Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1935 (Public Domain)

Jl 
II. Sei! 
Maler 
360 — 
. Maler 
igityiiiicr, G.. Edjünc6q„ Begacslr- -l 
('|> ojt Kiitbcimu) T. H 8. 221-1. 
ültiUslim-OJtidj, Hilbe, Siiebciait, Arie 
imflv. 10. 
8(n6rciili,V.,Vi'152«iillbcrict2tr.25'2G 
7. 3L ‘-2H7. 
Hinget, $., GliatfollenBg, stmitflv. 32. 
'.InilerS, !Vt., W.10 ViutPoliMlr. 40. 
Slitloiiefcii, SS, W'X Sieiie Sinterte! 61 
ftiniic 27 T 
3lnmiib, 3.!., Wilmeröb!., SHmtntrcIcJa 
T*8. 2737. 
Ssriiii l», £>., äiMltncrSbs., >1 ob leiucrEir.7 
T. HC., 1773. 
Slntolb, f\, 2<it)Irni, Hnnbekehleslr. 2!) 
T. H9. 063t. 
Jltlilr, O., Jempelljoi, Surfjjtiailiß 53 
T SO, 
Baih, 3S-. S59 nrciliamlMtu. 13 T. 3 G 
35r.'093:>. 
3)orliiiim, S„ Sntjtcm, Hohe Oscfjrtu 5 
T. (_’i 6,. , 
Smtbrtici, E.. 23rilj, Stelolucr Sir. 4" 
T. SO, 613». 
Sauer, 91., GhniloIIeiiöo., An der Heer 
l'tmiic 19 T. I!>, KJI5. 
Sou|d)(f, S'„ iKil«i(i;»r., Naffanislhc 
Slrslfcc O'J. 
3!tdjl clcr, Zlj., ffioloiv, jl ü nstlersledlung. 
33echleler'sche- Haus. 
3)cder,S.,Ziepioiv, 2c|rcggciiir.öT.58 
Sir. 0702. 
Bclirr 3!etfe, 8., Kriebciinu, SBismu« 
hildkslr. :J. 
5Btifer»Zcnil'clCiir(t, 5, Wilmcrcds., 
.HilSegarlslr. 24 T. 
Sequcr be ilnimtr, $., Charlollrnbg., 
Hlirdttiicralir. 19. 
2icl)rcntt,(?.,SilMer51i]",,33eii!()iiibilr.l7 
T. ,y(i, 0140. 
Behiciibl, P., Eli tz, 3IIC’ieditflr. 57 
CVi’il Eiibellbe) ,. W 2, 6U87. 
Bcindorf. 13, (Sutolv, fftiuftlafirblnitR 
Stiuboif'|(l)C5 yauS T. p7, 599G. 
Sriitnsjtrj, H« 5 24 sjttciuirfiilr. 131c 
T. 2 ", 0258. 
Srlliii«, SB., 35i!uieribf-, Hilbegard- 
l'imiit 17 T. 
Beiseit, F, jempelsjof, LSIkskiimik. 12. 
S)cr(|, Siaignme, ßrlebeimit, Äachksir.I 
T. ,03, 3190. 
Srriiar!iS,'-|}.,Srf)5iicl!j./Kil()t(ni.6auff' 
Slrnjc 1 ('i!o[tSricbfiiaii)7. 02,1147 
Bcrsch, jr., Lichters., 3ierliuct Elr. 171. 
üii, !j., W1.') tiursiirilenliiimm 48. 19 
T. 31, 1*112. 
SicStrmamt, A., Eteglili, Sfm EInBe»- 
raiidjuialj 3. i T. (J2, Ö514. 
3!Iatlif, S1..WG2 S«(jolo(tr.2JT. *.',0750. 
üllaU, 6.. ^einbelhot.TeitlschcrZIing 10 
T 50, 6832. 
23lidlcu:£inzlwiiim, 3.,\VG2 Sleilclbcrf' 
stratze 5. 
Bloch. (l., ÜXX’S7 GiegimiiibS .Hof 1 
T. ($!!, 2957. 
Silod, I., XV 35 Stinliiigcr Sir. 10 
T. B1, 0J50. 
SÜiiine, 9t., CsjoitCfl., Monunsmsir. 59 
T. 51, 0172. 
Sforcher, 5C, Etcgliti, 3)elimeili.27 T.©2 
Nr. 2140. 
S3«edcr, O., SihuciSbf., 2Ziilel§bacher> 
strafte 20 T. 
b. !öobbiii.H.,Echi»argenbs, 9iciiicr<|ir. 
Nr. 39 T. tz9, 4070. 
