Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1935 (Public Domain)

II. r«u- 
- Möbel 
— 388 
Möbel 
jtoiiitcr, Gebr., W67 Bulowstt. 0. 7 
7. SB 7 Pallai 6704. 
slaufinaun, I., 025 Prciizlaucr Sir. 9 
T. <E 2 Rueicc«r. 0930. 
JULIUS KIWI 
X C5, Cbansseestr. C0 _■ 
Tcl. B 1 Norden 2260 ». 2230 
SpeKtKompl.WohnnngielBrichlga. 
Kladc, 'Jl„ N 31 sBcunnenflc. 83 T. $5 
9lr. 0854. 
filmt, P.< j5rG5 siazatelhkirchslt. 3.1. 
Klein, G., Statt, Bcrliiici Slt. 13 T. 
SO, 8310. 
iltein, O-, ChartoltenBg., Krumme Str. 
Nr. 92. 93 T. (£4, 7695. 
llliüanoiD, % Sleglitz, Albrcchtslr. 38 
T. (3 U, 2008. 
Sllitjfe, K, SO30 SSrnngelflr. 26TF8 
Cbetb. 0279. 
jttoslcr.O., 034 SrnuliiirftcStUcc 3C4T. 
. T. (£9, 2776. 
Stimatf, v-, N 5t flalianictmllce 45 T. 
' D L, 3345. 
.fluollcr, SB., C25 Preu;lauer Sir. 14. 
Äiiorii, 51, X65 üitiidnilt: 10 T 
JTnont, 5(J.,N20 tieridjlfti.l0T.SG,3817. 
Koch, ÜB., SO 30 «ansitzet Platz 14.15 
T |y3, GUI. 
JTocfjto, St., LSilnicrsdf., Ilhkandsir. 71 
7. tz 7, 2010. . 
Jtönifl, (?., SlcuföOii, Sicilimctzftr. 24. 
Itönifl, ©., 027 SiaHneitljcatcrslt. 29. 
Itoimerling, 3., X 51 Itaflniiirimlfcc 511 
T. D 4, 2525. 
Kopcrml, (?., V57 PotSbanier Slc.82<l. 
Itoiugiit, 6., Gljarlolitnbg., iU'ummt 
Slrnfjc 07 T. 61, 8639. 
iTotiii>ro6li,3(iino,ilicitlöIlii,Sf)oiiMSflt.4. 
StoiDaltzi)!, M., ä\V29 Sdjeiltcubois- 
llioiic 7. 
Stoimilejljt, S 42 Glilidiiucv Sir 00. 
ftrnttl, Slnua, X04J ©ollnowslt. 33 T. (53 
Nr. 830. 
Jtrauie,@.,X018 28c6crfir. 52T G9,l 171. 
Jltmilc, P., tiljatlottcnbg., Eosanbtrftr.0 
7. (£4 Wilh. 0131. 
JtrriSiimim, %, Gtcglij), Schloftstr. 127 
T (ÜB, 2703. 
Artujcr, (?•• X 05 Adolssir.lK TBC,0950. 
SUillv, A., Paulow, Prinz Hei»nch>Slr.l 
T. SS, 0151. 
firu.i. W„ XO 53 Iabtonslislr. 23. 
itiüitcr,.6iIbcgarb,Srcil’iiiibstr.l3 7.S6 
Sir. 9570. 
Äruichle.H.,WaU,„aiu,ötüst,Scho»acher 
Strafte l T. 37, 0207. 
Äiihiummi, 91., Stegli|s, Schtoftilr.787. 
Ö», 3712. i 
itnhii. ,v., Kegel. Sdjloftslr. 37. GO, 7530. 
ituljlieinimb, 3t., i<31 Gmtncmimbcr 
Slinfte 93. 
ft!ilcmami,3t,X20(!iuinln[er Slt. 27^8 
T. D ä. 2021. 
Soreiiz, ill., Ettgtltz, Gtiftnfir. 20 
T. ffi 9. 5109. 
Lubach, E„ X 31S8tuitucnilr. 40 T $4 
Nr. 5917. 
