Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1935 (Public Domain)

Lehrer u. Lehrerinnen 
347 - 
Bcclcr, g., ÜBilmerSbotf, Traute,,au- 
ilrofce 14 X 6 li, 10CC. 
Bcltz, H., W 50 Wegcnst) urgtt Etr. 
311. 20 T. B 5, 113.1). 
Srccst, «clciic, \YC2 sttciftslt. 4 X 
4)5, 4120. 
BtoschiiiSIi, Hedwig, N 1 Tiedstt. 41. 
Stnnlhofs, ff., SW 29 Qracjtfir. !!. 
Slirger, A., W50 Passauer 61t 
T. B 4, 3453. 
Chabiuia, Maria, Gharlollcnburg, 
ääilmerSborst'r Etr. Ii7, 
Go.irab;9!timaiin, iBaleSla, WilmerS- 
iotf, Blidcnsche Sir. 31 T. 6 7, 
51t. 0380. 
Sounhanfcu, slält, 0 34 Tilsilcr 
EtroBe 20 X G 8, 0204. 
Silliinä, Luise, NW21 Dtatficnotocr 
Straße 22 T. (5 5, 3712. 
Duscheck, P., Schölicbctg, Ciseuachet 
Shaiic 43 T 0 1, 38'JO. 
Steel, 11., w 15 itiicfcbedflr. 45.55 
T. 3 ], 0203. 
Di: Ggcuoli, S}., VV 15 Pariser Bit. 
Dir. 18.18a T 3 2, 28-10. 
tjeiöiuanit, Sonja. W 30 Heilsbron- 
ntt Elr. 7 T. SO Gomtl. 2307. 
8»chct-Lat,ermann, Susanne, 6 leg- 
lil), üJiSniordUr. 10 T. 
utonj, Gljarlottc, Gljarlottbg., Wil- 
merjtiorfer Stc. ION T. 15 4, :1882. 
tJrcDcrling, Vlima, Sidjlcrfclbc, Unter 
6tii (richtn 04ji T 0 0, 0500. 
Steuer, Gharloltc, SW2D Onciftnoti: 
Itrajie 50. 
Gtil), Siarit, Charlotte,ibutg, ©rlliw 
sitiiiic 22. 
DSmunb, Hcrminc, Gharlottciibtirfl.lSatfur, stdlsie 9tiifn,,r6>,f „  — 
«JtSiuardstr. 12 T. (5 0, 1812. icnbutsiMe elf V3 T ^'■> 38T! <S“(1' J'?11!?'» 1° 30 Mariannen 
 ISunflatoiuölt, 0ettrub, Zh7enb°ts -.s« 0b"b. 5000. 
Clemens Pahplirk H* L. " t. o 4,317a. 
1973 Ztiimpi,, Betlo, üBUmcrSbf.. Blllth- 
cJjIc 11 b0rf, 311cm c 1 stcvftrn{[c37[ oeitsfr. 5X67 4708. 
SEeigel, 6-, Wlj ttitrhirflcnbainm 
•fccMiuamt, Sltps;uiiic,__£lt()Ii(j, Ant| 31t. 200 X 3 2, 7170. 
Lehrer n. Lehrerinnen r-n II. 
Stubcnraudjplali 5 T. 0 0, 4332. Weisheit, Maria, grfilciiborf Pnthr-, 
Pc1et,on-0erl°ch. Gift, Echontberg, Met Sagbtoeg 14 X ß 4, 5012 
Bedctslt. 5 ($0(1 fistiebeno«) X Messe, 31ora, Sdjoncbfl., fficruntr 
Di Plaltov, G., Edjimebg., Fttge-I Etrabe 2 T. 0 7, 2030 
fltaBc 05. 00 T 6 8, 2785. Wittck, Glla, Gljatloilcjibg., Rcichs- 
3!au-tzoeglauct, Matiainie, WiliucrS- fltaiic 102. 
botf, !|Stinjce<|cntcitftr. 68 T. HO, Zimle-Tcterding, Aeune, EIMuiau 
91 r. 3147. | SlSclocrftr. 4b. 
Olmii*, Srieba, W30 0ei5bcrg|tr. 41 
X Ä5, 2703. I ah j > 
Reinhardt, Gmmt), w 30 Sifenai^cr' nonaels- 
(itniic 2 
öuchs 
I 
0t 
toret), Katharina, W 30 31ttic‘SDin>i / 
tcrfelbtsfr. 37 T. A5, 5100. butgstt. ., 
¥tof. Sattler, H., Gsjarloitcnbg., ,!,cjl,rcr;,. .&•' voOeiifdjoiiIjuufcii, 
ffiiljlcbcustr. 30 T. 3 3, 2257. ' Koi>iü--tr. 57 T (f 0, 4810. 
