Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1935 (Public Domain)

■- “,V’» 
vu;'’‘ 
n-Acf. 
‘Ir-v;#, V;£v 
SB 
M 
dwnablftrftr. 
»«M- ft*0*«- 
Aafejed!), aieltmrt. 
glilita, 6, Wechlmftr. 
'»»»». J^wy- 
l|e»6.6lt0' 
•Wlaiflt; 
Gchuܫ. <l, Tchlrffrr. 
Schaßer. e.,äii«rmi. 
«fit. 
e. «tyMj, 3U S«. 
Stehle, fletmt 
Sishl, V« Stet!*. 
Jiettnaa», K» flalA  
BtrtnS«e,Bv»Vieleri|. 
84 E oe.6«J 
e<ft. (eiftwdj' 
u 
fiebereat 
jRnn, L. H»i«»ch. 
Btml6»tff.VL, Sntmfli, 
Will«, li,^!bel«gtepbta. 
«Sblde,#., jifeimr. t 
6iM«, ä, «mut. 
Selben«!*. SS- Bb. 
tlBe. Ä, VeLBechlwfL 
34t«!, O, Arbeit 
Alti«, AeBtefiRI*. 
ASbltr, (f. jÄrsl>h»»at 
Atuttte, 3-/ 
®eiiit<,®.eita6tattiati. 
RBblbtrg, g. «I«. 
Soatoaia. H. Sntlxc. 
»crisch, Früda. Üitlttei. 
6Ä«lj. 6, erteil. 
■6t)tpoht a, «». 
Zeuse, C, Schlag«, 
ffiittonaa. B.jSenMI* 
Siilgwinlk St,eta[K, 
Kolter, F. Stählet. 
85 E SentleM ®. n. 6. H. 
<Siatntöa.(Xt>uftM.j. 
■abtytwMi, etv 
«aabttottt 
Sttfa, «„ Stimmt. 
Lohn. «efcha. iltbeiii» 
ftitbt, 
6<ttfc <L. Aiechaalt. 
tefrioff, P, 81*10*1. 
VtilridL SL, aemllmp«. 
 .tr, »ha. 
*»a«eUt,fiiattiiSätt. 
ÄanoK 8. »«sqvim- 
fäte, - 
Sitlmoaa, F, Asm. 
SSarflian», ü, Äfit. 
BHnltr, P. StrtttL 
Xnam W. Schlaffer. 
anfetWmle». 
CUffta, £.. Sikttia. 
BSeibieft, n.HaUgt(. 
Siltmea* tf~ 88*. 
JSalf, 3. SB. 
ÄeBet 8. 3a*ftBbia. 
S»6ttt SZ. ehaettpiftir. 
86 E «tettK 3, Dtjnr. 
aallore. Sät (Stirfm 
ioitirtltlsl« 5)7 
Sttoeunt tL, Airfchaec. 
» Rette*. IL Äifct. 
9 witif«. 8. «»ifcher. 
Grtalrch, SL Arbeit 
gd^LAjat. 
. »H e,tto. 
Suagcbat, St, gisneet« 
Hirte*. 6, DIpl. 
SottMrirt 
- ftraj^ IC, 9Böl 
ZetKafteiit Ä, BichtaL 
SttititWHl 81, Asm. 
Herilaiat 6, grast». 
36»t. 
Seeetrtt SR.. Mietfe. 
Piaftaiaaa, K, Xatftt 
Pohle. $, Sraliui. 
KaHt 9, CtekaSt 
6a$t, L, ÄelmrfaLeec. 
64s«i»t Jt, Strhegt. 
lÄSklÄ 
ElreHea. BL Rigant*. 
T»b«It, L. $e6tl»oKet. 
Biiee, g, SiLfwOK. 
Sttt 8t. S5w. 
aTESMdiäfcMkiM. 
Sdt (6kSfcgii«*wu 
SrefctCl). 
«ckl. S. 6eMä»#n. t| 
•«»kri, f, StiMlt 
Seft. . 