LubascherS Go., Spandau, Potsdamer 
Strafte 20 T. 67, 1045. 
Siiblr, ti.,Xcnipelf)of, SlicrliiictElr.128 
T. (85 Südr. 3435. 
Subotpt), ©- DicutöUn, .6ecM(rou[ir.l2 
T. 5-2, 9825. 
Cuiljcr, Sophie, Neulöllii, Nogalslt. 1. 
Vültgtmonn O-, N05 ?16olj|tr. 10T. 
Nr. 3130. 
L»r, Maria, NO 55 Pttiizlautr ütttcc 39 
T. SS. 1022. 
Maba, M., N24 Elsäfftt Sir. 73 7.31 
Sltn. 1945. 
Mantololti, !y-, Ncutöll», Richardplah 5 
T. 80, 1379. ■ 
Mailkte, llicutössii, SBetlinet Sir. 93 
X F0, 1098. 
SlnvtuS, G.,lBi(mtr5bf., 2anbsjaiiiili.39 
T. H 7,7034. 
3«ict, L, SBeifjcnfet, LanghanSstt. 100 
T. (£0, 1008. 
Mticr, W.. N58 Slargardtr Sir. 3a 
7. 25 Biuela 0891. . 
Meiner, .Qcltnc, X W 40 Paulsir. 12. 
Sllleletoroig, W„ X 58 StalgatbetSlr.25 
T, 3 4 .6111116. «2it. 
abliefet, 51., XI13 EchivtlktmtrSir30. 
Weiltet, 6., X58" ffiattiuueuallcc 32. 
i'fcttl, H„ XWS7 Tunnsir. 69 T. 69 
Tickst. 4157. 
Mtyutr, (Sctiv., SO 30 Smiigtlilr. 0. 
Mttzncr, Gcriuid. Sicutötlii, Boddiii- 
iliaije 15. 10 T. F 2, 2354. 
Hleijcr,(r.,NW2iaiinii|lr.8:'i.(£9.2014 
Siciitr, P., Mtiü Sinöoloct Sie. 25 
T. 30, 7120. 
l’leijcr, S„ SW19 StangjreiBer- 
jttafjC 21 T. R7, 0017. 
Miliad. W, N51 Linie,,,'ir. 218. 
Misch.S.,8V29Kottd«ffcrDamm03.04 
T. F2. 7700. 
Milch, W.. SO 18 Ok. Rimitftttte 
Slrntje 45. 40 T. 6ti, 4887. 
Mijchcwöti, tt., N W21 itiiiflciiljugcuilr. 2 
möÄs P. Misslinö 
ScMneöeit Hauplslr. 55*01 Stepb. 9189 
Kunst und Handwerk 
• '(>: m. 1). II. (K.mstliag)- 
HocistraSe 6-7 / F 5 Bp/6ni. 626 a. 1606 
Korapi. Xi mmer, 
Polster- und E nzelmübcl 
A»nft,E..^V57P°Isdn nci'Sir.SScTä) 7 
Sir. 1205. 
flunoifl, iy., 034 Mcmctcr Slt. 14 T. 
(£7, 1GC,U. 
JtiiVtc, 33., SOSO Emiiflct[tr. 22. 
jiurjmaitii, E., Mculöllu, Htrmann- 
iltnüc 152. 153 T. 52, 0010. 
Lachmanu, t!., X035 Prtnzlautr Allcc 38 
T. (£3, 32.1 
Ladwi«, M.. 9!cutol(ii, SBmmitrfir. 42 
T. F2. 1510. 
La»d«btrq, L„ X 03 Pantsir. 13.14. 
l'aiiiic. ©., X018 Slmiläbccgec Slt.2 
T. E9. 4202. 
Langt. Sf.,027 WiibrcoSftr. «4 T. 69,4084. 
Vorgr, 0 17 Siniioc Sir.27. 
Langenlchtidl, R. Ö112i?ronlfui:lti5lllec 
ütr. 284 T G8, 9091. 