Edjaijraii-flitdj'jot, 3)larga, Stcnlili.l £ 'i1?' li”. "15 Mcinclcfit. 2: 
Silicnctonflt. 20 T. 0 2, 3388. I ^ 
^ £Y1\ * 4  n. m I 
edjcucrmnnii, Q„ ffiilmctSbotf, 
31o||nniid)c Slt. 10 T 6 0, 0720 
b. Sdjetoin, X!i((i, Cteiiliij, »Ihorn- 
lltofic 22 T. 0 9, 11,14. 
5. Musifc- 
^i,^5öli0^mtl32 I": ^ GCiS‘: 
C'.illj (5 VI NAV 7 Sditihninfir — ***■• 08, 00 T, 31, 0312, Debsdniitt, Iß., Zehlendi Siu l" jish- 
31t « 7 T U TtiOS Vtljai0torir' Z-Ijumm,, »Übe, ffticbcuo ., Senla- Dfab 10. ' ^ 
0ci)ct, ÜJlnrianHc. Slcgliij, 3immct= , ,S?; ?!; e<häll"s5v°mmet, 3(ibloi0o, gchlen- 
inmmllt. 38 X 0 2, 1803. m“ t’cJX)1'),5?nfla',l’t Str.l lorf, !)licmct|lct|tr. 08 T. 6 4, 4838. 
0iciiluciii, M„ W 50 Äulmbodicr ~ h ,, ” i • uronlc, jnbill), ^jehlenbi., Sctluiet 
Sltajic 0 T 3 5, 8928 l«cl(flc, ajinraof, Wlj üiltiblreuflr. EI ras,- 32 T. H I, 1597. Sloatl 
W15 1 .. . I^S?r,e”)!,e Bl-Nnlk»«rl». 
0ocl| 
eitofic’Vjo'Ts 32,i;792r‘"‘U"J“|ScW";Sl!6i"- Gtna, SBilmctSbotf, Sntft, fld.ne, WM JftWr. 17. 
oc(t-S.'ct>l;, eiiio, W02 «al)rcutljCcLS'0r7sl«"B,m %• 7. 1478. 3»6nlfc, G„ NO 55 BLtzowstr. 5. 
Eiraiic 38 T $ 5, 0749. f -h ' ^ f-” Slcghi, urwslr.40. tfaluialj, se., ßidjlctftlbc, Fil°,,t.: 
taej, stcglil), SSrcitc Etc 33 rf ,u 'V i- ®!)ar,?|tf'il>iitg,I T.0 3, 4012. 
T •> Otour * I Glmnclül illr. 1 T .* 1. .>IS7jl. IiTrieitflfr. 9finio vir C7 /TZ-  
 V, _ V.« m«#, uyuuuuuiUutu, I v 
Glaiiictoiliilt. 1 T 3 1, 5079. flticidjfc, Anna, XIV 87 eicgnuuibä 
t-ni»ilinli, äJlotiB, WU Sittitljiifct H°! 19 T G 9, 4372. 
31ililil§, D„ SBilmcrSbotf, Ubland- 
Cpanbaii, fttaßc i38. 139 T. ,6 0, 2938 
 i 1 — - 
Stern, Dom, w 02 
T. B 5, 3201. 
Stnci, »., Stcglil), 'sörciic Etc. 33 
10 2, 3888.' . 
ötaebe «mm.-Sdimieb«., Gronadiflr. 0 3,"""o‘t « l'"“iVlY “ ! 
31t; y»»,« Stieben») T  ^ 
*$£*&* R StfÄTwIß Me.Lbedft,2: 3fT.aCG7ff-'57?r"bal'-- &ttU^ 
etC- GOatlollcnbg., Ms.Ltsdk' ”0^^ 
6«»m, Eiifmme, Steglili, $ouircn= rr ■ ir a-}' 302'• kltajie 34. T. 0 7, 2023. 