SognetlE, S). 3Silnierebf., .(lorI-5nil)Cl 
eimiicll ('tiot"i.(ini(iilrc)T. 37,4523. 
Sotjtlr, H., SXV10 2 clmilininU ."UT.5" 
Sir. 003J. 
SJölii«, <!., Slcglit, Smiiiicnnttimflr. 37 
t 02, Lll. 
iSocljiiic-jirancr, 33„ Llcglii-, HalSIc- 
tirnjjc 40. 
3i'l)iiic,:ll.,Cljai:[ollciiCi|i.z Olünstcffr.2S 
7. 5:1, 2009. 
Sollt,28ilinci-öiV.,Ssirlltmt,trijifdj( 
Strnijc 10 T. 22, 51)57. 
S)coll)l'i), .(i., AVlö ilouilr.iijrr Elr, 59 
T. ) 2, 2135. 
ä)orrincl,ft. CljorlBg., lliciliiin Sir. 22« 
T. <E 1, Ü0S3. 
Soriitmniiii, W., SlifoInSfcc, SiCcl(cn> 
fliofjc 10 T. HO. 3174. 
v. ü)o|d)ilirfj(o, iRoiii, WDO l'JimBiivacr 
SiriiBc 15 T. $4 31M. 
Solid, 81., XO 55 dreiHirnilbet Elr 
Sir. 201 T. (£3 ilgll. 2439. 
Socliificr, Ss., (iljmlolltiiG«., jlönigin 
($Iil«6tir;iSir. öl. , 
Srttit6l,ff.,®iirioitlif.,Gii(iici(sjcr£lr7(hi 
iütaini, ls. S[„ SW10 Üicuc iHojjflr. 18. 
!Btaiiii,.ff.,tiiliiicivbf.,9!(iiiaiiiidACEIriJG. 
Sörtilftlbl, Jl., W57 SlfinwcOfli. 52. 
Bremer, f;., L12 Siiijcintfcv."/) T. F1 
ülii'l. I)l79. 
©inner, 3.it, W33 lilumcS Hok 14. 
!0r(iiii,5.,O273iliimmilr.S7Te«,O181. 
iOriitfmaiin, St., X;1 Slrditev Sir. 21. 
Bind, 2i., üonfiuio, Tcilancr Elr. 17 
T. @3 Sichlers. 4357. 
SiiifjOontvt Höfen,P., Eleglih,Zila»da 
ftcnüc H T, (32, 4503. 
85iigglt,3.,Eli£irlotiei!bg„ltai|cibaiiimii. 
23 Mtaiii, 91., A ilmetSbf-, Üio biir.02T. B 2 
Sir. SUJli. 
SnlliKr, L. "W62 fiitl|ürfftnfir. 127. 
ttslefar, 3i, XV50 äiikapcfier Sir. 11 
T. 334, jG5(i. 
Clrni?. G., C6er[dj5itciiicibc, üBeilciib 
itiauc 13. 
M», Sl., \Y30 Sniipolbfir. 40. . 
Cfl:iii,S.,6riarlollcii6g.,li)loniiaii[lr,67 
(ioiibmc-. .»„Sidjic.fib., Stcinjlr. 10.11 
t. («3,3110. 
t?rriijinoer, 6., giiebcimu, Aliesir. 35 
r. H3, 4514. 
Gloi«, ?f., iBilmctib?., Sabcujefic €lt. 
»Zr. 17 T. H 7. 2815. 
2nf>l|lrom, fflaiit, NW87 Sllleimer 
Slrofic 7. 
3äf)iiirt, Jriedcnaii, Fehlcrslr. 1 
T. f>rt SlljeluiV 2550. 
Smilerl, ST., (Sutncivnlb, Kimz-Lulil- 
(etiih-Slr. 1 T. 37, 1844. 
2cictiiiifl,.{i.,Wnicrebf.,Gpeprlili.9- 
QtifctäStirto tiu$, N \V 87 SlltouacrEir. 
Sir. 21 T. (59, 715?. 
Seliinoiiii.G., $r. L.c. Prof.Dahlem, 
Sdjlurnbeiiciilr. 7 T. ffiO, 05b2- 
Siocnitr, !(., !!ehle»df., Hositzwkg 109 
T. h 1, 6701. 
SicilltHllciii, F„ W 35 Kiltbries; 2SH- 
Ijclm Sir. 17 T 3! 5, 05.ri9.; ' 
Dllluch, H, gricbiiimi, timilcrilr.42il. 
Soitii, SS„ W30 Sat6omünpl<Hi 2 
T. yo Goniel. 5908. 
Soujtile, ÜB., Zehleiids., CveuHcbi»- 
Siiaijc 56. 
