Path:

Full text: Berliner Adreßbuch (Public Domain) Issue1935 (Public Domain)

AeuerltierksköiHer 
- 153 - 
Filril-Fabrikatiottsvertrieb m EI. 
Feuerwerkslaboratorium 
„Veiten" Q. m. b. H. 
3ßcHcn/llJI./-üöl}ülucti51v.l37T.''tictlcit 342 
Herbert Gerike EtfaSS" 
Lichlenberger «tr.2L (SScrtorcu« Weg) 
Kuöstfcucrwcrkc, Wachsfackcln, 
sämtl. pyrotcchnischc Erzeugnisse 
Groß-Feuerwerkerei 
Emil Nielandt 
Maricndörf, nn (lorKixdorfvrStr. 
Linie 15, a.Mariendorf.Frledh. * 05,3912 
ClciWl, O., SWGS Äenelftrahe 19 
T. 2(7 Lörih. 9272. (3972). 
2. Grohhanbel 
0.m. 
b. H. 
SW19, Wallstraße 80/81 
Tcl. B 7 Pallas 42U2 
Spez.: Praciiffeuerverke 
fertig zum Abbrennen in |ed. Preislage 
Rauch, Bomben, Granaten f, Film 
Filmapparaturen 
s. g. Tonfilmopparaiurcn 
Dcnlf^cr lonbiciist (').in. 6.>3., SW 6* 
,>ucöiiri)iiv. 8 T. 217, 3!NL 
Frics; '’lsticnocf, für Film-n.Tonacrätc. 
SW 68 v.Vinrrtvo(cniiv 77 T. S.»'.Ur. 
2l7, 7456. 
Klangfilm £ 
SW 11, Stresemannstr. 19 
S.-Nr.F5Berfitn,910/PK. Bin. 127684 
Telefir.-Adresse: Klanfifilm Beilln 
1. Fabrikation 
2. Gros;handrl 
3. Einzelhandel 
i. Fabrikation 
Dricsc. Tcmpclbof, Konradmstr. 3 
T. ÜJ 5 Sildr. 3072. 
Bücke, Willy, SW68 Dviitccflr.GO T.217, 
Nr. 011-1. 
Tciincl, §.. S43 i'itifciuifcc S T 57 
Faun». 0231. 
Gcmbickr, Julius GTiatloKcn&rt. 4, 
l'cihiijiir.U^ T (t1 Sleiupl. 5836. * 
GRUNWALD 
nAII, BERLIN 
Paul’ SO. 16* 
■■B Tel. F7 Jannowitz6401. 
Imperator. Metallwarenfabrik 9(tt. 
Gcf.. Tempelhos, .McitjeNcrttfoi'loy 
T. $jG, 0234. * 
Iscriitann, N., 8036 Schmollerplatz 1V 
T. 8, 092t». 
Kaschic»LertricbS-Ges. nt. B. H., SWll 
S tresemannstr. 11T 5 », 5793. 
Dp.H.KelleFiiiannlack“äei382 
vstabiCmro: Berlin SW 11, (Btrclcnmim* 
flr.92d02(lruropof)flit5)A1 Säg. 0016 
„PresentiS", Edelmetallware». Bijou» 
terie 'S. Bücke, SW GS 'Jtiitcrftr. 69 
T. 2(7, 0414. 
Piirophor'Fenerzcua» *aöiif Ä itt.b.fi., 
S42 k!ui|cmticv 44 T. F 1, ObtiS. 
2. Grobljandel 
eilj,tlidttr,Sj23tiiici1lr.2LT.51SZpl.230ü. 
Paul Häcker 
017, Lange Str.58 o E9 Friedahain 1679 
Schiiiimcl, H., Lichters., Fcldslr. 23 T 
S. Einzelljandel 
Äanipke/ 23., W8 llnltu den Linden 
iUr. 17. 13 T. 212, 5703. 
Fibreartikel 
s. L'ntkaufibre u. Fibreartikel 
Figuren 
Fabrikation 
Gottschalk, M.. Mariendf., Machonstr. 
ytr. 42 T. Ä5. L68L. 
