauu, G.,‘ Sllonlenr. 
Gorgatz, O., ilsm. 
Glelzet, (r, Ww. 
Thaege, ,h., Wlv. T. 
ZachartaS, Jt Sndjlmll. 
10 1. n. Uhlandslr. 71. 
E Winoaradow, I, 
Giiicntiiiii. (New Aork). 
V.,(iahiiciimnn,il., SUmuall. 
(Gharlb. Mouiui 
feiiflv. 17). 
Gzischkc, IS, Piokurift T. 
Hailntr, Sl, Piitzmiicheri» 
T. 
Hüpferling, W, Buchdruck. 
Lange, H, Eafiw. T. 
Seljnmnn. SB., Sltchilelt T. 
Liitau, O,, fyrnn T. 
iltobntz, G, mu. (Sei). 06. 
Finaiisrnl T. 
Weife, O., Minisl. StillInr. 
-<r Uhlandslr. -> 
11 s. n. llfjlnli&ilr. 127. 
E Hauufchke, P., Jlfm. T. 
E Lannfchlt.W, Slrchitekt 
(leuipellif, sUcrlinn 
Girafic 39). 
Aoriuanu. ii., Siu.T. 
tireljer, (£■„ SlnffierecinT. 
Feister, St, Hauswart. 
ttroBtimmt, A, Frau. 
l'jresr, SB, Jliaftiu. Fuhr 
Hiilbig, G, Baiilbeaintiii. 
LaabS, Sl. Ww. 
Leihhaus „SScit ‘ 
I. Müller T. 
Paul, 3)1, liinsiro. 71 
Sjjrictzcl, P, Jtfm. T. 
Schneider, Sl, lthrniinstr.1. 
Stefner. Ist., Jlfm. 
Gtvniitt, Jt', JkontoiiÄn. 
42 E3lbtni)ttm,3,Gificiitüm. 
(SaiicnBiitger Str. 9). 
Slmolb, ©., Klempner. 
Behrens, L„ Frl. 
Hilsberg,B,Od.PostseIrf. 
Hövpuer, Sl, Privnlitte. 
Joseph, St, ÖJcmfifc T. 
SJliinch, 5- Pol- Hauplr 
rondjtmftr. 
Nückert, H, Dr, Sintt.T. 
Gdjolz, G, Ainlm. 
Schröter, A, Ksm. 
Somiuereh, ®, Jlrajlto. 
Führ. 
— H, Rentnerm. 
13 f. a. Holsleinische Glr.40. 
E Dloch, I., Äim. 
kFriebenau ilaise» 
Stllec 131). 
Et'cioin-Slioelli H,Eigeip 
tüni. (Holiteinijdje Gtr, 
40). 
V. Schleich,A., Verwalterin 
Bcndcr, Th, 91eg. Dail« 
mflr. a. D. T. 
SSrüfcImber, ö, Biicher> 
re«i|. T. 
— O, ünchctreoif. 
p. Drigalsti, S, Frau T 
Fertikowski, I, llonfett, 
f. D, T. 
Fischer, (i, Dr, Sipl, 
Vollsw. 
Maurer, P, Jlfm. T. 
Svlelhuer, I, Fleischer T. 
Ponnu. Meiereien, Fil. T 
Gdinciicr, ©., Papier T 
Gecliger, S, JMunmltot. 
Giiizheiuier. ffi, Ww. 
Teftorp, SffiiifchereijtlioltT, 
Holslciniichc Glr. -> 
44 |. n. Holsteinische Sie. 19, 
E ilnti, 8, Ww. T. 
Sldnrnsohn, H„ Jlfm. T 
BrnnkeS.F., Leiiibüchcrci 
Sambildi.. I, Ssiiu. 
Freund, SB.. Asm. T. 
Hatt, G, Siudihiinbl. T. 
Hessler, M, Ww. 
Hiuh, $, Dr, pr. Slrzl T. 
Kratz, M, Frau. 
Mardwald, i't, Seihn. 
Stffislcnlin T. 
Slfiiiminn. M, Buch« 
liolieriii T. 
p. Pirroii- X'iimj, i't, 
Leiter. 
