Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1935 (Public Domain)

Schmarqendorf Caspar-Thcyß.-Str. 
— 1244 
Wessen 265 Tekl IV. 
25 Sdiellong, 21., SS». 
S päcitttcuer, 1'., Slontmtrz. 
•Jlat T. 
Sicvliaii. 23., Hauswart. 
-<r Vlugiijlc SiUtoria- 
Slroftc -> 
27.29 E Bcrcln Grrichtung 
cd. Slrtmfeiiliüiiiet c. SS 
iTchlachicnscc iilbul' 
l'criür. 
V. 3!ailink!iiif|CvMtQnlcn' 
IjauSbetr. (9. lit. 6. f>. 
Lamprcdit, S3„ Dr, Ob 
Sitzt T. 
:il -tinuiicilE. 
33 E SSnridjmtcr, G„ Stfm, 
(Wlö 5od)ji|l)tSlt.69). 
u. Gaptivi.SJ,Oberst a.D 
T. 
.5th>,C.,2anbid)nil5gnrln, 
Paiilcboincr Str. 
Charlottenl>riiniicr 
Straße 
(Polt Blii.-Öumelvnli.) 
Hol>eii;olletndmum -> 
Srirbrid)5niljcr6tt.->- 
1—1 E Siranbenburgifdic 
ilaiiinbiiiitic A. 0). 
(ülr. 45). 
II n.ivtc&nriiC'UiTjcvSlrJJa. 
Uilulim, @cbr., Qelifatejf. 
Dressier, L, Gifcutor. 
fitirdmotm, lt|ra. X 
Fiillgtai, ti. Schneider. 
ycmptciimaiOcr, Sl, um. 
SSirll. Geh. Ob. 3leg. 
‘JSstt t. 
3mig, S3„ Dr. pliil, 
Baurat. 
Slraaii, K., Oiciiiiifc T. 
Älener-Heliminv. 1111., SE3l». 
Schneider, Sl, 'JSro. 
2ioiie, 3- flfiit. T. 
lii.i.n.oriebrichSralicrSIrJfi 
tiolöjdjlatt, 2)1, Staut' 
bcamt. i. 31. 
.<Silt>i'&t<mi>, 31., FalSttl.T. 
Hör», St, enlilcimflr. T. 
Mjmaiin, M.. Äw. T. 
ä'iurljtinc, H, Sl'fojor«. S. 
illanCr, 2f)., 3lc(t. Direkt. 
Schwarz, Lh, Sl>)t. ücit- T. 
Girtiloio, H, Rüiichcrtvr. 
H]ur(tviii, .0-, Dcloral. T. 
SSolf, H, Prolnrist T. 
2 !Mirrii!>, I?, Dr. Prof* 
Stolo«. T. 
3'itloif, D„ Milch T. 
GuuelS, Filialleilerin. 
Gttlmg, W., Dr. phil. T. 
Herruiann. B„ itiit>. T. 
HilSebrandt, F., FrtieitrX 
u.yotmtnslmvstimcfcl,®. 
»Icfl. ‘Hat o. D. T. 
31ol)leber, 3)1., Lokomotive 
liiljr. a. D. 
Schade, 31., Ob. Gin». 
Shell. T. 
SHagner-MauSlau, St, 
Siajuc n. 2. T. 
3 Adler, g., Ww. T. 
l'UM, H, Schuhwk. 
ÜSolj, P, -ichwr. T. 
fi öiiolt, SS., <1 ra (Im. Fii[)r. 
Ctfgcn, K., Slaiirat. 
Röllerk.B.,Ob.3!eg.31atX 
yifitstcßniter, <5, Jlftti. X 
l'ienilfibter, B, Ww. T. 
Pauly, ft, Tischlerniflr. 
3lid,ter-l'>o|fiitg, Hilde, 
Sduiftiltll. T. 
Gdilicht, M, itonlcc» 
abntimt (i. D. 
2i)üritmitii, O, Stfm. T. 
■; i. a. Gmtoitr. 19. 
S):rg, <!>, Proschor. 