Guttenberner. Kranz, S42 Branden- 
bnrgstr 20 T. ftl Mpl. 3561. * 
Hcrinaik,P.,-l()43 Am FrredrichsHamll 
T. E3 1°3 
Lobn, fr, SXVC8 Alte Jakobflr. 23.24 
T 217, 3723. 
Weber, Erwin, Herinsdf., Bismarästr. 
9ir. 176. Fabrikation feit 1883. * 
Weber, W.» K31 Brnuuenstr. 42 T. 
27, 2NL 
Daunen6crr>.P,(ff)ovfol(citl'j.,'Scf(ciib; 
allee 70 X o 0, 0213. 
DWsvkWWWK- 

1. Fabrikation 
2. Gros;« u. Einzelhandel 
1. Fabrikation 
PFA“ fiPC Kresse 
„crM * nehm 
Sff68.HoIImannslr.16  -> A7Dönb.2302.4230 
<i5icfc, (y., SO 30 Kövenicker '3fr. 154 a 
T. FL Oberb. 452.'». • 
^EÖLIN/ Sammel-Kr. 
\SQ36/F8 Oberbanm 1521 
^ Muskauer Str. 24 
2. Groß. u. Einzelhandel 
silcist, F., Sleiuickendf., Juslnsslr. 58 
T. D 9, 3079. 
SdjJDslöf, .V., Steglitz, Frcgesir. 3Sb 
T. Ä 9, 3886. 
Filmaasnahmen 
W 50 
SuseByk 
Kurfmstslldaliim230Te!..I l Äism.4112. 
Loqt,G.,C6arlotteilba.,SclviaMivtalsl2 
T. 2812. 
Vcidemaun. H, SW 29 Schlcicrinachcr« 
ftratzc 8 T. F 0, 0S3S. 
Braun, F.. Fricbcimu, Nin^'trabe GO 
T. H 3 difjcitig. 5379. 
Filme 
5. 6, Tonfilme 
!. Fst&rifstlioit 
2. Großhandel 
3. (öcob* nud Einzelhaudel 
4. Produktion 
5. SUcctrctmifl 
1, FaSrjkatiott 
3t B. (L Film 0. in. b. H., NW7 
Unter den Linden 44 T. 21G 5146. 
2lco Frtm G.M.6.H..8W66 Frkeörkchitr. 
Nr. 37 T. 9(7 Dönh. 2153. 
Atta-FilmG.m.6.H., SWG3 Friedrich- 
slrasze 250 T. F 5, 1236. 
Alptia-Film Produktion G. m. b. H., 
SW 68 Fnedrichstr. 217. 
?lrS Film Handelsfles. m. 8. H., AV8 
Oagetfir. 20 T Sl 2, 5705. 
l’ltstlaiitit Film (i). m. b. >>., SW üb 
Fiicötirfjiii'. 21S T. FÖ 3(125. 
Atelier Tuend yiolbnit, Wü2 Buda- 
; pestcr Llr.2 T. A5B«nb.'-067. 
Kifo-Film 
H. Bousset 
\V 33, '.UiOflbcburflc: 5 tr.35 ♦ J3 1 - 3330 
W.m.b.H..SW08 Mark- 
Nrafcilsir. 77 T. A7, 7430. * 
Tolonna'Filin ('). m. 6. y., Sid)lcv[., 
Salzirnqer Psab 2i> T. G 3, ill.Vj. 
lfümmvrvf>il«i A. (t)., W3.*> Gerrlhirrtl' 
Gtta'ie :!2 T. B 2. 078V,. 
ISomiitcrvFilin Panl Sdjtüsirjcs, W35 
üicuU)iiicu (5ir.32 T. 
David, (Vcvtcuh, ('»vuitclonlb-Foitt, Am 
iüüslclsjcit» 14 T. I 3, 2230. 
'Zcko-Film (i>. ni. l>. H.. SW68 Hebe- 
mamiitv. l'J T F5, 
^citlifl-Film A.-W.. SWlii Mrattfcir 
ftrofsc 38. 39 T. N <►, 4(101. 
:cntjfi)c Lehrfilm (v,. m. b.H /„Tclsi"). 
Silmcrvbf., tii'myclitv. 66l.H2Nhlv 
9ir. 451. 