2rablji. B., NWS7 2i(c ‘SarbeiiBcrfl' 
LliaKe 13 T 6 9, 0901. 
Toffel, S(., SricDcnait, Sflilsictmilr. 19 
T H3, »920. 
Ete'l,F.,K^L7H->ttia liftrST.G 0,2800 
Bfirfc, S., SXVul öroiibceicuilr. 31 
T. 8 0, 0120. 
Eichhorn, Pankow, Ediloüiir. 10. 
tiWjlcr, Jl., Zcflelon, üiiiituftr. 14. 19. 
(Jlfiarti, (?., X i l'Jnrlciiilr. 113. 
Eisn er ?(., Bilmcii'bf., Siiciicriua(biir.3 
T. H S, 47S9. 
e«ncr, it, 0112OiiiritlelÄav.Slr.lG. 
(Silier, 9!., Siealif, 2 iepljanslr. 28 T. 6) 2 
3!r. 5371, 
Cmrc, Gi’n, WöO Edjaperflr. 35 T. 
(Jiijclmomi, Sli., Tchmargenbs., (Stiiio- 
In nie 110. 
Eschke, 1)1., 33i(mci8bf., Babelsberger 
Straße 17. 18. 
Gvet8, Helene, WüO SiiiäBadjei Elr. ö 
T 314, 2154. 
CPkrZ-Tchulpio. Jl., S03C Blaliljer 
Stiche 74 T. 
(rlut, (?., Elcglilf, Eieiiiiir. G T. CIO 
311 br. 2443. 
F»lil derg, St., 5iiebiiifi$fiaii., Heihiiö 
SlVTiIlIc 1 T 34, 0570. 
3fdiliii,i,3.,Icmp[iOi!i,finiictiii9!igiis!n- 
E trotze 8. 
$ei), ($„ Siditcrf., Sselloiuec Elr. 119 
T. (Sä 4132. 
Siebter, K., XV57 üiulolöpr. 20 
Sirilai, K., Sübtube, Slnlmllcr Eir. 7 
T. 015, 027U. 
!?iiii)«i,3f.,\\'Sl*(iif(iqc2(ib(U2T.Jll,1789. 
iv-iWjcr, 3)., WÖO X'oiibSljuicr Elr. 3. 
5i|chct-Scieii6iir(t, Srfjmmjciibi., ä'in 
lientnbcv Sir. U. 
gisiOci-Slienbiitit, H. SL, 3iifo[o5fce, 
BcSIidenslr. 50 T 
5-Ioerh, P.. Ichlendorf, Gi5uogc[lvcg 55 
T S) 4, Gh02. , 
tjröi:fel, Kricb«, (Urimcionlb, (SIliilr.OT, 
37,2078, 
jJrellomtijJg,, Karls hocsi, Sorctcljflv.ST. 
5?rcilualb, P., Wlö ßoiijliimer Sir, 02 
T. 32, 4713. 
Sreleiiiui, H„ Friebenau. Rnbc»sslr.87. 
gieligoiiii, ((!., Gljntlüg., Dlosmmilr. II. 
0rei)taj|,l£„3Siliiier£b|..HaililiiciElr.4O 
T. H3, 5847. 
8rei)tiig, 3v, Wlö Tüffelborser Llr.7! 
T. 67, 0984. 
Stille,(8. u.Jf„ ISifmerSbf., ilotiflaiijcr 
Sltoijc 51 T H7. 0351. 
oi'itbcuimm, D,, >Y 15 Pabcröorner 
Slr«iic U T. 
Friese, 35., SSiiwerSbf., ©un(jcIilr.55T. 
H 7, 3031, 
ütilin(i,.fi.,SWll 3scmp— IjofcrUfct31 
7. L 2, 2500. 
,rTril|'dO,(£.,SöilnierSb[.,fiomfiirseiElr4 
juij?, H, liiiijleir., ;iJiolife|ir. 21 7 
6 3,45'!]. 
5iil)miimu. Ä.. 0273]ioitncc Sücg 09. 
guljrmaiui, P.. üidjleiirabe, L-nielS- 
tncfjcrfli- HO. 
@alerii()ul>@(i['iielo, H., SW19 flom 
iiioitbaiileiistr. 41. 
u. (SaiiivStflflnuiiott, l'ollio, giiiv., 
SchLiiebg., 3miäi)iii(fei Elr. 41 T. 
GaieiZ, M., C25 iloisciilr. 8 T. (fl 
aierol. 2108. 