<8u|*itL fl, Sh. 
*tü*. 3L Schi ~ 
fadl. 
«ÄS.®» 
9t«4t, Ä. Steint. 
8t«(4bltk i. Iflttz. 
8k«et 
• «etale«,»,JE4df«*el 
IWIb«, *. Äwjma. 
87 Cito H> 8«ratl. 
üfinilV'«» «i»dr,L 
Äebr, St., M,l«r. 
*«r«fc H, flfRUwri*. 
6*lBfel, e„ 
e*rei»<t, Ä, vach- 
rnftll.it. 
Linda, I, ##. 
6ol)r, D„ Xltoffc 
.’linpil, 8. 
ainjlft. O» ®». 
88 f.a.9ttlH»<il6n6ltei« 
Nr. 167. 
E. Mufclwim, Äs». 
(8(«tt(.lii<m«rtffib70) 
8e<T, 9L, £«b«. 
Rtenk, E» Malet. 
Yarchiet. H, Asm. 
®l<*Ur, <t, Maschinen 
raflt. 
Stimm, 8, Ww. 
Haff. St, »adntL 
Äeet, 9R. ##wu 
R, S». 
Anifchwtr, V , Bridtt. 
SSatwiM. 5, SmbI. 
»«UMMD, H, Pol. 0t. 
Lochlmftr. 
eseflet v,«». 
8chrapl,T,Vers»h.Bia»t. 
SelttlleanfL C.. 
Pt»si«»ir. 
f- öreifiienlkt 61t. 
89-45 E eWi. «nl. 6t. 
tzll>ch. i. gitlenute d. 
(HnfaaUMitmjtl, e 
rnrinn.  tt.rn.fc*. 
(Rl»<iifdtt€tLg0.81) 
39 eiltr, ®, eti6i. aeel|. 
Setnfc, B , RimleiigtR 
$ttf|In;S.Xtt*Vii.6tt 
Stititl, Ä. Rfm. 
Fuchi, 2, Ite. 
Änt«, 8. Cinpekftlt. 
Sekwig, W, Klnittatfc 
Slo(UX6lebl*r4UttLT 
S«|mi>t R.. 8ät6e«gt(L 
49 a«brtt. S, Mtfchmt 
eätlliaj, Cv Asm. 
«nttcloa». S^WvfiLT 
«ftflM. SB, 6loH Cb. 
€«[*. 
jReqett, D„ $elC6. 
Rpr. 
O, Cb.SI«f.Sal 
®«ft C Asm. X 
glaflgt *» Afk 
RtMtb, H, Müftk X 
weilt 6, Skctrtt 
Miiner, a, Mdtc 
66ileLK»eBftfc 
Schridtr, L, ffnnitü. 
^eeewt 
Thi»i»k, ^nnlxUari. 
43 Utitfe, I., GlraoflunftiiL 
$is«tr, e» »toetta. 
Seirafttt,Asm. 
6, ¥»L»8r. 
xmaam, H!» 9wet 
€h«t, 3» fcsfä». Sil 
«. ««»trtcitir 
Sttt.& Af*.x 
3««ut, 3, B». 
4S«fammch, I, «tfchifl«. 
ArSgK Ä, 8a6att4«. I 
Ait>, 6- ÜB». 
Ät)«C. L. 8<d*fic. 
Seriet. S» Broealt 
JU «EMtmih; 
“»»SÄ 
Mrii, Ö, T ipser. 
fhiotr.la., 
Statte, 6, 2t{nr. 
6*refl 3. StotaQc. 
Echaßa, «. L» X 
fStata.%, Asm. 
468tiA6^3UdtSL6ett 
*aril»S, S_ Pni«»»t- 
teeltel 
etttacht e. Xtchait 
Höchtl. st. **it 
«Hiebet. «, «m. 
Kariab*. F. ^tefioefa. 
Sbatrtcht, Otattail. 