£nlt(jli|,©cciriiti^B^öKcliä.,Qtuuctoal6' 
jlm(ie 20 T. !ti 4. U027. 
Lniisstr, K., N 21 äimimmilr.78 T S4 
Nr. Um . 
Sttftr, S., SicutölTit, Stflttfir. 42 T. 
. 52, 4U3ti. 
Lcttz, F>, FUtdrichss., Sttt Fritdrich? 
selbe 29. 
Lthmaim, E.. SOSO Lauscher Plab 4 T. 
Lthrumuu, W., 8036 itottlmfler Slr.O. 
Ltibholz, F., C 2 Itto[lcr|(v. 70. 
l'eibeiifroft, (£, X 24 (Elfnffee 61c, 34 
T Sl, 4001. 
Stinnil), Sltglifc. HatZItstr. OT. @2,1423. 
~cui), ®. & Soljii, 027 Alcrandtn 
|im[;c 52 T. (£ 1 itirrof. 1325. 
Semeiit, H. Sl., W50 Marlmrgtr Sir. 12 
T. !ll I, 3712. • 
Lewtrinz, C., X G5 Pmitftr. 9. 
Lcw!u>ou,A..WiImtrsdf..J°achimFritd> 
rich-Sir. 10 X 3 7, 4740. 
t'cljn, 8t., X58 Daiuigcr Sir. 24. 
Litbtlk, ö, SO30 Eistndahnsir. 48. 
Lit!chtk,!Wi!htt>»iilt,Ä^21Pttltbcrgkr 
Stmtzt 51. 1 
fihibciiiäiiii, I, X043 Golluowlir. 28 
T (53, 5240. 
SiPte, SW 08, «cchfitnfic 6. 7 T. 
iitljt Kunst «. Handwtrk. 
Suite, P. (i)„ GtjnrlolicpCg., itnmimc 
Slratzt 02 T. C1, 1475. 
.,Gx, Ehartolttilkg., Äoi[tr 
Fritdrich>Slr 91). 101. 
Mobtl-Bierwirth, Spaudau, Schön- 
walbtr Sir. 102 T. 67, 1155. 
Möbel'DwiiiahIi, Hcumimi Dwinatzti, 
0 27 Vtiibrtaäflr. 25 T. (59, 0793. 
üJiüüetfabril SB. !k. Wtttcroliji(t, jN 58 
Slargarbcr Slt. 23 T. 
„Möbtl-Fischer" J„h. H. Fischer & 
Jrmgard Hot!,, N4 6lj(iii|iccjii'.li8 
T. D y, .1118. 
Möbclhaus ct. .^uüiier, WJ3 ©tulfjmcc 
Sltngr 30 T. 41 2 üjlu. 1010. 
aiiöütlljniiv Humbolbt Jnh. Bruno 
Karstacdl, M018 Gr. Jraiiljimot 
Slrnf;c 78 T. E 9, 5571. 
MöbtlhanS Leo flamil, 034 flöitigi 
berget Sir. 7 T 67 Weichsel 1805. 
MöbtlhanS Sioltcnmoitt !I1i. Meczotet 
& G. Finlbeintt, 0 2 Spoiibmict 
Gtmlie 21 T 61,2770. 
Möbelhaus BiilmcrSbf. Juh. Betiya 
itlemle, ItliitnierSbl., Mcttlcnbiirgijitje 
etmBc 20 T 
Möbelhaus Wiuletkrld & Go., SO 18 
®r. xrantfurier.Sir. 29 T 69, 3500. 
Möbel-Magazin E. Goitlieb, X 4 
Snsalibcuftr. 141. T. 31 5438. 
Möbel-Müller a. b. Janiwlvitzbiüike 
H. Müiter. 0 27 Slteianbciitr. 59 
T. 6 9,2984. 
Möbel-Müller ®. m. Spaudau, 
Weixenburger Sir. 30 T. (S7,1342. 
Möbel-MLusler. 031 Mtmeler Slt. 
Nr. 14 T. E 7, 1606. * 
Möbet-Raih G.m.b.H., X^V7 Schiff- 
Imiierbamiit 1 T 3 2,1060. 
