Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1935 (Public Domain)

• Plötzensee 
Eckcrnfördcr Platz 
. ycrlm. 
Garlcmvcg 
ftmitflSbamm -> 
lUeamlcnljQiiIct. 
la E giLIud. 
Slbnm, Th» eiratoiiil. 
Suipctt. 
Schulz, ß)„ etralonl!. 
Jnlpell. 
Wichert, ©., Strofanft. 
Jnfpekt. 
lb E gtsnts. 
Slilfcu, Chr., Gtrajaiift, 
Ob. Lehrer. 
Starts, P» Siialansl. 
Jnfpelr. 
Thomas, J„ SttafanIU 
Juspett. 
Straße 76 -> 
UntibauicB ©e.äube. 
<- fiöitlflSi'fliiim -> 
Hcnwcg 
<- Simltomfler Summ -> 
Gtrufgeiänqn. Plötzensee 
gc». z. itonigstamm, 
<- stöniflSt'stmi« -> 
Elkcrilfördcr Platz — 1150 — ivestm 124 T°,t IV. 
plötzensee 
Kanalstrasre 
•<- ilouigäbamm ->■ 
ütulc S eilt 
1—12 b |. Röiiifiäbomm. 
ücamttnijüuftr. 
E PreuLLuftizvermllg. 
13a Damke, 1T„ .^onpiwachl> 
mjlt. 
Edjncibtr, 81., Gtrafanfl. 
Selr. 
lllmtr,®.,$niiplrond)lm(ii, 
Stimc, SS., Ob. WachlmNr. 
13b S)i|rf;e|],,% Ob. Lacht, 
mflr. 
Ohnffc, 38» Ob. Wacht, 
mflr. 
Hanfl 81., Hanplwachmftr. 
1-lu ij-iljtc, a\)„ Siiadjl« 
mflr. 
EUmme.P., Ob.Wachlmstr 
Htlbucr,P.,Ob.W(ichtmflr. 
Laulerblich, (i„ Haupt- 
machlmslr. 
Ucsjammi, !l., 06. Wacht. 
»islr. 
Scgncr, M, Ob. Wachl- 
mslr. 
UbC5orttti,2.,Oi. Wachtmftr 
Lehmanii •;<» Ob. Siiadjt. 
milr. 
SÄarluVlIUDO.'JiSoAlmFlt. 
Pelchen,H.,0b.Wachtmftr. 
Elarlch,K.,OL.Wachlmsli. 
zwanzig, D., Ob, Wacht- 
mslr. 
töa ä)!eitsittr,91» 06 Wachl- 
liillr. 
!)!oU, F., 06, Wachtmftr. 
ParabowSli, 6t, 06. 
Wachlmjlr. 
PawelSIi, V»06. Wacht- 
»isti. 
Schnlz,P..O6. SLachlinflr. 
Ul'concr, ff„ etiajaitfL 
iticamt, 
15h .^ic,brich, $t., Scljcr. 
— 0., Ob. äaäilmilr. 
Jaeschlc, 81» Hanpwachl- 
wflr, 
Jtraufc. G.,06.53(iJ)lm|lr. 
tillbrmaim, SB., Haupl- 
wachlmfli. 
Meyer, A» 06. Wachtmftr. 
itiottforoiat, V» Ob.äiiaiijl. 
mflr. 
iliechlc Seile. 
16a Sinidiiwiin, St» 06.- 
SBadjInicifler. 
StatlldiciöMt, St» Ob. 
Wachtmftr, 
Slinljc, W, 06, ffladjl. 
milr. 
Tomcze', SB., C6, 
Stiadjtmflr. 
Iflb Rutirnmun, V., 06. 
SL’adjImflr. 
bey», SCI)., 06. SSatsjlmflr. 
Pielmaun, (8„ Od.Wachl- 
mflr. 
Strcfe/ZlS. 06 Wachiwsi» 
17a yitfc.lüivOb. ISndjImllr. 
Eichholz, Sä« 06. Wacht- 
mflr. 
Hulh, SL, Hanpt- 
toadjtmfir. 
Stfjicimmn, F» Hailpl- 
iMdjtmflr. 
17b Jffldiwcr.G» 06.Wacht> 
mflr. 
itiejoB, 91» D6.53nd)lmflr, 
itoglnmmi, 5t, Haupl> 
wlichlmjtr. 
Sicir, (&, 06. Sündjlniflr. 
18a SJSfft 51., Haupt> 
Siiadjlmftr. 
Donner, SB» 06. 
!$ad)tmflr. 