B. 9, 
46 ffeata», U, Striid. X 
Stifofc 1,8«j«|. 
ffrid, P, Aa*gt X 
Wclteroan 1.46, . 
Bttirrt. X 
»tt #, SA» 
»wt»tfR.:Bachitawt 
EwLX B«»witL 
Btrribt tz. «Mbüst. 
lUNat». < Sau. 
Xmiitim, b. ettfiti 
3»6e*lt6 8, »ohiw, 
\4M 
47 eA»i*nWT du- 
ffttwlt Vu 5*wtot 
Buit Cb, ftMtfUKM, 
llttDt<t^A.,fr«(ittiitiiL 
etln«ntA'..24n(lWtit>. 
flach, 8, IhwIiBt«. 
Äubolbb, A. Pol. Cb. 
Wachtmftt. 
Echachi, Ä., flnfiiM. 
Blftttl, 8., Buchhalt. 
gtlinet. ü, Stiiich. 
INA , 
17a Sliiw«*l8eL Asm. 
SrnM», •- Pol. fltaml. 
(st»6H<#Ste<t H.< Asm. 
glichst;«, lliuitffemL 
5«n(u L. Caiotmit. 
»litt. 8. Wr. 
toenif. 8, Walte. 
48 3«takll. 6, Aolittilln. 
Arlt» bi#, *>„ P«ftlch,ff». 
Sltletin, »•. A,«isl«lll. 
fltamwt, tt, «rot». 
Schttbtd, 6, lech. Asm. 
Cttgtr, %. SSeartipeL 
tinSitaM, 6l<i«(t|tr. 
ftoffc. P, Altmbtttr. 
49 Möbltr. 3„ tfw. «igA 
Solle, 8. «tlMfUfatt. 
kchaal, 8., Bachdrick. 
SAItet, 3„ Ätobllnlutl. 
Itllchew, ». (UnHnf. 
Ißtnbt echleftr. 
Bilchnwtttd .6cheril(t 
806oftt.6jDb.airigit.edi 
fcun & Cmm tsoijt 
eichtttwif. t 
Aatftr, C, Lrthtr. 
Äurfa, Jt, eta. 8«ititt 
Zlmiattr, €. Rfm. 
«6Bfr.iueiibfDb.3afo. 
HittltrA, Befibteaita.4. 
Xeftatei. 8L. Asm. X 
50a Setatelj, tt, He^er. 
Ute^eflll, 0, tcharibtti 
Attch. *„ OaabMiltr. 
Snbl, L. gbtit 
«tijtt, P, ytUtr. 
Hekaienn e»Stifteb.T 
Anbin, H, Saat». 
518U^O,faCb.ffi«4l. 
m, C., 3aa.X 
8«x 
S. *•(. 
HaVMachtiiiKr. 
Cbtrliebtc, SL. S*u 
8»hl,t»u>ch> B» tfm. 
Sljl8^ Ateto-Sitr. 
Sl» ettfcfa. St, Bctrtl 
StlbtsKL«. Sf. 
WMtaip Aelleget R.Banuiltt' 
iBaL Mbit. T. 
Äs AI«. 
•chtibtr, 6, Bätoaigffl. 
echwetaL«. BBchmwl! 
eU6#tl. R, «». 
Cfjlljlt. -*■ 
68 $t6ten»L H. ««islch. 
C6. SnlptlL 
fleaed, «¥., Ltltsoalftla. 
jjiifi«, VL, Vehttr. 
jante, 1, fluieeU. 
W «.. eettultulit 
— 0., Ltthet. 
8ohtb«d, 6» Asm. 
Cchtlbtaaa K, Asm. 
etm, »«im. 
G9 eilda. S» AI«. 
Brat. emittlalptil 
gitli. 3, 6o. 
Kabisch, 6„ Asm. 
Auti», u, ettiHi 
Milcht«. 6., Jjwnbeliat. 
Hech»», P-, Petfoaalchef. 
6*«ibenenn, v, vank- 
»«gest 
6U allen », Sei. 
Braue, D„ Jagen. 