.'jottilorn, 3-, Ob. Reg 
illat r. 
TiocU.'ti.. Sngeit. T. 
^imgcr, P, Trogt!! T 
Jiitttldj, SS., tücitctcit- 
tieitret. T. 
Gamch, (i>_, .fiofral. 
Gii/iilz, H, JJr. M. 
3lt(i- 91nt T. 
21)L'iimni), J>>., Kim. T. 
^illuvr, W.,[viif>rsi)i«ri.T 
liiuioiir. 
B E. ürro JinauzieiinigS 
VI. W. (I51)iin. 
V. Indip Irfiisj. Revis. 
5!i. W. (3ucbtid)i.rul;cr 
Sir. vU.i. 
lijrdiiuioiuoli, 31., Lrnid- 
qer. Sitefr. T. 
^oiuvi, 3-, Tischlerei T. 
2ci)ivoM, C„ Syi». T. 
vii E. li. V. i»:c Nr 5. 
■i'iindoi». |v ISV Ob. illrn. 
:ihi T. 
von iiciiiiaMonij,n„ Stau, 
S'i'flirr, H., srmn T. 
'''füllet,2., Dj\ 21abvQVM 
VI.. Jffm. T. 
Siniilurlifr, S.1., SftimnT 
)äiiolliimim,fi.,2liibiriirnl 
X 
6 s. o. Orber Sir. 9. 
E li. V. wie 91t. 5. 
Bie, O.. Dr, Piosejs. T. 
Cohii. G., Rentiere'!', 
(iiigcimaim, St., Wi»tsH< 
Prüf. T. 
Jan'ö,S.D.,H olzgrobhdlg. 
Krause, ($., Ncichrbk. 
Jnikekt. T. 
Knmimreich,J..Hau»wart. 
X'tijimiS, 2.. sttra. T. 
Waydorn, O.Pok.Hauptm. 
Ulrich, P„ Arzt T. 
Zadmck.L, Sipl. Sitfl. T 
Orber Str. 
7 E GriuibstLiIsgescllsch. 
(Tahlcm). 
SBniSI, SS* Hauswart. 
Tammer, l'Jl, Lb.Schild 
kljicrin T. 
Sumse, SS., Architekt. 1 
Fuhrmann, 91., 1!änlich. 
©ärin. T. 
OJeCcr, H» Architekt T. 
Jrinisch, !)(., stfm..T. 
— Anna, «ciiitoil T. 
Mehrman», H„ stfm. T. 
Vadst, 3.,£iubicmälinT 
Scheikamv, Major 
a. S. T. 
S—10 E. „SBonsjütte"SBexIin 
(SW19 iiSnUflr. 03). 
S Gofimi, .H., ülcnlnec. T. 
Stci;Ur, J.Ä., Immobilien. 
11 oop, Sii., Jtjm. T. 
Samuel, lS., Ifffr. T 
— H., 4lfm. 
Sauerlaiid, Q, Privaiicr. 
Rohde, S3„ 3iigci!. 
Baufelow, Ääific, IDiblio 
llicfiiiiilitfl. T. 
9 Aandeimau», F-, Auto- 
nrrviiclg. T 
Czedi, SS., Banlkoutroll. 
ivulioiiK), $>., Lhimil. T. 
Silier, E., 11 jm. T. 
3!eljlag, H., üladlekirerin. 
Scheel. O., Gatlciibait' 
archilett T. 
Sleinbctg, SI.,S!crw.Iiifp. 
Thomas, ti„ Slim. T 
1ÜBastla».3!.,Icchil.Dlrekt. T 
Fleischhauer, Maria, 
trogen T 
— W., jlr'm. T 
Äoil(),®.,'Jicii)8milil.6ct. 
Ob- Sekr. i. 31. 
iloirfjloiJ, ST. 8r, ctfw. T. 
lileuichüg, 21., iSoumflr. 
Ochfeu, Lebeusmitt. T. 
Schul;, 15. Dr. jur. T. 
■<r «nljBnniiict Sir. -> 
11—13 geh. s. Lalzbrimiicr 
Gifaiic 19-23. 
