Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1935 (Public Domain)

rarr 
-H« Teil 
Pflanzeurohsäfte 
— 430 — 
Photo<iraphe»r 
Fabrikation 
ScuIkIic Vfhiiicnvenuerlitiig? ti.nt. b 
•V., W3." Siflomilv. 0. 
Glimmte,®., Giibciiir, ä'iillcIftr.üT.® 5 
9ir. 1 S't-j. 
Ociilfd) <to Leos, XY35, Lichomsir. 15 
T. B2, C30S. 
Look. G. G\ 0. & Gr. ctom. Qcs., XV35 
. “iitzoivltr. 15 T. & 2, G308. 
Snieii‘öcrlcl)r5-ö. m. 6. ,y„ NO18 
•Wille Sir. 13 T. 63, WO. 
S‘.;ctiicitf,5(., &Go„ N01Sßöch)teSir.l3 
T. IS3, 13UI). 
J. tiUMisjaltbCl 
2. iticittcliiiui 
1. Ervkjhandcl 
■ um*! Paul Burchard 
11“®0 Granit-,Grenz-ii-Pflastersteinc 
Jß Schincli, Ebcrsslr. 41III 
'0f Irl 0 1 Stephan 31bl 
flämv'i, ‘Sillj, XWS7Gllicticlbcr£lr.5 
T. G!) lieig. 137S. Gliojjciibauma* 
lrrialiciitiroiihbl. * 
31 filier, Slciitöolb, GljinlotlciiEti. n, 
Stinrczfti. 11) T. I :i, ‘tic|ieiib 3838.* 
Polllciij, Uü, N 05, !üud)flc. II T. TLi, 
:>lr. 3992. 
Carl Sengimsdi hhh 
tfinlljcnoiuci Slr.tiü • C5vxni[t2218/19 
Sltiiiiiiimilürj(.-lS.,IcraK[f)i)f.Orticii: 
nieijiciftr. 5-ll T.(SS, 4lül. 
2.SSertrctmifl 
SfiitrS, ll., Wlä jtlcijljlu 13 T. 93 7, 
l'ir. 4S7U. 
raLrikatioil 
Fritz Kilian 
ßcvl'm-Hohcnscliöiihauscn 
Goeciestr. 35136 * EO Hsdlönhs. 4043 
Automat. Tabletten - Komprimier- 
Mascli. / Füll- u. Dosier-Masch. 
iieq Sc (Somit.. SO3(1 Ctitiiiciulr. 21 
T. F-ti Cl'erb. OlfcU. 
1. Ritbrifulioit 
2. iSrrlieluno 
1. Fabrikation 
„Ma" Pflaiimeiiniiisfabrik 
SW61, Zossenur Str.56-60 ° F 6 Baerw 6437. 
li. itfcrtrcfuufl 
äjuunc. ('jcliviibcr, Gsjnilotleiibfl., Ais 
lunnffti. 7U T. G 5, 2i20. 1 
Pfropfen 
f. floilc II. itovlmnvm 
Phantasiehüte 
f. Hüte 
Pharmazeut. Apparate 
V Gl)cmt]"(l)e, 1)1)1)(iloliirtjc und 
p()iunia>euliict|c Apparate 
GlroDsjnubel 
l'«n<ltrS. äv\, SO 1G Schinidlslr. 10 T. 
R 7, 5181. 
ihmiiimhcl,!)!.. SOlGflüpcitidciSlr.llS 
T. if 7. 5501. 
ffiötidc, 'S., KO oj G!maid)iliam 17 
T. 63, 2195. 
Techuisq-Ghemische GJefellirij. I». 5. H. 
W H2, '.Vinieilflr. 4 T. G!). 3505. 
»Union"Rnbril jjimtmnj. ilt6nt|.?nrlif 
ti.ut.b H,SXVG8:Jiiltciilr.8l7.',ll7,Is59 
Phamazeutische 
Gefäße und Utensiüen 
1. Vlyolsjetculji’bnifinilifcl und -ein- 
iidjlunjini 
1. Rnbriliition 
Z ('iroftljniiticl 
3. Einzelhandel 
-I. Bioi;= ii. Giiijclsjttuiel 
ü. Sctlrcluiia 
1. Rntrifnlioii 
illt. Qti. i. chem. p')arma;. Uiilcciiclv 
mitiineit S>cuicit[ec,"cljdciiit,97—100 
T. ISO, 031!).  
Aktiengesellschaft für Herstellung 
organischer Heilmittel, Sidilcrfclfrc, 
Hildburg hatiser Slr. 221 20 / U3-3S0G 
Ämalah, ©cicllfd). in. b. .6. äBcifteiiscr, 
Vcljöcrfn. !t7—100 T. (SO, 0340. 