9ataloii«ti. A. Asm. 
ÄiOtt. «. 3e6lt X 
Sltubltt, H, Moziftr. 
Staat 
Ztiltiaawi. 6, Asm 
Iroit S»U tlt^nngibtaa 
r.JOl Blyme. (>., tfm. Aaqeft. 
SetL tfm. «a-eft. 
Uriife, t8. A»«ea. 
Sät«. $.. Atm. T 
«laldt. 0» Asm. 
äffet, «8, ältlicher. 
Aametlinfl, E, efflnribtr. 
8ewia, 6. Atm. L 
et4»>«,®,2ach(wdmflt. jj ffffUrttifTffc. 
Rtegltr. Sti4*. t 
«MwUltiiBaÄtiUtl*. 
MifMfestt SflwSAeil. 
EchlMR.«- Cb. 3nfpL 
5Cwi4irt, A, Asm. 
SS SSnnt S, klätllasp. 
Dar»». F. Ärotfbtab. 
Aaae», 8. Sttetfe. 
«ton «> ÄMfue. zrp. 
A»ia.8JtiabeiaäitamiL 
6chüüU, 3, IfaL Sanft 
eS6txi«t,a.fihiL 
Ctbam^ *u,ö». 8*ecB. 
sä eata *, eubt um. 
A^tr. «, Snebint 
BWfctiSl. Ak.X 
«Mit. (C gabt«. 
WtmäaattL -> 
54 aitmeae. H, Cb. 
ScaBBfäbc. 
arit,a,fc;f«erftkbX 
®lilrift6,$!. tzchl-f. 
»aatafiafB. 
Staactt <u ÄfaL 
•etf«t3,8Öaie*i{.t 
ßtiiiba«^ ZL mrtr. 
»1840, SL. SatfWosL 
*e|«lt«l, 3» C& 
väna» t 
SBillb. SU^chleeintgreiltf? 
8«uw*. tepMt 
65 8ar4t^ H, Sroiafa. 
e«ian«8.9, Bm. X 
8ekiftC,8ennrfaMl. 
»chaiL 
fiealks. S- 8*6.3*i*. 
K, Aö». 6elt 
Ctaaccu««, T, Cfc 
■111 i |T 1 
QKBfMMKn» 
Timmt, Raugirr»KL 
aavlw!^ -» 
UbI» y» qUIiyitt. 
wtf. X . 
ßwmu^ÄtoeieBt.1 
|en»4aa, «v Atat 
 '»tchaa. 
^—, „AfiLT^ 
57 tniam, rt, $l#t 
^S^Afm. X 
ibÄk ®4*T 
Saipeti v 
Elaablte 6, Asm. 
lelf*em, V- Asm. t 
SoObttcht, S„ »tfchifl« 
fähr. 
eatllfto. 
Iaaa, Ä» BtirtttL 
EchW>«t. H. ^fchaelfc 
6ie*a, 8. Aaieftett. 
IVtI.rl.Asm. 
L«ch»ß, 16» ertiftin. 
Seife K. Settnt 
83 Säur, Ä, Asau X 
SeechhatttiL *- Afau 
St* I, «chatibetmflr. 
wws»1111 
64lOttolU IRw Ä$*# 
CSaati S, Schtifllt 
Kchmibt e» eetdaaacjl 
ItrtaelR. tfm. «nefl. 
64 Plltats, E, Sratiabt» 
Stil ich. (u SVfllfcf. 
Sfaat, L. Tab»>iet. 
Atebel VL St«. 
Saab, S. «». 
9»Bstallt. S,*H446. 
Schalj, *- SctWt. 
Bevttt *, 
führ. 
«6AiHei;A.Srt4«nsi|.t 
eiwN. o, ew. Sä. 
tose«; A, Shfit V 
*»Iaab, 8, B*k 
eiaabt, *. Asm. 
Betfe.«. ZätacHfifL 
6#*trajcibea. A.Ämiitat. 