14 E JeubryezkowSki, £1., 
iyiis)riotrIbc[. T. 
lü cusliert nichl. 
1U E Sdiallhoin & So., 
6'. in. b. H* Gigcwüm. 
V. Echgiobit, 2.11.3., Sier» 
walt(iLilmerSdi, See- 
feuer Str. 07). 
Schwanz. F., Buchdruck. 
17 Äanilclle. 
-<r- Sliibotonflr. ->■ 
ISoiiilcKtu. 
-<-9(iigiiilc Biktoria.Sir.-> 
PaulSboruer Str. -> 
-<-Ailgi>iIc-Bikloria-Str.->- 
L»E Fraenkel, li.,31cchi3mm>. 
(SobA). 
Fraiikcnbach, B., 31cchts> 
an». T. 
ticmarluitg 
Triiucwald -> 
23 E GBBntbl, 31, Dr, 
3!cg. 3!at T. 
24 E iingenaniil. 
Burghardt, ffi, Slfm. T. 
Koch.«., Dr. für., SireR-T 
25. 28 (ilailiitrti. 
E HaiidclSgei. f. Grund, 
befie. 
SBilliicr, Gifnliinci T. 
-<r rtiidomnflr. ->• 
U3 E yforf, (?., &clj. Äaurat 
(Ürrliii). 
E£v«ür, JT. ii. l!.,A>chitekI 
sl5l;nr!5.). 
V. Simon. Ö!„ Iiumobik. T 
Arnold, £>, Dirett. T. 
Ilg. M. I., Dlitimg. T 
SandeIowSly,S,Dr.-Jiig. 
Sliichl»», 1k., I)r,Prof.I 
Äiilfcr, $!., ftjm. X 
30.31 Garagen. 
E Simon, I.. Slfm., 
Gigenlimieriit. 
SBiiifer, H,!>sin. 
<r Salzbruiiuer Slt, ->■ 
SuuilcKei!. 
Lrbcr Sir. 
42 f. a. Orber Sir. 8. 
E Haiidelögefellichast f. 
tonnibbci. 
V.Svi-r,W..7-oI.J»spekl. 
(klniiirtonlbbiiuoilr.ßO) 
SiiiMcuft, H, Landaer. 
SitcII. T. 
42Meyer, S)., Derer.pol. 
Dezernent X 
Cpilj, St, Ingen- X 
RleS, S.,Dr.,J)lii[ilDctIg.T. 
Schwandt, 31.,Shttimatl.T. 
Topp, B., ftfin. 
Äenbek, Klara, Ob. Elud. 
Rat X 
Weftarp, St, Graf, Ob. 
!!>erwalt.Gir.Rata.D.X 
■12a E u. V. wie Nr. 42. 
Cckrrt, 21,, Bollz. Aeamt. 
Groll, ii. Apoll,«k. X 
SIurkowSki-Liiiizemann, 
&]., Frau T. 
Lehmann. {?., Slfm. X 
»lichter, 31, Holz X 
Steig, P., Prolurist. 
Sinter,3r.,Dr.slub.aürü. 
X 
43 (. o. Gimoflt. 53. 
E Treiiker, Giflcnlüm. 
(SlnSlaiib). 
V. Leuy, M., Verwalt. 
(NW40 Akt-Moabit 
!Kt. 104 a). 
». Belling, L, Frau T. 
Gifenlicimcr, M, Direkt. 
I. 3t. X 
JacobS-Mariini, I., Dr, 
RcchtSanw. X 
»JlrofigWr,  6c6.CE.iR6g. 
3tat X 
ScuiCcrn, ©., Ww. X 
Mnskatblalt, 31., Jiftn. T. 
Praufe, I, Dr, Pros. 
DliiSta. I., Dr., Hniuttf. 
Pros. X _ 
Gmioiic. -> 
14—17 E Bianbenbnrgifche 
Bauiiibiiftrie A.-G 
(Nr. 45). 
44 I. (t. Gimoflr. 48. 
SorlöfinS, G, Ssiro. 