QnlBcff, Q.F(iebeii!»,, Sbculuaibslr. 2G 
T. Hü 31l)ciiig. VÜ33. 
Gerhard!, P., Wilnieic-bs., Traiiienmi 
[linijc 18 7. HO, 2779. 
Geriifc, iß„ EeftöiieDg., 3lposlelPa,ilii§ 
Elrafic 31 T. 0 1 SIeph. 0048. 
®ciiitc, S, Span bau, miarloilcnslv. 17 
T E 7, 2333. 
Gerllug, (r., Lchöneög., Neue Elciiimc(i; 
sluße 1. 
®erncr, Jy, GOnrloileiiBg., SlelcfjSilr.n, 
Öivilorss, IS,, W33 Müjcwilu 53 T. 
B2, 659G. 
Olrrfltr, £>„ GfjatsolImCa., Äaiilsir. 3 
T. S 1, 0732. 
Öcijcv, f„ Sleglitz, Fricdrlchsrnher 
Strafe 25 T. 5148. 
Glebeihailse»,!k.,Siia»ba>l.Zwe>ör!i!kcr> 
Slia&t tu 7. G7, 9405. 
Gl!»tzer,Eii»iiy, Sleglitz, Pirilinschslr. 0 
T 0 2, 8106. 
Söberl, H., Maricnjlb., Scllcrbfnl 19. 
(9olb6trg,3).,Sicglii,(Bitwcii5iir.19.SO. 
7. <S 2, 2702. 
0Dliiii6,St,W 30  3Jiorliii5itiljct.Eir.19T. 
Ä G, 5589. 
©cri(i, H., itöpcitiif, Kömerstr. 12. 
(Söv, E., W 30 Sninbcrjcr Elr. 29 
®ron, A., Panlow, Breitnerslr. 40 7. 
S 8,0187. 
fiirimm, S03G Eorlitzec Elr. 74. 
@ro|<ti,@.,Eriimarqciibf.,Riis)l<ictGlr.lO. 
GSroij, it., SWl!) '{liitjeitflr. 44. 
©tolci!icijet,Jj.,\Vlä2sificIborfeiSlt.72 
tiiols), SW19 <E,.xliu<te-»ane'l?. 
©roiunlb, M., Sldjlers., Srtjillei'iir. 10 7. 
@3, 1202. 
DrSnincuBcrj, 21., SBilmcrSbf., Kaiser^ 
nllee 181 7. H 7 5991. 
©iimiiiolb, M„ Sitlmnii, Hnuplfir. 3 
7. 24, 4051. 
(9rüliiicr»($i)nbl|, Elisc, Wlö SIRelet' 
ollojlr. 7 T. 3 2, 3120. 
(Sulljmami, g., 017 iBvcSIaucr Eie.Z7 
Hnnk- H., (Sntutiustlb, Eienieiiislr. 117. 
H9. 0101. 
Hanse - Jasirow. fl., fftiebeimu, Sbett 
tonlbslr. 22 7. H 3 9ll|ciug. 0*52. 
Hnchez, (£., SSilwetöbf.. (ötiiltzclflt. 9 T. 
Hn[)iiiaim,35.,9iiiliiier6bf.,Silbii)efi(orfo 
Sir. 20 7. H8. 2401. 
Hahn, 3S.. NöSSnnjigerSIr.98T.3 4 
HiirnB. 2135. 
Hainfe, ©., ti036 2Jiatislitueuflr. 7. 
Hallenr, (fnia, \V30 i'loüflr. 45. 
Raum liier, 3i., W15 üieljeitbiirflcc Sir. 
Sir. 44 7. 
§oiii(ii!ii, SB., GliiUMIciiüg., Her^slr. 7 
T. (51. 4030. 
Hamm, ($., SWll Tempelhoser Ufer34 
7. B I. 1284. 
hnnbcl-Mazzelli, (?., 23i(mctöbs., Siecö' 
siebter Weg 8 7. H G, 3854. 
Hauke, (5., Slieberschoiihs., Hoheiizolieni' 
Platz 3 7. 28,3010. 
‘Bros. fiarber, H., Slcnlik Sulficislr. 
Sir. 12 T. (82, 0258. 
■variiii», S„ "SV33 PolSbmnerElr 123n 
Harlmaini, H., Charlotlenvg., Sd;il(eo 
(Irnfie S 
hasse. Seiln, Nieberschöiieweibe, Stiljet 
Glrnnc 12 7. 03, 1778. 
iitiupi, s(.,NW2l Calzwebeler Sir. 2 T 
C5, 8340. 
Citeimmui, (?., GljarTvilciitg., ©rotiiimi 
«ratze 61 T. (£ 1, 0443. 