6<ia4let;g^3Btij0fc€etL 
rf, st, l«ur. 
3nfrctt 
Stehn Ä, enliaftda. 
Sbietortli, L. ©m. 
6*»tüa|tf, H, Haa«. 
Sch^Wstiichtfttft« 
ttab a. D. 
Äronbdia, gr. Las. 
»mleaüdit 
BrtUma«, P, Sets. 
JU»Sct. 
ßoitsuan, L. Stint 
d«adm«i.*jDfuaisit 
fite«, L. 6m. . 
Satt), AJEtfejfwateX 
Statt' 
"6$emea"i8<*ltt 3. 
Stttnt X1 
Statt, ®,8agaal«6dt.T 
- *»»< - - M - >1— 
(TOlupiBUiriwirf. 
Aerttan E» Sa>- 
Ä‘^jS£ 
SBoabel, 9t,8tt 
Slabiia, L. Mteria. 
»fl^ltraftÄ, echedk# 
00 ÄHj, #. ItUftfL X 
Ailchüiaaa, G, Aaffcher. 
Scheint» «v0tta|<Mai 
eirtlL 
<ch»»im, *» Asm. 
OiUemunR. 9t.. »e. 
70 V-, tfm. Wagest 
Ürtanaa, II., Sechbmb. 
Cllit, 8.L8<tflib.eeamt 
R(lch,>u,Cb.Co|ilttr.a.T. 
»afw 6.3,et*.»MltiLT 
Echmiil.Asm. X 
71 XltfMtr, ff, «»chbalt 
ttiHabtia, 8- »ngisttlt 
Hellte«.». Asm. 
•Äatmechtr, 3, «lab«. 
Infptll. 
HflieSMiH, V, 8eltlel4» 
lag. 
72 äealtl*, U.. G.u«. 
RtftbUattr, I, Wo. 
Haach, 3a,t«b>at>»tg. 
eilte. KtbtU. 
CachltfC H, Asm. 
ealjataiia, üÄ.Keataitia. 
Itfllmeett, F. .tfm.«»eft. 
lt»ml, Ä, !Ra(ail»l[l. 
73S<»btaltr,l»1etKttitia. 
lytfchrr, 6. Slta»I,»lflia. 
«»». W . Stau. 
Hota, W., Üiftkltt 
V'thmtahl, if. Lchloffet, 
t'tplchat, S., Sgaftlta*. 
2it|t', A, äalchatlb. 
Schah. S> tütn. 
Seatitlce. 
Cagtt»la| geh. j. Pttap 
laatt mltt tft 
- f tta|Iaatt Alte -> 
Senaalt *e«. I HetL-Äiti«, 
8tae«ieatl Seftatelti Zer. 
A 9. verl.m 
<r SiaitaDt. H 
La E Breabf * Cd, Cbta- 
tim. (8titbtUb|it.e). 
Wbti.niitUttaSffa 
Cagtlboxbl, 6, (sau La» 
gest 
Setbmaaa, 8, a. JJf. 3db 
flti*. Aa»»fl»ch«t»v. X 
ftoafatfat SL gtife* 
(Mrtan; S, Farmer. 
Aichter, 3» *d«lti. 
Oft* fc. Arbeit 
Srtg, R. Ürteit 
SkL «. «elfcttiW. 
E6** *. ßc. Äset 
(Hailaab). 
tt Eeateiaf«, 6, 8tr» 
l*Ituia^ieatT€lt30> 
Unbaat, 8» Vafc 
■aaaai«. E. Aadan. 
Senumii K. Ochay«. 
m.t ^ 
«iec. H, Fleischer. 
Sei«; mSä. 
Oula», 5L tettefc 
Stachst 8.Stafca» 
mpfarm* 
8af«arartc, §, Schah- 
Kt&fcji. StatiMt. 
mmt 
ä.%. 
“ *. MUftc 
v K, JseÖchet. 
Q* jwwiE 
.^«rteU. 
 !. Sachbövk. 
Bitt Ä. EchlaFer. 