SDZöbel.Siotibe & Co., SW29 itolt- 
bnffer Smimi 77 T. 
ffiobckütofuce, G.m.b.H., SO 10 Köpe- 
nidet Slt. 73 T. F7, 5074. 
Möbtt - Ruprichi, Richard Nupricht, 
X 54 Alle ©chöntjoiiler Sir. 20 T 
Möbei-Vertauss-Ltreinigiing G.m.b.H., 
Xöl Sieteiaueiitir. 11 T. 32, 9925. 
„Mobilia", Berliner Möbet-Bertriebs- 
Ges.m.b.H., 8036 Jtoll6ufier6lr.23 
Moeck, 611111m, Lteglitz, Düppeliit. 5 
T. @9, 7425. 
Moeck, W., iRiebtrichiiucluttic, Hasset, 
loerbecflr. 37 T. g-3 Oberspr. 4003. 
Moh, L., W57 Potsdamer sir. 82c 
7. A7 Pallas 2831, 
Mohr 11. Stein, Gharloiieubg., Bis- 
iimrckstr. 79.fcO. T. EI, 0508. 
Ma[|ncr, B, Gfjnrloltciibg., WitmerS- 
dorser Sir. 83. T. I 0,1357. 
Müller,6.,017Sto#peiiilr.l7T.G7,2111. 
©., N018 Hochfic Sir. 32. 
(9., SilmtrSlf., fiaueuBiKflec ©tl5. 
— .6., Charlotten?»., Kirchptatz 5a 
T. (E4, Wilh. 6502. 
— &, Pautow, Berliner Sir. 13a 
T. 38, 2713. 
.(t., 017 RüdetSdorftt Sir, 2. 
W., Chatloilenba., ßiiobeläborff- 
flm[|C 41. 43 T. 63 West. 2319. 
— SB., EchöneBerg, Hauplstt. 73f.H2 
Rheiiig. 5009. 
Nachman», A., XO 55 EreisSwalder 
Sfrofic 224 T. 63, 2561.. 
Nadet, H., X6B Müttersir. 6a. 
Äugelt, I., SleiitötTii, Brnfet Sir. 117. 
„Slomo - Reu u. Ali-MSbel Handelkgel. 
nl. b. H., ‘ W35 PotSbamtr Sir. 97 
T. 531, 3225. 
Negtndnnk, SO 36 Maybachufet 1 T 
SleBemlii5,6e6ltiifl,N018@r.graiilfurier 
Glrajic 52 T. E 2, 52K). 
NehtmlaS, Ilse, N 61 Kastanienaikee 40 
T. 34, 0380.   
Ntisch.H., Ternpethüs, Berliner Slt. 2öa 
T. F0, 7042. 
Netto, Alwine. N 54 flastoitienaltce 70. 
Ncndeil, St., fflilmcrSbj, Sizinariiigec 
61 rage 13 T. ■ 
Üleiibtrr, A., SSitmetSbf., Sigmariiigec 
Slrdfec 15- ,, - . . 
Dltiigtbmict, %, 6.111.6.5., Ctiailtg., 
Schillersir. 4t T. IS I. 7504. 
Nkuinail», B., 0 34 Boxhageuer Sir.'22. 
Neumaiiu, F„ & Silmc, Spaudau, 
Potsdamer Sir. 17 T. (17, 2817. 
Ncuman», M., X 54 2oi6riimei Slr.48 
T. 31, 5981. 
9iciimami,$t.,S0360miiiciiflr.l72Tiyl 
Mpl. 2209. . 
Nicwiud, St.,' W30 Gisenachtr Sir. 
Nillchte, M„ N 54 Stoftutalcr Slt. 39 
T. 31, 0204. 
Nilschte, P., illeiilöltit, Eiciiimckslr.102. 
Nobiling. (9., 0112 Wisinarplay 0T.G8 
Hubt 3397. 
Nobiling,Jba, K018 LandSbetair Allee 
Sir. 50. > . 