[ItOBC 9 T. 0 9, 7581. ~r! r J B' Sidiletjclbe, öonhu 
6eiin, ffllocoarctc, N 58 9Ujino|Dii st! eme m»?»3, Klavier: 
Etrabc 8 T 35. 2731 ,V „ .,üta' Gharlollenbutg, 
Heinrid). 0erltud, W30 iSatbocoflaJ^.w/i w ~ i k „ ,, P'""'Slfe, Oloscnlfjot, Slotbeitbflr. C. 
fltabc 01. “C0Ila- Uumlid), 9! Fricdenaii, 0o61ct= paflroif, Matgatelc. edjöucbcta 
ßeintidj tn>artn (TfinrTrtif^ni\i,m sltöfje T. H 3, 2824. I 43slutlftc. 59. ' 
Sljbclftr. 7 31; 4075. tIollc,l6ut0- Di: Ulrid;, ®., W 50 Siirlhct Tlr. 4 Behrcnb, Gertnib. Tempelhof. Hohen- 
*88. i$: 4 
‘sissr1;. 
fthiffii. ^ iv'ljVr * ^_ Slrnftc 2C T (!) 1 Slcvh. 7G4G Nr. 63. 
Winlerfelbtstc '30 X° B 5^' 814°"° ^u>str.'31,B°bb-. N0 55 B-sienrslr. 10. 
ßlilten GlimL.f,.  ... . . Joh-mm. N 58 Dbetbcrgct 
3"£i)cr, Hetlh», VV50 Regeusbutae 
etrniic 20 T. B 4, 4719. 
Jotbmi, »jettljn, 3i!ihuerC'bf., Z>ib- 
tiniierflr. 38 X 3 2, 2092. 
Jflntmomi, Gcrtrub, Rriebeimu, Lau- 
boiOec etr. 18 X 6 3, 0543. 
wi|,c^ %llicc, mjarlüilcnbnrg 
illloiieniiKcc 41 T VI li'is 
Jo4 Marie, 8030 WaloimaL.Na. 
,^|U, „nebenan, Wil- 
heim -höhet Etr. 17 T. 6 3, 0291. 
«OB,i Wlmg. 31eii!olln, Jtaifcc Fried- 
ttQ.-otr. i3. 
»redet, Ball», «openid, (jidjljorn. 
lirayc *IU. 
JlrcOdibrijio, Ciiia, Gharlollcnbiirg, 
ÜJlonimienflr. 33. 
Zaljoua, fflilnietSbotf, Hol- 
flcinildje Sie. 20 X 6 7, 4902, 
~angefelbt, Gtna, Sdjmargcnborf 
Seclacc Etc. 2 
Seiiigc, «rieba, ' 91eiilul(u, Kaiser 
8ricbtidi=Stc. 14. 1 
Serd), Helene. SO 30, Mauannen- 
l>Ial| 1.1. 
Lieb-Aollmann, ffllagbaleiic, Sdiönc 
„.betg, Gustav MI„ler-Elt. 47 
2"nt"T; Gliarlomnbnrg, 
ilontftc. 102. 
“ä: 2I3. Xt,9iaa‘rmmt 
^™Cr' ofrlebrld)5hagcn, 
SSormbillet Slt. 22 X $ 4, 7054. 
Jltllig, Käthe, Ghnrlotleiib., ffaifco 
5ricbrid)=£lr. 23. 
"'imtSlS 'fjÄ'«- 
"ISÄ'S * “ 
W 30 (sifcnacfjcr Straße 38. i^- -v . , 
'Braatz, (?., NW 87 Alt-Mvabit w!Lf?b «5* 
ßülfeu, Elisabeth. Schöncbg., Mac- WachZmiith, O., 
nu-Luther-Str. 55 X © 1, 8702. Straße 103 T lyrtiüh. (r vxv R7 
Äalifrfjcr, Nosc,, Schöncbg.. Wort- W^ldcck. Mara., \V SO Hcllbroiiner Braiidt, M^rtlw, WiliilcrZdf^ Ukilond' 
buroftr. lti T ©1 Steph. 436». Straße 1!1 T. 93 4 Bav. 0146. ftraiii m T S 7 ”ä47 ' 6 
ÄÄ,nT-8Ä gfi^g.«» 
ÄÄl,bsifm7mVt WÄ28 0on.- 
31 r. 1010. • • ® J Ja‘6> SSillenbUdjct, Glata, Sündig., SlbnisIea"f*-“aioVot Pi,hi 0VI . 