A»tico»iau-Gcs. iit 0. .6.. ßnlenfcc, 
fliiiliirflmbamni 70 T. V G, 2759. 
Dr. Slüiiijicr, VI., ^U5 toill6cnom|lr. 4 
T SO, 5550. 
D)-. Bernard, A. Nchf., tzi.ni.VH., 
Iiukaiion imb äietlrieb pljntniaflcit. 
lilcher v. kosinetiicher Präparate 
SWlfl AI tuftr. 35 T A G, 0S02. 
Biochemisches Laboratorium Gros; 
Sctlm (S.m. 6. H., öeimSöj., üinfjiv 
hossir. 4 T. 3 7, 0100. 
Üiiocitiii'5iibut Ä. m. 6. H., SW29 
Olitcticimiiiir. GG T. Rti, G47ti. 
ÜJriCfter, 9!., ©., in. i. H., Cchoncbg., 
2ltnvmitr. 28 T. tii 1,48G2. 
Lheiiiisch-phari»a;cnlische!iabr!k„Psiar 
muö” Dr. mcd. Bicr li tSo., ö. m. 
b. .6, WÖU öeiibciflftr. 22 T. B -1, 
Sir. 0377. 
Chemische Fabrik u. ßclideit 9(."©.,S8er- 
kanfSbnro Berlin, W35 Slin Sfaüä. 
bad 2Ga r.A 2 L,w. G214. ' 
Chemische Fabriken Dr. 3. Ufliemiif u. 
tSo. 91. ®„ Wa!dinait»Slnst,Lrai»eit- 
danuii 0-0 IS7, 1001. 
Chemisches Laboraloiinm Tr. Allen- 
dorff lü. m. 6. $)., !Mi(iiicrSbf„ Hohen- 
SOllcnibttmiit 181 T. H 7, 5838. 
Clicutifrfjcf' Laboratorium Dr. S. 
Richter, N 113 SäiSJuei 6lr. 01 T. 
D I, 3(510. ' 
GliemoloSnin, 61. nt. C. 6.,SW29fl8tlc 
' (hafte 17 T. 5 0,0011. 
Christoph & (£o„ (Sljemiidjc5«6ri(,W9, 
Kö,hencrSlr.27 7.AI Jtrf. 1391 * 
(Siba 5lfticii|ie(cllich(ift, 9ßilnietEif.. 
Saalfelder Sir. 10.11 7.H7, 1850. 
Combinal SestHsdioft j. medizinische 
Proditllc in. 6. H., 9lclni(feiti>|., 
JBetKtfir. 11 T. $9, 3232. . 
The Denver Chemical Mannsaciiiring 
Compiiin, m b.H., Lichters., itlumüi- 
Itmüc 114 T. 0 3, 1720. 
Deutsche Pharmazeuiüche Gesellschaft 
„iltoifliuc" ui. 6. H., XV 50 Paffaner- 
eivaüt 3. U Ä 5, 0981. 
Dora madzthnefeme 
Degea Aktiengesellschaft 
(Auergesellschaft) 
Abt. C / Berlin 017, Rotherstr. 16-19 
Gib, ÜB., A.-G., yii’eiii«. Berlin \V 35 
, Potsdamer Sir. Itba T. B J, 0270. 
Embrocalio Fabnlal. Pharmaz. Piä- 
parale @. tu. b.H.. SWGS Alle Jalob- 
llmßc 23. 21 T. St 7, 7397. 
Fides 0. iii. b. H.. z. .(ictslcsln. ii. j. 
Nerlr. pharmaz. Piäpaiale, Paulow. 
äieiliitet Sir. 20 T. D 8, 4210. 
Frankenhäiiser, St., u 112 Franlfurler 
Allee 312 T. (£8, 0315. 
Dr. Freund, imb Dr. Redlich. Aeil. 
Rabril ocganiilsicrapeiit. Präpaiai. 
M05 ®sillci(lr. 170. 171 T. 
D U, 0012. 
Ände, SI. & Co., üürißciisce, Lehder- 
flrofte 97-100 T. 
.'Jnbeii|n--(sicielljdm|t in. 8. £., Lichters., 
_ yrremllv. UI T (S3,(I!XM. 