Donner Sc Co., SWG1 Blmhcrsir. 11 
T. F6, 46Sl. 
Döring-Film-Werke b. H. 
SW68, Hedemannsfr.21 *F5Bßm. 6094/95 
Torn-Filin. SW68 Ziminerstrasje 7 
T. .y 7, J2M. 
(richberst.Film W. in. b. H.» Char- 
IiUtcitbiv 4, liSicicbrccf)i{tr. 10 T. (52 
ISfjatlotlßfl. 2312 
Enphono Film»m. b. H., SWG5 
FUebrichllr. 224 T. 
EnrüpiiischeFi!in"lllian;(L.F.A.)A.m.t'. 
H.. ^'Jümcröbf., (itcct'ü[{r.2'ü ('{.üift 
Halenscc) T. I6. 7‘XI. 
6wald, H.. Film - G.. W3". Ma^dc 
biirflcc Sir. 4 T. B 2, 0790. 
Excentric-Film Jörn & Tiller 05. nt. 
b ^x,Silmcrvbr.,'.ytoVilv.84T.^4,20.ril. 
Fjord, ö., Film Piodullion G. m. l>. H., 
Wlv Olivacr 'BIoO 5. «r. 
Fischinger, D-, SW<>S Uricdrichstr. 238. 
Fornnl'Film W. nt. b. H.,SW68 Fried- 
richstr. Ji». 
Frics;'.'ll!icnqcs. f.^ilin-n.Ionflci.,8W68 
Marl^rasenllr.777. 2.tVlc.x’l7,7430.'" 
Frölich. C.. Filmvrodnktion Ä.m.b.H.. 
8W68Friedri'chstr. 37a T;'( 7, 9187. 
Gasparcowr Natnrwalire Farbcnsilme 
G. ni. b. \i., W5ü Tonent-ienjlr. 3 
T S.*Är. 2)4, 37S4. 
Glück. O.. SW 08 Friednchstr. 225. 
Goldjtem LKorlowrli),SWG3 Friedrich 
(tiaßc 12. 
Halbe. F., N5S Schvnhauscr Mce lGIa 
T. 25, 3085. 
,VChtctilui,SW61 Dliichcrslr.l21'.F-5.745G 
Hisa-Film G.m.ö.H., S\V68Äo(f;ftr. 1S 
T. 8(7 Dolch. 2077. 
Iaegcr, H., StcfiUv, Eöltlnaer Str. 1 
T. (SO Albr. 0628. 
Janovski, 23., W30 Noscnheimer Str. 15 
T. 256, 4821. 
JannS-Film Äesellschast m.b.H., SW68 
Kochslr. 18. 
I. 6. Farbenindustrie 
Aktiengesellschaft 
Agfa 
Berlin SO3G, Lohninhlcnstr. 65/67 
T. Sammel'Nr. J?18 Oberbau»! 0013 
Drahtwort: Anilin Berlin. 
Jankorv-Zki, Lucia, W 02 Kleisistr. 15 
T. B6. G059. 
Itala Film G. in. b. H., SW 68 Fncd- 
richstr. 235 T, F5, 7563. 
Juqend. u. ffuUtirnüit LerivcrtqS 2f. G.. 
SW05 Fricdrichstr. 12 T. %7, 2536. 
Klagemamr Film Gcf. in. ö.H.. SWGS 
Fricdrichstr. 225 T. F5, 7778. 
, 8i. Tonstlm G.in.b.H., Fricbcnan, 
Hackerstr. 2. 3 T. H3, 0730. 
„Kosmos Betriebe"G.m. b.H., C2 Gr. 
Präsidenteili'ir. 3 T. G 2, 2356. 
Külmemann. 9l., SW29 Vlücherjlr. 37 
T. Fü, 2690. 
Knltnrftlin-Jnstitn! G. m. k. H., SW68 
lochstr. 6. 7 T. f?5, lr?38. 
Lamt'recht, G.m.b.H., S W68 Fried- 
richstr. 224 T. F5, 5526. 
Dr. Lndtkc, Koljitflcht it. Co.. SWGS 
Alte Jakobstr. 133 T. A7, 7230. 