15 E Gchitfiler, 2)1., Jlfm. 
(8 WüS8ricbrid>str."244) 
Bernstein, P, Ww. T. 
Slorchardl, Seliim. Frau 
Stiifmiiller, L, Frau. 
Hcilntniin, G., M|in. 
Önnirte, SB., Jlod). 
Jtatmv. st, Portier, 
ftreimer, Helene, Frau 1 
Lftnä, Sl, Bäder T 
Linuekogel. O„ Jlunffmal 
Welcher, 91, Sekretär. 
Rofenbauiu. Gli., Franl. 
Gdjitdtie, ff., Frau. 
Skolf, P, Milch T. 
40 E Hartuiaun, H, Pto. 
llonfnl (Kopenhagen). 
V. Zeleufkh, Dr., SLerwall. 
(Haleusee Hektorflr. 5). 
Bienenstock, St., Jlsm. X 
Fraut, Ww. T. 
ticteliiler, 91, Lahn» 
i’lmbiilnt. T. 
Jlurtli, O, Jnstallat. T. 
Lehr, ®, Jlfm. T. 
tietnj, G.. Ww. T 
MaliheS,P,Jlraflw.Fiihr. 
JWnrjmiJIi, B, Jl|m. T. 
Gdjncfcr, O, S111161». 1. 
Wnguer, K, HniiStoatl. 
17 gcli.z.WnffniitscheGlr.lGst. 
'Slasfctnische Str. -> 
48 I. a. Nassauische Glr. 67. 
E Saiin, 31, Dr, Eigeiii 
liim. (Berlin). 
49! 
V. Stollen, H„ Architekt 
(NW7 Gdjijjbnner. 
vaiuin 29.1). 
Slfdjer, Sl, Slnloöke T 
SUni'frijat, F. t'„ Jlfnt.T. 
Hahn, !W, stiüflfluiist. T. 
gmitte, G, Div 31kg. 
®cb. ytnt. 
Sciis, H„ Deloial. T. 
JlitiiiinSti, !!), SS». T. 
11. Pohl. M, Major T. 
StiIinger,L,Dr,Ecil.San. 
illnt, Slrzt T. 
Scheit, P„ Delikaless. T 
isriiliicmcf, $}., Dr. jur, 
Juuft T. 
Gdjmtli, 91, Jlsm. T. 
Gäiibdtt, D, Dr. mcil, 
FadjSrjlin T 
Tim in, 91, Sßiiidinci. 
19E Gohii li.SScil.Gigeutiini. 
(XW7 Unlrv den 
Linden 50). 
Biiigner, Sl., Fniu T. 
tfolm, L, Jtfm. T. 
Füisleiiwalde, I. St, SB10. 
®ro6 P, Asm. T. 
Hahnc,G,JtlauicrIchteriit 
Hartmaim, F, Frau T 
ikohorn, P, Jlfm. T. 
Leiter, SB., Jlfm. T. 
MangelSdors, M, SSto.T. 
Oppcicheimer, C, Pros. 
Dr. phil. ot mod. T. 
Sdimcrscnj, Ch, Dtentine 
T. 
50. EI ßnrlen, geh. z. Land» 
faiiSftr. 7. 
-4- LaudhaiiSstr. 
52 I. a. LandhanSstr. 38. 
E Behar'iche Erben. 
V. Jliiopf, F, Bei wall. 
(WSUiiltr d.Li„de»21). 
Sliimberg, SB, Milch T. 
stliehe, 5, Tabalwr. T. 
sliodj, I, Seifen T. 
Thiemke, H, Wäscherei 1°. 
53 E Deutsche 8rnnblt.Bef. 
6ic|.(SW(j8'Jtiticiflc,ll) 
Sluerbach, 2)1, Privatier T. 
SUtmrjaii, K„ Ww. T. 
Fohr, Sl, Jlnnflmnl. T. 
Hirsch, G, Frau T. 
Jlnq, Sl, Seftilutrlr. T. 
Machule, G„ HebammeX 
Sieidj, D, itfm. T. 