Hitfcher, @.,Ö6.5Sad)tm|lr, 
Itirdincr. ü>, fimiptniadjU 
mflr 
Peikert.H., 06.$adjlmftr, 
Sommerfeld, I.. Haupb 
Wachtmftr. 
18b Dollichon, (?., 06. 
Wlichtmftr. 
G°li,'d^B, O6.WlichlmfIi 
Hölscher, P» Paupl- 
Wachlinflr. 
Schweii,me^J»O6.Wail>b 
mflr. 
@cibcn|tfjimr, H., Ha»pi> 
Waditmflr. 
fflill, G„ 06. iBndilmflr 
I9>Si4lt,S1..06.3i!«diliiiflr. 
Hammer, 'S., J{paupi< 
loadjlniflr. 
tOa Lofmann, .Haupt 
luodimiflt. 
Nuufchle, SS., 06. 
Wachlmflr. 
Tielemaim,B» l.HaupI- 
SSadjtmflr. 
»Ichammer, E» Ob. 
SiindjImflL 
tob 3ittcr,UL>„Ob.5Sndjlmfir. 
Suljnte, w„ Ob. Siiad;! 
mflr. 
Kiiötzkc. F., Haubl« 
toodjlmilt. 
riwiallolMi, 31» O’, 
Bachlmflr. 
Puftal.F» C6. SSodjtmflr. 
(Slorofi, 8'.,0b.SUndJlnijlr. 
20 gehört ju Saanumtlci 
Damm 10. 
Goolromllrr Damm -> 
Königsdamm 
(f. a. u. ISbarloMciiburg) 
<r üicnmtrg.CEhartoticit- 
bitrg -> 
Slcntncf üiijnts Plötzensee 
B 3ilMi6!u3. 
ücamicitljäitfcr. 
t (SSroll), St„ Ob. ÜBadjImflr 
Sfnimmfjciitr, H„ Haupl- 
wachlinflr. 
Garlcnweg -> 
ü Queck, <tv Jnfpell, 
2b PcllaSke, E» Jnfp-It. 
Ruichel. i1., °!»fpell. 
in Cnugbanä, 21)., Jnfpekl 
Gdjnjaubt, <$., Säronffift 
3b Sloont, H., Gtmlonit. 
Jnfpelt. 
Sauber, H., Jnfpelt. 
la Schlegel, i'L, Dr, Med. 
Rat T. 
4b Ba»m,E»Elrafailft.A6t. 
Borfleh 
5a Tom6ers,H., Pfarrer. 
5b (Senil, 81., Sienlmflr. 
6a Müller, M» Erster 
SBcrtmfir. 
6b Socano, P., 06. Direkt. 
T. 
7—12 b Neuei Etrasgefäng- 
«is T. 
E. JuftizslSlur. 
7 Gille,0., Hauplwachlmstr. 
Hanpt, P» fiiflcnfüit. T. 
Sa'Jlmgcr, E» Abk. Borfleh. 
db Vlpci, is„ Adl. Vorfiel). 
9a Stute, Th. 06.PIarrer1°. 
9b V»IM(c, G. Jnfpekt. T. 
10a frommet, jL Dr. med» 
Ülieb. Still T. 
10b Eolhe, I., Jnfpekt. 
1 In Beer, $»06. SBndjlmftr. 
Lorciiz. H„ 1. Maschinen- 
inftr. 
RogaNa, K. A, DB. 
aiindjtmftr. 
Schäfer, y» 06. Wacht- 
mflr. 
tlb Kipper, St» 06. Wacht« 
mflr. 
Michaelis, 06.Wachlmflr 
»iotttf, R., 01). 
Wachtmftr. 
gtefeuitz, M.. 06. Wacht» 
mflr. 
12a Fahrig, I» 06. Wacht, 
mflr. 
Herrmann, F., 06. 
Wachtmftr. 
Kühl, P» Kanzl. Eelret. 
Sobeck, P» I.Hauplwacht- 
mflr. 
Sljöttä, 3. 01. SBodilmftt, 
12b Stclt|d)itc!bcr, H.. 
Hauptwachtmftr. 
iHotoo»,R»01ffindiim!lr. 
Echaar,W.,Ob.Wachtmflr, 
u. SalbomSti, i» Oo. 
Wachtmftr. 
flanatflr. -> 
Baustellen. 
Seeslr. -> 
Bauflelliil. 
tioUc’ftbeS HauS. 
E. Bolle, SS., Getreide T. 
Baustellen. 
Pnvalweg -> 
änuflctlcii. 
Chemische Werlc. 
E Chem. Werke, Zimmer 
& Co. T. 
9iüflcr, 0., Wächter T. 
<- ©cnmrfg. tibarlottcit» 
biiig ->
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.