Majeslic-Film G. m. b. H., W15 Kur' 
fürstendamm 225 1 Bism. 5565. 
Metro-Gold wlin«MaYcr«Film2lkt.»Gcs., 
LW68 Fricdrichstr. 225 T. Fu. Stöl., 
Meyen, F.,Cliarlotlcnba.Fncjericclstc.28 
T. 31, 6878. 
.Minerva" Tonnlm G.m.b..^.. SWG8 
Fliedrichsir. 224 T, E5, 0195. 
Miffionr-Film e. 0>. m. l». H., N043 
(Öcoraciilicdjilv.70 T. 63, 6425. 
M«lter.H..Ä.m.b.H., SWGS Friedrich« 
strafte 247 T. F5, 276. 
Natursilin Hubert Cchonger, SW 11 
Anhaltcr Str. 7 T. F5, 0100.6746. 
Nerthns-Film (5.Haujcl,^V8 Unter den 
Liubcn 14 T. 212, 0470. 
Nenberqer, H., W 8 Llohrensir. 19 
T. 2(6, 1103. 
Diidimntt, W30 tiifcimchct Sir. io: 
T. B 7, 4368. 
Cnmia = Film <i>, m. b. SW68 
Silljchiiitv. 122 T. F5 Bergm. .'.i45l 
Citftva^VaiihK, Film iV.nt.D..v, S\\6* 
iriicdticliMr. 12 T. 917, 1126. 
Ditto -Film h'- in. b.x>.,W8'.Vuiua''iv. 13 
X 21 2, 5531. 
L)rbiü Film <>Lni.b..v>., SWih ^ncbuch- 
HroiiC 236 \F5, 2221. 
c. Oiunti», \V:‘.J 5auti5> 
huler 2(r. 34 T. 'IU\, 4520. 4511). 
Filmqeiellschast m.b.H.. 2vil» 
mcvc-br'.,(intfer Slr.l. 2 T. H6. 
nt. l». H.. SW68 FiicCiriiiiilv. 19 
T. 21 i 373J. 
6jrilf V.'ln'itilU'nit «s.. SchöncPilvOllltv» 
luintcv Str. 7 T. (i) 1, U2U2. 
Puchsteitk, SW 68 Fricdrichslr. 221 
T. F 5. 15.» 
iU SW08 Fl'ieduchstr. 538 
T. F800!'. 
2iaitdölf, Ui., Film 05.in.b.H, BW6d 
HcDcummtilv. .1 T. F 5, 352. 
Nichler, Ellen, Film, G. m. b. H.. 2vil 
incKdf.,lSicoroftr. 2-ü(^ü|t.^ati'ii!cc) 
X x'v? 7127. 
„.Moil-Fitm" G. in P. jö., 2^'smcr-df., 
(sicaoiir. 2—6 X ?>7, 7127. 
„yt. :li. Film'Prodnklioit" in. s\H.. 
S W Slresemann?lr.U2—J 02X211,0016 
diolf)iiicnev ifc (5d)Iof;mnuii, S\Y08 
'iliilfldmitr. 1 l3 X F5, 2u56. 
Riihr. iy., W8 Mvhrcnilr.I'.» X 9l<», 1957. 
Schal',vn>, I.. W15 Sluvfiitifciibtimni 179 
X ;V-‘, 2602. 
«dirnciiscc&Jöillf, SW6l,Älücherstr. 13 
T, iy 6. 8651. 
Schmitt.2^..W30^iltoriaLnisc-^lah8X 
Schneiber, K.,Tcmvclliof.Hol)enzolIeru- 
tüvjo 42a r. Ft», KQ03. 
Sdiol), sJf., Marienbs., Nathancstr. 38 
X (J) 5, 8647. 
SrijuU & Sticlhicr, Filin»Fabrikation 
k. Lcrtriel', m.b.H,SWGSFrieö- 
richslras;e 224 T. F5, 6681. 
SinuZ-Farbrnsilm V>. in. 6. H., WG2 
Jüoijrcutljcr Str. 34 X V5. 1952. 
Solinle. H., Lichters., Holbeinstr. 23 
X Ä 3, 0577. 
Stark. y.,Gl.ni. b.H.,3W08Friedrich- 
flnific 224 T F5, 1989. 