9iofenzlueig, 91, Ww. T. 
SBertincister, F. SS, 
Jwani^pcriralt. T. 
Sieglcr, 5, Dr., Slöitlgcn« 
»loge T. 
51 E 8utnig!in,K,Frau f. 
£ Rostn,91, Gigenimn.T. 
GaSpary, SS. Sl!l». T. 
Cisenberg. I.. Alm. T. 
Äoldiuaun, SB, Dr, 
Fignenarzt T. 
©ntnicimi, Si., Dr. jur. 
iliechtSanw- T. 
v. Heiinifl, H, Jlfm. T. 
Heikel, L, Uienliier T. 
Paeprer, T, med. Slrzt T. 
Poppelauer,B.,Prwnlicre 
Eiern, E, Flau. 
J1ntinzaii8tl).G.,Slrd)iltMT. 
53 E Leiferowilfch, I, Jtfm. 
E Lciserowitsd-, L, 
Jlnptllmslr. T. 
Lcrgande, S'Jl, Geisel! T. 
Steil, G, Frau T. 
Friese, Ö, Ww. T. 
— B„ Jlniistninl. T 
Jaeobowitz, S, 3lccht5< 
nnlu. T. 
Sletflie-S, F,Aäckernistr. T 
sllostiibnum, F„ Sinn. T. 
Gchiuentc, H„ Frl. T. 
Wasieneich, G„ ilsm. T, 
Si:cit«Dt, tz, Jlsm. T. 
50 gih. z. Äaiserallec 31. 
-4r ilniscrnllfc -> 
57.58 i.a.Slniscmllecli)0.191. 
E. Deutsche Uniotibmil 
S1.-A. (Berlin). 
Barouick, G, Portier. 
Süergcr,6.,Dr,91nbbincrT. 
S)liiiiieiiI)Cin,91,Dr,fijm.T. 
('iolbflnitb, I, Jlfm. T 
u. Örnbeig, 31, tieiicint* 
Ifiilii, Grz, T. 
Halbcifladl. W, Kmit. 
.Cml)ii, P, Ww. T. 
siatzeiiclleiibogcii.SlV, Ww 
Klause, S), Telegr. 3iifp. 
SVleffiiig, S„ Slfni. T. 
Meyer, F, Sl, Dr. mcd. 
Slrzt T. 
Slofenberg, O.. Jlsm. T 
Cchmidl, O, Drogerie T. 
Gtoll, H„ Friseur T. 
59 £ LeipzigcrilebenS'Sieri". 
Wes. m. b.H. (GdiöucBg. 
:Uinrlii!=Siill)ci'Glr.R4). 
Goldftein,M, Dr, Slcrztln 
Hetlendalk, E, Ksm. T 
u. Hci)dcbrcck, 0, Sd-rift» 
leit T. 
Slii»p|,'!l,3iijl.9liit91c(tilS< 
nmv. T. 
Lauge, ©„ Slrchilekl T. 
1)1 ükadv G, stfin. T. 
Sdnoeber, fi, Ww. T. 
Gdjndji, F, Dr. phil. 
Pros. T. 
Gilivrdrl, 6, flipimrrnr. 
Lhomsen, Slaaisanio. 
Tillelwitz.J, Sijlu. T. 
Wni'iciibcrger, I, Ingen. 
Weinberg, St, Asm. T. 
ytueig. S, Dirclliiet T. 
BO £ ilriiuer, I, Jlfm. 
(Sd)imtbft, 8 iiiiS b rnto 
Giinfjt 3i). 
V. Prellst. K, Pol. Selr. 
i. 91. (ISHwIbg, Horsl- 
iveg 30). 
Distla», G, T. 
Siciig, F-.,Ob.31en.'JlotT. 
Gronau. D, SSiv. T. 
HitCtr, SÄ, Dr. Seual». 
präsid. i.31. T. 
Meier, M, Stirn. 
Moses, S., «im. T. 
Sliehseld, H, Gmibiliiä T. 
Schmidt. O, itfm. T. 
Gd)iiiljrr, H, ilsm. T
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.