Nobiling,H.,X0l8LandSberget',tller 29 
T. ES, 5529 
Rolle, H., N CS Schönljaiiscr Alle» 141a 
T. 34,.3918. ■ 
Lhthoff, Hildegard, Sieiiföltn, Jäger^ 
llrofte 59 T. F2, 8972. 
Oppenheim, F., SW 63 Kochslt. 
T. fy 5, 4993. 
Erlinäti), X58 ecHciclbctilr. 27. 
OschiuSlll, fi„ 031 Watschauet Sir. 70 
T. 68, 3334. 
Oestmann & Co. 
Neutöltu, Anzengriiberslr. 0 » i’2,5030, 
Olle, SW29 NoilihslL 40. 
Di)crbi(f,(t.N3t3lBmIerslr.l0T.3Ö,2225 
Pecfl, (£., 027 SttnulRt. 33. 
Pellet, K.. 027 AubreaSslr. 28 T. 69, 
3tr. 0329. 
Perl», L„ Chartotli -6g., Qrolmanftr 
^ Nr. 42. 43 77 II. 5731. 
Ptschel, St., X65 MeiiiitfciiborfetSlr.49. 
Peteis, W.. 03-t Weideuwcg 80 T. 
Petrus, £>., 0 31 Borhagener Sir. 11 
T. E 3 Andr. 4010. 
Psaff.H.&Go.,SAV03 3immti[lt.So.80T 
Q2, 0301. 
J. C. Pfatf A.-6. 
W5 o,Hnrfürilendammi o.l oa 
s. Inserat unter Mdbet, Fabrikation 
'Pfeif, K., 027 Magazliislt. 13» T.G2 
Nr. 1320. 
Pich, H., Ntutölln, Honiiannsit. 229 
T. R2, ÜM. , 
Pich, Max. S W29 stoilCiiffec Damm 73 
T. 52, 2889 Möbelgeschäft. 
Picht, §.. N 58 Oberbtrgtt Slt. 1 T.34 
Nr. 7534. 
Pieht, fi., X 54 Schönhauscr StUec 9 
T. D 2, 7711. 
Pieht, O., X 31 Stiinitciiflr. 73 T. 34 
hmub. 6989. 
Pick, M., X 24 fit. Hamburger Slt, 3. 
Piudo, Sl.. Vf 15 flutfilcilentamm 105 
X 32, 4070. 
Pinoff, H., WB7 Winlerfetblslt. 2 T. 
V7.49Ä.' .. . 
SBilercf, V., 017 NüderSdorscr Str. 43. 
Pleschte, Slilito, SW29 SoImSflr. 15. 
$lül|djom, M., Weitzeuste. Gustav 
Slbolf-Slr. 22 T. 60, 1286. ' 
Potjt«, A., SWU8 SttjuRcnitiaüe 79 
T. öl 2 Flora 5405. 
Pöuitz, Giniim, X 20 Gjerjicrflr. 17. 
Poseuietl, O., 0112 grollt) iirler'Jlllcc 90 
T. 68 Stitbr. 4324. 
Posnct, ?(., 034 Somborsct Slt. 55 
T. 63 Ikgsi. 1451. 
Posner, S., Llchltiiba., Dmiiiciiflr. 14a 
T. s? 8, 1749. 
Polt, St., \Vü7 Glfitjoliflr. 5 1 2)7,3539. 
Hermann Priese 
NW 87, Turuistrajie 74 Fabritgedäude 
09 Tiergarle» 0709 
Prügel, Soni, GtioitotleiiCg.. ViSmar» 
[trafjc 84 T. 61 Slelilpt. 9995. 
Piisletny, $)., Ncutöll >i, Hennannslt. 140 
T. F2. 4384. 
Quant, P., Spandali, PotSbamerSIr. 
Nr, 88. 39 T 67, 9290. 
Ouob,M.,6harto1leubg.,Scharrensir. 12 
T. C 4, 0437. 
Nachmiel, ©., Köpenick, Bahichosslr. 7. 
3topridjt,9t.,X54 Stile Schönhaustr Str, 
Nr. 20 T. 31, 3031. 