#i|lt Ä, HaxieUm. 
3».»k. «4- kcharib«. 
fcTtme«, 8» üäetibL 
Sentadt flk, Äiflo» 
awtetiB. 
Kridatr; K. Atlatc. 
etlchaa. O, Arbeit. 
Xmm. V- Statan. 
o Seatocr. 
Aepdalti, £. eiäteriaJ 
Lernte, I, vtrtzeaM. 
State, 4w AeaUtiHia. 
*toeeanE,*eateWt 
  5, SibnL 
e. fhchaaUL 
Stailbnlatl 
Ittta 
 ,-lfta.' 
6*d*.8«a«tf*. 
E GilUca. €. Asm. 
AHtti«, e^Büi«. „ 
*eK*k.Sm«i*L 
SugaBfi, «^BaiwS 
ja* 
■afetmtt«, R, 
Utbe*. 
% 
u 1 eiittfttb,®.*#»!« 
aae-ilfbetlbi, ttoae 
staut. II). 
K Heils, L, vermalt 
|8(iatlb»,eibrttlr^7). 
«(tlltobtto, Sl., Mtbtll. 
Wmg«, Jtenlnrr. 
>«ny, W.. Braaetelarb. 
Lnbklick. #«, Vcbuer. 
Xembia4,3..^ialfa:tn:. 
Iwitr, A, «ibtil. 
Sebtl, «6, Atm. 
»ayet, Sl, 8w. 
Ethm, H, «»llchtr. 
(ItiHaet, W., Stau. 
«10I«, II. Ktoa. 
ittf*. 2- Qaatttlak 
ataft, «„ B». 
!ej, *,, <4«<lber. 
Aatif*. S- Wtidt 
ütmla. 6, Atalatt. 
StmfifcH, 3, iltaa. 
Sbikafttaai 8, UlttoiL 
Äachelfc A, Lllchltt. 
Äerta. 6, 8m. 
|e(l, tl, Rtt 
i»m»laa. SL IHAfeL 
Ulattlteim, L, mutn, 
Kapp, A, Arbeit 
Scha,. *- *<L 
— 8* Eckaelberla. 
£hara, «„ «ihit 
eiaiti, 3, 9tt. 
Saale«, H. Art 
eetia.«. Asm. 
Bltaf, f, SttifttaL 
Salier, *, Arbeit 
(Bctatt,Id. Bachtzbt 
tBU«*. 3-, Arbeit 
Blattalb » 3. Stin* 
t»I«. 
8maaal«tttt«Uaaa. 
®iltt»et <>, Arbeit 
— Cv 8V. 
BtNltU, H, Riaa. 
Sriager, Jt. litt*. 
Salti, 3» »*>. 
•eataal, 9t, Hiietri X 
•«final«, 3L.8W. 
•alat 3. *tata#Uu 
“ .&«£ 
*. Arbeit. 
 L«, Schiüftt. 
Alemlt ft. Rtatact, 
«äse. «L Krttrta. 
Seoteeilch, SLAiSIrtt 
HabWaytt, 
Aa^aae, *» gaytftaht. 
Ie»Itr-Zlezltr.8,Aib!iia. 
TfflPflNlfiH , gftwitle 
Wl X 
Bticheit Z. ÄMtia. 
Seimert, «, Arbeit 
8rtt B. eaa»«ü«t . 
E ImSeabittweltaaif. 
•ntabfiM«».».-» 
StttL % CTitWWt 
Sein; C, Arbeit 
— e„ 8*l 
2itU*m, Q. «tast*. 
3M&llt3,3a>allk. 
•not A, »etwkteia. 
iSkr. A, «iafchältr. 
Um, Q, taabwaL 
Wl«.BtWÜ. 
ateer, 9, Bäldbcf*. 
E Aritftt. 6- Mritcher 
«fciechJabtaffUrt«) 
EeSlwaUUkifcha* 
««teile«,8- SeflHlt 
QiUabfir. 6J. 