Aiewendl.F.^öälkennflr.X 
Fi»<kc,B.Bez.Schon>ftem- 
jeg. Mstr. T. 
Juedridi. O, Zleische» 
niitr. X 
Gang, P* Ob. Schnllehr. 
.fjemngim, L, Frau T 
Jeanrcnaud, Ä, ilfm. 
Ulotzbücher. Xantmflr. 
Cilsrrof;t,'i|i.,DH)..'jaupl!u. 
Pily, ß, otau X 
Zvogc, E, Sipl. Sjanhclb 
lehrer. 
Volk, D, Dtpliil, Slub. 
!»at T. 
W!lle,H,Lberflleuln.a.D. 
45 Lieber, SB., Maurerpol. 
Bohmer, Gljc, iMiv. X 
Bianbenbnrgifche Bou- 
iiibiiilric Stil. ffief. T. 
Gharlotteiiburaer Bau- 
li. HandelS 31. ®. T. 
GiiIeii,3.G,Dr.pliiU$fm.T 
Haribuch, H., Schmiede- 
mfhr. 
Hoümanit, G„ Dr.Siaatr^ 
fekr. z. D. X 
Kiebach, O.. ,vtifcut. 
lllcin, G, Ww. X 
jlrrutrr, &. Hanplm. 
flmg. !!)!., Ssl». 
Märk.J!egcli>ib. Sl.»@. 
lIlöbilig.GIjc/SanlniigcfLT 
31ubcit8,Cr.. Dr. pliil, 
Gbemit.X 
Schcurrl, (!(., Direkt. X 
Schüler, M, LSw. X 
Gilt, 3t„ Platzmflr. 
SiniouiS,S,Slnit§ger.31at 
Gpil)„5.,Drjur,ßrgoiil' 
fniionSlcil. 
LSilmeribf. Handels- u, 
Bau SUL «tf. X 
40 ivernhardl, 3, Dr. 
Gfjtmif. X 
Dillmann, M., Frau X 
Dommennel, G„ Inge», 
lliuije, G., Frau. 
Lehmann. G.,!Säfdictei X 
iieinl), ’JJl, Dr., Gliemil. 
Linhardt, Sl, Schul)* 
macherei. 
Stiaub, Sf., Dr. med, 
Slrjt T. 
Tefdi, St., @[nfmnilr. X 
47 i. a.Hoheiizolleriidai»ui52. 
Schneider, .£>., Mfm. X 
Schreiber, H, üJiajor a. D. 
X 
2aphn, SÄ, Vizeadmiral 
o. D. X 
— H, Gniwiirfe X 
vohcnzollcmdainni -> 
Colbcrgcr Platz 
I. ii. „51". 
Crampasplatz 
DoCcvmicc Sie, -> 
1 E Hach, Slgnes, S3lo. 
SHidinianit, M, ctimfi 
blldhau. 
C'ioppter, N, Slonitllor. 
1 Slaethlier, 31, Kellerei, 
Stogercr,8,GaüenarchitelI 
Michaeli;, Th, Ob.Pofl> 
ichaffn. 
Woith, O., Bötlchermftr.1'. 
2 E Kalirkh.ElfeGifanglehr 
(SIeaIitzBrcnianofti.L7) 
E StahStt), Gertrud, 
Gigtnlüm. (itiraitanoi 
jl ratze 27). 
V. Kalirkq, Glfc, Verwalt. 
Soeben, H, IBcrfmflr. 
Fnhrman», H, Awlsrat. 
Günther, 6, ftfnu 
Hahn, SÄ., Dipl. Jng. 
Slanl, H, Amtsrat. 
lionceHe, W, Oberfllcutn. 
a. 2). X 
Mücke, H, Tonkünstl. X 
Teichert, A, Slfm. 
Weinberg, W, Chemik. X 
3»Betauet Slt. 
3.4 E Alt.-Gef. f.Hausu. 
Gruiidbef. Leipziz 
(\Y9 Linkftr. 27). 
Sinket Aufgang. 
Varfchow, G,SaiJ6eomt. 