Hc>cheri,O.,Pros., Tahleni, Huiibekehle- 
flrafic £9 T. Hfl, 3040. 
Helbeiimim, E„ XWS7 Flolowsir. 0 7. 
CS 9, 2934. 
Heitigcnflcbi, St., Eleglit, SJorsielt' 
slratze 17—19. 
Heim, 11, K20 HeibeDilitfer Sir 13 
7. D4, 911!). 
Heitt, H., XV30 9tcnc äSiiilctfcISIsir. 31 
T. 87, 2342. 
Heine. H. »riebettaii, Bcmtiasenslr. 2. 
HciiietTe, Bnh, Sitrlcitslr. li 7. F2, GJ15. 
Heinrich, ß., Sidjietirabc, Jtnifcr 5iicb; 
rich-Elr. 99 T. & 0, 9225. 
Heinrich, Pros., W25 Südoloflr. 85. 
HciiiSI,e!mer, F„ W02flitriürfleiislr.99. 
Hctiiäljeiiiicr, fSEitnierSbs., Süb- 
mesltvrio 40 T. H 8, 4498. 
Helln», R„ SIcitlöllit.Hcniinimslr. 51T. 
ier Hell, I.. (lijirlolieitbn., ©ctuiiiuS 
flrnsjc 11 r. 30, 2114. 
Hellvlg, W., Eleglltz, Sorslslr. 21 T. 
©2, 78LM. 
Helloig-stiesit, Silmeröbf., Wesi 
fülisrfjC Elr. 38 7. 37, 2801. 
.Hcitselcr, S, Ni Gfjnuffccflr. WO 
T 32, 2191. 
Heirier, 8t„ Slfoboto, SioiVßiieittrfei: 
(EI)imner,!Uraiin’|d)e36iiii6T60,8G59. 
Öemiiami, P.,WL'> Glegliicr Slr.45,10 
7. 3) 2, 4234. 
Herlnilg, »1., W30 EIÜBCciislr. 12 T. 
33 0,"3001. 
Herzig, W„ Sleglitz, üllnrieiiborfei' 
Etrafie 40 7. (ä 2, 7285. 
ÜeS'e, St., Wniiielualb’Stiift, Zilabm 
weg G3 T. I 3, 5483. 
HeUerbeig. Heslo, (51,ntlollenbg.,Aböls 
Hiilet-Plad 0 7. I .1, 5730. 
$ei)bl. Ä., S\VG1 flnüti(id)ilr.l2 7. 30 
Sir. COIO. 
.peljmnini, ¥., NW'67 Älopslocksir.397. 
(£ 9, 9292. 
Hiibebraiib. S. 0., Eleotili, 6eslo&en< 
mle 3 T. (» 0, 4219. 
pilbetrmiti, ist., >'W87 Elücriclber 
Eluitzc 19 7. G 9, 7til. 
öilbctiniibf, ss., Panloiv, 33mIflr, S«. 
Hllscher, St-, dftnrlolieiibg., Äaslaiiien- 
aiiee 27 7. I 9. 1(104. 
Hintze, Cläre, M42 Mille» (li. 23 7.3], 
SIl. 1550. 
ßoefer, G„ Elegliü, Eebnnsir, 39b 
7. (!) 9, 0793. 
Hosser, IVimlfja, öriebciiiii, Lssen, 
bacher Eir, 4. 
Hoffmanu, H., W30 sstankiuslr. II. 
Hofniann, L, NW21 Jimljciionicr 
Strafte 38. 
Dl: Hohn, (Siimciwilb, Tiabenel 
Elriifte 25. 
Holst, 91., Dahlcui, Qofileiflr. 30 7 
G 0, 0265. 
Holstein, (?., Fci'ebcnau, SloLbomslr. 8. 
Holstein, Friebeiia», 3Slllicliiisir.llli 
Homeijer, C., jSiimeiSbU Weslsälische 
etrniic 31 7. H7, 503-1. 
Hoiiegger, St., SWll Slrcscmaitit- Äwitschala, C., XV25 Potsdamer Elr. 46 
ltmstc 57a T. Rö, 1404. _ T. 3)2, 4096. 
Honig, 0., Gljatlollciibg,, Berliner 
ElroBc 147. 
ßoefttec, C-, AV30 Münchener Elr.34. 
Hörner,H„ G6(irloiicit6g.,lTnnl[tc.l597. 
51, 0100. 
Horst, G„ Stcglitz, Slsjomslr. 5. 