Ötlistiilliil8s£icilmilteH'3citlli((i.iii.si.ö., 
N\V%7 SlutoiufU. 12 T. G!), 7211. 
Georg Kenn & Stawitz 
027, miiniieiljtr.5 * DU $iifbrhitiit to"C0 
yci)l & (so., chem. pharnlazeiit. Fabek. 
A. ®., ii 05 Eljaimeeitr. 88 T. D ü, 
31 r. 3934. 
Hoisman», (Si, WoO SKollflc. 65 T. B i, 
Sir. 10(53. 
Dr. JacobiLGude G.m.b.H..Aarlshorsl, 
Blockdaminweg G T. Gü, 1120. 
I. G. Farbenindustrie 
Aktiengesellschaft 
Pharmazeutisches Büro 
und 
Verkaufsbüro für Pflanzenschutz 
Berlin W15, Kuriiirstendamm 179 
T. gnntmel»9!t. J2 Cllutt 2050-2653 
Drahtwort: Knrphan» 
Kaiser.Fr,G.m.b.H..Waibliii!,en. SW11 
HalleschcS Ufct21T.,s 5Ber«n,.28I8. * 
Dtitöilei & Go„ (9. in. b.H.,WilnierSds., 
Landauer Sir. 0 T. HL, 2962. 
Klihu, 31.. StmilSil., «ollkestr. 13 
GO, 8972. 
Hugo Ktlhnert 
S42, Siiltetjti.90 = A7 - 398 (0355) 
Küluiert’s Oesunihelli - KrSolerlees nsw. 
K>iliroI-8es.iii.b.tz.,AchIersld.,Hiiiden- 
Biii(ibminii 137. - 
jliinimtcl(\c(. Poininler nt. E. H., NO cü 
Plkiizlauer Slllec 3l> T. 63, 0111. 
Pflaster  
.flebseacheitoilllel, Plann. Spei.-FabrU 
Sff 68, Wlinelmslr. 12 = F 5 BerUmann 310 
Laboralorini»MiroSOr.K.Ltz Senker, 
SO 10 Slopenitfcu 61t. 75 T. F 7,1578. 
Dr.Snbi)id)iiiSIItieii(|e|.,ti(ibcis chemisch* 
pharinazeutisd,»r Präparate. N 05 
Segelet Sir. 14 T. D o. 4301. 
Lanolin > Fabrik B-rliu 0. tu. b. H, 
KG5Ie(|Clei Sie. 14 T. DNWedd 4361. 
London,P..0 27hoIziiiarllstr.51'.E9,!>137 
„L»sosorin" Dr. Haus Diofenmitii, 
Schöiieberii, Tempelhosee Str. ISit 
T. G 1, 99117. * 
Med.^abrik cheiu..l,hlititt. Präparate Dr. 
Sei! iGo., 0112 Fmiitsmler Allee 50. 
Merz & Go., ö. iit. 6. H., Wilmeröds., 
Hindetlbnrgstr. IIOii T, H 7, 3752. 
l'Jiitsljefto, Ghem. phaiin. 01 ut.b.H., NV15 
tiieliciiütiviter Sir. 7 T. S I, 11C3. 
Jieqiuer, iUiai, PolSdam, ölneieitilr. 6 
T. PotSdain 1108. 
Slosfke, H.. & Go. 01.111. B. JJj, SWG1 
yorrfsli.lO T. gö Ißctgin. 2522. 
91oorlivl|tf, A., N24 Mouliuoi,platz 10 T. 
2 2, 5048. 
Novopm-Fabr'ik Phlirtnacosina 6. nt. 
d.H.. 3oliniiiii?tl]al,£tiiriiivi>gcIiir. 15 
T. 83, 1011 li. 1012. 
CarlOHermannbGH 
Spez.:Okro-6allenstein-Kur 
W35, PotsdamerSIr. 56 • B1 Kurs. 2360 
„PlMntazeiitilo»» A -K. f. chern.-phar- 
ntozeulisd)e Produlle, Schöneba., 
Bahustt. 21 T. 6) 1, 533-1. 
Pharmazenlitcheii Speziakpräparale 
„3tpl)n8,,Gl.iit.b.ft„ Die, WllmerSds. 
JtoiteiaUcc 159 T. H 7, 5072. 
PhnrmazctttischcS Laboratorium 
„Aiiti" öl.iit.b.H., XV35 Üiciitliiuct 
Slrofie 7 T. Ü1, 0195. ' 
Pharmaceutisches Laboral. ..Deutsch 
Iand"XV30«yHl)äuserItr.3I.A7.1718. 