Banmgart, H, Ww. 
Dahrendorf. G, Stfm. 
Herziger, ©., SieidjSBl 
Sulprkt. 
Hedler, W, Stobt Ob. 
Lnfpckt. 
Sllewin, G„ Archilekt. 
Ncnma»n,P.,Slabtinipekt 
SÜofcnlBaf St., Biich- 
Ijbfg. X 
Schreiber, M, Monteur. 
B»bcnbach,P,Sportlehr. 
Mittelaufgaug. 
Dibnrtz, G, Sonkünfil. X 
Genfch, St, Dipl. Jng. X 
HirfchBerg, B, Ww. 
v. Jaeabi, AI, Dir. Reg. 
Banmftr. 
Lar, M, 3>entner. 
Ring. V, Frau X 
£diallfchiiciber,9l, Cellist1 
Dlcchtcr 3tiifgaii(|. 
5([imann, E, Di', Dipl. 
Ingeii. 
Holländer, H, Fr!. 
Staalfch, A, Frau. 
Slühlmami, G* Rcichb.Ob. 
Stmlm. 
Lude, G, Frau T. 
31eicharbt,F* Tclcgr. CD. 
Sekt. 
Weinberg, Sl, Landaer. 
Rat L 31. 
6 E Fittchen, Hertha, 
Gigentüm. (Bremen). 
E Slefetfiein, St.. Stfm. 
(Kaiferallee 189). 
Glimi!, H, Stau. 
Seife, st, Sieg. Jufpelt. 
Drciuckct, H» Hochd. 
Wei'cheustell. 
Gacbke, O, Lehrer i. 31, 
Hocnilke, F* Sem. Arb. 
tzoppe, M, Ww, 
tziinillg, G., Bnchbind. 
Jltüucr, Gl,,£labtinfpeli. 
ÄrofzeloAi, D, Bit*. 
Otbrtch, G, Ww. 
Philipp, <i>, SpoilnfiifL 
Pilger, F, Kartograph. 
Rifche, I, Sdirislsktz. 
Spiefs, G, Rentner. 
6 ESrante,6,(iigeiitlimtin, 
(Haleniee Slur|üifltn 
dämm 132). 
Anerbach, T., Schnei berin. 
Bleich, F, Monteur. 
GzersowSky, 31, Tilchler. 
Deutschmonti. G, Arbeit. 
Sudnii, 8f, 25lo. 
Finger, St., Sdjitcibcrii. 
Fifdjcr, B,' Penfioiiätltt. 
Flotn, O, Sitrlo. Ob. 
Aiiilm. 
Frey. C, BegmI. a. D. 
ffloSriniuf, F, Slrbcit 
Hutzlet, O, Ob. Ingen. 
Johl, G, Arbeit. 
iknaner.H, Branmfir. i.9L 
StiiM, tf,i)lagiiit. Angeft 
Stille, P* Frau. 
Slutfchcr, G., Üclephonifl. 
Mann, St, Ä-w. 
iRonden, VI, SdiuTjm. 
PenlwiO.G, l'lrbeil. 
Schlichling, M., Lehrer. 
Schmidt. P, Arbeit. 
— P, Gleitrrinjpckt. 
2sj(tmm, St, Arbeit. 
Ulliitaittt, P» ÜJlmtret, 
S-jill, W, Sltbeil. 
-jichek, R, Tarlfenr. 
7 f. a. Siij;iii(;ct Sir. 5. 
E Heinp'l, P, Slenliet 
(M)aril>. Spmibonee 
Gltttüc 4). 
Nschmoneit, M, Salti- 
tiamt. 
Fiohbe, G, BermeffsS. 
Tirigenl T. 
7 ßlitidjtr. St, Dr.Obering. 
Haubmmtit, 2t, Stirn. 
Littmann, W* SchlojserX 
Sondethosi, ß. Reg. 
Direkt. >. 31. X 
ThomirS, St, Ww. X 
Wengler, 91, Dr* Arzt X 
Satznitzer Str. -> 
SoBctancr Slt. ->■ 
Cranzcr Str. 
s. llttlct „K". 