«lein, Luise, Chaclotlenbg., e . 1 r .t>5«i6«roer Etr. 4 X 01, 9309.1 ßJSbnnl li ; ' ^'Ei-rfelde, 
tcrflt. 48 I J1 71UU " (ummermami, 0rctc, Schmorgeubf., D^lkur , 
Kochen, ’4!„ SBilraetSbf., «atläJ 6 ? ^ ®r,"1<loa,b) T lorfo l»! ' 5a"fa= 
«a^Mhin Shi"rlr2 eil? 1' 1~3,„ siotniin, Bella, S-Hönebctg, Ulfe-r N 05 Schönlvalder 
«dtMing.-Eturjt, SUbenbe, Geeflt. 0 „achte Etc. 85. 88 X ö 0 2330 L 6m°6c„18- „ , 
„T. 0 5, 0715. t). Gljnallen, Johanna. NW 87 
JfUljne, felicia, W57 Zielensir. 20 Btiidenallee 31. 
1 K»81' ■i3(i3- 3 Gymnastik- (Jifrfjct. Qerlrub, Tempelhs., Butg- 
JanbSniaiin, Jrmgatb, Stcgliij, uymnüstiK tjcrrcnftc. 9. 
" — Mjoellcl, Wilma, 91einiiciibf., Thut 
jrmgoro, teteglili, 
Äiflmgct Elf. 14 X 0 9, 5419. 
t. ?tn, Malhiibc, SUbenbe, 31eul=L ganct 61^ 08 
Lange, R., nw87 Giirfiabcnet etr r,,1’[u'  - 
91 r. 17 X G9, 2712. L ■t" Slr- 7 T ® 5' 1US‘J- 
Stc, Elisabelh, Gliaclolteiibg. ®lcfc- Marianne, W 35 0eit 
bricht,(t. 19 X 3 1, 0855.  
cttchlflr, 19 X 3 1 0855” 1 lilinet Slr. 22 X B 2, 5843. | urrogiuig, isut, 
I. Sidjlcnfcts, Panla' WmctSborf D°totheenb„nd c. B., Pribat-Echulc »iMinslr. a X 
Holsteinische Slr. Ä X H 0 4'W ""rpecbilbg. 21g. L. Mo- Fiirstenau, M., 
Imfciicr, .öclcnc, Nff 21 S'iirmffr c' £?s=5. 'iltirf.W3o 3)lngbcbiirnct Etr. ftraBe 33. 
IStaute, Gfjaclotte, Lichters,, etubciu 
: randjifr. 18. 
Ftohling, Cslli, Mariens., Mag- 
mannjlr. a T. 0 5, 2901. 
SiiTfcncr, 6cicnr I Magdeburger Elt.!^sttade 33. NW 21 ^Ecphaii- 
Sum ”11!' A'-i w 57 eicinnic|if(c. 40 X Reidi-Nr 7 t' <PJl not °' ,?.ci!clcr' SI-' w30 SoubSfjitlcr Slr. 3. 
3. ^arloltenbnrg. Bleib-blegli|>. «i-mar-k- 
3tDsfi,Cs' -.8Ä Mi.lmetsbs.. Uhlanb- 
[ItaBc 123 T. 6 7, 8001. 
Ä-,„ff£ict>cit,)3t)»(ieii. MviinS- 
garleii 10 X F4, 0819. 
nJautirf), Gerda. Wilmersdorf. Nas- 
laiiiutc Stt. 2 X. 6 ", 7781. ' 
30 (|t'a^rö 1 Schoncbctg, Martbiirg- 
Aause, 0 . SW 19 Sebastians,r. 39. 
m -/-i0' S ''1'! NW7 ÜUbrcdjtilr. 23. 
m k rn ’ Li^lenbcrg, Kautstr. 43 
(Post 91iiminclS6nrg). 
31etlig,_ Fticba, Ghariotlcnb., 0ro[ 
inan|lra6c 9. 
Slollje, 6erta, fidbenid, Pattisiu 
flrnjjc lii T. j} 4, 2872. 
Slotlget, 6eiciic, sWr.t öacrloalb 
fltacc 8 T. (?G, 2342. 
e“l1^GI)ar!ottc, gicnlolsn, Eanbct. 
“Sf'S1”1 » ^'1 
88kC’ SW1° bebasliai, 
ScOJjfäli, Strlrub, Gharlottcnburg, 
Stuttgarter P'ah 3. 
Schneibet, Hcblu a, W 30 Etilbbcn 
fltaBc l X 9)!., 0738. 