Rath & SBeißbäch, X 24EtsasserSlr.44 T. 
31, 2113. 
3iatt;oen, SB., 034FrantsilrlerAllet3 T. 
68, 3012. 
Mauer, O., Sponba», Bichelsdorser 
Slmßell7a T G7, 101G. 
Rauma SlaumniiSflolluiig G-s. m. B. tz., 
W62 ffleriiirfttaitLiaiT.® taou.0832 
RtBsch,E.,Spandaü, Hasenplatz 5 T. 67, 
92r.277t. 
Rtchlschalseii, St., X24 ®t. Hamburger 
Slratz« 33. 
3ttbelBI)eliiier, P.. & Eo„ W15 fl»r= 
fiirfltii&aitti:(i47 T. SllBISnu 6227. 
Redlich, Th. fflitmerSbf.," UutänbiMe 
Strafte 24 T. .67, 2171. 
Dteiber, L, SW29 Boppslc. 4 T. JJ8 
Oberb. 4278. 
Reicher l1:, GhartoltenBa., lirumme 
Strafte 00 T. 61 Slcinpl. 0202. 
Neihau, F., 027 Sllejaiibetflr. 50 T. 
62. 2208. 
9teiwnS,S., N 58 SchönhanstrAlleelöS. 
Steiners, 61i|c, X58 ffoftenienattct 41, 
äitinilli, L. XW87 Tito ÜBorbcuberg. 
Slraftc 11. 
3tcifjmoiiit,6.,017Sr.3fMiilfurtctSlr.l3 
T. 69, 2104. 
Rtjewske, e.,X20üinbstr.0r, 7.34.0408. 
ülewbe, M., 0 25 Mtmharbstr. 12 7. 
62,3024. 
Rhobt, 5„ XO -13 Mtiic jtönigstr. 90. 
Ribbach, E., 031 Wnrjitimitt Sir, 30 
7. 6 8, 7430. 
Richcrl,K.,X54NeueSchönhauserSlr^4 
7. 32, 7968. 
älidlfcr. A., X31 Söruiiiieiislr. 70 7. 
35,3285. 
Z!!chler,G.u.P.,!NöbetanSslalliiugriiau?, 
Köpenick. (SrilnouctStr. 9 7.^4,0375. 
Richter, P., SO36 SDiaimnnciiuscr 4. 
Richter, W.,X055E!reisSwalber Slt. 202 
7. 63, 2203. 
Niddtt, 8l„ Oberschöneweidc, Wilhcl> 
miittiiliofftt. 22 7 ff3, 3314. 
Stiel), P.,X0 18  0r.sJtanIjiirterSlt.3l. 
Roback, tltroii, X31 iörimntiistr. 83 
7. 34 6ltm6. 5163. 
RogaSner, 6., VltutöHn, lkaistrFiitdrich 
Strafte 43.44 7. F 2, 4021. 
Rohbe, F„ it. S. Hirlch. SW 29 Kotl- 
miflct Damm 77 7F2 Reut. 1(58. 
Siötjl, £, 034 Thuet,1t. 11 7.68,0953. 
Rohr, O., N 65 flljimrslr. 3 7.3 6,1787. 
Sinniger, G„ Steglij, Sllbtechtflv. 130 
7. (39, 5192. 
Nofciihciincr,!!!!., Epanbau, Potsdamer 
Strafte 31. 32 T (17, 281'J. 
RosiiiSti, R., SO 16 ilöpcnirferSlr.tlOa 
7. F7, 4371. 
Rothe,6.,SO36Tknlitzer Slt.347.F8 
Obetb. 4549. 
aioubinejif, W57 Vülowlltafte 2 T 
33 7,5293. 
Rnbbert, R., SW19 Bie5bciicrSlr.75 
7. F7, «478. 
Rnbiu, I., X 54 NeueSchö»hause>Slr.t9 
7. 31, 2847. 
Nubotph, i0t,, 0112 (Sil)|)ljiii5ilr. 17. 
Nudoljih, P., X\Y 21 itlirtciiitr. 8. 7. 
(£5,1935. 