Ploetz & Co. h: 
Pharmazeulischo Präparate 
W5U, Slnäbndier Str.7» B5 föiub.1277. 
Radioselerin E. m.6.6,, SVVC8 Aleran» 
brinenstr. 20 T. A7, 1937. 
Dr. Hufio Remmler 14 
Fabrik phanhazeufitcher Präparate 
N31,31iitlniiiei'3lr.38, T.D4.&miib.l 130, 
Dr. Stichler, 0.m.b.6., UBciöcitfec 
Stillt] Josepl).SIr.5-7 T. (SO, 2104. 
Riese, !lt., Ghttrlollcnbg., Heffenallee 3 
T. 39, 5493. 
Rottendorf, A. I., NW87 Kaisetin 
Auausla-Allce 4 T. G9, 1819. 
önitoio W.m.b.^., C2ü  Alelaudetslr.ll 
T. 152, 4370. 
Sdmbc, Ü., Gharlolteiiha., Leibiiizstr. 90 
T. Gl, 9172. 
Sdiliciiiuiiit Teer-Gheiitie 61. tu. b. H., 
jo()aiii\ist()(il, Stimuuonel(tc. 27 T, 
S 3, 4211.  
Apotheker 8. SdlWCilZCi 
0 27, Hol)tuatlt!lr. (17 * E 3 ll’nil. 1809 
Seil iit (Y.in.b.H., SWOS Wilheliuslr.28 
T. S5 iUcrfim. 7774. 
Svrannct & Go., Sttglili, Sliiiisiv.22 
T. (92, 0145. 
Sleiiict, D. !v., & Go.ül.m. b.H, XV30 
Giseiutcher Str. 2S> T. 107, b70J. 
Llephau & iticlfinnr, SWGS Fricdrich- 
ilmiiC 47 T. A7. 0307. 
TrauSlulan-tziesellschast m. 5. H., W50 
Paisancr Sir. 3 T. 1)4, 8700. 
Vertriebs,lesellschast Dr. Derruehk'scher 
Präpatale m. b. H., W35 Elegliyer 
Stratze 2 T. B2, 11491. 
Jiu’(leitet, P., 027 AndreaSstr. 30. 
Dr.I».Weinedel-Lieban,Lichtetibg.,T»tr- 
schutidtslr. 3 T.-65, 0317. 
Tr. Witt's pharm. (ftsciiiuiiffc, 
ßjeiiernlucrlricb für SetitichlniiP: 
Th. 'tiitl, Blu. XV30 Gledttschstr.!--. * 
lolannes Zschernach 
N 4, Pflufislr. 1 • S.-Nr. D 2 Weid. 3536 
2. Grobhandel 
Barella, P. F. W., XV35 Fri-dtich Wik 
Helm-Sir. 11 T. i!) 5, 3357. 
„Vika" Gljeiti. pljntiii. Fabeil, 02 Neue 
Sytichiichilr. 45 T. 22, u790. 
„Srofln“ H. Jofeplison, Chailoticubg., 
Lntzower Slr (I T. G4, -lOllj 
Max Dulf3 
Inh. Frau Martha verw. Ruhnke 
SW 68, Friedrichstraße 19 
2c 1. A7 Döithoss 2017 
'E. D. B." GtitkausSiienosseuschast der 
Drogeukiandler e. G.nt.b.H., tiO30 
Oranicitflr. 21 T R8, OOOG. 
Dr. Gitgiitnitii, .^i., & (So., XV 30 Mackeir- 
senslr. 17 T. B2, 9220. 
Fad den, SI. H. Me., G. 111.6. ö., SW29 
ijoiiciicr Sir. 10 T. RO, 0110. 
„Farttte»^Eef.m.b.H..8ros)h<uidelShaus 
p1iariua;etiiischer n. toSnictilchtiSpev 
und Parsümerie, L42 Aleiandtiueix 
ttraiic97TS!7 Dönh.S «'Jltr.20 (4501;.* 
Fraeutel, M., Echöueba., §!tiriastr.5ü 
T. (SI Cleph. 4784. 
„Halor" Pharniazeul. Praparale (Sei. 
tu. b. H., W 30 Luitpoldstr. 47 T 
B7 Pallas 4097. 
Haubold, St. iv., Sleglitz, SchloWr.l l9 
T. (SO, 5850. 
itroencr ic Go., ääilmeiudi., Hohetr^ 
zollertldainm 20 T. H 2, 512. 