Hfitncr, H., \V 30 SJlimdjciict Str. 49. SO 
T. 59 6 ßoriiel. 4601. 
Süliiev, 31., Lieglitz, Elinbcflr. 32 
T. © 2, 3153. 
H»)n. Elisc, erfiöiicCg., Hnuplftr. 8. 
Htchi, C„ Sleglitz,  3immciutoiv.istt.3tiT. 
(99, 7057. 
6uii()Ciig,l5.,WöOISiirjIiitigcr Sir. 02. 
Hivfdjeri, 33., Fried,ichsha«., ©ilgen= 
Surgcr Elr. 20 7. F4, 6510. 
i). Siitlj, emmi), Eifjiuargeiibf., Celjn» 
Ijuifer Eir. 3. 
3nc»6t,‘Jl.,GrmrtolieitBc.,Sril|diE|lr.l8. —. 
Salm, VI. 8., SWOl Belle-Sinimiet» Leymami-Ajax, a., Sidjlcritlbc, SJiflii. 
Slra$c 88 T. 50, 0110. ietiMIr. 12. 
Sfilfcr, D„ gricteiinii, Bachcslr. 11 
t 63, 4218, 0842. 
Labciigasi, SB., Rtitwuau, Sffcii{»«r»t 
Etmfec 3 7. H8, 1033. 
Sufelbl. R., ffiilmerSbf, ‘.'(htlocitcr Sir. 
Sir. 22 T. 68, 2074. 
Lang, L-, SW21 SSilftcsiiiSsjatjcner Elr. 
Sir. 40. 
Lange, 3B„ ©iilolo, illiiistlersieblitiig, 
tinitgc’idjcS Hans. 
Langer, K., SBIIimtSiotf, jtitcii'uilcii- 
batiuit 110 T. 37, 2769. 
Prof. Sangfjuiimcr, St., W15 Kaiser« 
nlscc 200 7. 64, 34üO, 
Cebrcdil, ©., 3cl)(cntif., Am Hcge> 
Winkel UG 1. H4, 5317. 
Lehmami, 91., W15 Jtaiserallct 211. 
üebmmui, SB., W50 'Passaiier Elr. 12 
T. 314 Da». 0584. 
Sncnsd), $.,NW7 Sd)iff6oiicrbmmii 35 
T. S2 Wcibcnd. 1475. 
Janlke. 6, SNV11 Grogbeereitiir. 8 7. 
Iacschke, SWll Wilhelnistr. 141 
T. 55,7388. ' 
Jclchke, ÜB., W35 Slcglitzer Sir. 32 t 
43 2, 2904. 
3nge(, 9t., GljarfolleitEg.,  2ntzowslr.il. 
Sitljtluiit, H., Sennelljof, Kaiser 3BiV 
helm-Elr. 22 T. (95 Sübr. 1502. 
jodjfieiiu, $f., Lanklottz, Scbmislr.7a 7. 
& 3, 5955. 
Sintg, st, Sleglitz, Menckenslr. 1 7. 
(15 2, 07G5. 
D- Koait 9ll6csf,3.,Elegfitz, Sc|miiSilr.5J, 
1:0)2, 3822. 
Kaiser, Q, XV57 Bülowsir. 105. 
Stiuniei", Elilabelh, (Sniiitmalb, ©itlstr.9 
T. 3 7, 0143. 
Slimmiimim, Sl„ Gs)HrIolleit6o.,Stoiiigiii 
Elisabelh-Clr. 2 7. 3 3, 0213. 
Kavp, K., Saiifmiu, Stlloitoiir. 41a 
T. 0 3, 0831. 
Kaupke,P., Sleglitz,MacienboiserElr.20 
T: 619, 0048. 
Kellner, 9(„ Hermibf., ?Im(eljrmib 11 
17 D 7. 2260. 
Kellner, Dorothea. XXV 87 K-tileiv 
iDdjeifir 11 7. 69, 2133. 
Kellner. 3)1., Dahleni, Helffcrichstr. 22. 
Steinmtz, M., Dahlenl, .Hiiiibclclilestr. 29 
7. tz 9, 1115. • 
Jteiibe, I.. löilnicrsbs., ICittf ilifien & antin 
Sir. 144 7. J7. 3970. 
Jlcfiler, P., uricbciiait, Stoiseratlec 141 
T. S) 3, 0977. 
Jl iettbiifdj, So. So-, SBifmerlbf., Bayrische 
Slraftc 23 7. 82, 3070. 
Slips, 8.. Lichlerslb., Scllolver Elt.110 
7. ($ 3, 1304. 