Saalseid, SC, Möbel, finget aiiä Wert- 
(lällcii Bett. Tischletmslt., 017 
Brauner Weg 77 7. 69, 0758. 
Safelofti, JE, Ühartolleiibg., Siänmrit' 
strafte 113. 
Sntomoii, S!„ 0112 Borhagener Sir, 28 
7. G 8,0093. 
6ninIaui),3tIroiite,'W35(iiciilfiiiittSltl4 
7. B2. 4188. 
Saphitsteiu, D., XNV87 Fleu-buratr 
Strafte 1 7. ti 9 Tietg. 3518. 
Sauet, 3t., Schöiiebg., Mühltuslt. 8 7. 
SlepTj. 2657. 
Echaat, Spaudau, Klosletslt. 27. 
Schättcke, &Ko„ SSeiftcusee, Sustot) 
Abolf-Sit. 17. 
Schariseustein. St., SW68 SBitfjetiiiflr. 1 
7. Sv 5 SUcrgm. 3945. 
Sdiarffteiu, SVV19 SreSbenec Etr. 41.42 
T 7 38yS 
EchattinSti, G., W57 BLlowsir. 19 
T. 337 Pallas 3755. 
Scharrn, F., N 018 SanbS&trget Allee D. 
Schefflaii, SB., X51 8to|eitlalcr Sir.56 
T. 3 1, 5036. 
Scheinet, 6tara, WilinetSds., tt&tan&str. 
Nr. 78 7. Pfzb. 8191. 
Berlin 0 2, Breite Straße 3 
Tcl. E 2 giipfergmben 0701 
idierl, I., W30 Soltflr. 32 7. !!37 
Pallas 8183. 
Schicniaiiii, G„ 6I)arto(lciiBg.,Sdiatrcu> 
strafte 32a 7. 6 0,1031. 
J. Schiller 
Möbelfabrik 
X54, Joachimslrafte 11, 
T°t.D1Norb.S..Nr. 7542 
Hlnianö i.den Ämstellnnis- 
raunen: Bosentaler Straße 5 
Schiller, P., SchöneCg., Goleilslr. 7, 
Schinbler,J.,X24Oran!euburgtrS!t.l.S 
7. 32. 8860. 
Echipte, Sl)., X54 Fehrbelliner Sli'. SO 
7. D1, 0440. 
Schtafte, ©., 0112 Müggelslr. 30 7.68 
Nr. 7229. 
Schttin.Gebr.,8036 Falcktiisleillsir. 2.3 
7. 51, 4314. 
Schtichling, K., SchöneBg., PtinzEeorg- 
Sltafte 5 7. ©1 Slepl;. 4250. 
Schmart, Marie, SchöneBg.,(Stuiitomlb» 
ilrafit 32, ■ 
Schmid, »., SO 36 Briher Stc. 22 T. 
Schmids.W., 0112 ittcufcigciflt. 13 T. 
6 8, 4366. - 
Carl Schmidt 
V6L Lützowptatz 25 -13 5,3804 
Aparte Stil- n. andere nobel 
— über 30 Jahre — 
Schmidt, F., 11. H., 034 Lölvestr. 14. 
SchinibtH.,CtMlol1enbg.,Nehringf1r.2S 
7. (5 4. 4942. 
Schmidt, M.< X 31 Beriiauet Slt, 80 
7. 34, 3611. 
Lchmidi, W„ 0112 itrciitigerslr. 13 
7. 68, 4366. 
Schmilgeit, F., XO 18 Büschingflr. 18. 
Sdjiml, !ß., Schöntbg., tzaiiplstt. 1171 
0 1, 3933. 
Schneidet, (?., 0 34 BoxhageiierSlt.2Z 
7. 6 9, 3915. 
Sd)366,St, aid)tcii6g.,gmut(ui(et Allee 
Nr. 202. 203 7. 65, 2532. 
Echoenfeld, Giifa, Segel, Buddeslr. 9. 
F. Schoenfeldt 
W57,Pol5iwnierSlr.90/B7Pot(nf3063 
SchönIjoiii,^.,Wi5Siibniigtird)ilr.lOaT. 