Oi'.Stier.F.,(5harlottcnbq..Hardcnbclg« 
flvnfjc 40 X (51. 2051. 
tticctcv, (?v Lanb- it. Jndnstrlenlm- 
2lkt.'(^cs..W9Schelliuflslr.7X^2,3426. 
TerraFilmÄKLües. 
Berlin SW68, Kochstr. 73 
Tel. Saramel-Nr. A1 Ififter 6541 
Terra-Produktion G. m. b.H.. Mariens 
Wilhelm v. SiemenS'Str. 46. 47 
X 0) 5, 6336. 
ZobU - Melosilm-Gcs. nr. t>. H., WS 
lUistitcrftr. 43 T. 212, 6751. 
TobiS-TopolliFilmG.mb.tz.,W8Maucr' 
(Irslfjc 13 T. 912, 6241. 
Tonfilm, der G.m.b.H., N24, Friedrich, 
ftrafjc 129. T. D 1, 6191.  
TrausoceanFilm Co., G.m.b.H.,SWG8 
FrtedrichstEI X F5Äergm. 6195. 
Ufa-Universum-Film A. G. 
SW 19, Kransenstr.38/39 ° K6 Merk. 4001. 
Ulrich &91CUÜ 51.11. FilM'.Probnltions» 
u.Vcrtrieüä-Ges.m.b.H..SW6^Fcieb' 
richstr. 23. 
Ultra-Film (S.in. 5., SW 68 wHct>c» 
manustr. 14 T F 5 Bergm. 7551. * 
UranuS Film G. m. b. H., Lichters. 
Horleitsienstr. 26 X G6, 2466. 
Lolksbeulsche Film <V. m.b.H., SW68 
Alerandriuenstr. 134 X F l, 1494. 
L)tirischeuk-Film (i). m. 6.H., Schönebg., 
Babcusche Str. 9 T. G1, 673-1. 
Äkstenropäische Film 2(. 61, SW 68 
Friedrichflr. 8 T. 9(7, 6351. 
Wiiftcmann, H., SW6s Pnttkamer- 
jtrslfcc 19 T. F5, 7610. 
2; Grosrhaiidel 
2(v5 Film^andelZ Äes. m. 6. H., WS 
Siistcrflr. 20. 
i Dr. 21cnnii;. (?., Film. VichffriliX, Hvv- 
U’iijii'iiitv. *s> X (v) 2k;i;. 
(ionicMivZüiiiilnt <V'C’. in. h. v.( N W7 
Unter den Vinhrii 5'* X VI2. ::;»2s 
Cserepy-Tonfilmproduktion 
Gesellschaft m. b. H. 
SW 11. KÖnlßßrälzerSIr. 72 * F 5 Bfim. 5272 
Tcka-Fili'.i G. in. h. H.. tiW6; .nebe-* 
mautijlr. 13 X F 5, l.*>w6. 
H..SW6S Fiicbi'uDür.J.’* X2l 7,151fr. 
jyiiui', C., W15 Clumcc P!ay 5—6 
X ;\2. 31i‘i>. 
Frieb-^ilm ('». nt. b. ,v„ SW68 Fvicd* 
tichftc. 1''. X 
Allein.2>..Film h). m. l>. H.. (ifjatloilni* 
tNiftL Sijbvljir. U X x‘\ I, L'hiu. 
Äücf),(Si)iU,ülilc,(ilii:rloticitiui.,cil)ii)av^ 
bitfflallcc 1 :i X ?s 5T>2. 
canv.* 2V., S WGs Friedrichür. 10 X 
9(7, 1703. 
2Vciio'i Tonfilm ^i'Ddullimtv (>5.m.£u>., 
SW6s FiicBtidinv. *.08 X°11.2i'<t'. 
5. ^crtrclittist 
BendikowSli, (r., St(>0itz. Götlin^cr 
51iav,c U T. (ti 9, 53i 15. 
Teur, F., Filmverir. f. d. ?liivlaiid, 
S Wi'tf, Fi'icövichftr.25.26. X 2(7,'!2(K 
Friedlaender. F, W 30, 2iollcndoch> 
ftrav.c 13.14. X 
2am'ien, 2(„ W üu, Ciölcbener Str. 3. 