Rr^3?°^""° 0 113 Mirbachstr. 
cibcl, Edith, Glji'trotlcnbg., Schi» 
letfttafic 81 X Gl, 0757. 
Elatlc P., Gljarlottcnbg., Sontfet* 
iiiannittaBc 5. 
Sf“"6c 20"x' W 63 3!c“cI6c<= 
Stolle, Siboitie, W57 HochlirdiRr. 2 
31cl"“a"- 3i»i(lt. 5 X 
Macgorelk, Schöncbg., Wart 
ourgstr. 3i>. 
fsittt'»ci6ais?L52ffaCtSr;°tft- «“«“B* 
Toepper, Margarete, w.10 GeiS- 
41 ^ B 5, 2703. 
,^"ula, Maricuborf, 
Sli logctlocg 72 T. 0 5, 3750, 
bcJUccr, Elisabeth u. fflicia, w is 
ead,[ifchc Slr. 1 X J2 1577. J 
?'vSf.50 AugSburget Slt. 33 
I. v 1, iU74. 
©tQOli^i, Alice, WilmerZdocf, Nas- 
Slr. 15 X S) 0, 1704. ' 
(trabe ll ' briedenau, Wilhelm- 
S'^?1 W"-"°cket Str. 
m J *• G5 Hansa 0035. 
■Billtb, 3., IV15 S!nbloigIird)[lr. 1 
feaprcli, v., Sidjlcrfclbc, Unter den 
fetrfjcn 94a X 0 0, 3870 " 
ÄtaB?«?""' ^'O^Naugarder 
Dir- Dlofeinarlc, Gl;atIollcnbiirc. 
fiatolingerblalj 3 X "> 3 ‘«.m 
slroBcs"1“"“- N 113‘ eWncc 
N 53 Milastr. 5. 
f.raüe ii"j£ bcho.itbetg. Hotifit« 
8»«Käs gt-lSÄg-» ®M«‘* 
Echniargeiids. ffriebi 
Gggw“mtrl0S^<lli 6ilen[ce). 
IltaBe 17. fel1,üntl,ctll- «oburoec 
Sn"eCr'7.5Ul"a' 3Z,"liirr"- Weiganb. 
»cinhqus, 6.. Gharlottcnbnrg, Jtu, 
X 3 0, Z53. 10 iP°» 6alcn|ee) 
b' ponleliuc Scrgne, Margarete 
^Sleslitz, slurnerstr. 7. 0 “C> 
“iSoec 10®'' &cii:m|"cc- B-rlii.e.' 
«roljlich, 0crfrnb, X SO SJcIler» 
^inaniislroBc 73. cr 
Ottltub, Temdelbof 
Ringbahnstr. 49. p 8°r' 
Biilling Grna, Wilmctsdors, H,s- 
scimichc Stt. 20 11 
tT- mv 21 Turmstc. 2S 
I. 0, luM. 
''ÄrffSi: 5&r^stv,#* 
ruhet' en!' i9®,ca",J' 
^eL6°=54%?T7,uua",,£lirwt11” 
©tqbnc,SU.,NG5lta« ictuu er Etr. 0. 
Utaiicnilcin, Gharlotlc, NW 87 Sieg» 
munbzho, 1 T G 9 Tietg. 3283 
ötoB-cchelllij, Hei 9lculi)I(n -Sn3 
• iiaSjttuJje 22 X & 2, 3801, 3 
®Mlh. H., N 4 Jnvalidenstr. 10. 
©uitt/jcr, N., Lanlwil;. Kaiser Wil- 
Htlm-Slt. «0 X 0 3, 7220 
Stta^e 2'!;' 3hV‘m"' -h»riuger 
Haad, Ä., W 30 Batbatossastt. 18 X 
T"a0,M9OSWl9 b-»delstt. 29 
^etrabc6-!1’616' NW87 boliugcr 
6a-n^"508 isÄ1’' 
Cnidjecf, Jt„ Tteptow. Bchtingsit. 10. 
Hcbttc, ©ettrub, Gliarlotlcniurn 
. «aifer Sticbrid,=s£ 09 " 
fiCCBc",41.e- K0“ «--btilgge. 
Hilbebraubt, W., Slcinidcjibf., Thut- 
(laiter Slr. 30 X D 9. 3230. 