3 2, 3570. • 
Schräget, Sff., X 1 Jnlialibtuslr. 127 
7. 31, 5307. 
Schräger, W., X 24 Glsäffec Slt. 6 T. 
D1. 5307. 
Schröder, G., SW 68 Sinbenflr. 11.12 
T 3t 7, 2471. 
Schröder, ®., SW10 Ptinzensir. 53 
7. F7, 112 2. 
Siiiitbcrl, Slnni, X 54 Neue Schöiihaiijcc 
Strafte 17 7. 32. 7976. 
Schnitze, 31'., DBctsdiöiiciocibe, üSilfjet- 
raiiicnhorflr. 44a 7. 53, 3150. 
Echutoaier.P.. X 013 Neue lliinfgslc. 38 
7. 6 2 itimfetor. 3458. 
Schul, u. Fischer. Schöueba., Haupt- 
strafte 138 T @ 1, 7211. 
Schutz, E„ SW 19 ©lüuslr. 25. 26 
T 61, 2870. 
Schulz, 3t., Treptow, Baumschultnstr, 
Nr. 86 T g 3 Oberspr. 3118. 
Schutze, Marie, Gljuilotlcubg., StiB» 
iiizlir. 81. 
Schutze, P.,EchöneBg.,GBerSflr. 1.2T 
Schur, 35., ÜSllmctSdl., Sluguflaitt.S.G. 
Sdjufler, St.,O6erfri)0iieio., Gdisonslt. 5U 
T 53, 0839. 
Schölle, Frida, SSeifteiifee, Friedlich- 
(Irnftc 34. 
Schwanke, O„ Nentölt», Süetliittr Sie. 
Nr. 101 7. 52. 4274. 
Sdjluaij, I., (J17 BreSlailet Slt. 18. 
Seliger, 3t., 0 34 Wi vjdjmtct Slt. 50 
7.68,1975. . 
Seit!», (S„ X4 ©atteitslr. 26. 
Siegmuud, ÜB., SW 01 SJcltc-Stltiniice» 
Strafte 83 7. F 6, 7216. 
SienhieiFfiniöH. S1 
0112, FrankfurierAltee32 * B8, MJ32 
Silliier, 6., SW29 Gncifeuaustr. 24. 
Sommerfeld, 3t., XW21 PctleDernrc 
Strafte 3 7. 65, 3359. 
Möbel- 
Stargardt 
einfache u. elegante Möbel 
Teppiche, Lampen, Bilder 
c 25, Prenzlaner Strafte c 
Tel. E1 Berolina 2546, 2547 
Steffen, Stolh & Go., X 58 Schönhanser 
Allee 161a 7. 34, 4377. 
Steffen & So., G.ni. b.H., W15 Kur« 
ifliciltlliiaittiu 182. 183 7. II, OHO. 
Stein u. Huth, H., Ghartotlcubg., Wind- 
scheibsir. 31. 
Sltiu,3(., SO30Dronieiiftt. 177 7.F8 
Obetb. 0550. 
Stein, Sl., X54 SBeiuBcrgSIbcg 24 T 
32,6519. 
©lciiieiimnii, H., SO 30 Waldemar- 
. strafte 72. 
Slciiilmner, 3., Eharlolleubg., Strumuie 
Stiafte 58 7. 61 Slcinpl, 2455. 
6lerii,St,X54 Stelle Schöiitiauser Sir. 10 
7. 32 Weidend.'4984. 
Skttimiiami, F„ Wü7 SßoU-bamit 
Strafte lij 7. 237, 5351. 
Slcroeu, 3B., SOSO Btihet Sir. 15. 
Stiefler 
OnalMäismöbel 
C2, Spandauer Slr.l8| 
Tel.E2 Kupfergraben 2818».28201 
Slippier, I., X 54 ©ipäftc, Vi. 
Stolze, O., X 24 Oraiileiiburger-Slt.89. 
Storch, O., SO 38 ölscnBoljiiflr. 80a 
7. F8, 012a
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.