Jll(ics)ic,.H„ ScijoiicEg., Hauplslr.34,35 
T. 0 1, 3094. 
Klattle, .(1, Echöiicüg., Hauplslr. 11 
T. (!) I. 3447. 
41l«6, Q. SW29 Itriauiir. 87. 
Sllenteiif, Geschw., Glwrlotleiibf., Mai- 
lotosiifir. ICO T. G4 38111). &Sfil. 
itiicftüc((,3l.,N05538olbeiiDergeiSk2ö. 
liiicittiiljlei', 2l„ 3iiiImctäi)|.,'JIcilor[lr.65 
T. 3 7, 0330. 
StuCSe, ©., Ailnier§bf.,HiIbegarbslr. 1 
7. 67, 4852. 
Koberslei„,H., Dahlem, Nllensleiitsir.l7 
7. (8 6, 0171. 
Koch. F. G.,2(is)lem,Sd)ltciibeiicrslr. 5. 
Koch-Kolha, F,XV30Lnilpolbpoldstr.2L 
7. «5,4393. 
ÄoMimb, 3B„ fflilmctSbf., 23»iuiev Slr.6 
7. H6. 1915. 
Kohlt, 3b., W30 Epclicrer Sir. 19 7. 
Slnlbf, G., Sleglitz, Blrlbnschslr. 10 
7. 02, 3381. 
König, tzerla. SXV11 HallcsdjeS llfet'5 
T. JO, 1803. 
D)Ul’oiinetll),.5i.,W50äilaißiirgerSlt.l7 
T. 3)4, 0142. 
Konti 16, G„ Ptof, GsjariolleiiBurg, 
Stjüclilr. 40 7. 5 0 Bleibn. 0549. 
Stöflcr, F, Sleglitz, Holflfimfdjc Elc.27. 
Jtrnfto, 81., Sleglitz. Ievetslr. lli. 
Stvnl', sr, .Seljleitbf., Sliemeislerslr. 90 
7. jg -1, 1825. 
Ktanse, 33., Zehkendf., Argenlinische 
2lHee 150. 
Ikrant, I., Omiicumib, iSnllulslr. 21 
7. 37, 1101. 
Äiieg, eiisiiBclfi, W33Eie»li|;erSlr.32 
7. 3)1, 3/74. 
Krosche-Slpel, F., SSSilinerSbf,, Hol« 
sleiiiischo Elr. 1 7. Ö 0, 0221. 
jtmgcr, G. XV30 Billorla Luise-Platz 3 
7. 3)5 äiarB. 6580. 
Stiiliit, 5., CljatlolleiibjvStaifei'bmiim 20 
7.J3, c»37. 
(tiil|ii,(Siiln,SXVG85cilitcrfir.l7.317,332G 
flnllitlM, M,Maiiends, Nalliankslr. 21 
T. (!) 5, 2270. 
JtulfB,0.,31icierics)dii()f.,£d)(oii»lIcc31. 
Jtmnpeit, O-, Tcgcl, Hauplslr. 3. 
'■ jtmilet»£5iucntlcni, SB., (iialoio, 
Aniijllcrsieblimgu.KiinkelLölvenslcin. 
sches 6ntiii. 
Jtüujcl, (£., S 42 Fürslenslr. 10. 
fliiron, 33. F., Fricbeiian, Slotbornslr. 4 
T. 63, 1409. . 
Stulliicr, flf-, WG'2 Lützowplatz 11 
7. B2. 3080, 
Siir, G„ Silmtcäbf., äBetilr. 23 7. H7, 
yro6..15'.3. 
Leh>naini>Fahr>mffer,E.,Cl)<trlo1lenbg., 
Slöltlgeiisir. 3 T. GO, 1397. . 
Lehre, Äanba, EchSttcifl., Eisenachec 
etcajjc 00. til T. Ä1, "9830. 
Lcäti,S!.,R58S)diijigeiElr.977354^U4. 
ÜcUjoiv, SB., SXv 29 ÄoilUiisicr Sniitui 
Sir. 101 T. 82, 7901. 
Lernt, ff. I., >Vti2 Stucsiitileiillr. Slb 
T 3)5,8127. 
Lieberm«»», M., X^V7 Pariser Platz 7 
7. 311. 1568. 
Linie = Ss,lt(ier. H., ß., Pios.. W 35 
PolSdkintcr Sir. 121k T. 3) 1. 3020. 
Liiibeliigcl, fl.. Tleglitz, Leniidjftr. 15 
T. © 2, 5377. 
Liiibnmr, 91., XV32 (yciilhincr Sir. 19 
7. 331, 2070. 
Linnartz, H„ SXV 87 SiirlinDcncc Elr.14. 