^««Ä' ^°d»(chöi.hause-, 
®6Mic58. N5S M-iBenbnrger 
3 marcc3Si'r. ^°'°"°"burg. W-i- 
3f*M6eera ®" 9iCl,ro[r"- Stiebcl- 
,   4un-iasi u~l !u il * oos irrtiiic u«), 
l)elielK02ocfItr. 49 
ffllarnctte Abelheib, NYVS7 Btlidei,- ^°°vaL etept'i(ir‘®ü00cJ®fÄ 80T?“' 
MatqÜatbt, Klara, Wilmds., 9!affau- W SO Kur- ^straB°?l""' N 113 e^i,Jcl6ci"" 
U^st, 53 x 62 UÄ » Wi 
c) Versc/iieäcne: 
a8mt"01''einit"5 
3>se, NO 43 91m Fried- Psus/l' 27 7^0 3 ^444^^^°' HPOnPf lI0““\«iiettaitnlc 
>53. Ift ?»ha.Vf ifll’JÄÄ «» 
»»"   
walbcr Etr. 10 X E 3, 0550. 
Hlibntt, Glfcicbe, Sticbcimu, Cbciu 
walbstt. 14. 
Adolph, St., gieulbllu, iflflligcrftr. 00. 
9111c, Hetla, WilhcimSrnh, Haupr- 
flraBe 4. 
D'Avis, Hilbegarb. W30 Sliibben 
flraBc 8 X B 0, 5000. 
Sattelt, 9 t., Sdjbncbetg, Haupt- 
(trabe 14/10, V p 
Betlholb, Marlha, Tempelhof, Bil- 
toriastmBc 9. 9u X 0 5, 2239. 
Singer, 21mm, Gharlottenburg, 
Cvbelstr. 5 X G 1, 4402. 
Steil, H., N 113 Sdjüufließet Etr. 5. 
Böhme, G„ SO 30 9icid)cnbccgec 
StraBc 145.140 T. F 8, 2395. 
Sottet, Santa, w 30 Barbarossa- 
(traue 01. 
l). Borticä, F., SBilmcrSbotf, Bad- 
tlsdje Etr. 21 X 3 2, 3297. 
Soe(lfleifd), 93., N54 ZionSlirchstt.15. 
Siittdjcr, fftiba, N113 WiSbvet Etr. 
31 r, 1XS4 611111b. 3118. 
Brandes, Scrtmb, Ettglitz Am 
ttibciiraud;|ilo|) 1 X 02, 7080, 
3°r°min, K., giculöllii, 3ona6slr, 22 
»» V '» Jovl, 
3ffitlet.-|a|i l6(63"c6crfl- ®U',at’ 
3"", «-Scljlciiborf, Sctlincr Slr. 
31 c. 58 X 6 4, 4352. 
EttäbeW. gSWtt#,f- Hi>n°'°er 
3l|frobcei72 ®" 31c"r‘ir["' Weser- 
St?n{ W., Gl;nrlottcn6urg, Echul- 
ftnijc 5 T ($4, 40S3. 
ęrt()c"^tfMSftiu, 6ebli)ig, 3!cu- 
lollii, 6ermann(tr. 71/72. 
SchSnebetg, 0tuiic- 
löflloftr. 70. 
Älinebcra, s^.cbl, \v 50 Matbutger 
Strabe 8 X B 4, 0247. 
Äi|trob'c 38'1 ®iI",crSDorf' Augusta- 
ffiolbe, G., Edjöutbcrg, Sahiiflt. 33. 
“"'“^ios' 31cuWU"' ®°clMr. 5 T. 
Jfraufc Glata, Sdjöncbg., Giscnadier 
StraBc 70 T. 0 1, 7800. 
i".c' ?/.' Schöncbetg, Geeilicn- 
giltteu 40 T. H 3, 3858 
Lange-Lindr,,, Anna, WilmerSbotf, 
31o(iatii|d,c Stt. 10a X 6 7, 789(1! 
Lategahn, Helene, flclilciiborf, Slie« 
mcillcritr. 58 X 6 4, 4903. 
Seichtcntritt, Anna, Ghatlotttnbg., 
Glaufcloiliflr. 7X31. 7110. 
Seil], G„ 6citigciifec, Dorsslr. 27 X 
(5 0, 7800. 
Seile, ff., SW08 Slcuenbiirgcc Slr.29. 
Sinbciiberg, Glata. NW40 Thoina- 
sinsstt. 21. 
Lippolb, sj, Nitdtrschönh., DiZ. 
inatckslr. 0. v' 
Sobfe, Hildcgacd, W 15 Sttgcujec 
Clratze 9X3 2, 0820.
	    
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.