Cunostraße 
(44—05 Post Bliu-Erune 
tDOlb) 
Rubolf Kitne, 
Leiwaltmigsdirekt. d.  ft5.it. 
Gaswerke Berlins 
Demi. 1.1872 6iS 24.4.1895 
21.6.1827 t 24.4.1895. 
SletSenMtr 
itiinnger 
stiliinget 
Pla» 
flvaiivr Sir. 
LandccketCir 
v>: 
Wann 
Entmin: Str. 
ffoattotkti 
Branitrt @ft 
Uc6t«#5 
fe tu 
Breite Sir. 
1 f. i>. Breite Sir. 12. 
E Behniich, M* Ww. 
(GhariB. Windscheid 
ftmijc 40). 
Döring, 31, Scrto. OB. 
Jufpelt. 
Jänicheit, G, Lehrer. 
Stililmtii, F-, Stadt« 
oralm. i. 3t. 
StühncI, I., Strafte. Seit. 
Pelti, H, Milch T. 
Polli»k,G*Batitintctitchitt. 
2Ui.fe,  F, fflatifBeontt 
2 E Autak, A, Manrerpol. 
(X055 Fmnfcifiiftr.26), 
V, StapSti, (?.. fyrait. 
Töhrtng,H,McIferichinieb 
Dnlk,A,OB.31eg.Jnspekt. 
Grbf, 8?., Arbeit. 
KühtS, H, Prioailere T. 
Thoma,W,Dr,JahnaiztX 
3 E John, A, Saugtfch. 
(SiilmcrSbf). 
BauilcHcn. 
-^-Fnelridjöljallct Slt.-> 
Saititclltn. 
Netchenhallct Str. ->• 
Baustellen. 
Stiiiiugcc Slt. ->■ 
Sniificlltit. 
F-orikcitbeikitt. -> 
■Sttttficlfcit. 
Lagerplatz. 
35 Lagerplatz. 
E Sladl Merlin. 
Setfch. I, Sueifeile n. 
Fette-Grobhdlg. X 
30 Staustelle. 
37 Skohlenplah. 
E Stnbt SIciliiL 
Liiae, (5, Stöhlen X 
33—13 Banftellen. 
Hohe.izolletnbamttt -> 
44—52.1 E Britndciibtirg. 
Baitiiidnitrie 31.-U). 
(Gljatloltcul’rnmicrSIr. 
31c. 45). 
1 [. a. Hoheitzollerit» 
bantnt 57. 58. 
©eiiurr. St., Schroibbürol 
Stniininiiii, G, Bankier T. 
SUiigcr, 31., Maschinist. 
44S!$egemaim, F, Färberei 
SBilt, H, Frau T. 
aSolierSiotf, S3„ 
Fabtkbe>. t 
44as.ltLohenzoIIetiidam>till6 
Setger, A* Bit). Pros. 
Aiirner, R, Reifend. 
Gorf)en,2fritba,Dr.med.T. 
Gpiteilt, S, Fabrkt. T. 
Hnfmaun, B, Stfm. T 
lUlagnuS, F., Stfm. X 
il'loilBoch, I, ffrott T. 
Schneider, P, Schlöffet. 
SdjöneBerg, 0, Sta65 
atzt X 
45 Ctlacfemer, Aeribolde, 
Slomcltor. i. R. 
Kötz, F* Milch. 
Hepel, Fanny, Putz. 
Ingenohl, A-, Lehrerin X 
Stönig, G, Stfm. 
Krüger, G, Arbeit. 
Maichetek, O, Stleinpner- 
tnflr, X 
Roland. O* Ingen. X 
Rooik, R, Rechn. Rat X 
3!ütkerl, g, iUajtulemcrjm. 
Sander, M, Tchriflflell. 
Schreiber, 31, Slfm. X 
Slielitz, G, IBerro. 3n|p. 
Wandelt,W„ GlilbieittatX 
SSiKe, Ä, Aichker. 
SSivfich, O* Stirn. T. 