T il l, .J715. 
Zenite. F.. SW61 i'liicheriir. 12X F0. 
2!r. 7456. 
oinpcriali, L.. S W 0<, Fnedrichslr. 10. 
X 21 7, 1560. 
Jnslitz. !l!ahel, Vilmcisdf., Lcchfiedler 
Sfit 11. X H 6. 137U 
Moroichltn. 25.. Wilmer.-'df., 2!assauis>ije 
Strafte 45. X. H 7. 6158. 
citcuiststfiliti 6). m. b. h. W 8, Süutfr» 
strafte 415. 44 
IBostdr F-, S WGS Fnedrichstr. 221 
X. F5, 5527. 
Filmentwicklung»- 
u.-kopieranstalten 
Crnka Photo- 11. Film»Tiemt Des. nt. 
b. H„ SWGS, iiiar^micitili: *57. T. 
2(7, 2201. 
Schönleinter, E.. SW 63, Friedrich- 
225. X F5, 827. 
u, ~*rrurwfturtu 
Lobr. P., 842,  2llcraubnncnftr.95.96. 
X. 217, 449. 
KersteifJäker. F., SWGS Aüchsir. 18 
T. 2(7, 2285. 
Nccono Äes. f. chem.-vhysikal. Film. 
bearbeitung ut. b. H«, Tempelhf., 
Gcrmaniaslr. 38 T ©5, 8504,05. 
Die einzigeNcnwcrt erhallende oder 
wiederherstellende 
filmpfleie-Methode 
im In- und Ausland 
G.m.b.TT. 05 Siidr. 8504. 8505 
Paramount Film A.G. 
SW68,Frt6drichsfr. 50 o A6 Merk. 4551 
PinschcwerFilm2llt.tz)es..>V3ZGtnthincr 
Stralre 32 E T. B2. 4221. - 
Roevcr.2(.,FUm G.mb.H.,W62LSitteN' 
bergplatz 1. 
8. Grok- «. Einzelhandel 
icttenbach 11. Kruschke, it, SWGS 
Hedemaurrstr. 1.3 T. F5. 74?. 
Ernst, W., 8016» flopenidet Str. 55 b 
T. F7 gaiiito. 1314. 
Schimmel, 2(.,C2 Aurgsir.2öXT2,7756. 
4. Prodnktion 
2(chcn6rand,2(.,8W6lSlrcsetnamu'tr.31. 
,Artel.Film" G.m.b.H., NW7 Unter 
den Linden 09 T. 2(1, 1991. 
Baffe-Film G. m. b.H., Tahlem, Drei» 
lcnbachpla^ 12 T. H9. 6039. 
rikätions~ 
9(. B. C. Film G. m. b.H.. SW 7 
linier deu Linden 44. X 2(6, 5146 
Altschul. H., SWGS, vcbcittnimilr. 14 
X F5, 667. ; 
Attenberger. 2oiti,SW6S FttcbrtchitrJ2 
X 9(7, 2.536. 
,.Amini'1a"-Film VertriebZ-G. nt. 
SW68, Fricdrichstr. 232. T. F 5,8326. 
Dr. Aabal, V., SW68 Friedrichstr. 10 
X 217 Dönh. 2273. • 
Havaria-Wochenschari G. m. b. H., W8, 
Akauerslr. 43 T. 
Bloch, F.. Erben Film-Sceitario Q.nt.6 
H.,Wilmersdf., NikoläbitrgerPllilj3 
X J2 Oliva 499<J. 
Voston-Filmä-t5ompacrnlcm.b.H..S^08 
Friedrichstr. 12 X. 2(7, 3177. 
Bnrü-Fikm G. m. b. H.. SW G8, Stoty* 
slrasje 6.7. X F 5, 2334. 
Centropa-Film G. in. b. H., SW G3 
Fricdrichstr. 224 T. Fu, 6870.. 
Deitz. F.. SWG8 Friedrichstr. 215 T. 
F-5,5204. 
Dretier, D. W., Schmargeudf.. Hohcn- 
zollcrndarnm "111 T. H 9, 0362.
	        
Top of page

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.