Kuby&co., L» 
Tel. SmtttiteU'Jlr. D2 Meidend. 5011 
Saite, I.. 0 27 Aleiandetslr. 33—11 
7. EI. 3940. 
Lewin, S., äO 1G stopemcfci Sir. 73T. 
S-7, 5802. 
SuIimtH. !>iiihard, NW2I Ttiriusir. 20 
7. G5 Hausa 1148. ‘ 
Ltillgen ii. Go., Sleglitz, Bdjloßslc. 2fl 
T. 6)2, 2133. 
Medieavoges.iit.b.H.,Nah»rdk.,Mnhleu> 
weg 41 T. F-4, 9187. 
Melltu, G. & Sohu.Friedeuaii, Schnwf 
geudorfer Str. 2G T. H 3, 1703. 
Moorparaksin-AerlriebS-Cles. nt. b. H., 
Johauniztlial, Slttrmpoaelslr. 27 
T. if 3, 4=60. 
Moritz, ©., Gharlb, SSilinerS&orser Sir. 
9!t. 107 T. 31, 274«. 
Phatmaiued öroiiljniidlmtfl s. »Fiamm- 
zenttsche n. koLinetilche Sptvaltlaten 
Raoul Holz. XV15 jlaiscrallee 10 
T. 32, 0425. 
PhoednS Medizin JusltluIDL'H.Haller, 
NG5 Ghaufseestr. 88 T. SO, 4121. 
Pohlntanii, C.. 61. nt. b. H., W30 
Sltibbeiisir. 3 7. B (i, 4281. 
Promediea Piiiirutazeulische HaudelL- 
fiel. ni. 6. .6., SW Gj Liiideusir. 27 
T. A7. G707. 
Reich, S., SO 43 SXcljcibccrslr. 11 
T. GO, 4f-14. 
ülcidjell, F., Att.-Ges. 801G Röpenicker 
Strafte 80-82 7. F7, G001. 
H. Ring & Co. b. TJ: 
Sff 11, Hallesches Ufer 241F5 - S.-Kr.9092 
Dr. Sachs & Go., SWU SBmibnrocr 
Strosse 3 T. iU 2, 090J. 
Schmollet, A.,LGo.,Schönebg,Alazien- 
jlmiic 28 T. 0 1, 2501. 
Schulze, Gebr., (BrofjliMß., phaint. Prä« 
Vaiale, SXV11 Schöitehcrger Slr. 32 
7. 332 Lzw. 0595. 
Dr. Schulze, H.,0.in.b.H.,Ghailolleii bfl., 
i!ieiliitccElr.4ti 7.G0 fframilj. 1725. 
Dl-. Schwabe H., SW29 iStiiitiitslr. 27 
T. iv 0, 4500. 
Seidel, Wilhelm, Berltn-Britz, Dömitzer 
Sttttiic 25 7. fy0 S)ti# C520. .* 
Steht, Loiti, NW 87 Allonaer Slr. 30 
7. G 9, 1020. 
Slies|l,(9.,S42'Sniicrloiitr.527.51,2.ri39. 
Dr. Sintuc & Soltntaiiit Sl.>ö., äXVGS 
.Öos(imiiinilt25T.S‘Ji r.’Jn,0000(4811)’ 
Slidow. .vcnimnit, SOlti illimocilf. 10 
7. 3", Ultimo. 1290, itioigijmilabl.. 
vchtljljol-Piiip. *■ 
llrmieiiitit VlItirnitcicHiiOasi, NW 7 
Torolheenstt. 19 T. 212, 5608. 
Binco Ma<iitzi». Handlg. pharinaz. ». 
koöntei. Spezinlitiinn P. HeHtnattn, 
illeillölln, SelrijoiucrSIt.lX g2,2519. 
8. Einzeltzauiek 
Sauer, Dr. 9(„ & Go., fiJin.B.Cx, XV50 
Pafsaner Str, :j T. 3)4, 4400. 
Bekch.K. M.,WiltiterLds.,LandhattLstr.9 
7. H7. 4320. 
Fahtinapail. i^ahr & Go. Kam. Qcf., 
Tempelhf., Burdiaidstr. 39 7. 
Sink, !!)., Mariends., Wilhelm von 
SiciiieiiS-Slr. 5 
otefjfe & a> öcf I i iist kjnu3,SW 29 9km Tein- 
pelhoser Berg a T. 
Dr. ISntbc, M. Ltchlerild., Sleglitzec 
Strafte 31(1 7. (!>>!, 1213, 
Latz, ü„ XVi7 $ot6bmiicrSlr.7G 7.B7 
Dir. 8555. 