Vatalerniv *» ffttOL 
Be* S» Schaäet; 
Benuwig, 8, ÄfaL 
etW, i, Schatibtt. 
•altfarb, 6. «Metri X 
-affmaxa. 6» Schienet. 
Hau, Schaeittr. 
sletagat®. Ccharitmpt. 
SReier, Jtatatrvr. 
“ pi. Jt, «aSm. X 
er. B, Schaeiter. 
ct 8, Väreteic. 
g» (tdiife 
«,8m. 
C. Rtfrit 
JBeffei; «. ebWwe. 
8itia«. 8» fUtwis. 
il: - 
«.«ta* 
8 3eiaa^ti>.A, Heabeltm. 
«Ina. W, Schllteimet 
Utliaia«, K, flftvX 
ÖUaleelli. A. »1». 
e|«t *1, Schneitet, 
tim, H„ Aibtil. 
Itteiflaf, iV. Billeet. 
jjlmmtr»Mait,a, »ülwm. 
»ESitael.lt.  «1«. <«««>,. 
flrafirj. 
ilifett, % Arefu*.,li)c. 
jeldtf, ». AtMlbt. 
Z'ltbtlch. N. «chefht 
vatlaab R- Sbflun, 
#iu»f, 5.. Malet. 
Seitel, 1. Arbeit 
«tyha». U . nieifchtr. 
ItUfi, 3. «ibtlL 
Selia. *, Alm. 
10 t AefÄlaH, *- <!«<«. 
tim. (lllit $chfa)ea|(r 
eitafi« St 
«Ntibtt. & «efU|tL 
11 E Sbl* »„ 8» 
K eambat m*TSoMlt 
(f eHtamer 6k. 4> 
Beat * Schaber, g(tl» 
schert i. 
»leatt, IE, Arbeit 
«tut 4tiaiaa, »artet X 
Diel». $7B4<iiei X 
Stift E. flachtaltetla. 
Setils. *- ern t 
Mari*. C, Arbeit 
Mauaa, t, Cb't 
AeeplablL V.Äeatellat 
AUemt *. Schleifet. 
Axtler, tt, Arbeit 
Atlfche. (L, Saattt, 
AeH. O. Xehltf. 
AraML 9t Mit. 
Thm. Äoii, 8». 
», Schwit» 
Ctle, >t, M-iistr. AvgcfL 
“ 1, -., 8m. 
.!uV"“* 
fatl.«. gpee. • 
r*M. «.iSiaAts. 
IbWaa, E. ertdt 
•Ä 0, »rtett 
«■etw 
bn. It, B». 
■.g.Äawtz. 
tUn 
SfUttt. t, Mds. 
Xaachei. e. «etfäk 
Sehtttt 8. Arbeit 
Belteta, f, 8*. 
$Ut, 5. 8tL 
12EJUbaum, (. Aiatv 
lealtan, *» 8m. 
MkÖMiftr, V, Farmer. 
Jt, ffCOL 
m « fcbiri*. 
eäümetcx. 6, fctoi*. 
Seat«. 8m. 
s8A?ta. 
Bemtfiab, 4k. <«a» Nn- 
8«lt, A , AaeteUm. 
Bat 3,1*6«. 
Zetvaa. 3. Oonbellau 
131 
gabttjw^A. tatf^n. 
SL m 
•eaier, 8»chjd>r-1 
•träfet 
Sttri*«. Asm. 
14 E AaateW «tka. 
Beaftlb. 6» Cchinitn. 
Binifceat 3- Speise» 
ettij*. 
Trefft 0, Laaark. 
«Utert 3. AaerRrtlL 
ga*tataa*,#r>to»aa*. 
•taamt«. H. 8*. 
«»#5 
Atalk. $.3tt 
tii. A.JErbflt 
Opp«. *,8». 
Utiafdl, ~ 
SS 
«V* 
■.Wfc 
•.BtimaUtr 
«. Btiai-D«. 
Sem S, Arbeit
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.