Loe,g„Sdjöiictg., FrcOierrvii» Sleiii« 
Slinsic 2 7. (!) 1, 1921. 
Lorciij,e.,51eiifi)l(it,.6cnii(mttilr.l72.l >3. 
Dr. äoesdjkc, Ä., Siliueräbs, 
Ktenziiacher Sir. 40 T. H 8, 4035. 
Louis, ©erlritb, ijclilcitbs., iyorstilr. 10i 
Lueas, (S„ 0 34 3tiar|d)aiicr Elr. 82 
7. (58 üliibv. 3737. 
Lucbcrfe, Elisabeth, Slealitz. öcijbeii« 
nllee 41. 
Lnbeiuig, !!)f., Sleglitz, Giletislr. 1 T. 
Luther, H., SXV 2*J (Sinesesir. 08, 07 
T 5J0, (Ä51. 
Malcherl, 6., (simitbaii, Rölbcrirfjslr. 25 
T. G7, 5197. 
MareuS, Guit Marie. Iehleubi, Viiu 
Fuchspas; 27 7. >31», 5163. 
Wei.ro,  Sli-, \Y 15 Sm plislc iiSnmui «33 
7. 31, 4470. „ 
Mali, 0., 3Bilinei£bt„ WeslsälilcheSIr. 
Str. 28 7. I 7, 7008. 
Meeewald, E.,Wilnietsdf., Strtujiiadjcv 
Stinke lli 7. H8, 5009.. 
Meib, H., Eieglili Filanballr.7 7. If 1, 
Sir. 2288. 
Meier, I., SO ör> 9Jilrfcmfir. 2'>. 
Meissl. S.F.N..H, SWll Slitseinaim- 
slraftc CD 7. fi 5. 4932. 
Meister, I., WO Tlipttzxscl 10 T. 331 
Sirs. 2352. „ , J 
üReljer, 3)1., SdjoiieBg, SnnS&tuacc 
Elrasje 4 7. (LI. 5639. 
Menbelsohii, R.8"XX'0S Echittze»slr. U2 
7. 317, 3132. 
Meuzel, M., Teuipellios, ivtitbrirf) Stnii» 
Straje 38 7. (!) 5, 3114. 
Metzker, D, Hcsscmviiiiel, Aaldslr. 3 
7. 8 4, 0281. „ „ 
Metzier, F, Zehleitbs,, Lellowei Smitni 
Sir. 00 7. H4.2456. 
MeweS, G)„ (ItiotlolttiiBj., Sdjifiici» 
flmfee 80 7. (51, 1612. 
3)lelier,3:oiil,'XVy0.6i)llcii|lciifciiili".10T. 
335, 7017. 
Michael, 3., Wiinteröbs., Landhinis- 
ftrasic 44 _ . 
SJlidjaellS, Mariha, SWll ®liefe? 
luannslr. 57(1. 
Mlchnelö, 3ii., XV15 Pjalzbiirger Elr. 3 
7. 3 2, 3212. 
Midelail, S, Sleglitz, Jlliiigfoislv. 54 T. 
©!), 7401. 
Mobiow, F, MXV21 3lli>ä)!o«bil tCc 
7. E», 7853. 
Aöhring, H„ JSiimciSbf., Slesloislr. 53 
7. 37, 1107. 
Mowenhatter. I, StÜlettbi, illio 
meislerslr. ICO 7. H4, 0174. 
Möller, XVlö Sächsischc Elr. 9 T. 
52, 2075, 
V.Molnar, 31., SXV 11. Sdjüncsiergct 
Slrnsje 25. 
u. Morgen, I., Elenlitz, Tieplimtslr. 23 
(Post Eiibeiibc) T. ($2, 3-385. 
Uorwek, G„ Sleglitz, Sleyboitsir. 14 
7. 0 2, 2277. 
Moesl. H., \V50 Slachodsir. 18 T. 84 
SiiD. 8771. 
Mnchow, (!).. SV29, Heimflv. 0. 
äSüller, C.F., GljnrloilenOg., Sidiuic« 
(Italic 18 7. 33, 3032. 
- If. Dl„ XWSZ&elilciiitrlliti- 10 T. 
C9, 3573. 
- R., N 24 SlsniJer Eir. 39. 
- ft. NXV87 ntopstodilr. 29 T. 
G9, 0749. 
- W., Sleglitz, Echiosikir. 41 
Mnllet-Enaels, Lit, XV110 (Srifbero- 
slrnfic 30 7. BC, 521)8. 
^liigclA'L.SeiiipclIjs./jicrlliieiElrOöU'T 
5-0, 3874, _ •    
isSÄ'fe.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.