Hanitschtid A„ SXV20 Biitcherstr. 31 7. 
80, 17-0. 
Jaule, 91.. Stestlitz, Tchildhornstr. 10 7. 
09, 4182. 
Jauffen.Dr.W., Gharlotlmba.Frtimiue 
Slrnfje 89 7. G I, 8739. 
fliflinifitüniii', Gliarlolle, Ailinerkdf., 
Halbeistädier Slr. 7 7. 37. 1059. 
Leciaiatt Ä.tit.b.H., Gharlottenba., Äis- 
limtdilr. 102 7. G1, 3681. 
Siedle, Frieda. Seiniiellif., ißerliitet 
Slrasie 30 7. ^ 0, 8113. 
dlic6c(,®..'Ji(iitönn,lSlbc!lr.U27.S2,5GC0 
l. ßtcf)= u. Eitizelhandcl 
Dr. Gasvaty, Phnruiaz.Prod.G.ni.b.H., 
StegliK, Ärndtstr. 11 7. (82. 4271. 
Grat) J.Ä.. 0. tu. b. H., SW2» joji'cncc 
Strafte 10 T. F G, G-140. 
»ko?iuovhal>ii.Lerlr!ebSges.iii.b.H.,XV57 
Pot5daiucr Str. 91 7. 
$tii1)iile,2l)ctc(e, Leitrieb tiou Jaeobi'S 
Mlicitiimlc(|cii,SWli)SitSb(iietS!r.29 
7. S1 M,il. 1157. 
MedieuL", A. Sdllueiufciier, SXVG8 
«IU3»koBitr.8 7. 517 9035(1435).* 
:d)iciniiii. 91, C2 TpaudauerSti. 22 
7. >5 2, 3013. 
Srijtfl, P., Paukow, Quinoluitr. 21. 
Schlier,?!., iüciijciifcr,'.UctlmcVJlllcel47. 
GG, 1011. 
Soiiiiiicuiicvcv, G-., 8010 Niiiigesir. 167. 
F7, 5081. 
Solun, fl1., Stoilifioist, jlntl Ggoif 
■Slrnfje 4c 7. (50, 1550. 
6. Sctlreltilig ' . 
Aroebel.H., Ghiulollcnbg., Aollatzslr. -l 
7. 2 3, 4791. 
Grundinann, F, Charlollcnbq, Wie- 
landslr. 29 7. I I, 1475. 
Hadert, 51. R, Dahlent, Hetrstirih- 
slrafte 10a 7. © 0, 3133 
Mayer, A., SWll iMembingct Slr.30 
7. B 2, 0918. 
MoschinSli.M., äjilmcUbf., Simicitlitlcc 
Strnfic 24 T (18, 33SI). 
9iiciicl,ffl.,NW873lgiictiInilr.57.G9,490j 
Dr. Sdilodioif, P, W57 tifiloiu(tr. 57 
7. B 7, 8205. 
öd|6tiiäv6cr, (?., WiliiicrL-ds., Graset: Slr. 
Sir. 87 T. 8 2, 6051. 
Wallher. VX, SWll HallescheS User24 
7. 5-1, 281°. 
iSiitfliill), XV35 SltiVitzei Slr. 53 T. 
iU2, 3220. 
önrtekl, 3.i Sleglitz,iVliilfjciiiiSili. 5.7. 
omiim Photochemijch! Fabrik (ii. 111. 
b..6.,SWG13orjfliiiiilctflr.77.RG7747. 
Ranchmaiiu. SiS., SSIIntcrfbf., Mainzer 
Stinfte 20. 
Itcklfcit, Robert, SO 10 Wusltthanser 
Strafte 15 7. F-7 Janno. 0250. * 
1. 9(rd)ilcltitc it. Sniniilrie 
2. Porltal- 11. Gruiipenausiiahineii 
3. Presse 11. 31fn[lrnlioiicii 
4. Riliiuuiiiuiljmcu 
5. Farben-Photonraphik 
0. Retlauie-Pholographio 
7. Slersdjiehriie • 
1. Architektur 11116 Industrie 
Leder & Miiasj. XVit Aklletinellr. 5 
7. !Ö2, 5242. 
'Svmiiper, 3-, 017 6)r. Fraulsnrter 
Slroftc 143 T.-(S7, 13S8. 
l'cruM, F, XV 35 etiitljiiicc Slr 5a7.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.