Sojtiia?, E, Tapkj. X 
46 Sliigcnttaitit, I, Äw. 
Affmann, A, iBiokutifl, 
türilani, W, Proseff. 
i. 9t. X 
Gefärbt, ilt. W* Agent 
Fink, S„ Stfm. X 
Fischet, 51, Ww. 
t>. ©tojj, 6, Ww. 
Hcrrman», S(„ Stfm. X 
Sacobi, O., Stfm. T. 
Liubhorst, H, Amirger. 
Direkt. X 
Siiitaitec, S„ Stfm. X 
Mahlow, SB, Stfm. T. 
May F, Sl». T. 
Scholtz. «, Direkt. X 
Schwarz, R, Ww. T. 
2 [jHDi-.lt,  M.. Frau X 
SSifiidj, 2, Arbeit. 
17 Briker.Fricdg.Plätterei. 
Slasglulilichlmerle 6. 
l>. tz. X 
Grobe, L., Dr. rnoil, 
Facharzt T. 
Itzig, G, Sttm. X 
Mette, Sv, Banlbcamt. 
Sllec, SS, Dr. Gticinil. 
Leister, E, Lberflleuln.x 
Sinitl), ?(., Frl. X 
8teinbach,O,DiplZng.X 
SStgener, A, cfjcm.ßpcnt' 
iängerin. X 
Ziinmermann, (Stele, 
Klaoierlehr. 
18 f. a. Gharlottenknimier 
Gtrafie 44. 
Deutsche Arbeitsfront 
OrlSgr. Schtnotgetibf. 
Dobtin, 8* Anzeigen* 
vieiti'clg. 
Hops & ISo-, Betreibe. X 
tzopf, C, Stfm. T. 
ßirjchner, 31., DBcring.T. 
Kohlrr, 38., gnllalliiL 
Leykans, H, Oberst. 
Slocllct, H., Haitpim. T. 
SSüeft, G Stint. X 
-<6- Gharloltenbrunncr 
»Str. 
49 f. o. Charlottenbninner 
StraBc 4. 
Biebruch. R, Dr, 31cfe< 
tettl X 
Buugartz, I., Referent 
Gigrenbach, A,Dipk Jng.. 
Sieg. 'Jlat T. 
Hmtig, P, Dr. pliil. 
Stnb. Rat T. 
Lenfchucr, 6, Slfm. X 
Splints, P.< Poftrat T. 
SllftV, St, i>r,31echi8oii)i). 
n. Notat X 
50Gruft, F, 91elch§bk. fflat. 
Hnmpcl, Trudc, Ämler» 
galten T. 
Lan. O, StraftlongiiiBef. 
r. 
Liidtke, ®, Dr. Verleg.X 
Sdmrcr, 31, (Scfanbti 
idia|l8beninl. 
Spicö, M, Magislr.RalX 
Zmpp, 2,glnglapltlin X 
iMegnei, SL, Dr, •jaljtf 
«rzi T. 
Ü1 Bioleitba, G, Fiau X 
Ctloviit», H, DrPttfi^ 
«Des X 
leiten, Sl, Frau. 
illoitiilhnl, G, Slfm. T. 
Schlnngbattlii, Sl, J)£ 
med, Sltjl X 
Sdireiber, P, Rajot a.D. 
Sdmieijtr, P, Amilvorft. 
Wetzel, H, Slfm. X 
52 s. o. FriedrichSmher 
StraBC 33a. 
Boeuifch, <£., AmISrat L 3t, 
fflntmmet, A, Stfm. X 
Eichtet, E, Inge«. X 
GoerS, H* ArÄIekt. 
Lenfchner, St., Du 
Slubiotrat X 
Lindilädt, SB, stanzt. 
Direkt. 
Neidharb,F, kfm.Sng. X 
Tchaefer, A, Stfm. 
Schneider, M, Stfm. T. 
52a f. n Friedrichsruher 
S trabe 33. 
fifleige, Jt, Renban! T. 
Frendtich, 23, ©aftto. T. 
Lauge, H, Tapezmjlr. T. 
Mut», 81, Ww. T. 
Slitkel, O, ReichSB. 06. 
31at T. 
Pagel, D, Stfm. X 
Sauer, I, Erinwt. 
Sobel, I, Dr. mciL, 
Zahnarzt. 
Thiel, A, Ingen. T. 
Tiinmerbeil, H, Dipl. 
Jttg. X 
Zahl, gimmerra. 
3iiebridi_8tu[)CtStr. —V 
53 f.a.FtiedrichSruhetSitL 
EGno.Fmanjicrgä A.-G. 
(Glntt.) 
V. Jndcp Treuh. tt, Üteuif. 
S!.-G.(FrtcbrichZruher 
Sltoge 301. 
Beern,ann, St, Stfm. X 
Aomiaiin, ®. $nitmflr.X 
Fifchdetk, H, SJonkbireft 
italliele, C, Denctalntai. 
a. D. X 
Slitop, O,  OB.81nb.RatX 
Leder,nann, G., Slfm. T. 
Sontieitfchein, F, »lechtä* 
tinto. T. 
SJalcr, O, Dr, Staats- 
anwfchaflsr. 
54—58 Aanftelleit. 
57 f. a. Gharlottenbriinner 
Sttaiie 5. 
E tt. V. wie Nr. 53. 
SBennctoltz. SB., Fabrkt. T, 
GOgnlh, iü, HandelS- 
oertr. X 
Henipcl, H, GiitlimfttiitT. 
Sans oii, SU, 31egisietir X 
Jünger, M„ HanbelS- 
vcrtr. X 
Slanneiiberg, 6„CB. Sieg. 
31al. 
Lierjch, E, Banlbcamt. 
Schmitbeier, M, Ingen. 
X 
Wirsing, R, Dr.ror.pol. 
Aauldirell. T. 
Wolf, O, Schlosser. 
Gljarlotlcnbnmner -> 
Straße 
58 f. a. Gharkottcndrunner 
Sttagc M 
E Trenka, Gigenlüm. 
(S(uälonb). 
V. LfOti,.W.,Stfm. (NW2L 
Alt-Moabit 104a). 
Bauniamt, 91, Slfm. T 
Daoibfohn, II,Privaliere. 
Hartwig, 5, wu. Direkt. X 
Haupt. 18, Schlosser, 
ßeefe, Jt, SSlo. 
Höhne, H, Slfm. 
Jolifch, R, Aedakt. X 
Prellch, Sl, Dt jnr. 
Sommer,e,Scn lelfölli«. 
Uiiro T. 
Weinberg, F, Frau T. 
SStllmtmii, 3. Slcrtret. 
— L, iDr. 2chtifl[lell. X 
19 Aansielle. 
00 E Schctbuer. V., Gigett* 
lumcriii (Gharlb. 31 it 
der Hctrjlr. 4). 
V. Sp!er,W,Pol^kontmiff. 
a. D. T. 
Killtet, L, ßicn.Stgenl X 
tionntoitn, H„ Frau T 
tiranpe, F, Slettret. T. 
Hafetkotn, F, Architekt.X 
.'lohfeldt, L, Sl». T. 
Lifte, G, Priualicr X 
Lnbberger, F, Dr, Pros, 
Qbermflcit, 
3ledetzky, Sl;., KefchästS- 
fuhr. X 
Sa;e, Slfm. 
Schinibt-Schroeter, 9t, 
31enlner. 
Sdjiocimtr, St.P.,Dr.3ng. 
ypier, O, Stfm. T. 
Warnetke, 31* Dr. pbü.X 
01—03 Siauftcllen. 
ii! E wie Slt. 05. 
Tesianer, P, Sltinliet X 
Gggersdotf, !!'!., Slentnct. 
Fitcher. «,Wtt>.X 
Ftick. I?. Slpolfjef. X 
tzoiinianii-Berlkenbriuck, 
G, SS». X 
Kitchhosl, H, Ww. 
Mittelmann. G„ Ww. T. 
illeimmim H, ;jitiilmg.X 
Ptieflct. St.. Dr.-Jng. 
Fnl'Vlt. X
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.